Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.04.2019 р. N Р-172/0/3-19

Про затвердження Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1012-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році" (Розпорядження N 1012-р), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити:

1) Порядок використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, що додається;

2) Перелік закладів загальної середньої освіти, яким будуть спрямовані у 2019 році кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, що додається.

2. Рекомендувати головам міських, селищних рад:

1) забезпечити надання у тижневий термін після прийняття цього розпорядження до головного розпорядника коштів - департаменту освіти і науки облдержадміністрації - затвердженого переліку організаційних заходів на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин;

2) здійснювати постійний контроль за використанням у 2019 році коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (далі - Субвенція) відповідно до вимог чинного законодавства України;

3) забезпечити надання інформації про використання обсягу Субвенції до департаменту освіти і науки облдержадміністрації щомісячно, до 03 числа місяця, що настає за звітним.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

1) забезпечити організацію, координацію роботи та контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Субвенції, передбачених рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);

2) інформувати департамент фінансів облдержадміністрації про стан використання коштів Субвенції щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітним;

3) забезпечити надання інформації про використання обсягу Субвенції до Міністерства освіти і науки України щокварталу, до 15 числа наступного місяця, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

4. Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби забезпечити проведення перевірки цільового та ефективного використання у 2019 році коштів Субвенції, узагальнену інформацію про результати перевірки надати до облдержадміністрації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д. І.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Східного
офісу Держаудитслужби

О. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
01 квітня 2019 року N Р-172/0/3-19

ПОРЯДОК
використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

1. Цей Порядок використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (далі - Порядок) визначає механізм використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (далі - Субвенція), передбаченої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

2. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

3. Субвенція спрямовується на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин відповідно до підпункту 1 пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 N 1012-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році" (Розпорядження N 1012-р).

4. Головним розпорядником коштів Субвенції є департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник коштів). Розпорядники Субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - Розпорядники субвенції).

5. Субвенція надається Розпорядникам субвенції відповідної адміністративно-територіальної одиниці для спрямування коштів Субвенції на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин.

6. Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснює фінансування Головного розпорядника коштів відповідно до затвердженого помісячного розподілу Субвенції щомісяця, до 03 числа.

7. Для отримання фінансування Розпорядники субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету надають Головному розпоряднику коштів пропозиції щодо перерахування Субвенції згідно з додатком 1 до Порядку.

8. Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області перераховує кошти Субвенції на підставі платіжних доручень Головного розпорядника коштів на рахунки відповідних бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132 (зі змінами).

9. Для відкриття фінансування Головний розпорядник коштів та Розпорядники субвенції надають до територіальних управлінь Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881 (зі змінами).

10. Використання коштів Субвенції на рівні місцевих бюджетів здійснюється Розпорядниками субвенції відповідно до положень Бюджетного кодексу України з урахуванням Методичних рекомендацій щодо використання коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання, навчального обладнання та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти за напрямами, визначеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1012 (Розпорядження N 1012-р), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2019 року N 81. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок Субвенції проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

11. Розпорядники субвенції щомісяця, до 03 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів Субвенції згідно з додатком 2 до Порядку.

12. Головний розпорядник коштів у межах повноважень тримає на постійному контролі цільове та ефективне використання коштів Субвенції відповідно до чинного законодавства України.

13. Використання коштів Субвенції на інші цілі, не передбачені Порядком, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 1
до Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

по ______

(гривні)

Назва (код ЄДРПОУ)

Загальний обсяг коштів

Профінансовано
на __.__.2019

Залишок коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань на __.__. 2019

Сума

Детальний перелік (у т. ч. у грошовому виразі)

 

 

 

 

 

 

Голова міської, селищної ради


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління, що здійснює
фінансування видатків на освіту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освітою


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 2
до Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

ЗВІТ
про використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

по ______

(гривні)

Назва територіальної одиниці

Затверджено на 2019 рік

Профінансовано станом
на __.__.2019

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

 

Голова міської, селищної ради


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління, що здійснює
фінансування видатків на освіту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освітою


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
01 квітня 2019 року N Р-172/0/3-19

ПЕРЕЛІК
закладів загальної середньої освіти, яким будуть спрямовані у 2019 році кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

(грн)

N з/п

Назва навчального закладу
(за територією)

Обсяг видатків

1.

м. Дніпро

 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 19" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа N 53 з поглибленим вивченням німецької мови" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 137 "Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 18" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 45" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 135" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 128" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 144 "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс "Вальдорфська середня загальноосвітня школа I - III ступенів - дитячий садок" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 32" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс N 65 "Школа I - III ступенів - дошкільний начальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 93" Дніпровської міської ради.

251081,0

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа N 132" Дніпровської міської ради

251081,0

2.

м. Жовті Води

 

Комунальний заклад загальної середньої освіти I - III ступенів N 12 Жовтоводської міської ради

251081,0

3.

м. Кривий Ріг

 

Криворізький навчально-виховний комплекс N 58 "Загальноосвітня школа I - II ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

251081,0

Криворізька загальноосвітня школа I - III ступенів N 50 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

251081,0

4.

м. Нікополь

 

Комунальний заклад "Нікопольська середня загальноосвітня школа I - III ступенів N 10"

251081,0

5.

м. Новомосковськ

 

Заклад загальної середньої освіти N 8 - загальноосвітній навчальний заклад I - II ступенів

251081,0

6.

м. Павлоград

 

Павлоградська загальноосвітня школа I - III ступенів N 4 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області

251081,0

7.

м. Першотравенськ

 

Першотравенська загальноосвітня школа I - III ступенів N 2

251081,0

8.

м. Тернівка

 

Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа I - III ступенів з класами вечірньої форми навчання N 4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області".

251081,0

Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа I - III ступенів N 1 Тернівської міської ради Дніпропетровської області".

251081,0

Комунальний заклад "Тернівська загальноосвітня школа I - III ступенів N 6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

251081,0

9.

Верхньодніпровська міська об'єднана територіальна громада

 

Комунальний заклад "Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа N 3 I - III ступенів" Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області"

322819,0

10.

Червоногригорівська селищна об'єднана територіальна громада

 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Борисівська загальноосвітня школа I - III ступенів Червоногригорівської селищної ради" Нікопольського району Дніпропетровської області

322818,0

Усього

6420500,0

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали