Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 16 квітня 2019 року N 70-19

Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта наданих послуг

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України від 20 листопада 2012 року N 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Постанова N 363) та з метою забезпечення виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Примірний державний контракт про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Примірну додаткову угоду до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Примірний акт наданих послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 січня 2018 року N 3 "Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акта надання послуг" (Наказ N 3).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови НАДС відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
16 квітня 2019 року N 70-19

ПРИМІРНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ N
про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

м. Київ

___ 20__ року

Національне агентство України з питань державної служби (далі - Державний замовник) в особі Голови Національного агентства України з питань державної служби Ващенка Костянтина Олександровича, який діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), з однієї сторони, та _ (далі - Виконавець державного замовлення)
                                                                    (повна назва закладу освіти)
в особі _, який діє на підставі
                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти)
_________з іншої сторони, (далі - Сторони)
                         (назва відповідного документа, повна назва закладу освіти)
відповідно до статті 183 Господарського кодексу України, частини третьої статті 3 Закону України від 20 листопада 2012 року N 5499-VI "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Закон N 5499-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Постанова N 363) (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року N 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (Постанова N 674)* (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року N 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (Постанова N 106), постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року N 244 "Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році" (Постанова N 244)** уклали цей Державний контракт про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Державний контракт) про таке.

I. Предмет Державного контракту

1.1. Виконавець державного замовлення зобов'язується у 20__ році за рахунок коштів державного бюджету забезпечити у повному обсязі виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Послуги) (код 85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н. в. і. у." відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457) загальною кількістю ______ осіб, згідно із Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у __
                                                                                                (повна назва закладу освіти)
у 20__ році (далі - План-графік, додаток 1) та Організацію навчального процесу відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___ у 20__ році (додаток 1.1).
                                                                               (повна назва закладу освіти)

II. Вартість послуг, порядок та умови проведення розрахунків

2.1. Державний замовник за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету здійснює фінансування Виконавця державного замовлення для надання Послуг в установленому законодавством порядку відповідно до бюджетної програми КПКВК 6121020 "Професійне навчання державний службовців та посадових осіб місцевого самоврядування".

2.2. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються у національній валюті України - гривні.

2.3. Вартість надання Послуг визначається Сторонами на підставі розробленого Виконавцем державного замовлення Кошторису витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у
                                                                                                                                                (повна назва закладу освіти)
у 20__ році (далі - Кошторис витрат, додаток 2) та Обґрунтування кошторису витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___________ у 20__ році (далі - Обґрунтування кошторису, додаток 2.1)
                          (повна назва закладу освіти)
до цього державного контракту.

2.4. Загальна вартість Послуг становить _______ грн (____)
                                                                                                                                                                            (вартість прописом)
без податку на додану вартість (згідно з підпунктом "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України) відповідно до Протоколу узгодження вартості послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у __
                                                                                                                                                         (повна назва закладу освіти)
у 20___році (далі - Протокол узгодження, додаток 3).

2.5. Виконавець державного замовлення подає Державному замовнику щомісяця:

2.5.1. Акт наданих послуг за звітній період, згідно з Календарним планом розрахунків надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у __ у 20__ році, підписаний зі своєї сторони
                                                   (повна назва закладу освіти)
у двох примірниках (далі - Акт наданих послуг).

2.5.2. Акт наданих послуг у грудні подається не пізніше 10 грудня поточного року.

2.5.3. Завірені в установленому порядку копії наказів про зарахування/відрахування слухачів (осіб) та видачу відповідних документів про підвищення кваліфікації (зі списком слухачів (осіб)), (далі - копії наказів).

2.6. Державний замовник після отримання від Виконавця державного замовлення копій наказів та Акта наданих послуг підписує його або надає мотивовану відмову від підписання Акта наданих послуг.

2.7. Розрахунки за Державним контрактом здійснюються на підставі підписаного з обох Сторін Акта наданих послуг з відповідними додатками, що відповідають Плану-графіку та Календарному плану розрахунків надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у у 20__ році (додаток 4).
                                                                               (повна назва закладу освіти)

2.8. Розрахунки за Державним контрактом проводяться при наявності грошових коштів на реєстраційному рахунку Державного замовника, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

2.9. За згодою Сторін вартість Послуг за цим Державним контрактом може бути відкоригована шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту з обов'язковим відповідним обґрунтуванням.

2.10. Розрахунки за надані Послуги здійснюються на підставі статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування наданих Послуг на свій реєстраційний рахунок.

III. Обов'язки та права Державного замовника

3.1. Державний замовник зобов'язаний:

3.1.1. Після отримання від Виконавця державного замовлення підписаного Акта наданих послуг впродовж 5 (п'яти) робочих днів підписати його або надати мотивовану відмову від підписання Акта наданих послуг.

3.1.2. У встановленому законодавством порядку своєчасно здійснювати оплату згідно з Актами наданих послуг до цього Державного контракту Виконавцю державного замовлення, крім випадків повернення Акта наданих послуг без погодження і оплати з підстав, передбачених цим Державним контрактом.

3.2. Державний замовник має право:

3.2.1. Здійснювати контроль за виконанням цього Державного контракту Виконавцем державного замовлення, ефективністю використання ним бюджетних коштів та отримувати відповідну інформацію за запитом.

3.2.2. Повернути Акт наданих послуг Виконавцю державного замовлення із відповідним зазначенням підстави та обґрунтуванням щодо відмови від його підписання.

3.2.3. Коригувати вартість цього Державного контракту залежно від реального фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету та у випадку зміни законодавства шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту.

3.2.4. Достроково розірвати цей Державний контракт у разі, якщо Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством порядку:

ліквідовано;

позбавлено ліцензії на провадження відповідної освітньої діяльності;

визнано порушником якості надання Послуг (за умови її погіршення, що визначено стандартами освітньої діяльності та стандартами вищої освіти);

визнано порушником бюджетного законодавства (використання коштів державного бюджету не за цільовим призначенням тощо).

3.3. Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Державного контракту Державний замовник повідомляє Виконавця державного замовлення у письмовій формі.

IV. Обов'язки та права Виконавця державного замовлення

4.1. Виконавець державного замовлення зобов'язаний забезпечувати:

4.1.1. Обов'язкове виконання цього Державного контракту відповідно до пункту 1.1 розділу I цього Державного контракту.

4.1.2. Надання послуг відповідно до стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

4.1.3. Контроль за здійсненням навчального процесу відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Державного замовника.

4.1.4. Видачу державним службовцям, головам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам, посадовим особам місцевого самоврядування, які успішно пройшли підвищення кваліфікації, відповідного документа про підвищення кваліфікації (сертифікат, свідоцтво тощо) щодо набуття відповідних професійних знань, навичок.

4.1.5. Організацію та контроль за підвищенням кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Плану-графіка та звітування перед Державним замовником щодо виконання державного замовлення.

4.1.6. Надання Державному замовнику документів, зазначених в пункті 2.5 розділу II цього Державного контракту, та іншу запитувану Державним замовником інформацію.

4.1.7. Використовувати отримані за цим Державним контрактом кошти відповідно до їх цільового призначення згідно з Кошторисом витрат до цього Державного контракту.

4.2. Виконавець державного замовлення має право:

4.2.1. Своєчасно отримувати оплату згідно з підписаними обома Сторонами Актами наданих послуг до цього Державного контракту, крім випадків повернення Акта наданих послуг без погодження і оплати з підстав, передбачених цим Державним контрактом.

4.2.2. Вносити Державному замовнику як головному розпоряднику коштів Державного бюджету пропозиції щодо коригування показників державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування протягом строку дії цього Державного контракту.

V. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Державним контрактом Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Державним контрактом та чинним законодавством України.

5.2. За порушення Виконавцем державного замовлення умов зобов'язання щодо якості надання Послуг Виконавець державного замовлення сплачує Державному замовнику штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості неякісних послуг (стаття 231 Господарського кодексу України).

5.3. У випадку порушення Виконавцем державного замовлення строків надання Послуг з нього стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (частина друга статті 231 Господарського кодексу України).

5.4. Державний замовник не несе відповідальності перед Виконавцем державного замовлення за порушення строків здійснення оплати за надані Послуги у разі відсутності грошових коштів на реєстраційному рахунку Державного замовника, відкритому в органах Державної казначейської служби України.

5.5. За затримку оплати вартості наданих Послуг, що сталася з вини Державного замовника, Державний замовник сплачує Виконавцю державного замовлення пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу (частина шоста статті 231 Господарського кодексу України).

VI. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Державним контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Державного контракту та виникли поза волею Сторін (аварія, стихійне лихо, епідемія, епізоотопія, війна, масові заворушення, страйки, тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Державним контрактом унаслідок дії непереборної сили, повинна не пізніше 30 календарних днів з моменту їх виникнення у письмовій формі повідомити про це іншу Сторону.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку дії є відповідні документи, які видані уповноваженим органом.

6.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується 30 календарних днів, кожна зі Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Державний контракт.

VII. Вирішення спорів

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

VIII Строк дії Державного контракту

8.1. Державний контракт набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 20__ року включно, але до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань відповідно до цього Державного контракту.

8.2. Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цього Державного контракту застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення, а саме з ___ 20__ року.***

IX. Припинення дії Державного контракту

9.1. Дія Державного контракту припиняється:

9.1.1. За взаємною згодою Сторін.

9.1.2. Достроково за ініціативою Державного замовника у випадках, передбачених пунктом 3.2 розділу III цього Державного контракту.

9.1.3. У разі ліквідації як юридичної особи однієї зі Сторін Державного контракту.

9.1.4. За рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього Державного контракту.

9.1.5. Якщо виконання Стороною Державного контракту своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям відповідних нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Державним контрактом, і при цьому будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до цього Державного контракту.

9.2. У разі дострокового припинення дії цього Державного контракту невиконаний обсяг державного замовлення Виконавцем державного замовлення буде перерозподілено у встановленому законодавством порядку.

X. Додатки до Державного контракту

10.1. Невід'ємною частиною цього Державного контракту є:

Додаток 1 "План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___ у 20__ році".
                                                                                         (повна назва закладу освіти)

Додаток 1.1 "Організація навчального процесу відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___ у 20__ році".
                                                                                         (повна назва закладу освіти)

Додаток 2 "Кошторис витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___________ у 20__ році".
                                                                                                  (повна назва закладу освіти)

Додаток 2.1 "Обґрунтування кошторису витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___ у 20__ році".
                                                                                         (повна назва закладу освіти)

Додаток 3 "Протокол узгодження вартості послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___ у 20__ році".
                                                                                                                 (повна назва закладу освіти)

Додаток 4 "Календарний план розрахунків надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у _ у 20__ році".
                                                                                                                      (повна назва закладу освіти)

XI. Прикінцеві положення

11.1. Державний контракт складено при повному розумінні Сторонами його умов у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.2. Зміни та доповнення до Державного контракту вносяться шляхом укладення додаткової угоди до цього Державного контракту, оформленої в письмовій формі і підписаної уповноваженими представниками Сторін, що становить його невід'ємну частину.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними в цьому Державному контракті банківських реквізитів, зобов'язуються невідкладно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну та несуть ризик настання несприятливих наслідків, пов'язаних із відсутністю відповідного повідомлення у встановлені строки.

11.4. При реорганізації чи зміні назви Державного замовника, права та обов'язки, передбачені цим Державним контрактом, за погодженням Сторін передаються правонаступнику.

11.5. У випадках, не передбачених цим Державним контрактом, Сторони керуються чинним законодавством України.

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва закладу освіти)

Національне агентство України
з питань державної служби

Реквізити закладу освіти

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38(044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України у м. Києві

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова

_____ К. О. Ващенко
             (підпис)


М. П.

Примітка.

* Назва постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якої виконання державного замовлення здійснюється поза конкурсом.

** Назва постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якої затверджуються обсяги державного замовлення на відповідний рік.

*** Пункт 8.2 розділу VIII примірного державного контракту застосовується у разі, коли відносини між Сторонами державного контракту виникли до його укладення.

 

Додаток 1
до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
(посада керівника закладу освіти,
повна назва закладу освіти)
___
        (підпис)          (ініціали, прізвище)               ___ _ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Голова Національного агентства України
з питань державної служби
_________ К. О. Ващенко
___ _ 20__ року

М. П.

М. П.

План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у ____ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Місяць

Навчальна програма
(професійна програна, тематичні короткострокові семінари тощо)

Форма навчання

Категорія слухачів

Період навчання
з__по__

Термін навчання однієї групи за програмою навчання / навчальним планом, з них:

Кількість груп

Загальна кількість слухачів

очно

заочно

аудиторних занять

занять дистанційно

самостійної роботи слухачів, годин

Кількість слухачів в 1 групі

денно

вечірньо

заочно

дистанційно

днів

годин

днів

годин

прийом

випуск

прийом

випуск

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Всього

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0


* заповнюється помісячно з урахуванням найменування та тривалості програми навчання

Виконавець державного замовлення:

 

 

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

 

Додаток 1.1
до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Організація навчального процесу відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у _________ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Місяць*

Нав-
чальна програма
(профе-
сійна програма, тематичні короткос-
трокові семінари тощо)

Форма нав-
чання

Період навчання
з __ по __

Навчання однієї групи

Кількість груп

Загальна кількість

Серед-
ньорічна кіль-
кість слу-
хачів

за програмою навчання / навчальним планом

кількість слухачів

слухачів

аудито-
рних годин

викла-
дачів

годин до вип-
лати

днів

навчальних годин аудиторних

навчальних годин дистанційно

години самос-
тійної роботи слухачів

всього

за видами занять, викладачів

всього

за видами занять, викладачів

очно

заочно

лекція

семінарське, практичне заняття

тренінг

...

лекція

семінарське, практичне заняття

тренінг

...

ден-
но

вечір-
ньо

заоч-
но

дистан-
ційно

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

го-
дин

викла-
дачів

при-
йом

ви-
пуск

при-
йом

ви-
пуск

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

0

0


* заповнюється помісячно з урахуванням найменування та тривалості програми навчання

Виконавець державного замовлення:

 

 

(посада керівника закладу освіти)

 
(підпис)

 
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Затверджений у сумі
___________
                             (сума прописом)

Голова Національного агентства України
з питань державної служби
_________ К. О. Ващенко

___ 20__ року

Кошторис витрат надання послуг
на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у _________ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Показники

Видатки, грн

на базі закладу освіти*

виїзні*

Всього*

Всього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

2110

Оплата праці

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

5000

Інші видатки

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

Кількість слухачів

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

Середні витрати на одного слухача

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 


* - заповнюється за наявної інформації

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

(посада керівника фінансової служби закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 2.1
до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Обґрунтування кошторису витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у ___________ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Показники

Видатки, грн

на базі закладу освіти*

виїзні*

Всього*

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

2110

Оплата праці

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

Науково-педагогічний персонал

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

 

 

х

 

середня кількість ставок на місяць

 

 

х

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

х

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

Фонд погодинної оплати праці

 

 

 

 

кількість годин за погодинною оплатою

 

 

 

 

середньозважений розмір погодинної оплати

 

 

 

Адміністративний персонал

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

 

 

х

 

середня кількість ставок на місяць

 

 

х

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

х

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

2271

теплопостачання

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

х

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

х

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

2272

водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

х

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

х 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

2273

електроенергії

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

х

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

х

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

2274

природного газу

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

х

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

5000

Інші видатки, у тому числі:

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

 

 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

 

 

 

придбання господарських товарів

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

 

 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

 

 

 

придбання господарських товарів

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

послуги зв'язку, Інтернет

 

 

 

 

послуги сторонніх фахівців

 

 

 

 

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

послуги зв'язку, Інтернет

 

 

 

 

послуги сторонніх фахівців

 

 

 

 

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

кількість відряджень

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

 

 

 

КЕКВ

Назва виду економічної класифікації

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Кількість слухачів за формою, терміном та видом навчання

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Кількість груп

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Середня чисельність слухачів у групі

 

 

х

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

х

 

Кількість годин, які оплачуються викладачам

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 


* - заповнюється за наявної інформації

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

(посада керівника фінансової служби закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Протокол узгодження вартості послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у ___ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Ми, що нижче підписалися, від Державного замовника - Голова Національного агентства України з питань державної служби Ващенко Костянтин Олександрович, та від Виконавця державного замовлення - __ засвідчуємо,
                                                             (посада, прізвище. ім'я, по батькові керівника закладу освіти)
що Сторонами досягнуто узгодження вартості послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за державним контрактом від ___ 20__ року N ____ про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, загальна вартість послуг становить ___, ______ грн ().
                                                                                                          (сума прописом)

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва закладу освіти)

Національне агентство України
з питань державної служби

(посада керівника закладу освіти)

Голова

________ ______
                      (підпис)                        (ініціали, прізвище)

_______ К. О. Ващенко
                   (підпис)

М. П.

М. П.

 

Додаток 4
до примірного державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Календарний план розрахунків надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у ___________ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Показники

Затверджено кошторисом

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на базі навчального

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів за формою, терміном та видом навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* кількість слухачів, які продовжують навчання

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва закладу освіти)

Національне агентство України
з питань державної служби

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

      Голова


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
16 квітня 2019 року N 70-19

ПРИМІРНА ДОДАТКОВА УГОДА N _____
до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

м. Київ

___ 20__ року

Національне агентство України з питань державної служби (далі - Державний замовник) в особі Голови Національного агентства України з питань державної служби Ващенка Костянтина Олександровича, який діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), з однієї сторони, та _________ (далі - Виконавець
                                                                                                        (повна назва закладу освіти)
державного замовлення) в особі _________,
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти)
який діє на підставі_________
                                                                          (назва відповідного документа, повна назва закладу освіти)
з іншої сторони, (далі - Сторони) уклали цю додаткову угоду N ___ (далі - Додаткова угода) до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування від ___ 20__ року N ___ (далі - Державний контракт) про таке.

1. У зв'язку з __
                                                              (підстава/причина Сторін для зміни/доповнення до державного контракту)
внести зміни до ___________,
                              (вказати пункти та розділи державного контракту, а також додатки, до яких вносяться зміни)
виклавши їх у редакції, що додається.

2. Невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди є Обґрунтування змін до кошторису витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у _____ у 20__ році (додаток 1).
                                                                  (повна назва закладу освіти)

3. Всі інші умови Державного контракту, які не змінюються цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Державного контракту.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами. Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України Сторони встановлюють, що умови цієї Додаткової угоди застосовуються до відносин між ними, що виникли до її укладення, а саме з ___ 20__ року.*

6. Ця Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва закладу освіти)

Реквізити закладу освіти

Національне агентство України
з питань державної служби

01601, м. Київ - 01, вул. Прорізна, 15
тел.: +38(044) 254-06-00, 279-57-90
Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України у м. Києві

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова

_____ К. О. Ващенко
                (підпис)


М. П.

Примітка. * Застосовується у разі, коли відносини між Сторонами Додаткової угоди до Державного контракту виникли до її укладення.

 

Додаток 1
до примірної додаткової угоди до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ___

Обґрунтування змін до кошторису витрат надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у ___ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Показники

Видатки, грн

Затверджено державним контрактом

Додаткова угода (внесення змін у державний контракт)

Відхилення

Пояснення відхилення, підстави

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

Науково-педагогічний персонал

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

 

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

 

 

 

 

 

середня кількість ставок на місяць

 

 

 

 

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

 

 

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Фонд погодинної оплати праці

 

 

 

 

 

кількість годин за погодинною оплатою

 

 

 

 

 

середньозважений розмір погодинної оплати

 

 

 

 

Адміністративний персонал

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

 

 

 

 

 

Фонд посадових окладів

 

 

 

 

 

кількість місяців, в яких залучені до навчального процесу штатні працівники

 

 

 

 

 

середня кількість ставок на місяць

 

 

 

 

 

середньозважений розмір посадового окладу

 

 

 

 

 

обов'язкові надбавки та доплати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

інші виплати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

2271

теплопостачання

 

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

 

2272

водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

 

2273

електроенергії

 

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

 

2274

природного газу

 

 

 

 

 

тариф за одиницю (одиниці виміру)

 

 

 

 

 

норма споживання на 1 особу в день

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання слухачами

 

 

 

 

 

кількість людино-днів споживання персоналом

 

 

 

 

5000

Інші видатки, у тому числі:

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

 

 

 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

 

 

 

 

придбання господарських товарів

 

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом {розшифрувати)

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

 

придбання канцтоварів, паперу, конвертів, марок, картриджів тощо

 

 

 

 

 

придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв тощо

 

 

 

 

 

придбання господарських товарів

 

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

витрати на слухачів

 

 

 

 

 

послуги зв'язку, Інтернет

 

 

 

 

 

послуги сторонніх фахівців

 

 

 

 

 

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки

 

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

 

витрати на супроводження навчального процесу

 

 

 

 

 

послуги зв'язку, Інтернет

 

 

 

 

 

послуги сторонніх фахівців

 

 

 

 

 

послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки

 

 

 

 

 

інші витрати, пов'язані з навчальним процесом (розшифрувати)

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

кількість відряджень

 

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

 

середні витрати 1 особи на 1 відрядження (добові, проїзд, проживання)

 

 

 

 

КЕКВ

Назва виду економічної класифікації

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

Кількість слухачів за формою, терміном та видом навчання

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

Кількість груп

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

Середня чисельність слухачів у групі

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

кількість годин, які оплачуються викладачам

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання (дні/години)

 

 

 

 


* - заповнюється за наявної інформації

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

(посада керівника фінансової служби закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
16 квітня 2019 року N 70-19

ПРИМІРНИЙ АКТ НАДАНИХ ПОСЛУГ N ____

на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з ___ 20__ року по ___ 20__ року до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування від___ 20__ року N _____ між Національним агентством України з питань державної служби
та _____
(повна назва закладу освіти)

Ми, що нижче підписались, від Виконавця державного замовлення ____,
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти)
з однієї сторони, та від Державного замовника - Голова Національного агентства України з питань державної служби Ващенко Костянтин Олександрович з іншої сторони, уклали цей акт про те, що з___ 20__ року по ___ 20__ року на виконання державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування від ___ 20__ року N ____ між Національним агентством України з питань державної служби та ____,
                                                                                                           (повна назва закладу освіти)

Виконавцем державного замовлення здійснено підвищення кваліфікації ________ державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Вартість послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за період з ___ ___________ 20__ року по ___ ___________ 20__ року становить ____ грн
(_____) без ПДВ.
                                                                                                                     (сума прописом)

Підлягає перерахуванню за цим актом ___________ грн (_____) без ПДВ.
                                                                                                                                                        (сума прописом)

Додатками до цього акта є:

Додаток 1 "Обґрунтування фактичних витрат з ___ 20__ року по___ 20__ року на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у __ у 20__ році".
                                                                                        (повна назва закладу освіти)

Додаток 2 "Виконання Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у ___________ у 20__ році
                                                                                              (повна назва закладу освіти)
з ___ ___________ 20__ року по___ ___________ 20__ року".

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

(повна назва закладу освіти)

Національне агентство України
з питань державної служби

Реквізити закладу освіти

Р/р N 35210001079453
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37819430
у Державній казначейській службі України

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Голова

_____ К. О. Ващенко
               (підпис)


М. П.

 

Додаток 1
до примірного акта наданих послуг N ____ до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ____

Обґрунтування фактичних витрат з ___ 20__ року по ___ 20__ року на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у _____ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)

Показники

Затверджено кошторисом

Фактичні витрати

Надійшло коштів

Заборгованість

на 20__ рік

на звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

за звітний період

Усього витрат, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

2110

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

5000

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

Кількість слухачів

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість слухачів

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість навчання 1 слухача

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 слухача в день

 

 

 

 

 

 

 

форма навчання, вид навчальної програми, термін навчання

 

 

 

 

 

 

 

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

(посада керівника фінансової служби закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до примірного акта наданих послуг N ____ до державного контракту про надання послуг на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
від ___ 20__ року N ____

Виконання Плану-графіка
на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

у _ у 20__ році
(повна назва закладу освіти)
з ___ 20__ року по ___ 20__ року

Навча-
льна прог-
рама
(профе-
сійна прог-
рама, тема-
тичні коротко-
строкові семінари тощо)

Форма нав-
чання

Період навчання
з __ по __

Навчання однієї групи

Кількість груп

Загальна кількість

Серед-
ньоріч-
на кіль-
кість слухачів

за програмою навчання / навчальним планом

кількість слухачів

слухачів

аудитор-
них годин

викла-
дачів

годин до виплати

днів

навчальних годин аудиторних

навчальних годин дистанційно

годи-
ни на самос-
тійну ро-
боту слу-
хачів

за видами занять, викладачів

всього

за видами занять, викладачів

всього

очно

заочно

лекція

семінар-
ське, прак-
тичне заняття

тренінг

...

го-
дин

ви-
кла-
дачів

лекція

семінар-
ське, прак-
тичне заняття

тренінг

...

го-
дин

ви-
кла-
дачів

ден-
но

вечір-
ньо

заоч-
но

дис-
тан-
ційно

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

го-
дин

ви-
кла-
дачів

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

за ДК

факт

при-
йом

ви-
пуск

при-
йом

ви-
пуск

при-
йом

ви-
пуск

при-
йом

ви-
пуск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

(посада керівника закладу освіти)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ р.

 

 

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали