ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.02.2011 р. N 38

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів і нетелів для власників особистих селянських господарств

Відповідно до статей 7, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 березня 2006 року N 26/15 "Про програму розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки", зі змінами і доповненнями, та від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік":

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів і нетелів для власників особистих селянських господарств, що додається.

2. Покласти на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю. Горбенко) вирішення організаційних питань, пов'язаних з реалізацією Програми розвитку особистих селянських господарств.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
09.02.2011 N 38

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів і нетелів для власників особистих селянських господарств

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів і нетелів для власників особистих селянських господарств (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 7, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 березня 2006 року N 26/15 "Про програму розвитку особистих селянських господарств на 2006 - 2010 роки" зі змінами і доповненнями та від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік".

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів з обласного бюджету на відшкодування відсоткової ставки кредитів, залучених власниками особистих селянських господарств (далі - ОСГ) для закупівлі корів і нетелів.

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

1.4. Обласна комісія з організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу, утворена відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації, розподіляє ліміти коштів між адміністративними районами в залежності від кількості власників особистих селянських господарств.

1.5. Головний розпорядник коштів може здійснювати перерозподіл доведених лімітів між адміністративними районами, виходячи із фактичних видатків за підсумками півріччя та 9 місяців відповідного періоду, за погодженням з комісією з організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу.

2. Надання і використання коштів з обласного бюджету

2.1. Компенсація надається на конкурсній основі власникам особистих селянських господарств, які залучили короткострокові кредити (на термін до 12 місяців) у 2010 та 2011 роках (далі - позичальники), в національній валюті виходячи з відсоткової ставки банків за користування кредитом згідно з укладеними договорами.

2.2. Управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій створюються районні комісії з питань розподілу коштів обласного бюджету за Програмою розвитку особистих селянських господарств (далі - районна комісія), у складі представників цього управління, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації в районі, управління ветеринарної медицини, держказначейства, фінансового управління, правоохоронних органів, голів асоціацій фермерів та приватних землевласників.

2.3. Районна комісія проводить конкурс, подає пропозиції та вирішує інші питання щодо організації пільгового кредитування особистих селянських господарств. Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації. Переможцям конкурсу комісія видає довідку в межах ліміту, затвердженого наказом Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, для пред'явлення її банкам, які надали кредити. На підставі отриманої довідки банки укладають додаткову кредитну угоду з позичальником, в якій зазначається розмір компенсації.

2.4. Для одержання довідки власники особистих селянських господарств подають до районної комісії наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі для надання з обласного бюджету компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами банків;

- копію кредитної угоди на закупівлю корів і нетелів;

- графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним (засвідчений банком);

- довідку-розрахунок банку про суму фактично одержаного кредиту та суму плати за весь період користування кредитом з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації з обласного бюджету;

- довідка сільської ради про наявність земельної ділянки для ведення ОСГ;

- копія платіжного документа про оплату вартості худоби, засвідчена банком;

- копія паспорта тварини.

2.5. Власникам особистих селянських господарств упродовж п'ятирічного терміну заборонено реалізовувати на забій худобу, придбану шляхом оформлення пільгового кредиту, без умотивованих висновків ветеринарного лікаря.

2.6. Худоба, придбана шляхом оформлення пільгового кредиту, підлягає обов'язковому страхуванню на період погашення кредиту.

2.7. Компенсація за кредитами для власників особистих селянських господарств надається на кредитування витрат, пов'язаних із закупівлею корів і нетелів - у національній валюті у розмірі відсоткової ставки банківського кредиту.

2.8. Для отримання суми компенсації банки, які надали кредити, до 7 числа місяця, що настає за звітним, та до 20 грудня відповідного року подають Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредити у цих банках і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, (далі - реєстр, форма додається).

2.9. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і протягом п'яти днів подає його Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.10. Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює фінансування видатків на реалізацію Програми відповідно до помісячного розпису обласного бюджету.

2.11. Одержані кошти з обласного бюджету відповідно до реєстрів позичальників головний розпорядник перераховує на рахунки банків. Одержані суми компенсацій банки перераховують на поточний рахунок власнику ОСГ.

2.12. Нарахування сум компенсації за кредитами здійснюється з моменту укладання кредитної угоди до 31 грудня відповідного року.

2.13. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року N 205, зі змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207.

3. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Відповідальність за цільове використання коштів, одержаних з обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки, несуть власники особистих селянських господарств згідно з чинним законодавством.

3.2. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсації складається і подається в установленому порядку.

3.3. Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснюють Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

 

До пункту 2.8
Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
на відшкодування відсоткової ставки кредитів на закупівлю корів і нетелів для власників особистих селянських господарств

за _ 20__ р.

N
п/п

Назва комерційного банку

Сума кредиту

Термін користування кредитом

Процентна ставка, під яку виданий кредит

Дата погашення процентної ставки

Нарахована сума плати за кредит

З належної компенсації

усього

залишок позичкової заборгованості, на яку нараховується компенсація

усього

сума, яка підлягає відшкодуванню

сума, яку сплачує позичальник

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за цим реєстром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по області:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

(ініціали, прізвище)

Підпис головного бухгалтера

(ініціали, прізвище)

М. П.

 

"___" 20__ р.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали