ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 31.05.2017 р. N 32

Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік

Розглянувши пропозицію комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, з метою визначення основних пріоритетних напрямів у сфері забезпечення безпеки пасажирських перевезень та ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, підвищення рівня безпеки громадян під час пересування пасажирським транспортом на території міста, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління, управління транспорту та зв'язку, заступника міського голови А. Бондаренка та управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
31.05.2017 N 32

Програма підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік

I. Загальні положення Програми

Ця Програма визначає основні пріоритетні напрями діяльності у сфері забезпечення безпеки пасажирських перевезень та ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, що підвищить рівень безпеки громадян під час пересування пасажирським транспортом на території міста Хмельницький (далі - Програма).

За статистикою щорічно в дорожньо-транспортних пригодах гине до 5000 українців. Левова частка аварій відбувається через несправність транспорту, тому основне завдання і один із головних пріоритетів Програми - безпека, у першу чергу, пасажирських перевезень та їх легалізація.

За 2016 рік управлінням Укртрансбезпеки у Хмельницькій області перевірено 7500 транспортних засобів, складено 1217 актів про порушення Закону України "Про автомобільний транспорт" та накладено штрафних санкцій на суму 392602 грн., складено 93 акти перевищення габаритно-вагових параметрів.

З 01 вересня 2016 року розпочав роботу Пункт видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення "Хмельницький". Видано 3772 дозволи на міжнародні автомобільні перевезення, завдяки чому до міського бюджету перераховано 185431 грн.

Складено 101 протокол про адміністративне порушення, з них 54 на нелегальних перевізників, які перебувають на розгляді в судах. По 9 протоколах винесено ухвали суду на сплату штрафних санкцій в розмірі 17000 грн. кожен.

У місті Хмельницький утворена мобільна група, до складу якої входять працівники територіальних підрозділів Державної фінансової інспекції, патрульної поліції, представники Хмельницької обласної державної адміністрації, громадські організації та працівники управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Завдяки плідній співпраці зареєстровано 123 нелегальних таксисти.

Спостерігається позитивна динаміка легалізації суб'єктів господарювання у галузі пасажирських перевезень.

Однак, матеріально-технічне забезпечення управління Укртрансбезпеки у Хмельницький області, на жаль, недостатнє для впровадження сучасних заходів, які дозволять вивести безпеку пасажирських перевезень на вищий якісний рівень.

II. Мета Програми

Метою програми є створення умов для зниження рівня аварійності на пасажирському транспорті, легалізація ринку пасажирських перевезень та мінімізація корупційних ризиків.

III. Завдання Програми

Основними пріоритетами Програми є:

- удосконалення системи управління безпекою руху під час здійснення пасажирських перевезень та запобігання аварійності;

- підвищення ефективності здійснення контролю за забезпеченням безпеки руху на пасажирському транспорті;

- забезпечення дотримання вимог законодавства щодо режимів праці та відпочинку водіїв транспортних засобів загального користування;

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед перевізників і громадськості, взаємодія із заінтересованими органами та організаціями з питань безпеки пасажирських перевезень;

- посилення контролю за станом утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів, організацією пасажирських перевезень;

- впровадження сучасних технічних засобів керування й нагляду за дорожнім рухом, удосконалення засобів інформатизації управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області;

- вжиття заходів щодо подолання корупційних дій посадових осіб під час здійснення контроль за безпекою руху на транспорті.

IV. Очікувані результати

Виконання Програми дозволить підвищити рівень безпеки на автомобільному транспорті загального користування та міському електричному транспорті; знизити рівень аварійності на автомобільному транспорті, кількість дорожньо-транспортних пригод та тяжкість їх наслідків; вивести з ринку пасажирських перевізників, що працюють поза межами правового поля.

Виконання комплексу завдань та заходів програми дасть змогу забезпечити:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та осіб, що постраждали внаслідок їх скоєння;

- зменшення соціальних та економічних втрат і збитків унаслідок дорожньо-транспортних пригод та наслідків, до яких вони призводять;

- забезпечення комфортних і безпечних умов перевезення пасажирів та вантажів;

- підвищення рівня безпеки дорожньої інфраструктури, зменшення кількості місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних шляхах міста Хмельницький;

- зменшення кількості суб'єктів, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів без одержання ліцензії на провадження цього виду господарської діяльності;

- зниження рівня корупції серед посадових осіб, які здійснюють контроль за безпекою руху на транспорті.

V. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету.

VI. Заходи щодо виконання Програми

Для досягнення мети, Програмою визначені заходи, які передбачені додатком 3 до Програми.

VII. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради.

Поточне керівництво та контроль за виконанням Програми здійснює відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті:

- щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним подає фінансовому управлінню Хмельницької міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми згідно з додатком 3;

- висвітлює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації (на офіційному сайті Хмельницької міської ради);

- після закінчення встановленого терміну виконання Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання.

 

Начальник управління Укртрансбезпеки
у Хмельницькій області

В Дзюба

 

Додаток N 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік

1.

Розробник Програми

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

2

Відповідальний виконавець Програми

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

 

Учасники Програми

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

4.

Термін і етапи реалізації Програми

2017 рік

5.

Джерела фінансування Програми

Міський бюджет

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі (грн.):

291000

7.

Кошти міського бюджету

291000

 

Начальник управління Укртрансбезпеки
у Хмельницькій області

В. Дзюба

 

Додаток N 2
до Програми

Фінансування
Програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми
 I етап - 2017 рік. грн.

Усього витрат на виконання Програми, грн.

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

291000

291000

Місцевий бюджет

291000

291000

 

Начальник управління Укртрансбезпеки
у Хмельницькій області

В. Дзюба

 

Додаток N 3
до Програми

Заходи
щодо виконання Програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницький на 2017 рік

N
з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, грн.

1

Придбання 14 нагрудних відеокамер для інспекторів, 2 ноутбуків та 6 планшетів, що забезпечить оперативне реагування та аналіз дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій шляхом передання інформації з місця події в режимі онлайн на стаціонарні комп'ютери працівників Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області з метою подальшого аналізу причин та наслідків події

2017 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

Міський бюджет

184000

2

Придбання 10 стаціонарних комп'ютерів та 3 принтерів для працівників Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області для формування єдиної системи оперативної передачі та обробки інформації про дорожньо-транспортні пригоди, катастрофи, аварії з метою подальшої розробки та впровадження заходів щодо запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій

2017 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

Міський бюджет

103000

3

Придбання 1 ламінатора для покращення процесу видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів

2017 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

Міський бюджет

4000

4

Проведення перевірок за додержанням суб'єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт і ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів

Постійно

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

Фінансування не потребує

-

5

Контроль за забезпеченням безпеки руху автомобільного транспорту загального користування та міського електричного транспорту

Постійно

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, КП "Електротранс"

Фінансування не потребує

-

6

Організація та участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру з питань безпеки руху пасажирських перевезень та додержання ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів

Постійно

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, інші органи влади, громадські організації

Фінансування не потребує

-

7

Проведення профілактичної роботи серед перевізників на тему підвищення безпеки руху та пасажирських і вантажних перевезень

Постійно

Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області

Фінансування не потребує

-

 

Разом:

291000

 

Секретар міської ради

М. Кривак

В. о. начальника управління
транспорту та зв'язку

С. Шепурев

Начальник управління Укртрансбезпеки
у Хмельницькій області

В. Дзюба
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали