lign =center>

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 січня 2011 року N 15

Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм

Відповідно до частини п'ятої статті 20 Бюджетного кодексу України та пункту 7 Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 N 1536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за N 1353/18648, наказую:

1. Затвердити Примірний перелік результативних показників бюджетних програм, що додається.

2. Департаменту реформування бюджетної системи (Футоранська Ю. М.) забезпечити доведення цього наказу до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та рекомендувати його використання при плануванні, виконанні, звітуванні про виконання бюджетної програми.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2009 N 1252 "Про результативні показники бюджетної програми".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра та заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14.01.2011 N 15 


Примірний перелік результативних показників бюджетних програм*

Показники затрат 

Показники продукту 

Показники ефективності 

Показники якості 

Загальнодержавні функції (Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - далі КФКВК 0100) 

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність (КФКВК 0110) 

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування (КФКВК 0111) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів, рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Чисельність народних депутатів України (осіб) 

Кількість зареєстрованих законопроектів (шт.) 

Середні витрати на один зареєстрований законопроект (грн.) 

Відсоток прийнятих законопроектів до зареєстрованих (%) 

 

 

Кількість зареєстрованих законопроектів на одного працівника (%) 

Кількість працівників на одного народного депутата (%) 

 

Кількість протокольних заходів (од.) 

Витрати на проведення одного протокольного заходу (тис. грн.) 

Рівень освоєння видатків на забезпечення здійснення протокольних заходів (%) 

 

Кількість укладених міжнародних договорів про співробітництво у сфері інвестицій та інновацій (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість створених та впроваджених інформаційно-аналітичних систем (од.) 

Відношення кількості систем до кількості вирішених задач (%) 

Рівень вирішення поставлених задач за допомогою інформаційно-аналітичних систем (%) 

 

 

 

Рівень захисту інформаційно-аналітичних систем (%) 

 

 

 

Середня швидкість пошуку та обміну інформації (Мбіт/сек) 

 

 

 

Тривалість збоїв у роботі інформаційно-аналітичних систем (год./рік) 

 

 

Середня кількість опрацьованих документів в системі електронного документообігу на день (од.) 

Середня кількість сформованих звітів (шт.) 

 

 

 

Рівень запровадження системи електронного документообігу (%) 

 

Кількість закуплених систем технічного захисту інформації (од.) 

 

Питома вага автоматизованих робочих місць, оснащених системами технічного захисту інформації у загальній кількості автоматизованих робочих місць (%) 

Кількість прийомів (од.) 

Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні (люд./дн.) 

Сукупні витрати на проведення прийому однієї делегації (тис. грн.) 

Кількість укладених угод про співробітництво (од.) 

Чисельність прийнятих осіб (осіб) 

 

Сукупні витрати на прийом одного члена делегації (тис. грн.) 

 

Фінансова та фіскальна діяльність (КФКВК 0112) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів, рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Питома вага доходів зведеного бюджету у ВВП (%) 

 

 

 

Питома вага дефіциту державного бюджету у ВВП (%) 

 

 

 

Частка зовнішнього/внутрішнього боргу у загальному обсязі державного боргу (%) 

 

 

 

Питома вага державного боргу у ВВП (%) 

 

 

 

Відхилення фактичних параметрів бюджету від їх прогнозу (%) 

 

 

 

Відношення обсягів реалізації дорогоцінних металів до обсягів витрат на створення державних запасів дорогоцінних металів (%) 

 

 

 

Питома вага видатків загального фонду місцевих бюджетів у загальному обсязі видатків зведеного бюджету (%) 

 

 

 

Питома вага міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету (%) 

 

 

 

Видатки на заробітну плату працівників виконавчих органів місцевої влади у розрахунку на кількість населення відповідної території (грн.) 

Кількість територіальних органів казначейства (од.) 

Обсяги розрахунково-касових операцій розпорядників коштів (млн. грн.) 

Обсяги розрахунково-касових операцій розпорядників коштів на один орган державного казначейства (млн. грн.) 

Співвідношення видатків на казначейське обслуговування бюджетів та фактичних видатків державного і місцевих бюджетів (%) 

 

 

Середній термін здійснення операцій з оплати державних/місцевих видатків (днів) 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості у секторі державного управління (%) 

 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої, на звітну дату у секторі державного управління (%) 

 

 

 

Питома вага операцій з бюджетними коштами, за якими не виявлено правопорушень в ході казначейського обслуговування, у загальному обсязі розрахунково-касових операцій (%) 

 

Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства (од.) 

Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються одним органом казначейства (од.) 

 

 

Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства (од.) 

Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються одним органом казначейства (од.) 

Зміна часу на обслуговування рахунків коштів державного/місцевих бюджетів у порівнянні з попереднім роком (год.) 

 

Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства (од.) 

Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються одним органом казначейства (од.) 

 

 

Кількість придбаних комп'ютерів/багатофункціональних серверів (од.) 

 

Відсоток оновлення засобів автоматизації казначейського обслуговування (%) 

Кількість органів контрольно-ревізійної служби (од.) 

Кількість проведених державних фінансових аудитів (од.) 

Кількість проведених державних фінансових аудитів на одного виконавця (од.) 

Питома вага державних фінансових аудитів у загальній кількості проведених контрольних заходів (%) 

 

Кількість проведених зустрічних звірок (од.) 

Кількість зустрічних звірок на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Вартість усунутих правопорушень у відсотках до загального обсягу коштів, що перевірялись (%) 

 

Кількість підприємств, установ та організацій, на яких проведено контрольні заходи (од.) 

 

Відсоток підприємств, установ та організацій, на яких виявлено правопорушення, які призвели до втрат фінансових, матеріальних ресурсів до загальної кількості підприємств, установ та організацій, на яких виявлено правопорушення (%) 

 

 

 

Питома вага вартості відшкодованих втрат фінансово-матеріальних ресурсів у загальній вартості виявлених порушень, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (%) 

 

 

 

Питома вага сум відшкодування і поновлення незаконних, нецільових витрат, недостач грошових і матеріальних цінностей у загальному обсязі виявлених таких порушень (%) 

 

 

 

Відношення кількості порушених кримінальних справ за матеріалами ревізій та перевірок органів державної контрольно-ревізійної служби до кількості переданих ними матеріалів до правоохоронних органів (%) 

 

 

 

Питома вага фактично внесених сум адміністративних стягнень у загальному обсязі накладених адміністративних стягнень (%) 

 

 

 

Питома вага місцевих бюджетів, в яких не виявлено порушення бюджетного законодавства (%) 

 

 

 

Питома вага місцевих бюджетів, в яких не виявлено порушення в частині використання міжбюджетних трансфертів (%) 

Кількість митних організацій та установ (од.) 

Надходження до доходної частини державного бюджету, за які відповідає Держмитслужба (тис. грн.) 

Надходження до державного бюджету з розрахунку на одного працівника митного органу (тис. грн.) 

Зміна обсягу надходжень податків та зборів до державного бюджету у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Рівень виконання планових надходжень до доходної частини Державного бюджету України, за які відповідає Держмитслужба (%) 

 

 

Кількість оформлених вантажно-митних документів (од.) 

Кількість оформлених вантажно-митних документів на одного виконавця (од.) 

Відсоток вантажно-митних документів, що подаються через Інтернет (%) 

 

Кількість пропущених транспортних засобів (од.) 

Кількість пропущених транспортних засобів на одного виконавця (од.) 

Кількість пропущених транспортних засобів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відношення видатків за бюджетними програмами, закріпленими за Державною митною службою України, до обсягу стягнених митних платежів до бюджету (%) 

 

Кількість порушень митних правил, виявлених митними органами, в тому числі за допомогою технічних засобів митного контролю (од.) 

Середні витрати на виготовлення/придбання одного технічного засобу митного контролю (грн.) 

Зміна кількості порушень, виявлених митними органами, в тому числі за допомогою технічних засобів митного контролю, у порівнянні із попереднім роком (%) 

Кількість податкових органів (од.) 

Обсяг мобілізації доходів до Державного бюджету України в частині, що контролюється Державною податковою службою України (тис. грн.) 

Рівень виконання планових показників надходжень податків, зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України (%) 

Відношення видатків за бюджетними програмами, закріпленими за Державною податковою службою України, до обсягу стягнених податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджету (%) 

 

Кількість виготовлених та реалізованих марок акцизного збору (тис. шт.) 

 

 

 

Обсяг погашеної податкової заборгованості платниками податків (тис. грн.) 

 

Рівень податкової заборгованості платників податків у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Середня сума стягненої податкової заборгованості на одного виконавця (тис. грн.) 

 

 

Вартість конфіскованого та іншого належного державі майна (тис. грн.) 

 

Відношення вартості реалізації конфіскованого та іншого належного державі майна до його вартості (%) 

 

Вартість реалізації конфіскованого та іншого належного державі майна (тис. грн.) 

 

Зміна обсягу заборгованості із відшкодування податку на додану вартість (%) 

 

Виявлено фактів ухилення від сплати податків на суму (тис. грн.) 

 

Відсоток попереджених в ході контрольних заходів ухилень від сплати податків (%) 

 

 

 

Питома вага своєчасно наданих декларацій у загальній їх кількості (%) 

 

 

 

Частка податкових декларацій, що подаються через Інтернет (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість створених та впроваджених інформаційно-аналітичних систем (од.) 

Відношення кількості систем до кількості вирішених задач (%) 

Рівень вирішення поставлених задач за допомогою інформаційно-аналітичних систем (%) 

 

 

 

Швидкість пошуку та обміну інформації (%) 

 

 

 

Тривалість збоїв у роботі інформаційно-аналітичних систем (год.) 

 

Кількість випущених акцій із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій (шт.) 

Збільшення розміру статутного капіталу державного банку, 100 відсотків акцій якого належить державі (%) 

Місце державного банку, 100 відсотків акцій якого належать державі, в банківській системі за розміром статутного капіталу відповідно до рейтингу (місце) 

Кошторисна вартість робіт з капітального будівництва/капітального ремонту/реконструкції об'єктів митної системи (тис. грн.) 

Кількість збудованих об'єктів митної системи (од.) 

 

Відсоток виконаних робіт з капітального будівництва/
капітального ремонту/реконструкції об'єктів митної системи (%) 

 

Площа об'єктів на якій проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Кількість пунктів пропуску, введених в дію (од.) 

Пропускна спроможність одного введеного в дію пункту пропуску (кількість автотранспортних засобів на добу) (од.) 

 

Зовнішньополітична діяльність (КФКВК 0113) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Кількість опрацьованих нот (од.) 

Кількість опрацьованих нот на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих нот у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість укладених міжнародних угод (од.) 

 

Кількість укладених міжнародних угод у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість проведених міжнародних, економічних форумів, семінарів (од.) 

Середні витрати на проведення одного міжнародного, економічного форуму, семінару (тис. грн.) 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески (од.) 

Кількість організацій, до яких сплачено членські внески (погашено заборгованість) (од.) 

 

Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати членських внесків (%) 

 

Кількість відряджень за кордон (од.) 

Середні витрати на одне відрядження (тис. грн.) 

Рівень виконання плану міжнародних заходів (графіків візитів, обмінів, поїздок, перевірок, дипкур'єрських маршрутів (%) 

 

Чисельність осіб, відряджених за кордон (осіб) 

Середні витрати на одну особу, відряджену за кордон (тис. грн.) 

Кількість укладених міжвідомчих, міждержавних та міжнародних угод (од.) 

 

Кількість людино-днів перебування за кордоном (днів) 

 

 

 

Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон (од.) 

 

 

 

Кількість офіційних та робочих візитів іноземних делегацій (од.) 

Середні витрати на організацію одного офіційного та робочого візиту іноземної делегації (тис. грн.) 

 

 

 

Середня тривалість одного офіційного та робочого візиту іноземної делегації (днів) 

 

Кількість закордонних дипломатичних установ України (од.) 

Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України (тис. грн.) 

Середні витрати на утримання однієї установи за кордоном (тис. грн.) 

Рівень виконання планових показників доходів в частині коштів, що отримуються за вчинення консульських дій за кордоном (%) 

 

Кількість відкритих у поточному році закордонних дипломатичних установ України (од.) 

 

Кількість українських суб'єктів господарювання, яким з боку закордонної дипломатичної установи України надано допомогу у вирішенні конфліктних ситуацій, судових розслідувань та інших питань, пов'язаних із захистом їх економічних інтересів (од.) 

 

 

 

Кількість українських суб'єктів господарювання, яким з боку закордонної дипломатичної установи України надано сприяння в укладанні угод на експорт промислової та сільськогосподарської продукції (од.) 

 

Кількість придбаних (збудованих) за кордоном у власність України приміщень для розміщення закордонних дипломатичних установ України (од.) 

Середня вартість придбаного за кордоном одного об'єкта нерухомого майна (приміщення) для потреб закордонних дипломатичних установ України (тис. грн.) 

Рівень виконання урядових рішень щодо придбання (будівництва) об'єктів нерухомого майна (приміщень) за кордоном для потреб закордонних дипломатичних установ України (%) 

Кількість бланків дипломатичних/службових паспортів/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (од.) 

Кількість виготовлених дипломатичних/службових паспортів/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (од.) 

Середні витрати на виготовлення одного бланку дипломатичного/службового паспорта/паспорта громадянина України для виїзду за кордон (грн.) 

Кількість осіб, які забезпечені дипломатичними/службовими паспортами/паспортами громадянина України для виїзду за кордон (осіб) 

Обсяг послуг юридичних радників (год.) 

Кількість судових справ за участю юридичних радників (од.) 

Середня вартість однієї години послуг юридичних радників (грн.) 

Рівень вчасно та якісно підготовлених процесуальних документів (перекладів, експертних висновків) для розгляду справи у міжнародних судових органах (%) 

 

Обсяг послуг юридичних радників (год.) 

 

 

 

Кількість реалізованих цільових проектів (проведених заходів) з формування позитивного міжнародного іміджу України (од.) 

 

Рівень реалізації запланованих на відповідний період проектів (заходів) з пропаганди позитивного міжнародного іміджу України за кордоном (%) 

 

Кількість виготовлених/придбаних презентаційних матеріалів (фільмів) іноземними мовами про Україну (од.) 

Середня вартість одного виготовленого/придбаного презентаційного матеріалу (фільму) іноземними мовами про Україну (тис. грн.) 

 

Інші загальні функції державного управління (КФКВК 0130) 

Управління системою державної служби (КФКВК 0131) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Кількість ліцензійних справ для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (од.) 

 

Кількість ліцензійних справ для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень плинності кадрів у системі державної служби (%) 

Загальнодержавне планування та статистика (КФКВК 0132) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Зростання реального ВВП (%) 

 

 

 

Обсяг експорту/імпорту товарів та послуг (тис. дол. США) 

 

 

 

Темпи росту обсягу експорту/імпорту товарів та послуг (%) 

 

 

 

Індекс споживчих цін (%) 

 

 

Інвестиції в основний капітал в розрахунку на душу населення (тис. грн.) 

Обсяг іноземних інвестицій, залучених в економіку України (тис. дол. США) 

 

 

 

Зміна обсягу залучених в економіку України іноземних інвестиції в основний капітал у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Питома вага освоєних інвестицій в основний капітал у загальному обсязі залучених (%) 

 

 

 

Зміна обсягів платежів до бюджету від реалізації інвестиційних проектів (%) 

 

Кількість підготовлених та випущених статистичних видань щодо соціально-економічного стану держави (шт.) 

Кількість статистичних видань на одну особу (шт.) 

Рівень виконання Плану державних статистичних спостережень (%) 

 

 

Середні витрати на одне статистичне видання (грн.) 

Рівень забезпечення своєчасної підготовки та випуску статистичних видань з урахуванням періодичності (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість проектів із модернізації інформаційних і комунікаційних технологій органів державної статистики (од.) 

 

Рівень реалізації укладених угод (%) 

 

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (шт.) 

Кількість комп'ютерного обладнання на одного працівника (од.) 

Рівень впровадження нових програмно-технічних засобів (%) 

 

Кількість ліцензій на право користування програмним продуктом (од.) 

Вартість однієї ліцензії на право користування програмним продуктом (тис. грн.) 

 

 

Кількість створених та впроваджених інформаційно-аналітичних систем (од.) 

Відношення кількості систем до кількості вирішених задач (%) 

Рівень вирішення поставлених задач за допомогою інформаційно-аналітичних систем (%) 

 

 

 

Середня швидкість пошуку та обміну інформації (Мбіт/сек) 

 

 

 

Тривалість збоїв у роботі інформаційно-аналітичних систем (год.) 

Чисельність тимчасових працівників, залучених для проведення статистичних спостережень та переписів (осіб) 

Кількість проведених статистичних спостережень/переписів, в тому числі із залученням тимчасових працівників (од.) 

Своєчасне виготовлення і доставка органам державної статистики бланків форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення (%) 

 

Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК 0133) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість одиниць парку повітряних суден для перевезення вищих посадових осіб держави (шт.) 

Кількість рейсів для вищих посадових осіб держави (од.) 

Середні витрати на технічне обслуговування одного літака для перевезення вищих посадових осіб держави (тис. грн.) 

Рівень освоєння нової техніки (літаків) (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість вищих посадових осіб держави, які здійснили перельоти (од.) 

Середні витрати на один переліт однієї вищої посадової особи (тис. грн.) 

 

Кількість палива, необхідного для технічного обслуговування повітряних суден (тонн) 

Кількість підготовлених спеціалістів для обслуговування повітряних суден (осіб) 

 

 

 

Виконані пасажиро-кілометри (тис. км) 

 

 

 

Кількість виготовлених орденів, медалей, знаків та атрибутів до нагород (шт.) 

Витрати на виготовлення одного комплекту нагород (грн.) 

Кількість вручених орденів, медалей, знаків та атрибутів до нагород (шт.) 

Витрати на сплату обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на відкриття та провадження у справах, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах (тис. грн.) 

Кількість опрацьованих позовних вимог позивачів, досудове врегулювання, вироблення стратегії захисту (од.) 

Кількість заяв, викреслених з реєстру справ Європейського суду, та закриття провадження у справах проти України (од.) 

Зміна розміру позовних вимог, визначеного заявниками (%) 

Витрати на оплату послуг юридичних радників, примірювачів (тис. грн.) 

Обсяг послуг юридичних радників, примірювачів (год.) 

Середня вартість однієї години послуг юридичних радників, примірювачів (грн.) 

Кількість винесених рішень на користь держави Україна, завдяки підготовці заперечень Української Сторони (од.) 

Витрати на проведення комплексних аналітичних досліджень матеріалів спорів та справ, експертиз (тис. грн.) 

 

 

Відсоток справ, вирішення яких закінчилось на користь України, до загальної кількості справ у рік (%) 

Витрати на оплату послуг (переклад документів, поштового пересилання тощо) та витрати за новими справами (тис. грн.) 

 

 

 

Витрати на сплату платежів, пов'язаних з вжиттям заходів з виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (тис. грн.) 

 

 

 

Витрати на сплату платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів про затвердження угоди про дружнє врегулювання (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість документів Національного архівного фонду України в архівних установах (тис. од.) 

Кількість користувачів архівними документами (чол.) 

Середні витрати на обслуговування одного користувача (грн.) 

 

Обсяг страхового фонду (тис. од.) 

Кількість архівних документів (тис. од.) 

 

 

 

Кількість тематичних запитів (од.) 

Середні витрати на виконання одного тематичного запиту (грн.) 

 

Кількість регіональних центрів інноваційного розвитку (од.) 

Кількість розроблених за участю регіональних центрів з інвестицій та розвитку регіональних чи галузевих (цільових) інвестиційних та/або інноваційних програм, в тому числі розвитку та міжнародних (од.) 

Кількість впроваджених нових технологічних процесів на підприємствах (од.) 

Відсоток затверджених місцевими органами влади регіональних чи галузевих (цільових) інвестиційних та/або інноваційних програм, в тому числі розвитку та міжнародних, в розробці яких брали участь регіональні центри (од.) 

 

Кількість затверджених місцевими органами влади регіональних чи галузевих (цільових) інвестиційних та/або інноваційних програм, в тому числі розвитку та міжнародних (од.) 

 

 

Фундаментальні дослідження (КФКВК 0140), дослідження і розробки у сфері державного управління (КФКВК 0150),
дослідження і розробки у сфері оборони (
КФКВК 0250), дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади (КФКВК 0370),
дослідження і розробки в галузях економіки (
КФКВК 0480), дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0530), дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК 0630), дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я (КФКВК 0750), дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку (КФКВК 0840), дослідження і розробки у сфері освіти (КФКВК 0980),
дослідження і розробки у сфері соціального захисту (
КФКВК 1080)
 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість наукових установ (од.) 

Кількість наукових та науково-технічних робіт (фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок і послуг тощо) (од.) 

Середні витрати на виконання однієї наукової та науково-технічної роботи (тис. грн.) 

Відсоток використання результатів фундаментальних досліджень в прикладних наукових розробках (%) 

Кількість підпорядкованих установ (од.) 

 

 

Відсоток впроваджених наукових та науково-технічних робіт (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Рівень виконання плану наукових робіт підпорядкованими установами (%) 

Чисельність діючих членів (академіків) (осіб) 

 

Середні витрати на довічну виплату одному дійсному члену (академіку) (грн.) 

 

Чисельність членів-кореспондентів (осіб) 

 

Середні витрати на довічну виплату одному дійсному члену-кореспонденту (грн.) 

 

 

Кількість наданих ліцензій, укладених ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (од.) 

Надходження за використання однієї ліцензії або укладеного ліцензійного договору (тис. грн.) 

 

 

Кількість наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (од.) 

 

Відсоток наукових та науково-технічних робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у загальній їх кількості (%) 

 

Кількість наукових та науково-технічних робіт, що мають інноваційну спрямованість (од.) 

 

Відсоток наукових та науково-технічних робіт, що мають інноваційну спрямованість у загальній їх кількості (%) 

 

 

 

Відсоток наукових та науково-технічних робіт, які виконуються за державним замовленням у загальній їх кількості (%) 

 

Кількість друкованих робіт (монографій, журналів, підручників, навчальних посібників тощо) (од.) 

Середні витрати на одну друковану роботу (монографію, журнал, підручник, навчальний посібник тощо) (грн.) 

 

 

Кількість публікацій в наукових виданнях (од.) 

 

 

Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти та міжнародні науково-дослідні проекти (од.) 

Кількість міжнародних науково-дослідних проектів (од.) 

Середні витрати на виконання одного міжнародного науково-дослідного проекту (тис. грн.) 

Відсоток впроваджених результатів виконаних спільних міжнародних науково-дослідних проектів (%) 

 

 

 

Відсоток впроваджених результатів спільних міжнародних наукових досліджень і прикладних розробок (%) 

Кількість міжнародних наукових організацій, до яких сплачуються внески (од.) 

Кількість сплачених членських внесків до міжнародних організацій (од.) 

 

Відсоток виконання зобов'язань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва (%) 

 

 

Залучені іноземні інвестиції в українську наукову сферу (грн.) 

Відсоток іноземних інвестицій до загальної кількості інвестицій, залучених в наукову сферу (%) 

 

Кількість створених нових технологій, видів техніки, матеріалів тощо (од.) 

Середні витрати на створення нової технології, одиниці техніки, матеріалу (грн.) 

 

 

Кількість проведених наукових виставок, симпозіумів, конференцій, наукових семінарів (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу (виставки, симпозіуму, конференції, наукового семінару) тис. грн.) 

Відсоток проведених наукових виставок, симпозіумів, конференцій, наукових семінарів до запланованих (%) 

 

Кількість отриманих патентів, заявок (од.) 

Середня вартість одного отриманого патента, заявки (тис. грн.) 

 

Кількість установ, що становлять національне надбання (од.) 

Кількість та найменування об'єктів, що становлять національне надбання (од.) 

Витрати на підтримку та збереження одного об'єкту, що становить національне надбання (тис. грн.) 

Відсоток збереження об'єктів, що становлять національне надбання (%) 

Проведення виборів та референдумів (КФКВК 0160) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кількість окружних (дільничних) виборчих комісій (од.) 

Кількість засідань виборчих комісій (од.) 

Середні витрати на проведення одного засідання виборчих комісій (тис. грн.) 

Оцінка міжнародними експертами виборів щодо їх проведення на демократичних засадах (%) 

 

 

Середні витрати на забезпечення діяльності однієї окружної (дільничної) комісії (тис. грн.) 

 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (функціонування комплексної системи захисту інформації, телекомунікаційної мережі тощо) (тис. грн.) 

Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців, які використовують автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців" (од.) 

 

Рівень впровадження Державного реєстру виборців (%) 

 

Кількість користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" рівня органу ведення Реєстру/рівня розпорядника Реєстру (од.) 

 

 

Витрати на забезпечення проведення уточнення персональних даних Державного реєстру виборців (тис. грн.) 

Кількість виборчих комісій, що отримують списки виборців виготовлені за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" рівня розпорядника реєстру (од.) 

 

 

 

Кількість розроблених та виданих збірників методичних матеріалів (од.) 

 

Рівень забезпечення однієї виборчої комісії збірниками методичних рекомендацій (%) 

Обслуговування боргу (КФКВК 0170) 

Обслуговування внутрішнього боргу (КФКВК 0171), обслуговування зовнішнього боргу (КФКВК 0172) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

 

 

Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування внутрішнього боргу (%) 

 

 

 

Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування зовнішнього боргу (%) 

Оборона (КФКВК 0200) 

Військова оборона (КФКВК 0210) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Чисельність військовослужбовців (без військовослужбовців строкової служби) (осіб) 

 

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без військовослужбовців строкової служби) (грн.) 

Відсоток забезпечення виплат відповідно до встановлених вимог (%) 

Чисельність військовослужбовців строкової служби (осіб) 

 

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби (грн.) 

 

Чисельність державних службовців та працівників (осіб) 

 

Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (грн.) 

 

 

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця (од.) 

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця (грн.) 

 

 

Чисельність особового складу, який забезпечується харчуванням (осіб) 

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (грн.) 

Рівень забезпечення харчуванням військовослужбовців відповідно до встановлених норм (%) 

 

Вартість закупленого продовольства (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість дободач харчування (тис. шт.) 

 

 

 

Чисельність особового складу, який забезпечується речовим майном (осіб) 

Витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця (грн.) 

Рівень речового забезпечення військовослужбовців (%) 

 

Кількість комплектів обмундирування, що буде придбано (тис. шт.) 

Середні витрати на придбання одного комплекту обмундирування (тис. грн.) 

 

 

Кількість помивок особового складу (тис. шт.) 

Середня вартість помивки одного військовослужбовця (грн.) 

 

 

Прання, ремонт натільної та постільної білизни (тис. т) 

 

 

Кількість споруд, будівель (од.) 

 

 

Питома вага будівель, споруд, що експлуатуються за основним призначенням (%) 

Кількість військових містечок (од.) 

 

 

Питома вага вартості будівель і споруд, переданих у безкоштовне користування (%) 

Загальна площа земель Міністерства оборони України (тис. га) 

 

 

Відсоток площі земель, що використовуються за основним призначенням (%) 

 

Кількість реалізованого військового майна (од.) 

 

Питома вага вартості реалізованого військового майна від вартості військового майна, що включене до переліків на відчуження (%) 

 

Вартість реалізованого військового майна (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість відряджень, польових виходів (од.) 

Середні витрати на одне відрядження, польовий вихід (грн.) 

 

 

Кількість придбаних путівок (од.) 

Середня вартість однієї путівки (грн.) 

Рівень забезпечення путівками (%) 

 

Довжина відремонтованих доріг (км) 

Середня вартість ремонту 1 км дороги (грн.) 

Питома вага відремонтованих доріг у загальній їх довжині (%) 

 

 

Частота проведення ремонту доріг (раз/період) 

 

 

Кількість закуплених паливно-мастильних матеріалів (тис. т) 

Середня вартість 1 т паливно-мастильних матеріалів (грн.) 

 

Кількість командних пунктів, на яких проводяться заходи щодо розвитку системи зв'язку (од.) 

Кількість придбаної апаратури зв'язку спеціального призначення та цифрової техніки зв'язку (од.) 

Середня вартість одиниці апаратури зв'язку спеціального призначення та цифрової техніки зв'язку (тис. грн.) 

Відсоток переведення Збройних Сил України на цифрові засоби зв'язку (%) 

 

 

Середні витрати на розвиток одного командного пункту (тис. грн.) 

Рівень забезпечення усіма видами зв'язку та інформаційними послугами (%) 

Кількість орендованих каналів зв'язку (од.) 

 

Середня вартість оренди одного каналу зв'язку (тис. грн.) 

 

Кількість абонентів телефонного зв'язку (од.) 

 

Середня вартість телефонних витрат на одного абонента (тис. грн.) 

 

 

Кількість військовозобов'язаних/
призовників/резервістів (осіб) 

Середні витрати на підготовку (перепідготовку) одного військовозобов'язаного/призовника/резервіста (грн.) 

Рівень виконання плану підготовки військовозобов'язаних/резервістів (%) 

 

 

Середня вартість призову одного громадянина на військову службу (грн.) 

Рівень виконання плану призову громадян на військову службу (%) 

Кількість військових комісаріатів (од.) 

 

Середня вартість утримання одного військового комісаріату (грн.) 

 

Кількість військовий частин (підрозділів), у яких проводяться заходи із реформування (од.) 

Кількість військових частин (підрозділів), які скорочено (ліквідовано) (од.) 

Середня вартість проведення одного заходу з реформування та скорочення військової частини (підрозділу) (тис. грн.) 

Рівень виконання плану реформування та скорочення військових частин (підрозділів) (%) 

 

 

Середня вартість охорони однієї військової частини (тис. грн.) 

 

Кількість військових частин (підрозділів), що входять до складу Об'єднаних сил швидкого реагування (од.) 

 

Середня вартість підготовки однієї частини (підрозділу) Об'єднаних сил швидкого реагування (тис. грн.) 

 

 

Кількість скорочених штатних посад (од.) 

 

Рівень виконання плану скорочення штатних посад (%) 

 

Чисельність військовослужбовців за контрактом, які пройшли підготовку (осіб) 

Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом (%) 

Рівень виконання плану комплектування посад військовослужбовців за контрактом (%) 

 

Площа казарм, які переобладнані для військовослужбовців за контрактом (тис. кв. м) 

Середні вартість робіт з переобладнання 1 кв. м казарм для військовослужбовців за контрактом (грн.) 

Відсоток казарм, переобладнаних для військовослужбовців за контрактом (%) 

Кількість озброєння та військової техніки, що необхідно модернізувати (од.) 

Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи із модернізації (од.) 

Середні витрати на модернізацію одиниці озброєння та військової техніки (тис. грн.) 

Рівень забезпеченості Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою (%) 

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту (од.) 

Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт (од.) 

Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки (тис. грн.) 

Коефіцієнт зносу озброєння та військової техніки (%) 

 

 

 

Виконання плану відновлення боєздатності озброєння та військової техніки (%) 

 

Кількість озброєння, військової техніки, спеціального обладнання та предметів довгострокового користування, що придбано (од.) 

Середні витрати на придбання озброєння, військової техніки, спеціального обладнання та предметів довгострокового користування, що придбано (од.) 

 

Кількість озброєння та військової техніки, що необхідно утилізувати (од.) 

Кількість озброєння та військової техніки, що утилізовано (од.) 

Середня вартість утилізації одиниці озброєння та військової техніки (тис. грн.) 

Питома вага відремонтованого/утилізованого озброєння та військової техніки у загальній кількості того, що потребує капітального ремонту/утилізації (%) 

 

 

 

Питома вага озброєння та військової техніки у боєготовному стані у їх загальній кількості (%) 

 

 

 

Рівень оновлення озброєння та військової техніки (%) 

 

Кількість заходів з міжнародного військового співробітництва (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу з міжнародного військового співробітництва (тис. грн.) 

Стан виконання міжнародних договорів та угод у військовій сфері (%) 

 

Кількість заходів з упередження вибухо- та пожежонебезпечних надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах, складах озброєння та військової техніки (од.) 

Витрати на проведення одного заходу з упередження вибухо- та пожежонебезпечних надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах, складах озброєння та військової техніки (тис. грн.) 

Питома вага арсеналів, баз, складів озброєння та військової техніки, на яких протягом звітного періоду були відсутні вибухо- та пожежонебезпечні надзвичайні ситуації, у загальній їх кількості (%) 

Кількість миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України (од.) 

Чисельність особового складу миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України (осіб) 

Середній розмір щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті на одного миротворця (грн.) 

 

Цивільна оборона (КФКВК 0220) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість бюджетних організацій (установ), які обслуговують державний резерв (од.) 

Кількість позицій номенклатури придбаних матеріальних цінностей до державного резерву (за групами товарів) (од.) 

Кількість позицій номенклатури, за якими збільшено фактичні запаси матеріальних цінностей державного резерву (од.) 

Зміна фактичних запасів матеріальних цінностей у державному резерві за окремими групами товарів (%) 

Кількість пунктів відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву (од.) 

Кількість розроблених/затверджених інструкцій про порядок і умови постачання, приймання, зберігання і відпуску матеріальних цінностей (од.) 

 

Виконання завдань із відпуску/закладання матеріальних цінностей до державного резерву (%) 

Кількість пунктів відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву, з якими укладено договори відповідального зберігання (од.) 

Кількість відповідальних зберігачів, з якими проведено розрахунки/в яких проведено перевірки стану зберігання матеріальних цінностей (од.) 

 

Забезпечення своєчасного освіження матеріальних цінностей (%) 

 

 

 

Забезпечення збереження матеріальних цінностей державного резерву на перевірених пунктах відповідального зберігання) (%) 

 

 

 

Зміна обсягу допущених порушень стану зберігання матеріальних цінностей державного резерву у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень відповідності матеріальних цінностей державного резерву вимогам якості (%) 

 

 

 

Рівень забезпечення організаціями технології довгострокового зберігання державного резерву (%) 

 

 

 

Рівень виконання стабілізаційних заходів з відпуску матеріальних цінностей з державного резерву (%) 

 

 

 

Відношення придбаних і закладених до державного матеріального резерву матеріальних цінностей до визначених норм їх накопичення (%) 

 

 

 

Відношення вартості придбаних до державного матеріального резерву матеріальних цінностей до вартості їх реалізації (%) 

Військова освіта (КФКВК 0240) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації (од.) 

Підготовка курсантів/слухачів (осіб) 

Середньорічна вартість підготовки одного курсанта/слухача (тис. грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту (%) 

 

Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу (осіб) 

Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу (тис. грн.) 

 

 

Підготовка ліцеїстів (осіб) 

Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста (тис. грн.) 

 

 

Підготовка студентів за контрактом (осіб) 

Середньорічна вартість підготовки одного студента за контрактом (тис. грн.) 

 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів (осіб) 

Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта/докторанта (тис. грн.) 

 

 

Перепідготовка офіцерських кадрів (осіб) 

Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця (тис. грн.) 

 

 

Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів (осіб) 

Вартість одного курсу підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців (тис. грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації (%) 

 

 

Середній показник частоти проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки офіцерських кадрів та державних службовців (разів/період) 

Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації, та загальної кількості фахівців галузі (%) 

 

 

 

Рівень задоволення військовими фахівцями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів до потреби Збройних Сил України та інших військових формувань України (%) 

Інша діяльність у сфері оборони (КФКВК 0260) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість вітчизняних підприємств і установ, які приймають участь в виставкових заходах (од.) 

Кількість міжнародних виставок у сфері оборони (од.) 

Середні витрати на проведення однієї міжнародної виставки у сфері оборони (тис. грн.) 

Зміна експорту українських товарів на міжнародні товарні ринки (%) 

 

Кількість засідань двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва (од.) 

Середні витрати на проведення одного засідання двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва (тис. грн.) 

Зміна кількості підприємств, що вийшли на міжнародні товарні ринки (од.) 

 

Кількість учасників виставкових заходів у сфері оборони (осіб) 

 

 

 

Кількість укладених протоколів намірів про міжнародне співробітництво (од.) 

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада (КФКВК 0300) 

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону (КФКВК 0310) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів, рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість зареєстрованих злочинів (тис. од.) 

Кількість злочинів, розслідування справи за якими закінчено (тис. од.) 

Рівень злочинності, в тому числі серед неповнолітніх, у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю (тис. од.) 

Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю, розслідування справи за якими закінчено (тис. од.) 

Рівень розкриття злочинів (%) 

 

Кількість виявлених організованих та злочинних організацій (од.) 

 

Питома вага злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю до загальної кількості зареєстрованих злочинів (%) 

 

Кількість вилученої зброї та бойових припасів (од.) 

 

 

 

Вилучено предметів та цінностей на суму (тис. грн.) 

 

 

 

Вилучено наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (т) 

 

 

 

Загальна кількість порушених кримінальних справ (шт.) 

 

 

 

Кількість повернутих в Україну потерпілих від злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми (осіб) 

 

 

 

Кількість щоденних маршрутів, в тому числі піших, та маршрутів за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку (од.) 

 

Питома вага маршрутів з охорони громадського порядку за допомогою пересувних засобів у загальній кількості маршрутів (%) 

 

Кількість варт (планових, судових, зустрічних та особливих) з перевезення спецконтингенту (од.) 

 

 

 

Чисельність спецконтингенту перевезеного вартами внутрішніх військ (осіб) 

 

 

 

Кількість викрадених транспортних засобів, що перебувають у розшуку (од.) 

 

Кількість знайдених транспортних засобів до загальної кількості транспортних засобів у розшуку (%) 

 

Кількість вилучених посвідчень водія (од.) 

 

Відсоток позитивних проб на виявлення алкоголю та наркотичних засобів при здійсненні заходів з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю (%) 

 

 

 

Рівень смертності (травматизму) внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна кількості дорожньо-транспортних пригод на аварійно-небезпечних ділянках, на яких здійснено заходи із регулювання дорожнього руху (%) 

 

 

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу (грн.) 

 

 

Чисельність особового складу, що забезпечений речовим майном (осіб) 

Витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця, особи рядового та начальницького складу (грн.) 

Рівень забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу речовим майном (%) 

 

 

 

Рівень використання речового майна відносно встановлених норм (%) 

 

Кількість придбаної спеціальної техніки, засобів оперативного зв'язку (од.) 

 

Рівень забезпеченості спеціальною технікою, засобами оперативного зв'язку тощо (%) 

Кількість пунктів розміщення незаконних мігрантів (од.) 

Чисельність депортованих у примусовому порядку (осіб) 

Середні витрати на утримання одного мігранта у пункті розміщення незаконних мігрантів (грн.) 

Кількість нелегальних мігрантів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Чисельність нелегальних мігрантів у пунктах розміщення незаконних мігрантів (осіб) 

 

Середній термін перебування одного мігранта у пункті розміщення незаконних мігрантів (днів) 

Відсоток видворених незаконних мігрантів з дотриманням термінів, встановлених рішеннями про видворення (%) 

 

Кількість побудованих придбаних/введених в експлуатацію об'єктів спеціального призначення (од.) 

Середня вартість робіт із будівництва об'єктів спеціального призначення на 1 кв. м (грн.) 

Рівень введення в дію об'єктів спеціального призначення (%) 

 

Кількість об'єктів спеціального призначення, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

Середня вартість робіт із капітального ремонту/реконструкції об'єктів спеціального призначення на 1 кв. м (грн.) 

Рівень оновлення об'єктів спеціального призначення (%) 

 

Кількість встановлених основних прикордонних стовпів (од.) 

 

 

 

Кількість відремонтованих та відновлених прикордонних стовпів (од.) 

 

 

Загальна протяжність державного кордону (км) 

Кількість придбаних комплексів обладнання і програмного забезпечення для автоматизації прикордонного контролю (од.) 

Середня вартість одного комплексу обладнання і програмного забезпечення для автоматизації прикордонного контролю (тис. грн.) 

 

 

Чисельність громадян, оформлених через державний кордон (осіб) 

Щільність охорони державного кордону (осіб/км) 

Зміна кількості порушень при перетині державного кордону у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість транспортних засобів, пропущених через державний кордон (од.) 

 

 

Кількість вузлів місцевого та регіонального рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб (од.) 

Кількість виданих паспортів громадянина України/паспортів громадянина України для виїзду за кордон/тимчасових посвідчень громадянина України/проїзних документів дитини для виїзду за кордон (тис. грн.) 

Вартість виготовлення одного паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон/тимчасового посвідчення громадянина України/проїзного документа дитини для виїзду за кордон (грн.) 

Рівень забезпеченості паспортами громадян України (%) 

 

 

Середній термін видачі одного паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон/тимчасового посвідчення громадянина України/проїзного документа дитини для виїзду за кордон (днів) 

 

Протипожежний захист та рятування (КФКВК 0320) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (грн.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (од.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість об'єктів, на яких проведено профілактичні протипожежні заходи (од.) 

Кількість працівників оперативно-рятувальної служби в середньому на одну операцію з ліквідації пожежі/надзвичайної ситуації (осіб) 

Рівень смертності внаслідок пожеж/надзвичайних ситуацій (%) 

 

Кількість пожеж/надзвичайних ситуацій (од.) 

Кількість пожеж/надзвичайних ситуацій на один підрозділ оперативно-рятувальної служби (од.) 

Рівень травматизму потерпілих внаслідок пожеж/надзвичайних ситуацій у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць аварійно-рятувальних підрозділів (од.) 

 

Середній час ліквідації пожеж/надзвичайних ситуацій (год.) 

Зміна середнього часу ліквідації пожеж/надзвичайних ситуацій у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість оперативних одиниць аварійно-рятувальних формувань (од.) 

 

 

Зміна обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна кількості знищених та пошкоджених будівель, споруд, автотехніки тощо у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи аварійно-рятувальними формуваннями (од.) 

Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи аварійно-рятувальними формуваннями, на одну оперативну одиницю (од.) 

Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт (тис. грн.) 

 

Кількість залучень підрозділів аварійно-рятувальних формувань до виконання профілактичних заходів (разів) 

Кількість залучень підрозділів аварійно-рятувальних формувань до виконання профілактичних заходів на одну оперативну одиницю (разів) 

Кількість виявлених порушень на один профілактичний захід (од.) 

Витрати на знищення та знешкодження боєприпасів (тис. грн.) 

Планова кількість до знищення та знешкодження боєприпасів (од.) 

Витрати на знищення/знешкодження 1 т боєприпасів на спеціально підготовлених дільницях (тис. грн.) 

Рівень виконання заходів щодо знищення та знешкодження боєприпасів/(%) 

 

Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів (од.) 

 

Питома вага знищених боєприпасів у загальній кількості тих, що підлягають знищенню (%) 

 

Територія, на якій заплановано проведення поглибленої очистки (кв. м) 

Витрати на проведення поглибленої очистки 1 га території (тис. грн.) 

 

Витрати на модернізацію вузла зв'язку та закупка обладнання для будівництва відомчої цифрової мережі (тис. грн.) 

Кількість підрозділів оснащених програмно-апаратними комплексами (од.) 

Середня вартість одного комплекту цифрової АТС (тис. грн.) 

Рівень завантаження відомчої мережі зв'язку (%) 

Кількість регіональних центрів страхового фонду документації та бюджетних установ (од.) 

Кількість виробів (об'єктів), на які документація закладається до страхового фонду документації (од.) 

Середня вартість виготовлення одного аркуша страхового фонду документації на продукцію спеціального призначення (грн.) 

Відсоток передачі документів страхового фонду документації з першого пред'явлення (%) 

 

Кількість виробів (об'єктів), на які документація зберігається у страховому фонді документації (од.) 

 

Зміна обсягу передачі на зберігання документів страхового фонду документації у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість аркушів страхового фонду документації на продукцію спеціального призначення (тис. арк.) 

 

Зміна обсягу закладання на зберігання документів страхового фонду документації у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Кількість прийнятих на зберігання документів страхового фонду документації в розрахунку на одного працюючого (од.) 

 

Кількість задіяних до чергування на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден/аеродромів (од.) 

Кількість тренувальних/оперативно-рятувальних вильотів (од.) 

Вартість однієї години польоту повітряного судна (за типами повітряних суден) (тис. грн.) 

Рівень готовності пошуково-рятувальних сил та засобів до проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт в зоні відповідальності України (%) 

Кількість координаційних центрів з пошуку та рятування (од.) 

Кількість тренувальних/оперативно-рятувальних стрибків з парашута (од.) 

Вартість утримання одного повітряного судна у зоні відповідальності (за типами повітряних суден) (тис. грн.) 

 

 

Кількість реагувань на надзвичайні події (од.) 

 

 

Витрати на придбання спеціальної аварійно-рятувальної, пожежної техніки та обладнання (тис. грн.) 

Кількість придбаної спеціальної аварійно-рятувальної, пожежної техніки та обладнання (грн.) 

Середня вартість одиниці спеціальної аварійно-рятувальної, пожежної техніки та обладнання (тис. грн.) 

Рівень забезпеченості спеціальною аварійно-рятувальною, пожежною технікою та обладнанням порівняно з потребою (%) 

 

 

 

Рівень зносу спеціальної аварійно-рятувальної, пожежної техніки та обладнання (%) 

 

 

 

Рівень оновлення спеціальної аварійно-рятувальної, пожежної техніки та обладнання (%) 

Судова влада (КФКВК 0330) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (грн.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість адміністративних/господарських/
кримінальних/цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, які знаходяться на розгляді (од.) 

Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю (од.) 

Відсоток закінчених провадженням справ у поточному році (%) 

 

Кількість справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з корупцією, які знаходяться на розгляді (од.) 

Середній термін розгляду однієї справи (днів) 

Відсоток процесуальних документів, щодо яких вирішувались питання про їх прийняття до провадження (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

Середні витрати на одного працівника суду (тис. грн.) 

Відсоток справ, залишених без розгляду у загальній кількості справ (%) 

 

Кількість звернень громадян/суб'єктів господарювання до судів (од.) 

Кількість звернень громадян/суб'єктів господарювання до судів на одного виконавця (од.) 

 

 

Кількість апеляційних та касаційних скарг, що надходять на розгляд (од.) 

Середньомісячна кількість апеляційних та касаційних скарг на одного суддю (од.) 

Відсоток розглянутих апеляційних та касаційних скарг (%) 

 

Сума надходжень від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість роздрукованих технічних записів судових засідань та виданих дублікатів виконавчих листів або судових наказів (од.) 

 

 

 

Надходження плати за роздрукування технічного запису судового засідання в цивільних справах та видачі дубліката виконавчого листа або судового наказу (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість рішень про призначення/звільнення суддів на адміністративні посади (од.) 

 

Відсоток вчасно виконаної роботи щодо формування суддівського корпусу (%) 

 

 

 

Відсоток вчасно виконаної роботи щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (%) 

 

Кількість створених та впроваджених інформаційно-аналітичних систем (од.) 

Відношення кількості систем до кількості вирішених задач (%) 

Рівень вирішення поставлених задач за допомогою інформаційно-аналітичних систем (%) 

 

 

 

Середня швидкість пошуку та обміну інформації (Мбіт/сек) 

 

 

 

Тривалість збоїв у роботі інформаційно-аналітичних систем (год.) 

 

Загальна площа придбаного (побудованого) житла для суддів (кв. м) 

Середня вартість 1 кв. м житла, придбаного для суддів (грн.) 

Відсоток суддів, які отримали житло у загальній кількості тих, що потребують поліпшення житлових умов (%) 

Кількість суддів, які потребують поліпшення житлових умов (осіб) 

Кількість суддів, які забезпеченні житлом (осіб) 

 

 

Кримінально-виконавча система та виправні заходи (КФКВК 0340) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (грн.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість слідчих ізоляторів/виховних/виправних колоній/кримінально-виконавчих установ (од.) 

Спискова чисельність осіб, які тримаються у слідчих ізоляторях/виховних/виправних колоніях/кримінально-виконавчих установах (осіб) 

Чисельність осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, у розрахунку на одного працівника цих установ (осіб) 

Відсоток неповнолітніх у загальній чисельності осіб, які тримаються у виховних колоніях та слідчих ізоляторах (%) 

Кількість підрозділів кримінально-виконавчої інспекції (од.) 

Чисельність осіб на обліку у кримінально-виконавчій інспекції (осіб) 

Чисельність осіб на обліку у кримінально-виконавчій інспекції, у розрахунку на одного працівника (осіб) 

Відсоток засуджених, яких умовно-достроково звільнено від відбуття покарань у загальній їх чисельності (%) 

Чисельність персоналу кримінально-виконавчої інспекції (осіб) 

 

 

Відсоток засудженим, яким невідбуту частину покарання замінено більш м'яким (%) 

Чисельність персоналу органів та установ кримінально-виконавчої служби (осіб) 

 

 

Відсоток осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (%) 

 

 

Середньодобові витрати на забезпечення продуктами харчування однієї особи, що тримається в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (грн.) 

 

 

Чисельність осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, яким надана медична допомога (осіб) 

Середні витрати на рік на медичне забезпечення однієї особи, що тримається в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (грн.) 

Рівень захворюваності осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (%) 

 

 

Середні витрати на рік на речове забезпечення однієї особи, що тримається в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (грн.) 

Рівень забезпечення осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах речовим майном (%) 

Кількість спеціалізованих протитуберкульозних установ та спеціалізованих лікарень кримінально-виконавчої служби (од.) 

Чисельність осіб - хворих на туберкульоз, які лікуються в протитуберкульозних установах та спеціалізованих лікарнях кримінально-виконавчої служби (осіб) 

Середні витрати на рік на лікування одного хворого на туберкульоз (грн.) 

Рівень захворюваності на туберкульоз осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (%) 

Кількість кабінетів інфекційних захворювань та інфекційних відділень стаціонарного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (од.) 

Чисельність осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД (осіб) 

Вартість лікування на місяць одного ВІЛ-інфікованого або хворого на СНІД, який перебуває на диспансерному обліку (%) 

Рівень смертності ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, які перебуваю на диспансерному обліку (%) 

 

Чисельність ув'язнених, які залучені до виробничої діяльності (осіб) 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, повторно засуджених (%) 

 

 

 

Зміна обсягів власних надходжень в установах кримінально-виконавчої служби у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кошторисна вартість робіт з будівництва/капітального ремонту/реконструкції будівель, споруд та інженерних об'єктів кримінально-виконавчої служби (тис. грн.) 

Кількість побудованих/відремонтованих/
реконструйованих будівель, споруд та інженерних об'єктів кримінально-виконавчої служби (од.) 

Середня вартість будівництва/ремонту/реконструкції одного об'єкта кримінально-виконавчої служби (тис. грн.) 

Відсоток місць для утримання засуджених, які відповідають європейським стандартам (%) 

 

Кількість нових місць для утримання засуджених (од.) 

 

Відсоток аварійно-небезпечних та непридатних будівель, споруд та інженерних об'єктів кримінально-виконавчої служби у загальній їх кількості (%) 

 

 

 

Відсоток установ виконання покарань, які облаштовані кімнатами для відвідування (%) 

 

 

 

Рівень забезпеченості спеціальною технікою оперативних підрозділів установ виконання покарань (%) 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів при установах виконання покарань (од.) 

Чисельність засуджених осіб, які навчаються в навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої служби (осіб) 

Середні витрати на навчання одного засудженого у навчальному закладі при установах кримінально-виконавчої служби (грн.) 

Чисельність засуджених осіб, які здобули базову або повну загальну середню освіту в навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої служби (осіб) 

 

 

 

Відсоток засуджених осіб, які здобули базову або повну середню освіту від чисельності засуджених, які не мали освіти (%) 

Діяльність у сфері безпеки держави (КФКВК 0350) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (грн.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (грн.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Кількість підрозділів органів системи Служби безпеки України (од.) 

Направлено справ до суду з обвинувальним висновком (од.) 

 

 

 

Порушено кримінальних справ (од.) 

 

Рівень розкриття кримінальних справ (%) 

 

Кількість наданої інформації до вищих органів державної влади, центральних органів виконавчої влади, органів місцевої виконавчої влади та самоврядування (од.) 

 

Повернуто фінансово-матеріальних цінностей із-за кордону у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Вартість повернутих фінансово-матеріальних цінностей із-за кордону (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість здійснених профілактичних заходів у сфері безпеки держави (од.) 

 

 

 

Кількість протоколів про скоєння корупційних діянь співробітниками митних, правоохоронних, контролюючих органів та ДДВПУ (од.) 

 

 

 

Вилучено, конфісковано предметів контрабанди/вогнепальної зброї/вибухівки/наркотичних речовин/предметів, що становлять історичну та культурну цінність на суму (тис. грн.) 

 

 

 

Конфісковано, повернено в доход держави майна, цінностей, коштів за вироком та рішенням суду у кримінальних справах на суму (тис. грн.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість заходів із забезпечення захисту інформаційних ресурсів держави (од.) 

Середні витрати на забезпечення захисту одного інформаційного ресурсу держави (грн.) 

Рівень захисту інформаційно-аналітичних систем відповідно до стандартів у цій сфері (%) 

 

Кількість тактико-спеціальних/
командно-штабних/
міжнародних навчань (од.) 

Середні витрати на проведення одного тактико-спеціального/
командно-штабного/
міжнародного навчання (грн.) 

Рівень підготовки фахівців по боротьбі з тероризмом (%) 

 

Кількість створених комплексів обладнання для потреб Національної системи конфіденційного зв'язку (од.) 

Вартість одного комплексу обладнання для потреб Національної системи конфіденційного зв'язку (тис. грн.) 

Рівень захисту інформації окремих фізичних або юридичних осіб України (абонентів спеціалізованого державного підприємства) за рахунок передавання за допомогою Національної системи конфіденційного зв'язку конфіденційної інформації (%) 

Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді (КФКВК 0360) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (грн.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади (КФКВК 0380) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (грн.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (грн.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (грн.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Кількість підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (од.) 

Кількість спеціалізованих заходів у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації (од.) 

Оперативність, достовірність, конфіденційність та своєчасність доведення сигналів управління (%) 

Рівень забезпечення надійним урядовим та шифрувальним документальним зв'язком (%) 

 

 

 

Рівень забезпечення безперебійного функціонування державної системи урядового зв'язку (%) 

 

Кількість проведених експертиз проектів законів України та інших нормативно-правових актів на відповідність законодавству ЄС (од.) 

Кількість проведених експертиз проектів законів України та інших нормативно-правових актів на відповідність законодавству ЄС на одного виконавця (од.) 

Кількість проведених експертиз проектів законів України та інших нормативно-правових актів на відповідність законодавству ЄС у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Обсяг стягнутого виконавчого збору (тис. грн.) 

Сума стягнутих коштів за виконавчими документами одним державним виконавцем (тис. грн.) 

Зміна кількості завершених виконавчих документів у порівнянні з попереднім роком (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Чисельність працівників спеціального миротворчого центру (осіб) 

Кількість направлених миротворців до Місії ООН (осіб) 

Середні витрати на одного миротворця на місяць (тис. грн.) 

Рівень виконання покладених завдань на миротворчий персонал, задіяний у виконанні міжнародних миротворчих операцій (%) 

 

Кількість супроводжених міжнародних суддів з метою забезпечення їх особистої безпеки (од.) 

 

Рівень забезпечення особистої безпеки міжнародних суддів (%) 

 

Кількість цільових операцій із вилучення з незаконного обігу зброї, наркотиків (од.) 

 

 

 

Кількість заходів з охорони громадського порядку та безпеки в населених пунктах, у яких здійснюються миротворчі операції (од.) 

 

Рівень виконання заходів з охорони громадського порядку та безпеки в населених пунктах, у яких здійснюються миротворчі операції (%) 

Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони особливо важливих державних об'єктів (осіб) 

Кількість особливо важливих державних об'єктів, що підлягають охороні (од.) 

Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби із охорони особливо-важливих державних об'єктів (на добу) (осіб) 

Відсоток забезпечення охорони об'єктів дипломатичного призначення та особливо-важливих об'єктів (%) 

 

Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що підлягають охороні (од.) 

 

Рівень забезпечення охорони особливо важливих об'єктів, майна (%) 

 

Кількість варт з охорони спеціальних вантажів (од.) 

 

 

 

Виділення особового складу на несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів протягом року (люд./год.) 

 

 

 

Кількість затримань за спробу проникнення/порушення режиму/крадіжки матеріальних цінностей на особливо важливих державних об'єктах (осіб) 

 

 

 

Вартість матеріальних цінностей, що вилучені при спробі крадіжок на особливо важливих державних об'єктах (тис. грн.) 

 

 

Кількість людино-годин, необхідних для провадження дізнання, досудового слідства чи розгляду кримінальних справ (люд./год.) 

Кількість кримінальних справ, які мають бути розглянуті за участю адвокатів, призначених державними органами (од.) 

Середній термін розгляду адвокатом однієї кримінальної справи (днів) 

Відсоток кримінальних справ, розглянутих за участю адвокатів (%) 

 

 

 

Відсоток кримінальних справ, розглянутих адвокатами у встановлені законодавством терміни (%) 

Економічна діяльність (КФКВК 0400) 

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність (КФКВК 0410) 

Загальна економічна та торговельна діяльність (КФКВК 0411), регулювання трудових відносин (КФКВК 0412) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Кількість територіальних органів Антимонопольного комітету України (од.) 

Кількість розглянутих заяв/справ з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції (од.) 

Розмір повернутих державі та споживачам прямих втрат внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції (сума збитків (шкоди), сплачених штрафів, пені) на одну справу (грн.) 

Зміна кількості товарних ринків, на яких не допущено або припинено обмеження, усунення чи спотворення конкуренції, внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна кількості припинених випадків неправомірного встановлення цін монопольними утвореннями у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Питома вага товарних ринків, на яких недопущено монополізації або суттєвого обмеження конкуренції внаслідок контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання у загальній кількості товарних ринків, стосовно яких розглядалися заяви (%) 

 

 

 

Питома вага врахованих рекомендацій органів Антимонопольного комітету України щодо сприяння розвитку підприємництва і конкуренції до кількості наданих рекомендацій (%) 

 

 

 

Зміна обсягів завданих державі збитків (шкоди), внаслідок порушень законодавства про захист економічної конкуренції у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток відшкодованих збитків (шкоди), сплаченого незаконно одержаного прибутку, штрафів, пені внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції (%) 

 

 

 

Співвідношення надходжень до бюджету від штрафів (санкцій, пені) за рішенням державного органу з питань захисту економічної конкуренції та суми завданих збитків (шкоди) внаслідок порушень законодавства про захист економічної конкуренції (%) 

 

Кількість об'єктів державної власності (державне майно), які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності (од.) 

Кількість проведених інвентаризацій державного майна на одного виконавця (од.) 

Рівень інвентаризації об'єктів державної власності (%) 

 

Кількість договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких контролюється (од.) 

 

 

 

Надходження від дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності (тис. грн.) 

Виконання планових показників надходжень від дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності (%) 

Зміна обсягу надходжень від дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Надходження коштів до бюджету від оренди державного майна (тис. грн.) 

Виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди державного майна (%) 

Зміна обсягу надходжень до бюджету від оренди державного майна у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість укладених договорів оренди майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що є загальнодержавною власністю (од.) 

 

Зміна питомої ваги прибуткових суб'єктів господарювання та інших підприємств, установ та організацій, корпоративні права яких належать державі, порівняно з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна обсягу чистого прибутку суб'єктів господарювання та інших підприємств, установ та організацій, корпоративні права яких належать державі, порівняно з попереднім роком (%) 

Кількість регіональних управлінь у справах захисту прав споживачів (од.) 

Кількість перевірених суб'єктів господарювання (од.) 

 

Відсоток суб'єктів господарювання, на яких не виявлено фактів порушення вимог нормативних документів щодо стандартизації при випуску продукції у загальній кількості перевірених (%) 

Чисельність штатних працівників підвідомчих управлінь у справах захисту прав споживачів (чол.) 

Кількість зразків товарів, які будуть відібрані для проведення досліджень (од.) 

Упереджено порушень законодавства з питань захисту прав споживачів (робіт, послуг) на суму (млн. грн.) 

Кількість суб'єктів господарювання, у яких не виявлено порушень прав споживачів (од.) 

 

 

 

Відсоток виявлених недоброякісних товарів (робіт, послуг) у загальному обсязі перевірених (%) 

 

 

 

Зміна частки недоброякісних товарів (робіт, послуг) у загальному обсязі перевірених у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів (од.) 

Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів на одного працівника (од.) 

Питома вага проектів актів, визнаних не регуляторними, у загальній кількості розглянутих (%) 

 

Кількість прийнятих рішень про погодження проектів регуляторних актів (од.) 

 

Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження, у загальній кількості розглянутих (%) 

 

Кількість прийнятих рішень про відмову у погодженні проектів регуляторних актів (од.) 

 

Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про відмову у їх погодженні, у загальній кількості розглянутих (%) 

 

Кількість реєстраційних дій, записи про які внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (од.) 

Кількість реєстраційних дій, записи про які внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на одного працівника (од.) 

Зміна кількості реєстраційних дій, записи про які внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звітів про ліцензійну діяльність та прийнятих файлів із звітними відомостями до Єдиного ліцензійного реєстру (од.) 

Кількість опрацьованих звітів про ліцензійну діяльність та прийнятих файлів із звітними відомостями до Єдиного ліцензійного реєстру на одного працівника (од.) 

 

 

Кількість прийнятих та зареєстрованих в Мін'юсті Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності, змін до них та Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов (од.) 

 

 

 

Кількість скарг суб'єктів господарської діяльності, розглянутих експертно-апеляційною радою (од.) 

 

Зміна кількості скарг суб'єктів господарської діяльності, розглянутих експертно-апеляційною радою, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість розпоряджень, прийнятих за результатами розгляду скарг експертно-апеляційною радою (од.) 

 

Кількість розпоряджень, прийнятих за результатами розгляду скарг експертно-апеляційною радою, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість звернень до адміністраторів та дозвільних центрів (од.) 

 

 

 

Кількість документів дозвільного характеру, виданих адміністраторами та дозвільними центрами (од.) 

Середня кількість виданих документів дозвільного характеру на один дозвільний центр та одного адміністратора (од.) 

Кількість документів дозвільного характеру, виданих адміністраторами та дозвільними центрами, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість атестованих фахівців фондового ринку (осіб) 

 

Зміна кількості оскаржень до суду учасниками фондового ринку рішень, дій державного органу з реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів (%) 

 

Кількість перевірок внутрішньо фірмового експортного контролю (од.) 

Обсяг виявлених правопорушень щодо міжнародних передач товарів (тис. грн.) 

Рівень дотримання законодавства у сфері внутрішньо фірмового експортного контролю (за кількістю та обсягами правопорушень) (%) 

 

Кількість перевірок/перевірених об'єктів з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду підприємств (од.) 

Кількість перевірок/перевірених об'єктів з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду підприємств на одного державного інспектора (од.) 

Рівень дотримання правил промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду підприємств (%) 

 

 

 

Зміна кількості нещасних випадків на виробництві, пов'язаних з порушеннями промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у порівнянні з попереднім роком (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість заходів у сфері двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу у сфері двостороннього співробітництва України з міжнародними організаціями (тис. грн.) 

Кількість підготовлених двосторонніх міжурядових угод, програм довгострокового співробітництва, протоколів, меморандумів під час спільних засідань Спільних Міжурядових Комісій (од.) 

 

 

 

Питома вага товарообігу країн, в яких створені Комісії, у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України (%) 

Витрати на участь України у міжнародних форумах/конференціях/семінарах/
презентаціях/виставках (тис. грн.) 

Кількість міжнародних форумів/семінарів/конференцій/
презентацій/виставок (од.) 

Середні витрати на організацію одного міжнародного форуму/семінару/конференції/
презентації/виставки (тис. грн.) 

Зміна експорту українських товарів на міжнародні товарні ринки (%) 

Виставкова площа (кв. м) 

Кількість вітчизняних підприємств-учасників міжнародних виставкових заходів (од.) 

Середня вартість участі у виставкових заходах одного підприємства (тис. грн.) 

Зміна кількості підприємств, які вийшли на міжнародні товарні ринки (од.) 

Кількість наукових установ, що здійснюють гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими (од.) 

Кількість розроблених національних стандартів, гармонізованих (ідентичних та модифікованих) з міжнародними та європейськими (од.) 

Середня вартість розроблення одного національного стандарту, гармонізованого із міжнародними та європейськими (тис. грн.) 

Рівень гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими (%) 

Кількість укладених договорів на придбання пересувних лабораторій з контролю якості та безпеки нафтопродуктів (од.) 

Кількість придбаних пересувних лабораторій з контролю якості та безпеки нафтопродуктів (од.) 

Середня вартість придбання та функціонування однієї пересувної лабораторії з контролю якості та безпеки нафтопродуктів (тис. грн.) 

Відсоток забезпечення безперебійного функціонування пересувних лабораторій з контролю якості та безпеки нафтопродуктів (%) 

Кількість організацій, що здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм, правил (од.) 

Кількість перевірок з питань забезпечення якості та безпеки продукції (од.) 

Середня кількість перевірок з питань забезпечення якості та безпеки продукції на одного державного інспектора (од.) 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Чисельність державних інспекторів державного нагляду за додержанням стандартів, норм, правил/державних інспекторів державного метрологічного нагляду (осіб) 

 

 

Зміна обсягів надходження неякісної та небезпечної продукції на споживчий ринок України (%) 

Кількість об'єктів, що забезпечують функціонування та розвиток державної геодезичної мережі та топографічного картографування (од.) 

Кількість робіт з обстеження та оновлення пунктів державної геодезичної мережі (од.) 

Середня вартість обстеження та оновлення одного пункту державної геодезичної мережі (грн.) 

Відсоток топографічних карт, які відповідають сучасному стану місцевості (%) 

 

Площа території, на якій здійснюється комплекс робіт зі створення та оновлення топографічних карт (кв. м) 

Середня вартість картографування 1 кв. км території (грн.) 

Питома вага обстежених та оновлених пунктів національної геодезичної мережі у загальній їх кількості (%) 

 

 

 

Питома вага новостворених (оновлених) топографічних карт у загальній їх кількості (%) 

Витрати на проведення грошових аукціонів, оплату послуг інших сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, приватизацією, оплату юридичних послуг, оплату послуг зберігачів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках шляхом випуску депозитарних розписок, здійснення експертних незалежних оцінок, витрати, пов'язані з функціонуванням та утриманням галузевого державного архіву фінансових посередників (тис. грн.) 

Кількість об'єктів, які підлягають продажу (од.) 

 

Співвідношення вартості приватизованого державного майна та вартості майна за актами оцінки (%) 

 

Кількість незалежних оцінок об'єктів, що підлягають приватизації (шт.) 

 

 

 

Кількість проведених грошових аукціонів (шт.) 

 

 

 

Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна (тис. грн.) 

Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна (%) 

 

Витрати на організацію продажу земельних ділянок, на яких розташовано об'єкти, що підлягають приватизації (тис. грн.) 

Кількість проданих земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації/пакетів акцій ВАТ, статутні капітали яких збільшено на вартість земельної ділянки (шт.) 

 

 

 

Надходження коштів від продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації/пакетів акцій ВАТ, статутні капітали яких збільшено на вартість земельної ділянки (тис. грн.) 

Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації/пакетів акцій ВАТ, статутні капітали яких збільшено на вартість земельної ділянки (%) 

 

Витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (тис. грн.) 

Кількість звітів експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (од.) 

 

 

Витрати, пов'язані із внесенням вартості земельної ділянки до статутного фонду ВАТ (реєстрацією змін до статуту ВАТ, реєстрацією емісії акцій) (тис. грн.) 

Кількість проданих пакетів акцій ВАТ, статутні капітали, яких збільшено на вартість земельної ділянки (од.) 

 

 

Витрати на заходи, пов'язані із правовою охороною інтелектуальної власності та функціонуванням системи правової охорони інтелектуальної власності (тис. грн.) 

Кількість виданих свідоцтв про реєстрацію авторського та суміжного права (од.) 

Середні витрати, пов'язані з реєстрацією одного авторського права та суміжного права (грн.) 

Зміна кількості зареєстрованих авторських та суміжних прав у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Співвідношення зареєстрованих авторських прав та поданих авторських прав (%) 

 

Кількість контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (од.) 

Витрати на виготовлення 1000 контрольних марок (грн.) 

Питома вага виданих контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних українською мовою (%) 

 

Надходження до бюджету від продажу контрольних марок для маркування аудіо-та відеопродукції, у тому числі дисків (тис. грн.) 

Виконання планових надходжень до бюджету від продажу контрольних марок для маркування аудіо- та відеопродукції, у тому числі дисків (%) 

Співвідношення надходжень до бюджету від продажу контрольних марок та вартості ліцензійної і неліцензійної продукції (%) 

 

 

 

Зміна співвідношення находжень до бюджету від продажу контрольних марок та вартості ліцензійної та неліцензійної продукції у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Частка ліцензійної продукції на українському ринку (%) 

 

Сума, на яку вилучено контрафактної продукції (тис. грн.) 

 

Зміна обсягу ліцензійної продукції у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Співвідношення кількості вилучених примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та кількості контрольних марок, виданих для їх маркування (%) 

 

Кількість заходів із створення системи моніторингу фондового ринку (од.) 

Середні витрати на один захід із створення системи моніторингу фондового ринку (тис. грн.) 

Рівень впровадження системи моніторингу фондового ринку (%) 

0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство 

0421 Сільське господарство 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Частка продукції сільського господарства у загальному обсязі валової доданої вартості (%) 

 

 

 

Питома вага площі сільськогосподарських земель у загальній площі території України (%) 

 

 

 

Питома вага прибуткових сільськогосподарських підприємств у їх загальній кількості (%) 

 

 

 

Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства (%) 

 

 

 

Питома вага фермерських господарств у загальній кількості сільськогосподарських суб'єктів господарювання (%) 

 

 

 

Питома вага сільськогосподарської продукції, виробленої фермерськими господарствами (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Площа посіву озимих (ярих) культур за видами (тис. га) 

Валовий збір озимих (ярих) культур за видами (тис. т) 

Обсяг фінансової підтримки на 1 га посіву озимих (ярих) культур за видами (грн.) 

Зміна виробництва озимих (ярих) культур у порівнянні з попереднім роком за видами культур (%) 

Площа зрошуваних земель із використанням насосних установок і дощувальних машин, які працюють з використанням електроенергії (палива) (тис. га) 

Кількість електроенергії (палива), необхідної для поливу сільськогосподарських культур (тис. кВт·год. т) 

Вартість здешевлення 1 тис. кВт·год. електроенергії (1 т палива) (грн.) 

Врожайність сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість поголів'я худоби/птиці за видами вирощеного та проданого на забій (тис. голів) 

Обсяги реалізації переробним підприємствам в живій вазі худоби/птиці за видами (тис. т) 

Обсяги фінансової підтримки на 1 т м'яса в живій вазі худоби/птиці за видами (грн.) 

Обсяги надходження на забій та переробку худоби/птиці за видами у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Закуплене поголів'я племінних нетелів та корів молочного та м'ясного напряму продуктивності (тис. голів) 

Середній розмір дотації на одну голову закупленого поголів'я нетелів або племінних корів молочного та м'ясного напряму продуктивності (грн.) 

Зміна поголів'я племінних нетелів та корів молочного та м'ясного напряму продуктивності (%) 

 

Прирощене поголів'я корів молочного та м'ясного напрямів продуктивності (власного відтворення) (тис. голів) 

Середній розмір дотації на одну голову прирощеного поголів'я корів молочного та м'ясного напрямів продуктивності (власного відтворення) (грн.) 

 

 

Кількість закуплених телиць сільськогосподарськими підприємствами у населення для поповнення власного стада (тис. голів) 

Середній розмір дотації на 1 голову телиць, закуплену у населення для поповнення основного стада (грн.) 

Зміна поголів'я телиць (%) 

 

Наявне/прирощене поголів'я вівцематок і ярок старше одного року (тис. голів) 

Середній розмір дотації на 1 голову вівцематки і ярки старше одного року (грн.) 

Зміна поголів'я вівцематок і ярок старше одного року у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Наявні племінні бджолосім'ї (тис. бджолосімей) 

Середній розмір дотації на утримування 1 племінної бджолосім'ї (грн.) 

Рівень збереження племінних бджолосімей (%) 

 

Обсяги реалізації вовни на переробні підприємства (т) 

Середній розмір дотації на 1 кг вовни (грн.) 

Зміна обсягів виробництва вовни у порівнянні з попереднім роком (%) 

Обсяги закупівлі бирок, карток та паспортів для проведення ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин (тис. од.) 

Ідентифікація поголів'я великої рогатої худоби (тис. голів) 

Середній розмір дотації придбання бирок, ветеринарних карток та паспортів на 1 голову великої рогатої худоби (грн.) 

Співвідношення наявного поголів'я великої рогатої худоби до ідентифікованого (%) 

Обсяги закупівлі екологічно чистого молока для виробництва продукції дитячого харчування (тис. т) 

Обсяги виробництва спеціального продукту дитячого харчування (тис. т) 

Вартість здешевлення 1 т молока для виробництва продукції дитячого харчування (грн.) 

Обсяги виробництва спеціального продукту дитячого харчування у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість підприємств, визначених виконавцями державної програми селекції в тваринництві (од.) 

Кількість збережених та утриманих генофондних стад племінних тварин (за видами) (тис. голів) 

Середня вартість збереження та утримання генофондних стад племінних тварин (за видами) (грн. за 1 голову) 

Рівень продуктивності генофондних стад племінних тварин у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Здешевлення вартості племінних (генетичних) ресурсів вітчизняної селекції при реалізації (придбанні) та розширенні власної племінної бази/зарубіжної селекції при придбанні (тис. голів) 

Здешевлення вартості одиниці племінних (генетичних) ресурсів вітчизняної селекції при реалізації (придбанні) та розширенні власної племінної бази/зарубіжної селекції при придбанні (грн. за 1 голову) 

Зміна питомої ваги племінних чистопородних тварин в сільськогосподарських підприємствах (%) 

 

Кількість поголів'я, які штучно осімінено спермопродукцією атестованих плідників (тис. голів)/реалізація спермопродукції (тис. доз) 

Середня вартість реалізації спермопродукції (грн. за дозу) 

Кількість поголів'я, які штучно осімінено, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Обсяг закупівлі насіння сільськогосподарських культур за видами (тис. т) 

Обсяг здешевлення придбання 1 т насіння за видами культур (грн.) 

 

Кількість підприємств, що отримують бюджетні кошти на часткову компенсацію вартості закупленого насіння і садивного матеріалу (часткову компенсацію вартості виконаних робіт у первинному рослинництві) (од.) 

Обсяг виробництва оригінального, суперелітного (елітного, репродукційного) насіння сільськогосподарських культур (тис. т) 

Сума часткової компенсації витрат на виробництво 1 т оригінального, суперелітного (елітного, репродукційного) насіння сільськогосподарських культур (грн.) 

Зміна виробництва оригінального, суперелітного (елітного, репродукційного) насіння сільськогосподарських культур у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Сума часткової компенсації витрат на придбання насіння (виконаних робіт у первинному рослинництві) на одне підприємство (грн.) 

 

 

Кількість оздоровлених неблагополучних пунктів (господарств) (од.) 

Середньорічні витрати на один неблагополучний пункт (господарство) (тис. грн.) 

Частка оздоровлених пунктів (господарств) у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість укладених договорів про надання обов'язкових або необхідних послуг із спеціалістами, що провадять ветеринарну практику (од.) 

Середня вартість послуг одного спеціаліста, що провадить ветеринарну практику, наданих згідно з договорами (тис. грн.) 

Частка послуг спеціалістів, що провадить ветеринарну практику, наданих згідно з договорами, у виконанні протиепізоотичних заходів (%) 

План закупівель препаратів для проведення діагностики (тис. од.) 

Кількість ветеринарних досліджень (од.) 

Середня вартість на проведення одного ветеринарного дослідження за хворобами (тис. грн.) 

Використання препаратів для проведення діагностики та профілактики у порівнянні з попереднім роком (%) 

План закупівлі вакцини (тис. од.) 

Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок за видами тварин) (од.) 

Середня вартість проведення одного лікувально-профілактичного заходу (головообробок за видами тварин) (тис. грн.) 

Використання препаратів для проведення профілактики у порівнянні з попереднім роком (%) 

План закупівлі засобів для проведення профілактики (т) 

Оброблено тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств (тис. кв. м) 

 

Використання деззасобів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Штатна чисельність ветеринарної міліції (осіб) 

Кількість проінспектованих об'єктів (од.) 

Середня вартість обробки 1 кв. м проведення ветеринарно-санітарних робіт (тис. грн.) 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

 

 

Середні витрати на утримання одного спеціаліста ветеринарної міліції (тис. грн.) 

 

 

Обсяг зібраних та утилізованих відходів сировини тваринного походження (тис. т) 

Середньорічна вартість відшкодування витрат на утилізацію 1 т відходів сировини тваринного походження (грн.) 

Зміна обсягів утилізації відходів сировини тваринного походження у порівнянні з попереднім роком (%) 

Витрати на реконструкцію та модернізацію державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено модернізацію/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення модернізації/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з модернізації/реконструкції (%) 

 

Кількість заводів, на яких проведено модернізацію/реконструкцію (од.) 

 

 

Кількість підприємств, задіяних у виконанні комплексу заходів боротьби з шкідливими організмами рослин (од.) 

Площа, на якій проведено комплекс заходів щодо локалізації та ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів (тис. га) 

Витрати на проведення комплексу заходів щодо локалізації та ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів на 1 га угідь (грн.) 

Збереження врожаю за рахунок своєчасного проведення заходів боротьби з шкідливими організмами (%) 

 

Площа закладення нових виноградників/садів/ягідників за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість закладення 1 га виноградників/садів/ягідників (тис. грн.) 

Зміна площ цінних технічних сортів винограду у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Площа догляду за молодими виноградниками/садами/ягідниками за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість догляду 1 га молодих виноградників/садів/ягідників (тис. грн.) 

Зміна площ інтенсивних садів та ягідників у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Площа, на якій необхідно збудувати краплинне зрошення за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість будівництва 1 га краплинного зрошення на винограднику, плодово-ягідних насадженнях (тис. грн.) 

Частка площі, на якій введено збудоване краплинне зрошення за рахунок коштів державного бюджету (%) 

 

Площа виноградників та садів, на якій необхідно спорудити шпалери за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість спорудження шпалер на 1 га багаторічних насаджень (тис. грн.) 

Частка площі виноградників та садів, на якій введено споруджені шпалери за рахунок коштів державного бюджету (%) 

 

Площа закладення нових насаджень хмелю за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість закладення 1 га нових насаджень хмелю (тис. грн.) 

Зміна площ перспективних сортів хмелю у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Площа догляду за багаторічними насадженнями хмелю за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість догляду 1 га багаторічних насаджень хмелю (тис. грн.) 

Частка перспективних сортів хмелю в нових насадженнях (%) 

 

Площа хмільників, на якій необхідно спорудити шпалери за рахунок коштів державного бюджету (тис. га) 

Вартість облаштування хмелешпалери на 1 га (тис. грн.) 

Частка площі хмільників, на якій введено споруджені шпалери за рахунок коштів державного бюджету (%) 

Кількість господарств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, які отримають фінансову підтримку (од.) 

Кількість фермерських господарств, які отримали підтримку (відшкодовано банківські відсотки за кредитами, компенсовано витрати на придбання першої одиниці сільськогосподарської техніки, компенсовано витрати на будівництво тваринницьких приміщень, страхові платежі тощо) (од.) 

Обсяг державної підтримки на одне фермерське господарство (тис. грн.) 

Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Обсяг закупленого насіння, пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин (т) 

Обсяг державної підтримки на одне господарство (тис. грн.) 

Зміна виробництва зерна у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Обсяг придбаних запасних частин (од.) 

 

 

 

Обсяг закуплених регуляторів росту рослин (літр) 

 

 

Кількість суб'єктів аграрного ринку, які візьмуть участь у страхуванні сільськогосподарських культур за державної підтримки (од.) 

Обсяг застрахованих площ сільськогосподарських культур (тис. га) 

Обсяг страхового відшкодування на одну гривню бюджетних коштів (грн.) 

Частка застрахованої площі сільськогосподарських культур у загальній площі посіву (%) 

 

Загальний обсяг посівних площ сільськогосподарських культур (тис. га) 

 

 

 

Обсяг страхового відшкодування у разі понесення збитків (тис. грн.) 

Обсяг страхового відшкодування на одного страхувальника (тис. грн.) 

 

Кількість постачальників насіння (од.) 

Кількість закупленого насіння, в тому числі за видами (т) 

Площа додатково засіяної орної землі (тис. га) 

Площа додатково засіяної орної землі у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Приріст валового збору зерна (тис. т) 

Приріст валового збору зерна у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Приріст врожайності зернових культур за рахунок використання сортового та гібридного насіння (%) 

Обсяги компенсації, що буде надана підприємствам агропромислового комплексу (тис. грн.) 

Кількість підприємств агропромислового комплексу, яким частково компенсовано відсоткову ставку за кредитами (од.) 

Середній обсяг компенсації, що буде надана на здешевлення залучених кредитів в розрахунку на одне господарство (тис. грн.) 

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість господарств, які отримують сільськогосподарську техніку (од.) 

Вартість закупленої складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (тис. грн.) 

Вартість сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, придбаної одним господарством (тис. грн.) 

Рівень оновлення наявної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва за рахунок закупленої з частковою компенсацією вартості (%) 

Кількість складної сільськогосподарської техніки, закупленої із залученням коштів державного бюджету (од.) 

 

Середня вартість одиниці складної сільськогосподарської техніки (тис. грн.) 

 

Витрати на проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу (оплата оренди виставкової площі, підготовка інформаційних матеріалів тощо) (тис. грн.) 

Кількість виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу (тис. грн.) 

Середні витрати на проведення одного виставкового заходу у сфері агропромислового комплексу (тис. грн.) 

Обсяги реалізації продукції за угодами, укладеними на виставках, у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які візьмуть участь у формуванні державного продовольчого резерву (од.) 

Формування державного продовольчого резерву, в тому числі за об'єктами державного цінового регулювання (тис. т) 

Середня ціна 1 т продукту при формуванні державного продовольчого резерву (за об'єктами державного цінового регулювання) (грн.) 

Забезпечення аграрного ринку об'єктами державного цінового регулювання (%) 

 

Обсяги здійснених форвардних закупівель (тис. т) 

Середня ціна 1 т зерна при здійсненні форвардних закупівель (грн.) 

 

Кількість укладених договорів фінансового лізингу на придбання техніки (од.) 

Кількість придбаної техніки (од.) 

Середня вартість одиниці придбаної техніки (тис. грн.) 

Частка наданої у лізинг техніки (комбайнів, тракторів) у загальній кількості (%) 

 

 

Площа збору врожаю, зібраного придбаною технікою (комбайнами) (тис. га) 

 

 

 

Площа механізованих робіт (тис. га) 

 

Кількість суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, які визначені виконавцями планів заходів (од.) 

Кількість проведених курсів та семінарів (дорадчих послуг, друкованих видань, демонстраційних показів) (од.) 

Середня вартість проведення одного денного семінару (надання однієї дорадчої послуги, одиниці друкованої продукції, демонстраційного показу) (грн.) 

Питома вага сільського населення, якому будуть надані дорадчі послуги (%) 

 

Чисельність сільського населення, якому надаються дорадчі послуги (осіб) 

 

 

Кількість обстежених сільських господарств (од.) 

Площа обстежених сільськогосподарських угідь (тис. га) 

Середня вартість складання одного агрохімічного паспорта поля або земельної ділянки (грн.) 

Зміна кількості аналізів з одного зразка (%) 

 

Кількість розроблених паспортів сільськогосподарських угідь (тис. шт.) 

 

Питома вага обстежених сільськогосподарських угідь у загальній їх площі (%) 

Кількість бюджетних установ системи агропромислового комплексу (од.) 

Кількість виданих сертифікатів/дозволів/патентів (од.) 

Кількість виданих сертифікатів/дозволів/патентів на одного спеціаліста/державного інспектора (од.) 

Кількість виданих сертифікатів/дозволів/патентів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість розроблених методик/інструкцій (од.) 

 

Рівень впровадження результатів розробок (%) 

Кількість штатних одиниць/державних інспекторів (од.) 

Кількість проведених обстежень/досліджень/експертиз/
атестацій/інспекцій/перевірок (од.) 

Кількість проведених обстежень/досліджень/експертиз/
атестацій/інспекцій/перевірок однією лабораторією (установою чи інспекцією (шт.) 

Кількість проведених обстежень/досліджень/експертиз/
атестацій/інспекцій/перевірок у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість лабораторій/лікарень/
прикордонних пунктів (од.) 

 

Середня вартість одного обстеження/дослідження/експертизи (грн.) 

 

Площа обстежень (тис. га) 

 

Площа обстежень у розрахунку на одного спеціаліста/інспектора (га) 

 

 

Кількість наданих послуг (од.) 

Кількість послуг, наданих однією установою (од.) 

Кількість наданих послуг у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Середня вартість послуг, наданих однією установою (грн.) 

 

 

Кількість проінспектованих/перевірених об'єктів (од.) 

Кількість проінспектованих/перевірених об'єктів одним спеціалістом/інспектором (од.) 

Кількість проінспектованих/перевірених об'єктів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість проб для визначення якості насіння (шт.) 

Середня вартість однієї проби для визначення якості насіння (грн.) 

 

 

Кількість підданих контролю тварин/птиці (тис. голів) 

 

Рівень вилікуваних/невиліковних тварин/птиці у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість підданих контролю вантажів (т) 

Кількість вантажів на один пропускний пункт (т) 

 

 

 

Вартість додатково отриманої сільськогосподарської продукції за рахунок сортооновлення (тис. грн.) 

Питома вага щорічного сортооновлення сортових рослинних ресурсів України (%) 

 

 

 

Зміна урожайності основних сільськогосподарських культур за рахунок впровадження нових сортів рослин (%) 

 

 

Обсяг продуктів тваринного та рослинного походження, недопущеної в реалізацію (тис. т) 

Рівень якісної/неякісної реалізованої продукції, що підлягала дослідженню (%) 

 

 

Обсяг вилученої з реалізації неякісної продукції (т) 

 

 

Кількість укладених договорів (шт.) 

Кількість укладених договорів на одного працівника (шт.) 

Рівень виконання завдань із укладання договорів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна (од.) 

Кількість сплачених членських внесків до міжнародних організацій (од.) 

 

Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати членських внесків (%) 

 

Площа земель, на якій проведена інвентаризація (тис. га) 

Середня вартість проведення інвентаризації на 1 га землі (грн.) 

Питома вага площі земель, на якій проведена інвентаризація, у загальній площі земель (%) 

 

Площа земель, на якій проведена грошова оцінка (тис. га) 

Середня вартість грошової оцінки землі одного міста/села/селища (грн.) 

Питома вага площі земель, на якій проведена грошова оцінка, у загальній площі земель (%) 

 

Кількість складених планів земельно-господарського устрою населених пунктів (од.) 

 

Зміна доходів у разі проведення грошової оцінки одного населеного пункту (%) 

 

 

 

Зміна доходів державного та місцевого бюджетів від створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (%) 

 

Площа, на якій виконано роботи з розмежування земель державної та комунальної власності (тис. га) 

Середня вартість проведення розмежування 1 га земель (грн.) 

Рівень виконання робіт з розмежування земель державної та комунальної власності (%) 

Кількість господарств, у яких будуть проведені заходи із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів (од.) 

Площа, на якій проведено заходи із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів (вапнування, гіпсування) (тис. га) 

Обсяг фінансової підтримки на проведення заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів (вапнування, гіпсування) на 1 га (грн.) 

Зміна родючості ґрунтів (%) 

Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу згідно виділених коштів на оплату електроенергії (млн. кВт·год.) 

Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за геолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем (тис. га) 

Витрати на здійснення моніторингу меліорованих земель на площі 1 га (грн.) 

Площа зрошених земель до загальної кількості заявлених сільгоспвиробниками під зрошення (%) 

 

Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ згідно виділених коштів на оплату електроенергії (тис. куб. м) 

Витрати на перекачування, насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м води (грн.) 

Площа земель, з якої здійснюється водовідведення надлишкової вологи до загальної кількості осушених земель (%) 

 

Площа підготовлених до поливу зрошуваних земель (тис. га) 

 

 

 

Площа осушених земель, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водоповітряного режиму (тис. га) 

 

 

 

Площа можливого поливу зрошуваних земель згідно виділених лімітів на оплату електроенергії (тис. га) 

 

 

 

Обсяг води поданої в маловодні регіони (тис. куб. м) 

Вартість 1 тис. куб. м води, поданої у маловодні регіони (грн.) 

Рівень забезпечення потреби у водних ресурсах маловодних регіонів (%) 

Лісове господарство та мисливство (КФКВК 0422) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Частка лісового господарства у загальному обсязі валової доданої вартості (%) 

 

 

 

Зміна лісових площ у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Лісистість території (питома вага лісової площі у загальній території України) (%) 

 

 

 

Зміна обсягів знищеної або пошкодженої деревини внаслідок незаконних вирубувань дерев і чагарників у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток площі фактичних вирубок лісу до площі лісовідновлення та захисного лісорозведення (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Площа лісів, що перебувають у постійному користуванні (тис. га) 

Площа земель, на яких здійснюється лісовідновлення/захисне лісорозведення/лісовпорядкування/
функціонування лісової охорони/виготовлення державних актів на право постійного користування тощо (тис. га) 

Середня вартість робіт на 1 га з лісовідновлення/захисного лісорозведення/лісовпорядкування, функціонування лісової охорони/виготовлення державних актів на право постійного користування тощо (грн.) 

Зміна площі лісів, на яких проведено лісовідновлення/захисне лісорозведення/лісовпорядкування/
виготовлення державних актів на право постійного користування тощо у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Приживлюваність лісових культур (%) 

Кошторисна вартість будівництва лісових доріг (тис. грн.) 

Довжина будівництва лісогосподарських доріг (км) 

Витрати на 1 км будівництва лісогосподарських доріг (тис. грн.) 

Рівень освоєння загального обсягу робіт з будівництва лісогосподарських доріг (%) 

 

Довжина влаштування протипожежних розривів і мінералізованих смуг та догляд за ними (тис. км) 

 

 

 

Площа мисливських угідь (га) 

Середні витрати на охорону диких тварин, птахів на 1 га мисливських угідь (грн.) 

Зміна кількості диких тварин і птахів, що мешкають у мисливських угіддях у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість копитних тварин/хутрових звірів/пернатої дичини у мисливських угіддях (голів) 

 

 

Рибне господарство (КФКВК 0423) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість підприємств, визначених виконавцями програми в селекції (од.) 

Кількість заходів з селекційної роботи (од.) 

Підвищення робочої плодючості самок (тис. шт.) 

Зміна кількості ремонтно-маточного поголів'я в порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість голів плідників різних видів риб (шт.) 

 

Зміна кількості самок 1 класу у порівнянні з попереднім роком (%) 

Видатки на реконструкцію інкубаційних цехів, басейнів, садків та технологічного обладнання підприємств державної форми власності (тис. грн.) 

Кількість реконструйованих об'єктів (од.) 

Середня вартість реконструкції одного об'єкта (тис. грн.) 

 

 

Кількість створених актів нормативно-інструктивної бази з племінного рибництва (шт.) 

 

 

Кількість підприємств, що займаються відтворенням у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні (од.) 

Обсяг вилову риби та добування інших водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні (т) 

Збільшення загального вилову риби та добування інших водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні (т) 

Зміна обсягів вилову риби та добування інших водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість вирощених та вселених у природні водойми України цінних видів риб (тис. шт.) 

 

Частка особливо цінних видів риб у загальному випуску водних живих ресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн (%) 

 

 

 

Зміна кількості рибних запасів у водоймах у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість установ органів рибоохороних/рибовідтворювальних комплексів (од.) 

Кількість перевірок щодо дотримання правил рибальства (од.) 

Кількість перевірок щодо дотримання правил рибальства на одного працівника (од.) 

Зміна кількості затриманих браконьєрів на водоймах у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Викрито порушень правил рибальства (од.) 

Викрито порушень правил рибальства на одного інспектора (од.) 

Питома вага господарств, у яких не виявлено порушення правил рибальства (%) 

 

Обсяг вилученої незаконно виловленої риби (т) 

Обсяг вилученої незаконно виловленої риби на одного інспектора (т) 

Зміна обсягу вилученої незаконно виловленої риби у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Надходження до бюджету від штрафів за порушення правил рибальства (тис. грн.) 

 

Зміна надходжень до бюджету від штрафів за порушення правил рибальства у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту дамб, каналів, ложа ставів (тис. грн.) 

Здійснення капітального ремонту дамб, каналів, лож ставів (тис. куб. м) 

Середня вартість капітального ремонту одного куб. м дамб, каналів, ложа ставів (тис. грн.) 

Виконання робіт з капітального ремонту дамб, каналів, лож ставів від кошторисної вартості (%) 

Кількість міжнародних риболовних організацій, членом яких є Україна (шт.) 

Кількість міжнародних риболовних організацій, до яких сплачено внески (шт.) 

Диверсифікація районів промислу українського флоту за рахунок залучених ресурсів (Північно-Західної Атлантики/Грузії) (тис. т) 

Рівень виконання міжнародних зобов'язань України (%) 

 

Обсяг вилову риби (тис. т) 

 

Зміна обсягу вилову риби у порівнянні з попереднім роком (%) 

Паливно-енергетичний комплекс (КФКВК 0430) 

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива (КФКВК 0431) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Зміна частки збиткових підприємств вугільної галузі (%) 

 

 

 

Зміна обсягу заборгованості із заробітної плати працівникам вугільної галузі у порівнянні з попереднім роком (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Собівартість 1 т товарної вугільної продукції (грн.) 

Обсяг видобутку вугілля та іншого твердого палива в цілому, в тому числі обсяг видобутку, що фінансово забезпечуються за рахунок бюджетних коштів (тис. т) 

Обсяг державної підтримки для часткового покриття витрат із собівартості на 1 т товарної вугільної продукції (грн.) 

Зміна обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім минулого року періодом (%) 

 

Обсяг товарної вугільної продукції в цілому, в тому числі обсяг, що фінансово частково забезпечується за рахунок бюджетних коштів (тис. т) 

Різниця між собівартістю та середньою ціною 1 т продукції в цілому, в тому числі для того обсягу готової товарної вугільної продукції, що фінансово частково забезпечується за рахунок бюджетних коштів (у структурі витрат із собівартості наводяться такі елементи, як заробітна плата (в тому числі з визначення середнього розміру мінімальної зарплати, що застосовується), електроенергія) (грн.) 

Рівень часткового покриття витрат із собівартості вугільної продукції за рахунок обсягу товарної вугільної продукції/за рахунок коштів державного бюджету (%) 

 

 

 

Зміна обсягів виробництва готової товарної вугільної продукції порівняно з попереднім минулого року періодом (%) 

 

Середня ціна 1 т товарної вугільної продукції (грн.) 

Питома вага бюджетних асигнувань на охорону праці у собівартості 1 т товарної вугільної продукції (%) 

Рівень рентабельності продукції (%) 

 

 

Середньомісячна продуктивність праці робітника з виробництва готової товарної вугільної продукції (т/особу) 

Зміна обсягів збитків підприємств вугільної галузі від випуску товарної вугільної продукції у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток непокритих збитків (%) 

 

 

 

Рівень зносу основних фондів підприємств вугільної галузі (%) 

 

Введення основних фондів/виробничих потужностей (освоєння капітальних вкладень за рахунок бюджетних коштів), в тому числі наростаючим підсумком з початку фінансування відповідних проектів (тис. грн.) 

Збільшення вартості основних фондів за рахунок бюджетних коштів з урахуванням вартості їх дооцінки/уцінки в розрахунку на одне підприємство (тис. грн.) 

Зміна вартості основних фондів підприємств вугільної галузі за рахунок бюджетних коштів (%) 

 

Кількість ліквідованих вугільних шахт (од.) 

Середня вартість ліквідації однієї шахти (тис. грн.) 

 

 

Забезпечено побутовим паливом (осіб) 

Середній обсяг побутового палива в розрахунку на одну особу (т) 

Кількість осіб, які забезпечені побутовим паливом, до кількості осіб, які мають право на його отримання відповідно до законодавства (%) 

 

Кількість придбаних засобів індивідуального/колективного захисту (од.) 

 

Зміна кількості аварій I та II категорій на підприємствах вугільної галузі у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість підприємств (шахт), на яких проведено роботи з дегазації (од.) 

 

Рівень загального виробничого травматизму та професійних захворювань працівників (%) 

 

Кількість підприємств (шахт), на яких застосовуються автоматизовані системи протиаварійного захисту (од.) 

 

Рівень охоплення підприємств вугільної галузі заходами з охорони праці та підвищення техніки безпеки (%) 

Електроенергетична галузь (КФКВК 0433) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на будівництво енергетичних об'єктів (тис. грн.) 

Введення в дію нових генеруючих потужностей (кВт) 

 

Рівень будівельної готовності енергетичних об'єктів (%) 

 

Спорудження магістральних, гірських, сільських ліній електропередачі (км) 

Середня вартість будівництва 1 км магістральної, гірської, сільської лінії електропередачі (тис. грн.) 

 

Витрати на здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (тис. грн.) 

Кількість енергогенеруючих підприємств, які отримують часткову компенсацію для створення запасів твердого палива за кредитні кошти (од.) 

Обсяг залученого банківського ресурсу для створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій, який частково компенсовано за рахунок бюджетних коштів (тис. грн.) 

 

Витрати на реконструкцію та модернізацію гідроелектростанцій/атомних електростанцій (тис. грн.) 

Реконструкція/модернізація об'єктів (од.) 

Підвищення ККД гідроагрегатів (%) 

Додаткове виробництво (млн. кВт·год./р.) 

 

Введення додаткової пікової потужності МВт (кВт) 

 

 

 

 

Скорочення обсягів електроенергії, що не поставлена (млн. кВт. год./р.) 

 

 

 

Скорочення втрат електроенергії при передачі МВт пікової потужності (кВт) 

 

 

 

Скорочення витрат на паливо на електростанціях в ОЕС (тис. дол. США) 

 

Витрати на створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів (тис. грн.) 

Кількість придбаних тепловиділяючих збірок для реакторів (од.) 

 

Відсоток перевантажених реакторів у річній потребі (%) 

Витрати на будівництво вітрових електростанцій (тис. грн.) 

Введення у промислову експлуатацію потужностей вітрових електростанцій (кВт) 

Витрати на 1 кВт введеної потужності (тис. грн.) 

Зміна виробничих потужностей (%) 

 

Введення вітрових електростанцій у промислову експлуатацію (од.) 

Обсяги виробництва енергії з відновлюваних джерел (кВт) 

Зміна обсягів виробництва енергії з відновлюваних джерел (%) 

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу (КФКВК 0434) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

Вартість виробництва 1 кВт електроенергії (тис. грн.) 

Зміна обсягів виробництва електричної, теплової енергії у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Енергоємність ВВП (%) 

 

 

 

Зміна заборгованості споживачів за отриману електричну енергію у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Співвідношення цін імпортованого природного газу та ціни його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням (%) 

 

 

 

Частка транзитного обсягу нафти в загальному обсязі транспортування (%) 

 

 

 

Рівень забезпеченості нафтопереробних підприємств нафтою (%) 

 

 

 

Рівень розрахунків нафтопереробних підприємств за імпортований газ та нафту (%) 

 

 

 

Рівень оплати підприємствами виробничої сфери за спожитий природний газ (%) 

 

 

 

Рівень розрахунків населення за спожитий природний газ (%) 

 

 

 

Рівень розрахунків підприємств галузі за платежами до бюджету (%) 

 

Кількість проведених експертиз з енергозбереження (од.) 

 

Частка альтернативних видів палива у балансі попиту та пропозиції енергоносіїв (%) 

 

Кількість погоджених енергозберігаючих та енергоефективних проектів (од.) 

 

Рівень реалізації погоджених енергозберігаючих та енергоефективних проектів (%) 

 

Кількість розроблених державних норм, правил, стандартів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження та альтернативних джерел енергії (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість ядерних об'єктів, які підлягають фізичному захисту (од.) 

Кількість науково-дослідних робіт з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (од.) 

Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (%) 

Зміна рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, приведення системи протидії ядерного тероризму до міжнародних норм (%) 

 

Кількість заходів із створення ядерно-паливного циклу в Україні (будівництво пускового комплексу, введення в дію комплексу загрузки уранової руди, виробництво діоксиду цирконію, дезактивація сховищ уранового виробництва) (од.) 

 

 

 

Видобуток уранової руди (тис. т) 

 

 

Інша промисловість та будівництво (КФКВК 0440) 

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин (КФКВК 0441) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Загальна площа земель хвостосховища, які потребують технічної рекультивації (га) 

Площа технічної рекультивації земель хвостосховища (га) 

Середні витрати на технічну рекультивацію 1 га землі хвостосховища (тис. грн.) 

Відсоток технічної рекультивації площ земель хвостосховища порівняно із загальною площею земель хвостосховища, які потребують технічної рекультивації (%) 

 

 

 

Зміна кількості аварійних ситуацій на підприємствах з видобутку рудних корисних копалин у порівнянні з попереднім роком (%) 

Обробна промисловість (КФКВК 0442) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Зміна обсягу продукції обробної промисловості у порівнянні з попереднім роком (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість підприємств, які на конкурсній основі отримали державну підтримку (од.) 

Середній розмір державної підтримки на одне підприємство обробної промисловості (тис. грн.) 

Рівень оновлення основних засобів підприємств обробної промисловості (%) 

 

 

Збільшення вартості основних фондів підприємств обробної промисловості за рахунок бюджетних коштів (тис. грн.) 

Рівень зносу основних засобів підприємств обробної промисловості (%) 

 

 

 

Зміна виробничих потужностей підприємств обробної промисловості (%) 

 

 

 

Фондовіддача підприємств обробної промисловості (грн./грн.) 

Кошторисна вартість робіт із створення спеціальних технологій (тис. грн.) 

Кількість розроблених техпроцесів (од.) 

Витрати на виконання одного техпроцесу (тис. грн.) 

Відсоток впровадження техпроцесів (%) 

Кошторисна вартість робіт з розробки спеціального оснащення, приладів, інструменту, контрольно-перевірочної апаратури та технологій для виробництва озброєння та військової техніки (тис. грн.) 

Кількість науково-технічних розробок спеціального оснащення, приладів, інструменту, контрольно-перевірочної апаратури та технологій для виробництва озброєння та військової техніки (од.) 

Витрати на виконання однієї науково-технічної розробки спеціального оснащення, приладів, інструменту, контрольно-перевірочної апаратури та технологій для виробництва озброєння та військової техніки (тис. грн.) 

Відсоток впровадження науково-технічних розробок спеціального оснащення, приладів, інструменту, контрольно-перевірочної апаратури та технологій для виробництва озброєння та військової техніки (%) 

 

Кількість виготовлених спеціального оснащення, приладів, інструменту та контрольно-перевірочної апаратури (од.) 

Середня вартість одного комплекту спеціального оснащення, приладів, інструменту, контрольно-перевірочної апаратури (тис. грн.) 

 

Будівництво (КФКВК 0443) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кошторисна вартість розроблення схем та проектних рішень масового застосування (тис. грн.) 

Кількість розроблених схем та проектних рішень масового застосування (од.) 

Середня вартість розробки однієї схеми та проектного рішення масового застосування (од.) 

Рівень готовності схем та проектних рішень масового застосування (%) 

Кількість виконавців (од.) 

Кількість розробленої проектно-планувальної документації (генеральних планів населених пунктів, схем планування території, місцевих правил забудови) (од.) 

 

 

 

 

 

Питома вага багатоквартирних будинків у державній власності (%) 

 

 

 

Співвідношення середньої ціни 1 кв. м загальної площі житла на первинному/вторинному ринку житла та середньодушових доходів населення України (%) 

Відтворення мінерально-сировинної бази (КФКВК 0444) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Геологічне, геофізичне, гідрогеологічне вивчення (довивчення) площ і геологічна зйомка (тис. кв. км) 

Коефіцієнт оновлення основних фондів підприємств (%) 

Відповідність виконаних робіт вимогам інструкцій (%) 

 

Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів (од.) 

Рівень виконання державного замовлення (%) 

 

 

Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах (тис. т) 

 

 

 

Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів (тис. кв. м) 

 

 

 

Буріння артезіанських свердловин (кількість свердловин, метраж, дебіт) 

 

 

 

Приріст запасів корисних копалин (тис. т, тис. куб. м, ум. од., кг) 

 

 

Транспорт (КФКВК 0450), автомобільний транспорт (КФКВК 0451), водний транспорт (КФКВК 0452), залізничний транспорт (КФКВК 0453),
повітряний транспорт (
КФКВК 0454), трубопровідний та інший транспорт (КФКВК 0455)
 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції
1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Перевезено вантажів (тис. т) 

Вантажооборот, тис. тмиль (тис. ткм) 

Вантажооборот у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Перевезено пасажирів (млн. осіб) 

Пасажирооборот, тис. пас.-миль (тис. пас. км) 

Пасажирооборот у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна пропускної спроможності транспортних об'єктів (%) 

 

 

 

Зміна кількості аварійних подій та катастроф на транспорті у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень травматизму на транспорті у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря автомобільним транспортом у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Індекс цін (тарифів) на пасажирські, транспортні послуги (%) 

 

 

 

Індекс цін (тарифів) на вантажні перевезення (%) 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на придбання транспортних засобів (тис. грн.) 

Кількість придбаних транспортних засобів (за галузями транспорту) (од.) 

Середні витрати на придбання одного транспортного засобу (тис. грн.) 

Питома вага оновлених транспортних засобів до загальної кількості транспортних засобів (%) 

 

 

Середній термін експлуатації транспортних засобів (років) 

 

Витрати на заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів (тис. грн.) 

 

Середні витрати на обслуговування 1 км водних шляхів (тис. грн.) 

 

Кошторисна вартість робіт з відновлення технічного стану судноплавних шлюзів (тис. грн.) 

Кількість відремонтованих шлюзів (од.) 

Середні витрати на відновлення технічного стану одного судноплавного шлюзу (тис. грн.) 

Відсоток виконаних робіт із відновлення технічного стану судноплавних шлюзів (%) 

Кількість діючих судноплавних шлюзів (од.) 

Кількість прошлюзованих суден (од.) 

 

 

Довжина водних шляхів, що обслуговуються (км) 

Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів з освітлювальними та світловідбиваючими знаками (км) 

Середні витрати на освітлення 1 км водних шляхів (тис. грн.) 

Коефіцієнт освітлюваності водного шляху (%) 

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу (%) 

Кошторисна вартість днопоглиблювальних робіт (тис. грн.) 

Обсяг виконаних днопоглиблювальних робіт (тис. куб. м) 

Вартість днопоглиблювальних робіт в розрахунку на один куб. метр ґрунту (грн./м куб.) 

Рівень доступності водних шляхів для судноплавства впродовж року (%) 

Дорожнє господарство (КФКВК 0456) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

Щільність шляхів сполучення (км шляхів на 1 тис. кв. км території) 

Рівень травматизму на транспорті у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна кількості дорожньо-транспортних пригод із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Кількість знятих з обліку місць концентрації дорожньо-транспортних пригод (од.) 

 

 

 

Відсоток знятих з обліку місць концентрації дорожньо-транспортних пригод (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного/місцевого значення (км) 

 

 

Зміна кількості дорожньо-транспортних пригод із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зняття з обліку місць концентрації дорожньо-транспортних пригод (%) 

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного/місцевого значення, на яких ведуться роботи з будівництва та реконструкції (км) 

Введення в експлуатацію автомобільних доріг загального користування державного/місцевого значення (км) 

Середня вартість будівництва та реконструкції 1 км дороги в поточному році (тис. грн.) 

Ступінь введення в експлуатацію об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування (%) 

 

 

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного/місцевого значення, переведених до більш високої категорії (км) 

Питома вага автомобільних доріг загального користування, переведених до більш високої категорії (%) 

 

 

 

Зміна питомої ваги автомобільних доріг загального користування, переведених до більш високої категорії, у порівнянні з попереднім роком (%) 

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного/місцевого значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту (км) 

Протяжність автомобільних доріг загального користування державного/місцевого значення, на яких проведено роботи з капітального ремонту (км) 

Питомі витрати на проведення капітального ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування у поточному році (тис. грн.) 

Ступінь введення в експлуатацію об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (%) 

 

 

Питома вага вартості робіт з капітального ремонту у загальному обсязі робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування (%) 

Відсоток автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту у загальній довжині автомобільних доріг загального користування (%) 

 

Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування з урахуванням співфінансування з державного бюджету (км) 

Середні вартість ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування (тис. грн.) 

Зростання середньої швидкості руху транспортного потоку на відремонтованих ділянках (%) 

 

Кількість дорожньої техніки, придбаної для технічного переоснащення дорожнього господарства (од.) 

 

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика (КФКВК 0460) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції
1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Надходження до бюджету зборів за користування радіочастотним ресурсом України (тис. грн.) 

Середній розмір плати для населення за обслуговування одного телефонного номера (грн.) 

Зміна обсягів надходжень до бюджету зборів за користування радіочастотним ресурсом у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень виконання планових показників надходжень до бюджету зборів за користування радіочастотним ресурсом України (%) 

 

 

 

Частка населення, охопленого телефонним зв'язком (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ фельд'єгерського зв'язку (од.) 

Кількість обробленої, відправленої і доставленої кореспонденції фельд'єгерською службою (тис. од.) 

Середні витрати фельд'єгерської служби на здійснення обробки, відправлення і доставки однієї одиниці кореспонденції (грн.) 

Відсоток своєчасно доставленої кореспонденції фельд'єгерською службою (%) 

Кількість фельд'єгерських маршрутів (од.) 

Загальна вага обробленої фельд'єгерською службою кореспонденції (т) 

 

 

Чисельність працівників державної фельд'єгерської служби (осіб) 

 

 

 

Кількість державних підприємств зв'язку, які здійснюють розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань за фіксованими тарифами (од.) 

Кількість вітчизняних періодичних друкованих видань (по індексах), до яких застосовуються фіксовані тарифи (од.) 

Продуктивність праці одного листоноші в еквіваленті повної зайнятості з доставки періодичних друкованих видань з урахуванням компенсації з державного бюджету (грн.) 

Забезпечення доставки загальної кількості періодичних друкованих видань, що розповсюджуються за передплатою (%) 

 

Кількість екземплярів вітчизняних періодичних друкованих видань, що розповсюджуються за передплатою, до яких застосовуються фіксовані тарифи (тис. од.) 

Продуктивність праці одного сортувальника (оператора) з обробки замовлень та експедирування (розповсюдження) періодичних друкованих видань з урахуванням компенсації з державного бюджету (грн.) 

 

 

 

Середній обсяг компенсації з державного бюджету на одне періодичне видання (по індексах) (тис. грн.) 

 

Інші галузі економіки (КФКВК 0470) 

Туризм та готельне господарство (КФКВК 0472) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість розробленої та виданої інформаційно-рекламної продукції (тис. од.) 

Середні витрати на розроблення та видання одиниці інформаційно-рекламної продукції (грн.) 

Зміна кількості іноземних/внутрішніх туристів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість примірників рекламно-інформаційної продукції (тис. од.) 

Середні витрати на один примірник рекламно-інформаційної продукції (грн.) 

 

 

Кількість виставкових, рекламно-інформаційних заходів, семінарів, фестивалів (од.) 

Середні витрати на проведення виставкових, рекламно-інформаційних заходів, семінарів, фестивалів (тис. грн.) 

 

 

Кількість розробок з питань моніторингу туристичних ресурсів (од.) 

Середні витрати на проведення однієї розробки з питань моніторингу туристичних ресурсів (тис. грн.) 

 

 

Кількість досліджень та розробок з питань безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів (од.) 

Середні витрати на одне дослідження та розробку з питань безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів (тис. грн.) 

Рівень впровадження досліджень та розробок з питань безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів (%) 

 

Кількість створених (оновлених) об'єктів туристичної інфраструктури (од.) 

Середні витрати на створення (оновлення) одного об'єкту туристичної інфраструктури (тис. грн.) 

Кількість об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість розроблених карт розташування об'єктів туристичних відвідувань та туристичної інфраструктури (тис. од.) 

Середні витрати на розроблення однієї карти розташування об'єктів туристичних відвідувань та туристичної інфраструктури (тис. грн.) 

Зміна кількості туристів на територіях, щодо яких розроблено карти розташування об'єктів туристичних відвідувань та туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість міжнародних протокольних заходів в рамках міжнародного співробітництва з питань туризму (од.) 

Середні витрати на проведення одного міжнародного протокольного заходу в рамках міжнародного співробітництва з питань туризму (тис. грн.) 

Кількість укладених угод в рамках міжнародного співробітництва з питань туризму (од.) 

 

Кількість створених інформаційно-довідкових центрів для обслуговування туристів (од.) 

Середні витрати на створення одного інформаційно-довідкового центру для обслуговування туристів (довідкового центру, пункту) (тис. грн.) 

Кількість інформаційно-довідкових центрів для обслуговування туристів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Багатоцільові проекти розвитку (КФКВК 0473) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість інноваційних та інвестиційних проектів, які отримали державну підтримку (од.) 

Обсяг залученого банківського ресурсу для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, які отримали державну підтримку через здешевлення кредитів (тис. грн.) 

Зміна кількості інноваційно-активних підприємств (од.) 

 

 

Середній термін окупності проекту (роки) 

Економія паливно-енергетичних ресурсів, що буде отримана при впровадженні проектів (умовне паливо) 

 

 

Середній розмір компенсації відсотків за кредитами, залученими для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, в розрахунку на один проект (% або тис. грн.) 

 

Кількість підприємств, задіяних у виконанні заходів (од.) 

Кількість проектів (із науково-космічних досліджень, створення космічних комплексів, дистанційного зондування Землі, розвитку супутникових систем телекомунікацій і навігації, розроблення перспективної космічної техніки та технологій, розвитку наземної інфраструктури тощо) (од.) 

Вартість одного проекту (із науково-космічних досліджень, створення космічних комплексів, дистанційного зондування Землі, розвитку супутникових систем телекомунікацій і навігації, розроблення перспективної космічної техніки та технологій, розвитку наземної інфраструктури тощо) (тис. грн.) 

Рівень впровадження проектів у космічній галузі (%) 

 

 

 

Відповідність науково-технічної продукції державним стандартам (%) 

 

 

 

Кількість робочих місць у космічній галузі за результатами виконання бюджетної програми у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість установ (од.) 

Кількість сеансів зв'язку з космічними апаратами/наукового космічного спостереження/прийому інформації (од.) 

Вартість одного сеансу зв'язку з космічними апаратами/наукового космічного спостереження/прийому інформації (тис. грн.) 

Рівень забезпечення управління польотами національних космічних апаратів (%) 

Чисельність військовослужбовців (осіб) 

Кількість договорів контролю за якістю наукових досліджень, розробленням, виготовленням, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки (од.) 

Середні витрати на супроводження одного договору контролю за якістю наукових досліджень, розробленням, виготовленням, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки (тис. грн.) 

Рівень забезпечення контролю технічними засобами за дотриманням міжнародних договорів щодо обмеження та заборони випробування ядерної зброї, за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами та території України та Земної кулі (%) 

Чисельність працівників та службовців (осіб) 

 

 

Рівень забезпечення контролю якості науково-дослідницької продукції (%) 

Кількість станцій з контролю космічного простору та аналізу космічної обстановки (од.) 

Кількість напрацьованих годин станціями з контролю космічного простору та аналізу космічної обстановки (од.) 

 

Рівень забезпечення контролю технічними засобами контролю космічного простору та аналізу космічної обстановки (%) 

Витрати на впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та бюджетних установ (тис. грн.) 

Обсяг заміщення споживання первинних енергоносіїв (тис. тонн) 

Зменшення використання теплової енергії на обігрів будівель бюджетних установ (%) 

Зменшення рівня енергоємності ВВП (%) 

Кошторисна вартість робіт з будівництва та реконструкції електричних мереж/будівництво пристанційних вузлів, підстанцій/електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (тис. грн.) 

Кількість установлених теплових насосів (од.) 

Економія споживання природного газу за рахунок заміщення котлів з різницею ККД (%) 

 

 

Будівництво пристанційного вузла-реактори та трансформатори/модульний блок (од.) 

Зменшення обсягу споживання енергоресурсів/природного газу (тис. т. у. п./тис. куб. м) 

 

 

Будівництво лінії електропередач (км) 

Зменшення втрат енергоресурсів на виробництво одиниці продукції (%) 

 

Загальна кошторисна вартість робіт за рахунок коштів державного бюджету (в розрізі об'єктів, які готуватимуться до Євро-2012) (тис. грн.) 

Обсяг (кількість) виконаних у поточному році робіт, придбаних товарів та здійснених заходів (в розрізі кожного об'єкту, який готуватиметься до Євро-2012) (тис. м куб., кв. м, пог. м, од.) 

Середні витрати на здійснення виконаних у поточному робіт, придбаних товарів та здійснених заходів (в розрізі кожного об'єкту, який готуватиметься до Євро-2012) (грн.) 

Відсоток виконання робіт, здійснення заходів та придбання товарів, виходячи з виділених у поточному році коштів (%) 

Обсяг коштів державного бюджету (в розрізі об'єктів, які готуватимуться до Євро-2012) на здійснення будівельно-монтажних робіт/придбання устаткування, меблів та інвентарю/проектно-вишукувальні роботи/
пуско-налагоджувальні роботи/
оплату послуг консультаційного супроводу/
науково-технічний супровід/
здійснення відповідних заходів (тис. грн.) 

 

 

Рівень готовності у розрізі кожного об'єкту, який готуватиметься до Євро-2012, на кінець року (%) 

Рівень готовності в розрізі кожного об'єкту, який готуватиметься до Євро-2012, на початок року (%) 

 

 

Темпи готовності протягом року у розрізі об'єктів, які готуватимуться до Євро-2012 (%) 

Інша економічна діяльність (КФКВК 0490) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Обсяг реалізації дорогоцінних металів та виробів з них та дорогоцінного каміння (тис. грн.) 

Співвідношення доходів до загальних обсягів видатків на проведення операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (%) 

Відношення фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів, виробів з них та дорогоцінного (до загального фонду державного бюджету) до запланованого показника (%) 

 

Кількість заходів із сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу із сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (грн.) 

Зміна кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримали фінансову підтримку з державного бюджету (од.) 

Середній розмір фінансової підтримки на одного суб'єкта малого та середнього підприємництва (грн.) 

Зміна обсягів реалізованої продукції суб'єктами малого та середнього підприємництва, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Обсяги реалізованої продукції суб'єктами малого та середнього підприємництва, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (тис. грн.) 

Зміна чисельності найманих працівників у суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Середня кількість найманих працівників у одного суб'єкта малого та середнього підприємництва, який отримує фінансову підтримку з державного бюджету (осіб) 

Зміна середньої кількості найманих працівників у одного суб'єкта малого та середнього підприємництва, який отримує фінансову підтримку з державного бюджету (осіб) 

 

 

 

Зміна загальної суми сплачених податків (зборів, обов'язкових платежів) суб'єктами малого та середнього підприємництва, які отримали фінансову підтримку з державного бюджету (%) 

Охорона навколишнього природного середовища (КФКВК 0500) 

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища (КФКВК 0510) 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КФКВК 0511) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кошторисна вартість заходів з охорони атмосферного повітря (тис. грн.) 

Кількість заходів з охорони атмосферного повітря (реконструювання установок, що призведуть до скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та виготовлення систем і приладів контролю, оснащення ними стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферу та постів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря тощо) (од.) 

Витрати на один захід з охорони атмосферного повітря (тис. грн.) 

Ступінь очищення забруднюючих речовин в димових газах (%) 

 

 

Викинуто в середньому забруднюючих та парникових газів одним підприємством (т) 

Зміна обсягів викидів шкідливих речовин та парникових газів в атмосферу стаціонарними джерелами підприємств у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин та парникових газів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень забруднення атмосферного повітря (%) 

Кошторисна вартість робіт із збереження відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (тис. грн.) 

Площа території, на якій проведено збереження відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекультивація порушених земель/поліпшення малопродуктивних угідь/консервація деградованих малопродуктивних угідь) (га) 

Вартість поліпшення малопродуктивних угідь 1 га (грн.) 

Відношення площі земель, на якій проведено роботи із збереження відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, до загальної площі земель, які потребують поліпшення (%) 

 

 

Повернення земель до використання в галузях економіки в розрахунку на 1 грн. вкладених коштів при рекультивації порушених земель (кв. м) 

Площа порушених земель у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Повернення земель до використання в галузях економіки в розрахунку на 1 грн. вкладених коштів при поліпшенні малопродуктивних угідь (кв. м) 

 

 

 

Збереження на перспективу для подальшого використання в галузях економіки на 1 грн. вкладених коштів при консервації деградованих малопродуктивних земель (грн.) 

 

Кошторисна вартість робіт з будівництва та ремонту протиерозійних гідротехнічних споруд (тис. грн.) 

Кількість побудованих та відремонтованих протиерозійних гідротехнічних споруд (од.) 

Середня вартість будівництва/ремонту однієї протиерозійної гідротехнічної споруди (тис. грн.) 

Відсоток виконаних робіт із будівництва протиерозійних-гідротехнічних споруд від кошторисної документації (%) 

 

Кількість спостережних свердловин для здійснення моніторингу підземних вод (од.) 

Вартість здійснення моніторингу підземних вод на одній свердловині (тис. грн.) 

Відповідність виконаних геолого-екологічних досліджень, встановленим вимогам (%) 

 

Кількість спостережних полігонів для здійснення моніторингу екзогенних та ендогенних геологічних процесів (од.) 

Вартість здійснення моніторингу екзогенних та ендогенних геологічних процесів на одному полігоні (тис. грн.) 

 

 

Кількість спостережних ділянок для спостереження за зміною забруднення території (од.) 

Вартість здійснення спостереження за зміною забруднення територій на одній ділянці (тис. грн.) 

 

Кількість організацій (од.) 

Кількість вимірювань гідрометеорологічних параметрів (од.) 

Кількість гідрометеорологічних вимірювань на одного працівника (од.) 

Відсоток виконання планів гідрометеорологічних спостережень (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища (од.) 

Кількість вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища на одну лабораторію (од.) 

Відсоток виконання планів вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища (%) 

 

Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища (од.) 

Середня завчасність попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища (год.) 

Відсоток справджуваності гідрометеорологічних прогнозів (%) 

Кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються роботи (тис. грн.) 

Площа сільськогосподарських угідь, захищених від шкідливої дії вод (тис. га) 

Середня вартість робіт із захисту сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод в розрахунку на 1 га (тис. грн.) 

Зміна обсягів збитків від шкідливої дії вод у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Берегоукріплення (км) 

Середня вартість робіт з укріплення 1 км берегу (тис. грн.) 

Співвідношення суми збитків від шкідливої дії вод та загальної суми витрат на заходи щодо їх захисту (%) 

 

Розчищення і регулювання русел річок (км) 

Середня вартість робіт з розчищення та регулювання русел річок на 1 км (тис. грн.) 

Питома вага укріплених берегів від потреби (%) 

 

Будівництво та реконструкція захисних протипаводкових споруд (шт.) 

Середня вартість будівництва та реконструкції однієї захисної протипаводкової споруди (тис. грн.) 

Ступінь готовності будівництва та реконструкції захисних протипаводкових споруд (%) 

 

Кількість перевірок щодо дотримання законодавства з питань водного господарства (од.) 

Кількість перевірок щодо дотримання законодавства з питань водного господарства на одного працівника (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

Кількість лабораторій із визначення показників якості води (од.) 

Кількість вимірювань показників якості води (од.) 

Кількість вимірювань якості води на одну лабораторію (од.) 

Відсоток вимірювань якості води, які відповідають нормативам похибок, встановлених методиками (%) 

 

 

 

Зміна кількості зафіксованих випадків невідповідності проб питної води вимогам державного стандарту за хімічними та бактеріологічними показниками (%) 

 

 

 

Потужність очисних споруд поверхневих вод (млн. куб. м) 

 

 

 

Питома вага населених пунктів, забезпечених питною водою, що відповідає нормативам (%) 

Кошторисна вартість робіт з будівництва систем інженерного захисту територій (тис. грн.) 

Площа інженерного захисту територій (га) 

Витрати на будівництво 1 га системи інженерного захисту територій (тис. грн.) 

Відсоток виконання заходів із інженерного захисту територій міст і селищ (%) 

Кошторисна вартість робіт з відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного стану річок (тис. грн.) 

Протяжність системи з відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного стану річок (км) 

Витрати на відновлення і підтримку сприятливого режиму та санітарного стану 1 км річок (тис. грн.) 

 

Кошторисна вартість робіт з упорядкування поверхневого водовідводу (тис. грн.) 

Протяжність системи з упорядкування поверхневого водовідводу (км) 

Витрати на упорядкування 1 км поверхневого водовідводу (тис. грн.) 

 

Кількість підприємств (од.) 

Площа, на якій створено захисні лісові насадження/полезахисні лісові смуги (га) 

Витрати на створення 1 га захисних лісових насаджень/полезахисних лісових смуг (грн.) 

Приживлюваність лісових культур (%) 

Витрати на реалізацію проектів цільових екологічних інвестицій (тис. грн.) 

Кількість проектів, на яких проводяться роботи (од.) 

Витрати на реалізацію одного проекту цільових екологічних інвестицій у поточному році (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт за проектами цільових екологічних інвестицій (%) 

 

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тон CO2 - екв. за результатами реалізації проектів (тонн) 

Середній об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тон CO2 - екв. за результатами реалізації проектів за результатами реалізації одного проекту (тонн) 

 

Утилізація відходів (КФКВК 0512) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Площа спеціалізованих сховищ організованого складування (захоронення) відходів (полігони, склади, сховища), де зберігаються відходи, що належать підприємствам (га) 

Обсяг утилізації/видалення/оброблення (переробки)/знешкодження і захоронення твердих відходів (тис. т) 

Середня вартість утилізації/видалення/оброблення (переробки)/знешкодження і захоронення 1 т твердих відходів (тис. грн.) 

Зміна обсягів накопичення відходів (%) 

 

 

 

Питома вага знешкоджених (знищених) відходів у загальній кількості утворених (%) 

 

 

 

Рівень невпорядкованого зберігання відходів (%) 

Об'єм спеціалізованих сховищ організованого складування (захоронення) відходів (шламонакопичувачі, відстійники, могильники тощо), де зберігаються відходи, що належать підприємствам (куб. м) 

Обсяг утилізації/видалення, оброблення (переробки)/знешкодження і захоронення рідких відходів (куб. м) 

Середня вартість утилізації/видалення/оброблення (переробки)/знешкодження і захоронення 1 куб. м рідких відходів (тис. грн.) 

Рівень виробничого навантаження спеціальних сховищ організованого складування (%) 

 

Створення нових виробничих потужностей для поводження з відходами (для твердих - тис. т, для рідких - куб. м) 

Середня вартість створення одиниці нових виробничих потужностей для поводження з відходами (тис. грн.) 

Рівень готовності будівництва до кошторисної вартості (%) 

Кількість військових частин, що здійснюють підготовку до утилізації непридатних боєприпасів (од.) 

Обсяг утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання/рідинних компонентів ракетного палива/твердого ракетного палива (т) 

Середня вартість утилізації 1 т звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання/рідинних компонентів ракетного палива/твердого ракетного палива (тис. грн.) 

Забезпечення безпеки утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання/рідинних компонентів ракетного палива/твердого ракетного палива (%) 

 

Обсяг твердого ракетного палива, що знаходиться на зберіганні (т) 

Середня вартість зберігання 1 т твердого ракетного палива (тис. грн.) 

Відсоток утилізованих боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання/компонентів ракетного палива до обсягу тих, що підлягають утилізації (%) 

 

Кількість об'єктів, що будується для утилізації (од.) 

 

Ступінь будівельної готовості об'єктів утилізації до загальної кошторисної вартості на 1 січня наступного року (%) 

 

Кількість розроблених технологій утилізації (од.) 

Середня вартість розробки однієї технології утилізації (тис. грн.) 

Ступінь відпрацювання технологій утилізації (%) 

 

Кількість продуктів утилізації (тис. т) 

 

 

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (КФКВК 0513) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кошторисна вартість робіт з очистки стічних вод (тис. грн.) 

Кількість об'єктів, на яких проведено заходи з очистки стічних вод (од.) 

Середня вартість заходів з очищення стічних вод на одному об'єкті (тис. грн.) 

Ступінь очищення стічних вод відповідно до нормативів (%) 

 

 

 

Частка оборотної та послідовно використаної води у загальному обсязі використання води на виробничі потреби (%) 

 

Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з будівництва (розширення та реконструкції) споруд для очистки стічних вод (од.) 

Середня вартість робіт на одному об'єкті споруд для очистки стічних вод (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з будівництва (розширення та реконструкції) споруд для очистки стічних вод від загальної кошторисної вартості (%) 

 

Створення нових виробничих потужностей з очистки стічних вод (тис. куб. м) 

Середня вартість створення одиниці потужностей із очистки стічних вод (тис. грн.) 

Зміна потужності очисних споруд стічних вод (%) 

 

 

 

Зміна стану поверхневих вод у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Площа території радіоактивного забруднення, на якій проведено заходи з оздоровлення (протирадіаційні, протипожежні, агрохімічні, агротехнічні та інші заходи) (тис. га) 

Середні витрати на оздоровлення 1 га території, яка зазнала радіоактивного забруднення (тис. грн.) 

Рівень оздоровлення території, яка зазнала радіоактивного забруднення (%) 

 

Дозиметрична паспортизація населених пунктів (од.) 

Середня вартість дозиметричної паспортизації населених пунктів (тис. грн.) 

Рівень проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів (%) 

Кількість підприємств, задіяних у виконанні програми (од.) 

Кількість проведених заходів у зонах відчуження (виміри, проби, дезактивація матеріалів та обладнання тощо) (од.) 

Середня вартість людино-години під час контролю радіаційного стану у зоні відчуження (грн.) 

Переведення аварійних радіоактивних відходів в екологічно безпечний стан (сумарна активність РАВ, що поставлені на регулюючий контроль, Бк) (од.) 

Площа радіаційно небезпечної території (тис. га) 

Збір, переробка, переведення (захоронення) радіоактивних відходів в екологічно безпечний стан (тис. куб. м) 

Середня вартість захоронення 1 куб. м радіоактивних відходів (грн./куб. м) 

 

Протяжність дорожньої мережі зони відчуження/інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), що обслуговуються (км) 

 

Середня вартість робіт із попередження виносу радіоактивних відходів із забруднених територій водним шляхом (грн./люд.-год.) 

Радіаційний стан на території зони відчуження (потужність експозиційної дози на постах автоматизованої системи контролю радіаційного стану мкР, год.) 

Кількість штатних одиниць Чорнобильської АЕС (од.) 

Об'єм звільнення енергоблоків (об'єкта "Укриття") від радіоактивних відходів (тис. куб. м) 

Середня вартість 1 тис. куб. м енергоблоків (об'єкта "Укриття") від радіоактивних відходів (тис. грн.) 

Кількість облікових порушень правил, норм та стандартів у сфері використання ядерної енергії (од.) 

 

Об'єм радіоактивних відходів, які знаходяться на тимчасовому зберіганні (тис. куб. м) 

Середня вартість тимчасового зберігання 1 куб. м радіоактивних відходів (тис. грн.) 

Кількість остаточно зупинених систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Остаточна зупинка систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС (од.) 

 

Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від їх загальної кількості (%) 

Витрати на заходи з поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом/підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків (тис. грн.) 

Об'єм розміщеного відпрацьованого ядерного палива у сховищах відпрацьованого ядерного палива (тис. куб. м) 

Середня вартість збирання та підготовки до захоронення 1 куб. м рідких радіоактивних відходів (грн.. 

Рівень виконання робіт із звільнення енергоблоків від відпрацьованого ядерного палива відносно до загального обсягу (%) 

 

Кількість атомних блоків, що готуються до зняття з експлуатації (од.) 

 

Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків до загальної кількості тих, що потребують зняття з експлуатації (%) 

 

Об'єм переданих на захоронення рідких радіоактивних відходів (тис. куб. м) 

 

Питома вага перероблених радіоактивних відходів, накопичених в сховищах Чорнобильської АЕС (%) 

 

Кількість проектів з модифікації ядерних установок щодо поводження з ядерним паливом (од.) 

Середні витрати на підготовку одного проекту з модифікації ядерних установок щодо поводження з ядерним паливом (тис. грн.) 

Рівень готовності розробки проектів модифікації ядерної установки (%) 

 

Площа рекультивації порушених гірничими роботами земель (га) 

Середня вартість рекультивації 1 га порушених гірничими роботами земель (тис. грн.) 

Відсоток рекультивації порушених гірничими роботами земель (%) 

Збереження природно-заповідного фонду (КФКВК 0520) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на природоохоронні заходи із формування національної екологічної мережі (тис. грн.) 

Кількість природоохоронних заходів із формування національної екологічної мережі (наприклад, ведення державного кадастру природно-заповідного фонду, збереження популяцій видів рослин і тварин та інше) (од.) 

 

Рівень виконання природоохоронних заходів із формування національної екологічної мережі (наприклад, ведення державного кадастру природно-заповідного фонду, збереження популяцій видів рослин і тварин та інше) (%) 

 

Площа новостворених (розширених) територій та об'єктів природно-заповідного фонду (тис. га) 

Середні витрати на створення/розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду (тис. грн.) 

Зміна кількості об'єктів природно-заповідного фонду у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна площі природно-заповідного фонду (%) 

Витрати на заходи із створення та збереження природно-заповідного фонду (тис. грн.) 

Кількість заходів, спрямованих на створення та збереження природно-заповідного фонду (од.) 

Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду (тис. грн.) 

 

Кількість об'єктів природно-заповідного фонду (од.) 

Кількість збережених різних видів рослин/тварин, занесених до Червоної книги (од.) 

 

Зміна кількості збережених видів рослин/тварин, занесених до Червоної книги у порівнянні з попереднім роком (%) 

Загальна площа природно-заповідного фонду (тис. га) 

Площа, на якій здійснено заходи із збереження різних видів рослин і тварин (тис. га) 

Середні витрати на збереження 1 га площі, на якій здійснюються відповідні заходи (%) 

 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Площа, зайнята рослинними угрупованнями, занесеними до Зеленої книги України (га) 

Середні витрати на утримання 1 га площі, зайнятої рослинними угрупованнями, занесеними до Зеленої книги України (тис. грн.) 

 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0540) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кошторисна вартість природоохоронних заходів (контроль та моніторинг стану навколишнього природного середовища, міжнародна діяльність) (тис. грн.) 

Кількість заходів з контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища (од.) 

Кількість заходів з контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів щодо дотримання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

 

Кількість створених елементів системи моніторингу навколишнього природного середовища (од.) 

Середня вартість створення одного елемента системи моніторингу навколишнього природного середовища (тис. грн.) 

 

Витрати на внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування (тис. грн.) 

Кількість міжнародних конвенцій та угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування (од.) 

Розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних конвенцій та угод (тис. грн.) 

Рівень виконання зобов'язань України із сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних конвенцій та угод (%) 

Витрати на забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (тис. грн.) 

Кількість актів обстеження технічного та радіаційного стану відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (од.) 

Середня вартість проведення одного обстеження технічного та радіаційного стану відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання (тис. грн.) 

Відсоток обстежених відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання до загальної їх кількості (%) 

Кількість реєстрових центрів/підвідомчих реєстрових центрів Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (од.) 

Кількість зареєстрованих джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (од.) 

Середня вартість одного запису в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (тис. грн.) 

Рівень наповнення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (%) 

 

 

Середній розмір збору за реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі (грн.) 

 

Житлово-комунальне господарство (КФКВК 0600) 

Житлове господарство (КФКВК 0610) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Зміна частки державних збиткових підприємств житлово-комунального господарства (%) 

 

 

 

Зміна питомої ваги застарілого житлового фонду у загальній площі житлового фонду, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна питомої ваги житлового фонду в аварійному стані у загальній площі житлового фонду у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Зміна питомої ваги населення, що проживає в аварійних будинках, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень оплати за спожиті житлово-комунальні послуги (%) 

 

 

 

Рівень енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кошторисна вартість робіт із капітального ремонту житлового фонду (тис. грн.) 

Площа житлового фонду, на якій проведено капітальний ремонт (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м житлового фонду (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з поліпшення житлового фонду до запланованого (%) 

Загальна площа житлових будинків (тис. кв. м) 

 

 

Частка поліпшеного житлового фонду у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Площа житлового фонду, на якій проведено роботи із ліквідації його аварійного стану (кв. м) 

Середні витрати на проведення робіт із ліквідації аварійного стану житлового фонду на 1 кв. м житлового фонду (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт із ліквідації аварійного стану житлового фонду (%) 

Комунальне господарство (КФКВК 0620) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Створення (модернізація) потужностей комунального господарства (од.) 

Введено в дію нових потужностей в розрахунку на 1 грн. бюджетних коштів (тис. грн.) 

Рівень оновлення основних фондів комунального господарства (%) 

 

 

 

Рівень зносу основних фондів комунального господарства (%) 

 

 

 

Рівень втрат питної води у мережах (%) 

Кількість створених підрозділів із ремонту та експлуатації сільського житлово-комунального господарства (од.) 

Кількість пропущених стоків (тис. куб. м) 

Обсяг житлово-комунальних послуг в розрахунку на одного сільського жителя (грн.) 

Зміна обсягів житлово-комунальних послуг у сільській місцевості у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Обсяг реалізації води (тис. куб. м) 

 

 

Кількість опалювальних котелень/очисних споруд/артезіанських свердловин (од.) 

Обсяг реалізації тепла (Гкал) 

 

 

Протяжність водопровідно-каналізаційних мереж, що знаходяться в експлуатації (км) 

Обсяг проведення санітарної очистки територій (тис. куб. м) 

 

 

 

Кількість встановлених приладів обліку і регулювання споживання житлово-комунальних послуг (од.) 

Середні витрати на оснащення однієї квартири (будинку) приладами обліку і регулювання споживання житлово-комунальних послуг (тис. грн.) 

Відсоток встановлених приладів обліку і регулювання споживання житлово-комунальних послуг порівняно з потребою (%) 

Кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються роботи (тис. грн.) 

Довжина магістральних водопроводів сільськогосподарського призначення (км) 

Середня вартість будівництва 1 км водопроводу сільськогосподарського призначення (тис. грн.) 

Рівень забезпечення питною водою населених пунктів (%) 

 

Кількість джерел питного водопостачання, по яких проведена паспортизація (шт.) 

Потужність джерел підземних вод (тис. куб. м) 

Рівень готовності об'єктів, що будуються (%) 

Кількість лабораторних аналізів, що потребують перевірки якості насіння для зеленого будівництва та квітникарства (од.) 

Кількість проведених лабораторних аналізів насіння для зеленого будівництва та квітникарства (од.) 

Кількість сертифікаційних випробувань на одного працівника (од.) 

Відсоток перевіреної продукції квітникарства та розсадництва, яке за даними лабораторних аналізів відповідає вимогам Держстандарту України (%) 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК 0640) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на модернізацію водопровідних та каналізаційних мереж (тис. грн.) 

Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж (км) 

Середня вартість 1 км водопровідних та каналізаційних мереж (тис. грн.) 

Зміна рівня втрат питної води (%) 

Витрати на модернізацію водопровідних та каналізаційних насосних станцій (тис. грн.) 

Кількість водопровідних та каналізаційних насосних станцій (од.) 

Середня вартість одиниці водопровідних та каналізаційних насосних станцій (тис. грн.) 

Зміна обсягів використання електроенергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (%) 

Витрати на модернізацію водопровідних та каналізаційних очисних споруд (тис. грн.) 

Кількість модернізованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд (од.) 

Середня вартість одиниці модернізованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд (тис. грн.) 

Зміна якості питної води та зміна рівня очистки стоків (%) 

Витрати на модернізацію котелень (тис. грн.) 

Кількість модернізованих котелень (шт.) 

Середня вартість однієї модернізованої котельні (тис. грн.) 

Зміна рівня споживання природного газу за рахунок підвищення ККД котлів (%) 

Витрати на модернізацію теплових мереж (тис. грн.) 

Кількість модернізованих теплових мереж (шт.) 

Середня вартість 1 км модернізованих теплових мереж (тис. грн.) 

Зміна рівня втрат тепла в мережах (%) 

Витрати на капітальний ремонт/модернізацію житлових будинків (тис. грн.) 

Кількість житлових будинків, в яких проведена модернізація та капітальний ремонт (од.) 

Середні витрати на модернізацію та капітальний ремонт одного житлового будинку (тис. грн.) 

Зміна рівня експлуатаційних якостей будинків (%) 

Охорона здоров'я (КФКВК 0700) 

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога (КФКВК 0720), лікарні та санаторно-курортні заклади (КФКВК 0730) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість ліжок (од.) 

Кількість лікарських відвідувань (тис. од.) 

Навантаження на одну лікарську посаду (осіб) 

Зміна кількості випадків ускладнень після лікування (%) 

Кількість установ (од.) 

Кількість ліжко-днів (тис. од.) 

Середня вартість одного ліжко/місця на добу (грн.) 

Рівень захворюваності, в тому числі дитячої, у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (посад) 

Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (осіб) 

Завантаженість ліжкового фонду (%) 

Рівень летальності (%) 

 

Кількість хірургічних втручань (од.) 

Середній термін перебування на лікуванні одного хворого (днів) 

 

 

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів (осіб) 

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах (грн.) 

Рівень забезпечення санаторно-курортним лікуванням (%) 

 

Кількість лабораторних досліджень (од.) 

 

 

 

Чисельність інвалідів, дітей-інвалідів, з якими проведено реабілітаційні заходи та надано-протезно ортопедичну допомогу (осіб) 

 

Відсоток інвалідів/дітей-інвалідів, з якими проведено реабілітаційні заходи та надано протезно-ортопедичну допомогу (%) 

 

Чисельність інвалідів, які отримують компенсацію замість невикористаного санаторно-курортного лікування (осіб) 

Витрати на оплату компенсації замість невикористаного санаторно-куротного лікування одному інваліду (грн.) 

Рівень забезпечення інвалідів компенсацією замість невикористаного санаторно-куротного лікування (%) 

0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду (тис. од.) 

 

Питома вага об'єктів, обстежених із застосуванням лабораторних методів (%) 

Кількість штатних одиниць (посад) 

Кількість лабораторних досліджень (од.) 

Кількість лабораторних досліджень на одного працівника (од.) 

Питома вага об'єктів, які відповідають санітарному законодавству (%) 

 

Кількість закуплених вакцин за основними видами керованих інфекцій (од.) 

 

Відсоток охоплення щепленнями дітей проти основних керованих інфекцій у загальній кількості дітей (%) 

 

Кількість ліквідованих та попереджених спалахів інфекційних захворювань (од.) 

 

Рівень захворюваності, в тому числі дитячої, за основними групами інфекційних хвороб у порівнянні з попереднім роком (%) 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (КФКВК 0760) 

Будинки дитини (КФКВК 0761), станції переливання крові (КФКВК 0762), інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я (КФКВК 0763) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Рівень загальної захворюваності населення (%) 

 

 

 

Рівень народжуваності (%) 

 

 

 

Очікувана тривалість життя при народженні (років) 

 

 

 

Рівень смертності, в тому числі дитячої (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Середньорічна кількість хворих (за видами захворювання), які отримали відповідне лікування/препарати (осіб) 

Рівень забезпеченості лікарськими засобами хворих (за видами захворювання) від запланованого (%) 

Зниження показника смертності хворих від певного виду захворювання (%) 

Кількість штатних одиниць (посад) 

Кількість проведення операцій (за видами) (од.) 

 

 

 

Кількість хворих, направлених на лікування за кордон (осіб) 

Середня вартість лікування одного хворого за кордоном (тис. грн.) 

Відсоток осіб, що покращили стан здоров'я за результатами лікування за кордоном (%) 

 

Кількість осіб, направлених на стажування за кордон (осіб) 

Середні витрати на стажування однієї людини за кордоном (тис. грн.) 

 

Духовний та фізичний розвиток (КФКВК 0800) 

Фізична культура і спорт (КФКВК 0810) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість закладів, установ, організацій (в розрізі їх видів) (од.) 

 

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника установи, організації (грн.) 

 

Кількість штатних посад працівників закладів, установ, організацій (од.) 

 

 

 

Кількість збірних команд з видів спорту, в тому числі штатних збірних команд (в розрізі їх видів) (од.) 

 

 

 

Кількість спортсменів збірних команд, в тому числі кількість штатних посад спортсменів штатних збірних команд та кількість штатних посад тренерів збірних команд (в розрізі їх видів) (од.) 

 

Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд (грн.) 

Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях (%) 

 

Кількість малоцінного інвентарю, обладнання, одиниць спортивного одягу, взуття, обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (од.) 

Середня вартість одиниці малоцінного інвентарю, спортивного одягу, взуття, обладнання та інвентарю довгострокового призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (грн.) 

 

Кількість стипендій, що виплачується (од.) 

 

Середньомісячний розмір 1 стипендії, що виплачується (грн.) 

 

 

Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени за зайняті місця на змаганнях міжнародного рівня (од.) 

Середній розмір однієї винагороди спортсмену за зайняті місця на змаганнях міжнародного рівня (грн.) 

 

 

Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери за зайняті спортсменами місця на змаганнях міжнародного рівня (од.) 

Середній розмір однієї винагороди тренеру за зайняті спортсменом місця на змаганнях міжнародного рівня (грн.) 

 

 

Кількість проведених аналізів допінг-проб (од.) 

Середні витрати на одну допінг-пробу (грн.) 

Відсоток реалізації вимог Всесвітнього антидопінгового агентства щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами (%) 

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту з підготовки до змагань з різних видів спорту, включаючи збори заключного етапу до Олімпійських/Паралімпійських/
Дефлімпійських ігор, в Україні/за кордоном (од.) 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту, включаючи збори заключного етапу до Олімпійських/Паралімпійських/
Дефлімпійських ігор, в Україні/за кордоном (од.) 

Середні витрати на проведення одного людино-дня на зборах з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту, включаючи збори заключного етапу до Олімпійських/Паралімпійських/
Дефлімпійських ігор, в Україні/за кордоном (в розрізі їх рівнів) (грн.) 

Кількість медалей за здобуті українськими спортсменами на змаганнях з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту за кордоном (чол.) 

 

 

 

Кількість підготовлених майстрів спорту (чол.) 

 

 

 

Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу (чол.) 

Кількість змагань/заходів з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту (в розрізі їх рівнів) (од.). 

Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту в Україні/за кордоном (в розрізі їх рівнів) (од.) 

Середні витрати на один людино-день участі в змаганнях з олімпійських/неолімпійських/з інвалідних видів спорту в Україні/за кордоном (в розрізі їх рівнів) (грн.) 

 

Кількість заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до занять спортом (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

Кількість людино-днів заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до занять спортом (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

Середні витрати на один людино-день заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до занять спортом (в розрізі їх видів та рівнів) (грн.) 

Відсоток населення, охопленого заходами, спрямованих на залучення широких верств населення до занять спортом (в розрізі їх видів та рівнів) (%) 

 

 

 

Підвищення рівня підготовки спортсменів (%) 

Кількість навчальних семінарів, конференцій, конкурсів (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

Кількість людино-днів навчальних семінарів, конференцій, конкурсів (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

Середні витрати на один людино-день навчальних семінарів, конференцій, конкурсів (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

 

 

Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського/неолімпійського руху в Україні (од.) 

Середні витрати на один випуск телевізійних програм (грн.) 

 

 

Кількість шпальт друкованої площі замовлених публікацій інформаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації, що висвітлюють розвиток олімпійського/неолімпійського руху в Україні (од.) 

Середні витрати на одну шпальту друкованої площі замовлених публікацій інформаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації (грн.) 

 

 

Кількість примірників методичної літератури (в розрізі їх видів) (од.) 

Середні витрати на один примірник методичної літератури (в розрізі їх видів) (грн.) 

 

 

Кількість виготовлених відео роликів з популяризації олімпійського/неолімпійського руху в Україні (од.) 

Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні одного відеоролику (грн.) 

 

Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в зимових/літніх Олімпійських/Паралімпійських/
Дефлімпійських/Юнацьких Олімпійських іграх (чол.) 

Кількість днів роботи штабу олімпійської/паралімпійської/
дефлімпійської/юнацької олімпійської підготовки в місті проведення Ігор (од.) 

Середні витрати на забезпечення перебування одного члена збірної команди України на Іграх (грн.) 

Прогнозна кількість золотих/срібних/бронзових винагород (од.) 

Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на зимових/літніх Олімпійських/Паралімпійських/
Дефлімпійських/Юнацьких Олімпійських іграх (чол.):
в т. ч. - кількість спортсменів (чол.);
в т. ч. - кількість працівників штабу (чол.) 

 

Середні витрати на забезпечення роботи штабу в місті проведення Ігор (грн.) 

 

Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в змаганнях (од.) 

 

Середні витрати на здійснення одного заходу з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Іграх (грн.) 

 

Прогнозна кількість спортсменів-членів національної збірної команди, які отримають винагороди за зайняті I - III місця на Іграх (од.) 

 

Середній розмір винагороди отриманої спортсменом за I - III місця, здобуті на Іграх (грн.) 

 

Прогнозна кількість тренерів-членів національної збірної команди, які отримають винагороди за зайняті спортсменами I - III місця на Іграх (од.) 

 

Середній розмір винагороди, отриманої тренером за I - III місця, здобуті спортсменом на Іграх (грн.) 

 

Кількість спортивних шкіл (в розрізі їх видів), які утримуються з державного бюджету/отримують фінансову підтримку на утримання (од.) 

Кількість людино-днів участі учнів спортивних шкіл (в розрізі їх видів) в змаганнях/заходах (в розрізі їх видів) (од.) 

Середній обсяг поточних витрат на одного учня спортивної школи (в розрізі їх видів) (грн.) 

Питома вага змагань (в розрізі їх рівнів), на яких учні спортивних шкіл займуть призові місця, у загальній кількості змагань за участю учнів спортивних шкіл (%) 

Середньорічна кількість учнів спортивних шкіл (в розрізі їх видів), які утримуються з державного бюджету/отримують фінансову підтримку на утримання (чол.) 

Кількість людино-днів проведених зборів в Україні/за кордоном (од.). 

Середні витрати на один людино-день участі учнів спортивних шкіл (в розрізі їх видів) в змаганнях/заходах (в розрізі їх видів) (грн.) 

Питома вага учнів спортивних шкіл (в розрізі видів), що включені до складу національних збірних команд України, в загальній кількості учнів спортивних шкіл (в розрізі видів) (%) 

Кількість штатних працівників спортивних шкіл (в розрізі їх видів), які утримуються з державного бюджету/отримують фінансову підтримку на утримання (од.)
В тому числі кількість тренерів (од.) 

 

Середні витрати на один людино-день проведених навчально-тренувальних зборів за кордоном/в Україні (грн.) 

Кількість майстрів спорту, підготовлених спортивною школою (в розрізі видів) (чол.) 

Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні/за кордоном, які проводяться спортивними школами, що утримуються з державного бюджету/отримують фінансову підтримку на утримання (од.) 

 

 

 

Кількість змагань/заходів (в розрізі видів), в яких приймають участь учні спортивних шкіл, які утримуються з державного бюджету/отримують фінансову підтримку на утримання (в розрізі видів) (од.) 

 

 

 

Кількість баз олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (од.) 

 

Середній обсяг фінансової підтримки на поточне утримання 1 бази олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивної споруди (грн.) 

Кількість баз олімпійської та паралімпійської підготовки, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий (од.) 

Загальний обсяг споживання електроенергії/природного газу/енергоносіїв базами олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивними спорудами, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (кВт/тис. куб. м/тонн) 

Обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на рік, оплату за споживання якого бази олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивні споруди здійснюють за рахунок бюджетних коштів (кВт/тис. куб. м/тонн) 

Середня вартість 1 тис. куб. природного газу/1 тонни твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається базами олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивними спорудами (грн.) 

 

Загальна площа будівель і споруд баз олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, на яких планується провести реконструкцію/поточний/капітальний ремонт (кв. м) 

Площа будівель і споруд баз олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний ремонт за рахунок виділеної з державного бюджету фінансової підтримки (кв. м) 

Середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд баз олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів (грн.) 

Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів, змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської та паралімпійської підготовки/спортивних спорудах, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком (%) 

Кількість фізкультурно-спортивних товариств (в розрізі їх видів та рівнів рад), яким надається фінансова підтримка (од.) 

Кількість людино/днів участі у змаганнях/заходах, що проводяться фізкультурно-спортивними товариствами (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника фізкультурно-спортивного товариства (в розрізі їх видів та рівнів рад) (грн.) 

Кількість спортсменів фізкультурно-спортивних товариств (в розрізі їх видів), які посіли призові місця на змаганнях (в розрізі видів) (чол.) 

Кількість працівників апарату фізкультурно-спортивних товариства (в розрізі їх видів та рівнів рад) (чол.) 

Кількість людино/днів проведених навчально-тренувальних зборів фізкультурно-спортивними товариствами (в розрізі їх видів) (од.) 

Середні витрати на один людино-день участі в змаганнях/заходах, що проводяться фізкультурно-спортивними товариствами (в розрізі їх видів та рівнів) (грн.) 

Кількість майстрів спорту, підготовлених фізкультурно-спортивними товариствами (в розріз їх видів) (чол.) 

Кількість змагань/заходів, які проводяться фізкультурно-спортивними товариствами (в розрізі їх видів та рівнів) (од.) 

 

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів, що проводяться фізкультурно-спортивними товариствами (в розрізі їх видів) (грн.) 

Збільшення кількості населення, охопленого спортивними заходами фізкультурно-спортивних товариств (в розріз їх видів та рівнів) у порівнянні з минулим роком (%) 

Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться фізкультурно-спортивними товариствами (в розрізі їх видів) (од.) 

 

 

 

Культура та мистецтво (КФКВК 0820) 

Театри (КФКВК 0821) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість спектаклів/концертів/вистав (од.) 

Середні витрати на один спектакль/концерт/виставу (тис. грн.) 

Зміна кількості відвідувачів національних театрів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Число нових постановок (од.) 

Середні витрати на створення однієї нової постановки (тис. грн.) 

Рівень оновлення репертуарів національних театрів (%) 

 

Кількість глядачів (тис. осіб) 

 

Кількість прем'єр у національних театрах (од.) 

 

Гастрольні та виїзні спектаклі (у межах України та за її межами) (од.) 

 

Середня завантаженість глядацької зали (%) 

 

Доходи від реалізації послуг за основним видом діяльності (тис. грн.) 

 

Питома вага обсягів фінансової підтримки в загальному обсязі витрат національних театрів на проведення культурно-мистецьких заходів (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Художні колективи, концертні і циркові організації (КФКВК 0822) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Число концертів (од.) 

Середні витрати на один концерт/виставу (тис. грн.) 

Зміна кількості відвідувачів національних та державних концертних та циркових організацій у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість циркових колективів (од.) 

Кількість вистав (од.) 

 

Відсоток оновлених репертуарів національних та державних концертних та циркових організацій від загальної кількості (%) 

Кількість філармоній, концертних організацій (од.) 

Число слухачів (тис. осіб) 

 

Кількість прем'єр у національних та державних концертних та циркових організаціях (од.) 

 

Кількість глядачів (тис. осіб) 

 

Середня завантаженість глядацької зали (%) 

 

Доходи від реалізації послуг за основним видом діяльності (тис. грн.) 

 

Питома вага обсягів фінансової підтримки в загальному обсязі витрат національних та державних концертних і циркових організацій на проведення культурно-мистецьких заходів (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Кінематографія (КФКВК 0823) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість національних фільмів (частин фільмів) у виробництві (од.) 

Середні витрати на один національний фільм (частину фільму) у виробництві (тис. грн.) 

Рівень готовності національних фільмів (частин фільмів) у виробництві (%) 

Кількість установ (од.) 

Кількість створених національних фільмів (частин фільмів) (од.) 

Середні витрати на один створений національний фільм (частину фільму) (тис. грн.) 

Відсоток національних фільмів у загальній кількості фільмів в прокаті (%) 

 

Кількість виготовлених субтитрованих фільмів (од.) 

Середні витрати на субтитрування одного фільму (тис. грн.) 

Рівень відвідування сеансів національних фільмів (%) 

 

Кількість виданих прокатних посвідчень (од.) 

Середні витрати на видачу одного прокатного посвідчення (тис. грн.) 

Відсоток національних фільмів, вироблених із застосуванням сучасних технологій (%) 

 

Кількість експертних висновків на фільми (од.) 

Середні витрати на один експертний висновок (тис. грн.) 

Питома вага часу зйомок національних фільмів на території України (%) 

 

Кількість розглянутих кінопроектів (од.) 

Середні витрати на розгляд одного кінопроекту (тис. грн.) 

 

 

Кількість тиражованих фільмів (од.) 

Середні витрати на тиражування одного фільму (тис. грн.) 

 

 

Кількість кінематографічних заходів (од.) 

Середні витрати на один кінематографічний захід (тис. грн.) 

 

Творчі спілки (КФКВК 0824) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість культурно-мистецьких заходів (од.) 

Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу (тис. грн.) 

Рівень відвідування культурно-мистецьких заходів (%) 

 

Кількість учасників культурно-мистецьких заходів, що проводяться творчими спілками (осіб) 

 

 

Бібліотеки (КФКВК 0825) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість читачів (осіб) 

Середні витрати на обслуговування одного читача (грн.) 

Зміна кількості читачів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість виданих реєстраційних документів (од.) 

Середні витрати на виготовлення одного реєстраційного документу (грн.) 

Читаність (відношення кількості виданих книг до кількості читачів) (шт.) 

Бібліотечний фонд (тис. од.) 

Кількість книговидач (од.) 

Кількість книговидач у розрахунку на одного штатного працівника (од.) 

Оборотність бібліотечного фонду (відношення книговидач до бібліотечного фонду) (од.) 

 

Кількість придбаних книжкових видань (од.) 

Середні витрати на придбання одного примірника книжок (грн.) 

Зміна бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість відвідувань (осіб) 

 

Книгозабезпеченість (відношення кількості книг на кінець року до кількості читачів за єдиною реєстраційною картотекою) (шт.) 

 

Кількість робочих місць для роботи в бібліотеках (од.) 

 

Частота відвідувань (відношення кількості відвідувань до кількості читачів) (од.) 

 

 

 

Рівень завантаження читацької зали (%) 

 

 

 

Співвідношення кількості читачів та кількості робочих місць у бібліотеці (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Музеї і виставки (КФКВК 0826) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість відвідувачів (тис. осіб) 

Середні витрати на обслуговування одного відвідувача (грн.) 

Зміна кількості відвідувачів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість екскурсій (од.) 

Кількість екскурсій на одного екскурсовода (од.) 

 

Кількість предметів музейного фонду (тис. од.) 

 

 

 

 

Кількість виставок (од.) 

Середні витрати на проведення однієї виставки (грн.) 

Зміна кількості виставок у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Доходи від реалізації послуг за основним видом діяльності (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів (од.) 

Середні витрати на обстеження, консервування та реставрування одного експоната (грн.) 

Відсоток оновлення музейного фонду (%) 

 

Кількість придбаних музейних експонатів (крім дорогоцінного каміння) (од.) 

Середні витрати на придбання одного музейного експоната (грн.) 

Питома вага витрат на придбання музейних експонатів до загального обсягу витрат на збереження та придбання культурних цінностей (%) 

 

Кількість придбаного обладнання (од.) 

Середні витрати на придбання одиниці обладнання (грн.) 

 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Заповідники (КФКВК 0827) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість відвідувачів (тис. осіб) 

Середні витрати на обслуговування одного відвідувача (грн.) 

Зміна кількості відвідувачів у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість виставок (од.) 

Середні витрати на проведення однієї виставки (грн.) 

 

Кількість предметів музейного фонду (тис. од.) 

Кількість екскурсій (од.) 

Кількість екскурсій на одного екскурсовода (од.) 

 

 

Кількість придбаних предметів музейного фонду (тис. од.) 

Середні витрати на придбання одного музейного експоната (грн.) 

Зміна кількості предметів музейного фонду у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Середні витрати на утримання одного музейного експоната (грн.) 

 

Кошторисна вартість ремонтно-реставраційних робіт (тис. грн.) 

Кількість об'єктів культурної спадщини, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи (од.) 

Середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт на одному об'єкті (тис. грн.) 

Зміна кількості відреставрованих об'єктів культурної спадщини у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість об'єктів культурної спадщини (од.) 

 

 

 

 

Кількість придбаного обладнання (од.) 

Середні витрати на придбання одиниці обладнання (грн.) 

 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва (КФКВК 0829) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

 

 

Кількість об'єктів мережі культурно-мистецьких закладів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Обсяг небюджетних інвестицій, залучених в галузь культури та мистецтва (тис. грн.) 

 

 

 

Кількість закладів у галузі культури і мистецтва із доступом для маломобільних громадян (од.) 

 

 

 

Рівень доступності культурно-мистецьких цінностей громадськості (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість культурно-мистецьких, культурологічних, культурно-освітніх акцій (од.) 

Середні витрати на проведення однієї культурно-мистецької, культурологічної, культурно-освітньої акції (грн.) 

Зміна кількості культурно-мистецьких, культурологічних, культурно-освітніх акцій у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість культурно-мистецьких заходів (од.) 

Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу (тис. грн.) 

Зміна кількості культурно-мистецьких заходів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість проведених семінарів, конференцій (од.) 

Середні витрати на проведення одного семінару, конференції (тис. грн.) 

 

 

Кількість виданих каталогів, збірників (од.) 

Середні витрати на видання одного збірника, каталогу (тис. грн.) 

 

 

Кількість охоронно-пошукових робіт (од.) 

Середні витрати на проведення однієї охоронно-пошукової експедиції (тис. грн.) 

 

 

Кількість видатних історичних місць, які впорядковано (од.) 

Середні витрати на впорядкування одного видатного історичного місця (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт із упорядкування видатних історичних місць у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість виготовлених паспортів для об'єктів культурної спадщини (од.) 

Середні витрати на виготовлення одного паспорта для об'єкта культурної спадщини (тис. грн.) 

Питома вага паспортизованих об'єктів культурної спадщини у загальній їх кількості (%) 

Кількість заснованих грантів (у галузі театрального мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва) (од.) 

Кількість призначених грантів Президента України (у галузі театрального мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва) (од.) 

Середні витрати на реалізацію одного гранту (грн.) 

Питома вага реалізованих молодими діячами культури творчих проектів у загальній їх кількості (%) 

Кількість заснованих державних/галузевих премій (од.) 

Кількість призначених державних премій/галузевих премій (од.) 

 

Рівень забезпечення бюджетними коштами для виплати державних, галузевих, Національних премій (%) 

Кількість встановлених Національних премій (од.) 

Кількість присуджених Національних премій (од.) 

 

 

Кількість заснованих державних/довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (од.) 

Кількість встановлених державних/довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (од.) 

 

 

Кількість заснованих стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва (од.) 

Кількість встановлених державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва (од.) 

Середньомісячний розмір державної стипендії діячам літератури і мистецтва (грн.) 

Рівень забезпечення бюджетними коштами для виплати державних стипендій діячам літератури і мистецтва (%) 

Кількість заснованих стипендій видатним діячам інформаційної галузі (од.) 

Кількість встановлених стипендій видатним діячам інформаційної галузі (од.) 

Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі (грн.) 

Рівень забезпечення бюджетними коштами для виплати державних стипендій діячам інформаційної галузі (%) 

 

Кількість виготовлених свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з України (од.) 

Середні витрати на виготовлення одного свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з України (грн.) 

Зміна кількості культурних цінностей, повернутих в Україну, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток втрат культурно-мистецьких цінностей від загального їх обсягу (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Кількість придбаного обладнання (од.) 

Середні витрати на придбання одиниці обладнання (грн.) 

 

Засоби масової інформації (КФКВК 0830) 

Телебачення і радіомовлення (КФКВК 0831) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість державних телерадіокомпаній (од.) 

Обсяг виробництва телерадіопрограм для державних потреб (год.) 

Середні витрати на виробництво однієї години телерадіопрограм для державних потреб (тис. грн.) 

Зміна обсягів виробництва телерадіопрограм для державних потреб у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

 

 

Обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб (год.) 

Середні витрати на трансляцію однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб (грн.) 

Зміна обсягів трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість придбаного обладнання (од.) 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (грн.) 

Відсоток охоплення населення телерадіомовленням у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту (%) 

 

 

 

Рівень застосування сучасного обладнання у сфері телебачення і радіомовлення (%) 

Преса (КФКВК 0832) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість видань культурологічного/
літературно-художнього напряму (од.) 

Загальний тираж друкованих періодичних видань (шт.) 

Обсяг фінансової підтримки з бюджету на один примірник друкованих періодичних видань (грн.) 

Кошти бюджету у відсотках в собівартості одного примірника друкованих періодичних видань у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Разовий тираж друкованих періодичних видань (кількість примірників одного номера) (од.) 

Кошти бюджету у собівартості одного примірника друкованих періодичних видань (%) 

Зміна тиражу друкованих періодичних видань у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість номерів друкованих періодичних видань (од.) 

 

 

Витрати на друк (тис. грн.) 

Кількість газетних шпальт на тиждень (од.) 

 

 

Витрати на придбання паперу (тис. грн.) 

Кількість придбаного паперу (тонн) 

Середня вартість 1 тонни паперу (тис. грн.) 

 

Книговидання (КФКВК 0833) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість видавництв і видавничих організацій, задіяних у виконанні державного замовлення (од.) 

Кількість назв книжкової продукції (од.) 

Середні витрати на випуск одного примірника книжкової продукції (грн.) 

Зміна кількості назв книжкової продукції у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Загальний тираж книжкової продукції (од.) 

 

Зміна загального тиражу книжкової продукції у порівнянні з попереднім роком (%) 

Інші засоби масової інформації (КФКВК 0834) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість установ (од.) 

Кількість висновків щодо електромагнітної сумісності, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж (шт.) 

Середня вартість одного висновку щодо електромагнітної сумісності (грн.) 

Зміна покриття території України телевізійним сигналом загальнонаціональних, регіональних та місцевих телемереж (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

 

 

Обсяг інформації (Мб) 

Середні витрати на збирання, обробку та розповсюдження 1 Мб інформації (грн.) 

Зміна обсягу інформації у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Обсяг фотоінформації (тис. од.) 

Середні витрати на збирання, обробку та розповсюдження одного відбитку фотоінформації (грн.) 

Зміна обсягу фотоінформації у порівнянні з попереднім роком (%) 

Кількість громадських організацій, що забезпечують виконання заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері (од.) 

Кількість заходів з питань європейської (євроатлантичної) інтеграції в інформаційній сфері (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу з питань європейської (євроатлантичної) інтеграції в інформаційній сфері (грн.) 

Зміна рівня поінформованості громадян країни щодо європейської (євроатлантичної) інтеграції (%) 

 

 

 

Зміна кількості проведених заходів з питань європейської (євроатлантичної) інтеграції в інформаційній сфері у порівнянні з попереднім роком (%) 

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку (КФКВК 0850) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість контрольних заходів у сфері захисту суспільної моралі (од.) 

Кількість контрольних заходів у сфері захисту суспільної моралі на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень у сфері захисту суспільної моралі (%) 

 

Кількість продукції, що пройшла експертну оцінку (диски, друкована продукція, Інтернет видання, рекламна продукція, контент) (од.) 

 

Відсоток врахованих пропозицій стосовно притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі; припинення дій ліценцій; заборон демонстрацій фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів, які можуть завдати шкоди суспільній моралі (%) 

 

Кількість рекомендаційно-методичних матеріалів з питань дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі (од.) 

 

 

Кількість видавництв, видавничих організацій, що братимуть участь у міжнародних книжкових виставках (ярмарках) (од.) 

Кількість міжнародних форумів/конференцій/виставок в інформаційній сфері, в яких братиме участь Україна (од.) 

Середні витрати на участь України в одному міжнародному форумі/конференції/виставці в інформаційній сфері (грн.) 

Зміна кількості міжнародних форумів/конференцій/виставок в інформаційній сфері, в яких братиме участь Україна, у порівнянні з попереднім роком (%) 

Освіта (КФКВК 0900) 

Загальна середня освіта (КФКВК 0920) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів (од.) 

Середньорічна чисельність учнів в загальноосвітніх навчальних закладів (осіб) 

Середні витрати на одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі (грн.) 

Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (од.) 

 

Середній бал оцінювання учнів за результатами тестувань (бал.) 

Питома вага учнів, які навчаються на відмінно в загальній їх чисельності (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок майстрів виробничого навчання (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників (од.) 

 

 

 

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок (од.) 

 

 

 

Всього число посадових окладів/ставок на початок періоду (кварталу, року) (од.) 

 

 

 

Видатки на оплату праці (тис. грн.) 

 

 

 

Видатки на виплату стипендій та інших допомог (тис. грн.) 

 

 

 

Професійно-технічна освіта (КФКВК 0930) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість професійно-технічних навчальних закладів (од.) 

Середньорічна чисельність учнів в професійно-технічних навчальних закладах (осіб) 

Середні витрати на підготовку одного учня в професійно-технічному навчальному закладі (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (од.) 

Чисельність учнів в професійно-технічних навчальних закладах на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

Відсоток стипендіатів за рахунок коштів бюджету у загальній кількості учнів денної форми (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (од.) 

Середньорічна чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету (осіб) 

 

Питома вага учнів, які навчаються на відмінно у загальній їх чисельності (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок майстрів виробничого навчання (од.) 

Чисельність стипендіатів за рахунок бюджету на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

Відсоток працевлаштованих випускників у загальній їх чисельності (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів (од.) 

Середньорічна чисельність учнів, які забезпечуються безкоштовним харчуванням (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників (од.) 

Прийом та професійна підготовка робітничих кадрів (осіб) 

 

 

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок (од.) 

Прийом молодших спеціалістів (осіб) 

 

 

Всього число посадових окладів/ставок на початок періоду (кварталу, року) (од.) 

Випуск кваліфікованих робітників (осіб) 

 

 

Видатки на оплату праці (тис. грн.) 

Випуск молодших спеціалістів (осіб) 

 

 

Видатки на виплату стипендій та інших допомог (тис. грн.) 

Середньорічна кількість дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні (осіб) 

 

 

 

Середньорічна кількість дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (осіб) 

 

 

 

Кількість випускників денної форми навчання (осіб) 

 

 

 

Кількість випускників працевлаштованих за професією (осіб) 

 

 

 

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні (осіб) 

 

 

 

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури (осіб) 

 

 

 

Середньорічна кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації (осіб) 

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації (%) 

 

 

 

Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації, та загальної кількості фахівців галузі (%) 

Вища освіта (КФКВК 0940) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів (од.) 

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання (осіб) 

Середні витрати на одного приведеного студента (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу (од.) 

Чисельність студентів денної форми навчання за державним замовленням (осіб) 

 

Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням, у загальному обсязі прийому на денну форму навчання (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.) 

Чисельність студентів денної форми навчання на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (од.) 

Середньорічна чисельність студентів заочної форми навчання (осіб) 

 

Питома вага сільської молоді, що навчається у вищих навчальних закладах (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (од.) 

Чисельність студентів заочної форми навчання (осіб) на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів (од.) 

Середньорічна чисельність студентів вечірньої форми навчання (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників (од.) 

Чисельність студентів вечірньої форми навчання на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

 

Середньорічна чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету (осіб) 

 

Відсоток стипендіатів за рахунок коштів бюджету у загальній кількості студентів денної форми навчання (%) 

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок (од.) 

 

 

 

Всього число посадових окладів/ставок на початок періоду (кварталу, року) (од.) 

Чисельність стипендіатів за рахунок бюджету на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Видатки на оплату праці (тис. грн.) 

Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) 

Середні витрати на одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва (грн.) 

Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації, у загальному випуску (%) 

Видатки на виплату стипендій та інших допомог (тис. грн.) 

Чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Кількість аспірантур (од.) 

Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) 

Середні витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва (грн.) 

 

Кількість докторантур (од.) 

Чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

 

Середньорічна чисельність докторантів (осіб) 

Середні витрати на одного докторанта (грн.) 

 

 

Чисельність докторантів на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

 

Середньорічна кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації/перепідготовку (осіб) 

Середні витрати на підвищення кваліфікації/перепідготовку одного фахівця (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації/перепідготовку (%) 

 

 

 

Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації, та загальної кількості фахівців галузі (%) 

 

Середньорічна кількість дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні (осіб) 

 

 

 

Середньорічна кількість дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (осіб) 

 

 

 

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні (осіб) 

 

 

 

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури (осіб) 

 

 

 

Кількість одержувачів адресної грошової допомоги випускникам, які навчалися за педагогічними спеціальностями (осіб) 

 

 

 

Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно в загальній їх чисельності (осіб) 

 

 

 

Кількість студентів, які будуть прийняті на I курс на денну форму навчання (осіб) 

 

 

 

Кількість студентів-випускників (без перехідного контингенту) (осіб) 

 

 

 

Кількість випускників денної форми навчання (осіб) 

 

 

 

Чисельність випускників, що отримали направлення на роботу після завершення повного циклу навчання (осіб) 

 

 

Кількість спеціалізованих вчених рад (од.) 

Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду (од.) 

Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради (грн.) 

Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду (%) 

Видатки на фінансування спеціалізованих вчених рад (тис. грн.) 

Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (од.) 

 

Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту (%) 

 

Захищено дисертацій на науковій раді установи (од.) 

 

 

Післядипломна освіта (КФКВК 0950) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість навчальних закладів (од.) 

Середньорічна кількість осіб, які пройшли підготовку (осіб) 

Середні витрати на підготовку одного фахівця (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про проходження підготовки (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу (од.) 

Середньорічна чисельність слухачів (студентів) денної форми навчання (осіб) 

 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.) 

Чисельність слухачів (студентів) денної форми навчання (осіб) на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (од.) 

Середньорічна чисельність слухачів (студентів) заочної форми навчання (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (од.) 

Чисельність слухачів (студентів) заочної форми навчання (осіб) на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів (од.) 

Середньорічна чисельність слухачів (студентів) вечірньої форми навчання (осіб) 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників (од.) 

Чисельність слухачів (студентів) вечірньої форми навчання на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок (од.) 

Середньорічна чисельність стипендіатів за рахунок коштів бюджету (осіб) 

 

 

Всього число посадових окладів/ставок на початок періоду (кварталу, року) (од.) 

Чисельність стипендіатів за рахунок бюджету на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Видатки на оплату праці (тис. грн.) 

Середньорічна кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації (осіб) 

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації (%) 

 

 

 

Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації, та загальної кількості фахівців галузі (%) 

Видатки на виплату стипендій та інших допомог (тис. грн.) 

Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) 

 

 

Кількість спеціалізованих вчених рад (од.) 

Чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради (грн.) 

 

 

Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) 

 

 

 

Чисельність аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

 

Середньорічна чисельність докторантів (осіб) 

 

 

 

Чисельність докторантів на початок періоду (кварталу, року) (осіб) 

 

 

Видатки на фінансування спеціалізованих вчених рад (тис. грн.) 

Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду (од.) 

 

Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду (%) 

 

Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (од.) 

 

Відсоток дисертацій, щодо яких отримано позитивне рішення ради про присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту (%) 

 

Захищено дисертацій на науковій раді установи (од.) 

 

 

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК 0960) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість навчальних закладів (од.) 

Середньорічна чисельність дітей, які отримують позашкільну освіту (осіб) 

Середні витрати на одну дитину, що отримає позашкільну освіту (грн.) 

Відсоток дітей, які отримають позашкільну освіту (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (од.) 

Середньорічна чисельність дітей/дітей пільгових категорій, які отримали послуги з оздоровлення/відпочинку (осіб) 

Середні витрати на одну дитину/одну дитину пільгової категорії, яка отримала послуги з оздоровлення/відпочинку (грн.) 

Відсоток дітей/дітей пільгових категорій, які отримали послуги з оздоровлення/відпочинку, у загальній кількості дітей (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (од.) 

Середньорічна кількість придбаних путівок із оздоровлення та відпочинку дітей (од.) 

Середня вартість ліжко-дня в дитячих оздоровчих закладах та закладах відпочинку (грн.) 

Відсоток дітей, які братимуть участь в оздоровчо-тренувальних зборах (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників (од.) 

 

 

 

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок (од.) 

 

 

 

Всього число посадових окладів/ставок на початок періоду (кварталу, року) (од.) 

 

 

 

Видатки на заходи із позашкільної роботи з дітьми (тис. грн.) 

 

 

 

Видатки на заходи з оздоровлення і відпочинку дітей (тис. грн.) 

 

 

 

Видатки на оплату праці (тис. грн.) 

 

 

 

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів (КФКВК 0970) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Видатки на виготовлення підручників та посібників (за видами) (тис. грн.) 

Кількість виготовлених підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, у тому числі для шкіл з російською та іншими мовами національних меншин (за видами) (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного підручника та посібника для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, в тому числі для шкіл з російською та іншими мовами національних меншин (за видами) (грн.) 

Відсоток виконання державного замовлення в частині видання, придбання, зберігання і доставки підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів (%) 

 

 

Частота заміни підручників, посібників (разів/період) 

Поповнення резерву підручників, посібників у порівнянні з попереднім роком (%) 

Витрати на інформатизацію, комп'ютеризацію та забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (за видами) (тис. грн.) 

Кількість придбаних програмних засобів (од.) 

Середня вартість розробки та впровадження програмного засобу (грн.) 

Відсоток виконання державного замовлення в частині інформатизації загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, комп'ютеризації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (%) 

 

Кількість придбаних комп'ютерних комплексів (од.) 

Середня вартість комп'ютерного комплексу (грн.) 

Рівень забезпеченості учнів (студентів) підручниками, посібниками (комп'ютерними комплексами, технічними і програмними засобами навчання) (%) 

 

Кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів) з природничо-математичних та технологічних дисциплін (од.) 

Середня вартість технічного засобу навчання (кабінету) (грн.) 

 

Витрати на виготовлення документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів (тис. грн.) 

Кількість виготовлених документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного документа про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів (грн.) 

Відсоток виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту (%) 

Витрати на виготовлення дипломів кваліфікованого робітника (тис. грн.) 

Кількість виготовлених дипломів кваліфікованого робітника (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного диплома кваліфікованого робітника (грн.) 

 

Витрати на виготовлення документів про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста) (тис. грн.) 

Кількість виготовлених документів про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста) (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного документа про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста) (грн.) 

 

Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (тис. грн.) 

Кількість виготовлених свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації (грн.) 

 

Витрати на виготовлення додатків до документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів (тис. грн.) 

Кількість виготовлених додатків до документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного додатка до документа про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів (грн.) 

 

Витрати на виготовлення додатків до дипломів кваліфікованого робітника (тис. грн.) 

Кількість виготовлених додатків до дипломів кваліфікованого робітника (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного додатка до диплома кваліфікованого робітника (грн.) 

 

Витрати на виготовлення додатків до документів про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста) (тис. грн.) 

Кількість виготовлених додатків до документів про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста) (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного додатка до документа про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста) (грн.) 

 

Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (тис. грн.) 

Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного додатка до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації (грн.) 

 

Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (тис. грн.) 

Кількість виготовлених свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (грн.) 

 

Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"/похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні" (тис. грн.) 

Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"/виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні" (тис. од.) 

Вартість виготовлення одного похвального листа "За високі досягнення у навчанні"/похвальної грамоти "За особливі досягнення у навчанні" (грн.) 

 

Витрати на виготовлення золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"/срібних медалей "За особливі досягнення у навчанні" (тис. грн.) 

Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"/срібних медалей "За особливі досягнення у навчанні" (тис. од.) 

Вартість виготовлення однієї золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"/срібної медалі "За особливі досягнення у навчанні" (грн.) 

 

Інші заклади та заходи у сфері освіти (КФКВК 0990) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Кількість атестованих/акредитованих вищих і професійно-технічних закладів (од.) 

 

Рівень задоволення ринку праці фахівцями/спеціалістами різних кваліфікаційних категорій (%) 

 

Кількість розглянутих клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість закладів (од.) 

Середньорічна кількість осіб, які пройдуть підготовку (осіб) 

Середні витрати на підготовку одного фахівця (грн.) 

Відсоток осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації (%) 

Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів (од.) 

 

 

 

Середньорічне число посадових окладів/ставок робітників (од.) 

 

 

 

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок (од.) 

 

 

 

Всього число посадових окладів/ставок на початок періоду (кварталу, року) (од.) 

 

 

 

Видатки на оплату праці (тис. грн.) 

 

 

 

 

Кількість проведених конкурсів, конференцій, виставок, семінарів, відбірково-тренувальних зборів (од.) 

Середня вартість проведення одного конкурсу, конференції, виставки, семінару, відбірково-тренувального збору (грн.) 

 

 

Кількість виготовлених карт (од.) 

Середня вартість виготовлення однієї карти (грн.) 

 

 

Кількість виданих примірників навчально-методичної літератури (од.) 

Середня вартість видання одного примірника навчально-методичної літератури (грн.) 

 

 

Кількість видань навчальних планів, програм (од.) 

Кількість виданої навчально-методичної літератури в середньому на одного методичного працівника (од.) 

Рівень забезпеченості навчальних закладів навчально-методичною літературою, навчальними планами (%) 

 

 

Частота перегляду навчально-методичної літератури (разів/період) 

 

 

Кількість видань примірників підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів (од.) 

Середня вартість видання одного підручника чи посібника (грн.) 

 

Витрати на проведення всеукраїнських та міжнародних студентських та шкільних олімпіад (тис. грн.) 

Кількість всеукраїнських та міжнародних студентських та шкільних олімпіад (од.) 

Середня вартість проведення однієї всеукраїнської та міжнародної студентської та шкільної олімпіади (грн.) 

Відсоток виконання державної цільової Програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки (%) 

Витрати на проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року" (тис. грн.) 

Кількість номінацій всеукраїнського конкурсу "Учитель року" (од.) 

Середня вартість однієї номінації всеукраїнського конкурсу "Учитель року" (грн.) 

 

Витрати на перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних навчальних закладів (тис. грн.) 

Середня кількість студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних навчальних закладів, які будуть перевезені (осіб) 

Середня вартість однієї поїздки (грн.) 

Рівень виконання заходів, визначених нормативно-правовими актами з питань надання пільгового проїзду для студентів вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів (%) 

 

Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти у вищих навчальних закладах (осіб) 

Середній розмір пільгового довгострокового кредиту для здобуття освіти у вищих навчальних закладах (грн.) 

Рівень виконання заходів, визначених нормативно-правовими актами з питань пільгового довгострокового кредиту для здобуття освіти у вищих навчальних закладах (%) 

 

 

Середній термін надання кредиту на здобуття освіти (роки) 

Відсоток своєчасно повернутих кредитів (%) 

 

 

 

Рівень простроченої заборгованості за кредитами, наданими на здобуття освіти (%) 

 

Кількість проведених тестувань (од.) 

Середня вартість проведення одного тестування (грн.) 

Відсоток осіб, які отримали результат зовнішнього незалежного оцінювання (%) 

 

Кількість проведених пробних тестувань (од.) 

 

Кількість учасників зовнішнього нзалежного оцінювання, які стали студентами вищих начальних закладів України (осіб) 

 

Кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання (осіб) 

 

Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт a Кронбаха) 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (КФКВК 1000) 

Соціальний захист на випадок непрацездатності (КФКВК 1010) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на заходи із соціального захисту та соціального обслуговування інвалідів (тис. грн.) 

Чисельність осіб, яким надано допомогу (виплата матеріальної допомоги, забезпечення соціально-трудовою та професійною реабілітацією, санаторно-курортним лікуванням, придбання автомобілів, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації тощо) (осіб) 

Середній розмір матеріальної допомоги інвалідам (тис. грн.) 

Відсоток інвалідів, яким надано допомогу (%) 

 

Кількість придбаних путівок для інвалідів (од.) 

Середня вартість однієї путівки для інваліда (тис. грн.) 

Відсоток інвалідів, забезпечених путівками (%) 

 

Кількість придбаних автомобілів для інвалідів (од.) 

Середні вартість одного автомобіля для інваліда (тис. грн.) 

Відсоток інвалідів, забезпечених автомобілями (%) 

 

Кількість інвалідів, що навчаться водінню автомобіля (осіб) 

Середня вартість навчання інваліда водіння автомобіля (грн.) 

 

 

Кількість виданих протезно-ортопедичних виробів (ортопедичного взуття, колясок, засобів реабілітації, протезів молочної залози тощо) (тис. од.) 

 

 

Витрати на впровадження інноваційних технологій у виробництві технічних засобів реабілітації (тис. грн.) 

Кількість вироблених технічних засобів реабілітації (од.) 

Середні витрати на виробництво (придбання) одного технічного засобу реабілітації (тис. грн.) 

Питома вага технічних засобів реабілітації, виготовлених за новими технологіями (%) 

 

 

 

Рівень оновлення основних фондів протезно-ортопедичних підприємств (%) 

 

Кількість розроблених національних стандартів, гармонізованих з європейськими, на технічні засоби реабілітації (од.) 

 

Рівень впровадження розроблених національних стандартів, гармонізованих з європейськими, на технічні засоби реабілітації (%) 

Кількість установ та організацій непромислової сфери УТОС, УТОГ (од.) 

Кількість робочих місць в організаціях непромислової сфери УТОС, УТОГ (од.) 

Середній розмір фінансової підтримки на одну непромислову організацію, установу УТОГ (тис. грн.) 

 

 

Кількість інвалідів по слуху та зору, оздоровлення яких здійснюється установами і закладами УТОС та УТОГ (осіб) 

Розмір виплат на одного інваліда УТОС (грн.) 

 

Кількість легалізованих осередків та колективних членів громадських організацій інвалідів (од.) 

Кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями інвалідів (од.) 

 

 

 

Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів (осіб) 

 

 

Витрати на обслуговування інвалідів у стаціонарах первинного та складного протезування казенних та державних підприємств (тис. грн.) 

Кількість ліжко-днів (люд./дн.) 

Середні витрати на один ліжко-день (грн.) 

 

Кількість стаціонарів первинного та складного протезування (од.) 

 

 

 

Кількість ліжок у стаціонарах (од.) 

 

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці (КФКВК 1030) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Кількість одержувачів щорічної разової грошової допомоги (осіб) 

Розмір щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань (грн.) 

Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань (%) 

Кількість громадських організацій ветеранів (од.) 

Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів (тис. грн.) 

Кількість відвідувачів військових поховань у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість відвідувань військових поховань та військових пам'ятників (од.) 

Середні витрати на одного учасника відвідувань військових поховань та військових пам'ятників (грн.) 

 

 

Кількість осіб, які відвідали військові поховання та військові пам'ятники (осіб) 

 

 

 

Кількість одержувачів довічних державних стипендій (учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадяни України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність) (осіб) 

Розмір довічної державної стипендії (грн.) 

Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат довічних державних стипендій одержувачам (%) 

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді (КФКВК 1040) 

За бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням апаратів органів державної влади 

Кількість установ (од.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів (шт.) 

Кількість розроблених/прийнятих нормативно-правових актів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (%) 

Кількість штатних одиниць (од.) 

 

 

Відсоток нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості (%) 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.) 

Кількість виконаних доручень (од.) 

Кількість виконаних доручень на одного виконавця (од.) 

Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (%) 

Загальна площа приміщень (кв. м) 

 

 

Питома вага простроченої кредиторської/дебіторської заборгованості у загальному обсязі заборгованості (%) 

Орендована площа (кв. м) 

 

 

Зміна кредиторської/дебіторської заборгованості у порівнянні з початком бюджетного періоду, в тому числі простроченої на звітну дату (%) 

 

 

 

Кількість розглянутих справ із ухваленням рішень щодо спорів про відшкодування шкоди, завданої органами влади незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного виконавця (од.) 

Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України у порівняні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у загальному обсязі (%) 

 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів (шт.) 

Кількість виданих ліцензій/сертифікатів/дозволів на одного виконавця (шт.) 

Відсоток ліцензій/сертифікатів/дозволів рішення щодо анулювання яких не прийнято (%) 

 

Надходження до бюджету, отримані за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів (тис. грн.) 

 

Зміна суми надходжень до бюджету, отриманих за видачу ліцензій/сертифікатів/дозволів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість контрольних заходів (од.) 

Кількість контрольних заходів на одного виконавця (од.) 

Відсоток усунених правопорушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених правопорушень (%) 

 

 

 

Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (кв. м) 

Середні витрати на проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м (тис. грн.) 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції (%) 

 

Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт/реконструкцію (од.) 

 

 

 

Кількість виданих направлень на усиновлення (од.) 

Кількість опрацьованих анкет дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на одного працівника (од.) 

Відсоток задоволених звернень щодо усиновлення (%) 

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу (осіб) 

 

Відсоток усиновлених дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у загальній кількості дітей, які знаходяться в базі даних на централізованому обліку (%) 

 

Кількість опрацьованих анкет дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (од.) 

 

Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у дитячі будинки сімейного типу у загальної кількості дітей, що знаходяться в базі даних на централізованому обліку (%) 

 

Кількість виданих згод на усиновлення іноземним громадянам (од.) 

 

Кількість усиновлених дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Кількість анкет дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких взято на облік, до загальної кількості анкет, що надійшли протягом року (%) 

 

 

 

Чисельність працевлаштованої молоді у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень безробіття серед молоді (%) 

 

 

 

Кількість народжених дітей у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Кількість зареєстрованих шлюбів у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Кількість розлучень у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Рівень злочинності серед молоді (%) 

 

 

 

Кількість злочинів, пов'язаних з насильством у сім'ї, у порівнянні з попереднім роком (%) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість заходів (у розрізі видів заходів) (од.) 

Кількість учасників заходів (у розрізі видів заходів) (осіб) 

Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі видів заходів) (грн.) 

Збільшення кількості осіб, з якими проведено роботу (у розрізі видів заходів), у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника(у розрізі видів заходів) (грн.) 

Збільшення кількості осіб, на яких позитивно вплинула проведена робота (у розрізі видів заходів), у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

 

 

Відсоток фахівців різного рівня, які отримають знання, від їх загальної кількості (у розрізі видів заходів) (%) 

 

Кількість грантів Президента України за особливі досягнення молоді у розбудові України (кількість) 

Середні розмір гранту Президента України за особливі досягнення молоді у розбудові України (тис. грн.) 

 

 

Кількість премії Кабінету Міністрів України для обдарованої молоді (кількість) 

Розмір премії Кабінету Міністрів України для обдарованої молоді (тис. грн.) 

 

Кількість жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (осіб) 

 

Розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (грн.) 

Збільшення кількості жінок, яким буде присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" у порівнянні з минулим роком, % 

Кількість програм громадських організацій підтриманих конкурсною комісією (од.) 

Кількість учасників програм громадських організацій з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді (осіб) 

Середні витрати на реалізацію однієї програми громадської організації з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді (тис. грн.) 

Відсоток учасників, охоплених програмами молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм стосовно сім'ї, жінок, дітей та молоді, у порівнянні з попереднім роком, % 

 

 

 

Збільшення кількості програм спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї, у порівнянні з попереднім роком, % 

Кількість посвідчень для батьків/дитини з багатодітних родин (од.) 

 

Середні витрати на виготовлення одного посвідчення для батьків/дитини з багатодітної родини (тис. грн.) 

Відсоток багатодітних сімей, забезпечених посвідченнями (%) 

Соціальний захист безробітних (КФКВК 1050) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Чисельність осіб, які отримали матеріальну допомогу (осіб) 

Середній розмір матеріальної допомоги (грн.) 

Рівень забезпечення інвалідів та непрацюючих малозабезпечених осіб матеріальною допомогою (%) 

 

Чисельність безробітних з числа молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, працевлаштованих шляхом надання дотацій роботодавцям (осіб) 

Середньомісячний розмір відшкодування роботодавцю витрат на оплату праці одного безробітного з числа молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, працевлаштованих шляхом надання дотацій роботодавцям (грн.) 

Питома вага працевлаштованих шляхом надання дотацій роботодавцям випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів у загальній чисельності працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості випускників, які отримали вищу або професійно-технічну освіту (%) 

 

Середньомісячна чисельність безробітних з числа молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, працевлаштованих шляхом надання дотацій роботодавцям, за яких здійснюватиметься відшкодування витрат роботодавця на оплату праці (осіб) 

 

 

Допомога у вирішенні житлового питання (КФКВК 1060) 

Допомога на забезпечення житлом (КФКВК 1062) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Витрати на будівництво (придбання) житла (тис. грн.) 

Загальна площа побудованого (придбаного) житла (кв. м) 

Вартість 1 кв. м побудованого (придбаного) житла (грн.) 

Питома вага осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку (%) 

Витрати кредитування будівництва (придбання) житла (тис. грн.) 

Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків (тис. кв. м) 

 

 

Чисельність осіб, які перебувають на квартирному обліку (осіб) 

Кількість квартир, що введені в експлуатацію (од.) 

 

 

 

Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла (од.) 

Обсяг коштів населення, залучених на 1000 грн. бюджетних в кредитуванні будівництва (придбання) житла (грн.) 

Рівень повернення раніше наданих кредитів (%) 

 

Площа проінвестованого житла (кв. м) 

Середні витрати бюджетних коштів на придбання (будівництво) 1 кв. м проінвестованого житла (грн.) 

 

 

Кількість осіб, які покращили житлові умови (осіб) 

Середній розмір площі придбаного житла у розрахунку на одну особу отримувача (кв. м) 

 

 

Кількість сімей, залучених до кредитування через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (од.) 

Середній термін погашення кредиту (років) 

Співвідношення нових учасників програми молодіжного кредитування у загальній їх кількості (%) 

 

 

 

Розмір простроченої заборгованості за кредитами, наданими молодим сім'ям з частковою компенсацією відсоткових ставок банків (%) 

 

 

 

Народжуваність в сім'ях позичальників порівняно з середнім показником по Україні (%) 

 

Кількість індивідуальних сільських забудовників, які отримали кредит (осіб) 

Середній розмір кредиту (компенсації), наданого одному індивідуальному сільському забудовнику (позичальнику) (тис. грн.) 

Кількість об'єктів з будівництва та інвестування житла, введених в дію вчасно до загальної їх кількості (%) 

Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту/реконструкції (тис. грн.) 

Загальна площа житла, на якій проведено капітальний ремонт/реконструкція житла (кв. м) 

Середня вартість проведення капітального ремонту/реконструкції 1 кв. м житла (тис. грн.) 

Рівень оновлення житлового фонду (%) 

Соціальний захист інших категорій населення (КФКВК 1070) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

 

Чисельність осіб, які отримали допомогу (допомогу на оздоровлення, компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування, доплати за роботу в радіоактивно забруднених територіях, виплати підвищених стипендій тощо) (осіб) 

Середній розмір виплати (пільги) на одну особу (грн.) 

Рівень забезпечення бюджетними коштами компенсаційних виплат громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (%) 

 

Чисельність осіб, яким надана одноразова матеріальна допомога на завершення будівництва індивідуального житла (осіб) 

Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла (грн.) 

Відсоток виплаченої матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла до фактичної потреби (%) 

 

Чисельність осіб, яким компенсовано витрати на проїзд і перевезення багажу (осіб) 

Середні витрати на компенсацію витрат на проїзд і перевезення багажу (грн.) 

Відсоток виплаченої компенсації на проїзд і перевезення багажу до фактичної потреби (%) 

 

Загальна площа житла, придбаного/побудованого для репатріантів (кв. м) 

Середня вартість 1 кв. м придбаного/збудованого житла (тис. грн.) 

Відсоток придбаного/побудованого житла для репатріантів до потреби (%) 

 

Протяжність електромереж/водопроводу/
газопроводу/каналізації/доріг, що вводяться в експлуатацію в місцях компактного розміщення репатріантів (км) 

Середня вартість 1 км електромереж/
водопроводу/газопроводу/
каналізації/доріг (тис. грн.) 

Відсоток введених в експлуатацію електромереж/водопроводу/
газопроводу/каналізації/доріг в місцях компактного розміщення репатріантів до фактичної потреби (%) 

 

Чисельність біженців, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців (осіб) 

Середні витрати на утримання однієї особи у пункті тимчасового розміщення біженців (грн.) 

Відсоток біженців та шукачів притулку, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців, до загальної кількості тих, які перебувають на обліку (%) 

 

Кількість діючих пунктів тимчасового розміщення біженців (од.) 

Середня наповнюваність пункту тимчасового розміщення біженців (осіб) 

Зміна кількості біженців та шукачів притулку, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців, у порівнянні з попереднім роком (%) 

 

Кількість вкладників, які отримають компенсацію за знеціненими грошовими заощадженнями (осіб) 

Розмір виплати вкладникам компенсації знецінених грошових заощаджень (грн.) 

Зміна обсягу зобов'язань держави перед громадянами України за знеціненими грошовими заощадженнями (%) 

 

Кількість застрахованих осіб чи страхувальників, які отримають компенсацію по знецінених страхових внесках (осіб) 

Розмір виплати застрахованим особам чи страхувальникам компенсації знецінених страхових внесків (грн.) 

 

 

Кількість спадкоємців вкладників або інших осіб, які отримають компенсацію за знеціненими грошовими заощадженнями на поховання вкладника у межах залишку проіндексованого вкладу (осіб) 

Розмір виплати на поховання спадкоємцям вкладників або іншим особам у межах залишку проіндексованого вкладу (грн.) 

 

 

Кількість осіб, які отримали відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави (осіб) 

Середній розмір відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави одній особі (тис. грн.) 

Відсоток відшкодованої шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодованої громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави до загальної кількості відповідних рішень судів щодо відшкодування (%) 

Інша діяльність у сфері соціального захисту (КФКВК 1090) 

За бюджетними програмами, які забезпечують реалізацію державної політики 

Кількість штатних одиниць (од.) 

Кількість заходів, що виконуються Європейською хартією (од.) 

Середні витрати на проведення одного заходу Європейської хартії (тис. грн.) 

Рівень виконання заходів Європейської хартії (%) 

 

Кількість бланків посвідчень для системи соціального захисту (вкладки до посвідчення, листи-талони, нагрудні знаки, футляри до нагрудних знаків тощо) (од.) 

Середня вартість одного посвідчення (вкладки до посвідчення, листи-талони, нагрудні знаки, футляри до нагрудних знаків тощо) (грн.) 

Рівень забезпечення відповідних категорій громадян посвідченнями (вкладками до посвідчень, листами-талонами, нагрудні знаки, футлярами до нагрудних знаків тощо) 

Кількість домогосподарств, які підлягають обстеженню (од.) 

Кількість обстежених домогосподарств (од.) 

Щоквартальна плата за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей на одне домогосподарство (грн.) 

Отримання показників для формування інформаційної бази для проведення всебічного аналізу рівня життя населення країни та оцінки бідності з відомостей домогосподарств (%) * При розробці головними розпорядниками бюджетних коштів переліку результативних показників за кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення результативних показників, визначених у Примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

 

Директор Департаменту
реформування бюджетної системи
 

Ю. М. Футоранська 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали