МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2012

м. Київ

N 367


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1019/21331

Про затвердження Порядку заповнення форми та подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року N 238 "Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов" (Постанова N 238) (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення форми та подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
31.05.2012 N 367

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1019/21331


ПОРЯДОК
заповнення форми та подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організацію підготовки та подання інформації про військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або відставку, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку (далі - суб'єкти квартирного обліку), до реєстраторів, визначених відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року N 238 (Постанова N 238) (із змінами).

1.2. Інформація про осіб, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, готується відповідно до Форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2011 року N 47 (Форма N 47), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за N 669/19407 (із змінами) (далі - Форма).

1.3. Форма (Форма N 47) готується на паперових носіях щодо кожного суб'єкта квартирного обліку. Разом з Формою на паперовому носії готується її електронна копія на магнітному носії (дискеті) з метою забезпечення вводу в автоматизовану інформаційну систему Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - Реєстр).

II. Порядок заповнення та подання Форм (Форма N 47)

2.1. Форми заповнюються в житлових комісіях органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України (далі - військові частини), які ведуть квартирний облік, відповідно до Книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання), яка наведена у додатку 6 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року N 737 (Наказ N 737), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 24/20337.

2.2. Відповідальним за організацію заповнення Форм (Форма N 47) є голова житлової комісії. Для безпосереднього заповнення Форм призначається особа із числа членів житлової комісії.

Заповнені Форми підписуються головою житлової комісії військової частини (установи) та гарнізону, командиром (начальником) військової частини (установи), начальником квартирно-експлуатаційного органу. Підписи засвідчуються печаткою.

2.3. Заповнені Форми (Форма N 47) із супровідним листом, підписаним командиром військової частини, передаються до гарнізонної житлової комісії. При цьому в супровідному листі зазначається загальна кількість Форм, що передаються, а також додається список суб'єктів квартирного обліку, Форми яких передаються, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, номерів військових частин. Разом із Формами на паперових носіях направляються їх електронні копії.

2.4. Відповідальним за перевірку Форм у гарнізонній житловій комісії є її голова. Для забезпечення перевірки Форм призначається особа з числа членів комісії.

2.5. Під час перевірки в гарнізонній житловій комісії встановлюється відповідність даних, занесених у Форми (Форма N 47), даним списків гарнізонного квартирного обліку та обліковим справам.

2.6. У разі виявлення недоліків Форми в робочому порядку повертаються для їх усунення до відповідних житлових комісій військових частин. Після усунення недоліків належним чином оформлені Форми повертаються до гарнізонної житлової комісії.

2.7. Перевірені Форми візуються головою гарнізонної житлової комісії та із супровідним листом за його підписом передаються до квартирно-експлуатаційного органу, який обслуговує даний гарнізон. При цьому в супровідному листі зазначається загальна кількість Форм, що передаються, а також додається список суб'єктів квартирного обліку, Форми яких передаються, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, номерів військових частин, населених пунктів. Разом із Формами на паперових носіях направляються їх електронні копії.

2.8. Для перевірки Форм (Форма N 47) у квартирно-експлуатаційних органах визначаються відповідні посадові особи, про яких інформуються територіальні квартирно-експлуатаційні управління та Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України.

2.9. Посадові особи квартирно-експлуатаційних органів:

перевіряють відповідність даних про суб'єктів квартирного обліку, наведених у Формах, даним списків гарнізонного квартирного обліку та обліковим справам;

узагальнюють інформацію щодо стану заповнення Форм по гарнізонах;

у разі виявлення недоліків у робочому порядку повертають Форми для їх усунення до відповідних гарнізонів та отримують їх після усунення недоліків.

2.10. Перевірені у квартирно-експлуатаційному органі Форми (Форма N 47) візуються посадовою особою, яка здійснювала перевірку, та підписуються начальником квартирно-експлуатаційного органу, підпис якого засвідчується печаткою.

2.11. Відповідальними за подання інформації реєстраторам є начальники квартирно-експлуатаційних органів, які перевіряють правильність внесених у Форми даних.

Після підпису начальником квартирно-експлуатаційного органу Форми надсилаються квартирно-експлуатаційним органом до реєстраторів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, обласних центрах із супровідним листом, в якому зазначається загальна кількість Форм. Разом із Формами на паперових носіях направляються їх електронні копії.

2.12. Квартирно-експлуатаційні органи до 25 числа кожного місяця надають до територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України узагальнену інформацію про стан заповнення Форм (Форма N 47) по гарнізонах, які обслуговуються, із зазначенням дати передачі, кількості переданих Форм, списків суб'єктів квартирного обліку, Форми яких передано, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, номерів військових частин, гарнізону.

III. Підстави та строки подання Форм (Форма N 47)

3.1. Форми подаються квартирно-експлуатаційними органами до реєстраторів у міру готовності щомісяця до 15 числа.

3.2. Форми заповнюються у разі:

формування Реєстру;

зміни даних суб'єктів квартирного обліку, які сталися внаслідок зміни особистих даних або сімейних обставин, переміщення по службі, пов'язаного з переїздом до іншого гарнізону, зміни поточного номера в черзі, набуття пільг тощо.

3.3. Під час формування Реєстру житлові комісії та квартирно-експлуатаційні органи організовують роботу таким чином, щоб забезпечити подання до реєстраторів інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 11 березня 2011 року N 238 "Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов" (Постанова N 238).

3.4. У разі зміни даних суб'єктів квартирного обліку Форми (Форма N 47) готуються в місячний строк після прийняття відповідних рішень житловими комісіями.

 

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали