Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження профілю посади прокурора місцевої прокуратури

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ

від 25 вересня 2018 року N 231дк-18

Про затвердження профілю посади прокурора місцевої прокуратури

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого - Грушковського В. Ю., членів Комісії - Архіпова В. І., Коваленка А. А., Ковальчука О. М., Костенка С. К., Нечепоренка С. О., Піцика Ю. М., Погребняка С. П., Сергійчука С. О., Шемчука В. В. та Юсипа В. В. з метою забезпечення ефективної процедури добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури встановила:

Практика проведення добору, оголошеного рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі - Комісія) N 2пп-17 від 26.07.2017, засвідчила, що процедура добору на посаду прокурора місцевої прокуратури не є достатньо ефективною, оскільки не було відображено та належним чином затверджено критеріїв відбору - опису посади прокурора місцевої прокуратури, а також чітко структурованих вимог щодо ділових рис особистості, компетенцій, якими повинні володіти кандидати. Вказана ситуація розмиває фокус та критерії оцінювання під час добору, який є достатньо широким, і не дозволяє визначити рівень аналітичного мислення, практичних навичок, що мають оцінюватись.

Процес добору має ґрунтуватися на чітко визначених компетенціях, які в свою чергу мають відповідати опису посади та результату функціонального аналізу роботи на посаді.

З урахуванням зазначеного, Комісією розроблено профіль посади і відповідна модель компетенцій з вичерпними вимогами стосовно знань законодавчої бази, необхідних навичок, здібностей та морально-психологічних якостей кандидата.

На підставі викладеного, керуючись частинами першою (Перелік N 1697-VII) та шостою статті 27 (Перелік N 1697-VII), частиною першою 31 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пунктами 61, 63 розділу III Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та пунктом 5 розділу I Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання (Положення N 22зп-17), Комісія вирішила:

1. Затвердити профіль посади "Прокурор місцевої прокуратури" (додається).

 

Головуючий

В. Грушковський

Члени комісії:

В. Архіпов

 

А. Коваленко

 

С. Костенко

 

О. Ковальчук

 

С. Нечепоренко

 

Ю. Піцик

 

С. Погребняк

 

С. Сергійчук

 

В. Шемчук

 

В. Юсип

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
25 вересня 2018 року N 231дк-18

ПРОФІЛЬ ПОСАДИ
"Прокурор місцевої прокуратури"

I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу

Прокуратура України

2

Найменування структурного підрозділу

Місцева прокуратура

3

Найменування посади

Прокурор

4

Знаходиться у підпорядкуванні

Керівника місцевої прокуратури, його заступника, начальника відділу місцевої прокуратури та його заступника

5

Функції (обов'язки)

1. підтримання публічного обвинувачення в суді;
2. організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3. представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
4. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

II

ВИМОГИ

1

Освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень

Вища юридична, спеціаліст або магістр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

Стаж роботи в галузі права не менше 2 років, набутий після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістр

3

Володіння державною мовою

Вільно

4

Знання законодавчої бази

- Конституція України;
- Кримінальний процесуальний кодекс України ( N 4651-VI);
- Кримінальний кодекс України;
- Цивільний кодекс України,
- Цивільний процесуальний кодекс України,
- Господарський кодекс України;
- Господарський процесуальний кодекс України;
- Кодекс адміністративного судочинства України ( N 2747-IV);
- Кримінально-виконавчий кодекс України;
- Кодекс про адміністративні правопорушення;
- Закон України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII);
- Закон України "Про судоустрій та статус суддів" (Закон N 1402-VIII);
- Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI);
- Закон України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII);
- Закон України "Про державну службу";
- Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);
- Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність";
- Закон України "Про державну таємницю";
- Закон України "Про звернення громадян";
- Закон України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);
- Закон України "Про статус народного депутата України";
- Закону України "Про статус депутатів місцевих рад";
- Закон України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII);
- Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";
- Закон України "Про попереднє ув'язнення";
- норми міжнародного законодавства, насамперед в галузі захисту прав людини;
- підзаконні відомчі нормативні акти, які регулюють порядок здійснення функцій прокурора;
- Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (Положення N 139);
- підзаконні відомчі нормативні акти, які регулюють основні принципи планування та організації роботи в органах прокуратури;
- норми професійної етики та загальні принципи службової поведінки прокурорів.

5

Необхідні навички

- Навички реалізації та застосування норм права (матеріального і процесуального)
- Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій;
- Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факту, а також аналізувати правові проблеми й формувати правові позиції
- Уміння застосовувати юридичну аргументацію, виявляти проблеми правового регулювання та пошуку шляхів їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності
- Навички логічного, критичного та системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення
- Навички консультування із правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів держави та громадян, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних і конференційної інформації
- Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування
- Вміння уважно сприймати усну та письмову інформацію.
- Використання логіки для визначення сильних та слабких сторін альтернативних рішень, висновків та думок.
- Вміння прогнозувати можливі небажані наслідки прийнятих рішень та обирати найбільш ефективне для таких умов.
- Володіння на високому рівні навиками складання процесуальних документів.
- Володіння на високому рівні навиками публічних виступів (ораторське мистецтво).
- Вміння організувати роботу над окремим цілісним проектом (справою, провадженням).
- Вміння організувати групу людей для виконання спільного завдання, та управляти роботою цієї групи.
- Вміння користуватися комп'ютерною технікою, зокрема програмним забезпеченням для набору та друку текстових документів, електронних таблиць, пошуку інформації в мережі Інтернет, отримання та надсилання електронної пошти.

6

Здібності

1. Аналітичне мислення.
2. Критичне мислення.
3. Комунікативність.
4. Організаторські здібності.
5. Здатність працювати в команді.

7

Морально-психологічні якості

1. Чесність.
2. Порядність.
3. Відповідальність.
4. Дисциплінованість.
5. Емоційна стабільність.
6. Рішучість при прийнятті рішень.
7. Наполегливість.

III

ОБМЕЖЕННЯ

 

1. Непогашена або незнята судимість.
2. Накладення адміністративних стягнень за вчинення корупційних правопорушень за останні 2 роки.
3. Особа визнана судом обмежено дієздатною та недієздатною.
4. Особа має захворювання, що перешкоджає виконанню обов'язків прокурора.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали