Додаткова копія: Про затвердження постанов, ухвалених Президією ЦВК УСРР у період між VI сесією ЦВК XII скликання і III сесією ЦВК XIII скликання

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УСРР
III СЕСІЯ XIII СКЛИКАННЯ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 1936 р.

Київ

Про затвердження постанов, ухвалених Президією ЦВК УСРР у період між VI сесією ЦВК XII скликання і III сесією ЦВК XIII скликання

Із змінами і доповненнями, внесеними (Перелік N 3684-VIII) Указами Президії Верховної Ради Української РСР від 10 квітня 1975 року N 3684-VIII (Перелік N 3684-VIII), від 21 серпня 1985 року N 807-XI, від 24 листопада 1988 року N 6920-XI

Центральний Виконавчий Комітет УСРР, вислухавши доповідь про постанови, ухвалені між VI сесією ЦВК XII скликання і III сесією ЦВК XIII скликання, що їх на підставі ст. 35 Конституції УСРР має затвердити Центральний Виконавчий Комітет, постановив:

А. ЗАТВЕРДИТИ ТАКІ ЗМІНИ Й ДОПОВНЕННЯ КОДЕКСІВ УСРР

I. Кодекс законів про працю

1. Про доповнення кодексу законів-про працю ст. 83, зміну ст. 833 Кодексу законів про працю й примітки до ст. 347 Цив. проц. кодексу УСРР (З. З., 1934 р., N 4, ст. 20).

2. Про обчислення заробітку працівників за кількістю і якістю виробленої ними продукції (З. З., 1934 р., N 18 ст. 148).

II. Кодекс законів про народну освіту

3. Пункт 3 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

III. Кримінальний кодекс

4. Про кримінальну відповідальність за мужеложство (З. З., 1934 р., N 5, ст. 38).

5. Про зміну ст. ст. 5619, 5629, 1353 і 2061 Кримінального кодексу УСРР (З. З., 1934 р., N 19, ст. 158).

6. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. 1354 про відповідальність за обкрадання споживача й обман радянської держави (З. З., 1934 р., N 25, ст. 215).

7. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР статтями про зраду батьківщини (З. З., 1934 р., N 28, ст. 239).

8. Про зміну примітки 1 і примітки 2 до ст. 27 Кримінального кодексу УСРР і про скасування п. "в" ст. 387 Кримінально-процесуального кодексу УСРР (З. З., 1934 р., N 29, ст. 248).

9. Про зміну ст. ст. 2062 і 20612 Кримінального кодексу УСРР (З. З., 1934 р., N 33, ст. 266).

10. Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкрадання і псування книг (З. З., 1934 р., N 33, ст. 269).

11. Про майно одноосібників, на яке звертається стягнення обов'язкових натуральних поставок, грошових платежів і конфіскацію за вироками суду (З. З., 1934 р., N 36 ст., 286).

12. Про доповнення Кримінального кодексу ст. 1341 (З. З., 1935 р., N 4, ст. 17).

13. Про заходи боротьби з злочинністю серед неповнолітніх (З. З., 1935 р., N 11 - 12, ст. 49).

14. Про заходи боротьби з хуліганством (З. З., 1935 р., N 13, ст. 57).

15. Про кримінальну відповідальність за незаконний випуск цінних паперів і грошових сурогатів (З. З., 1935 р., N 16, ст. 78).

16. Про відновлення в Кримінальному кодексі УСРР ст. 61 (З. З., 1935 р., N 16, ст. 79).

17. Про доповнення ст. 28 Кримінального кодексу УСРР (З. З., 1935 р., N 17, ст. 86).

18. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з заходами до ліквідації дитячої безпритульності й бездоглядності (З. З., 1935 р., N 22, ст. 126).

19. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. ст. 1212 і 1213 (З. З., 1935 р., N 26 ст. 148).

20. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. 198 (З. З., 1936 р., N 2, ст. 11).

IV. Кримінально-процесуальний кодекс

21. Про підготовні засідання суду в кримінальних справах (З. З., 1934 р., N 33, ст. 267).

22. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу УСРР (З. З., 1934 р., N 36, ст. 288).

23. Про зміну ст. 94 КПК УСРР (З. З., 1936 р., N 17, ст. 87).

24. Про зміну ст. ст. 387, 389, 391 КПК УСРР (З. З., 1935 р., N 34, ст. 168).

V. Частина V розділу А втратила чинність

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.85 р. N 807-XI)

VI. Поправно-трудовий кодекс УСРР

34. Про зміну примітки до ст. 190 Поправно-трудового кодексу УСРР (З. З., 1934 р., N 18, ст. 150).

VII. Цивільний кодекс

35. Про строки позовної давності (З. З., 1934 р., N 33, ст. 268).

VIII. Цивільно-процесуальний кодекс

36. Про заборону звертати стягнення по виконавчих документах на суму не більш 500 крб. на банківські рахунки організацій усуспільненого сектору (З. З., 1935 р., N 17, ст. 85).

37. Про зміну порядків розв'язання спорів між установами та організаціями усуспільненого сектору (З. З., 1935 р., N 34, ст. 167).

IX. Положення про судоустрій

38. Про організацію районних прокуратур УСРР (З. З., 1934 р., N 14, ст. 113).

39. Про житлові товариські суди при житлових кооперативах (З. З., 1934 р., N 15, ст. 122).

40. Про органи юстиції Старобільського округу (З. З., 1934 р., N 22, ст. 186).

41. Про розширення прав Найвищого суду УСРР, Головного суду АМСРР і обласних судів щодо керівництва судовими органами на місцях (З. З., 1934 р., N 26, ст. 223).

42. Про поширення повноважень президії Найвищого суду УСРР (З. З., 1935 р., N 17, ст. 84).

Б. ЗАТВЕРДИТИ ТАКІ ОКРЕМІ ПОСТАНОВИ

I. По організаційних питаннях радянського будівництва

43. Про ліквідацію Комісії виконання при РНК УСРР (З. З., 1934 р., N 7, ст. 57).

44. Пункт 44 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

45. Про утворення міських районних рад у м. Одесі (З. З., 1934 р., N 12, ст. 102).

46. Про реорганізацію народних комісаріатів і центральних установ УСРР (З. З., 1934 p., N 16, ст. 128).

47. Про державну санітарну інспекцію УСРР (З. З., 1934 р., N 17, ст. 139).

48. Про утворення Центрально-нагірної міської районної ради в місті Дніпропетровську (З. З., 1934 р., N 22, ст. 191).

49. Про організаційну роботу рад і виконкомів УСРР (З. З., 1934 р., N 26, ст. 224).

50. Про реорганізацію Народного комісаріату охорони здоров'я УСРР та його місцевих органів (З. З., 1934 р., N 28, ст. 240).

51. Про додаткові заходи до забезпечення вчасного і уважного розгляду та розв'язання скарг трудящих (З. З., 1934 р., N 28, ст. 243).

52. Про державний контроль над будівництвом (З. З., 1934 р., N 31, ст. 259).

53. Про Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР (З. З., 1934 р., N 34, ст. 276).

54. Про реорганізацію Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР, місцевих органів і організацій його системи (З. З., 1934 р., N 35, ст. 280).

55. Про організацію рад по великих робітничих селищах радгоспів УСРР (З. З., 1934 р., N 35, ст. 283).

56. Про затвердження Положення про земельні комісії (З. З., 1934 р., N 37, ст. 291).

57. Про розукрупнення районів УСРР (З. З., 1935 р. N 3, ст. 11).

58. Про склад нових адміністративних районів Донецької області (З. З., 1935 р., N 4, ст. 18).

59. Про склад нових адміністративних районів Вінницької області (З. З., 1935 р., N 4, ст. 19).

60. Про склад нових адміністративних районів Київської області (З. З., 1935 р., N 4, ст. 20).

61. Про склад нових адміністративних районів Харківської області (З. З., 1935 р., N 4, ст. 21).

62. Про склад нових адміністративних районів Дніпропетровської області (З. З., 1935 р., N 5, ст. 23).

63. Про склад нових адміністративних районів Одеської області (З. З., 1935 р., N 5, ст. 24).

64. Про склад нових адміністративних районів Чернігівської області (З. З., 1935 р., N 5, ст. 25).

65. Про утворення Дарницької районної ради і поширення міської смуги м. Києва (З. З., 1935 р., N 11 - 12, ст. 54).

66. Про утворення округів на території Київської і Вінницької областей (З. З., 1935 р., N 13, ст. 58).

67. Про зміни обласних меж Харківської області (З. З., 1935 р., N 15, ст. 72).

68. Про порядок організації органів радянської влади в новоутворених округах (З. З., 1935 р., N 15, ст. 74).

69. Положення про депутатські групи сільських рад (З. З., 1935 р., N 16, ст. 81).

70. Про зміну обласних меж Харківської й Київської областей (З. З., 1935 р., N 16, ст. 82).

71. Положення про секції сільських рад (З. З., 1935 р., N 16. ст. 83).

72. Про забезпечення своєчасного й уважного розв'язання скарг трудящих (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1935 р., N 10).

73. Про проведення конкурсів-змагань рад у 1935 р. (З. З., 1935 р., N 17, ст. 89).

74. Про реорганізацію органів влади Запорізької міськради (З. З., 1935 р., N 17, ст. 90).

75. Про депутатські групи міських і районних рад на виробництві і в інших організаціях (З. З., 1935 р., N 21, ст. 116).

76. Про територіальні - підрайонні участкові і квартальні - депутатські групи міських і районних рад УСРР (З. З., 1935 р., N 21, ст. 117).

77. Про передачу Головного управління шосейних і грунтових шляхів і автомобільного транспорту при РНК УСРР до Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР (З. З., 1935 р., N 40, ст. 184).

78. Про зміну обласних меж Харківської й Дніпропетровської областей (З. З., 1935 р., N 42, ст. 198).

II. По питаннях господарського будівництва

79. Про ліквідацію мисливської кооперації і реорганізацію мисливського господарства (З. З., 1934 р., N 9, ст. 78).

80. Пункт 80 втратив чинність

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 24.11.88 р. N 6920-XI)

81. Про зміну ст. 3 постанови ЦВК і РНК УСРР "Про орендну плату за будинки, що ними відають міські й селищні ради" (З. З., 1934 р., N 12, ст. 99).

82. Про встановлення плати за спускання відхідних спадних вод (З. З., 1934 р., N 14, ст. 116).

83. Про ліси колгоспні та місцевого значення (З. З., 1934 р., N 25, ст. 209).

84. Про зміну ставок квартирної плати для низькооплачуваних категорій робітників і службовців (З. З., 1934 р., N 25, ст. 214).

85. Про обов'язкову трудову участь у будівництві автогужових шляхів (З. З., 1935 р., N 14, ст. 63).

86. Про народногосподарський план УСРР на 1935 р. (З. З., 1935 р., N 15, ст. 71).

87. Про звільнення від сторонніх осіб, установ та організацій приміщень медично-санітарних закладів, а також медичних вишів і технікумів (З. З., 1935 р., N 17, ст. 88).

88. Про стан житлової кооперації України (З. З., 1935 р., N 21, ст. 115).

89. Про зміну постанови ЦВК і РНК УСРР від 11 травня 1935 р. "Про обов'язкову трудову участь у будівництві автогужових шляхів" (З. З., 1935 р., N 22, ст. 127).

90. Пункт 90 втратив чинність

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 24.11.88 р. N 6920-XI)

91. Про хід реєстрації й запровадження в життя нового статуту с. г. артілі в Харківській і Чернігівській областях (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1936 р. N 20).

III. По фінансових питаннях

92. Про обласні спеціальні капітали для кредитування робітничого житлового будівництва (З. З., 1934 р., N 4, ст. 24).

93. Про скасування відрахувань кооперативних організацій державного і місцевого бюджета до фонду сприяння будівництву й устаткуванню культурно-побутових і політосвітніх установ в колгоспах (З. З., 1934 р., N 4, ст. 25).

94. Про зміну і скасування законодавства УСРР у зв'язку з пізніш виданими законами СРСР у галузі кредитування (З. З., 1934 р., N 18, ст. 152).

95. Про самооподаткування сільського населення (З. З., 1934 р. N 23 - 24, ст. 201).

96. Про звільнення від податку з будівель курортів і санаторій системи НКОЗ (З. З., 1934 р., N 25, ст. 212).

97. Про скасування законів УСРР про виплату грошових допомог родинам призваних до Робітничо-селянської червоної армії (З. З., 1935 р., N 6, ст. 28).

98. Про оподаткування кінотеатрів (З. З., 1935 р., N 11 - 12, ст. 48).

99. Про самооподаткування на 1935 р. (З. З., 1935 р., N 16, ст. 77).

100. Про зміну Положення про місцеві фінанси УСРР і Положення про місцеві фінанси АМСРР (З. З., 1935 р., N 43, ст. 206).

101. Про зміни законодавства УСРР щодо внесків на дитячі ясла й дитячі садки (З. З., 1935 р., N 34, ст. 169).

102. Про скасування місцевого збору з готелів і підприємств громадського харчування (З. З., 1936 р., N 4, ст. 17).

IV. По питаннях кадрів і соціально-культурних

103. Пункт 103 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

104. Пункт 104 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

105. Пункт 105 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

106. Про утворення Українських курсів марксизму-ленінізму (З. З., 1934 р., N 8, ст. 74).

107. Про періодичні надвишки для працівників комунальної пожарної охорони (Держпожардогляду) УСРР (З. З., 1934 р., N 13, ст. 110).

108. Про пенсійне забезпечення наукових працівників та викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів (З. З., 1934 р., N 14, ст. 114).

109. Про передання Української академії наук до відання Ради Народних Комісарів УСРР (З. З., 1934 р., N 14, ст. 117).

110. Про періодичні надвишки до заробітної плати працівників районних фінансових відділів і ощадних кас, розташованих у сільських місцевостях і робітничих селищах (З. З., 1934 р., N 15, ст. 123).

111. Про поширення чинності постанови ЦВК і РНК СРСР від 3 липня 1929 р. "Про пенсійне забезпечення працівників освіти за вислугу років" на штатних викладачів та інструкторів фізкультури (З. З., 1934 р., N 18, ст. 151).

112. Пункт 112 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

113. Пункт 113 втратив чинність (Перелік N 3684-VIII)

(згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 10.04.75 р. N 3684-VIII) (Перелік N 3684-VIII)

114. Про зміну постанови ЦВК і РНК УСРР "Про пенсійне забезпечення наукових працівників та викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів" (З. З., 1934 р., N 28, ст. 241).

115. Про зміну порядку надання почесного звання працівникам науки, техніки й мистецтва (З. З., 1935 р., N 20, ст. 107).

116. Про затвердження Положення про персональні пенсії (З. З., 1935 р., N 20, ст. 108).

117. Про скасування законів УСРР щодо пільг колишнім червоногвардійцям і червоним партизанам (З. З., 1935 р., N 43, ст. 207).

118. Про зміни ст. 2 постанови ЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 р. "Про заходи до поліпшення матеріально-побутового стану медперсоналу" та ст. 4 постанови Президії ЦВК УСРР від 1 грудня 1933 р. "Про стан справи охорони здоров'я в УСРР" (З. З., 1936 р., N 2, ст. 10).

V. По питаннях військових

119. Про заборону виселяти родини трудящих, призваних до лав РСЧА (З. З., 1934 р., N 25, ст. 213).

120. Про організацію Українського військово-історичного архіву (З. З., 1934 р., N 31, ст. 258).

121. Про затвердження "Положення про державне забезпечення інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родини цих осіб" (З. З., 1935 р., N 22, ст. 125).

VI. Настановлення

122. Про настановлення тов. Сухомлина К. В. на голову Держплану УСРР (З. З., 1935 р., N 20, ст. 111).

123. Про настановлення тов. Алексеєва М. О. на народного комісара місцевої промисловості УСРР (З. З., 1935 р., N 21, ст. 122).

124. Про обрання тов. Кузоятова Ф. П. на заступника секретаря ЦВК УСРР (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1936 р., N 22).

125. Про настановлення тов. Межуєва М. Д. на народного комісара комунального господарства УСРР (З. З., 1935 р., N 21, ст. 119).

126. Про настановлення тов. Железногорського Г. А. на голову Найвищого суду УСРР (З. З., 1934 р. N 23 - 24, ст. 205).

127. Про настановлення тов. Богатирьова Г. О. на народного комісара внутрішньої торгівлі УСРР (З. З., 1935 р., N 21, ст. 121).

128. Про настановлення тов. Симоненка О. Л. на Упов. НКЗв'язку Союзу РСР при уряді УСРР (З. З., 1935 р., N 47, ст. 223).

VII. Виключення з складу членів ЦВК УСРР

129. Про Левкович М. (З. З., 1935 р., N 22, ст. 128).

130. Про виключення Берестенка М. з складу членів ЦВК УСРР (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1935 р., N 18).

 

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР

Г. ПЕТРОВСЬКИЙ

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР

Ю. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали