ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 29.08.2017 р. N 459/17

Про затвердження Порядку забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення міської ради VII скликання від 09.08.2017 р. N 883 "Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016 р. N 357", в частині забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах, де відсутнє тролейбусне сполучення, на період навчального року, та керуючись статтями 30, 34, 52 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах (додаток 1).

2. Затвердити вартість місячного квитка на проїзд учня загальноосвітнього навчального закладу міста автотранспортом загального користування на окремому міському автобусному маршруті у сумі 200 гривень, із них 50 % вартості місячного квитка на проїзд учня оплачується за рахунок коштів міського бюджету.

3. Затвердити форму Типового договору про пільгове перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах (додаток 2).

4. Затвердити перелік міських автобусних маршрутів, що забезпечують пільгове перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців (додаток 3).

5. Управлінню освіти міської ради оплату послуг за пільгове перевезення учнів здійснювати в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника управління освіти та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

7. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О. Є. та Середюка В. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
29.08.2017 N 459/17

Порядок
забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах (визначених у додатку 3), на період навчального року (вересень - червень) (надалі - Порядок) розроблено з метою забезпечення пільгового перевезення учнів.

1.2. Право на пільговий проїзд на міських автобусних маршрутах на період навчального року мають учні загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають на віддалених від навчального закладу територіях м. Чернівців та з якими відсутнє тролейбусне сполучення.

1.3. Порядок визначає механізм забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах згідно з додатком 3 рішення виконавчого комітету міської ради від ___________ N _________.

1.4. Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЛЬГОВОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА АВТОТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

2.1. Пільгове перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на міських автобусних маршрутах здійснюється на підставі пред'явленого проїзного документа, що дає право на пільгу (надалі - квиток) та учнівського квитка.

2.2. Виготовлення квитків здійснюється перевізником. Термін дії квитка один місяць.

2.3. Оплата послуг з пільгового перевезення учнів автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах здійснюється управлінням освіти міської ради в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Чернівців.

2.4. За рахунок коштів міського бюджету оплачується 50 відсотків вартості квитка.

2.5. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, сплачують 50 відсотків вартості квитка.

2.6. Управління освіти міської ради:

2.6.1. Організовує роботу зі складання списків учнів, які мають право на пільгу.

2.6.2. Здійснює замовлення квитків на проїзд щомісяця до 20 числа попереднього місяця після отриманням підтверджуючих документів про оплату 50 % вартості квитка батьками, або особами, які їх замінюють.

2.6.3. Здійснює розповсюдження квитків.

2.7. Департамент житлово-комунального господарства міської ради:

2.7.1. Здійснює контроль за якісним наданням послуг з організації перевезення учнів.

2.7.2. Організовує перевізників щодо забезпечення проїзними квитками на визначені маршрути.

2.8. Організація пільгового проїзду учнів здійснюється шляхом укладення управлінням освіти міської ради договору з перевізником, що здійснює перевезення учнів на визначених маршрутах.

2.9. Розрахунок здійснюється управлінням освіти на підставі звіту перевізника, затвердженого начальником управління освіти міської ради (додаток до Порядку).

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток
до Порядку забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
29.08.2017 N 459/17

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти міської ради
___ (П. І. Б.)
М. П. (підпис)

ЗВІТ
про надання послуг з пільгового перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок коштів міського бюджету м. Чернівців

___________
назва підприємства (перевізник)

__________
місяць, рік

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

місяць, рік

З початку __ року

1.

N __________ маршруту

 

 

 

2.

Перевезено учнів

 

 

 

3.

Отримано батьківських коштів

 

 

 

4.

Сума до виплати

грн.

 

 

Керівник

___________
підпис

____
П. І. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
29.08.2017 N 459/17

ЗРАЗОК

Типовий договір
про пільгове перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах

м. Чернівці

"___" 2017 р.

Управління освіти Чернівецької міської ради в особі начальника Мартинюка С. В., що діє на підставі Положення, далі - Замовник, з однієї сторони, та __________ в особі ____, що діє на підставі _______, далі - Виконавець, з іншої сторони, (разом - Сторони), керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про автомобільний транспорт", постановами Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. N 176 "Правила надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом" із внесеними змінами, Порядком забезпечення пільгового перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах, де відсутнє тролейбусне сполучення, на період навчального року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від _________2017 р. N ______, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет та умови Договору

1.1. Предметом цього Договору є пільгове перевезення (50 % вартості проїзду впродовж місяця) учнів загальноосвітніх закладів міста, які проживають на віддалених від навчального закладу територіях м. Чернівців та з якими відсутнє тролейбусне сполучення (надалі - учні) на міських автобусних маршрутах.

1.2. Виконавець забезпечує перевезення пасажирів згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пасажирських перевезень згідно з виданими проїзними квитками.

1.3. Здійснення виплати послуг Виконавцем за пільговий проїзд учнів проводиться в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Чернівців, (50 відсотків вартості проїзду впродовж місяця), 50 відсотків вартості сплачується батьками або особами, які їх замінюють.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Виконавець:

2.1.1. Забезпечує дотримання законодавчих та нормативно-правових актів щодо перевезень учнів.

2.1.2. Здійснює пасажирські перевезення на маршрутах відповідно до затверджених розкладів.

2.1.3. Щомісяця (до 20 числа поточного) надає Звіт про надання послуг з пільгового перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів автотранспортом загального користування на міських автобусних маршрутах за рахунок міського бюджету м. Чернівців.

2.2. Замовник:

2.2.1. Здійснює замовлення квитків на проїзд щомісяця до 20 числа попереднього місяця після отриманням підтверджуючих документів про оплату 50 % вартості квитка батьками, або особами, які їх замінюють.

2.2.2. Здійснює розрахунок з Виконавцем послуг (50 відсотків) від загальної вартості проїзного квитка щомісяця до 05 числа наступного за звітним періодом місяця (підстава - Звіт Перевізника).

3. Інші умови Договору

3.1. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, коли вони оформлені письмово і підписані Замовником і Виконавцем.

3.2. Усі питання та розбіжності, що виникають у процесі виконання Договору, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

3.3. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику в Замовника та Виконавця.

4. Термін дії Договору

4.1. Договір діє з 01.09.2017 р. на період дії основного договору на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автомобільних маршрутах загального користування в м. Чернівцях.

4.2. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін з письмовим повідомленням другої сторони за 1 місяць.

4.3. Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії в разі неналежного виконання умов цього Договору однією із Сторін.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:
Управління освіти
Чернівецької міської ради
58000, м. Чернівці
вул. Героїв Майдану, 176

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
29.08.2017 N 459/17

Перелік
міських автобусних маршрутів, що забезпечують пільгове перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців

Маршрути: N 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 10-А; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25; 27; 29; 36; 37; 43.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали