Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.04.2018 р. N Р-214/0/3-18

Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити:

Порядок використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, що додається;

перелік закладів загальної середньої освіти, яким будуть спрямовані кошти субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, що додається.

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати головам міських рад та об'єднаних територіальних громад:

1) здійснювати постійний контроль за використанням коштів субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти (далі - Субвенція), відповідно до вимог чинного законодавства України;

2) забезпечити надання у тижневий термін після прийняття цього розпорядження до головного розпорядника коштів - департаменту освіти і науки облдержадміністрації - затвердженого переліку організаційних заходів щодо створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, для спрямування коштів Субвенції з урахуванням напрямів їх використання.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

забезпечити організацію, координацію роботи та контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Субвенції, передбачених у рішенні Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

інформувати департамент фінансів облдержадміністрації про стан виконання робіт і використання коштів Субвенції щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітнім.

4. Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби забезпечити проведення перевірки цільового та ефективного використання у 2018 році коштів Субвенції, узагальнену інформацію про результати перевірки надати до облдержадміністрації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д. І.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Східного
офісу Держаудитслужби

О. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
17 квітня 2018 року N Р-214/0/3-18

ПОРЯДОК
використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

1. Цей Порядок використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти (далі - Порядок), визначає механізм використання коштів субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти (далі - Субвенція), передбаченої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

2. Субвенція спрямовується на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт (у тому числі виготовлення проектної документації, здійснення авторського та технічного нагляду), придбання меблів, обладнання та інвентарю (кухонний гарнітур, стіл, столи мобільні, тумби мобільні, шафи мобільні, полиці для книг, стільці, крісла-мішки, рулонні штори, захисні ролети, матраци для сидіння, м'ячі гімнастичні, кондиціонер, телевізор, ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням, мишки, килимки, навушники, Wi-Fi-роутер, БФП лазерний, планшети, посуд, чайний сервіз, електрочайник, індукційна плита, мікрохвильова піч тощо).

3. Головним розпорядником коштів Субвенції є департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник коштів). Розпорядники Субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - Розпорядники субвенції).

4. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-7/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

5. Для отримання фінансування Розпорядники субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету надають Головному розпоряднику коштів пропозиції щодо перерахування Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1 до Порядку.

6. Головний розпорядник коштів після опрацювання вказаних пропозицій надає до департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації пропозиції на фінансування згідно з додатком 2 до Порядку.

7. Для відкриття фінансування Головний розпорядник коштів та Розпорядники субвенції надають до територіальних управлінь Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881 (зі змінами).

8. Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області перераховує кошти Субвенції на підставі платіжних доручень Головного розпорядника коштів на рахунки відповідних бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132 (зі змінами).

9. Використання коштів Субвенції на рівні місцевих бюджетів здійснюється Розпорядниками субвенції відповідно до положень Бюджетного кодексу України. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок Субвенції проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

10. Розпорядники субвенції щомісяця, до 03 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів Субвенції згідно з додатком 3 до Порядку.

11. Головний розпорядник коштів у межах повноважень тримає на постійному контролі цільове та ефективне використання коштів Субвенції відповідно до чинного законодавства України.

12. Використання коштів Субвенції на інші цілі, які не відповідають Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 1
до Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти,

по ______

(гривні)

Назва (код ЄДРПОУ)

Загальний обсяг коштів

Профінансовано на ________ 2018 року

Залишок коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань на _________ 2018 року

Сума

Детальний перелік (у т. ч. у грошовому виразі)

 

 

 

 

 

 

Міський голова

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління,
що здійснює фінансування
видатків на освіту

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освіти

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 2
до Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови облдержадміністрації
(згідно з розподілом функціональних повноважень)
_____
                     (ініціали і прізвище)

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти,

по департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(гривні)

N
з/п

Назва навчального закладу (за територією)

Код ГРК

КПКВК

КЕКВ

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань

Сума

Примітка (обґрунтування)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього                                   (сума прописом)
"Перевірено. Відповідає вимогам чинного законодавства. Пропоную на підпис".

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 3
до Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти,

по ______

(гривні)

Назва навчального закладу (за територією)

Затверджено на 2018 рік

Профінансовано станом на _______ 2018 року

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

 

Міський голова

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління,
що здійснює фінансування
видатків на освіту

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освіти

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
17 квітня 2018 року N Р-214/0/3-18

ПЕРЕЛІК
закладів загальної середньої освіти, яким будуть спрямовані кошти субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти

(грн)

N
з/п

Назва навчального закладу
(за територією)

Напрям використання

Обсяг видатків

1

м. Дніпро
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 65 "Школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 37 "Дніпровська гімназія - школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 52" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 102 "Середня загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 48 "Школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 59 "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 43" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа N 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа N 44 природничо-медичного профілю" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа N 142 еколого-економічного профілю" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об'єднання N 109 "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 108" Дніпровської міської ради

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

6600000,00

2

м. Жовті Води
Комунальний заклад освіти Жовтоводська середня загальноосвітня школа N 10 з профільними класами

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,0

3

м. Покров
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа N 9 м. Покров Дніпропетровської області"

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,0

4

м. Павлоград
Павлоградський міський ліцей Павлоградської міської ради Дніпропетровської області

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,0

5

м. Першотравенськ
Першотравенська загальноосвітня школа I - III ступенів N 1
Першотравенська загальноосвітня школа I - III ступенів N 5

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

1100000,00

6

м. Синельникове
Синельниківська загальноосвітня школа I - III ступенів N 6
Синельниківської міської ради Дніпропетровської області
Синельниківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Синельниківської міської ради

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

1100000,00

7

м. Тернівка
Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа I - III ступенів N 7 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"
Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа I - III ступенів N 6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

1100000,00

8

м. Кам'янське
Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа N 40" Кам'янської міської ради

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,00

9

м. Нікополь

Комунальний заклад "Нікопольська середня загальноосвітня школа I - III ступенів N 24"
Комунальний заклад "Нікопольська середня загальноосвітня школа I - III ступенів N 22"

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

1100000,00

10

м. Новомосковськ
Середня загальноосвітня школа N 6 - загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів
Середня загальноосвітня школа N 8 - загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

1100000,00

11

Петропавлівський район
Петропавлівська загальноосвітня школа I - III ступенів N 2 з професійним навчанням Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,00

12

Вербківська сільська рада
Комунальний заклад "Вербківська загальноосвітня школа I - III ступенів"

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,00

13

Червоногригорівська селищна рада
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Червоногригорівська загальноосвітня школа I - III ступенів Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського району Дніпропетровської області
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Кам'янська загальноосвітня школа I - III ступенів Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського району Дніпропетровської області
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Придніпровська загальноосвітня школа I - III ступенів Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського району Дніпропетровської області

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

1650000,00

14

Покровська селищна рада
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I - II ступенів N 1 - Покровська гімназія" Покровської селищної ради Дніпропетровської області

на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, що потребують інклюзивної освіти, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт, придбання меблів, обладнання та інвентарю

550000,00

Усього

17600000,00

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали