Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 9 лютого 2018 року N 76

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
14 лютого 2018 р. за N 15/1894

Керуючись статтею 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28, та з метою забезпечення соціальної підтримки окремих категорій громадян:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27 квітня 2016 року N 200 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва" (Розпорядження N 200), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 29 квітня 2016 року за N 9/1733.

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Голова Запорізької обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
09 лютого 2018 року N 76

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
14 лютого 2018 р. за N 15/1894

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва (далі - грошова допомога), в рамках виконання обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах "Назустріч людям" на 2015 - 2019 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року N 28 (далі - Програма "Назустріч людям").

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем заходу Програми "Назустріч людям" щодо надання грошової допомоги є Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна установа "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради (далі - КУ "КІОЦ" Запорізької облради).

3. Грошова допомога надається військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції (далі - учасники АТО), та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції (далі - сім'ї загиблих військовослужбовців), які мають реєстрацію місця проживання у Запорізькій області.

4. Грошова допомога надається одноразово на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва (далі - земельна ділянка). Загальний розмір грошової допомоги за одним або усіма видами цільового призначення земельної ділянки не може перевищувати два прожиткові мінімуми. Обчислення грошової допомоги здійснюється, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на одну особу в розрахунку на місяць на момент звернення.

У разі, якщо витрати, пов'язані з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки, що підтверджені відповідними документами, є нижчими ніж два прожиткові мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць, сума грошової допомоги розраховується у розмірі фактичних витрат.

5. Для оформлення грошової допомоги учасники АТО, члени сімей загиблих військовослужбовців подають до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання:

заяву про надання грошової допомоги за формою згідно з додатком 1;

копію паспорта громадянина України;

копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у випадку надання копії паспорта у формі картки);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

копію документа, що підтверджує безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції;

копію документа, що підтверджує статус учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця;

копію документа, що підтверджує відведення земельної ділянки;

копію договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

копію документа, що підтверджує витрати, пов'язані з розробленням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Документи подаються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

6. Органи соціального захисту населення перевіряють отримані документи, нараховують грошову допомогу, готують реєстр фактично нарахованих сум грошової допомоги за формою згідно з додатком 2 та подають КУ "КІОЦ" Запорізької облради.

7. КУ "КІОЦ" Запорізької облради після надходження коштів на рахунок, відкритий в обслуговуючому органі Державної казначейської служби України, здійснює перерахування нарахованих сум грошової допомоги згідно з отриманими реєстрами.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату грошової допомоги, відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в обслуговуючому органі Державної казначейської служби України та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Керівник апарату Запорізької
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва
(пункт 5)

Керівнику ___________
                                  (найменування територіального органу
                                        соціального захисту населення)

________
               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подає заяву)

________
                                 (адреса місця проживання)

ЗАЯВА

Прошу надати одноразову адресну грошову допомогу на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для __
(індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва (необхідне зазначити)

Грошову допомогу прошу перерахувати ___
__
                                                                                   (назва банківської установи та номер рахунку)

Копії документів ___________
_
 (назва документів)

додаються на _______ арк.

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

___ року

___________
(підпис особи, яка подає заяву)

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва
(пункт 6)

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, садівництва, городництва

по району (місту) Запорізької області

N
з/п

Повна назва банківської установи

Код ЄДРПОУ

МФО

N рахунку

Кількість отримувачів

Сума для перерахування, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Керівник органу соціального
захисту населення


(підпис)

____
(П. І. Б)

Головний бухгалтер органу
соціального захисту населення


(підпис)

____
(П. І. Б)

Дата

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали