Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.04.2019 р. N Р-169/0/3-19

Про затвердження Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року N 929-р "Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році" (Розпорядження N 929-р) (зі змінами), від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити Порядок використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, що додається.

2. Рекомендувати голові Дніпровської міської ради:

1) забезпечити надання у тижневий термін після прийняття цього розпорядження до Головного розпорядника коштів - департаменту освіти і науки облдержадміністрації - затвердженого переліку організаційних заходів на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин;

2) здійснювати постійний контроль за використанням у 2019 році коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (далі - Субвенція) відповідно до вимог чинного законодавства України;

3) забезпечити надання інформації про використання обсягу Субвенції до департаменту освіти і науки облдержадміністрації щомісяця, до 03 числа місяця, що настає за звітним.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

1) забезпечити організацію, координацію роботи та контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Субвенції, передбачених рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами);

2) інформувати департамент фінансів облдержадміністрації про стан виконання робіт і використання коштів Субвенції щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітнім.

4. Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби забезпечити проведення перевірки цільового та ефективного використання у 2019 році коштів Субвенції, узагальнену інформацію про результати перевірки надати до облдержадміністрації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д. І.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

ПОГОДЖЕНО

 

Начальник Східного
офісу Держаудитслужби

О. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
01 квітня 2019 року N Р-169/0/3-19

ПОРЯДОК
використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

1. Цей Порядок використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (далі - Порядок) визначає механізм використання у 2019 році видатків розвитку за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (далі - Субвенція), передбаченої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

2. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 4 до рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року N 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

3. Субвенція спрямовується на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин.

4. Головним розпорядником коштів Субвенції є департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник коштів). Розпорядники Субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (далі - Розпорядники субвенції).

5. Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснює фінансування Головного розпорядника коштів відповідно до затвердженого помісячного розподілу Субвенції щомісяця, до 03 числа.

6. Для отримання фінансування Розпорядники субвенції відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету надають Головному розпоряднику коштів пропозиції щодо перерахування Субвенції згідно з додатком 1 до Порядку.

7. Для відкриття фінансування Головний розпорядник коштів та Розпорядники субвенції надають до територіальних управлінь Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за N 1569/21881 (зі змінами).

8. Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області перераховує кошти Субвенції на підставі платіжних доручень Головного розпорядника коштів на рахунки відповідних бюджетів, відкриті у територіальних управліннях Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року N 1132 (зі змінами).

9. Використання коштів Субвенції на рівні місцевих бюджетів здійснюється Розпорядниками субвенції відповідно до положень Бюджетного кодексу України. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок Субвенції проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України.

10. Розпорядники субвенції щомісяця, до 03 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів Субвенції згідно з додатком 2 до Порядку.

11. Головний розпорядник коштів у межах повноважень тримає на постійному контролі цільове та ефективне використання коштів Субвенції відповідно до чинного законодавства України.

12. Використання коштів Субвенції на інші цілі, які не відповідають Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 1
до Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо фінансування у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин
по ___________

(гривні)

Назва
(код ЄДРПОУ)

Загальний обсяг коштів

Профінансовано
на __.__.2019

Залишок коштів

Пропозиції щодо фінансування з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань на __.__. 2019

Сума

Детальний перелік
(у т. ч. у грошовому виразі)

 

 

 

 

 

 

Голова міської ради


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління, що здійснює
фінансування видатків на освіту


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освітою


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

Додаток 2
до Порядку використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

ЗВІТ
про використання у 2019 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин
по _

(гривні)

Назва територіальної одиниці

Затверджено на 2019 рік

Профінансовано станом
на __.__.2019

Фактично придбано (од.)

Дата взяття зобов'язань в органах державного казначейства

Фактично оплачено

 

 

 

 

 

 

Голова міської ради


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління, що здійснює
фінансування видатків на освіту


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

Керівник органу управління освітою


(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали