ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ята сесія

РІШЕННЯ

від 30.03.2011 р. N 4

Про затвердження Програми охорони довкілля м. Хмельницького на 2011 - 2015 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму охорони довкілля м. Хмельницького на 2011 - 2015 роки згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова та управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
30.03.2011 N 4


Програма
охорони довкілля м. Хмельницького на 2011 - 2015 роки

Вступ

Пріоритетна увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення - невід'ємна умова розвитку міста Хмельницького.

Екологічна політика Хмельницької міської ради спрямована на поєднання економічного зростання та невиснажливого використання природних ресурсів, комплексне вирішення економічних та екологічних проблем, створення умов для розв'язання екологічних проблем на регіональному та місцевому рівнях.

Метою Програми охорони довкілля м. Хмельницького на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) є покращення стану навколишнього природного середовища, визначення шляхів досягнення високої якості життя нинішнього та майбутніх поколінь хмельничан на основі комплексного розв'язання проблем збалансованого соціально-економічного розвитку, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу.

Реалізація Програми базується на підвищенні екологічної свідомості громадян, збільшенні витрат на виконання природоохоронних заходів, здійсненні контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та раціональним використанням природних ресурсів, активізації правоохоронних та природоохоронних органів для захисту екологічних прав населення, систематичному моніторингу довкілля, врахуванні громадської думки при вирішенні екологічних проблем міста тощо.

Шляхами ефективного розв'язання екологічних проблем м. Хмельницького є:

- раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їхнього відновлення;

- покращення санітарно-гігієнічного й екологічного стану м. Хмельницького шляхом впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та знешкодження промислових і побутових відходів, запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів, земельних ресурсів тощо;

- забезпечення захисту міста від несприятливих природних явищ, стихійних лих та техногенних аварій шляхом заходів щодо запобігання цим явищам та ліквідації їх наслідків;

- удосконалення системи управління та формування всіх видів інфраструктури в місті у галузі охорони навколишнього природного середовища: впровадження нових технологій, мереж і споруд енергопостачання, теплозабезпечення, водопостачання, каналізації, впровадження енергозберігаючих систем інженерно-технічного забезпечення функціонування житлово-комунального господарства міста; розроблення пропозицій щодо прийняття нових нормативно-правових актів з питань: охорони довкілля, землекористування, а також регулювання забудови території міста; реформування соціальної, житлової, інвестиційної політики, діяльності органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб у сфері забезпечення благоустрою міста.

Правові засади здійснення екологічної політики в м. Хмельницькому складаються із державного законодавства, нормативних документів, прийнятих органами центральної та місцевої влад в галузі охорони природи, обов'язкових до виконання всіма суб'єктами господарської діяльності на території міста, в т. ч.: Земельний кодекс України; Водний кодекс України; Кодекс України про надра; закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про благоустрій населених пунктів"; постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження відходами", Правила благоустрою території міста Хмельницького тощо.

Розділ 1
Формування екологічної свідомості

У подоланні сучасної глобальної екологічної кризи визначальним є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світогляду. Тому екологічна освіта і виховання є одним із пріоритетних завдань міської влади.

Ефективним засобом виховання екологічної свідомості громадян міста має стати посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього природного середовища, конструктивне співробітництво з усіма громадськими рухами екологічного спрямування, сприяння проведенню цілісної політики з екологічної освіти.

Найбільший вплив на формування особистості, в тому числі на екологічну свідомість, має загальноосвітня школа, дошкільні та вищі навчальні заклади. Також, суттєву роль у розвитку свідомості відіграють масові природоохоронні заходи місцевого рівня, які щороку організовуються та проводяться органами місцевого самоврядування, шкільними та вищими навчальними закладами, представниками підприємств, установ та організацій міста тощо.

Заходи по покращенню екологічної освіти у м. Хмельницькому

N п/п

Назва природоохоронного заходу та місце впровадження

Строки виконання

Орієнтовна вартість
тис. грн.

Джерело фінансування

Виконавець

1.

Забезпечення роботи класів природничого профілю у навчально-виховних комплексах NN 4, 7, гімназії N 2, СЗОШ N 12, 29, ліцей N 17.

2011 - 2015

10,00

Міський бюджет

Управління освіти

2.

Забезпечення навчальних закладів природознавчою літературою інформаційно-довідкового і навчально-методичного змісту для педагогічних працівників та поповнення шкільних бібліотек

2011 - 2015

10,00

Міський бюджет

Управління освіти

3.

Організація роботи екологічних таборів в літньо-оздоровчий період в навчальних закладах міста

2011 - 2015

10,00

Міський бюджет

Управління освіти

4.

Підготовка та друк міського екологічного інформаційного бюлетеню "ЕКО-Хмельницький"

2011 - 2015

25,00

Міський фонд охорони природи (ОНПС)

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

5.

Продовження роботи дитячого наукового товариства МАН України (хіміко-біологічного відділення та екологічної секції)

2011 - 2015

10,00

Міський бюджет

Управління освіти

6.

Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді міста Хмельницького: "Чисте повітря", "Опале листя", "Брати наші менші", "Збережи ялинку" та інші

2011 - 2015

-

-

Управління освіти

7.

Утримання міського Будинку природи, проведення заходів з екологічної освіти та природоохоронних заходів

2011 - 2015

250,00

Міський ФОНПС

Міська організація Українського товариства охорони природи

8.

Організація семінарів для викладачів хімії, біології, екології з питань екологічної освіти

2011 - 2015

-

-

Управління освіти

9.

Забезпечення просвітницької та виховної роботи серед населення міста, особливо молоді, у дусі дбайливого відношення до природи, формування екологічної культури населення. Участь та проведення, природоохоронних акцій, конференцій, семінарів, виставок екологічного спрямування.

2011 - 2015

100,00

Міський ФОНПС

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,
управління освіти

10.

В групах денного перебування проведення для дітей тренувальні заняття за курсами: "Мандрівник еколог", "Природа-творець", "Екологія та валеологія", "Психологічний мікроклімат в групі", "Нам разом цікаво", екологічні акції

2011 - 2015

-

-

Управління молоді та спорту

11.

Проведення екологічних акцій "Чисте джерело", "Птахам годівнички"

2011 - 2015

-

-

Управління молоді та спорту

12.

Проведення семінарів на тему "Екологічна етика"

2011 - 2015

-

-

Управління молоді та спорту

13.

Організація та проведення фестивалю екологічної творчості "Свіжий вітер"

2011 - 2015

25,00

Міський бюджет

Управління молоді та спорту

14.

Організація та проведення конкурсу малюнку "Мій голос я віддаю на захист природи" та інші заходи

2011 - 2015

1,00

Міський бюджет

Управління молоді та спорту

15.

Робота серед підлітків у клубах за місцем проживання з метою екологічного виховання

2011 - 2015

-

-

Управління молоді та спорту

16.

Організація книжково-ілюстративних виставок та переглядів літератури в бібліотеках міської централізованої бібліотечної системи (ЦБС)

2011 - 2015

-

-

Управління культури і туризму

17.

Створення екоклубу при бібліотеках-філіях ЦБС

2011 - 2015

-

-

Управління культури і туризму

18.

Проведення тематичних вечорів, екологічних годин, уроків спілкування, годин цікавих повідомлень, усних журналів, ековистав, екопанорам

2011 - 2015

-

-

Управління культури і туризму

19.

Проведення семінарів в центральній бібліотеці з питань охорони довкілля

2011 - 2015

5,00

Міський бюджет

Управління культури і туризму

20.

Організація та проведення виставок дитячих художніх робіт "Я хочу жити в якісному світі" в дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та образотворчих відділеннях дитячих шкіл мистецтв міста

2011 - 2015

-

-

Управління культури і туризму

21.

Інформування мешканців міста через ЗМІ про екологічні проблеми міста, їх вирішення тощо

2011 - 2015

25,00

Міський ФОНПС

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

22.

Висвітлення медико-екологічних проблем у засобах масової інформації

2011 - 2015

-

-

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я

23.

Здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури та боротьбу з шкідливими звичками шляхом проведення санітарно-освітньої роботи серед населення міста

2011 - 2015

-

-

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я

 

ВСЬОГО

 

471,00
в т. ч. міський бюджет - 71,00
міський ФОНПС - 400,00

 

 


Розділ 2
Екологічний стан атмосферного повітря та основні заходи по його покращенню

Стан атмосферного повітря в м. Хмельницькому залежить, насамперед, від обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.

Сумарна кількість викидів від зазначених джерел забруднення в цілому по місту за даними Хмельницького міського управління статистики становила:

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

Джерела викидів,
тис. тонн в т. ч.

14,5

16,3

14,9

16,5

15,0

стаціонарні

1,2

1,1

1,1

1,1

0,8

пересувні

13,3

15,2

13,8

15,4

14,2


Основним забруднювачем атмосферного повітря є пересувні джерела (автомобільний транспорт), викиди яких складають в середньому близько 92 %. Автомобільний транспорт, що працює на нафтових паливах, є головним джерелом забруднення повітря високотоксичними сполуками, серед яких найбільш активним є бенз(а)пірен. Значний внесок у забруднення повітряного басейна міста вносить також транзитний автотранспорт.

Найбільшу питому вагу у забруднення атмосфери міста від стаціонарних джерел становлять викиди МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" та КП "Південно-західні тепломережі", які виробляють теплову енергію для забезпечення потреб населення та підприємств.

При обстеженні стану повітря спостерігаються перевищення ГДК по таких забруднюючих речовинах, як двоокис азоту, бенз(а)пірен, свинець тощо.

Для вирішення цієї проблеми необхідно проводити заміну використання автотранспортом палива з нафтового походження на екологічно чистий природний газ. Також необхідно збільшити кількість екологічно чистого громадського транспорту - електротранспорту.

Аналіз щорічних матеріалів операції "Чисте повітря" свідчить як про незначну кількість перевірених автомобілів від загальної кількості, так і про зростання долі таких, що не відповідають вимогам екологічних стандартів.

Основним заходом по покращенню стану атмосферного повітря є посадка зелених насаджень, догляд за ними та збереження існуючих. На даний час в місті нараховується 110,512 га зелених насаджень загального користування. Дефіцит зелених насаджень складає 226 га.

Контроль за станом зелених насаджень у місті здійснює КП по зеленому будівництву і благоустрою міста. Санітарний стан зелених насаджень загального користування здебільшого не відповідає сучасним вимогам ведення паркового господарства. Велика кількість дерев різних порід як в парках, так і у вуличних насадженнях вражена омелою. Дане підприємство проводить поточний та капітальний ремонт зелених насаджень. Щороку висаджується до 3 тисяч молодих дерев. Водночас, значні території потребують додаткових насаджень, особливо в заплавах водойм, вздовж автомобільних доріг, вулиць, у дворах будинків тощо.

Таким чином, продовжує гостро стояти проблема покращення якості атмосферного повітря міста. Необхідно створити всі умови для виконання завдань Програми, спрямованих на покращення екологічних показників якості атмосферного повітря.

Заходи по покращенню якості атмосферного повітря в м. Хмельницькому

N п/п

Назва природоохоронного заходу та місце впровадження

Строки виконання

Орієнтовна вартість
тис. грн.

Джерело фінансування

Виконавець

1.

Утримання міських парків і скверів, їх озеленення та благоустрій (насадження нових дерев, кущів, квітів; очистка сухостою, підготовка і посів зелених газонів та клумб тощо)

2011 - 2015

10000,00

Міський бюджет

КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

2.

Благоустрій парку відпочинку "Подільський" з розробкою проектно-кошторисної документації

2011 - 2015

4900,00

Міський бюджет

УЖКГ,
КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

121,00

Міський ФОНПС

3.

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сквер по вул. Раскової (дамба)

2011

6,00

Міський ФОНПС

КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

4.

Розчистка та благоустрій правої притоки р. Плоскої (струмок Безіменний) від вул. Інститутської до озера в районі Хмельницького перинатального центру (з розробкою проектно-кошторисної документації).

2011 - 2015

300,00

Міський ФОНПС

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,
КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

5.

Озеленення (посадка нових зелених насаджень), омолодження (поточний та капітальний ремонт зелених насаджень) на території міста

2011 - 2015

5500,00

Міський бюджет

КП по зеленому будівництва і благоустрою міста

1000,00

Міський ФОНПС

6.

Інвентаризація зелених насаджень

2012 - 2015

250,00

Міський бюджет

УЖКГ

250,00

Міський ФОНПС

7.

Розробка довгострокової Програми збільшення зелених зон загального користування з розробкою детальних схем та проектних планів зелених насаджень (згідно Генерального плану додаткова потреба - 720 га)

2012

100,00

Міський бюджет

Управління архітектури та містобудування,
УЖКГ

8.

Встановлення нових об'єктів регулювання руху автотранспорту (світлофори)

2011 - 2015

50,00

Міський бюджет

УЖКГ

9.

Проведення перевірок на вміст шкідливих викидів двигунів транспортних засобів при проведенні квартальних технічних оглядів

2011 - 2015

-

-

Управління транспорту та зв'язку,
відділ державної автомобільної інспекції в ДАІ УМВС

10.

Аналіз стану безпеки дорожнього руху на автомобільному та залізничному транспорті, визначення його впливу на стан навколишнього середовища міста

2011 - 2015

-

-

Управління транспорту та зв'язку,
УЖКГ

11.

Оновлення рухомого складу транспорту, який працює на міських тролейбусних та автобусних маршрутах.
При проведенні конкурсу надавати перевагу сучасним маркам автобусів "Богдан", "Еталон", ПАЗ, ЛАЗ

2012 - 2015

15600,00

Міський бюджет
Кошти приватних перевізників

Управління транспорту та зв'язку

12.

Проведення заходів по зменшенню шкідливих викидів в атмосферу від котелень

2011 - 2015

600,00

Кошти підприємств

КП 'Південно-західні тепломережі',
МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"

13.

Встановлення покажчиків напрямків руху по території міста для транзитного автотранспорту, з метою виведення його з центральної частини міста

2011 - 2015

50,00

Міський бюджет

УЖКГ

14.

Проведення заходів щодо охорони атмосферного повітря (недопущення спалювання сухої рослинності та опалого листя) на території міста

2011 - 2015

5,00

Міський ФОНПС

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

 

ВСЬОГО

 

38752,00
в т. ч. міський бюджет - 36450,00
Міський ФОНПС - 1702,00
Кошти підпр-в - 600,00

 

 


Розділ 3
Екологічний стан водних ресурсів та основні заходи по їх покращенню

Необхідною умовою подальшого соціально-економічного розвитку міста є забезпечення населення, об'єктів промислового та комунально-побутового призначення якісною водою у достатній кількості.

За даними міського комунального підприємства 'Хмельницькводоканал' на території міста знаходяться 54 артезіанські свердловини питної води. З них 23 свердловини не працюють по технічних причинах (43 % від загальної кількості), 2 (4 %) затампоновані. На 5 свердловинах зони суворого режиму (30 м) I-го поясу санітарної охорони не витримуються, на 11 свердловинах (що складає 20 % від загальної кількості) повністю або частково відсутня огорожа зони санітарної охорони.

Для забезпечення безперебійного постачання міста питною водою необхідно продовжити будівництво другої нитки Чернелівського водогону, а також привести всі недіючі свердловини на території міста в робочий стан.

На території міста розташовано декілька великих водойм різного типу. Це річка Південний Буг, її притоки Плоска та Кудрянка, водоймища в Північному мікрорайоні, мікрорайонах Дубове, Ружична та декілька малих водойм (струмки, потічки, ставки). Для кожної водойми характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня інтенсивності.

За станом поверхневих вод на території міста постійно ведеться лабораторний контроль МКП "Хмельницькводоканал", міської санітарно-епідеміологічної станції, Облводгоспу, Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області та Хмельницького обласного центру гідрометеорології.

Враховуючи зношеність існуючих очисних споруд, каналізаційних мереж, відсутність очисних споруд зливових вод просліджується тенденція до зростання рівня забрудненості відкритих водойм міста.

Із зворотними водами у водні об'єкти потрапляють такі забруднюючі речовини, як азот амонійний, сульфати, хлориди, нітрати, синтетичні поверхнево-активні речовини тощо. Активне використання населенням в побуті хімічних миючих засобів створює труднощі при проведені очистки стічних вод на очисних спорудах повної біологічної очистки.

Прибережні смуги всіх водойм в місті потребують заходів щодо покращення їхнього санітарного стану. На сьогодні міські водойми і водотоки перетворені у водні об'єкти переважно дощового живлення, тому якість їхніх вод значною мірою залежить від якісного складу поверхневого стоку, який в достатній мірі не досліджений, мінливий і за відсутності його очистки згодом може призвести до непередбачених санітарно-епідемічних ситуацій.

Заходи по покращенню стану та раціональному використанню водних ресурсів

N п/п

Назва природоохоронного заходу та місце впровадження

Строки виконання

Орієнтовна вартість
тис. грн.

Джерело фінансування

Виконавець

1.

Проведення робіт, пов'язаних з покращенням технічного стану та благоустрою водойм міста (розчистка заплав та русел, прибирання, обкошування заплав, укосів дамб тощо)

2011 - 2015

500,00

Міський бюджет

КП по зеленому будівництву і благоустрою міста

500,00

Міський ФОНПС

2.

Будівництво гідротехнічних споруд по екологічному оздоровленню р. Плоска в межах м. Хмельницького:
- будівництво каналізаційної насосної станції (КНС) по пров. Гагаріна, 20-б;
- будівництво водовідвідного колектора та гідротехнічних споруд (в т. ч. проектні роботи);
- розчистка заплави та русла

2011 - 2015

6073,00
в т. ч.

 

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста,
управління капітального будівництва

1420,00

Обласний бюджет

3000,00

Міський бюджет

1653,00

Міський ФОНПС

3.

Розчистка водовідвідних каналів в заплаві р. Південний Буг (в т. ч. проектні роботи)

2011 - 2012

500,00

Міський ФОНПС

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

4.

Проведення ремонту гідроспоруд та дамб (в т. ч. проектні роботи):
- Хмельницького водосховища руслового типу розташованого на р. Південний Буг, ставка в Північному мікрорайоні
- ставків в мікрорайоні Дубове

2012 - 2015

200,00

Міський бюджет

УЖКГ,
користувачі водних об'єктів

50,00

Кошти користувачів

5.

Проведення робіт по відновленню зон суворого режиму I поясу санітарної охорони артезіанських свердловин на водозаборах

2011 - 2015

300,00

Міський бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

300,00

Кошти підприємства

6.

Модернізація насосного обладнання на свердловинах

2011 - 2015

400,0

Міський бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

200,00

Кошти підприємства

7.

Капітальний ремонт і заміна зношених мереж водопроводу і каналізації

2011 - 2015

500,00

Міський бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

300,00

Кошти підприємства

8.

Продовження будівництва другої нитки Чернелівського водогону (34 км)

2011 - 2015

161000,0

Державний бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

9.

Будівництво II-ої черги мулових майданчиків на каналізаційних очисних спорудах N 2

2012 - 2015

6000,00

Державний бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

2300,00

Міський бюджет

10.

Капітальний ремонт насосного обладнання на каналізаційних очисних спорудах N 2

2011 - 2012

300,00

Кошти підприємства

МКП "Хмельницькводоканал"

11.

Придбання нового сучасного насосного агрегату на мулову насосну станцію на каналізаційних очисних спорудах N 2

2012

55,00

Кошти підприємства

МКП "Хмельницькводоканал"

12.

Капітальний ремонт двох первинних та двох вторинних відстійників на каналізаційних очисних спорудах N 2

2012 - 2014

380,00

Кошти підприємства

МКП "Хмельницькводоканал"

13.

Виконання проектних робіт по реконструкції цеху механічного зневоднення мулу на каналізаційних очисних спорудах - 2

2011 - 2012

680,0

Міський бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

14.

Реконструкція аераційної системи на аеротенку N 5

2014 - 2015

200,00

Міський бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

15.

Реконструкція станції зливу неочищених стічних вод на території головної каналізаційної насосної станції

2011 - 2015

100,00

Міський бюджет

МКП "Хмельницькводоканал"

16.

Виявлення та ліквідація самовільних підключень госппобутових стоків в мережу зливової каналізації

2011 - 2015

-

-

УЖКГ,
МКП "Хмельницькводоканал"

17.

Поточний та капремонт об'єктів водопостачання міста - криниць громадського користування. Забезпечення весняно-осіннього хлорування

2011 - 2015

300,00

Міський бюджет

УЖКГ,
КП по зеленому будівництву та благоустрою міста

18.

Розробка правил експлуатації Хмельницького водосховища

2012 - 2015

25,00

Міський бюджет

УЖКГ

19.

Винесення в натуру прибережних захисних смуг уздовж водних об'єктів міста

2011 - 2015

85,00

Міський бюджет

УЖКГ

20.

Проектні роботи по будівництву очисних споруд зливових вод

2013 - 2015

350,00

Міський бюджет

Управління капітального будівництва

21.

Організація поверхневого стоку і його очистка в мікрорайоні Гречани та на території міського ринку (в т. ч. розробка робочого проекту)

2013 - 2015

1150,00

Міський бюджет

УЖКГ,
управління капітального будівництва

 

1000,00

Кошти приватних підприємців

 

22.

Здійснення держнагляду щодо відповідності якості води госппитного водопостачання гігієнічним вимогам

2011 - 2015

-

-

Хмельницька міська санітарно епідеміологічна станція

23.

Здійснення санітарного нагляду за децентралізованими об'єктами водопостачання міста (криниці громадського користування)

2011 - 2015

-

-

Хмельницька міська санітарно епідеміологічна станція

 

ВСЬОГО:

 

183748,0
в т. ч. держ. бюджет - 167000,0
обл. бюдж. - 1420,00
міський бюджет - 10090,00
міський ФОНПС - 2653,00
кошти п-в - 2585,00

 

 


Розділ 4
Земельні ресурси. Утилізація та знешкодження промислових та побутових відходів

Загальна площа м. Хмельницького в сучасних межах становить 8986 га, з яких є фактично забудованими 73,7 %. Спостерігається тенденція щодо забудови вільних територій часто за рахунок скорочення зеленої зони міста, що обумовлює втрату земельних екологічно важливих резервантів міста та екологічного пріоритету в процесі містобудування.

Основним фактором забруднення земельних ресурсів міста, який негативно впливає на загальний стан навколишнього природного середовища, є утворення та накопичення різних видів промислових і побутових відходів, а також відходів біологічного походження.

Видаленням, перевезенням та захороненням (складуванням) твердих побутових відходів (ТПВ) у місті займається ХКП "Спецкомунтранс". Існує низка проблем як щодо їхньої переробки, так і утилізації чи захоронення.

Протягом календарного року утворюється близько 148 тис. тонн твердих побутових відходів. Вага 1 м куб. міських відходів становить приблизно 210 кг.

Близько 40 % ТПВ складають харчові відходи, решта - це папір, поліетилен, пластмаса, гума, скло, метали, деревина - цінні компоненти, які через відсутність роздільного збору, сортування та переробки захоронюються, створюючи додаткове навантаження на полігон.

Відходи біологічного походження - це відходи деревини, листя та гілок від обрізки зелених насаджень в місті. Статистичні дані щодо обліку кількості відходів біологічного походження не формуються. На сьогодні вони частково спалюються, а частково вивозяться на полігони. Можливість організації їхньої переробки у біогумус, з подальшим використанням для збагачення та рекультивації земель паркової зони, не використовується.

Незважаючи на тенденцію деякого зменшення обсягів утворення відходів виробництва, в місті триває процес їхнього накопичення як на полігоні, так і на території підприємств.

Невирішеними залишаються такі проблеми поводження з промисловими відходами:

- не запроваджена чітка система утилізації та використання для потреб міста продуктів переробки макулатури, склобою, автомобільних шин, полімерних відходів, відходів легкої та харчової промисловості, відпрацьованих нафтопродуктів;

- не утилізуються шлами гальванічного виробництва та мулу від миття транспорту;

- недостатня кількість площ мулових майданчиків на очисних спорудах для зневоднення надлишкового активного мулу.

Заходи по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів м. Хмельницького

N п/п

Назва природоохоронного заходу та місце впровадження

Строки виконання

Вартість
тис. грн.

Джерело фінансування

Виконавець

1.

Проектні роботи та будівництво нового полігону ТПВ із лінією сортування

2011 - 2015

500,0
(проект. роботи)

Міський бюджет

УЖКГ

2.

Пошарова засипка ґрунтом твердих побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів

2011 - 2015

1000,0

Кошти підпр-ва

ХКП "Спецкомунтранс"

3.

Придбання сміттєвозів

2011 - 2015

2500,0

Міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

4.

Придбання грейферного навантажувача МТЗ 80

2011 - 2015

200,0

Міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

5.

Придбання асенізаційних машин КО-505

2011 - 2015

1000,0

Міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

6.

Придбання та встановлення євро-контейнерів (250 шт.), контейнерів 13 куб. м. (50 шт.)

2011 - 2015

1000,0

Міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

500,00

Міський ФОНПС

7.

Придбання шасі з краном-маніпулятором

2011

340,00

Міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

8.

Придбання самоскиду КАМАЗ-6520

2011

600,00

Міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

9.

Встановлення огорожі по периметру полігону ТПВ

2011

30,00

Кошти під-ва

ХКП "Спецкомунтранс"

10.

Ліквідація безхазяйних стихійних сміттєзвалищ

2011 - 2015

500,0

Міський бюджет

КП по будівництву, експлуатації та ремонту доріг

11.

Вивіз з території міста небезпечних відходів

2011 - 2015

25,00

Міський ФОНПС

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

12.

Виготовлення графічної частини до Правил благоустрою території м. Хмельницького про закріплення для прибирання та благоустрою території за суб'єктами господарської діяльності

2011 - 2012

10,00

Міський бюджет

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

13.

Здійснення контролю за веденням суб'єктами підприємницької діяльності первинного обліку, збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів

2011 - 2015

-

-

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

 

ВСЬОГО:

 

8195,00
в т. ч.
міський бюджет - 5650,00
міський ФОНПС - 525,00
кошти підпр-в - 1030,00

 

 


Розділ 5
Економічний механізм реалізації Програми

Джерелами фінансування виконання заходів Програми є:

- кошти державного, обласного та міського бюджетів;

- кошти міського природоохоронного фонду;

- кошти підприємств, установ та організацій;

- кошти з інших джерел (добровільні внески, інвестиції тощо).

Кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища використовуються для цільового фінансування щорічного переліку природоохоронних заходів у місті, які відповідають видам діяльності, що належать до затверджених постановою Кабінету Міністрів України природоохоронних заходів.

Загальний обсяг фінансування Програми

Назва розділу Програми

Заплановане фінансування
тис. грн.

в тому числі:

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Міський ФОНПС

Кошти підприємств

Формування екологічної свідомості

471,00

-

-

71,00

400,00

-

Екологічний стан атмосферного повітря та основні заходи по його покращенню

38752,00

-

-

36450

1702,00

600,00

Екологічний стан водних ресурсів та основні заходи по їх покращенню

183748,00

167000,00

1420,00

10090,00

2653,00

1585,00

Земельні ресурси. Утилізація та знешкодження промислових і побутових відходів

7205,00

-

-

5650,00

525,00

1030,00

Всього

230176,00

167000,00

1420,00

52261,00

5280,00

4215,00


 

Начальник управління з питань екології
та контролю за благоустроєм міста

А. Савчук

Секретар міської ради

В. Лесков

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали