ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять сьома сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.09.2010 р. N 37/26

Про затвердження Програми інформатизації музеїв у Луганській області на 2011 - 2014 роки

З метою створення умов для приєднання Луганської області до єдиного інформаційного простору, розвитку культурно-освітньої сфери в руслі європейських тенденцій, керуючись законами України "Про музеї та музейну справу", "Про Національну програму інформатизації" та "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Програму інформатизації музеїв у Луганській області на 2011 - 2014 роки (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 10828428,3 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету - 9328428,3 тис. грн.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного, міських і районних бюджетів.

3 Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми управління культури і туризму облдержадміністрації.

4 Управлінню культури і туризму облдержадміністрації щорічно у другому кварталі року, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

Голова обласної ради

В. М. Пристюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.09.2010 N 37/26


ПРОГРАМА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МУЗЕЇВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2011 - 2014 РОКИ

ПАСПОРТ
Програми інформатизації музеїв у Луганській області на 2011 - 2014 роки

1

Назва Програми

Програма інформатизації музеїв у Луганській області на 2011 - 2014 роки

2

Підстава для розроблення

закони України "Про музеї та музейну справу", "Про Національну програму інформатизації", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"

3

Ініціатор розроблення Програми

управління культури і туризму обласної держадміністрації

4

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України "Про музеї та музейну справу", "Про Національну програму інформатизації", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки"

5

Розробник Програми

управління культури і туризму обласної держадміністрації

6

Співрозробники Програми

-

7

Відповідальний виконавець Програми

управління культури і туризму обласної держадміністрації держадміністрації

8

Учасники Програми

управління освіти і науки облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

9

Термін реалізації Програми

2011 - 2014 роки

10

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний, міські і районні бюджети

11

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

всього 10828428,3 грн.,
у тому числі:
- кошти обласного бюджету - 9328428,3 грн.;
- кошти міських і районних бюджетів - 1500000,0 грн.


I Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Стрімкий розвиток електронної культури є головним наслідком становлення та поширення глобальної інформаційної цивілізації на сферу культури людства. Електронна культура пов'язана зі створенням та розповсюдженням електронних версій сховищ колективної пам'яті (бібліотек, музеїв, архівів). В основу політичних та структурних змін, які відбуваються в Європі, все активніше закладаються інформаційні та комунікаційні технології для електронного архівування матеріалів (створення цифрових бібліотек) та сприяння доступу до електронної інформації широкого кола користувачів.

Електронна (цифрова) бібліотека - бібліотека, в якій усі матеріали зберігаються у цифровому форматі та доступні для роботи на комп'ютері в мережі Інтернет. Вона включає в себе електронні образи текстових матеріалів, рухомих та нерухомих об'єктів культурної спадщини, у тому числі розміщених на експозиційних площах музеїв, галерей та в їхніх фондосховищах.

Уряди більшості європейських країн, США та Канади у своїх пріоритетних напрямах розвитку освіти та інформаційних ресурсів виділяють проблему формування та наповнення цифрових бібліотек як стратегічно важливе завдання для підвищення якості та доступності освіти, а також для створення нових конкурентних переваг системи освіти.

Реалізація проектів щодо створення цифрових бібліотек потребує не тільки високого рівня стратегічно-організаційного супроводу, але й значних капіталовкладень.

Японія. Одну з перших національних електронних бібліотек створено в 1989 році в Японії, загальна вартість робіт склала 500 млн. доларів США. Нині в Японії ведуться роботи з реалізації проекту "Електронні бібліотеки XXI сторіччя".

Англія. У 1993 році цифрову бібліотеку було створено Британською бібліотекою.

Німеччина. Починаючи з 1995 року реалізація проектів оцифровки бібліотечних фондів стрімко почалася в Німеччині за потужної державної фінансової підтримки, а з 2008 року значну фінансову допомогу від 10 до 20 млн. євро щороку надає Німецьке дослідницьке товариство.

Франція. У Національній бібліотеці Франції (НБФ) роботи з оцифровки фондів проводяться з 1995 року. Щорічно обробляється приблизно 150 тис. документів. На переведення у цифровий формат 80 тис. текстових документів тільки в 2006 році НБФ було витрачено 80 тис. євро.

Євросоюз. Координація діяльності країн-членів ЄС з оцифровки культурного та наукового надбання розпочалася у 2000 році. Було схвалено стратегію розвитку інформаційного суспільства в Європі, яка отримала назву "i2010 - Європейське інформаційне суспільство для росту та зайнятості". Однією з основних цілей стратегії визначено побудову єдиного європейського інформаційного простору, де головною складовою має стати Європейська цифрова бібліотека (ЄЦБ). Бюджет тільки однієї з програм eContentplus (2005 - 2008), спрямованої на виробництво європейського цифрового контенту, склав 149 млн. євро. За результатами проведених робіт у листопаді 2008 року в Європі відкрито прототип гігантської електронної бібліотеки Europeana "Європейська цифрова бібліотека", яка почала працювати в тестовому режимі. Річний бюджет бібліотеки складає 2,5 млн. євро. За прогнозами у 2010 року ЄЦБ вийде на проектну потужність, і її користувачам будуть доступні вже 6 - 10 млн. книг та інших документів. На їх оцифровування буде витрачено понад 200 млн. євро.

В ЄС поставлена стратегічна мета створення "Європейського культурного простору" (European Cultural Area), який базується на спільній Європейській культурній спадщині та орієнтований на стимулювання плідного міжнародного співробітництва в цій сфері. Тенденція розглядати бібліотеки, музеї, архіви як сховища пам'яті безпосередньо відобразилась на структурі інституцій ЄС. В Європейській Комісії були створені Генеральний директорат по культурі та культурній спадщині та Генеральний директорат по культурі інформаційного суспільства, у межах якого організовано відділ прикладних програм по культурній спадщині.

США. Бібліотека Конгресу США наприкінці минулого сторіччя розпочала реалізацію національної програми створення "Національної електронної бібліотеки". Загальна державна фінансова підтримка проектів створення цифрових бібліотек у США складає понад 800 млн. доларів США.

Росія. Росія розпочала формування електронних бібліотек понад 10 років тому. Частина проектів, пов'язаних зі створенням конкретних електронних ресурсів та забезпеченням доступу до них, зокрема через Інтернет, виконуються на міжвідомчому рівні з 1995 року та підтримуються низкою державних науково-технічних програм. У 1999 році було започатковано 5-ти річну Міжвідомчу програму "Электронные библиотеки России" з річним бюджетом у 200 млн. руб. Нині у російському сегменті Інтернету представлено вже більше 2000 веб-сайтів та окремих колекцій у цифровому форматі.

Реалізується проект Державного історичного музею щодо створення електронних копій 4,5 млн. музейних предметів та 12 млн. документів. Вартість проекту близько 100 тис. доларів. Разом із компанією IBM йде робота щодо створення електронного Ермітажу.

ООН. Поряд із національними та континентальними проектами електронних бібліотек у 2005 році ООН було започатковано глобальний міжнародний проект "Світова цифрова бібліотека" (World Digital Library). Головна мета проекту - забезпечення вільного доступу до унікальних творів культури та архівів усього світу.

Україна. В Україні активне формування електронних бібліотек розпочалося у 90-х роках минулого століття. Цьому сприяли світові тенденції та процес інформатизації нашого суспільства.

Процес підтримано прийняттям Закону України від 04.02.98 N 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації" та Указу Президента України від 21.07.97 N 663/97 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17.06.97 "Про невідкладні заходи щодо впровадження системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин".

Уряд України визначив пріоритети щодо розвитку інформаційного суспільства, забезпечивши ухвалення відповідних документів: укази Президента України від 22.03.2000 N 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" та від 31.07.2000 N 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 N 259-р "Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів", від 31.12.2003 N 828-р "Про затвердження заходів і реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів", Указ Президента України N 1497/2005 від 20.10.2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх технологій", Постанова Верховної Ради України від 01.12.2005 N 3175-IV "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні", Закон України від 09.01.2007 р. N 537-V "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", Указ Президента України N 444/2008 від 16.05.2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери", інші нормативно-правові акти.

Курс на євроінтеграцію та перспектива приєднання України до Єдиного європейського інформаційного простору (Single Information Space), Європейського освітнього та дослідницького просторів (European Reseach Area) та Європейського культурного простору (European Cultural Area) ставить перед Українською державою завдання розвитку національної сфери інформаційно-комунікаційних технологій та культурно-освітньої сфери в руслі європейських тенденцій.

Оцифровування національної культурної спадщини задекларовано Хартією про збереження цифрової спадщини ЮНЕСКО, до якої приєдналась Україна, та на виконання Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", який передбачає в "рамках міжнародних договорів України спільні проекти, які забезпечують інтеграцію України в глобальний інформаційний простір". Цей же закон передбачає "переведення в електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва".

На сьогодні в мережі Інтернет оцифровану культурну спадщину представляють 43 музеїв України.

Луганська область. Перший крок щодо включення регіону в розбудову єдиного інформаційного простору було здійснено реалізацією проекту оцифрування фондів Луганського обласного художнього музею. У період 2001 - 2003 років було оцифровано 8 тис. предметів художнього, образотворчого та прикладного мистецтва, що складає 1,9 % від загальної кількості музейних предметів основного фонду музеїв Луганської області.

Інформацію щодо культурного надбання Луганського обласного художнього музею було розміщено на сайті http://www.artmuseum.lg.ua та включено до інтернаціонального електронного ресурсу "Музеї та галереї світу" (http://www.museum.com). У 2006 році колектив Луганського обласного художнього музею було відзначено переможцем у Всеукраїнському музейному фестивалі "Музей ІІІ тисячоліття" у номінації "Віртуальний музей".

Разом з тим значний обсяг предметів культурної спадщини 27 музеїв області, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України знаходяться поза межами візуального сприйняття відвідувачами.

На експозиційних площах музеїв 13530 кв. м. на сьогодні експонується 36224 музейні предмети із 412577 загальної кількості предметів основного фонду. Створення додаткових експозиційних площ для розміщення 376353 експонатів, які зберігаються у фондосховищах, потребує значних капіталовкладень на будівництво приміщень, їх оснащення та обслуговування.

Загальносвітовий досвід свідчить, що більш раціональним шляхом вирішення проблеми дефіциту експозиційних площ є оцифровка матеріалів із викладенням їх електронних образів в єдиному інформаційному просторі.

Моніторинг загального стану готовності музеїв області до вирішення зазначеної проблеми показав їхнє вкрай низьке оснащення оргтехнікою. Із 27 комунальних музеїв області, 25 музеїв оснащено комп'ютерами переважно застарілих моделей придатних для використання в межах текстового набору. У 2 районних краєзнавчих музеях області (Біловодському та Булокуракинському) комп'ютерне оснащення відсутнє взагалі. До мережі Інтернет підключено лише 5 із 27 музеїв (Луганський обласний краєзнавчий музей, Луганський обласний художній музей, Краснодонський державний ордена Дружби народів музей "Молода гвардія", Музей історії та культури міста Луганська, Перевальський історичний музей).

Затвердження та реалізація Програми інформатизації музеїв у Луганській області на 2011 - 2014 роки надасть можливість регіону вирішити проблему залучення інформаційних ресурсів 27 музеїв області, в яких зберігаються 404577 неоцифрованих музейних предметів державної частини Музейного фонду України (станом на 01.08.2010), до єдиного інформаційного простору, забезпечити музеї сучасним технологічним обладнанням та забезпечити підготовку відповідних працівників музеїв з питань комп'ютерної грамотності.

На реалізацію Програми передбачено капіталовкладення обсягом 10828428,3 грн., у тому числі кошти обласного бюджету 9328428,3 грн.

II Визначення мети Програми

Мета Програми - створення умов для приєднання Луганської області до єдиного інформаційного простору, розвитку культурно-освітньої сфери в руслі європейських тенденцій шляхом реформування системи роботи 27 музеїв області, в яких зберігаються музейні предмети державної частини Музейного фонду України, їх оснащення сучасною оргтехнікою, забезпечення підготовки відповідних працівників музеїв з питань комп'ютерної грамотності, оцифровки об'єктів культурної спадщини основного музейного фонду, створення цифрової бібліотеки та введення електронних образів пам'яток до єдиного інформаційного простору в мережі Інтернет.

III Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT- аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- наявність нормативно-правової бази в Україні та міжнародних актів щодо підтримки інформатизації суспільства;
- напрацювання досвіду при створенні цифрової бібліотеки на матеріалах Луганського обласного художнього музею та приєднання інформаційного ресурсу до єдиного інформаційного простору;
- наявність 404577 музейних предметів основного фонду державної частини Музейного фонду України, що зберігаються у 27 комунальних музеях області та потребують оцифрування і включення до єдиного інформаційного простору

- невідповідність технічного оснащення музеїв сучасним технологічним можливостям та вимогам. Переважна більшість оргтехніки, якою оснащено музеї, складають малоефективні застарілі моделі.
- недостатнє представництво музеїв Луганської області в мережі Інтернет. Розроблено та функціонують веб-сайти 5 музеїв із 27;
- потребує додаткового фінансування на навчання кадрового потенціалу

Можливості (O)

Загрози (T)

- оснащення музеїв області сучасним технологічним комп'ютерним обладнанням, підготовка відповідних працівників музеїв з питань комп'ютерної грамотності;
- створення цифрової бібліотеки на основі оцифрованих електронних образів 100 % предметів культурної спадщини, які зберігаються у 27 музеях державної мережі області;
- приєднання Луганської області до єдиного інформаційного простору шляхом введення в інформаційний обіг культурного надбання 27 музеїв, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України;
- включення музеїв області до інтернаціонального електронного ресурсу "Музеї та галереї світу";
- формування позитивного іміджу регіону, затвердження намірів Луганської області щодо послідовного просування на шляху до євро інтеграції, відкритості та інформаційної доступності світовому співтовариству

- обмежене фінансування;
- відсутність Державної програми з питань інформатизації музеїв;
- низький рівень підготовки відповідних працівників музеїв з питань комп'ютерної грамотності


IV Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання

Прийняття цієї Програми дозволить вирішити проблему представництва 100 % музеїв області, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України в єдиному інформаційному просторі через мережу Інтернет.

Програма передбачає протягом 2011 - 2014 років здійснити комплекс заходів для створення цифрової бібліотеки з оцифрованих електронних образів музейних предметів основного фонду державної частини Музейного фонду України, що зберігаються у 27 комунальних музеях області та включення їх до єдиного інформаційного простору мережі Інтернет, шляхом:

- зміцнення матеріально-технічної бази 27 музеїв області, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України;

- створення обласного музейного ресурсного центру (ОМРЦ) на базі Луганського обласного краєзнавчого музею;

- створення стаціонарних та мобільних пересувних центрів оцифровки музейних предметів основного музейного фонду;

- створення електронних музейних експозицій (у тому числі об'єднаних міжмузейних);

- навчання основам комп'ютерної грамотності та навігації в Інтернеті для працівників музеїв області;

- представництва інформаційного ресурсу культурної спадщини області (цифрової бібліотеки) в єдиному інформаційному просторі через мережу Інтернет та включення музеїв регіону до інтернаціонального електронного ресурсу "Музеї та галереї світу".

Строк дії Програми - 2011 - 2014 роки.

Перший етап (2011 рік) - створення обласного ресурсного центру корпоративної роботи музеїв на базі Луганського обласного краєзнавчого музею з інфраструктурою підтримки процесів інформатизації музеїв, введення в експлуатацію апаратно-програмного комплексу, оснащення стаціонарних та мобільних комплектів оцифровки предметів основного фонду музеїв області, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України, технічним обладнанням, початок оцифровки предметів основного фонду музеїв області для створення цифрової бібліотеки, підключення до мережі Інтернет 22 музеїв та створення об'єднаного інформаційного музейного інтернет-порталу.

Другий етап (2012 - 2014) - завершення оцифровки предметів основного фонду музеїв області, забезпечення на відповідному рівні музеїв області необхідними технічними ресурсами, розбудова мультисервісної телекомунікаційної музейної мережі; створення умов для вільного доступу користувачів до інформаційних ресурсів та систем надання інформаційних послуг щодо огляду електронних музейних експозицій, підвищення комп'ютерної грамотності працівників музеїв області.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування та затвердження обласного, міських і районних бюджетів у межах загальної суми видатків на культуру, мистецтво та освіту. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів.

Для виконання Програми передбачається виділення з обласного бюджету 9328428,3 грн., з міських і районних - 1500000,0 грн.

Усього 10828428,3 грн.

V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- технічна модернізація 27 музеїв області, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України, сучасною оргтехнікою для створення цифрових електронних образів об'єктів культурної спадщини з метою введення їх в обіг до єдиного інформаційного простору в мережі Інтернет;

- оцифровка 404577 музейних предметів, створення музейного зведеного електронного каталогу предметів основного фонду музеїв області та формування на їх основі електронних експозицій;

- приєднання музеїв Луганської області до єдиного інформаційного простору шляхом введення в інформаційний обіг культурного надбання 27 музеїв, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України;

- включення музеїв області до інтернаціонального електронного ресурсу "Музеї та галереї світу";

- організація тренінгових програм навчання основам комп'ютерної грамотності та навігації в Інтернеті для співробітників музеїв, підвищення їх професійної кваліфікації;

- формування позитивного іміджу регіону, затвердження намірів Луганської області щодо її послідовного просування на шляху до євро інтеграції, відкритості та інформаційної доступності світовому співтовариству.

VI Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації музеїв у Луганській області на 2011 - 2014 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в тому числі:

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Створення обласного ресурсного центру корпоративної роботи музеїв на базі Луганського обласного краєзнавчого музею

1.1 Побудова підсистеми збереження та доступу до електронних ресурсів у складі:
- комплект спеціалізованого серверного обладнання з підсистемою резервного копіювання і відновлення даних
- комплект активного мережевого обладнання і засобів для захисту мережі - налагодження та введення в експлуатацію підсистеми

2011

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

916183,4

-

-

-

створення базового апаратно-програмного комплексу та введення його в експлеатацію

 

 

1.2 Підсистема оцифровки фондів (стаціонарний комплект оцифровки об'єктів музейного фонду) у складі:
- безконтактний сканер;
- автоматизовані робочі місця для скан і постскан обробки;
- комплект програмних засобів для обробки зображень і розпізнання текстів;
- налагодження та введення в експлуатацію підсистеми

2011

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

391672,9

-

-

-

оснащення технічним обладнанням стаціонарних комплектів оцифровки предметів музейного фонду та введення їх в експлуатацію

 

 

1.3 Підсистема оцифровки фондів (мобільні комплекти оцифровки предметів основного фонду музеїв області) у складі: - контактний сканер - комплект фототехніки

2011

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

58380,0

-

-

-

оснащення технічним обладнанням мобільних комплектів оцифровки предметів основного фонду музеїв та введення їх в експлуатацію

 

 

- автоматизовані робочі місця для скан і постскан обробки
- комплект програмних засобів для обробки зображень і розпізнання текстів
- налагодження та введення в експлуатацію підсистеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Побудова підсистеми інтерактивних музейних експозицій у складі:
- комплект інтерактивного експозиційного обладнання для публікації і керування віртуальним експозиційним сектором;
- автоматизовані робочі місця для підготовки віртуальної експозиції з предвстановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
- проекційна система відображення
- налагодження та введення в експлуатацію підсистеми

2011

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

300000,0

-

-

-

створення інформаційно-
експозиційної системи

 

 

1.5 Оцифровка предметів основного фонду музеїв області

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

створення депозитарної електронної бібліотеки оцифрованих предметів основного фонду музеїв області

 

 

1.6 Систематизація оцифрованих музейних предметів основного фонду

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

формування віртуальних музейних колекцій; створення віртуальних музейних експозицій

2

Створення об'єднаного інформаційного ресурсу музеїв

2.1 Розробка та створення музейного порталу

2011

управління культури і туризму облдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

створення музейного Інтернет-порталу

3

Створення мультисервісної телекомунікаційної музейної мережі

 

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації

обласний бюджет

206088,0

249408,0

351648,0

348048,0

підключення музеїв до Інтернет-мережі; розширення доступу громадян області до інформаційних ресурсів та систем надання інформаційних послуг щодо огляду віртуальних музейних експозицій

4

Інформатизація музеїв області

4.1 Комп'ютеризація та технічне оснащення музеїв області

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

700000,0

1000000,0

1000000,0

-

забезпечення на відповідному рівні музеїв області необхідними технічними ресурсами

міські та районні бюджети

270000,0

270000,0

270000,0

270000,0

 

 

4.2 Придбання технічного обладнання для підготовки електронних образів предметів основного фонду музеїв області у складі:
- контактний сканер автоматизоване робоче місце для скан і постскан обробки

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

287000,0

410000,0

410000,0

-

створення електронних образів предметів основного фонду музеїв області

міські та районні бюджети

35000,0

35000,0

35000,0

35000,0

 

 

4.3 Створення мультимедійних майданчиків у закладах освіти для використання мультимедійних ресурсів з культури в навчальному процесі

2011 - 2014

Управління освіти і науки облдержадміністрації

міські та районні бюджети

60000,0

60000,0

60000,0

60000,0

покращання умов для дистанційної освіти школярів

 

 

4.4 Організація конкурсу серед школярів зі створення мультимедійних краєзнавчих проектів

2011, 2013

Управління освіти і науки облдержадміністрації

міські та районні бюджети

20000,0

 

20000,0

 

залучення школярів до процесу формування єдиного інформаційного простору

 

 

4.5 Придбання технічного обладнання для інформаційно-експозиційної системи:
- комплекту інтерактивного експозиційного обладнання для публікації і керування віртуальним експозиційним сектором;
- автоматизованого робочого місця для підготовки віртуальної експозиції з
- оснащеним спеціалізованим програмним забезпеченням;
- проекційної системи відображення
- налагодження та введення в експлуатацію підсистеми

2012 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

обласний бюджет

 

700000,0

1000000,0

1000000,0

створення інформаційно-
експозиційної системи

5

Підвищення кваліфікації працівників музеїв області

5.1 Підготовка та перепідготовка наукових співробітників музеїв в сфері інформаційно-комунікаційних технологій

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення кваліфікаційного рівня наукових співробітників музеїв в умовах переходу на автоматизовані принципи роботи

 

 

5.2 Організація тренінгових програм навчання основам комп'ютерної грамотності і навігації в Інтернеті

2011 - 2014

управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

підвищення кваліфікаційного рівня наукових співробітників музеїв в умовах переходу на автоматизовані принципи роботи

Всього

 

 

 

3244324,3

2724408,0

3146648,0

1713048,0

10828428,3


VII Ресурсне забезпечення

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2011 грн.

2012 грн.

2013 грн.

2014 грн.

Усього витрат на виконання Програми, грн.

Усього, у тому числі з:

3244324,3

2724408,0

3146648,0

1713048,0

10828428,3

- обласного бюджету

2859324,3

2359408,0

2761648,0

1348048,0

9328428,3

- міських і районних бюджетів

385000,0

365000,0

385000,0

365000,0

1500000,0


VIII Організація управління та контролю

Виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації, яким підпорядковані відповідні комунальні музеї, що зберігають музейні предмети державної частини Музейного фонду України, на основі Програми розробляють місцеві заходи та подають інформацію про стан їх реалізації управлінню культури і туризму облдержадміністрації один раз на рік до 10 липня.

Управління культури і туризму облдержадміністрації два рази на рік до 20 липня та 20 грудня надає інформацію про стан виконання Програми обласній раді.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

IX Розрахунок очікуваних результатів

У результаті виконання Програми будуть досягнуті такі показники:

100 % музеїв області із зберіганням музейних предметів державної частини Музейного фонду будуть оснащені сучасними комп'ютерними комплексами та підключено до мережі Інтернет;

Буде здійснено оцифровку та створення електронних образів 404577 музейних предметів, створено зведений електронний каталог предметів основного фонду музеїв області (цифрову бібліотеку);

Додатково 26 музеїв області буде включено до інтернаціонального електронного ресурсу "Музеї та галереї світу", що забезпечить представленість в єдиному інформаційному просторі 100 % музеїв державної мережі та надасть можливості дистанційного доступу користувачів до електронно-інформаційного ресурсу (цифрової бібліотеки) через мережу Інтернет;

27 музеїв області будуть забезпечені сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій і необхідними інформаційними ресурсами;

Буде закладено міцну основу для подальшого формування позитивного іміджу регіону, затверджено наміри Луганської області щодо її послідовного просування на шляху до євро інтеграції, відкритості та інформаційної доступності світовому співтовариству.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали