Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
від 15 березня 2012 року N 106

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Волинській області
30 березня 2012 р. за N 9/1285

Відповідно до статей 20, 90, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15 "Про Регіональну цільову програму соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки", від 29 грудня 2011 року N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік" зобов'язую:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації (В. Потапенко) зареєструвати це розпорядження в Головному управлінні юстиції у Волинській області.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації (А. Мельник) оприлюднити розпорядження у засобах масової інформації.

4. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з дня оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О. Курилюка.

 

Перший заступник голови

О. Башкаленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
15.03.2012 N 106


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Волинській області
30 березня 2012 р. за N 9/1285


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

I. Загальні положення

1. Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (далі - Порядок), розроблений на виконання Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15.

2. Порядок регулює механізм надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, передбаченим Регіональною цільовою програмою соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, з обласного бюджету у межах асигнувань за КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист".

3. Головним розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є комунальна установа "Центр по здійсненню соціальних виплат" (далі - Центр).

II. Умови надання одноразової грошової матеріальної допомоги

1. Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги (далі - допомога) особа письмово звертається до органів державної влади, місцевого самоврядування з відповідною заявою, до якої додає: довідку про склад сім'ї, довідку про доходи всіх членів сім'ї за останні шість місяців, довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби), довідку про пожежу (за потреби) та згоду на обробку та використання персональних даних.

2. Допомога надається громадянам, які проживають в селах, селищах та містах області.

3. Допомога надається громадянам на проведення медичних операцій; особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування (у тому числі за межами області); особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха, інших особливих обставин.

4. Допомога надається у таких розмірах:

- громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха - до п'яти прожиткових мінімумів у розрахунку на особу, яка втратила працездатність, установленому на день звернення;

- громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних медичних операцій (у тому числі за межами області), особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло - до десяти прожиткових мінімумів у розрахунку на особу, яка втратила працездатність, установленому на день звернення;

- у разі колективного звернення депутатів обласної ради щодо надання одноразової грошової матеріальної допомоги одній особі, обсяг коштів може бути збільшено пропорційно до кількості звернень, але не більше двадцяти прожиткових мінімумів у розрахунку на особу, яка втратила працездатність, установленому на день звернення.

5. Допомога іншим категоріям громадян відповідно до заходів Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки надається згідно з первинними списками управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад.

III. Порядок надання грошової матеріальної допомоги

1. Звернення громадян про надання допомоги надсилаються органами державної влади та місцевого самоврядування на розгляд Центру.

2. Центр надсилає запит на проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та його сім'ї відповідним райдержадміністрації, виконкому міської (міст обласного значення) ради за місцем його проживання для підготовки пропозиції з визначення обсягів допомоги.

З метою оперативного розгляду звернень громадян запити щодо проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та його сім'ї надсилаються електронною поштою безпосередньо управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад та департаменту соціальної політики Луцької міської ради.

3. Пропозиції райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад щодо розміру одноразової грошової матеріальної допомоги з матеріалами розглядаються комісією з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам області облдержадміністрації (далі - Комісія). Склад Комісії та Положення, що регламентує її діяльність, затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

За результатами розгляду звернень громадян Комісією приймається рішення щодо надання (або відмови у наданні) допомоги та її обсягу, яке оформляється протоколом.

4. Допомога надається заявнику один раз на рік.

5. Комісія має право приймати рішення про надання допомоги без особистих звернень громадян відповідно до заходів Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, визначених пунктами 2.5, 2.6, 2.9, 2.10 цієї Програми, наступним категоріям громадян:

- жителям області, яким виповнилося 100 і більше років;

- ветеранам ОУН - УПА;

- родинам, які втратили синів в Афганістані, та інвалідам І групи;

- сім'ям працівників органів внутрішніх справ області, які загинули під час виконання службових обов'язків.

6. Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в обласному бюджеті на реалізацію заходів Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки.

7. Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення про призначення допомоги та надходження коштів на рахунки Центру.

IV. Порядок надання матеріальної допомоги за зверненнями громадян до депутатів обласної ради

1. Громадяни звертаються до депутата обласної ради з письмовою заявою. До заяви додаються документи, що підтверджують необхідність надання допомоги, визначені пунктом 1 розділу II цього Порядку.

2. У разі підтримки клопотання заявника депутат подає Центру звернення громадянина з копіями документів та пропозиціями щодо обсягу коштів.

3. Розміри надання допомоги визначаються пунктом 4 розділу II цього Порядку.

4. Про результати розгляду звернення, рішення Комісії щодо надання (або відмови у наданні) допомоги та її обсягу Центр повідомляє депутата обласної ради в установлені терміни.

V. Виплата допомоги

1. Видатки, пов'язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів обласного бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення".

Реєстрація зобов'язань, фінансування видатків, пов'язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнувань відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету.

2. Виплата допомоги здійснюється шляхом поштового переказу або перерахуванням коштів на особисті банківські рахунки заявників.

3. Центр забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.

4. У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім'ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.

VI. Відповідальність, звітність і контроль

1. Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

2. Відповідальність за цільове використання коштів покладається на розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, а контроль за витрачанням - на Головного розпорядника бюджетних коштів.

3. Відповідальність за результати проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та його сім'ї покладається на райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад.

4. Центр щокварталу направляє апарату обласної ради інформацію про використання коштів відповідно до розділу IV цього Порядку у розрізі одержувачів допомоги за зверненнями до депутатів обласної ради.

 

Начальник Головного управління праці,
соціальних питань та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації

С. Мишковець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали