АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2016

м. Київ

N 205

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2016 р. за N 476/28606

Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року N 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" (Постанова N 18) (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року N 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" (Постанова N 18) (зі змінами).

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Р. Качур

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
14 березня 2016 року N 205

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 березня 2016 р. за N 476/28606

ПОРЯДОК
виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції

1. Цей Порядок визначає механізм, умови виплати та розмір винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції (далі - винагорода) військовослужбовцям Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), її територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку).

2. Під час проведення антитерористичної операції (далі - АТО) військовослужбовцям Держспецзв'язку, які беруть безпосередню участь в АТО, виплачується винагорода у разі перебування таких військовослужбовців:

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону - у розмірі 4200 гривень на місяць;

в інших місцях у межах районів проведення АТО - у розмірі 1200 гривень на місяць.

Якщо військовослужбовець Держспецзв'язку брав безпосередню участь в АТО менше ніж один календарний місяць, розмір винагороди визначається пропорційно дням такої участі.

3. Виплата проводиться за місцем військової служби військовослужбовця Держспецзв'язку в поточному місяці за минулий у строки, встановлені для виплати грошового забезпечення.

4. Військовослужбовці Держспецзв'язку вважаються такими, що беруть безпосередню участь в АТО, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучені до виконання завдань, покладених на Держспецзв'язку, у районах проведення АТО та перебувають у підпорядкуванні керівництва оперативного штабу з управління АТО;

перебувають та безпосередньо виконують завдання, покладені на Держспецзв'язку, у районах проведення АТО.

5. Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців Держспецзв'язку в АТО є:

наказ (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення АТО;

наказ Адміністрації Держспецзв'язку про залучення сил та засобів Держспецзв'язку до виконання завдань у районах проведення АТО;

наказ начальника підрозділу Держспецзв'язку стосовно підпорядкованих йому військовослужбовців Держспецзв'язку (Голови Держспецзв'язку - стосовно начальників підрозділів Держспецзв'язку та військовослужбовців Держспецзв'язку, які проходять військову службу в Адміністрації Держспецзв'язку) про їх направлення (відрядження) до районів проведення АТО;

посвідчення про відрядження військовослужбовців Держспецзв'язку з відмітками про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення АТО (крім військовослужбовців Держспецзв'язку, які проходять військову службу в підрозділах Держспецзв'язку, що дислокуються в районах проведення АТО).

Підтвердженням виконання завдань військовослужбовцями Держспецзв'язку на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону є довідки оперативного штабу з управління АТО із зазначенням періоду та підстав виконання завдань.

6. Винагорода виплачується військовослужбовцям Держспецзв'язку за весь час їх безпосередньої участі в АТО, обрахований із дня фактичного початку виконання завдань у районах проведення АТО по день завершення виконання цих завдань, на підставі наказів начальників підрозділів Держспецзв'язку (начальникам підрозділів Держспецзв'язку та військовослужбовцям Держспецзв'язку, які проходять військову службу в Адміністрації Держспецзв'язку, - на підставі наказів Голови Держспецзв'язку) (далі - наказ про виплату винагороди).

7. Виплата винагороди у відповідному розмірі здійснюється також під час перебування військовослужбовців Держспецзв'язку на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я після отриманих під час безпосередньої участі в АТО поранень (контузій, травм, каліцтва).

8. Накази про виплату винагороди готуються в установленому порядку підрозділами кадрового забезпечення або посадовими особами, які здійснюють кадрове забезпечення, на підставі рапортів заступників начальників підрозділів Держспецзв'язку (начальникам підрозділів Держспецзв'язку та військовослужбовцям Держспецзв'язку, які проходять військову службу в Адміністрації Держспецзв'язку, - на підставі рапортів заступників Голови Держспецзв'язку), в яких вказуються реквізити документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, а також періоди та кількість календарних днів безпосередньої участі в АТО та розмір винагороди за ці дні у гривнях.

До рапорту додаються копії посвідчень про відрядження військовослужбовців Держспецзв'язку (крім військовослужбовців Держспецзв'язку, які проходять військову службу в підрозділах Держспецзв'язку, що дислокуються в районах проведення АТО).

У разі перебування військовослужбовця Держспецзв'язку після отриманих під час безпосередньої участі в АТО поранень (контузій, травм, каліцтва) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я до рапорту також додаються документи, що підтверджують безперервне перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я після отриманих під час безпосередньої участі в АТО поранень (контузій, травм, каліцтва).

9. У наказі про виплату винагороди зазначаються кількість календарних днів безпосередньої участі військовослужбовця Держспецзв'язку в АТО у районах її проведення, за які виплачується винагорода, та її розмір за ці дні у гривнях.

10. Винагорода, належна до виплати військовослужбовцю Держспецзв'язку, який загинув (помер) або визнаний судом безвісно відсутнім чи оголошений померлим, виплачується членам сім'ї військовослужбовця: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовця, або батькам військовослужбовця рівними частками, якщо військовослужбовець не перебуває у шлюбі і не має дітей.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держспецзв'язку

В. В. Коберник
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали