МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2011

м. Київ

N 429/831/769/3279/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1441/20179

Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

Відповідно до статті 8 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб (додається).

2. Міністерству соціальної політики України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству юстиції України та їх територіальним підрозділам забезпечити організацію виконання положень Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб.

3. Департаменту соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (Тарабукіна І. І.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов'язків, першого заступника Міністра внутрішніх справ України, першого заступника Міністра охорони здоров'я України та заступника Міністра юстиції України - керівника апарату.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України

С. Тігіпко

Міністр внутрішніх справ України

А. Могильов

Міністр охорони здоров'я України

О. Аніщенко

Міністр юстиції України

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів України

С. Рибак

Заступник Міністра
освіти і науки, молоді
та спорту України

Б. Жебровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України
07.11.2011 N 429/831/769/3279/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1441/20179

Порядок
взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного механізму взаємодії суб'єктів соціального патронажу осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (далі - звільнені особи), чіткого визначення дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів тощо (далі - суб'єкти соціального патронажу), причетних до надання послуг звільненим особам, покращення якості надання послуг, створення умов для подальшої соціальної адаптації таких громадян та інтеграції їх в суспільство.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районних (міських) державних адміністрацій (далі - органи праці та соціального захисту населення);

центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості, центри організації професійного навчання незайнятого населення і центри професійної орієнтації населення (далі - підрозділи державної служби зайнятості);

центри соціальної адаптації звільнених осіб (далі - центри соціальної адаптації);

спеціальні будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (далі - спеціальні будинки-інтернати);

заклади соціального захисту для бездомних осіб (далі - заклади для бездомних);

центри обліку бездомних осіб (далі - центри обліку);

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальні центри);

міські, районні, районні в містах, сільські та селищні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри СССДМ);

заклади соціального обслуговування, зокрема центри соціально-психологічної допомоги, соціальні центри матері та дитини, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - заклади соціального обслуговування);

служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі - служби у справах дітей);

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління (відділи) охорони здоров'я обласних (міських, районних) державних адміністрацій (далі - органи охорони здоров'я);

заклади охорони здоров'я;

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районні, районні в містах, міські управління (відділи), лінійні управління (відділи) (далі - органи внутрішніх справ), у тому числі органи Державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи міграційної служби);

установи виконання покарань;

кримінально-виконавчу інспекцію та її територіальні підрозділи.

II. Механізм взаємодії

2.1. Виявлення звільнених осіб, які потребують допомоги та побутового влаштування, здійснюється з метою своєчасної організації заходів соціального патронажу, зокрема через мережу спеціалізованих установ, профілактики повторних злочинів, запобігання розповсюдженню соціально небезпечних хвороб та соціальної адаптації звільнених осіб.

2.2. Виявлення звільнених осіб, які потребують допомоги та побутового влаштування, здійснюється:

адміністраціями установ виконання покарань під час проведення підготовки засуджених до звільнення;

шляхом їх самостійного звернення після звільнення до суб'єктів соціального патронажу.

2.3. Адміністрація установ виконання покарань:

з'ясовує під час підготовки до звільнення потреби засуджених, які звільняються, зокрема стосовно:

працевлаштування;

побутового влаштування (наявність житла, збереження соціально корисних зв'язків);

направлення до спеціалізованих установ для звільнених (центрів соціальної адаптації, спеціальних будинків-інтернатів) чи центрів СССДМ, закладів соціального обслуговування;

інформує про виявлених осіб, які після звільнення потребуватимуть допомоги та влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, органи праці та соціального захисту населення, центри СССДМ.

2.4. Органи внутрішніх справ:

направляють протягом десяти днів після звернення звільненої особи до органів праці та соціального захисту населення повідомлення за встановленою формою (додаток 1) про звільнених осіб, які втратили соціально корисні зв'язки з рідними, є інвалідами I та II груп або бездомними та самостійно звернулись до них, з метою подальшого їх влаштування до спеціалізованих установ для звільнених, закладів соціального обслуговування чи закладів для бездомних або інших закладів соціальної підтримки (догляду);

забезпечують охорону громадського порядку в центрах соціальної адаптації, закладах соціального обслуговування, спеціальних будинках-інтернатах та інших закладах соціальної підтримки (догляду) відповідно до Закону України "Про міліцію";

проводять профілактичну роботу серед засуджених, які є клієнтами центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування, спеціальних будинків-інтернатів, інших закладів соціальної підтримки (догляду), та здійснюють адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено.

2.5. Органи праці та соціального захисту населення:

вживають заходів стосовно влаштування до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, стаціонарних відділень територіальних центрів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) інвалідів I та II груп, осіб похилого віку з числа звільнених з місць позбавлення волі згідно із законодавством;

направляють звільнених осіб у разі їх самостійного звернення чи направлення іншими суб'єктами соціального патронажу до відділень організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіальних центрів згідно із законодавством;

вживають заходів стосовно влаштування до центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування чи закладів для бездомних звільнених осіб, які є бездомними, згідно із законодавством;

направляють протягом трьох робочих днів після звернення звільнених осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 2) до територіальних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ про осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;

направляють до центрів СССДМ осіб, звільнених від відбування покарання, в тому числі вагітних жінок і жінок, які мають дітей, а також направляють протягом трьох робочих днів після звернення таких осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 3) до центрів СССДМ, а у разі наявності дитини - до служби у справах дітей.

2.6. Центри соціальної адаптації:

здійснюють соціальний супровід звільнених осіб шляхом визначення індивідуальних потреб звільнених осіб, розроблення індивідуальних програм їх соціальної адаптації та моніторингу і контролю за виконанням індивідуальних програм соціальної адаптації;

направляють протягом трьох робочих днів після звернення звільнених осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 4) до територіальних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ про осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;

направляють до центрів СССДМ звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей, а також направляють протягом трьох робочих днів повідомлення до центрів СССДМ та служби у справах дітей за встановленою формою (додаток 5);

взаємодіють з іншими суб'єктами соціального патронажу звільнених осіб у процесі надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.

2.7. Центри СССДМ та заклади соціального обслуговування:

центри СССДМ здійснюють соціальний супровід звільнених осіб, у тому числі молодих осіб, вагітних жінок та жінок з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно із законодавством;

заклади соціального обслуговування забезпечують тимчасове проживання звільнених осіб, у тому числі молодих осіб, вагітних жінок та жінок з дітьми, з числа звільнених з місць позбавлення волі, які опинились у складних життєвих обставинах, відповідно до затверджених положень про ці заклади;

направляють протягом двох робочих днів після звернення звільнених жінок з дітьми повідомлення за встановленою формою (додаток 6) до служби у справах дітей за територіальним розташуванням щодо таких жінок, які перебувають у центрах СССДМ на обліку чи в закладах соціального обслуговування.

2.8. Служба у справах дітей впродовж трьох робочих днів після повідомлення центру СССДМ чи закладу соціального обслуговування щодо перебування у ньому жінки з дитиною з числа звільнених осіб відвідує матір та дитину і в разі потреби вживає заходів щодо тимчасового влаштування дитини в установленому порядку до закладу соціального захисту дітей.

2.9. Відновлення документів та реєстрація місця проживання.

2.9.1. Центр соціальної адаптації у разі звернення звільненої особи, у якої відсутній паспорт громадянина України, готує пакет документів, необхідних для здійснення відновлення паспорта громадянина України, згідно з Порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2006 N 600, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 804/12678.

2.9.2. Центр соціальної адаптації, центр СССДМ, заклади соціального обслуговування для вирішення питання реєстрації місця проживання чи перебування звільненої особи з'ясовують про наявність у неї житла та збереження соціально корисних зв'язків шляхом проведення бесід, направлення запитів до органів внутрішніх справ та житлово-експлуатаційних організацій.

2.9.3. Якщо звільнена особа є бездомною, вирішення питання реєстрації місця проживання чи перебування здійснюється відповідно до Порядку реєстрації місця проживання або перебування бездомних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 N 895 (Постанова N 895).

2.9.4. Центр обліку у разі звернення звільненої особи, яка не має житла та паспорта громадянина України:

направляє таку особу до центру соціальної адаптації, центру СССДМ, закладів соціального обслуговування або закладу для бездомних осіб згідно із законодавством та направляє повідомлення за встановленою формою (додаток 7) про таких осіб протягом трьох робочих днів до зазначених установ/закладів;

готує пакет документів, необхідних для оформлення паспорта громадянина України та реєстрації місця проживання або перебування, згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах національностей та релігій, Державного департаменту з питань виконання покарань від 19.02.2009 N 70/411/101/65/19/32, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.05.2009 за N 419/16435.

2.9.5. Територіальні органи міграційної служби безпосередньо здійснюють видачу паспорта громадянина України та реєстрацію місця проживання або перебування звільнених осіб згідно із законодавством.

2.10. Медична допомога, обслуговування, обстеження звільнених осіб.

2.10.1. Органи праці та соціального захисту населення при зверненні до них звільнених осіб направляють їх до закладів охорони здоров'я на медичне обстеження, у тому числі на рентгенівське обстеження органів грудної порожнини та видають їм направлення за встановленою формою (додаток 8).

2.10.2. Центри соціальної адаптації:

видають звільненим особам, що звернулись до них, направлення на медичне обстеження до закладів охорони здоров'я за встановленою формою (додаток 9), у тому числі на рентгенівське обстеження органів грудної порожнини та щороку надають цим закладам інформацію про загальну чисельність клієнтів та чисельність осіб, які пройшли таке обстеження;

сприяють направленню звільненої особи на лікування, у тому числі примусове, та проведенню (продовженню) лікування звільненої особи в закладі охорони здоров'я у разі виявлення у неї захворювань;

інформують територіальні установи/заклади державної санітарно-епідеміологічної служби про випадки педикульозу та інфекційних хвороб.

2.10.3. Центри СССДМ, заклади соціального обслуговування у разі потреби здійснюють посередництво під час проведення медичного обстеження та діагностичних заходів.

2.10.4. Заклади охорони здоров'я:

забезпечують проведення за направленням органів праці та соціального захисту населення, центрів соціальної адаптації, центрів СССДМ та закладів соціального обслуговування, а також у разі самостійного звернення звільненої особи медичного обстеження, в тому числі рентгенівського обстеження органів грудної порожнини, з метою виявлення соціально небезпечних та інфекційних хвороб;

видають звільненій особі за результатами обстеження довідку про стан здоров'я з обов'язковими результатами рентгенівського обстеження органів грудної порожнини та у разі її згоди з результатом тесту на ВІЛ-інфекцію або виписку з медичної карти амбулаторного хворого за обліковою формою N 025/о чи виписку з карти хворого денного стаціонару поліклініки за обліковою формою N 003-2/о, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302;

направляють у разі потреби звільнених осіб для проведення огляду до медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК) щодо встановлення інвалідності або до закладу охорони здоров'я для проведення лікування;

надають звільненій особі у разі проведення її лікування виписку з медичної карти амбулаторного хворого чи з медичної карти стаціонарного хворого;

забезпечують необхідними лікарськими засобами звільнених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення лікарськими засобами відповідно до чинного законодавства.

2.10.5. Органи охорони здоров'я сприяють проведенню у центрах соціальної адаптації, центрах СССДМ, закладах соціального обслуговування, закладах для бездомних, спеціальних будинках-інтернатах та інших закладах соціальної підтримки (догляду) санітарно-просвітницької роботи (соціальна реклама, випуск санітарних бюлетенів тощо) з питань здорового способу життя, профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, алкоголізму, наркоманії тощо та інформаційно-роз'яснювальної роботи (лекції, бесіди тощо) з питань особистої гігієни.

2.11. Встановлення інвалідності (поновлення відповідних документів).

2.11.1. Заклади охорони здоров'я направляють до МСЕК звільнених осіб (після проведення медичного обстеження за особистим зверненням або направленням органів праці та соціального захисту населення, центрів соціальної адаптації), які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я і потребують встановлення інвалідності.

2.11.2. Заклад охорони здоров'я, де на стаціонарному лікуванні перебуває звільнена особа, яка є клієнтом центру соціальної адаптації, центру СССДМ та закладів соціального обслуговування, закладу для бездомних чи інших закладів соціальної підтримки (догляду) і потребує встановлення інвалідності, вживає заходів щодо проведення огляду МСЕК та надання необхідної довідки й індивідуальної програми реабілітації.

2.11.3. МСЕК за направленням відповідного закладу охорони здоров'я проводить огляд звільнених осіб у порядку, встановленому законодавством.

2.11.4. Якщо хвора звільнена особа, яка є клієнтом центру соціальної адаптації, центру СССДМ або перебуває на лікуванні у стаціонарі, за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з'явитися до МСЕК, огляд проводиться за її місцем перебування (у центрі соціальної адаптації, закладах соціального обслуговування або у стаціонарі).

2.11.5. МСЕК відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1317, видає звільненим особам, які визнані інвалідами чи стосовно яких встановлено факт втрати професійної працездатності, довідки й індивідуальні програми реабілітації та надсилає у триденний строк виписку із акта огляду МСЕК органу, де інвалід перебуватиме (перебуває) на обліку як отримувач пенсії, державної соціальної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання, що призначається замість пенсії).

2.11.6. Копія індивідуальної програми реабілітації також надсилається закладу охорони здоров'я і органу праці та соціального захисту населення за переважним місцем перебування інваліда.

2.11.7. Органи праці та соціального захисту населення, центри соціальної адаптації, центри СССДМ, заклади соціального обслуговування, заклади для бездомних вживають заходів щодо влаштування своїх клієнтів, яким встановлено I або II групу інвалідності, до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, згідно із законодавством.

2.12. Працевлаштування звільнених осіб.

2.12.1. Звільнені особи, які є інвалідами, направляються до центру професійної реабілітації для інвалідів на загальних підставах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг".

2.12.2. Центри соціальної адаптації:

видають направлення за встановленою формою (додаток 10) звільненим особам, які є їх клієнтами, до відповідних районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності;

здійснюють протягом двох тижнів соціальний супровід звільнених осіб, які є їхніми клієнтами (за згодою клієнта), на підприємстві, в установі, організації за місцем роботи з метою адаптації клієнта до нових умов;

надають (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) відповідним районним, міськрайонним, міським і районним у містах центрам зайнятості інформацію про непрацюючих звільнених осіб, які є клієнтами центру, за встановленою формою (додаток 11) з метою вирішення питання щодо їх працевлаштування, залучення до громадських робіт тощо.

2.12.3. Центри СССДМ та заклади соціального обслуговування:

сприяють працевлаштуванню звільнених осіб, які є їх клієнтами, надають інформаційні послуги стосовно можливостей працевлаштування та механізмів пошуку роботи;

надають (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) відповідним районним, міськрайонним, міським і районним у містах центрам зайнятості інформацію за встановленою формою (додаток 11) про непрацюючих звільнених осіб, які є їхніми клієнтами, з метою вирішення питання щодо їх працевлаштування, залучення до громадських робіт тощо.

2.12.4. Органи праці та соціального захисту населення направляють до відповідних районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості звільнених осіб у разі їх самостійного звернення для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності.

2.12.5. Підрозділи державної служби зайнятості:

забезпечують у порядку, встановленому Законом України "Про зайнятість населення", реєстрацію та взяття на облік безробітних і звільнених осіб, які потребують працевлаштування;

надають звільненим особам, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні, у тому числі за направленням органів праці та соціального захисту населення, центрів соціальної адаптації, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з професійної орієнтації;

співпрацюють з місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад щодо встановлення квот для бронювання робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях для працевлаштування звільнених осіб згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту соціальних послуг
Міністерства соціальної політики України

І. Тарабукіна

Начальник Департаменту
профілактики правопорушень
Міністерства внутрішніх справ України

В. Петровський

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я України

М. Хобзей

Директор Департаменту взаємодії з органами
влади Міністерства юстиції України

О. Зеркаль

 

Додаток 1
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ

 
Начальнику ______
                               (найменування органу праці та соціального

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                               (вихідний номер)

                        ______
                                                захисту населення)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                                         (найменування органу внутрішніх справ)
звернувся(лась) ___________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
який (яка) 20__ року звільнений(а) з _____
                                                                                                                            (найменування установи виконання покарань)
та є __________
                             (зазначається інформація, чи є особа бездомною, про наявність групи інвалідності тощо)

Враховуючи викладене, направлений(а) до
                                                                                       (П. І. Б. звільненої особи)
_ для подальшого вирішення
                     (найменування органу праці та соціального захисту населення)
питання стосовно побутового влаштування.

Направлення отримав(ла)


(підпис звільненої особи)


(П. І. Б. звільненої особи)

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника органу внутрішніх справ)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(лінія відрізу)

ШТАМП ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ

Начальнику ______
                              (найменування органу праці та соціального
                        ______
                                                        захисту населення)

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється _____, який (яка) 20__ року
                                                                  (П. І. Б. звільненої особи)
звільнений(а) з ___________,
                                                                                   (найменування установи виконання покарань)
для подальшого вирішення питання стосовно побутового влаштування та направлення до спеціалізованих установ для звільнених осіб, центрів СССДМ чи закладів для бездомних осіб.

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника органу внутрішніх справ)

 

 

Додаток 2
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ОРГАНУ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

 
Начальнику ______
                                (найменування територіального підрозділу

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                                  (вихідний номер)

                        ______
                                         кримінально-виконавчої інспекції)

 

Начальнику ______
                               (найменування територіального підрозділу
                        ______
                                               органу внутрішніх справ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                                                  (найменування органу праці
_
                                                                                         та соціального захисту населення)
звернувся(лась) __________,
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
року народження, який (яка) 20__ року звільнений(а) від відбування
покарання ____
                                                            (зазначається інформація стосовно умов звільнення: звільнений(а) з
_.
                                                                                 випробуванням, звільнений(а) умовно-достроково)

______ відбував(ла) покарання у виді позбавлення волі на
                                   (П. І. Б. звільненої особи)
певний строк у
                                                                                    (найменування установи виконання покарань)

Додаткова інформація: _____
                                                                                   (зазначається інформація щодо направлення звільненої особи до
_
                                      спеціалізованих установ для звільнених, центрів СССДМ чи закладів для бездомних осіб
_
                                               або у разі наявності інформація щодо місця проживання звільненої особи тощо)

Начальник

_
(підпис, прізвище керівника органу праці та соціального захисту населення)

 

 

Додаток 3
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ОРГАНУ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

 
Начальнику ______
                                     (найменування центру СССДМ)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                              (вихідний номер)

Начальнику ______
                                   (найменування служби у справах дітей)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                                              (найменування органу праці та соціального
___________ звернулася ___,
          захисту населення)                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
яка 20__ року звільнилась з _
                                                                                                                    (найменування установи виконання покарань)
та ___________.
                                                        (зазначається інформація щодо вагітності жінки чи наявності дитини)

Враховуючи викладене, ____ направлена до
                                                                                                 (П. І. Б. звільненої особи)
_
                                                                                               (зазначається центр СССДМ)
для подальшого супроводу.

Направлення отримала


(підпис звільненої особи)


(П. І. Б. звільненої особи)

Начальник

_______
(підпис, прізвище керівника органу праці та соціального захисту населення)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(лінія відрізу)

ШТАМП ОРГАНУ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

 
Начальнику ______
                                          (найменування центру СССДМ)

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється , яка 20__ року звільнилася
                                                (П. І. Б. звільненої особи)
з ____ та _____
             (найменування установи виконання покарань)                                            (зазначається інформація щодо
_,
                                                                                    вагітності жінки чи наявності дитини)
для подальшого супроводу.

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника органу внутрішніх справ)

 

 

Додаток 4
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ

 
Начальнику ______
                               (найменування територіального підрозділу

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                                 (вихідний номер)

                        ______
                                       кримінально-виконавчої інспекції)

 

Начальнику ______
                                                         (найменування
                        ______
                                                  органу внутрішніх справ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                                                  (найменування центру
_
                                                                                        соціальної адаптації)
звернувся(лась) ___________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
__ року народження, який (яка) 20__ року звільнений(а) від відбування
покарання ____
                                                 (зазначається інформація стосовно умов звільнення: звільнений(а) з
_
                                                              випробуванням, звільнений(а) умовно-достроково)

______ відбував(ла) покарання у виді позбавлення волі на
                        (П. І. Б. звільненої особи)
певний строк у ___________.
                                                                           (найменування установи виконання покарань)

Додаткова інформація: _____
_
      (зазначається додаткова інформація: щодо місця проживання/перебування та реєстрації звільненої особи тощо)

Начальник

_
(підпис, прізвище керівника центру соціальної адаптації)

 

Додаток 5
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ

 
Начальнику ______
                                        (найменування центру СССДМ)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                              (вихідний номер)

Начальнику ______
                                  (найменування служби у справах дітей)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                              (найменування центру соціальної адаптації)
звернулася ___,
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
яка 20__ року звільнилась із
                                                                                                           (найменування установи виконання покарань)
та __________.
                                      (зазначається інформація щодо вагітності жінки чи наявності дитини)

Враховуючи викладене, ____ направлена до
                                                                                         (П. І. Б. звільненої особи)
_
                                                                                     (зазначається центр СССДМ)
для подальшого супроводу.

Направлення отримала


(підпис звільненої особи)


(П. І. Б. звільненої особи)

Начальник

_______
(підпис, прізвище керівника центру соціальної адаптації)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(лінія відрізу)

ШТАМП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ

 
Начальнику ______
                                        (найменування центру СССДМ)

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється , яка 20__ року звільнилася
                                               (П. І. Б. звільненої особи)
з ____ та _____
           (найменування установи виконання покарань)                                  (зазначається інформація щодо
_
                                                                   вагітності жінки чи наявності дитини)
для подальшого супроводу.

Начальник

___
(підпис, прізвище керівника центру соціальної адаптації)

 

 

Додаток 6
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ СССДМ
ЧИ ЗАКЛАДУ СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

 
Начальнику ______
                                   (найменування служби у справах дітей)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                                 (вихідний номер)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                                        (найменування центру СССДМ чи
_
                                                                    закладу соціального обслуговування)
звернулася ___,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
яка 20__ року звільнилась із
                                                                                                                               (найменування установи
_
                                                                                  виконання покарань)
та має дитину ___ року народження.
                                        (рік народження дитини)

Додаткова інформація: _____
                                                                                 (зазначається додаткова інформація: щодо місця
_
                        проживання/перебування та реєстрації звільненої особи, індивідуальних потреб дитини тощо)

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника центру СССДМ чи закладу соціального обслуговування)

 

Додаток 7
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ ОБЛІКУ
БЕЗДОМНИХ ОСІБ

Начальнику ______
                              (найменування центру соціальної адаптації,
                        ______
                                  центру СССДМ чи закладу для бездомних
                        ______
                             осіб, куди було направлено звільнену особу)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                              (вихідний номер)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що 20__ року до _________
                                                                                                                     (найменування центру обліку бездомних осіб)
звернувся(лась) ___________,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
який (яка) 20__ року звільнився(лась) ____
                                                                                                                                (найменування установи виконання покарань)
та є бездомним (бездомною).

Враховуючи викладене, ___ направлений(а)
                                                                                                  (П. І. Б. звільненої особи)
до ___________
            (центр соціальної адаптації, центр СССДМ чи заклад для бездомних осіб, куди направлено звільнену особу)
для подальшого вирішення питання стосовно побутового влаштування та соціального супроводу.

Направлення отримав(ла)


(підпис звільненої особи)


(П. І. Б. звільненої особи)

Начальник

_______
(підпис, прізвище керівника центру обліку бездомних осіб)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(лінія відрізу)

ШТАМП ЦЕНТРУ ОБЛІКУ
БЕЗДОМНИХ ОСІБ

Начальнику ______
                               (найменування центру соціальної адаптації,
                        ______
                                  центру СССДМ чи закладу для бездомних
                        ______
                              осіб, куди було направлено звільнену особу)

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється _____, який (яка) 20__ року
                                                                 (П. І. Б. звільненої особи)
звільнився(лась) з ____ та є бездомним(ою),
                                                                  (найменування установи виконання покарань)
для подальшого вирішення питання стосовно побутового влаштування та соціального супроводу.

Начальник

___
(підпис, прізвище керівника органу внутрішніх справ)

 

 

Додаток 8
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ОРГАНУ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

 
Начальнику ______
                                 (найменування закладу охорони здоров'я)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                                  (вихідний номер)

НАПРАВЛЕННЯ

Видане __, року народження,
                                            (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
який (яка) 20__ року звільнився(лась) з ___
                                                                                                                                    (найменування установи виконання покарань)
та в даний час проживає за
адресою
_,
                                                                                           (місце проживання звільненої особи)
для проходження __________
                                                                                 (вказується, з якою метою направлено звільнену
_.
                                                                      особу: проходження медичного огляду, лікування тощо)

Додаткова інформація: _____
                                                                                   (зазначається інформація щодо направлення звільненої
_
                              особи до спеціалізованих установ для звільнених, центрів СССДМ чи закладів для бездомних осіб,
_
            місця їх перебування та адреси, скарг на самопочуття, попередніх звернень до закладів охорони здоров'я тощо)

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника органу праці та соціального захисту населення)

 

Додаток 9
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ ЧИ ЗАКЛАДУ
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 
Начальнику ______
                                 (найменування закладу охорони здоров'я)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                                 (вихідний номер)

НАПРАВЛЕННЯ
НА МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Видано __, року народження,
                                               (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
який (яка) 20__ року звільнився(лась) з ___
                                                                                                                                   (найменування установи виконання покарань)
та в даний час перебуває в __
                                                                                                       (найменування центру соціальної
_,
                                                        адаптації чи закладу соціального обслуговування, їх місцезнаходження)
для проходження __________
                                                                                           (вказується, з якою метою направлено
_.
                                                                     звільнену особу: проходження медичного огляду, лікування тощо)

Додаткова інформація: _____
                                                                                       (зазначається додаткова інформація про звільнену
_
                    особу, зокрема щодо скарг на самопочуття, попередніх звернень до закладів охорони здоров'я тощо)

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника центру соціальної адаптації чи закладу
соціального обслуговування)

 

Додаток 10
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ ЧИ ЗАКЛАДУ
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 
Начальнику ______
                                      (найменування центру зайнятості)

20__ року N ______
     (дата повідомлення)                            (вихідний номер)

 

НАПРАВЛЕННЯ

Видано __, року народження,
                                     (прізвище, ім'я, по батькові звільненої особи)
який (яка) 20__ року звільнився(лась) з ___
                                                                                                                                   (найменування установи виконання покарань)
та в даний час перебуває в __
                                                                                                         (найменування центру соціальної
_,
                                               адаптації чи закладу соціального обслуговування, їх місцезнаходження)
для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності.

Додаткова інформація: _____
                                                                                  (зазначається додаткова інформація про звільнену
_
                                 особу, зокрема щодо наявності професійних спеціальностей, побажань щодо роботи тощо)

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника центру соціальної адаптації чи закладу
соціального обслуговування)

 

Додаток 11
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

ШТАМП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ, ЦЕНТРУ СССДМ
ЧИ ЗАКЛАДУ СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

 
Начальнику ______
                                       (найменування центру зайнятості)

20__ року N ______
   (дата повідомлення)                                (вихідний номер)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про непрацюючих звільнених осіб, які є клієнтами центру

N
з/п

П. І. Б. звільненої особи

Дата народження

Інформація про освіту, наявність робітничих спеціальностей тощо

Примітка

 

 

 

 

 

Начальник

_________
(підпис, прізвище керівника центру соціальної адаптації, центру СССДМ чи закладу
соціального обслуговування)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали