Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту

lign =center>

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2010 року N 96

Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту

На виконання пункту 11 Плану основних заходів цивільного захисту на 2010 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1454-р, та з метою упорядкування переліку документів з питань цивільного захисту наказую:

1. Затвердити Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, ГУ(У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів МНС, структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обл(міськ)держадміністрацій привести існуючу документацію у відповідність із вимогами Переліку.

3. Керівникам ГУ(У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обл(міськ)держадміністрацій забезпечити до червня 2011 року доведення Переліку до підприємств, установ та організацій.

4. Управлінню зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю забезпечити розміщення Переліку на офіційному сайті МНС у розділі "Законодавство / Законодавчі акти / Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність / Департаменту цивільного захисту / Накази МНС України".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

В. Балога 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
28.12.2010 N 96 


ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях

N
з/п 

Найменування документа 

Органи управління цивільного захисту 

центральних органів виконавчої влади 

Ради міністрів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади 

міст, які віднесені до груп з цивільної оборони 

міст обласного значення 

міських, сільських районів 

об'єктів економіки, що продовжують діяльність в особливий період 

інших об'єктів економіки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту 

План основних заходів галузі (регіону, міста, району) у сфері цивільного захисту на рік 

План цивільного захисту галузі (регіону, міста, району, об'єкта) на особливий період 

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

+
(ПНО, ОПН) 

+
(ПНО, ОПН) 

Програма формування страхового фонду документації на об'єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків 

Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Плани захисту персоналу на об'єктах, які потрапляють у зону надзвичайної ситуації від потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) або об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) 

План дій органів управління та сил цивільного захисту при загрозі або виникненні НС техногенного і природного характеру (План реагування на надзвичайні ситуації) 

План розвитку і удосконалення цивільної оборони (цивільного захисту) 

Організаційні документи 

Розпорядчий акт про затвердження Положення про функціональну (територіальну) підсистему та її ланки 

10 

Розпорядчий акт про затвердження Положення про відповідну комісію з питань ТЕБ та НС та її загального складу 

11 

Розпорядчий акт про затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайної ситуації (формалізований документ) 

12 

Розпорядчий акт про затвердження Положення про підрозділ з питань цивільного захисту, що створюється у складі відповідного органу управління 

13 

Розпорядчий акт про затвердження Статуту (положення) про аварійно-рятувальні служби (формування) 

14 

Розпорядчий акт про створення спеціалізованої служби цивільного захисту та затвердження Положення про неї 

15 

Розпорядчий акт про створення позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту 

16 

Розпорядчий акт про організацію роботи штабу з ліквідації НС 

Документи щодо створення матеріального резерву 

17 

Розпорядчий акт про створення відомчого (регіонального, місцевого, об'єктового) резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків 

18 

Номенклатура матеріального резерву 

19 

Програма накопичення матеріального резерву 

Документи з питань радіаційного і хімічного захисту 

20 

Положення про розрахунково-аналітичну групу 

21 

Розпорядчий акт щодо створення розрахунково-аналітичних груп 

22 

Перелік розрахунково-аналітичних груп, диспетчерських служб, постів радіаційного і хімічного спостереження 

23 

Розпорядчий акт про створення постів радіаційного і хімічного спостереження (ПРХС) 

24 

Положення про пост радіаційного і хімічного спостереження (для підприємств, які мають ПРХС згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади) 

25 

План реагування на радіаційні аварії відповідної підсистеми 

26 

Аварійний план (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями) 

27 

Положення про пункт видачі засобів радіаційного і хімічного захисту 

28 

Рішення комісії з питань ТЕБ та НС про результати класифікації адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних об'єктів щодо хімічної небезпеки 

29 

Перелік суб'єктів господарювання, які можуть залучатися за їх згодою на підставі відповідних цивільно-правових угод до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

30 

Цивільно-правові угоди із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

+
(копії) 

31 

Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу 

32 

Обсяги забезпечення населення (невоєнізованих формувань) засобами радіаційного та хімічного захисту 

33 

Режими радіаційного захисту населення 

Документи з питань евакуації 

34 

План евакуації населення на особливий період 

35 

План евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

36 

Розпорядчий акт про створення евакуаційних органів 

37 

Цивільно-правові угоди місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) з транспортними підрозділами чи окремими автомобільними перевізниками про організацію перевезення населення (вантажу) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Документи щодо організації інженерного захисту 

38 

Перелік об'єктів національної економіки, віднесених до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту) 

+
(витяг) 

+
(витяг) 

+
(витяг) 

+
(витяг) 

+
(витяг) 

39 

Перелік міст, віднесених до груп з цивільної оборони 

40 

Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації 

41 

Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації 

42 

Журнал видачі вихідних даних та вимог з розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації 

43 

План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність до прийому людей, яких необхідно укривати 

44 

Паспорт сховища (протирадіаційного укриття) 

+
(копія) 

+
(копія) 

45 

Облікові картки на споруди, які можливі для пристосування під протирадіаційні укриття 

46 

Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття) 

+
(копія) 

47 

Книга обліку споруд, які можливо використовувати для укриття населення 

48 

Книга обліку сховищ 

49 

Книга обліку протирадіаційних укриттів 

50 

Матеріали технічної інвентаризації захисної споруди 

51 

Зведені відомості технічної інвентаризації захисних споруд 

52 

Журнал обліку списання захисних споруд цивільної оборони 

53 

Журнал обліку захисних споруд, які використовуються підприємствами для господарських, культурних та побутових потреб 

54 

Журнал обліку реконструйованих захисних споруд при будівництві (розширенні, реконструкції, технічному переоснащенні) підприємств або їх окремих будівель 

55 

Розпорядчий акт про створення комісій з питань подальшого використання захисних споруд у разі банкрутства (ліквідації) підприємства 

Документи з питань медичного та біологічного захисту населення, профілактики травматизму невиробничого характеру 

56 

План медико-санітарного забезпечення населення (працівників) при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру або загрози їх виникнення 

+
(МОЗ) 

57 

Розпорядчий акт про визначення медичних сил і засобів Державної служби медицини катастроф 

+
(МОЗ) 

58 

Розпорядчий акт про створення координаційної комісії Державної служби медицини катастроф та її персональний склад, план заходів щодо забезпечення постійної готовності служби до виконання покладених на неї завдань 

+
(МОЗ) 

59 

Розпорядчий акт про створення надзвичайної протиепідемічної комісії та її персонального складу 

+
(МОЗ) 

60 

Розпорядчий акт про створення надзвичайної протиепізоотичної комісії та її персонального складу 

+
(Мінагрополітики) 

61 

Список персонального складу медичних працівників закладів охорони здоров'я Державної служби медицини катастроф, які залучатимуться до роботи в мобільному госпіталі МНС у разі його розгортання в будь-якому регіоні 

+
(МОЗ, МНС) 

62 

План заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру 

Документи з питань цивільного захисту щодо забезпечення функціонування об'єктів 

63 

Повідомлення про ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта, у тому числі - розрахунки з ідентифікації (результати ідентифікації) 

64 

Паспорт потенційно небезпечного об'єкта 

+
(ПНО) 

+
(ПНО) 

65 

Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об'єкта 

66 

Свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки 

67 

Ідентифікація об'єкта підвищеної небезпеки (повідомлення про ідентифікацію ОПН) 

68 

Декларація безпеки об'єкта підвищеної небезпеки разом з експертним висновком 

69 

Дозвіл на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки 

70 

Дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки 

71 

Журнал вступного інструктажу з питань техногенної безпеки 

72 

Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

73 

Угода про обслуговування державними аварійно-рятувальними службами 

74 

Бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію 

75 

План заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки 

76 

Документи про проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ними внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки 

+
(ОПН) 

+
(ОПН) 

77 

Журнал обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах 

78 

Журнал обліку місць спортивного і любительського рибальства 

79 

Карти (схеми) місць масового відпочинку населення на водних об'єктах 

80 

Карти (схеми) місць любительського і спортивного рибальства 

81 

Паспорт пляжу (включає - акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу, паспорт підводної частини акваторії пляжу, карта виміру глибин акваторії пляжу, акт про усунення з дна акваторії пляжу перешкод) 

82 

Розпорядчий акт про призначення відповідальних керівників з ліквідації НС на рівнях "А" і "Б" 

83 

Розпорядчий акт про призначення відповідальних керівників з ліквідації НС на рівні "В" 

84 

Аварійні картки на небезпечні вантажі 

+
(Укрзалізниця) 

+
(Укрзалізниця) 

Документи з організації зв'язку та оповіщення 

85 

План зв'язку та оповіщення 

86 

Схема організації зв'язку та оповіщення 

87 

План дії служби оповіщення і зв'язку 

88 

Інструкція щодо застосування апаратури оповіщення та дій чергових у разі її несанкціонованого запуску 

89 

Журнал контролю за проходженням команд управління 

90 

Список осіб, допущених до обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку ЦО, їх службових та домашніх телефонів 

91 

Графік проведення регламентних робіт апаратури оповіщення 

Документи з організації забезпечення пожежної безпеки 

92 

Інструкція про заходи пожежної безпеки 

93 

Інструкція для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень 

94 

Положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону 

95 

Положення про Службу пожежної безпеки 

96 

Розпорядчий акт про призначення особи, відповідальної за роботу із забезпечення пожежної безпеки 

97 

Відомості про стан систем протипожежного водопостачання 

98 

Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень 

99 

Сертифікат про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил 

100 

Ліцензія на види робіт протипожежного призначення 

101 

Сертифікат на продукцію протипожежного призначення 

Документи щодо організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування 

102 

План взаємодії органів управління, сил і засобів, які залучаються до проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (для експлуатантів авіаційної техніки) 

103 

Розрахунок взаємодіючих органів управління та чергових сил з пошуку і рятування (для експлуатантів авіаційної техніки) 

Документи з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

104 

Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення (працівників) захисту та діям у надзвичайних ситуаціях 

105 

Розпорядчий акт про організацію навчання з питань цивільного захисту на рік 

106 

План-заявки (заявки) за категоріями слухачів на підготовку в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на курсах та у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

107 

План комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік 

108 

Розпорядчий акт про закріплення за курсами, навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальної матеріально-технічної бази 

109 

Розпорядчий акт про визначення мережі курсів цивільної оборони області 

110 

Розпорядчий акт про підготовку і проведення "Дня ЦЗ" та "Тижня безпеки дитини" 

+
(МОН, МНС) 

+
(навчальні заклади) 

111 

План-графік (календарний план) проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об'єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно небезпечних об'єктах на рік 

112 

Розпорядчий акт про підготовку та проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань з цивільного захисту 

113 

Графік роботи консультаційного пункту та журнал обліку проведення консультацій 

+
(ЖЕО) 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали