Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.05.2019 р. N 250

Про затвердження Порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 18, 20 - 24, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":

1. Затвердити Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. ЗОБОВ'ЯЗУЮ районні державні адміністрації, РЕКОМЕНДУЮ виконавчим комітетам об'єднаних територіальних громад, міських, сільських та селищних рад забезпечити дотримання Порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С. Мишковець.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
16 травня 2019 року N 250

ПОРЯДОК
використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

I. Загальні положення

1. Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Порядок), розроблений відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 20 - 22, 24, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2. Порядок визначає механізм надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - субвенція).

3. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішеннями міських (міст обласного значення) рад, районних рад, органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад.

4. Порядок застосовується щодо осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають право на забезпечення пільговим медичним обслуговуванням та зареєстровані на території області.

II. Надання та використання коштів субвенції

1. Загальний обсяг субвенції визначається, виходячи з фінансових можливостей обласного бюджету у плановому бюджетному періоді.

2. Субвенція використовується на:

1) відшкодування витрат за придбані лікарські засоби за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування (за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них, що визначаються Міністерством охорони здоров'я України) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами та бюджетами міст обласного, ОТГ значення формуються у такому порядку:

25 відсотків від обсягу субвенції розподіляється, виходячи із кількості учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії I, II;

75 відсотків від обсягу субвенції розподіляється, виходячи із чисельності інших категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на відшкодування витрат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення.

III. Умови відшкодування витрат за придбані лікарські засоби за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах, виписуються лікарями суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, згідно із лікарськими спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії, та відповідно до лікарських посад, за узгодженням з управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

Перелік таких суб'єктів господарювання затверджується наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації та доводиться до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

2. Аптечні установи проводять відпуск лікарських засобів за пільговими рецептами громадян з граничною торгівельною надбавкою (націнкою) не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни. Після відпуску лікарських засобів громадянину повертається оригінал рецепта зі штампом "ВІДПУЩЕНО" та касовий чек про сплату коштів.

3. Для відшкодування витрат за придбані в аптечних закладах лікарські засоби громадяни звертаються до відповідних головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

4. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів:

1) ведуть облік первинних документів та реєстр заяв на відшкодування громадянам витрат за придбані лікарські засоби, по факту їх надходження, відповідно до Положення про ведення обліку первинних документів з питань пільгового медичного обслуговування, затвердженого наказом директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 16 лютого 2015 року N 14;

2) проводять звірку з Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків про належність до пільгової категорії громадян, перевіряють відповідність сум, зазначених у заяві та касовому чеку;

3) у межах плану асигнувань загального фонду бюджету здійснюють нарахування витрат громадянам у порядку черговості реєстрації заяв;

4) відшкодовують громадянам кошти, сплачені за придбані лікарські засоби, шляхом виплати за разовими дорученнями або відомостями через установи банків та поштові відділення в межах плану асигнувань загального фонду бюджету на відповідний бюджетний період.

5. У випадку прийняття заяви на відшкодування витрат за придбаний лікарський засіб, вартість якого перевищує розмір 1,5 мінімальної заробітної плати на дату придбання, питання відшкодування суми понад установлений розмір 1,5 мінімальної заробітної плати вирішується на засіданні комісії з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, передбачених на реалізацію місцевих програм соціального захисту населення.

6. У разі смерті особи, якій нарахована виплата, члени сім'ї померлого можуть отримати виплату на підставі вказаних документів:

1) заяви одного з членів сім'ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

2) копії свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного стану;

3) довідки, що підтверджує факт проживання членів сім'ї разом із громадянином.

IV. Умови відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування (за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них, що визначаються Міністерством охорони здоров'я України) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Обсяг відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зубопротезування визначається у розмірі до 15 відсотків від загального обсягу асигнувань, затверджених у відповідних місцевих бюджетах для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відповідний бюджетний період.

2. Послуги з безкоштовного зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються закладами охорони здоров'я - комунальними некомерційними підприємствами та фізичними особами - підприємцями, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за зверненням громадян у межах області.

3. Надавачі послуги з безкоштовного зубопротезування складають у двох примірниках акт виконаних робіт на суму витрачених коштів на ім'я пільговика, де обов'язково вказується номер посвідчення та перелік послуг.

4. Згідно з виписаним прибутковим ордером та актом виконаних робіт громадяни вносять плату в касу лікувального закладу або стоматологічної поліклініки (відділення) за надані послуги з зубопротезування та звертаються до головних розпорядників коштів місцевих бюджетів за місцем реєстрації з заявою про відшкодування коштів.

5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів:

1) ведуть облік первинних документів та реєстр заяв на відшкодування громадянам витрат за надані послуги з безкоштовного зубопротезування за фактом їх надходження відповідно Положення про ведення обліку первинних документів з питань пільгового медичного обслуговування, затвердженого наказом директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 16 лютого 2015 року N 14;

2) проводять звірку з Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків про належність до пільгової категорії громадян, перевіряють відповідність сум, вказаних у прибутковому ордері (касовому чеку) та акті виконаних робіт;

3) у межах плану асигнувань загального фонду бюджету здійснюють нарахування витрат громадянам у порядку черговості реєстрації заяв;

4) відшкодовують громадянам кошти, сплачені за надані послуги з безкоштовного зубопротезування шляхом виплати за разовими дорученнями або відомостями через установи банків та поштові відділення, в межах плану асигнувань загального фонду бюджету на відповідний бюджетний період.

6. У випадку прийняття заяви на відшкодування витрат за послугу з безкоштовного зубопротезування, вартість якої перевищує розмір 1,5 мінімальної заробітної плати на дату надання послуги, питання відшкодування суми понад установлений розмір 1,5 мінімальної заробітної плати вирішується на засіданні комісії з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, передбачених на реалізацію місцевих програм соціального захисту населення.

7. У разі смерті особи, якій нарахована виплата, члени сім'ї померлого можуть отримати виплату на підставі зазначених документів:

1) заяви одного з членів сім'ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

2) копії свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного стану;

3) довідки, що підтверджує факт проживання членів сім'ї разом із громадянином.

V. Фінансування, бухгалтерський облік та контроль за використанням коштів субвенції

1. Фінансування витрат, пов'язаних з відшкодуванням коштів на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що передаються у вигляді субвенції місцевим бюджетам, проводиться у межах асигнувань обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради на відповідний бюджетний період.

2. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця, до 20 числа поточного місяця, здійснюють:

1) нарахування витрат у межах помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету;

2) реєстрацію зобов'язань у порядку, визначеному відповідним наказом Міністерства фінансів України;

3) подання інформації щодо обсягів зобов'язань фінансовим органам райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ;

4) виконання бюджетних фінансових зобов'язань за видатками на надання пільг на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виключно у межах помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету.

3. Фінансові органи райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ формують та перевіряють інформацію щодо обсягів фактичних нарахувань та зареєстрованих фінансових зобов'язань і подають департаменту фінансів облдержадміністрації до 21 числа поточного місяця за формою, установленою департаментом фінансів облдержадміністрації.

4. Департамент фінансів облдержадміністрації до 26 числа поточного місяця здійснює перерахування сум субвенції на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби України, відповідно до помісячного розпису асигнувань субвенції з обласного бюджету у межах фінансових зобов'язань відповідних місцевих бюджетів.

5. Отримані місцевими бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби України, для здійснення відповідних видатків.

6. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів до кінця поточного місяця здійснюють розрахунки з одержувачами соціальних виплат.

7. За пропозиціями департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо коригування показників субвенції, виходячи з фактичного використання коштів, департаментом фінансів облдержадміністрації забезпечується перерозподіл обсягу субвенції між місцевими бюджетами в установленому порядку.

8. Невикористані відповідно до Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

9. Контроль за видачою рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах відповідно до чинних нормативних документів, здійснюється управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

10. Контроль за дотриманням Порядку головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів здійснюється департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів місцевих бюджетів.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали