Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації,
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 17 січня 2018 року N 42

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
07 лютого 2018 р. за N 7/1763

Відповідно до статей 6, 41, пункту 5 частини першої статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", абзацу третього частини першої статті 1 (Закон N 141-VIII), пункту 4 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Постанова N 385), з метою реалізації Програми розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської області на 2017 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 червня 2017 року N 357 (Розпорядження N 357), та необхідністю створення сприятливих умов для розвитку агропромислового комплексу області:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих виданнях обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В. Р.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
від 17 січня 2018 року N 42

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області
07 лютого 2018 р. за N 7/1763

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки

1. Цей Порядок визначає умови та механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки (далі - компенсація) в рамках Програми розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської області на 2017 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) від 08 червня 2017 року N 357 (Розпорядження N 357).

2. Фінансування видатків на компенсацію здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів, який визначається розпорядженням голови при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

3. Право на отримання компенсації мають суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, та фізичні особи - підприємці (далі - виробники), які:

1) включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) здійснюють діяльність на території Луганської області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) та перебувають на обліку в територіальних органах Державної фіскальної служби у Луганській області.

4. Компенсація не надається виробникам, які:

1) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

2) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) мають заборгованість перед бюджетами, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

4) отримують аналогічну за видом фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився.

5. Компенсація надається одноразово на безповоротній основі і спрямовується для часткової компенсації виробничих витрат виробників на закупівлю, насіння, добрив, засобів захисту рослин.

6. Для визначення переліку виробників, які мають право на отримання компенсації, розпорядженням голови утворюється відповідна комісія (далі - комісія).

7. Виробники, які бажають отримати компенсацію, подають Комісії такі документи (далі - пакет документів):

1) заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) довідку про банківські реквізити виробника;

4) довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служби України;

5) заповнену форму державного статистичного спостереження N 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" (Наказ N 170, N 29-сг);

6) довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, видану органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

7) копію протоколу випробування або сертифіката на насіння;

8) копії спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах:

ВЗСГ-3 "Акт N ___ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин";

ВЗСГ-4 "Акт N ___ витрати насіння і садивного матеріалу";

9) відомості про господарську діяльність сільгосптоваровиробника та незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років (у разі її отримання) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

8. Комісія розпочинає приймання пакета документів у день оприлюднення оголошення про початок її роботи, а закінчує за п'ять робочих днів до першого її засідання.

9. Поданий пакет документів перевіряється та реєструється у відповідному журналі обліку.

Поданий не в повному обсязі пакет документів до розгляду не приймається та повертається у день його подання.

10. Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається виробникам, які:

отримали урожайність не менше 7 ц/га;

посіяли гречку на площі не менше 10 га;

займаються виробництвом сільськогосподарських культур більше трьох років.

12. Комісія з урахуванням загальних сум виробничих витрат виробників визначає компенсацію у розрахунку на 1 га площі виробництва гречки, але не більше 15 % фактичного обсягу витрат на 1 га.

13. За результатом розгляду пакета документів Комісія приймає рішення про включення відповідних виробників до реєстру виробників, які мають право на отримання часткової компенсації виробничих витрат за посів гречки (додаток 3), який разом з відповідними платіжними дорученнями подається територіальному органу Державної казначейської служби України у Луганській області для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки виробників, відкриті в установах банків.

14. Виробники, яким відмовлено в наданні компенсації, мають право оскаржити рішення Комісії в установленому чинним законодавством порядку.

15. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

 

Заступник керівника апарату - начальник
управління по роботі з персоналом

С. В. Полященко

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки
(підпункт 1 пункту 7)

Голові комісії
__________
__________
                          (повна назва виробника)
__________
__________
                                      (адреса)

ЗАЯВА
на отримання часткової компенсації виробничих витрат за посів гречки

Прошу розглянути пакет документів та надати часткову компенсацію виробничих витрат за посів гречки.

До заяви додаються:

1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) довідка про банківські реквізити виробника;

3) довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служби України;

4) заповнена форма державного статистичного спостереження N 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" (Наказ N 170, N 29-сг);

5) довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, видана органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

6) копія протоколу випробування або сертифіката на насіння;

7) копія спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах:

ВЗСГ-3 "Акт N ___ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин";

ВЗСГ-4 "Акт N ___ витрати насіння і садивного матеріалу";

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки, ознайомлений(-а) та зобов'язуюся їх виконувати.

Надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Керівник


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки
(підпункт 9 пункту 7)

ВІДОМОСТІ
про господарську діяльність виробника та незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років (у разі її отримання)

1. Найменування виробника:
_
_

2. Господарська діяльність за останні 3 роки:

1) описати (стисло) основний вид діяльності, який становить більшу частину доходу від операційної діяльності (від реалізації товарів (робіт, послуг)):
_
_
_

2) описати (стисло) інші види діяльності: __
_
_
_

3) зазначити продукцію (товари, роботи, послуги), які реалізуються виробником: ____
_
_
_

4) зазначити територіальні (географічні) межі реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
_
_
_
_

3. Назва програм(-и) державної/індивідуальної допомоги:
_
_
_
_
_
_

4. За рахунок яких державних, регіональних чи місцевих ресурсів було надано державну допомогу:
_
_
_
_

5. Мета отримання ________
_
_
_

6. Форма надання державної допомоги:

  Субсидія

  Грант

  Дотація

  Гарантії

  Кредит на пільгових умовах

  Обслуговування кредитів за пільговими тарифами

  Відшкодування збитків

  Фіскальні заходи:

  зменшення ставки податку;

  скасування податку, збору;

  відстрочення грошових зобов'язань;

  розстрочення грошових зобов'язань;

  відстрочення податкового боргу;

  розстрочення податкового боргу;

  недоїмки із сплати єдиного внеску;

  списання податкового боргу;

  податкові пільги;

  відстрочення сплати податків;

  розстрочення сплати податків;

  податковий кредит;

  інший захід (зазначити, який саме)


_
_

  Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги

  Списання штрафних санкцій

  Компенсація збитків виробникам

  Зменшення фінансових зобов'язань виробників перед фондами загальнообов'язкового  державного соціального страхування

  Надання виробникам товарів за цінами нижче ринкових прямо чи опосередковано  ___________
_
_
                                                                                            (зазначити необхідне)

  Надання виробникам послуг за цінами нижче ринкових прямо чи опосередковано
_
_
                                                                                            (зазначити необхідне)

  Придбання товарів виробників за цінами вище ринкових

  Придбання послуг виробників за цінами вище ринкових

  Продаж державного майна за цінами нижче ринкових

  Збільшення державної частки в статутному капіталі виробника

  Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

  Інша форма (зазначити, яка саме): _____
_

7. Дата початку й припинення надання державної допомоги:

Дата початку: _

Дата припинення: _________

Керівник


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ р.

 

Додаток 3
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки
(пункт 13)

РЕЄСТР
виробників, які мають право на отримання часткової компенсації виробничих витрат за посів гречки,
за ___ 20__ р.

N з/п

Найменування виробника

Код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Банківські реквізити

Площа, на якій отримано сходи гречки на зерно, га

Визначена сума компенсації, за 1 га, грн

Загальна сума компенсації, грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали