Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 1 червня 2010 року N Р-274/0/3-10

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
23 червня 2010 р. за N 13/1576

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", статтями 22 та 91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення чіткої роботи громадських організацій та цільового використання коштів обласного бюджету, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Семенюк), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Пустову М. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
01.06.2010 N Р-247/0/3-10


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
23 червня 2010 р. за N 13/1576


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області

1. Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області, визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік по функції "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, їх одержувачами - місцеві громадські організації інвалідів і ветеранів, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області (далі - громадські організації).

3. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації заяву, до якої додаються:

3.1. Копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально.

3.2. Копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, засвідчена нотаріально.

3.3. Копії наступних документів, засвідчені підписом керівника громадської організації, що скріплені її печаткою:

довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції;

протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб керівного складу;

звіту про діяльність громадської організації за формою державного статистичного спостереження N 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації".

3.4. Звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання) з відповідними підтвердними документами, засвідчений підписом керівника громадської організації, що скріплений її печаткою.

3.5. Інформація про напрями використання бюджетних коштів, засвідчена підписом керівника громадської організації, що скріплений її печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в бюджетних коштах.

4. У Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації створюється комісія з питань надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області, персональний склад якої затверджується наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (далі - комісія).

Комісія розглядає подані матеріали протягом одного місяця з дня їх надходження і приймає рішення щодо надання (відмови у наданні) фінансової підтримки та її обсягу.

5. Бюджетні кошти використовуються для:

5.1. Проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань "круглого столу", спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів та оглядів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів та інвалідів, за умови, що ветерани та інваліди становлять не менше 60 відсотків загальної кількості їх учасників, а також забезпечення участі представників громадських організацій в аналогічних міжнародних заходах.

5.2. Заходи з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, збереження пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни.

5.3. Підтримку розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури серед ветеранів, інвалідів.

5.4. Видання згідно з укладеними договорами вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів та інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, визначених цим пунктом.

5.5. Оплати (але не більше 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів):

створення, встановлення, користування та обслуговування веб-сайту (сторінки) громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

оренди приміщень;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг поштового та електронного зв'язку;

поточного ремонту інвентарю та приміщень;

придбання канцелярського приладдя;

передплати газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів і ветеранського руху, інвалідів (тільки в інтересах громадської організації).

5.6. Матеріального заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів).

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

6. Закупівля товарів, робіт послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

7.1. Пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів та інвалідів, встановлених статутом громадської організації.

7.2. Першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією.

7.3. Кількості її членів.

7.4. Кількості місцевих осередків (міських, районних, первинних).

7.5. Детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207.

9. Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник Головного управління праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації

В. М. Семенюк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали