Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2019

м. Київ

N 636

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 943/33914

Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, з метою організації охорони, визначення порядку організації пропускного режиму, порядку пропуску на території, до будівель, службових та режимних приміщень закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, що додаються.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (Доскевич Г. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

А. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
31 липня 2019 року N 636

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 943/33914

ПРАВИЛА
з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють порядок організації пропускного режиму на території, до будівель, службових та режимних приміщень (далі - території та об'єкти) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, та їх відокремлених структурних підрозділів (далі - ЗВО МВС).

2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну таємницю" та постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939 (зі змінами).

3. Запровадження пропускного режиму здійснюється з метою запобігання:

неправомірному проникненню на території та об'єкти ЗВО МВС сторонніх осіб;

відвідуванню без належної на те потреби територій та об'єктів ЗВО МВС працівниками ЗВО МВС, відрядженими особами, а також іншими відвідувачами;

несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної інформації та приміщень, де проводяться секретні роботи;

несанкціонованому внесенню (ввезенню) на території та об'єкти ЗВО МВС або винесенню (вивезенню) з територій та об'єктів ЗВО МВС матеріальних носіїв секретної інформації, а також речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів, аудіо-, відео-, фотоапаратури та інших технічних засобів з аналогічними функціями без відповідного дозволу ректора (першого проректора, проректора) ЗВО МВС.

4. Координація та контроль за діяльністю структурного підрозділу, на який покладено функції із забезпечення пропускного режиму на території та об'єкти ЗВО МВС, здійснюються проректором (згідно з розподілом обов'язків).

5. Забезпечення пропускного режиму на території та об'єкти ЗВО МВС, а також режимних заходів з питань пропускного режиму здійснює підрозділ організації служби ЗВО МВС.

6. Забезпечення пропускного режиму на території та об'єкти ЗВО МВС здійснюється шляхом фізичної охорони, функціонування бюро перепусток, контрольно-пропускних пунктів (далі - КПП), постів із пропускними функціями на входах (виходах) до (із) територій та об'єктів ЗВО МВС (далі - пости), установлення технічних засобів контролю доступу, відеоспостереження. Зазначені заходи забезпечення пропускного режиму можуть застосовуватись як окремо, так і в комплексі.

7. Фізична охорона, технічні засоби контролю доступу, відеоспостереження на територіях та об'єктах ЗВО МВС забезпечують:

запобігання проникненню сторонніх осіб на території та об'єкти ЗВО МВС;

регулювання доступу осіб до територій та об'єктів ЗВО МВС;

контроль за переміщенням осіб територіями та об'єктами ЗВО МВС.

II. Порядок організації пропускного режиму на території та об'єкти ЗВО МВС

1. Право входу на території та об'єкти ЗВО МВС мають:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Міністр внутрішніх справ України, перший заступник Міністра внутрішніх справ України, заступники Міністра внутрішніх справ України та державний секретар Міністерства внутрішніх справ України;

працівники оперативно-рятувальних, пожежно-рятувальних служб, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги - для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації у супроводі відповідального працівника ЗВО МВС з одночасним інформуванням ректора (першого проректора, проректора) про їх прибуття;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства;

2) за пред'явленим службовим посвідченням:

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти;

працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов'язків у разі пред'явлення реєстру на доставку секретної документації;

працівники апарату Міністерства внутрішніх справ України, які прибули для проведення перевірок, під час виконання своїх службових обов'язків у разі пред'явлення копії відповідного наказу МВС;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства;

3) члени делегацій та іноземці, особи, що їх супроводжують (з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939 щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва), - у супроводі відповідального працівника ЗВО МВС;

4) з дозволу ректора (першого проректора, проректора) ЗВО МВС у супроводі працівника структурного підрозділу ЗВО МВС, до якого вони прибули:

відвідувачі, відряджені особи;

представники засобів масової інформації;

особи без громадянства;

особи, які прибули для виконання господарських і будівельних робіт;

особи, які прибули на наради, семінари, конференції тощо.

Керівник структурного підрозділу або особа, до якого (якої) прибули відвідувачі та/або відряджені особи, організовує супровід таких осіб з моменту входу на територію ЗВО МВС до моменту виходу з неї та контролює своєчасний їх вихід за межі території ЗВО МВС;

5) особи, які проживають у гуртожитках ЗВО МВС, - за перепустками, виданими ЗВО МВС.

2. Пропуск працівників та здобувачів освіти ЗВО МВС здійснюється за службовими посвідченнями та/або перепустками, у тому числі магнітними (за наявності). Працівникам та здобувачам освіти ЗВО МВС, особам, які проживають у гуртожитках ЗВО МВС, перепустки видаються з дозволу ректора ЗВО МВС чи особи, яка виконує його обов'язки, за відповідними заявками керівників структурних підрозділів ЗВО МВС.

У разі втрати працівником, здобувачем освіти ЗВО МВС перепустки вони зобов'язані негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

У разі звільнення працівника із ЗВО МВС чи його переведення до іншого місця роботи перепустка здається до структурного підрозділу ЗВО МВС, який її видав, про що уповноважена особа цього підрозділу робить відмітку в обхідному листі.

Особам, яким видано перепустки, заборонено передавати їх іншим особам.

3. Пропуск на території та об'єкти ЗВО МВС здійснюється з урахуванням графіка роботи ЗВО МВС, за винятком осіб, зазначених у підпунктах 1, 5 пункту 1 цього розділу.

У неробочий час, святкові та вихідні дні працівники ЗВО МВС можуть заходити на території та об'єкти ЗВО МВС для виконання невідкладних завдань з дозволу ректора (першого проректора, проректора). У разі потреби невідкладного допуску в такі дні на території та об'єкти ЗВО МВС інших осіб дозвіл на їх пропуск надається ректором (першим проректором, проректором) ЗВО МВС із подальшим супроводом цих осіб працівником структурного підрозділу ЗВО МВС, до якого вони прибули.

4. Заборонено пропускати на території та до будівель ЗВО МВС осіб:

зі зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони (крім працівників правоохоронних органів під час виконання ними своїх службових обов'язків, працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які доставляють секретну кореспонденцію, та особового складу підрозділів охорони, що виконує функції на території та об'єктах ЗВО МВС);

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл ректором (першим проректором, проректором) ЗВО МВС;

із тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

5. Вхід на території та об'єкти ЗВО МВС і вихід з них із громіздкими предметами, валізами (господарськими сумками, пакунками, ящиками тощо), які перевищують розміри 100 х 50 х 30 см або мають вагу понад 20 кг, предметами, довшими за 150 см, без погодження з ректором (першим проректором, проректором) ЗВО МВС заборонено.

6. У разі виникнення сумніву щодо вмісту портфелів, сумок, пакунків, що проносяться (провозяться) через КПП чи пости, особа, яка забезпечує пропускний режим, має запропонувати особі, яка проносить (провозить) зазначені речі, пред'явити для огляду їх вміст (за винятком спеціальних валіз, у яких транспортуються матеріальні носії секретної інформації). У разі відмови від надання таких портфелів, сумок, пакунків для огляду їх вмісту осіб, які проносять (провозять) зазначені речі, не пропускають на території та об'єкти ЗВО МВС.

III. Порядок пропуску транспортних засобів на території ЗВО МВС, завезення (занесення), вивезення (винесення) матеріальних цінностей

1. Безперешкодний в'їзд на території ЗВО МВС та виїзд з них дозволяється транспортним засобам (далі - ТЗ) ЗВО МВС, а також ТЗ, на яких прибули особи, зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 1 розділу II цих Правил.

2. В'їзд на території ЗВО МВС та виїзд з них особистих ТЗ працівників ЗВО МВС та осіб, які проживають у гуртожитках ЗВО МВС, дозволяється за списком, затвердженим ректором (першим проректором, проректором) ЗВО МВС, або за разовим дозволом ректора (першого проректора, проректора) ЗВО МВС.

3. В'їзд на території ЗВО МВС ТЗ, що належать іншим фізичним та юридичним особам, здійснюється тільки за службової потреби з дозволу ректора (першого проректора, проректора) ЗВО МВС.

4. У разі виникнення надзвичайної ситуації ТЗ оперативно-рятувальних, пожежно-рятувальних служб, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги пропускаються на території ЗВО МВС у супроводі відповідального працівника ЗВО МВС з відома ректора (першого проректора, проректора) ЗВО МВС.

5. Завезення (занесення) на території ЗВО МВС речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів та їх вивезення (винесення) здійснюються з дозволу ректора (першого проректора, проректора) ЗВО МВС та під контролем керівника структурного підрозділу, що відповідає за господарську діяльність.

6. Структурний підрозділ, на який покладено функції із забезпечення пропускного режиму на території та об'єкти ЗВО МВС, може перевіряти майно, що завозиться (заноситься) на території ЗВО МВС або вивозиться (виноситься) з них, на відповідність майну, зазначеному в документах.

IV. Забезпечення пропускного режиму

1. Під час здійснення пропуску осіб на території та об'єкти ЗВО МВС (крім осіб, які використовують для проходу магнітні перепустки), водіїв та пасажирів ТЗ особа, яка забезпечує пропускний режим, зобов'язана перевірити службові посвідчення або інші документи, що посвідчують особу, на:

1) відповідність документа встановленій формі;

2) належність документа його пред'явникові;

3) наявність відбитка печатки відповідного закладу і підпису особи, яка видала документ;

4) чинність документа (строк дії);

5) відсутність виправлень або підроблень у документі.

2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або виникнення підозри щодо його підроблення особа не допускається на території та об'єкти ЗВО МВС.

Про такий факт особа, яка забезпечує пропускний режим, доповідає керівнику структурного підрозділу, на який покладено функції із забезпечення пропускного режиму на території та об'єкти ЗВО МВС, який доповідає про це ректору (першому проректору, проректору) ЗВО МВС.

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та наукової
діяльності Міністерства внутрішніх
справ України

Г. Доскевич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали