ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2018 р. N Р-193/0/3-18

Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити:

порядок використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти, що додається.

перелік закладів загальної середньої освіти, яким будуть спрямовані кошти субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти, що додається.

2. Рекомендувати головам міських рад:

1) здійснювати постійний контроль за використанням коштів субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти (далі - Субвенція) відповідно до вимог чинного законодавства України;

2) забезпечити надання у тижневий термін після прийняття цього розпорядження до головного розпорядника коштів - департаменту освіти і науки облдержадміністрації - затвердженого переліку організаційних заходів щодо підтримки інклюзивної освіти, для спрямування коштів Субвенції з урахуванням напрямів їх використання.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

забезпечити організацію, координацію роботи та контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Субвенції, передбачених у рішенні Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

інформувати департамент фінансів облдержадміністрації про стан виконання робіт і використання коштів Субвенції щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітним.

4. Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби забезпечити проведення перевірки цільового та ефективного використання у 2018 році коштів Субвенції. Узагальнену інформацію про результати перевірки надати до облдержадміністрації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д. І.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Східного офісу
Держаудитслужби

О. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10 квітня 2018 року N Р-193/0/3-18

ПОРЯДОК
використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

1. Цей Порядок використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти (далі - Порядок) визначає механізм використання цільових видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти (далі - Субвенція), передбаченої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

2. Субвенція спрямовується на підтримку інклюзивної освіти - улаштування в закладах загальної середньої освіти кімнати психологічного розвантаження (медіатеки) з урахуванням напрямів її використання, а саме: виконання ремонтно-будівельних робіт (у тому числі виготовлення проектної документації, здійснення авторського та технічного нагляду), придбання меблів та обладнання (стіл офісний, тумби наскрізні мобільні, стелажі для книг мобільні, стільці, крісла-мішки, римські штори, захисні ролети, кондиціонер, ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням, планшети, комп'ютер (монітор, системний блок, клавіатура, мишка, килимок, навушники, акустичні колонки тощо) з ліцензійним програмним забезпеченням, Wi-Fi-роутер, БФП лазерний, дидактичний матеріал тощо).

3. Головним розпорядником коштів Субвенції є департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник коштів). Розпорядники Субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - Розпорядники субвенції).

4. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року N 268-7/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

5. Для отримання фінансування Розпорядники субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету надають Головному розпоряднику коштів пропозиції щодо перерахування Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6. Головний розпорядник коштів після опрацювання вказаних пропозицій надає до департаменту фінансів облдержадміністрації пропозиції на фінансування згідно з додатком 2 до цього Порядку.

7. Для відкриття фінансування Головний розпорядник коштів та Розпорядники субвенції надають до територіальних управлінь Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881 (зі змінами).

8. Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області перераховує кошти Субвенції на підставі платіжних доручень Головного розпорядника коштів на рахунки відповідних бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132 (зі змінами).

9. Використання коштів Субвенції на рівні місцевих бюджетів здійснюється Розпорядниками субвенції відповідно до положень Бюджетного кодексу України. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок Субвенції проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

10. Розпорядники субвенції щомісяця, до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів Субвенції згідно з додатком 3 до цього Порядку.

11. Головний розпорядник коштів у межах повноважень тримає на постійному контролі цільове та ефективне використання коштів Субвенції відповідно до чинного законодавства України.

12. Використання коштів Субвенції на інші цілі, які не відповідають цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 1
до Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

по ______

(гривні)

Назва (код ЄДРПОУ)

Загальний обсяг коштів

Профінансовано на ________ 2018 року

Залишок коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань на _________ 2018 року

Сума

Детальний перелік (у т. ч. у грошовому виразі)

 

 

 

 

 

 

Міський голова

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління,
що здійснює фінансування
видатків на освіту

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освіти

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 2
до Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови облдержадміністрації
(згідно з розподілом функціональних повноважень)
_____
                   (ініціали і прізвище)

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

по департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

(гривні)

N
з/п

Назва навчального закладу (за територією)

Код ГРК

КПКВК

КЕКВ

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань

Сума

Примітка (обґрунтування)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього                             (сума прописом)
"Перевірено. Відповідає вимогам чинного законодавства. Пропоную на підпис".

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 3
до Порядку використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

по ______

(гривні)

Назва навчального закладу (за територією)

Затверджено на 2018 рік

Профінансовано станом на _______ 2018 року

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

 

Міський голова

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління,
що здійснює фінансування
видатків на освіту

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освіти

___________
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10 квітня 2018 року N Р-193/0/3-18

ПЕРЕЛІК
закладів загальної середньої освіти, яким будуть спрямовані кошти субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на підтримку інклюзивної освіти

(грн)

N
з/п

Назва навчального закладу
(за територією)

Напрям використання

Обсяг видатків

1

м. Вільногірськ
для Вільногірської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
для Вільногірської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

900000,00

2

м. Дніпро
для комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс N 65 "школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс N 37 "Дніпровська гімназія - школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 101" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс N 39 "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 46" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 43" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 98" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Спеціалізована
школа N 55 інформаційно-технологічного профілю" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 84" Дніпровської міської ради
для комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа N 108" Дніпровської міської ради

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

4500000,00

3

м. Жовті Води
для комунального закладу освіти Жовтоводської середньої загальноосвітньої школи N 10 з профільними класами

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

450000,0

4

м. Покров
для комунального закладу "Навчально-виховний комплекс N 2 середня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад м. Покров Дніпропетровської області"

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

450000,0

5

м. Першотравенськ
для Першотравенської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 1
для Першотравенської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 5

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

900000,00

6

м. Синельникове
для Синельниківської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 6 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області
для Синельниківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Синельниківської міської ради Дніпропетровської області

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

900000,00

7

м. Тернівка
для комунального закладу "Середня загальноосвітня школа I - III ступенів N 7 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"
для комунального закладу "Середня загальноосвітня школа I - III ступенів N 6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

на улаштування в загальноосвітніх навчальних закладах кімнати психологічного розвантаження (медіатеки)

900000,00

Усього

9000000,00

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали