КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2012 р. N 373

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного напряму, газет мовами національних меншин та гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного напряму, газет мовами національних меншин та гастрольної діяльності вітчизняних виконавців, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 465 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного та літературно-художнього напряму" (Постанова N 465) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1403);

постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 505 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо відтворення культури національних меншин та фінансової підтримки газет мовами національних меншин" (Постанова N 505) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 37, ст. 1517).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2012 р. N 373


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного напряму, газет мовами національних меншин та гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

Одержувачами бюджетних коштів є:

державні підприємства "Національне газетно-журнальне видавництво" та "Редакція журналу "Пам'ятки України: історія і культура", що належать до сфери управління Мінкультури та забезпечують публікації культурологічного напряму;

редакції газет мовами національних меншин, зокрема співзасновником яких є Мінкультури;

національні та державні театри, концертні організації, циркові колективи, що належать до сфери управління Мінкультури.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення популяризації здобутків національної культури і мистецтва, творчих здобутків національних та державних театрів, концертних організацій, циркових колективів шляхом проведення гастрольних заходів, сприяння достовірному висвітленню у друкованих періодичних виданнях культурологічного напряму досягнень та проблем культурно-мистецького життя держави, а також збереження та відтворення культури національних меншин в Україні і спрямовуються на фінансову підтримку:

1) друкованих періодичних видань культурологічного напряму;

2) газет мовами національних меншин;

3) національних та державних театрів, концертних організацій, циркових колективів, які організовують та проводять гастрольні заходи.

4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

5. Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напряму та газет мовами національних меншин надається для оплати витрат, пов'язаних із забезпеченням їх випуску.

Розподіл бюджетних коштів між зазначеними виданнями та газетами здійснюється Мінкультури з урахуванням поданого ними обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Одержувачі бюджетних коштів використовують їх відповідно до планів використання бюджетних коштів, погоджених Мінкультури.

6. Фінансова підтримка національних та державних театрів, концертних організацій, циркових колективів здійснюється з метою забезпечення організації та проведення гастрольних заходів згідно із затвердженим Мінкультури планом заходів з урахуванням поданих ними заявок.

Зазначений план заходів подається Мінфіну у двотижневий строк з дня його затвердження, а інформація про його виконання - кожного півріччя. У разі потреби до плану заходів вносяться в установленому порядку зміни.

7. Мінкультури для проведення кожного гастрольного заходу за рахунок бюджетних коштів видає наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на організацію та проведення заходу.

До наказу додаються кошторис витрат і розрахунковий кошторис на проведення гастрольного заходу, затверджений виконавцем заходу та погоджений зазначеним Міністерством.

Мінкультури укладає з виконавцем гастрольного заходу договір про реалізацію творчого проекту.

У разі потреби до зазначених наказу, кошторисів та договору вносяться в установленому порядку зміни.

8. Під час використання бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, не допускається їх спрямування на придбання автотранспортних засобів, а за напрямом, зазначеним у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, - на проведення гастрольних заходів, видатки на які передбачені за іншими бюджетними програмами та метою яких є отримання прибутку, а також придбання основних засобів (меблів, оргтехніки, комп'ютерів, автотранспортних засобів тощо) та фінансування витрат на утримання виконавців відповідних заходів.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг за умови подання виконавцями заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичні витрати, зазначені в таких актах.

10. Мінкультури затверджує результативні показники діяльності одержувачів бюджетних коштів відповідно до плану заходів, зазначеного в пункті 6 цього Порядку, з поквартальною розбивкою та подає їх у двотижневий строк після затвердження розпису державного бюджету Мінфіну.

Інформацію про стан виконання зазначених показників одержувачі бюджетних коштів надсилають у тижневий строк після закінчення звітного періоду Мінкультури для узагальнення і подання щокварталу та за результатами виконання показників за одинадцять місяців Мінфіну.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали