Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Порядку взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 серпня 2018 року N 523

Про затвердження Порядку взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 117 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (Постанова N 117) та з метою організації роботи Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія ДФС), визначення взаємодії Комісії ДФС, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС наказую:

1. Затвердити Порядок взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України під персональну відповідальність забезпечити безумовне виконання вимог Порядку.

3. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 N 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

М. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної фіскальної служби України
03 серпня 2018 року N 523

Порядок взаємодії
Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунку коригування (Порядок N 1307) в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС

1. Порядок взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунку коригування (Порядок N 1307) в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС (далі - Порядок) є розпорядчим документом, який визначає організаційні та процедурні засади діяльності Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія ДФС) та порядок її взаємодії зі структурними підрозділами ДФС та комісіями головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС (далі - комісії регіонального рівня).

2. До складу Комісії ДФС включаються посадові особи Державної фіскальної служби України. У разі внесення змін, включення (виключення) членів до (зі) складу Комісії ДФС керівник структурного підрозділу ДФС, посадові особи якого є членами Комісії ДФС, повідомляє голову Комісії ДФС шляхом подання доповідної або службової записки.

3. Комісією ДФС здійснюється:

аналіз прийнятих комісіями регіонального рівня рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунку коригування (Порядок N 1307) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), рішень щодо врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 1*);

прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку відповідно до п. 36 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 117 (Постанова N 117) (додаток 2*);

прийняття рішень про врахування наданих пропозицій щодо удосконалення роботи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування (Порядок N 1307) критеріям оцінки ступеня ризиків (далі - Система моніторингу) та критеріїв ризиковості платника податку, критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

4. Матеріали, що виносяться на розгляд Комісії ДФС, включають:

письмові пояснення та копії документів платника податку стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній (Порядок N 1307) / розрахунку коригування (Порядок N 1307), до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації;

рішення комісій регіонального рівня про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунку коригування (Порядок N 1307) в Реєстрі;

рішення комісій регіонального рівня щодо врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;

пропозиції щодо удосконалення роботи Системи моніторингу та критеріїв ризиковості платника податку, критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку;

інформацію про діяльність комісій регіонального рівня та пропозиції щодо надання їй оцінки;

іншу інформацію, яку може бути враховано Комісією ДФС в роботі.

5. За дві години до проведення засідання Комісії ДФС секретарі Комісії ДФС узагальнюють матеріали, отримані від комісій регіонального рівня, які будуть розглянуті на такому засіданні, та надсилають їх засобами електронного зв'язку членам Комісії ДФС.

6. Комісіями регіонального рівня здійснюється:

розгляд питань щодо внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків згідно з пунктом 1.6 Критеріїв ризиковості платника податку (Лист N 959/99-99-07-18), які затверджено Державною фіскальною службою України та погоджено з Міністерством фінансів України (далі - Критерії);

розгляд наданої Комісією ДФС інформації по платниках з ознаками ризиковості в день її надходження, внесення таких платників податку до переліку ризикових платників податків, а в разі прийняття відповідного рішення - виключення платників податку з переліку ризикових платників податків.

7. Засідання комісій регіонального рівня щодо розгляду питань про внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків проводиться згідно з Порядком роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 117 (Постанова N 117).

8. До протоколу засідання комісій регіонального рівня обов'язково додаються:

перелік платників податків, щодо яких виявлено ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 Критеріїв (Лист N 959/99-99-07-18);

матеріали, на підставі яких платників податків внесено до переліку ризикових платників податків;

інша інформація, що розглядається комісіями регіонального рівня.

9. Інформація щодо внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків згідно з пунктом 1.6 Критеріїв (Лист N 959/99-99-07-18) вноситься секретарями комісій регіонального рівня до АІС "Податковий блок".

Інформація щодо внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків згідно з пунктами 1.1 - 1.5 Критеріїв (Лист N 959/99-99-07-18) вноситься відповідальними особами, яких включено до складу комісій регіонального рівня.

Відповідно до алгоритму дій співробітників оперативних підрозділів при формуванні облікової картки та внесенні інформації до переліку ризикових платників податків (додаток 3*), відповідальна особа (член комісії регіонального рівня) формує облікову картку в електронному вигляді у формі згідно з додатком 4* до Порядку.


* Не наводиться.

10. Голова комісії регіонального рівня забезпечує надання Комісії ДФС письмових пояснень та матеріалів засідання такої комісії (подані платником податку копії документів; інформація про платників податку, наявна в ДФС; дані, які містяться в базах даних ДФС), що стали підставою для прийняття комісією регіонального рівня рішень. Письмові пояснення надаються окремо головою комісії, заступником голови комісії, секретарем комісії та членами комісії.

Термін - протягом двох робочих днів з дня надходження запиту Комісії ДФС.

11. Комісії регіонального рівня надають Комісії ДФС пропозиції щодо удосконалення роботи Системи моніторингу та критеріїв ризиковості платника податку, критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Термін - до 5 числа кожного місяця.

12. Завдання, які надаються комісіям регіонального рівня головою Комісії ДФС, заступником голови Комісії ДФС та відповідними секретарями Комісії ДФС, є першочерговими і обов'язковими для виконання у відповідності до вимог чинного законодавства.

13. Комісія ДФС шляхом подання доповідної записки повідомляє Голову ДФС (особу, яка виконує його обов'язки) про неналежне виконання комісіями регіонального рівня покладених на них функцій.

 

Директор Департаменту моніторингу
доходів та обліково-звітних систем

М. Чмерук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали