Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. N 417

Київ

Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Відповідно до підпункту "б" пункту 2 частини першої статті 6 (Закон N 3739-VI) та частини першої статті 15 Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (Закон N 3739-VI) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. N 417


ПОРЯДОК
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (далі - статус), на підставі відповідної інформації.

2. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем перебування до місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу (далі - заява) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним представником або особою, якій стало відомо про таку дитину.

3. Заяви реєструються у відповідному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а особам, які їх подали, повідомляється про можливість одержання допомоги та її види.

4. Голова місцевої держадміністрації визначає структурний підрозділ, відповідальний за проведення процедури встановлення статусу (далі - структурний підрозділ), та відповідальну посадову особу (далі - посадова особа) згідно з розподілом функціональних обов'язків.

5. У разі звернення для встановлення статусу особи, яка органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов'язаного з торгівлею людьми, або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, або особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено результатами розслідування відповідних органів такої держави, заява зазначеної особи приймається без проведення співбесіди посадовою особою.

6. Іноземцеві або особі без громадянства у разі подання заяви до місцевої держадміністрації видається протягом двох робочих днів довідка про звернення для встановлення статусу за формою згідно з додатком 1, яка є підставою для звернення до територіальних органів або підрозділів ДМС для реєстрації.

7. Посадова особа проводить протягом трьох робочих днів з дати подання заяви співбесіду з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та заповнює опитувальний лист згідно з додатком 2, намагаючися запобігти повторній віктимізації та психологічному травмуванню особи.

За бажанням особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, під час проведення співбесіди можуть бути присутні члени її родини або інші особи.

У разі проведення співбесіди із законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім'єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до співбесіди залучається перекладач (у разі потреби), психолог чи педагогічний працівник та адвокат, про що робиться відмітка в опитувальному листі.

У разі неможливості проведення співбесіди з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан чи малолітство опитувальний лист заповнюється посадовою особою на підставі особистих спостережень, показань свідків або інших даних.

Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

8. Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У разі незгоди із змістом опитувального листа така особа має право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

Після проведення співбесіди законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім'єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладач (у разі його присутності), психолог чи педагогічний працівник та адвокат ознайомлюються з опитувальним листом та підписують його. У разі незгоди із змістом опитувального листа зазначені особи мають право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

9. У разі коли особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, в заяві зазначила про потребу в наданні їй притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги, місцева держадміністрація, а також суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та безпосередньо виявили таку особу під час виконання своїх функціональних обов'язків, невідкладно здійснюють заходи щодо забезпечення надання такій особі притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги.

10. На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Без проведення співбесіди оформляється облікова картка особи, зазначеної у пункті 5 цього Порядку.

11. Структурний підрозділ залучає суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації, зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності (далі - перевірка).

12. Місцева держадміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки подає до Мінсоцполітики такі документи:

1) копію заяви;

2) копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особу, зазначену у пункті 5 цього Порядку;

3) копію заповненого опитувального листа;

4) копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особи, зазначеної у пункті 5 цього Порядку;

5) копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів про виявлений факт торгівлі людьми;

6) копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, чи законного представника дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім'єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладача, психолога чи педагогічного працівника та адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);

7) інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, довідку про порушення кримінальної справи, довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо).

13. Документи, зазначені у пункті 12 цього Порядку, розглядаються Мінсоцполітики протягом п'яти робочих днів від дати їх реєстрації. За результатами розгляду Мінсоцполітики надсилає місцевій держадміністрації листа про встановлення статусу або відмову у його встановленні з обґрунтуванням причин такої відмови.

14. Підставами для встановлення статусу є:

1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;

2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи;

3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують можливість встановлення статусу.

15. Невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки, є підставою для відмови у встановленні статусу.

16. У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особі, зазначеній у пункті 5 цього Порядку, посадова особа протягом п'яти робочих днів з дня надходження листа Мінсоцполітики видає такій особі довідку про встановлення статусу згідно з додатком 3.

17. Після отримання іноземцем або особою без громадянства довідки про встановлення статусу довідка про звернення для встановлення статусу втрачає чинність.

18. Довідка про встановлення статусу реєструється у відповідному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

19. Особа, якій встановлено статус та яка отримала відповідну довідку, має право на одержання одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством порядку.

20. Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням Мінсоцполітики не більш як на один рік. Для продовження зазначеного строку місцева держадміністрація подає до Мінсоцполітики відповідне письмове обґрунтування. У разі прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про встановлення статусу вносяться відповідні відомості.

21. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держадміністрація протягом п'яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

22. Документи, зазначені у пункті 12 цього Порядку, разом з копією листа Мінсоцполітики про встановлення або відмову у встановленні статусу зберігаються Мінсоцполітики та місцевою держадміністрацією протягом п'яти років з дати закінчення строку, встановленого відповідно до пункту 20 цього Порядку.

23. Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне значення для його встановлення.

У такому випадку особа, яку позбавлено статусу, відшкодовує виплачену їй одноразову матеріальну допомогу та всі витрати, пов'язані з наданням їй послуг.

24. Розголошення суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, відомостей про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, здійснюється у випадках, визначених законом.

 

Додаток 1
до Порядку


ДОВІДКА
про звернення іноземця або особи без громадянства щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 

Місце для
фотокартки

 


N ____

___________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові,
___________
                                                            громадянство/підданство, країна постійного проживання)
звернувся (звернулася) із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

___________
                                                  (найменування посади працівника місцевої держадміністрації,
___________
                                                                                        прізвище та ініціали)

Дата видачі         ____ _ 20__ р.

Довідка дійсна до    ____ __ 20__ р.


_____
       (найменування посади керівника
              місцевої держадміністрації)

_
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

М. П.

_____ _________ 20__ р.


 

Додаток 2
до Порядку


ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Загальна частина

1. ________
                               (найменування відповідального структурного підрозділу місцевої держадміністрації)

2. ________
                  (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи місцевої держадміністрації, яка проводила співбесіду)

3. Дата заповнення _____ ________ 20__ р.

4. Згода особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми (далі - особа), чи законного представника дитини або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, надавати інформацію

______
                 (підпис)

___
(ініціали та прізвище)


Особисті дані

5. Прізвище, ім'я та по батькові _________

6. Стать ____

7. Дата народження ______

8. Громадянство/підданство, країна постійного проживання ________
___________

9. Місце народження _____

10. Адреса останнього місця проживання

11. Документ, що посвідчує особу ______
                                                                                                                                           (вид документа,
___________
                                                                        дата видачі, номер і дата закінчення строку дії)

12. Сімейний стан _______

13. Прізвище та ім'я дітей, їх вік ________
___________

14. Прізвище, ім'я та по батькові батьків чи опікунів ___
___________

15. Особи, з якими проживала особа до того, як постраждала від торгівлі людьми _
___________

16. Економічне становище сім'ї особи ___
                                                                                                           (забезпечене, середнє, бідне (необхідне зазначити)

17. Освіта __

18. Досвід роботи _______

19. Останнє місце роботи та посада ____

20. Мови, якими володіє особа ________

21. Особи, з якими проживає особа на даний час ____
__________
                                                                       (ініціали, прізвище та ступінь родинного зв'язку)


Вербування з метою торгівлі людьми

22. Спосіб встановлення першого контакту з особами, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми ___
                                                                   (особистий контакт, газетне оголошення, радіооголошення,
___________
реклама в Інтернеті, телевізійна реклама, агенція з працевлаштування, туристичне агентство тощо (необхідне зазначити)

23. Спосіб втягнення особи у процес торгівлі людьми _
                                                                                                                                                    (відвідування друга, родини,
___________
           усиновлення, продаж членом родини, навчання, трудова міграція, шлюб, туризм, викрадення, інший спосіб
___________
                                                                                         (необхідне зазначити)

24. Стать та громадянство осіб, які брали участь у вербуванні з метою торгівлі людьми ___________

25. Ступінь зв'язку з особами, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми ___________
                                       (члени сім'ї, рідні, друзі, партнер, сутенер, незнайома особа (необхідне зазначити)

26. Сфера застосування праці, на яку погоджувалася особа у разі прибуття на місце призначення згідно з інформацією осіб, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми ___________
                                                          (домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво,
___________
   військова служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній промисловості, транспортній
___________
                      галузі, ресторанах або готелях, сільське господарство, рибальство, надання послуг, навчання,
___________
                              торгівля, зокрема дрібна вулична, сфера обслуговування тощо (необхідне зазначити)

27. Заробіток, що обіцяли особи, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми ___________

28. Чи сплачувала особа кошти за працевлаштування особам, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми _________

29. Місяць та/або рік, в якому особа втягнута у процес торгівлі людьми ___________
___________

30. Вік, в якому особа втягнута у процес торгівлі людьми ___________
___________

31. Місце/країна виїзду ___

32. Місце/країна призначення __________

33. Вид транспорту, яким особа перетинала державний кордон _____
___________

34. Інші постраждалі особи та/або мігранти, які перетинали державний кордон з особою ___________

35. Документи, з якими особа перетинала державний кордон _______
                                                                                                                                                                              (власні,
___________
                                               підроблені документи, з візою чи без візи (необхідне зазначити)

36. Спосіб перетину державного кордону


Експлуатація

37. Чи знала особа про те, що її продавали особам, залученим до торгівлі людьми __
___________

38. Сфера застосування праці особи після приїзду до місця (країни) призначення ___
___________
                                                          (домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво,
___________
     військова служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній промисловості, транспортній
___________
                     галузі, ресторанах або готелях, сільське господарство, рибальство, надання послуг, навчання,
___________
                              торгівля, зокрема дрібна вулична, сфера обслуговування тощо (необхідне зазначити)

39. Чи примушували особу працювати проти її волі ___

40. Методи, які використовувалися для здійснення контролю за особою під час її експлуатації ___
___________
                        (фізичне, психологічне, сексуальне насильство, погрози, зокрема у формі залякування,
___________
  погрози родині, хибні обіцянки, обман, позбавлення свободи переміщення, доступу до медичної допомоги, їжі, води,
___________
  надання наркотиків, алкоголю, утримання заробітної плати, документів, що посвідчують особу, проїзних документів,
___________
                                  боргова залежність, надмірна тривалість робочого дня (необхідне зазначити)

41. Заробітна плата, яку отримувала особа за виконання роботи ____

42. Кошти, які дозволяли особі залишати собі ________

43. Борг, який змушували особу сплачувати особам, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми, а також перевозили або експлуатували особу

44. Ступінь свободи пересування особи
                                                                                                                           (повне обмеження пересування,
___________
                                      тільки в супроводі інших осіб, жодних обмежень (необхідне зазначити)

45. Тривалість робочого дня та тижня ___

46. Інші особи, які перебували у такій ситуації, що і особа ___________
___________

47. Спосіб, яким особу визволено із ситуації торгівлі людьми ________
                                                                                                                                                                         (самостійно,
___________
                   втручання правоохоронних органів, громадських організацій, сім'ї тощо (необхідне зазначити)


Повторне потрапляння у ситуацію торгівлі людьми

48. Чи потрапляла особа у ситуацію торгівлі людьми раніше ________

49. Країна (країни), в яку (які) раніше вивезено (продано) особу _____
___________

50. Сфера застосування праці особи ____
                                                                                                      (домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво,
___________
    військова служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній промисловості, транспортній
___________
                   галузі, ресторанах або готелях, сільське господарство, рибальство, надання послуг, навчання,
___________
                          торгівля, зокрема дрібна вулична, сфера обслуговування тощо (необхідне зазначити)

З моїх слів записано вірно     ________      ___________
                                                                                     (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)

_      ___________      _____ 
                (найменування посади перекладача)                               (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

_      ___________      _____ 
                   (найменування посади психолога)                                (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

_      ___________      _____ 
   (найменування посади педагогічного працівника)                   (підпис)                                 (ініціали та прізвище)


Висновок

___________
                                               (обґрунтування встановлення статусу особи, яка постраждала
___________
                                                  від торгівлі людьми, із зазначенням країни, де відбувалася
___________
                                                           торгівля, і видів допомоги, які потребує така особа)

_______      ___________      __________ 
  (найменування посади особи, яка проводила співбесіду)                      (підпис)                          (ініціали та прізвище)

_______      ___________      __________ 
(найменування посади керівника місцевої держадміністрації)               (підпис)                          (ініціали та прізвище)

                       М. П.

Примітки:

1. Посадова особа місцевої держадміністрації, яка проводить співбесіду, зобов'язана поінформувати особу про те, що за результатами опитування місцева держадміністрація залишає за собою право:

надавати інформацію органам державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, з метою надання особі безпосередньої допомоги;

розкривати інформацію неособистого характеру, отриману під час співбесіди, органам державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, з метою порятунку інших осіб, що перебувають під контролем торговців людьми;

використовувати дані справи особи (виключно анонімні, загальні) з метою профілактики торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення.

2. Співбесіда має виключно добровільний характер.


 

Додаток 3
до Порядку


ДОВІДКА
про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Лицьовий бік

 
Місце для
фотокартки

 

 


Видана ______
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові,

                             громадянство/підданство, країна постійного проживання)
про те, що йому (їй) встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми (рішення Мінсоцполітики
від __ _________ 20__ р. N _______).

Пред'явник цієї довідки має права, передбачені статтею 16 Закону України "Про протидію торгівлі людьми" (Закон N 3739-VI).

Дата видачі ____ _________ 20___ р.
                                     М. П.

Довідка дійсна до ____ _________ 20___ р.
                                      М. П.

Строк дії статусу продовжений до ___ _________ 20___ р. на підставі
                                                              М. П.

________
________
________
________
________


____
     (найменування посади керівника
          місцевої держадміністрації)

_
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

          М. П.

___ _________ 20___ р.


Зворотній бік

Пред'явник цієї довідки має право на:

забезпечення особистої безпеки, поваги;

безоплатне одержання інформації про свої права та можливості мовою, якою він володіє;

безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної, правової допомоги;

тимчасове розміщення в закладах для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців;

відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;

отримання одноразової матеріальної допомоги;

отримання допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку;

безоплатне отримання послуг перекладача у разі, коли він не володіє українською або російською мовою;

тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців або постійне проживання на території України у порядку, встановленому законодавством (для іноземців або осіб без громадянства).

Ця довідка є підставою для реєстрації особи в територіальному органі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання.

Надання допомоги пред'явникові цієї довідки не залежить від його звернення до правоохоронних органів та участі у кримінальному процесі, а також наявності документа, що посвідчує особу.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали