ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.11.2011 р. N 463

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового відшкодування витрат, фактично понесених суб'єктами підприємницької діяльності на будівництво й реконструкцію картопле-, овоче- та фруктосховищ

Відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Регіональної програми підтримки малого підприємництва у Волинській області на 2011 - 2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 3 березня 2011 року N 3/17, зі змінами:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового відшкодування витрат, фактично понесених суб'єктами підприємницької діяльності на будівництво й реконструкцію картопле-, овоче- та фруктосховищ, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
16.11.2011 N 463


ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування витрат, фактично понесених суб'єктами підприємницької діяльності на будівництво й реконструкцію картопле-, овоче- та фруктосховищ

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування витрат, фактично понесених суб'єктами підприємницької діяльності на будівництво й реконструкцію картопле-, овоче- та фруктосховищ (далі - Порядок), розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення обласної ради від 3 березня 2011 року N 3/17 "Про Регіональну програму підтримки малого підприємництва у Волинській області на 2011 - 2012 роки", зі змінами і доповненнями, рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами і доповненнями.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів обласного бюджету (далі - бюджетні кошти) для часткового відшкодування витрат, фактично понесених суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі фермерськими господарствами та фізичними особами - підприємцями (далі - СПД), на будівництво й реконструкцію картопле-, овоче- та фруктосховищ (далі - сховища).

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

2. Надання і використання коштів з обласного бюджету

2.1. Бюджетні кошти виділяються для відшкодування СПД до 20 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) завершених у 2010 - 2011 роках етапів будівництва та реконструкції сховищ (далі - відшкодування).

СПД, якому виплачено відшкодування, у разі відчуження або використання не за цільовим призначенням сховищ протягом перших трьох років повинен повернути виплачені йому бюджетні кошти.

Відшкодування не виплачується СПД, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

2.2. Для визначення СПД, в тому числі фермерських господарств, яким виділятимуться бюджетні кошти відповідно до пункту 2.1 цього розділу, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації утворює комісію у складі представників цього управління.

2.3. Для одержання відшкодування за завершені у 2010 - 2011 роках етапи будівництва та реконструкції сховищ СПД подають до комісії такі документи:

- письмову заяву на ім'я голови комісії щодо отримання відшкодування та згоду з умовами, визначеними цим Порядком;

- довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

- бізнес-план будівництва чи реконструкції картопле-, овоче-, фруктосховищ;

- платіжні документи про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат на будівництво або реконструкцію, до яких додаються акти про виконані роботи;

- довідки про відсутність заборгованості понад півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- довідку про банківські реквізити рахунку, на який здійснюватиметься перерахування суми коштів до відшкодування;

- довідку від державного реєстратора про те, що стосовно суб'єкта господарювання не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;

- довідку, видану обласним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що не виплачувалося відшкодування (для фермерських господарств);

- письмове зобов'язання позичальника повернути у місячний строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання, відчуження або використання не за цільовим призначенням сховищ протягом перших трьох років.

У разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого визначає головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Розгляд комісією заяв про отримання відшкодування здійснюється у порядку їх надходження та реєстрації.

2.4. За результатами розгляду матеріалів комісія приймає рішення про включення до реєстру СПД, які мають право на отримання відшкодування (далі - реєстр СПД, форма додається) у межах бюджетних коштів.

Відшкодування повинно становити не більше 20 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) завершених етапів будівництва та реконструкції сховищ в 2011 році.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні відшкодування комісія у триденний строк після його прийняття надсилає СПД відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

2.5. На підставі реєстру СПД головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації реєструє зобов'язання за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

2.6. Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює фінансування головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації на підставі зареєстрованих зобов'язань за звітний період.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації перераховує кошти в розмірах, зазначених у реєстрі СПД, на відповідні рахунки СПД, відкриті у банках.

2.7. Кошти, що надійшли на відшкодування, банки перераховують на рахунок СПД.

2.8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання бюджетних коштів складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідно до законодавства відповідальність за достовірність поданих документів несуть СПД, за цільове використання коштів - головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

3.3. Контроль за дотримання умов Порядку здійснює головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

 

До пункту 2.4 Розділу 2 Порядку


РЕЄСТР
СПД, які мають право на отримання відшкодування

N
з/п

Повна назва СПД

Код ЄДРПО

Юридична адреса

Вид робіт згідно з проектно-кошторисною документацією (будівництво, реконструкція) сховищ

Рік здачі об'єкта в експлуатацію

Вартість виконаних робіт

Відсоток відшкодування

Обсяг коштів до відшкодування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

Х

Х

 

 

 


 

Голова комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

Секретар комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали