ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 28.02.2012 р. N 1720-VI

Про затвердження Програми благоустрою околиць міста Одеси на 2012 - 2015 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою сприяння розвитку околиць міста Одеси та вирішення проблем територіальної громади, Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму благоустрою околиць міста Одеси на 2012 - 2015 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення і розвитку паливно-енергетичного комплексу.

 

Міський голова

О. Костусєв


 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
28.02.2012 N 1720-VI


ПРОГРАМА
благоустрою околиць міста Одеси
на 2012 - 2015 роки

Розділ 1. Паспорт

Програма благоустрою околиць міста Одеси на 2012 - 2015 роки

1.

100203; 150101;
100207; 240604

Департамент міського господарства Одеської міської ради
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
Управління освіти та науки Одеської міської ради
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2.

100203; 150101

Департамент міського господарства Одеської міської ради

100203; 150101

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

100207; 150101; 240604

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

150101

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

150101

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

100203

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

150101

Управління освіти та науки Одеської міської ради

240604

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

3.

100203; 100207; 150101; 240604

Програма благоустрою околиць міста Одеси на 2012 - 2015 роки
(найменування бюджетної програми)


4. Загальний обсяг видатків по Програмі - 67439,7 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету м. Одеси - 67439,7 тис. грн. із спеціального фонду бюджету м. Одеси - 0 грн.

Поточні видатки із загального фонду бюджету м. Одеси - 8396,5 тис. грн.

Капітальні видатки із загального фонду бюджету м. Одеси - 59043,2 тис. грн.

Для здійснення комплексних заходів з благоустрою околиць міста Одеси, що пов'язані із необхідністю виконання робіт з капітального будівництва передбачається залучення відповідних коштів з Державного бюджету України та з обласного бюджету Одеської області.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми

Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 р. N 3156-IV "Про затвердження основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 - 2015 роки".

6. Мета бюджетної Програми

Метою Програми є визначення й реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій околиць міста, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міських територій, додати місту охайний вигляд, забезпечити планомірне виконання заходів з розвитку окраїнних районів міста, оптимізувати мережу існуючих об'єктів, споруджень і конструкцій, які суттєво впливають на потреби населення.

7. Напрями діяльності

N

Напрями діяльності

1.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету міста. Одеси

1.1.

Утримання в належному стані дорожнього покриття

1.2.

Утримання в належному стані зовнішнього освітлення

1.3.

Розробка та корегування проектно-кошторисної документації проектів

2.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

2.1.

Капітальне будівництво


8. Категорія економічної класифікації

КЕКВ

Найменування

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2123

Інше будівництво (придбання)

2133

Капітальний ремонт інших об'єктів


9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної Програми

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1.

витрат

 

 

 

 

 

1.1

Обсяг видатків на виконання Програми

тис. грн.

Програма

67439,7

-

67439,7

2.

продукту

 

 

 

 

 

2.1

Виконання заходів з утримання в належному стані дорожнього покриття

км

Програма

147,2

-

147,2

2.2

Виконання заходів з утримання в належному стані зовнішнього освітлення

км

Програма

239,2

-

239,2

3.

ефективності

 

 

 

 

 

3.1

Середньорічний розмір фінансової підтримки на виконання заходів з утримання дорожнього покриття околиць міста

тис. грн.

Програма

9610,8

-

9610,8

3.2

Середньорічний розмір фінансової підтримки зовнішнього освітлення околиць міста

тис. грн.

Програма

1981,0

-

1981,0

4.

якості

 

 

 

 

 

4.1

Виконання планових показників заходів з утримання дорожнього покриття околиць міста

%

Програма

-

-

100

4.2

Виконання планових показників заходів з утримання у належному стані зовнішнього освітлення околиць міста

%

Програма

-

-

100


Розділ 2. Визначення проблем

Благоустрій території представляє собою комплекс заходів, спрямованих на створення більш сприятливих, культурних і здоровіших умов життя, трудової діяльності й дозвілля населення в межах міста.

Проведення робіт із благоустрою повинно здійснюватися широким колом. Необхідність комплексного благоустрою територій околиць міста, продиктоване на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах при постійно зростаючому добробуті населення. Застосування програмно-цільового методу дозволить здійснити реалізацію комплексу заходів, у тому числі організаційно-інформативного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій.

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом

Цілеспрямоване забезпечення Програми є умовою підвищення рівня життя населення й збереження природного середовища на міських територіях в умовах забудови міста.

Реалізація напрямків можлива за допомогою опрацювання та реалізації цільової програми за програмним методом, яка дозволяє ефективно й результативно використовувати обмежені бюджетні ресурси, підвищувати якість суспільних послуг та забезпечувати прозорість при розподілі ресурсів і прийнятті рішень. За результатами виконання програми буде вирішено низку проблем членів міської громади, які проживають на околицях міста.

Розділ 4. Визначення мети Програми

Метою Програми є визначення й реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій околиць міста, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міських територій, додати місту охайний вигляд, забезпечити планомірне виконання заходів з розвитку окраїнних районів міста, оптимізувати мережу існуючих об'єктів, споруджень і конструкцій, які суттєво впливають на потреби населення.

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

Строк виконання Програми - 2012 - 2015 роки.

1 етап - 2012 рік;

2 етап - 2013 - 2014 роки;

3 етап - 2015 рік.

Розділ 6. Перелік завдань Програми

Завданнями Програми є:

- облаштування територій околиць міста;

- ремонт існуючих покриттів проїзних і пішохідних доріг;

- охорона природного середовища й поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, шляхом створення зелених насаджень різного функціонального призначення, забезпечення водозниження та водовідведення;

- штучне зовнішнє освітлення територій у вечірній і нічний час з метою створення сприятливих і безпечних умов для населення;

Розділ 7. Перелік заходів Програми

Заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення Програми

Рік

Разом

Бюджет м. Одеси

Інші джерела

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2012

18869,5

18869,5

-

-

2013

15629,0

15629,0

-

-

2014

17441,2

17441,2

-

-

2015

15500,0

15500,0

-

-

УСЬОГО:

67439,7

67439,7

-

-


Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у міському бюджеті на зазначені цілі на відповідний рік.

Розділ 9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Головним відповідальним за виконання Програми є департамент міського господарства Одеської міської ради.

Головними розпорядниками та виконавцями Програми є департамент міського господарства, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради.

Контроль за виконанням заходів, завдань Програми, цільовим використанням коштів здійснюється департаментом міського господарства Одеської міської ради.

Департамент міського господарства щокварталу, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Підсумковий звіт виконання Програми департамент міського господарства Одеської міської ради публікує в у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення дії Програми.

Розділ 10. Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання Програми очікується:

- підвищення рівню благоустрою й поліпшення естетичного стану околиць міста;

- виконання низки суспільно значимих для міста завдань;

- підвищення якості життя жителів міста.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативними актами.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали