ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 травня 2012 року N 775

Про затвердження Програми іспитів керівників суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених наказом Фонду державного майна України від 23 квітня 2012 року N 556 (Наказ N 556), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 659/20972, наказую:

1. Затвердити Програму іспитів керівників суб'єктів оціночної діяльності, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

В. о. Голови Фонду

Є. Іванов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
30.05.2012 N 775


Програма іспитів керівників суб'єктів оціночної діяльності

Пояснення до Програми

1. Програма розроблена для складання іспитів керівниками суб'єктів оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2. Програма складається з трьох розділів.

3. На основі даної Програми Атестаційною комісією з якості послуг складаються білети. Кожний білет містить три питання з кожного розділу Програми та питання 9 розділу III цієї Програми.

4. Іспит складається у письмово-усній формі шляхом надання відповідей на питання, зазначені в білеті.

5. Під час складання іспиту не дозволяється користуватися будь-якими допоміжними матеріалами. У разі фіксування факту користування допоміжними матеріалами керівник суб'єкта оціночної діяльності відсторонюється від складання іспиту.

6. Під час складання іспиту керівники суб'єктів оціночної діяльності, які отримали білети, не мають права самостійно залишати приміщення, у якому складають іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше складання іспиту (погіршення самопочуття тощо).

7. Для підготовки письмової частини іспиту надається одна година.

8. Після закінчення встановленого на підготовку письмової частини іспиту часу керівнику суб'єкта оціночної діяльності пропонується приступити до складання іспиту в усній формі. Усна частина іспиту полягає у викладі керівником суб'єкта оціночної діяльності усних пояснень на всі питання білета. Члени Атестаційної комісії з якості послуг мають право поставити керівнику суб'єкта оціночної діяльності уточнюючі, деталізуючи запитання.

9. Відповідаючи на питання білета, керівник суб'єкта оціночної діяльності має повністю розкрити його суть, специфіку та практику застосування.

I. Загальні засади діяльності суб'єкта господарювання

1. Поняття, правоздатність та ознаки суб'єкта господарювання.

2. Державна реєстрація суб'єкта господарювання.

3. Управління діяльністю суб'єкта господарювання.

4. Основи трудових відносин суб'єкта господарювання з найманими працівниками.

5. Права роботодавця та працівника. Приймання на роботу та звільнення з роботи.

6. Господарські та цивільно-правові відносини суб'єкта господарювання з іншими особами.

7. Основи оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

8. Відповідальність за порушення законодавства з питань оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

9. Облік та звітність суб'єкта господарювання.

10. Органи, що здійснюють контроль за діяльністю суб'єкта господарювання.

11. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що порушують права та охоронювані законом інтереси суб'єкта господарювання. Інші способи захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта господарювання.

12. Господарсько-правова відповідальність суб'єкта господарювання.

13. Відповідальність керівника суб'єкта господарювання.

14. Припинення діяльності суб'єкта господарювання.

II. Основні положення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні

1. Законодавче регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні.

2. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.

3. Основні положення Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших законів, що регулюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

4. Загальні поняття оцінки та їх визначення.

5. Термін дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. Порядок зберігання документів з оцінки майна.

6. Обмеження щодо проведення оцінки. Правові наслідки порушення обмежень щодо проведення оцінки.

7. Професійна підготовка оцінювачів в Україні. Кваліфікаційні документи оцінювачів.

8. Вимоги законодавства до діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

9. Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

10. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності: порядок видачі та анулювання.

11. Об'єкти оцінки та їх класифікація відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна.

12. Рецензування звітів про оцінку майна: порядок проведення та загальні вимоги до змісту рецензії.

III. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

1. Нормативно-правове регулювання оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Основні положення Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів, що регулюють вимоги до професійної оціночної діяльності в Україні.

3. Випадки застосування оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

4. Особливості здійснення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

5. Організація процесу оцінки нерухомого та рухомого майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, її етапи.

6. Підстави та правові наслідки визнання недійсною оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

7. Повноваження органів державної влади, що здійснюють регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

8. Взаємодія органів державної влади під час застосування оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, за окремими видами майна та майнових прав.

9. Якість послуг під час здійснення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

 

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності

М. Горяйнов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали