Додаткова копія: Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2018

м. Київ

N 467

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2018 р. за N 1437/32889

Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою упорядкування носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України, що додаються.

2. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 грудня 2019 року.

3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію у визначеному порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Начальник Управління
генерал-полковник

В. Гелетей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної охорони України
26 листопада 2018 року N 467

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2018 р. за N 1437/32889

ПРАВИЛА
носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок носіння військової форми одягу відповідно до наказу Міністерства оборони України від 18 липня 2017 року N 370 "Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв" (Наказ N 370), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за N 1047/30915 (далі - наказ "Про затвердження Зразків"), наказу Міністерства оборони України від 29 січня 2018 року N 30 "Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття та спорядження, засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та особливий період" (Наказ N 30), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за N 177/31629.

2. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадянам, які звільнені з військової служби із зарахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.

3. Військову форму одягу носять відповідно до цих Правил. Предмети військової форми одягу мають відповідати встановленим зразкам, бути ретельно припасованими й утримуватися в бездоганному стані.

4. Встановлено такі види військової форми одягу:

парадна (парадно-вихідна);

повсякденна;

польова;

спеціальна;

спеціальна повсякденна;

спортивна.

Кожна із зазначених військових форм поділяється на літню та зимову, а також демісезонну повсякденну, спеціальну повсякденну і польову форму одягу.

5. Військовослужбовці носять військову форму одягу:

парадну (парадно-вихідну) - на парадах та під час вручення УДО України державних нагород, бойового прапора та інших відзнак; під час одержання державних нагород, прийняття військової присяги, проведення випуску з військового навчального закладу; під час урочистих заходів з нагоди створення УДО України; під час відрекомендування визначеним Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України посадовим особам при призначенні на посаду і присвоєння військового звання та вручення нагород;

парадно-вихідну - у святкові дні; на урочистих засіданнях та офіційних прийомах, в інших випадках за рішенням начальника УДО України;

повсякденну - під час несення служби (чергувань) в приміщеннях, установах і закладах, а також у всіх інших випадках, в яких не передбачено носіння парадної (парадно-вихідної), польової, спеціальної повсякденної форми одягу та спеціального одягу;

польову - під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, учбових занять (польових або на військовій техніці), несення служби у наряді, надзвичайних ситуаціях, а також під час здійснення державної охорони на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона;

спеціальну - під час виконання господарських робіт, а також під час обслуговування техніки та озброєння;

спеціальну повсякденну - під час несення служби на постах на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, та в інших випадках відповідно до рішення начальника УДО України на рапорті керівника структурного підрозділу;

спортивну - під час проведення спортивних занять і змагань, а також під час індивідуальних тренувань.

Під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, учбових занять, на бойових чергуваннях (чергуваннях) та під час несення служби щодо здійснення державної охорони носиться необхідне спорядження, визначене відповідними нормами забезпечення.

Під час несення служби за рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється замість черевиків з високими берцями носити черевики (напівчеревики) хромові або кросівки встановленого зразка.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати польову форму одягу під час виконання завдань повсякденної діяльності.

6. Форма одягу оголошується на період проведення заходів щодо здійснення державної охорони начальником окремого підрозділу або старшим начальником відповідно до вимог цих Правил з урахуванням особливостей виконання службових завдань.

Під час оголошення форми одягу зазначаються її назва і (за необхідності) найменування додаткових або уточнюючих предметів. Наприклад, "Літня повсякденна форма одягу, в джемпері".

Форма одягу для стройових оглядів, шикувань та службових нарад оголошується особами, що проводять ці заходи.

7. Форма одягу для несення чергування, а також для військовослужбовців, які несуть службу в приміщеннях, оголошується керівниками самостійних структурних підрозділів.

8. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказом УДО України.

9. Військовослужбовці носять форму одягу відповідно до військового звання, а також залежно від завдання, що виконується, згідно з пунктом 5 цього розділу.

10. Особи офіцерського, сержантського та старшинського складу, які уклали контракт з УДО України про проходження військової служби, носять військову форму одягу, яка встановлена в УДО України.

11. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час та під час здійснення державної охорони - у службовий час.

12. Спеціальну повсякденну форму одягу, спеціальну форму одягу використовують військовослужбовці, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення, під час служби на постах, на навчаннях, заняттях з військовою технікою і під час виконання робіт у гаражах, парках, майстернях, на складах.

В усіх інших випадках носити спеціальну повсякденну форму одягу та спеціальну форму одягу не дозволяється.

13. Військовослужбовцям забороняється:

носити предмети військової форми одягу, спорядження, нагрудні знаки і знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків (кольорів) та такі, що прийшли у непридатний стан;

носити одночасно предмети з різних форм одягу, а також предмети військової форми одягу разом з цивільними;

розміщувати на військовій формі одягу знаки розрізнення, що відмінені;

носити забруднені та невипрасувані предмети військової форми одягу;

носити деформовані та неправильно підібрані погони;

носити взуття з пошкодженим верхом та зношеними підборами.

14. Військовослужбовцям під час перебування у військовій формі одягу заборонено:

носити сумки яскравих кольорів;

використання навушників від електронних пристроїв під час пересування пішки, якщо це не передбачено службовою необхідністю;

носіння в кишенях предметів, що виступають назовні чи переповнюють їх.

15. Військовослужбовцям-жінкам під час перебування у військовій формі одягу дозволяється носити сумки однотонних неяскравих кольорів.

II. Форма одягу військовослужбовців Управління державної охорони

1. Форма одягу військовослужбовців офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу УДО України:

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня
(мал. 3, 4, 15, 16 додатка 1)

Зимова
(мал. 1, 2, 14 додатка 1)

Кашкет, кітель і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (кашкет), пальто зимове, кітель і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, черевики чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 9, 10, 21, 22 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 8, 20 додатка 1)

Зимова
(мал. 7, 19 додатка 1)

Кашкет, кітель (куртка, берет) і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольору

Кашкет, плащ демісезонний, кітель (куртка) і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, черевики або напівчеревики чорного кольору, рукавиці чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (шапка зимова, кашкет), куртка зимова, кітель (куртка) і штани навипуск темно-сірого кольору, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне темно-сірого кольору

2. Форма одягу військовослужбовців-жінок:

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літня
(мал. 27, 28 додатка 1)

Зимова
(мал. 26 додатка 1)

Кашкет (берет, пілотка), кітель жіночий і спідниця (штани) темно-сірого кольору, сорочка білого кольору, краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (кашкет), пальто зимове, кітель жіночий і спідниця (штани) темно-сірого кольору, сорочка білого кольору, краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору

Повсякденна форма одягу

Літня
(мал. 33, 34 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 32 додатка 1)

Зимова
(мал. 31 додатка 1)

Кашкет (берет, пілотка), кітель жіночий (куртка) і спідниця (штани) темно-сірого кольору, сорочка кольору "тан", краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору

Кашкет (берет, пілотка), плащ демісезонний, кітель (куртка) і штани навипуск (спідниця) темно-сірого кольору, сорочка кольору "тан", краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору

Шапка з каракулю (овчини) (шапка зимова, кашкет), куртка зимова, кітель (куртка) і штани навипуск (спідниця) темно-сірого кольору, сорочка кольору "тан", краватка-стрічка чорного кольору, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору та кашне темно-сірого кольору

3. Спеціальна повсякденна військова форма одягу військовослужбовців:

Літня
(мал. 54, 55 додатка 1)

Демісезонна
(мал. 56 додатка 1)

Зимова
(мал. 53 додатка 1)

Кепі спеціальне, сорочка спеціальна (теніска спеціальна, футболка (з короткими рукавами)), штани спеціальні, кросівки (черевики з високими берцями)

Шапка зимова (кепі спеціальне), куртка спеціальна вітровологозахисна демісезонна, сорочка спеціальна, штани спеціальні, кросівки (черевики з високими берцями), кашне темно- сірого кольору

Шапка зимова, куртка спеціальна вітровологозахисна зимова, сорочка спеціальна, штани спеціальні, черевики з високими берцями, рукавички чорного кольору, кашне темно-сірого кольору

Дозволяється носити:

берет темно-сірого кольору замість кашкета з повсякденною та демісезонною формою одягу;

берет темно-сірого кольору замість кепі бойового (кашкета польового) з літньою польовою формою одягу;

пальто зимове замість куртки зимової при повсякденній формі одягу;

джемпер темно-сірого кольору з погонами під час знаходження в приміщеннях службових будівель та робочих кабінетах;

джемпер з V-подібним вирізом горловини із сорочкою і краваткою (мал. 13, 25, 37 додатка 1);

джемпер з круглим вирізом горловини без сорочки і краватки, а також з курткою поза строєм (мал. 57, 58 додатка 1);

плащ демісезонний залежно від погодних умов за будь-якої пори року із зимовою та літньою формою одягу;

рукавиці шкіряні чорного кольору з літньою парадно-вихідною формою одягу;

сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу (мал. 5, 6, 17, 18, 29, 30 додатка 1);

сорочку кольору "тан" з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та сорочку кольору "тан" з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою повсякденною формою одягу (мал. 11, 12, 23, 24, 35, 36 додатка 1).

4. Польова форма одягу у пунктах постійної дислокації (далі - ППД) та під час виконання повсякденних завдань:

1) 1-ППД-Л (літня) (мал. 39 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15° C до 40° C;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний;

2) 2-ППД-Л (літня) (мал. 40 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15° C до 40° C;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

За вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного (мал. 41 додатка 1), під час опадів малої та середньої інтенсивності - костюм вітровологозахисний або куртку костюма вітровологозахисного поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром;

3) 3-ППД-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 10° C до 15° C;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний;

4) 4-ППД-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 10° C до 15° C;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка) або фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного. Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового, при цьому штани не заправляються в черевики, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром;

5) 5-ППД-Д (демісезонна) (мал. 43 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 5° C до 10° C;

опади: відсутні або вітер і дощ.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка) або фуфайка (з короткими рукавами); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного. У разі відсутності опадів та вітру за рішенням керівника самостійного підрозділу костюм вітровологозахисний може не застосовуватися, а куртка костюма-утеплювача може використовуватися як верхній одяг (мал. 42 додатка 1);

6) 6-ППД-Д (демісезонна) (мал. 44 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 0° C до 5° C;

опади: відсутні або вітер і дощ, сніг.

Шкарпетки літні або шкарпетки зимові (трекінгові); труси; білизна натільна (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу:

куртка вітровологозахисна зимова використовується без куртки з плащової тканини (мал. 45 додатка 1);

замість шапки зимової - шапка-феска (шапка-підшоломник);

7) 7-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від 0° C до -5° C;

опади: відсутні або вітер і дощ, сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу куртка вітровологозахисна зимова використовується без утеплювача або з утеплювачем;

8) 8-ППД-З (зимова) (мал. 46 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від -5° C до -10° C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без застосування утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

куртку вітровологозахисну зимову без утеплювача або з утеплювачем;

шарф-трубу зимовий;

9) 9-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -10° C до -15° C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або з застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

куртку вітровологозахисну зимову без утеплювача або з утеплювачем;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних;

10) 10-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -15° C до -20° C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або з застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних;

11) 11-ППД-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -20° C до -35° C;

опади: відсутні або вітер та сніг.

Шкарпетки зимові (трекінгові); шкарпетки-вкладиші утеплювальні; труси; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); штани костюма літнього польового або штани вітровологозахисні зимові; куртка костюма-утеплювача; куртка вітровологозахисна зимова; шапка зимова; черевики з високими берцями; ремінь брючний; рукавички демісезонні; шарф-труба зимовий; рукавички зимові.

За рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється використовувати:

штани вітровологозахисні зимові без або з застосуванням утеплювача замість штанів костюма літнього польового;

штани костюма-утеплювача як додатковий шар утеплення. Штани костюма-утеплювача одягаються поверх кальсон зимових. Штани вітровологозахисні зимові з застосуванням утеплювача одягаються поверх штанів костюма-утеплювача;

рукавички зимові, які мають одягатися поверх рукавичок демісезонних.

5. Польова форма одягу під час виконання бойових та навчально-бойових завдань (Б-НБ):

1) 1-Б-НБ-Л (літня) (мал. 47- 49 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 25° C до 40° C;

опади: відсутні.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; сорочка бойова; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

За рішенням керівника самостійного підрозділу:

у разі підвищення температури повітря вище 25° C дозволяється носити сорочку бойову з підкоченими на один відворот рукавами;

може використовуватись кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

може використовуватись шарф-труба літній;

2) 2-Б-НБ-Л (літня) (мал. 50 додатка 1).

Погодні умови:

температура повітря: від 15° C до 25° C;

опади: дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; сорочка бойова; костюм вітровологозахисний; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний.

За рішенням керівника самостійного підрозділу можуть використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди дозволяється носити тільки куртку костюма вітровологозахисного.

Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового або сорочки бойової, при цьому штани в черевики не заправляються, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний одягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного;

3) 3-Б-НБ-Д (демісезонна).

Погодні умови:

температура повітря: від 5° C до 15° C;

опади: відсутні або дощ, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); черевики з високими берцями; ремінь брючний; костюм вітровологозахисний; білизна натільна (сорочка); куртка костюма-утеплювача; шапка-феска (шапка-підшоломник); рукавички демісезонні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу можуть використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Дозволяється:

під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди носити тільки куртку костюма вітровологозахисного;

у разі різкого зниження температури або під час довгострокового перебування в умовах штормової погоди з інтенсивними опадами використовувати білизну для холодної погоди (сорочку). Забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку зимову) та куртку костюма-утеплювача як верхній одяг. Також забороняється одягати куртку костюма-утеплювача поверх куртки костюма літнього польового.

Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового, при цьому штани в черевики не заправляються, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний одягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного. У разі опадів великої інтенсивності або різкого зниження температури костюм вітровологозахисний одягається поверх костюма літнього польового або інших шарів одягу;

4) 4-Б-НБ-Д (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від 5° C до -10° C;

опади: відсутні або дощ, сніг, вітер.

Шкарпетки літні (трекінгові); труси; фуфайка (з короткими рукавами); костюм літній польовий; кашкет польовий (кепі бойове); шарф-труба літній; черевики з високими берцями; ремінь брючний; костюм вітровологозахисний; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони); куртка костюма-утеплювача; шапка-феска (шапка-підшоломник); рукавички демісезонні; утеплювач куртки вітровологозахисної зимової; утеплювач штанів вітровологозахисних зимових; шкарпетки-вкладиші утеплювальні.

За рішенням керівника самостійного підрозділу можуть використовуватися:

кашкет польовий (кепі бойове) або панама літня польова;

шарф-труба літній.

Дозволяється:

під час опадів малої та середньої інтенсивності або за вітряної погоди носити тільки куртку костюма вітровологозахисного.

У разі використання утеплювача куртки вітровологозахисної зимової та утеплювача штанів вітровологозахисних зимових ці елементи форми одягу мають бути пристебнуті (зафіксовані) всередині костюма вітровологозахисного на спеціальних ґудзиках.

Костюм вітровологозахисний або куртка костюма вітровологозахисного одягається поверх костюма літнього польового, при цьому штани в черевики не заправляються, низ штанин має бути стягнутий технічним шнуром. Бронежилет модульний захисний балістичний та ремінь розвантажувальний тактичний захисний одягаються поверх куртки костюма вітровологозахисного.

У разі використання окремих елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових як верхній одяг. Також забороняється надягати куртку костюма-утеплювача поверх куртки костюма літнього польового;

5) 5-Б-НБ-З (зимова).

Погодні умови:

температура повітря: від -10° C до -30° C;

опади: відсутні або сніг, вітер.

Шкарпетки зимові (трекінгові); черевики з високими берцями; ремінь брючний; білизна для холодної погоди (сорочка та кальсони), куртка вітровологозахисна зимова; штани вітровологозахисні зимові; костюм-утеплювач; шапка-феска (шапка-підшоломник); шапка зимова; шарф-труба зимовий; рукавички демісезонні; рукавички зимові; шкарпетки-вкладиші утеплювальні; бахіли утеплені.

У разі використання окремих елементів польової форми одягу забороняється використовувати білизну для холодної погоди (сорочку), куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових як верхній одяг. За зазначених погодних умов костюм літній польовий як верхній одяг та утеплювач шарів одягу не застосовується. За рішенням керівника самостійного підрозділу залежно від інтенсивності дій особового складу та погодних умов (різке коливання температури, інтенсивність опадів тощо) для найкращого теплообміну військовослужбовців дозволяється надягати та знімати окремі утеплювальні шари одягу: штани костюма-утеплювача, куртку костюма-утеплювача, утеплювач куртки вітровологозахисної зимової, утеплювач штанів вітровологозахисних зимових, рукавички зимові, бахіли утеплені, шкарпетки-вкладиші утеплювальні.

Як головний убір за зазначених погодних умов використовується шапка зимова. У разі застосування захисного шолома замість шапки зимової використовується виключно шапка-феска (шапка-підшоломник). Під час зниження температури та (або) за інтенсивних опадів та вітру у разі використання захисного шолому разом із шапкою-фескою (шапкою-підшоломником) використовується капюшон куртки вітровологозахисної зимової, який надягається поверх захисного шолому та фіксується регулюючими стяжками капюшона поверх шолома (мал. 51 додатка 1). Використання шапки-фески (шапки-підшоломника) у польових умовах як основного головного убору (без застосування захисного шолому) за рішенням керівника самостійного підрозділу дозволяється лише за температури не нижче -10° C та за відсутності опадів.

За температури повітря нижче -5° C обов'язково мають застосовуватися шкарпетки-вкладиші утеплювальні як додатковий шар утеплення. Шкарпетки-вкладиші утеплювальні одягаються поверх шкарпеток зимових.

За температури повітря нижче -10° C та (або) за інтенсивних опадів і великої кількості опалого снігу обов'язково мають застосовуватися бахіли утеплені, які одягаються поверх черевиків з високими берцями. Обов'язково мають застосовуватися рукавички зимові, які одягаються поверх рукавичок демісезонних.

Усі види польової форми одягу, що можуть використовуватися як верхній одяг, мають текстильні застібки ("петлі") для кріплення знаків розрізнення, тактичних шевронів та ідентифікаторів національної приналежності.

У разі відсутності текстильних застібок на окремих видах польової уніформи використовуються лише ті знаки розрізнення, тактичні шеврони та ідентифікатори національної приналежності, для яких передбачено місце кріплення.

На правій частині грудей розташовується нагрудний знак встановленого зразка, який вказує на приналежність військовослужбовця до УДО України (мал. 6 додатка 2, мал. 13 додатка 3).

Для начальника УДО України встановлюється нагрудний знак "НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ", який розміщується на правій частині грудей (мал. 12 додатка 3).

На лівій частині грудей розташовується нагрудний знак встановленого зразка з групою крові військовослужбовця (мал. 6 додатка 2, мал. 14 додатка 3).

На центральній частині грудей розташовується ідентифікатор встановленого зразка, що відображає військове звання військовослужбовця.

На текстильній застібці, що розташована у верхній частині лівого рукава, розміщується нарукавний знак встановленого зразка з нарукавною емблемою УДО України (мал. 6 додатка 2, мал. 9 додатка 3).

На текстильній застібці, що розташована на верхній частині правого рукава, може розміщуватися нарукавний знак встановленого зразка з нарукавною емблемою підрозділу або навчального закладу (мал. 6 додатка 2).

На текстильних застібках, що розташовані на верхніх частинах правого та лівого рукавів, розміщується нарукавний знак встановленого зразка "Державний Прапор України" (мал. 6 додатка 2).

Під час виконання бойових завдань використання інших ідентифікаційних емблем забороняється. Носіння повнокольорових емблем на польовій формі одягу забороняється.

Куртка костюма літнього польового в штани костюма літнього польового не заправляється. Штанини штанів костюма літнього польового у черевики з високими берцями не заправляються.

За температури повітря вище 25° C дозволяється носити куртку костюма літнього польового з підкоченими на один відворот рукавами.

Куртка костюма літнього польового в штани костюма літнього польового може бути заправлена в разі використання бронежилета модульного захисного балістичного або ременя розвантажувального тактичного захисного.

Сорочка бойова має бути заправлена в штани костюма літнього польового.

Всім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється носіння бороди та вусів за умови, що вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.

Носіння окремих предметів форми одягу, а саме костюма маскувального спеціального, костюма маскувального зимового, маски спеціальної, балаклави, шарфа-сітки маскувального, сітки протимоскітної, чобіт гумових, предметів спеціальної повсякденної форми одягу визначається керівником підрозділу.

III. Носіння окремих предметів військової форми одягу

1. Головні убори.

Шапку з каракулю (овчини), шапку зимову, шапку-феску (шапку-підшоломник), кашкет, кашкет польовий (кепі бойове), кепі спеціальне, панаму літню польову носять прямо, без нахилу, щоб козирок кашкета, кашкета польового та панами літньої польової знаходився на рівні брів, а нижній край шапки зимової, шапки з каракулю (овчини), берета - на 2 - 4 см вище брів. Берет та пілотку носять з невеликим нахилом у правий бік.

Шапку з каракулю (овчини) носять відповідно до норм забезпечення.

Для осіб вищого офіцерського складу на козирку шапки з каракулю та кашкета має міститись гаптований орнамент встановленого зразка у вигляді двох зустрічних гірлянд з дубового листя.

Військовослужбовці шапку з каракулю (овчини), кашкет (крім польового) носять із знаком на кашкет сріблястого кольору визначеного зразка (мал. 1 додатка 3).

На беретах та пілотках військовослужбовці УДО України носять знак сріблястого кольору визначеного зразка (мал. 2, 3 додатка 3).

Кашкет польовий (кепі бойове) усі військовослужбовці носять з нашивною кокардою захисного кольору (мал. 5 додатка 3).

Кепі спеціальне повсякденне військовослужбовці носять з вишитою кокардою темно-сірого кольору діаметром 50 мм визначеного зразка (мал. 4 додатка 3).

Центр знака має знаходитися над переніссям в місці, передбаченому конструкцією. На шапці з каракулю (овчини) повсякденній знак знаходиться на відстані 15 мм від верхньої оздоблювальної строчки до початку знака.

Центр знака на пілотці має знаходитись на лівому боці в центрі на відстані 20 мм від переднього краю до початку знака.

Беретний знак розміщують зліва від центру на місці внутрішнього клапана для кріплення беретного знака на відстані 2 мм від верхнього краю оздоблювальної строчки до нижнього краю знака. Центр знака має знаходитись над лівим оком.

Знятий головний убір в строю і під час виконання стройових прийомів тримається так, як зазначено в Стройовому статуті Збройних Сил України.

2. Верхній одяг.

Пальто зимове носять з парадною (парадно-вихідною) та повсякденною формою одягу, застебнутим на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік, з відгорнутими у вигляді лацканів бортами.

На погонах носять знаки розрізнення відповідно до військового звання.

Довжина пальта 9 - 10 см від верхньої частини коліна.

Плащ демісезонний (куртку зимову) носять особи офіцерського, сержантського, старшинського і рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, застебнутим на ґудзики, крім верхнього, на правий бік, з відгорнутими у вигляді лацканів бортами, а в холодну погоду дозволяється носити застебнутим на верхній ґудзик.

Кітель застібається на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік.

Штани носять навипуск з напівчоботами, черевиками і напівчеревиками.

Предмети верхнього військового одягу мають бути встановлених зразків, чистими і випрасуваними. Штани мають бути із поздовжніми складками. На решті предметів запрасовувати складки не дозволяється. Клапани кишень кітеля, куртки і брюк польових мають бути назовні, знаки розрізнення - правильно та охайно пришитими (прикріпленими).

3. Сорочки, краватки, кашне, рукавички, аксельбант.

Сорочки застібаються на всі ґудзики на правий (у військовослужбовців-жінок - на лівий) бік і носяться з погонами та краваткою. Заправляються у штани. Носяться з одягненим кітелем, курткою, курткою зимовою (плащем демісезонним) і джемпером з V-подібною горловиною. Комір сорочки позаду має виступати над коміром кітеля на 5 - 10 мм.

В окремих випадках за наявності сорочки з короткими рукавами із суцільнокрійним поясом, стягнутим у бокових швах еластичними стрічками, дозволяється носити поза строєм при літній повсякденній формі одягу і за зовнішньої температури 20° C і вище.

Дозволяється носити особам офіцерського, старшинського складу та військовослужбовцям-жінкам:

сорочку білого кольору з погонами і краваткою без кітеля з літньою парадно-вихідною формою одягу та у позаслужбовий час з літньою повсякденною формою одягу;

сорочку кольору "тан" з погонами і краваткою без кітеля (куртки) з літньою повсякденною формою одягу, а в службових приміщеннях, на заняттях в аудиторіях - за будь-якої пори року;

сорочку кольору "тан" з довгими рукавами з погонами без краватки, кітеля, куртки із розстебнутим верхнім ґудзиком у службових приміщеннях за будь-якої пори року;

сорочку кольору "тан" з короткими рукавами з погонами без кітеля (куртки повсякденної) з літньою повсякденною формою одягу за зовнішньої температури 25° C і вище як без краватки з розстебнутим верхнім ґудзиком, так і з краваткою.

Сорочка трикотажна з короткими рукавами носиться з польовою формою одягу в ППД за зовнішньої температури 25° C і вище (мал. 38 додатка 1).

Сорочки мають бути встановленого зразка, чистими, ретельно припасованими і випрасуваними, з правильно підібраними погонами. Носити сорочки, які вицвіли, не випрасувані, з деформованими та забрудненими погонами забороняється.

Майку слід носити під сорочкою при парадній (парадно-вихідній), повсякденній формі одягу, заправленою у штани.

Краватку носять із сорочкою і прикріплюють до неї затискач установленого зразка (мал. 23 додатка 3) між третім і четвертим ґудзиком зверху. Краватка завжди має бути чистою і випрасуваною. Носити краватки, які вицвіли і не випрасувані, не дозволяється.

Військовослужбовці-жінки носять краватку-стрічку чорного кольору із застібкою (металевий гачок і петля).

Кашне носять акуратно заправленим під комір пальта, плаща, куртки зимової. Верхній край кашне при парадній (парадно-вихідній) формі одягу має рівномірно виступати над коміром на 1 - 2 см.

Рукавички обов'язково носять із зимовою парадною формою одягу. Рукавички білого кольору можуть видаватися військовослужбовцям, що беруть участь у параді. З іншими формами одягу носити рукавички необов'язково. Під час військового вітання рукавички не знімають. Військовослужбовцям дозволяється носити рукавички чорного кольору з зимовою парадно-вихідною, повсякденною та польовою формою одягу.

Аксельбант розміщується на правій частині грудей та кріпиться під лацканом кітеля за нитяну петлю, щоб вузол знаходився зліва на рівні з верхнім краєм кишені з одного боку. З іншого боку аксельбанта пришивається (двома строчками) шльовка до основи кітеля під правим погоном впритул до оздоблювальної строчки (мал. 20 додатка 3).

Під час особливих заходів парадна форма одягу може включати аксельбант та пояс парадний з пряжкою для всіх категорій військовослужбовців.

4. Взуття, шкарпетки.

Взуття має бути кольору встановленого зразка, полагодженим і завжди начищеним; черевики і напівчеревики мають бути акуратно зашнуровані на всі блочки. Носити взуття з пошкодженим верхом і зі зношеними підборами не дозволяється.

Шкарпетки літні (зимові) для парадної та повсякденної форми одягу мають бути чорного кольору, а для польової форми - кольору оливи або чорного кольору. Носити шкарпетки, які вицвіли, не встановленого кольору і зразка забороняється.

5. Спорядження і зброя.

Польове спорядження кожен військовослужбовець носить (розміщує) в індивідуальному порядку.

Спорядження поясне використовується під час несення служби на постах та за рішенням керівника самостійного підрозділу.

Окуляри захисні балістичні дозволяється носити з польовою формою одягу в сонячну погоду. Окуляри-маску захисні балістичні дозволяється носити за рішенням командира (начальника) під час бойових та навчально-бойових завдань.

IV. Носіння погонів, емблем, нагрудних та нарукавних знаків

1. Носіння погонів.

Погони за призначенням поділяються на погони для парадного (парадно-вихідного), повсякденного, спеціального повсякденного, польового обмундирування, а за способом кріплення - на погон-муфту та погон з текстильною застібкою.

Погон-муфту носять на пальтах зимових, куртках зимових, плащах демісезонних, кітелях, куртках, джемперах, сорочках.

Погони з текстильною застібкою носять на куртках зимових, на предметах спеціального одягу, а також предметах польової форми одягу. На сорочці трикотажній з короткими рукавами та куртці костюма-утеплювача фон погона має бути на тон темнішим від кольору тканини. Знаки мають відповідати кольору тканини.

На погонах військовослужбовців молодшого та старшого офіцерського складу відповідно до військового звання розміщується знак розрізнення "Зірка" сріблястого кольору розміром 18 х 18 мм (для парадної, парадно-вихідної, повсякденної та спеціальної повсякденної форми одягу) і захисного кольору (для польової та спеціальної форми одягу). На погонах до джемперів, сорочок, спеціального та польового обмундирування дозволяються вишиті знаки розрізнення.

На погонах вищого офіцерського складу на відстані 5 мм від нижнього краю погона кріпиться знак розрізнення "Зубчатка" визначеного зразка.

На погонах старшого офіцерського складу на відстані 5 мм від нижнього краю погона кріпиться знак "Плетінка" визначеного зразка.

На погонах генерала армії України кріпиться знак "Зірка з перехрещеними булавами та тризуб" на відстані 5 мм від верхньої точки "Зубчатки" по центру.

Військове звання

Кількість зірок, шт.

Відстань від верхньої точки "зубчатки" до початку зірки, мм

Відстань від верхньої точки "плетінки" до початку зірки, мм

Відстань від нижнього краю муфти до початку знака, мм

Відстань між зірками, мм

Генерал армії України

1 (знак)

5

-

5

-

Генерал-полковник

3

5

-

5

2

Генерал-лейтенант

2

5

-

5

2

Генерал-майор

1

5

-

5

-

Полковник

3

-

5

5

2

Підполковник

2

-

5

5

2

Майор

1

-

5

5

-

Капітан

4

-

-

10

2

Старший лейтенант

3

-

-

10

2

Лейтенант

2

-

-

10

2

Молодший лейтенант

1

-

-

10

-

Розташування знака "Зірка" на погонах від генералів до молодших лейтенантів - на поздовжній осьовій лінії. Розміщувати будь-які інші символи забороняється.

На погонах сержантів, старшин і старших солдатів відповідно до військового звання розміщуються знаки сріблястого кольору (для парадного, парадно-вихідного, повсякденного та спеціального повсякденного обмундирування) і темно-зеленого кольору (для польового та спеціального обмундирування).

На погонах військовослужбовців сержантського (старшинського) та рядового складу відповідно до військового звання розміщуються такі знаки розрізнення:

Військове звання

Кількість шевронів, шт.

Ширина шеврона, мм

1

2

3

Сержанти та старші солдати

Старший прапорщик

один діагональний вузький,
один діагональний широкий,
один дуговий

7
14
7

Прапорщик

один діагональний широкий,
один дуговий

14
7

Старшина

чотири діагональних вузьких,
один дуговий

7
7

Старший сержант

чотири діагональних вузьких

7

Сержант

три діагональних вузьких

7

Молодший сержант

два діагональних вузьких

7

Старший солдат

один діагональний вузький

7

Розміщення шевронів на погонах: шеврони розміщуються на відстані 5 мм від нижнього краю погона до нижнього краю шеврона, наступні розміщуються вище першого шеврона з проміжками 2 мм.

2. Носіння емблем.

Емблеми військовослужбовці УДО України (крім генералів) носять на комірах кітелів біля оздоблювальної строчки, що проходить вздовж зовнішнього і нижнього країв коміра. осьова лінія емблеми має бути паралельною зовнішньому краю коміра (мал. 2 додатка 2, мал. 7 додатка 3).

На кітелях генералів на комірах розташовується гаптування, нижче гаптування на лацканах біля оздоблювальної строчки паралельно верхньому краю лацкана розташовуються емблеми генералів у вигляді двох схрещених булав (мал. 1 додатка 2, мал. 6 додатка 3).

3. Носіння нарукавних та нагрудних знаків.

Нарукавні знаки військовослужбовців УДО України розташовуються:

на зовнішньому боці правого рукава - нарукавний знак "Державний Прапор України". Нарукавний знак гаптований, являє собою прямокутник розміром 30 х 45 мм. Колір окантовки знака має відповідати кольору кітеля. Нашивається (кріпиться) на правий рукав форми одягу всіх категорій військовослужбовців на відстані 60 мм нижче плечового шва (мал. 1 - 5 додатка 2, мал. 11 додатка 3);

на зовнішньому боці лівого рукава на відстані 60 мм нижче плечового шва - нарукавний знак УДО України (мал. 1 - 5 додатка 2, мал. 8 додатка 3).

Нарукавний знак УДО України носять особи офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу на кітелі, куртці повсякденній, сорочці спеціальній, сорочці трикотажній з короткими рукавами та польовій формі одягу (крім білизни, сорочок, джемпера, куртки зимової, плаща демісезонного, пальта зимового).

Нарукавний знак "Державний Прапор України" носять особи офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу на всіх предметах форми одягу (крім білизни, сорочок, джемпера, куртки зимової, плаща демісезонного, пальта зимового).

V. Правила носіння орденів, медалей, орденських стрічок і стрічок медалей на планках та інших відзнак на військовій формі одягу

1. З парадною формою одягу носять:

орден "Золота Зірка" та орден Держави звання Герой України;

ордени та медалі України;

нагрудні знаки до почесних звань України;

нагрудні знаки до державних премій України;

відзнаки Президента України;

заохочувальні відзнаки УДО України.

Дозволяється носити за власним бажанням:

відзнаки Верховної Ради України;

відзнаки Кабінету Міністрів України;

нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій";

почесні (пам'ятні) нагрудні знаки, встановлені наказом УДО України;

заохочувальні відзнаки інших міністерств та відомств України;

заохочувальні відзнаки органів місцевої влади;

державні та відомчі нагороди іноземних держав;

нагороди Організації Об'єднаних Націй;

нагороди Європейського Союзу;

нагороди Організації Північноатлантичного договору;

державні та відомчі нагороди колишнього СРСР.

Носіння інших знаків у вигляді орденів та медалей заборонено.

2. Нагороди розміщують:

на однобортному кітелі - так, щоб нижні краї колодок (стрічок) нижнього ряду були на рівні клапана нагрудної кишені (мал. 1, 2 додатка 2) при носінні не більше п'яти в одному ряді. При носінні двох рядів і більше - нижній край колодок верхнього ряду розташовується по зрізу верхнього краю нижнього ряду;

на кітелі військовослужбовців-жінок - так, щоб верхній край верхнього ряду колодок (стрічок) знаходився нижче рівня кута лацкана на 70 мм при носінні не більше п'яти в одному ряді (мал. 3 додатка 2). При носінні двох рядів і більше - нижній край колодок верхнього ряду розташовується по зрізу верхнього краю нижнього ряду.

3. Нагороди на колодках (стрічках), які носяться з лівого боку грудей (крім ордена "Золота Зірка" та ордена Держави звання Герой України), розміщують горизонтальними рядами у порядку старшинства, починаючи з вищої. В одному ряду не може бути більше п'яти нагород за ширини стрічки 28 мм та не більше чотирьох за ширини стрічки 35 мм. Кількість рядів може бути не більше трьох.

4. Нагороди, які носяться з правого боку грудей, розміщують горизонтальними рядами (не більше 3 нагород) від центра грудей до краю у порядку старшинства, починаючи з вищої, при цьому умовні центри знаків нагород мають бути на одному рівні. Відстань між рядами - 10 - 15 мм. Нагороди вирівнюються по верхньому зрізу кишені в центрі. У верхньому ряду не може бути більше нагород ніж у нижньому. За наявності двох і більше ступенів заохочувальних відомчих відзнак носиться тільки вища ступінь. Відстань між нагородами - 3 мм (мал. 2 додатка 2).

5. Колодки (стрічки) нагород у верхньому ряду вирівнюють за верхніми краями колодок (стрічок) зліва направо у порядку старшинства, починаючи з вищої.

6. Зірки орденів України носять з лівого боку грудей нижче знаків нагород на колодках (стрічках).

7. Знаки орденів України, які носяться на шийних стрічках, розміщують так, щоб кільце, через яке проходить стрічка, знаходилося безпосередньо на вузлі краватки або трохи нижче нього. Стрічка має знаходитися під коміром сорочки. Одночасно дозволяється носити не більше двох знаків орденів на шийних стрічках, причому знак одного ордена може частково прикривати знак іншого.

8. Ордени "Золота Зірка" та Держави звання Герой України носять з лівого боку грудей вище інших державних нагород України, при цьому знак ордена може частково прикривати колодки (стрічки) інших нагород. За наявності обох орденів їх розміщують за порядком часу нагородження.

9. Порядок носіння державних нагород України та відзнак Президента України.

На шийній стрічці:

орден Свободи;

орден "За заслуги" I ступеня;

орден Богдана Хмельницького I ступеня;

орден "За мужність" I ступеня.

На лівому боці грудей:

орден "Золота Зірка", орден Держави звання Герой України (розміщуються вище інших державних нагород);

орден "За заслуги" II, III ступенів;

орден Героїв Небесної Сотні;

орден "За мужність" II, III ступенів;

орден княгині Ольги I, II, III ступенів;

орден Данила Галицького;

відзнака Президента України - Хрест Івана Мазепи;

медаль "За військову службу Україні";

медаль "За бездоганну службу" I, II, III ступенів;

медаль "Захиснику Вітчизни";

медаль "За врятоване життя";

відзнака Президента України - медаль "За працю і звитягу";

відзнака Президента України - ювілейна медаль "20 років незалежності України";

відзнака Президента України - ювілейна медаль "25 років незалежності України";

відзнака Президента України - пам'ятна медаль "25 років виведення військ з Афганістану";

відзнака Президента України "За участь в антитерористичній операції";

відзнака Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

На лівому боці грудей нижче нагород на колодках (стрічках):

зірка ордена "За заслуги" I ступеня;

зірка ордена "За мужність" I ступеня.

На правому боці грудей:

орден Богдана Хмельницького II, III ступенів;

нагрудний знак до почесного звання України;

нагрудний знак до Державної премії України.

Для ордена "Золота Зірка" та ордена Держави звання Герой України, ордена "За заслуги", відзнаки Президента України - ювілейної медалі "25 років незалежності України" передбачені мініатюри, які носять замість знака та зірки відповідного ордена (медалі) і розміщують з лівого боку грудей. Для відзнак Президента України "За участь в антитерористичній операції" та "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" передбачені значки, які носять замість відзнаки і розміщують з лівого боку грудей.

Мініатюра орденів "Золота Зірка" та Держави звання Герой України носиться на парадно-вихідному (повсякденному) кітелі і розташовується вище планок орденських стрічок та стрічок медалей.

Носіння мініатюр передбачено на цивільному костюмі.

10. Нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій" розташовується з правого боку грудей і розміщується вище державних нагород і відомчих відзнак. За їх відсутності - на їх місці.

11. Порядок носіння заохочувальних відзнак УДО України:

відомчі заохочувальні відзнаки УДО України розміщуються після державних нагород України або нижче них;

відомчі заохочувальні відзнаки УДО України у вигляді медалей носять з лівого боку грудей і розміщують у такій послідовності:

"За відданість державній охороні України";

"За особливі заслуги";

"За відзнаку у службі";

відомчі заохочувальні відзнаки УДО України у вигляді медалей носять з лівого боку грудей і розміщують у такій послідовності:

"Ветеран служби";

"15 років Управлінню державної охорони України";

"25 років Управлінню державної охорони України";

"20 років сумлінної служби";

"15 років сумлінної служби";

"10 років сумлінної служби".

12. Порядок носіння заохочувальних відзнак інших міністерств і відомств України та заохочувальних відзнак органів місцевої влади визначається відповідними положеннями.

13. Пам'ятні нагрудні знаки військових частин розташовуються у порядку нагородження.

14. У разі одночасного носіння нагород Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору нагороди Організації Об'єднаних Націй розміщують перед нагородами Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору за часом нагородження.

15. З повсякденною формою одягу замість орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків, якщо це передбачено відповідними положеннями, на кітелі носять орденські стрічки та стрічки медалей, відзнак і нагрудних знаків на планках на лівому боці (мал. 4, 5 додатка 2).

При носінні двох і більше орденських стрічок і стрічок медалей на планках вони закріплюються в один ряд на загальній планці від центра грудей до краю. Стрічки, які не вміщаються на одній планці, переносяться на другу і т. д. і прикріплюються нижче першої.

В одному ряду орденських стрічок і стрічок медалей на планках може бути не більше п'яти за ширини стрічки 28 мм та не більше чотирьох за ширини стрічки 35 мм. Кількість рядів - не більше трьох.

За наявності двох і більше ступенів заохочувальних відомчих відзнак носиться стрічка тільки вищого ступеня відзнаки.

16. На пальті зимовому, куртці зимовій, плащі демісезонному, джемпері, сорочках, а також на робочій формі одягу орденські стрічки, стрічки медалей на планках та нагрудні знаки носити заборонено.

17. Нагрудний знак про закінчення військового навчального закладу носять по центру на бантовій складці правої нагрудної кишені, на кітелі військовослужбовців-жінок - на правому боці на відстані 70 мм від верхнього кута лацкана. За наявності у військовослужбовця нагрудних знаків двох і більше військових навчальних закладів носять тільки один нагрудний знак найвищого закладу (мал. 1 - 5 додатка 2).

18. Нагрудний знак про закінчення військового ліцею дозволяється носити справа від нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу. Нагрудний знак про закінчення цивільного вищого навчального закладу (університету, інституту) дозволяється носити за відсутності нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу.

19. Дозволяється носити державні та відомчі нагороди іноземних держав, нагороди Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору, якщо військовослужбовець не нагороджений хоча б однією державною нагородою України, відзнакою Президента України або відомчими відзнаками міністерств і відомств України.

20. Нагрудний знак парашутиста дозволяється носити на правій кишені по центру зліва від нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу (мал. 1 - 5 додатка 2). Інші особисті відзнаки дозволяється носити на бантовій складці лівої кишені.

21. Носіння військовослужбовцями УДО України на військовій формі одягу державних нагород України, відзнак Президента України, заохочувальних відзнак УДО України та інших нагрудних знаків, не зазначених у цьому розділі, визначатиметься окремими нормативно-правовими актами УДО України.

22. Забороняється носіння нагород, не передбачених пунктом 1 цього розділу.

 

Директор Департаменту
матеріально-технічного забезпечення
УДО України
полковник

О. П. Кучер

 

Додаток 1
до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

МАЛЮНКИ
військової форми одягу

I. Військова форма одягу військовослужбовців Управління державної охорони України

Парадна форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Зимовий період
(пальто зимове)
мал. 1

Зимовий період
(пальто зимове)
мал. 2

  

  

  

  

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Парадна форма одягу
Літній період
(кітель)
мал. 3

Парадно-вихідна форма одягу
Літній період
(кітель)
мал. 4

  

  

  

  

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Літній період
(сорочка з довгими рукавами)
мал. 5

Літній період
(сорочка з короткими рукавами)
мал. 6

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Зимовий період
(куртка зимова)
мал. 7

Демісезонний період
(плащ демісезонний)
мал. 8

  

  

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Літній період
(кітель)
мал. 9

  

  

  

Повсякденна форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Літній період
(куртка)
мал. 10

  

  

  

Повсякденна форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Літній період
(сорочка з довгими рукавами)
мал. 11

Літній період
(сорочка з короткими рукавами)
мал. 12

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу вищого офіцерського складу УДО України

Під час роботи у службових приміщеннях
(джемпер)
мал. 13

  

  

Парадна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Зимовий період
(пальто зимове)
мал. 14

Літній період
(кітель)
мал. 15

  

  

  

  

  

  

Парадно-вихідна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Літній період
(кітель)
мал. 16

  

  

  

 Парадна (парадно-вихідна) форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Літній період
(сорочка з довгими рукавами)
мал. 17

Літній період
(сорочка з короткими рукавами)
мал. 18

  

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Зимовий період
(куртка зимова)
мал. 19

Демісезонний період
(плащ демісезонний)
мал. 20

  

  

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Літній період
(кітель)
мал. 21

  

  

  

Повсякденна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Літній період
(куртка)
мал. 22

Літній період
(сорочка з довгими рукавами)
мал. 23

  

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу УДО України

Літній період
(сорочка з короткими рукавами)
мал. 24

Під час роботи у службових приміщеннях
(джемпер)
мал. 25

  

 

  

  

 

 

II. Військова форма одягу військовослужбовців-жінок Управління державної охорони України

Парадна форма одягу

Зимовий період
(пальто зимове)
мал. 26

Літній період
(кітель)
мал. 27

  

  

  

  

Парадно-вихідна форма одягу

Літній період
(кітель)
мал. 28

  

  

Парадна (парадно-вихідна) форма одягу

Літній період
(сорочка з довгими рукавами)
мал. 29

Літній період
(сорочка з короткими рукавами)
мал. 30

  

  

  

Повсякденна форма одягу

Зимовий період
(куртка зимова)
мал. 31

Демісезонний період
(плащ демісезонний)
мал. 32

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу

Літній період
(кітель)
мал. 33

  

  

Повсякденна форма одягу

Літній період
(куртка)
мал. 34

Літній період
(сорочка з довгими рукавами)
мал. 35

  

  

  

Повсякденна форма одягу

Літній період
(сорочка з короткими рукавами)
мал. 36

Під час роботи у службових приміщеннях
(пуловер)
мал. 37

  

 

  

  

III. Польова форма одягу військовослужбовців Управління державної охорони України

1-ППД-Л
мал. 38

1-ППД-Л
мал. 39

  

  

2-ППД-Л
мал. 40

2-ППД-Л
мал. 41

  

  

5-ППД-Д
мал. 42

5-ППД-Д
мал. 43

  

  

6-ППД-Д
мал. 44

6-ППД-Д
мал. 45

  

  

8-ППД-З
мал. 46

1-Б-НБ-Л
мал. 47

  

  

1-Б-НБ-Л
мал. 48

1-Б-НБ-Л
мал. 49

  

  

2-Б-НБ-Л
мал. 50

5-Б-НБ-З
мал. 51

  

  

Розміщення предметів спорядження військовослужбовця
Управління державної охорони України
мал. 52

  

IV. Спеціальна повсякденна військова форма одягу військовослужбовців Управління державної охорони України

Спеціальна повсякденна військова форма одягу військовослужбовців
УДО України

Зимовий період
(куртка спеціальна вітровологозахисна зимова)
мал. 53

Літній період
(сорочка спеціальна)
мал. 54

  

  

  

  

  

  

Спеціальна повсякденна військова форма одягу військовослужбовців
УДО України

Літній період
(теніска спеціальна)
мал. 55

Демісезонний період
(куртка спеціальна вітровологозахисна демісезонна)
мал. 56

  

  

  

  

  

  

V. Окремі предмети форми одягу

Повсякденна форма одягу офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу Управління державної охорони України

Під час роботи у службових приміщеннях поза строєм у демісезонний період
(джемпер)
мал. 57

Під час роботи у службових приміщеннях поза строєм у демісезонний період
(джемпер з курткою)
мал. 58

 

  

  

  

  

Повсякденна форма одягу для осіб у військовому званні від полковника до генерала армії України ЗСУ

Літній період (поза строєм)
(куртка з майкою білого кольору із суцільнокрійним передом і спинкою)
мал. 59

  

  

  

 

Додаток 2
до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

МАЛЮНКИ
розташування на військовій формі одягу нагород та іншої символіки

  

На парадному кітелі генералів Управління державної охорони України

мал. 1

  

На парадному кітелі офіцерського, сержантського та рядового складу Управління державної охорони України

мал. 2

  

На парадному кітелі військовослужбовців-жінок Управління державної охорони України

мал. 3

  

На парадно-вихідному та повсякденному кітелі генералів Управління державної охорони України

мал. 4

  

На парадно-вихідному та повсякденному кітелі офіцерського, сержантського та рядового складу Управління державної охорони України

мал. 5

  

мал. 6

1. Нарукавний знак "Державний Прапор України" (праве та ліве передпліччя в місці, передбаченому конструкцією).

2. Нарукавний знак підрозділу, навчального закладу (в місці, передбаченому конструкцією).

3. Нарукавний знак Управління державної охорони України (в місці, передбаченому конструкцією).

4. Знаки розрізнення військових звань.

5. Нагрудний знак Управління державної охорони України (в місці, передбаченому конструкцією).

6. Нагрудний знак "Група крові та резус-фактор".

 

Додаток 3
до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

МАЛЮНКИ
знаків розрізнення для військовослужбовців Управління державної охорони України

I. Кокарда та знаки на головні убори військовослужбовців Управління державної охорони

Кокарда на кашкет та шапку зимову з каракулю (овчини)

  

мал. 1

Кокарда округлої форми виготовляється з металу або пластику діаметром 55 мм сріблястого кольору у вигляді "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами і вертикальним зображенням булави, обрамлена вінком із стилізованих листків дуба. У центрі - зображення малого Державного герба України у колі синього кольору, навколо якого кант бордового кольору.

Кокарда до головного убору кріпиться гвинтом та гайкою, металевими штифтами, клямрами або методом цанга-метелик.

Беретний знак

  

мал. 2

Беретний знак округлої форми виготовляється з металу, пластику (або може бути вишитим чи гаптованим) сріблястого кольору у вигляді "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами і вертикальним зображенням булави, обрамлений вінком із стилізованих листків дуба. У центрі - зображення малого Державного герба України у колі синього кольору, навколо якого кант бордового кольору.

Беретний знак розміщують зліва від центру на місці внутрішнього клапана для кріплення беретного знака на відстані 2 мм від верхнього краю оздоблювальної строчки до нижнього краю знака.

Беретний знак до головного убору кріпиться гвинтом та гайкою, металевими штифтами, клямрами або методом цанга-метелик.

Знак на пілотку

  

мал. 3

Знак на пілотку - формений металевий, пластиковий, вишитий або гаптований знак округлої форми сріблястого кольору у вигляді "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами і вертикальним зображенням булави, обрамлений вінком із стилізованих листків дуба. У центрі - зображення малого Державного герба України у колі синього кольору, навколо якого кант бордового кольору.

Знак розміщують на лівому боці пілотки. Центр знака має знаходитись в центрі на відстані 20 мм від переднього краю до початку знака.

До головного убору знак кріпиться гвинтом та гайкою, клямрами, металевими штифтами або методом цанга-метелик.

Знак на кепі спеціальне

  

мал. 4

Знак на кепі спеціальне - формений вишитий або гаптований знак темно-сірого кольору у вигляді кола діаметром 50 мм, обрамлений кантом завширшки 1 мм.

По центру знака розміщується стилізоване зображення "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами і вертикальним зображенням булави з орнаментом.

У центрі (в колі завширшки 2 мм) - зображення малого Державного Герба України розміром 15 мм.

Обрамлення знака "сердюцька зірка", коло, в якому розташовується малий Державний Герб України, орнамент на булаві виконані ниткою світло-сірого кольору.

Зображення булави, мечів, зовнішнє та внутрішнє обрамлення кола, зображення малого Державного Герба України виконані металізованою ниткою сріблястого кольору.

Знак розташовується на передній частині кепі спеціального - по центру на відстані 20 мм від місця з'єднання головки та козирка. Знак кріпиться на текстильну застібку.

Знак на польові головні убори

  

мал. 5

Знак має форму ромба з обрамленням. По центру - медальйон, усередині якого малий Державний Герб України (знак є складовою частиною предмета постачання, окремо не замовляється).

Емблеми вищого офіцерського складу Управління державної охорони України

  

мал. 6

Емблема сріблястого кольору - металева або вишита у вигляді рельєфного зображення перехрещених булав. Емблема кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою, металевими штифтами, клямрами або методом цанга-метелик.

Діаметр емблеми - 25 мм.

Емблеми генерала дозволяється носити тільки генералам на лацканах кітеля.

Емблеми військовослужбовців Управління державної охорони України

  

мал. 7

Емблема - металева або пластикова округлої форми діаметром 25 мм сріблястого кольору у вигляді "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами і вертикальним зображенням булави, обрамлена вінком із стилізованих листків дуба. У центрі - зображення малого Державного герба України у колі синього кольору, навколо якого кант бордового кольору.

Емблема кріпиться до обмундирування гвинтом та гайкою, металевими штифтами, клямрами або методом цанга-метелик.

II. Нарукавні та нагрудні знаки

Нарукавний знак військовослужбовців УДО України

  

мал. 8

Нарукавний знак - нашивний, вишитий, тканий або гаптований у вигляді кола діаметром 80 мм, обрамлений кантом сріблястого кольору завширшки 2 мм.

В центрі знака (на колі темно-бордового кольору діаметром 60 мм), обрамленого кантом сріблястого кольору завширшки 2 мм, розташоване стилізоване зображення "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами і вертикальним зображенням булави сріблястого кольору з орнаментом.

Поверх "сердюцької зірки" - коло бордового кольору діаметром 25 мм, обрамлене сріблястими кантами, в якому на колі синього кольору - зображення малого Державного герба України сріблястого кольору.

Навколо знака - коло синього кольору, у верхній частині якого напис сріблястого кольору "ДЕРЖАВНА ОХОРОНА", в нижній частині - "УКРАЇНА". Висота літер: 6 мм. Між написами - крапки сріблястого кольору. Нарукавний знак може кріпитися на текстильну застібку.

Нарукавний знак військовослужбовців УДО України (захисний)

  

мал. 9

Нарукавний знак - вишитий, тканий або гаптований на тканині зразка одягу у вигляді кола діаметром 80 мм, обрамлений кантом захисного кольору завширшки 2 мм.

В центрі знака (на колі діаметром 60 мм), обрамленого кантом захисного кольору завширшки 2 мм, розташоване стилізоване зображення "сердюцької зірки" з вертикальним зображенням булави світло-зеленого кольору з орнаментом та двома перехрещеними мечами сірого кольору.

Поверх "сердюцької зірки" - коло зеленого кольору діаметром 25 мм, обрамлене світло-зеленими кантами, в якому на колі зеленого кольору - зображення малого Державного герба України світло-зеленого кольору.

Навколо знака - коло, у верхній частині якого напис захисного кольору "ДЕРЖАВНА ОХОРОНА", в нижній частині - "УКРАЇНА". Висота літер: 6 мм. Між написами - крапки захисного кольору.

Нарукавний знак кріпиться на текстильну застібку.

Нарукавний знак Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  

мал. 10

Нарукавний знак - нашивний, обрамлений кантом сріблястого кольору, у вигляді кола діаметром 80 мм.

У центрі - зображення білої розгорнутої книги на темно-бордовому тлі, від якої розходяться промені сріблястого кольору.

Над книгою зображено емблему Управління державної охорони України. На тлі кола сріблястого кольору у верхній частині розміщується напис "КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ", у нижній - "імені Тараса Шевченка".

У верхній частині кола темно-бордового кольору зображено напис "ІНСТИТУТ" сріблястого кольору, у нижній - "УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ". Між написами - крапки сріблястого кольору.

Нарукавний знак може кріпитися на текстильну застібку.

Нарукавний знак "Державний прапор України"

  

мал. 11

Нарукавний знак "Державний прапор України" нашивний, вишитий або тканий, з кантом по контуру. Кант темно-сірий або в тон основної тканини.

Нарукавний знак може кріпитися на текстильну застібку.

Розміри знака: 30 х 45 мм, ширина канта - 2 мм.

Нагрудний знак начальника УДО України

  

мал. 12

Нагрудний знак для польової форми одягу - вишитий або тканий. Знак виготовлений з бавовняної або змішаної вибивної тканини методом машинної вишивки вишивальною ниткою захисного кольору з кантом та літерами відповідно до затвердженого малюнка. Фон знака - камуфльований. Зворотний бік виробу має текстильну застібку. Висота знака - 35 мм, ширина - 145 мм.

Нагрудний знак приналежності до УДО України

  

мал. 13

Нагрудний знак для польової форми одягу - вишитий або тканий. Знак виготовлено з бавовняної або змішаної вибивної тканини методом машинної вишивки вишивальною ниткою захисного кольору з кантом та літерами відповідно до затвердженого малюнка. Фон знака - камуфльований. Зворотний бік виробу має текстильну застібку. Висота знака - 35 мм, ширина - 145 мм.

Нагрудний знак групи крові та резус-фактора

  

мал. 14

Нагрудний знак для польової форми одягу - вишитий або тканий. Знак виготовлено з бавовняної або змішаної вибивної тканини методом машинної вишивки вишивальною ниткою захисного кольору з кантом та літерами відповідно до затвердженого малюнка. Фон знака - камуфльований. Зворотний бік виробу має текстильну застібку. Висота знака - 35 мм, ширина - 145 мм.

III. Окремі предмети військової форми одягу та головних уборів

Орнамент на козирок шапки з каракулю та кашкета вищого офіцерського складу

  

мал. 15

Орнамент сріблястого кольору - металевий або гаптований у вигляді двох зустрічних гірлянд з дубового листя, зігнутих відповідно до форми краю козирка. Орнамент до козирка кріпиться металевими штифтами.

Гаптована суконна стрічка на околичці кашкета вищого офіцерського складу

  

мал. 16

Стрічка на околичці кашкета з сукна темно-бордового кольору з фіолетовим відтінком, має вздовж верхнього та нижнього країв околиша гаптування у вигляді смужок з візерунком. Між смужками - орнамент у вигляді листя та кетягів із калини. Гаптування сріблястого або сірого кольору.

Гаптована суконна стрічка на околичці кашкета офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу

  

мал. 17

Стрічка на околичці кашкета з сукна темно-бордового кольору з фіолетовим відтінком, має вздовж верхнього та нижнього країв околиша гаптування сріблястого кольору у вигляді смужок з візерунком.

Позумент на кашкет вищого офіцерського складу

  

мал. 18

Стрічка на околиш кашкета у вигляді подвійного переплетіння двома паралельними шнурами сріблястого кольору. Розміщується на кашкеті вздовж нижнього краю околиша - над козирком. По краях позументу знаходяться петлі для його кріплення на кашкет ґудзиками.

Позумент на кашкет офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу

  

мал. 19

Стрічка на околиш кашкета у вигляді подвійного переплетіння шнуром сріблястого кольору. Розміщується на кашкеті вздовж нижнього краю околиша - над козирком. По краях позументу знаходяться петлі для його кріплення на кашкет ґудзиками.

Аксельбант

  

мал. 20

Аксельбант зі шнура сріблястого або сірого кольору, має вигляд двох або однієї плетених кіс та шнурів, які з обох боків скріплені між собою. Коса закінчується вільним кінцем із шнура, на якому зав'язаний декоративний вузол. Аксельбант з одним або двома металевими наконечниками. В коси можуть вплітатись нитки іншого кольору.

Гаптування коміра обмундирування вищого офіцерського складу

   або   

мал. 21

Гаптування сріблястого або сірого кольору виконується на комірі у формі гілочки калини.

Гаптування краватки вищого офіцерського складу

  

мал. 22

Гаптування сріблястого або сірого кольору у формі вінка з лаврового листя, яке в нижній частині перев'язане стрічкою. У центрі - зображення малого Державного Герба України.

Затискач для краватки

  

мал. 23

Затискач для краватки - металевий або пластиковий із двох смуг, з'єднаних між собою. На передній смузі стилізоване зображення малого Державного Герба України.

Ґудзики до обмундирування

  

мал. 24

Ґудзики до обмундирування - металеві або пластикові, випуклі сріблястого кольору у формі кіл 14, 18 та 22 мм. На їх зовнішньому боці розташована "сердюцька зірка" на тлі двох перехрещених мечів і вертикального зображення булави з орнаментом. У центрі "сердюцької зірки" - круглий медальйон, поверх якого розміщено знак малого Державного Герба України.

Ґудзики на зворотному боці мають "ніжку" для пришивання або кріпляться методом "хольнітен".

Лампас

  

мал. 25

Лампас - смужка із сукна, що нашивається на зовнішньому боці формених штанів. Лампаси темно-бордового кольору з фіолетовим відтінком. Лампаси використовуються на формених штанах вищого офіцерського складу.

Кант

  

мал. 26

Кант - вузька кольорова смужка із сукна темно-бордового кольору з фіолетовим відтінком, облямівка по краю або шву форменого одягу. Кант пришивається до виробу так, щоб товщина його виступу не перевищувала 2 - 3 мм.

Ремінь парадно-вихідний з пряжкою

  

мал. 27

Ремінь парадно-вихідний виготовляється з тканої ремінної стрічки завширшки 45 мм, на яку настрочено оздоблювальну стрічку у вигляді трьох широких сріблястих смужок з орнаментом та двох смужок темно-бордового кольору з фіолетовим відтінком.

З лівого боку ременя розташовується металева пряжка. З правого - металева "скоба" для зчеплення з пряжкою. Для регулювання довжини ременя з внутрішнього боку по краях нашита текстильна застібка.

Пряжка круглої форми діаметром 50 мм - металева, сріблястого кольору і являє собою "сердюцьку зірку" з двома перехрещеними мечами. У центрі - зображення малого Державного Герба України. Усі зображення рельєфні.

Ремінь до штанів з пряжкою

  

мал. 28

Ремінь зі стрічки еластичної чорного кольору завширшки 39 мм з рамочкою-хомутиком, металевим наконечником та пересувною металевою суцільноштампованою пряжкою з металу сріблястого кольору. Пряжка має зображення "сердюцької зірки" з двома перехрещеними мечами. У центрі - зображення малого Державного Герба України. Усі зображення рельєфні.

IV. Знаки розрізнення на погони

На погонах військовослужбовців розміщуються металеві, пластмасові, вишиті або гаптовані знаки розрізнення сріблястого, темно-сірого або захисного кольору.

Знак розрізнення "Зірка"

  

мал. 29

Знак розрізнення "Зірка" для офіцерського складу, суцільноштампований з металу, пластику, вишитий або гаптований сріблястого, темно-сірого або захисного кольору у вигляді рівностороннього ромба із зображенням стрілчастого хреста, рельєфного медальйона та дванадцяти малих розбіжних променів. Для кріплення до погонів на зворотному боці розташовані гвинти з гайками, пласкі штифти, клямри або металеві штифти для кріплення методом цанга-метелик.

Розміри зірки: 22 х 22 мм для вищого офіцерського складу та 18 х 18 мм - для молодшого та старшого офіцерського складу.

Знак розрізнення "Зубчатка"

  

мал. 30

Знак розрізнення "Зубчатка" - для вищого офіцерського складу, суцільноштампований з металу, пластику, вишитий або гаптований сріблястого, темно-сірого або захисного кольору у вигляді пластини із зигзагоподібними краями. На поверхні пластини - барельєфний орнамент з ромбів та стрілчастого хреста. Для кріплення до погонів на зворотному боці розташовані гвинти з гайками, пласкі штифти, клямри або металеві штифти для кріплення методом цанга-метелик.

Розміри зубчатки: 22 х 45 мм (мал. 71).

Знак розрізнення "Плетінка"

  

мал. 31

Знак розрізнення "Плетінка" - для старшого офіцерського складу, суцільноштампований з металу, пластику, вишитий або гаптований сріблястого, темно-сірого або захисного кольору у вигляді рельєфного плетеного прямокутника. Для кріплення до погонів на зворотному боці розташовані гвинти з гайками, пласкі штифти, клямри або металеві штифти для кріплення методом цанга-метелик.

Розміри плетінки: 11 х 45 мм (мал. 71).

Знак розрізнення "Широкий шеврон"

  

мал. 32

Знак розрізнення "Широкий шеврон" - для прапорщиків, суцільноштампований з металу, пластику, вишитий або гаптований сріблястого, темно-сірого або захисного кольору у вигляді геометричного орнаменту з ромбами, що чергуються, всередині ромбів - кола. Для кріплення до погонів на зворотному боці розташовані гвинти з гайками, пласкі штифти, клямри або металеві штифти для кріплення методом цанга-метелик.

Ширина смуги шеврона - 14 мм, відстань між протилежними кінцями - 45 мм. Кут нахилу шеврона - 120° (мал. 71).

Знак розрізнення "Вузький шеврон"

  

мал. 33

Знак розрізнення "Вузький шеврон" - для сержантського та старшинського складу, суцільноштампований з металу, пластику, вишитий або гаптований сріблястого, темно-сірого або захисного кольору у вигляді геометричного орнаменту з трикутниками, що чергуються, всередині трикутників - півкола. Для кріплення до погонів на зворотному боці розташовані гвинти з гайками, пласкі штифти, клямри або металеві штифти для кріплення методом цанга-метелик.

Ширина смуги шеврона - 7 мм, відстань між протилежними кінцями - 45 мм. Кут нахилу шеврона - 120° (мал. 71).

Знак розрізнення "Дугоподібна личка"

  

мал. 34

Знак розрізнення "Дугоподібна личка" - для старшинського складу та прапорщиків, суцільноштампований з металу, пластмаси, вишитий або гаптований сріблястого, темно-сірого або захисного кольору у вигляді геометричного орнаменту з трикутниками, що чергуються, всередині трикутників - півкола. Для кріплення до погонів на зворотному боці розташовані гвинти з гайками, пласкі штифти, клямри або металеві штифти для кріплення методом цанга-метелик.

Розміри лички: 7 х 45 мм (мал. 71).

V. Погони

Погони вищого офіцерського складу Управління державної охорони України

Генерал-полковник

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 35

До польової форми одягу
мал. 36

Генерал-лейтенант

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 37

До польової форми одягу
мал. 38

Генерал-майор

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 39

До польової форми одягу
мал. 40

Погони старшого офіцерського складу Управління державної охорони України

Полковник

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 41

До польової форми одягу
мал. 42

Підполковник

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 43

До польової форми одягу
мал. 44

Майор

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 45

До польової форми одягу
мал. 46

Погони молодшого офіцерського складу Збройних Сил України

Капітан

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 47

До польової форми одягу
мал. 48

Старший лейтенант

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 49

До польової форми одягу
мал. 50

Лейтенант

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 51

До польової форми одягу
мал. 52

Молодший лейтенант

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 53

До польової форми одягу
мал. 54

Погони сержантського складу Управління державної охорони України

Старший прапорщик

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 55

До польової форми одягу
мал. 56

Прапорщик

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 57

До польової форми одягу
мал. 58

Старшина

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 59

До польової форми одягу
мал. 60

Старший сержант

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 61

До польової форми одягу
мал. 62

Сержанти

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 63

До польової форми одягу
мал. 64

Молодший сержант

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 65

До польової форми одягу
мал. 66

Погони рядового складу Управління державної охорони України

Старший солдат

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 67

До польової форми одягу
мал. 68

Солдат

  

  

До парадної, повсякденної форми одягу, сорочки кольору "тан" та білого
мал. 69

До польової форми одягу
мал. 70

Знаки розрізнення на погони

  

мал. 71
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали