МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 830

Про затвердження Примірного протоколу про організацію розрахунків за спожиту електроенергію

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 N 1244 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Постанова N 1244) наказую:

1. Затвердити Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електроенергію у редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міненерговугілля від 09.08.2011 N 372 "Про затвердження Примірного протоколу про організацію розрахунків за спожиту електроенергію" (Протокол N 372).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
15.12.2011 N 830

ПРОТОКОЛ N
про організацію розрахунків за спожиту електроенергію

м. __________

"___" 2011 р.

1. Протокол складено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 N 236 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Постанова N 236), із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 N 1244 (Постанова N 1244) (далі - постанова КМУ від 11.03.2011 N 236).

2. Учасниками розрахунків цього Протоколу є:

Енергогенеруюча компанія (далі - Сторона 1), що діє на підставі _____,
в особі _______,
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони;

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі - Сторона 2), що діє на підставі ______,
в особі _______,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з другої сторони;

Підприємство реструктуризації _________
                                                                             (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона 3), що діє на підставі ______,
в особі _______,
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з третьої сторони;

Енергопостачальна компанія ___________
                                                                                                    (повне найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Сторона 4), що діє на підставі ______,
в особі _______,
                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з четвертої сторони;

ДП "Енергоринок" (далі - Сторона 5), що діє на підставі _,
в особі _______,
                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з п'ятої сторони.

3. Розрахунки за Протоколом проводяться усіма Сторонами в день надходження коштів на їх рахунки, але не пізніше наступного дня після їх надходження.

3.1. Сторона 1 перераховує до державного бюджету плату за надання державних гарантій та плату за користування субкредитами, наданими на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії у сумі ______,00 грн. (_______ грн. ___ коп.), у т. ч. плату за надання субкредиту ______,00 грн. (________ грн. ___ коп.); плату за користуванням субкредитом ______,00 грн. (__ грн. ___ коп.).

3.2. Державна казначейська служба України за рахунок коштів, які надходять до спеціального фонду державного бюджету від Сторони 1 на виконання п. 43 ст. 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", відкриває Стороні 2 асигнування в сумі ______,00 грн. (__ грн. ___ коп.).

3.3. Сторона 2 спрямовує асигнування Стороні 3 в сумі ______,00 грн. (_________ грн. ___ коп.) для погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію.

3.4. Сторона 3 перераховує Стороні 4 кошти в сумі ______,00 грн. (___________ грн. _____ коп.) за спожиту у минулих періодах електричну енергію, у тому числі ПДВ _______,00 грн. (__ грн. _____ коп.).

3.5. Сторона 4 перераховує Стороні 5 кошти в сумі _______,00 грн. (___________ грн. _____ коп.), у тому числі ПДВ ____,00 грн. (__________ грн. _____ коп.), для розрахунків за куповану у _________ 200_ році електричну енергію, згідно з договором від ________ N ___.

3.6. Сторона 5 перераховує Стороні 1 кошти в сумі ____,00 грн. (__ грн. ___ коп.) за куповану у _________ 200_ році електричну енергію, у тому числі ПДВ ______,00 грн. (__ грн. _____ коп.), згідно з договором від ______ N ______.

3.7. Усі учасники розрахунків у графі "Призначення платежу" платіжного доручення додатково зазначають "відповідно до пункту 43 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

4. Сторони, що підписали Протокол, несуть відповідальність за недотримання вимог постанови КМУ від 11.03.2011 N 236 (Постанова N 236) і невиконання своїх зобов'язань за цим Протоколом відповідно до чинного законодавства України.

5. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Протоколу, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Дата та номер реєстрації цього Протоколу встановлюються після його підписання всіма Сторонами.

Протокол вважається укладеним у разі, якщо він підписаний Сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

7. Цей Протокол складено українською мовою, у _______ (кількість примірників зазначається за кількістю Сторін та додатково по одному примірнику для Державної казначейської служби України та уповноваженого банку) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ПРОТОКОЛУ

N _______ від ____

До Протоколу на загальну суму _ грн.
                                                                                                                               (сума прописом)

Сторона 1

Енергогенеруюча компанія

N рахунку _____ в
уповноваженому банку
___

МФО ___________
Код за ЄДРПОУ __
Керівник ________
Головний бухгалтер __________

М. П.

Сторона 2

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

N рахунку ______ в
Державній казначейській службі України
____

МФО ___________
Код за ЄДРПОУ __
Керівник ________
Головний бухгалтер __________

М. П.

Сторона 3

Підприємство реструктуризації

N рахунку _____ в
Державній казначейській службі України

МФО ___________
Код за ЄДРПОУ __
Керівник ________
Головний бухгалтер __________

М. П.

Сторона 4

Енергопостачальна компанія

N рахунку ______ в
уповноваженому банку
_

МФО ___________
Код за ЄДРПОУ __
Керівник ________
Головний бухгалтер ___________

М. П.

Сторона 5

ДП "Енергоринок"

N рахунку ______
в уповноваженому банку

МФО ___________
Код за ЄДРПОУ __
Керівник ________
Головний бухгалтер __________

М. П.

 


 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали