Додаткова копія: Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. N 1022

Київ

Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. N 1022

ПОРЯДОК
визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню для відшкодування таких витрат (далі - граничний розмір витрат).

Дія цього Порядку поширюється на управителів багатоквартирного будинку (далі - управитель), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання співвласників), житлово-будівельні (житлові) кооперативи (далі - кооперативи), громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, гуртожитках та які оплачують послугу з управління багатоквартирним будинком за відповідними цінами або відшкодовують витрати на управління багатоквартирним будинком згідно із затвердженими в установленому порядку внесками/платежами.

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) визначають граничний розмір витрат відповідно до вимог цього Порядку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внески/платежі на управління багатоквартирним будинком - визначений загальними зборами об'єднання співвласників, кооперативу розмір внесків/платежів, що спрямовуються на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком;

послуга з управління багатоквартирним будинком - результат діяльності управителя щодо забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком - грошовий вираз вартості надання управителем одиниці послуги (з розрахунку за 1 кв. метр) з управління багатоквартирним будинком, що зазначена у договорі з управителем.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

4. Субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з розміру ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком для відповідного будинку, але не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до вимог цього Порядку.

Управитель протягом двох тижнів з дня підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (або змін до нього) повідомляє структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, визначеної для відповідного будинку, а також надає інформацію про систему оподаткування, на якій він перебуває (загальна чи спрощена), із зазначенням розміру відповідного податку, що ним сплачується.

5. Громадянам, які проживають в багатоквартирних будинках та гуртожитках, в яких створено об'єднання співвласників, у багатоквартирних будинках кооперативів, субсидії для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком, але не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до цього Порядку.

Об'єднання співвласників, кооператив повідомляють структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком протягом місяця з дня проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про затвердження розміру внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком.

6. Граничний розмір витрат визначається за такою формулою:

  

,

де Вгрн - граничний розмір витрат, гривень за 1 кв. метр;

ЗПмін - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати на відповідну дату, гривень;

0,1 - коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на утримання житла;

48,87 - середній розмір загальної площі житла на одне домогосподарство одержувачів субсидій у багатоквартирних будинках, кв. метрів.

Граничний розмір витрат, визначений відповідно до цього пункту, збільшується на величину податку на додану вартість або єдиного податку при наданні послуги з управління багатоквартирним будинком управителями, які є платниками відповідного податку.

7. Граничний розмір витрат перераховується за умови зміни на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати або зміни системи оподаткування для відповідного управителя.

У разі зміни системи оподаткування управитель протягом десяти днів зобов'язаний поінформувати про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення для проведення відповідних перерахунків граничного розміру витрат.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали