Додаткова копія: Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2017

м. Київ

N 807/1193/279

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2017 р. за N 1299/31167

Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини

Відповідно до статті 238 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), статей 71, 72 Основ законодавства України про охорону здоров'я, з метою врегулювання порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини та приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 року N 1095/955/119 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини" (Порядок N 1095/955/119), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2106/22418.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національної поліції України, заступника Міністра охорони здоров'я України та заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

В. о. Міністра охорони здоров'я України

У.-Н. Супрун

Генеральний прокурор

Ю. В. Луценко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України
29 вересня 2017 року N 807/1193/279

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2017 р. за N 1299/31167

ПОРЯДОК
взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України під час перевірки обставин смерті людини.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

насильницька смерть - смерть від механічних ушкоджень (дія тупих предметів, у тому числі транспортна травма, падіння з висоти, дія гострих предметів, вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму, променевої енергії, низького та високого атмосферного тиску, отруєнь тощо;

підозра на насильницьку смерть - сукупність обставин, які дають підстави вважати, що смерть людини могла настати внаслідок механічних ушкоджень (дія тупих предметів, у тому числі транспортна травма, падіння з висоти, дія гострих предметів, вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму, променевої енергії, низького та високого атмосферного тиску, отруєнь тощо, зокрема раптова смерть, за нез'ясованих обставин, за наявності тілесних ушкоджень тощо;

смерть за місцем проживання - смерть, яка настала в приміщенні (усіх його складових частинах), яке знаходиться у власності або користуванні особи (за винятком санаторно-курортних закладів та готелів) та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також на присадибній земельній ділянці, прилеглій до приватного будинку.

II. Порядок дій працівників закладів охорони здоров'я

1. Працівники закладів охорони здоров'я у разі надходження повідомлення про смерть людини негайно повідомляють органи та підрозділи Національної поліції за телефоном екстреного виклику (102) про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно від місця її настання, у тому числі породіль та новонароджених дітей, за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров'я.

2. У випадках повідомлення органів та підрозділів Національної поліції про смерть людини за наявності ознак насильницької смерті або підозри на таку до приїзду працівників поліції на місце події працівникам закладів охорони здоров'я забороняється порушувати обстановку за місцезнаходженням трупа, переміщати його, дозволяти такі дії присутнім на місці події особам, у тому числі родичам померлих, видавати лікарське свідоцтво про смерть за формою N 106/о або фельдшерську довідку про смерть за формою N 106-1/о, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024 (далі - наказ N 545).

3. У разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події виїжджає лікар, а у випадках, передбачених наказом N 545, фельдшер закладу охорони здоров'я, який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує органи та підрозділи Національної поліції та адміністрацію закладу охорони здоров'я, що забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть).

4. У разі смерті людини поза межами закладів охорони здоров'я, коли лікарське свідоцтво про смерть (фельдшерську довідку про смерть) було видано без патологоанатомічного розтину, лікар (фельдшер) закладу охорони здоров'я, який видав зазначене(у) у пункті 2 цього розділу свідоцтво (довідку), надсилає до органу та підрозділу Національної поліції, на території обслуговування якого знаходиться заклад охорони здоров'я, копію лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть), завірену печаткою цього закладу охорони здоров'я, упродовж трьох днів з дати констатації факту смерті (за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров'я).

III. Порядок дій працівників бюро судово-медичної експертизи

1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта. (за винятком випадків, передбачених пунктом 3 розділу II цього Порядку);

2. Працівники бюро судово-медичної експертизи:

проводять розтин трупа впродовж доби з моменту його надходження до бюро судово-медичної експертизи;

надають протягом трьох діб слідчому або прокурору, який направив труп для проведення експертизи, копію лікарського свідоцтва про смерть;

проводять за призначенням слідчого, прокурора судово-медичну експертизу трупа з усіма необхідними лабораторними дослідженнями та у строк не більше одного місяця складають висновок експерта;

надсилають висновок експерта слідчому або прокурору, який направив труп для проведення експертизи, протягом трьох діб після його складання;

письмово інформують слідчого або прокурора, який направив труп на розтин, про перевищення строків проведення судово-медичної експертизи та надання висновку експерта;

видають труп з письмового дозволу прокурора, який надається прокурором негайно після проведення судово-медичного розтину трупа та відібрання необхідних зразків з метою здійснення лабораторних досліджень.

IV. Порядок дій уповноважених працівників органів та підрозділів Національної поліції

1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:

здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, форма якого наведена у додатку 2 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 06 листопада 2015 року N 1377 (Наказ N 1377), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за N 1498/27943, повідомлень про факт смерті людини, у тому числі повідомлень, що надійшли від закладів охорони здоров'я;

виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку на місце події разом з лікарем, а у випадках, передбачених наказом N 545, - з фельдшером та за необхідності - з іншими спеціалістами;

за результатами огляду трупа, після з'ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання (далі - Висновок), форма якого наведена у додатку до цього Порядку, до якого додаються фотознімки трупа та місця його виявлення.

2. У разі надходження повідомлення про факт насильницької смерті людини чи підозри на таку або встановлення таких фактів під час огляду трупа (частини трупа) людини, що померла раптово або при нез'ясованих обставинах, а також трупа невстановленої особи на місце події виїжджають слідчо-оперативна група, працівники Експертної служби МВС та судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, та за необхідності інші спеціалісти.

3. Про факт насильницької смерті людини невідкладно повідомляється прокурор. У таких випадках слідчий, прокурор проводять огляд місця події та трупа в порядку, передбаченому статтями 237 ( N 4651-VI), 238 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI), з обов'язковим застосуванням фотозйомки (за необхідності - відеозйомки) і складанням схеми (плану, креслення) оглянутого місця.

4. Відомості, які містяться в повідомленнях про факти насильницької смерті людини, підозри на таку, підлягають унесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Обов'язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи (частини трупів) людей:

з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;

смерть яких настала раптово або при нез'ясованих обставинах;

смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;

особу яких не встановлено.

6. Транспортування трупа людини з ознаками насильницької смерті чи підозри на таку до бюро судово-медичних експертиз здійснюється в установленому законодавством порядку обов'язково в супроводі працівника поліції.

У випадку смерті у закладі охорони здоров'я організація доставки трупа до моргу покладається на керівника цього закладу.

7. Висновок в обов'язковому порядку погоджується з керівниками слідчого підрозділу та іншого структурного підрозділу Національної поліції України, в якому працює посадова особа, яка його склала, та затверджується керівником територіального органу поліції у строк не пізніше семи днів з дати надходження повідомлення про смерть людини після перевірки якості та повноти складання Висновку. При виявленні недоліків Висновок повертається посадовій особі, яка його склала, для їх усунення та в установленому цим пунктом порядку подання для повторного погодження та затвердження.

8. Погоджені та затвердженні Висновки зберігаються в підрозділі, визначеному керівником територіального органу Національної поліції України.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та моніторингу
Міністерства внутрішніх справ України

В. Є. Боднар

В. о. директора Медичного департаменту
Міністерства охорони здоров'я України

А. О. Гаврилюк

Начальник Департаменту нагляду за
додержанням законів у кримінальному
провадженні та координації правоохоронної
діяльності Генеральної прокуратури України

В. В. Бедриківський

 

Додаток
до Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини
(пункт 1 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _______
____
  (найменування підрозділу, органу Національної поліції)
____
____
                                (спеціальне звання)
____
                                 (прізвище, ініціали)
____

"___" 20__ року

ВИСНОВОК
щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання

місто (село)_______

"___" 20__ року

Час складання з ___ год. ____ хв. до ____ год. ____ хв.

__
(П. І. Б., посада працівника підрозділу Національної поліції, який склав висновок)
__

за участю _____
_
(П. І. Б., посада лікаря (фельдшера), який констатував смерть)

склали цей висновок про те, що "___" 20__ року
до ___________
__
                                                                               (до якого органу, від кого, яким чином)
__

надійшло повідомлення про виявлення трупа ___________
__
(П. І. Б., дата народження, місце проживання)
__
__

Документ, що підтверджує особу людини, яка померла/загинула _______
__
(вид документа, серія, номер, дата, ким виданий)

Висновок складено _________
                                            (метеорологічні умови (дощова/снігова/сонячна/хмарна/ясна погода),
__
час доби (день/ніч/ранок/вечір), освітлення (природне/штучне) тощо)

при температурі повітря __________° C із застосуванням фотографування ___________
__

Відомості про отримання дозволу на вхід до житла ______
__
(П. І. Б. особи, з дозволу якої здійснено вхід до житла для зовнішнього огляду трупа)

______
             (підпис)

УСТАНОВЛЕНО:

Місце виявлення трупа знаходиться _______
__
(адреса (вулиця, N будинку, квартири))

__

Обстановка на місці виявлення трупа _____
_
(не порушена/порушена (ознаки порушення))
__
__

Поза і положення трупа на місці події _____
__
(лежить на спині/животі/боці, сидить тощо)
__
__
__

Ложе трупа (ділянка підлоги або ґрунту під трупом, їх покриття) _______
__
__
__

Одяг трупа ____
__
(взуття, перелік предметів одягу, правильність одягнення, стан одягу, наявність пошкоджень, забруднень тощо)
__
__
__
__
__
__
__
__

Опис трупних явищ ________
                                   (ступінь закляклості, трупні плями, гнилісне розкладання тощо)
__
__
__
__
_

Наявність на місці виявлення трупа, його тілі чи одязі слідів біологічного походження (кров, сперма, слина тощо), документів ____
__
__
__
__
__
__
__

Тілесні ушкодження на трупі (вид, характер, локалізація) __
__
__
__
__

Наявність виділень з природних отворів тіла ___________
__
__
__
__

Відомості про особу, яка виявила труп, та її пояснення про обставини смерті ________
__
(П. І. Б., дата народження, місце проживання, адреса)
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Відомості про близьких осіб та їх пояснення про обставини смерті

__
(П.І.Б., дата народження, ступінь споріднення, місце проживання, адреса)
__
__
__
__
__
__
_
__
__

Відомості щодо лікування хворого, дата його останнього огляду лікарем, наявність захворювань __
__
__
__
__
__

Причина смерті, установлена лікарем (фельдшером) _____
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

                                                                                        
                                                                                                                       (підпис лікаря (фельдшера))

Відомості про видачу лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть)

__
__
(N, дата видачі)
__
__

До висновку додаються фотознімки трупа та місця його виявлення.

Висновок прочитаний ___________, записано правильно.
(П. І. Б.)

Заяви та зауваження осіб, присутніх при складанні висновку __________
__
__
__
__
__
__
__

Присутні: _____
(підпис, П. І. Б.)

__
(підпис, П. І. Б.)

__
(підпис, П. І. Б.)

Лікар (фельдшер) ___________
(підпис, П. І. Б.)

Посадова особа, яка склала висновок ______
                                                          (посада, підпис, П. І. Б.)

ПОГОДЖЕНО
Начальник слідчого підрозділу Національної поліції

       (підпис)

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу (відділення, сектору) Національної поліції

        (підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали