Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 18 травня 2017 року N 232

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
22 травня 2017 р. за N 23/1819

Керуючись статтею 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28, та з метою посилення соціальної підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців, смерть яких пов'язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
18 травня 2017 року N 232

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
22 травня 2017 р. за N 23/1819

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції, незалежно від часу смерті (далі - грошова допомога), у рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28 (далі - Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна установа "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради (далі - КУ "КІОЦ").

3. Кошти обласного бюджету спрямовуються на виплату грошової допомоги члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції або іншій особі, яка буде здійснювати або здійснила замовлення на виготовлення надгробка на могилі загиблого.

4. Грошова допомога члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції або іншій особі, яка буде здійснювати або здійснила замовлення на виготовлення надгробка на могилі загиблого, надається на підставі їх особистої заяви за формою згідно з додатком 1, поданої до відповідного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання.

До заяви додаються копії:

документа, що посвідчує особу заявника чи уповноваженої ним особи;

документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

свідоцтва про смерть учасника антитерористичної операції;

документа, що підтверджує статус особи загиблого;

посвідчення члена сім'ї загиблого військовослужбовця встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни";

довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

документа, що засвідчує родинні стосунки члена сім'ї та загиблого;

документа, що підтверджує замовлення на виготовлення надгробка на могилі загиблого.

5. Відповідний орган соціального захисту населення перевіряє правильність оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заявника та визначає суму грошової допомоги, що становить 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом на момент звернення члена сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції або іншої особи, яка буде здійснювати або здійснила замовлення на виготовлення надгробка на могилі загиблого, в розрахунку на місяць на одну особу.

У разі, якщо вартість виготовлення надгробка на могилі загиблого, що підтверджена документом про замовлення, є нижчою ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, сума грошової допомоги визначається у розмірі фактичної вартості виготовлення надгробка.

6. Відповідний орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними копіями документів подає КУ "КІОЦ" реєстр фактично нарахованих сум одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції, незалежно від часу смерті, за формою згідно з додатком 2.

7. КУ "КІОЦ" після надходження коштів на рахунок, відкритий у відповідному обслуговуючому органі Державної казначейської служби України, здійснює перерахування коштів на банківський рахунок замовника відповідно до реєстру фактично нарахованих сум грошової допомоги.

8. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату грошової допомоги, відкриття рахунків, реєстрація бюджетних зобов'язань у відповідному обслуговуючому органі Державної казначейської служби України та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату Запорізької обласної
державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції
(пункт 4)

Керівнику
                                   (найменування територіального органу
                                           соціального захисту населення)

_________
            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подає заяву

______________________
                                    (адреса місця проживання)

ЗАЯВА

Прошу надати одноразову грошову допомогу на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції __
                                               (прізвище, ім'я, по батькові загиблого учасника антитерористичної операції)

Грошову допомогу прошу перерахувати ___
                                                                                                                   (назва банківської установи та номер рахунку)

До заяви додаються:

__
 (перелік копій документів відповідно до пункту 4 Порядку)

на _______ арк. в 1 прим.

Даю згоду на обробку персональних даних, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

___ року

_
(підпис особи, яка подає заяву)

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції
(пункт 6)

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції, незалежно від часу смерті

по __________ району (місту) Запорізької області

N
з/п

Повна назва банківської установи

Код ЄДРПОУ

МФО

Номер банківського рахунку

Кількість отримувачів

Сума для перерахування, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Керівник органу
соціального захисту населення


(підпис)

___
(П. І. Б)

Головний бухгалтер органу
соціального захисту населення


(підпис)

___
(П. І. Б)

Дата

М. П

 

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали