Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2019

м. Київ

N 398/376

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2019 р. за N 607/33578

Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Відповідно до абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року N 833 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі" (Постанова N 833) (зі змінами), з метою відстеження рекомендованих листів з повідомленням про вручення з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що додається.

2. Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України разом з Головним сервісним центром МВС, Національною поліцією України та національним оператором поштового зв'язку в тримісячний строк із дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією і належне виконання цього наказу.

3. Визначити адміністраторами з питань обміну інформацією, що забезпечують та здійснюють технічне супроводження інформації про стан проходження постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, збереження та захист даних, відповідають за належне функціонування автоматизованих інформаційних систем та програмного забезпечення, Головний сервісний центр МВС, Національну поліцію України та національного оператора поштового зв'язку.

4. Начальникові Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Криклію В. А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

Л. Денісова

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
генерал-лейтенант

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України
23 травня 2019 року N 398/376

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2019 р. за N 607/33578

ПОРЯДОК
взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України та національним оператором поштового зв'язку під час формування та пересилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення, якими надсилаються постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (далі - постанова), а також взаємного обміну інформацією щодо вручення/невручення або відмови від отримання рекомендованих листів відповідальними особами, зазначеними в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особами - резидентами України, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, або особами, які фактично керували транспортними засобами на момент учинення зазначених правопорушень.

Взаємодія уповноваженого(их) підрозділу(ів) Національної поліції України та національного оператора поштового зв'язку під час пересилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення здійснюється відповідно до законодавства України у сфері поштового зв'язку та вимог цього Порядку.

2. Суб'єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, національний оператор поштового зв'язку.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням:

підсистеми взаємодії системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі з інформаційно-телекомунікаційною системою національного оператора поштового зв'язку (далі - підсистема взаємодії);

комплексу інформаційно-телекомунікаційних систем національного оператора поштового зв'язку обробки пошти (далі - система обробки пошти).

II. Вимоги до організації інформаційного обміну

1. Формат, структура даних обміну, форма журналу їх обліку, параметри обміну інформацією, вимоги до захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємного обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями суб'єктів інформаційного обміну, які оформлюються окремими протоколами.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній формі технічними засобами телекомунікацій.

3. Суб'єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасне та в повному обсязі надання інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на суб'єктів інформаційного обміну функцій.

III. Інформаційна взаємодія між суб'єктами інформаційного обміну під час формування та доставлення адресату рекомендованих листів з постановами та повідомленням про їх вручення

1. Для формування системою фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі - система автофіксації) постанови та рекомендованого листа з повідомленням про вручення (далі - поштове відправлення) використовується інформація, отримана підсистемою взаємодії від системи обробки пошти, із:

бази даних поштових адрес та індексів;

штрихових кодових ідентифікаторів.

2. Під час підготовки та відправлення згрупованих поштових відправлень:

списки згрупованих поштових відправлень, сформованих в електронному вигляді системою автофіксації та засвідчених кваліфікованим електронним підписом посадової особи уповноваженого(их) підрозділу(ів) Національної поліції України, передаються підсистемою взаємодії в електронному вигляді до системи обробки пошти;

звірені відповідальною особою національного оператора поштового зв'язку та засвідчені його кваліфікованим електронним підписом списки згрупованих поштових відправлень, отримані системою обробки пошти в електронному вигляді, отримуються в електронному вигляді підсистемою взаємодії для внесення відповідної інформації до системи автофіксації.

3. Відстеження рекомендованих листів здійснюється способом отримання підсистемою взаємодії інформації з системи обробки пошти в електронному вигляді.

4. Інформація про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи) з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, із зазначенням дати вручення чи повернення до підрозділу національного оператора поштового зв'язку передається із системи обробки пошти до підсистеми взаємодії у форматі запиту/відповіді з подальшою автоматизацією процесу.

5. Інформація про надходження до підрозділу національного оператора поштового зв'язку повідомлення про вручення або повернення рекомендованого листа передається із системи обробки пошти до підсистеми взаємодії у форматі запиту/відповіді з подальшою автоматизацією процесу.

6. Під час підготовки та відправлення повідомлень про вручення або повернення рекомендованих листів:

підсистема взаємодії отримує в електронному вигляді сформовані системою обробки пошти накладні-реєстри згрупованих повідомлень про вручення та невручення рекомендованих листів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом відповідальної особи національного оператора поштового зв'язку, для внесення відповідної інформації до системи автофіксації;

звірені накладні-реєстри згрупованих повідомлень про вручення та невручення рекомендованих листів, отримані підсистемою взаємодії в електронному вигляді, засвідчені кваліфікованим електронним підписом посадової особи уповноваженого(их) підрозділу(ів) Національної поліції України, передаються в електронному вигляді підсистемою взаємодії до системи обробки пошти.

IV. Використання інформації

Інформація, що надається суб'єктами інформаційного обміну, використовується з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

Начальник Головного сервісного центру
Міністерства внутрішніх справ України

В. Криклій

Генеральний директор Директорату
цифрової інфраструктури на транспорті
Міністерства інфраструктури України

Ф. Сафаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали