МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2011

м. Київ

1904/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 925/19663

Про затвердження Порядку внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" та з метою удосконалення процесу розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 19.11.98 N 63/5 "Про затвердження Положення про Комісію з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.98 за N 750/3190 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

  

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28.07.2011 N 1904/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2011 р. за N 925/19663

Порядок
внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) з метою удосконалення процесу внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.

2. Подання управління юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - Подання) вноситься до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія).

3. Подання повинно містити:

інформацію про наявність підстав, визначених пунктом 2 частини першої статті 12 Закону;

зазначення конкретних порушень, які були допущені нотаріусом;

пропозиції щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

4. До Подання додаються:

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, на підставі яких внесено Подання;

доповідна записка про перевірку роботи нотаріуса;

пояснення нотаріуса на предмет обставин, викладених у доповідній записці про перевірку роботи нотаріуса;

копії документів про зупинення нотаріальної діяльності;

копії документів, що свідчать про виявлені в діяльності нотаріуса порушення;

документи, що свідчать про вжиті заходи щодо виявлених в роботі нотаріуса порушень;

відповідні документи органів дізнання і слідства, прокуратури, суду тощо.

5. Подання та додані до нього матеріали підлягають попередньому розгляду Департаментом нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (далі - Департамент).

У разі необхідності доопрацювання Подання повертається до управління юстиції з урахуванням строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 291 Закону.

За результатом розгляду Департаментом готується висновок.

6. Подальший розгляд Подання здійснюється членом Комісії, якому заступником голови Комісії доручаються вивчення Подання і підготовка висновку за результатами розгляду матеріалів Подання.

7. Після попереднього розгляду Департаментом та членом Комісії Подання розглядається на засіданні Комісії у присутності нотаріуса, щодо якого внесено Подання, та представника управління юстиції, яке внесло подання.

Неявка на засідання Комісії нотаріуса або представника управління юстиції, які належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання Комісії, не є перешкодою для розгляду Подання, проте Комісія може визнати присутність зазначених осіб обов'язковою.

8. Розгляд Подання на засіданні Комісії розпочинається з доповіді представника управління юстиції, яким внесено це Подання, після чого заслуховуються нотаріус, щодо якого складено Подання, та член Комісії, який підготував висновок.

9. На засіданні заслуховуються члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

У разі відсутності безспірного підтвердження факту порушення закону Комісія відхиляє Подання.

У разі відсутності необхідної інформації стосовно обставин, викладених у Поданні, або наявності додаткових відомостей, які надійшли до Комісії, розгляд питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути перенесений до вирішення зазначених питань з урахуванням строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 291 Закону.

10. На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

11. За результатами розгляду Подання Комісія може ухвалити одне з таких рішень:

про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

про відмову в анулюванні свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

12. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх членів Комісії.

13. На підставі рішення Комісії про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається відповідний наказ Міністерства юстиції України.

14. Копія наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю надсилається особі, щодо якої видано цей наказ, та управлінню юстиції, яке внесло Подання.

15. Анульоване свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю підлягає поверненню до Міністерства юстиції України.

16. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

  

В. о. директора Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального о органу

І. О. Наливайко

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали