Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються у 2012 - 2013 роках на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 3 травня 2012 року N 202

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
15 травня 2012 р. за N 21/1546

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 23.02.2012 N 7 "Про Програму розвитку сільського господарства Запорізької області на 2012 - 2013 роки":

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються у 2012 - 2013 роках на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році, (додається).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, що спрямовуються у 2012 - 2013 роках на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році, є Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські підприємства.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Дудку О. І.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова Запорізької
обласної державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
03.05.2012 N 202

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
15 травня 2012 р. за N 21/1546


ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються у 2012 - 2013 роках на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році

1. Цей Порядок визначає механізм та напрями використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються 2012 - 2013 роках на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році розроблений на виконання рішення Запорізької обласної ради від 23.02.2012 N 7 "Про Програму розвитку сільського господарства Запорізької області на 2012 - 2013 роки" (далі - Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Головне управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник).

3. Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські підприємства, які відповідають критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", зі змінами та доповненнями.

4. Дотація надається на конкурсній основі сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності в розмірі 5 тис. грн. на одну голову:

за кожну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року в порівнянні з наявним поголів'ям корів станом на 1 січня поточного року;

за кожну закуплену корову, яка є в наявності за станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року.

5. Кошти, що передбачені в обласному бюджеті на виконання Програми, перераховуються Головним фінансовим управлінням Запорізької обласної державної адміністрації Головному розпоряднику за його зверненням згідно з кошторисом у межах помісячного розпису обласного бюджету на поточний рік.

6. З метою визначення переліку сільськогосподарських підприємств для отримання права на дотацію за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації створюється конкурсна комісія (далі - Комісія), до складу якої входять представники Головного управління агропромислового розвитку та Головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації, Головного управління статистики у Запорізькій області, Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та Державної податкової служби у Запорізькій області. Очолює комісію начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Комісія визначає строки проведення конкурсу з визначення переліку сільськогосподарських підприємств для отримання права на дотацію за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення (далі-Конкурс) і оприлюднює їх у газеті Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради "Запорізька правда".

7. Головний розпорядник забезпечує проведення Конкурсу.

8. Сільськогосподарські підприємства подають до Комісії такі документи:

заявку на участь у Конкурсі, зразок якої затверджується Комісією;

довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

копії документів, що підтверджують придбання корів;

копію звіту "Стан тваринництва" (форма N 24 - сг) (Бланк форми N 97), затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 22.04.2011 N 97 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" (Наказ N 97), стосовно наявного поголів'я корів на 1 число поточного року, на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистики;

витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, на все наявне поголів'я великої рогатої худоби;

копії паспортів великої рогатої худоби на все прирощене поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення.

Подані документи перевіряються секретарем Комісії та реєструються в журналі обліку реєстрації документів учасників Конкурсу.

9. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у Конкурсі та документів, що додаються до них, наступного робочого дня після оголошення про проведення Конкурсу, а завершує за два робочих дні до початку проведення Конкурсу.

Дотація за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення не надається сільськогосподарським підприємствам:

яких визнано в установленому порядку банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, чи які перебувають в стадії ліквідації;

які мають прострочену більш як за шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом і Пенсійним фондом України.

У разі зменшення поголів'я корів за станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі одержані бюджетні кошти повертаються до обласного бюджету.

10. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Відповідне рішення Комісії оформляються протоколом, який підписують усі члени Комісії.

У разі відмови у наданні дотації за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення сільськогосподарському підприємству в триденний строк після прийняття рішення Комісією надсилається обґрунтована письмова відповідь із зазначенням підстав відмови.

У разі прийняття позитивного рішення Комісія визначає суму дотації для кожного сільськогосподарського підприємства в межах бюджетних призначень Головного розпорядника. Головний розпорядник видає відповідну довідку сільськогосподарському підприємству та включає його до відомості підприємств, які мають право на отримання дотації за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення. Форму відомості визначає Головний розпорядник.

11. Відповідно до обсягів фінансування, визначених Комісією для кожного сільськогосподарського підприємства, Головний розпорядник подає до обслуговуючого територіального органу Державної казначейської служби України розподіл коштів згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, зі змінами та доповненнями.

12. Головний розпорядник відповідно до затвердженого кошторису затверджує одержувачу бюджетних коштів план використання бюджетних коштів.

13. Одержувачі бюджетних коштів відкривають в обслуговуючому територіальному органі Державної казначейської служби України рахунок і перераховують кошти з нього відповідно до плану використання бюджетних коштів на оплату отриманих товарів, робіт та послуг.

14. Одержувачі бюджетних коштів щокварталу до 10 числа, що настає за звітним періодом, подають Головному розпоряднику звіт про використання коштів, виділених на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році.

15. Головний розпорядник у місячний термін після закінчення бюджетного року подає до Головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на виплату дотації сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів'я корів молочного та комбінованого напряму продуктивності закупленого або власного відтворення, яке було наявне на 1 січня поточного року або було прирощене в поточному році.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадмністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали