Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. N 339

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. N 339

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному і спеціальному фондах державного бюджету за програмою "Державна підтримка кінематографії" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінкультури, розпорядником нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкіно.

Одержувачами бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 5 і 6 пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" та Національна спілка кінематографістів відповідно.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою державної підтримки розвитку кінематографії.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму;

2) виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму;

3) виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу;

4) проведення міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносемінарів та інших кіномистецьких заходів та забезпечення участі в них фахівців у сфері кінематографії; забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії; проведення днів українського кіно за кордоном та днів кіно зарубіжних країн в Україні;

5) фінансову підтримку державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва;

6) фінансову підтримку Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії;

7) покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

8) популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів;

9) оплату заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів;

10) покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору фільмів для формування програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення).

5. За напрямами, визначеними підпунктами 1 - 7 пункту 4 цього Порядку, спрямовуються кошти загального фонду бюджету.

За напрямами, визначеними підпунктами 8 - 10 пункту 4 цього Порядку, спрямовуються кошти спеціального фонду бюджету.

6. За напрямами, визначеними підпунктами 1 - 3 пункту 4 цього Порядку, бюджетні кошти надаються виробникам (переможцям конкурсного відбору), кінопроекти яких включено до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів.

Державна підтримка надається виробнику (переможцю конкурсного відбору), у якого відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та платежів до бюджету, який своєчасно виконав зобов'язання, укладені з Держкіно в попередні роки, має досвід роботи в галузі, підтвердив платоспроможність, надав фінансовий план виробництва та просування фільму до глядача, гарантував забезпечення фінансування з інших джерел.

Держкіно укладає договір з виробником (переможцем конкурсного відбору). Невід'ємною частиною договору є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виробником (переможцем конкурсного відбору).

Держкіно здійснює оплату витрат з виробництва та розповсюдження фільмів згідно з укладеними договорами, актами виконаних робіт та іншими підтвердними документами із свого реєстраційного рахунку на рахунки переможців конкурсного відбору, відкриті в установах банків.

7. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати на забезпечення передбаченої відповідним договором оплати проїзду та проживання учасників заходу, оренди приміщення для його проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, постановочних, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, придбання призів, сувенірів, організаційні, представницькі витрати (за погодженням з Держкіно) та інші витрати (послуги зв'язку, поштово-телеграфні, канцелярські тощо).

Використання бюджетних коштів за зазначеним напрямом здійснюється згідно із затвердженим Держкіно планом заходів, погодженим Мінкультури, з урахуванням:

завдань, визначених законами, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінкультури і Держкіно;

заявок, поданих суб'єктами кінематографії, які провадять діяльність, пов'язану з кінематографією, та/або здійснюють виробництво, зберігання, розповсюдження, демонстрування, інше використання фільмів, інших аудіовізуальних творів.

Держкіно видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначається його найменування, виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

У разі проведення заходів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкіно, до такого наказу додається кошторис витрат на підготовку та проведення заходу з відповідними розрахунками і обґрунтуваннями, що затверджений виконавцем заходу за погодженням з Держкіно.

В інших випадках Держкіно укладає з виконавцем заходу договір про проведення заходу, до якого додається затверджений виконавцем заходу за погодженням з Держкіно кошторис витрат на його підготовку та проведення з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 4 цього Порядку, здійснюється покриття поточних витрат одержувача бюджетних коштів, у тому числі на оплату праці штатних працівників підприємства; оплату їх службових відряджень; справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), оплату послуг фінансових установ; оплата оренди приміщень для фільмофонду; оплату транспортних послуг; оплату послуг зв'язку; придбання необхідних предметів, матеріалів та інвентарю; ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення; оплату юридичних та консультаційних послуг; оплату послуг з охорони території підприємства; оплату послуг з охорони праці та техніки безпеки; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; оплату послуг з утримання комунікаційних систем підприємства у належному стані.

Обсяг бюджетних коштів, що надаються одержувачу бюджетних коштів для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року.

9. Розподіл бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 4 цього Порядку, здійснюється Держкіно з урахуванням поданих Національною спілкою кінематографістів та її територіальними організаціями обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат та на підставі плану використання бюджетних коштів.

Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів здійснюється згідно з планом заходів, який затверджується Національною спілкою кінематографістів, погоджується Держкіно та у двотижневий строк з дня затвердження подається Мінкультури для подальшого подання Мінфіну.

Для проведення кожного заходу Національною спілкою кінематографістів приймається рішення, в якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення заходу, сума витрат на підготовку та проведення.

До рішення додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Постанова N 117) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916) та інших нормативно-правових актів.

Якщо протягом шести місяців після отримання попередньої оплати переможець конкурсного відбору не надав акт приймання-передачі частково виконаних робіт (наданих послуг) та проміжний звіт про використання коштів за призначенням, сума попередньої оплати підлягає поверненню відповідальному виконавцю бюджетної програми.

11. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані із здійсненням заходів, передбачених пунктом 4 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

12. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Одержувачі бюджетних коштів щокварталу до 5 числа наступного за звітним місяцем подають Держкіно звіти про використання бюджетних коштів відповідно до визначених пунктом 4 цього Порядку напрямів для узагальнення і подання до 8 числа зазначеного періоду Мінкультури. Звіт про використання бюджетних коштів Мінкультури подає Мінфіну щокварталу до 10 числа наступного за звітним місяця.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. N 339

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 624 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії" (Постанова N 624) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1841).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 625 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національної спілки кінематографістів" (Постанова N 625) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1842).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 656 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Постанова N 656) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 46, ст. 1891).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 274 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національної спілки кінематографістів" (Постанова N 274) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 26, ст. 983).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 275 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Постанова N 275) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 26, ст. 984).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. N 363 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії" (Постанова N 363) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 35, ст. 1296).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 272 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для створення та розповсюдження національних фільмів" (Постанова N 272) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 30, ст. 1040).

8. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. N 249 (Постанова N 249) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 57, ст. 1554).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. N 437 "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії" (Постанова N 437) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 54, ст. 1745).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали