ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24.04.2012 р. N 355

Про затвердження Програми роздільного збору побутових відходів у м. Житомирі на 2012 - 2016 роки

З метою ефективного вирішення комплексу питань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, покращення санітарного та екологічного стану м. Житомира, зменшення навантаження на міський полігон по захороненню твердих побутових відходів, виконання вимог законів України "Про відходи", "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів" (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 541 та від 16.11.2011 N 1173 (Постанова N 1173)) міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму роздільного збору побутових відходів у м. Житомирі на 2012 - 2016 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
24.04.2012 N 355


ПРОГРАМА
ЗАПРОВАДЖЕННЯ В МІСТІ ЖИТОМИРІ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА 2012 - 2016 РОКИ

1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління житлового господарства міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Управління житлового господарства міської ради

4.

Співрозробники Програми

Комунальні виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства міста, ТОВ "КК" КомЕнерго-Житомир", ЖБК N 1, ЖБК N 2, ЖБК "Космос", ЖБК "Полісся", ТОВ "Грінко-Житомир", ТОВ "Світ-Еко", ПП "ВЖРЕП N 4"

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління житлового господарства міської ради

6.

Учасники Програми

Управління житлового господарства міської ради, Комунальні виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства міста, ТОВ "КК" КомЕнерго-Житомир", ЖБК N 1, ЖБК N 2, ЖБК "Космос", ЖБК "Полісся", КАТП-0628, ТОВ "Грінко-Житомир", ТОВ "Світ-Еко", ПП "ВЖРЕП N 4", підприємства установи та організації міста, суб'єкти підприємницької діяльності

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський та державний бюджети, інші позабюджетні кошти, не заборонені законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

Державний бюджет 560000 грн.

Міський бюджет 5364100 грн.


У Програмі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:

Замовники послуг - КВЖРЕПи, ЖБК, ОСББ та організації, що здійснюють експлуатацію житлового фонду міста Житомира;

Уповноважені надавачі послуг - у відповідності до результатів проведеного конкурсу, станом на 05.03.2012 (КАТП-0628, КВЖРЕП N 11, ТОВ "Грінко-Житомир", ТОВ "Світ-Еко", ПП "ВЖРЕП N 4");

Підприємство, що здійснює утилізацію відходів - комунальне автотранспортне підприємство 0628;

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

роздільний збір відходів - це збір різних видів відходів окремо. Всі види відходів діляться на п'ять класів небезпеки;

збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення;

утилізація відходів - використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

спеціально відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні або економічні передумови;

збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

З початку експлуатації міського полігону накопилось близько 12 - 15 млн. м3 різних відходів, висота пласту яких складає близько 30 метрів.

Щороку на міському полігоні ТПВ захоронюється біля 450 тис. м3 побутових відходів, а це близько 1,23 тис. м3 відходів на добу.

На сьогодні в місті Житомирі у зв'язку з відсутністю системи роздільного збору твердих побутових відходів, постали питання, які терміново необхідно вирішити впродовж п'яти років під час впровадження Програми, а саме:

- недостатня кількість сучасних контейнерів для збору побутових відходів;

- відсутність сучасних ефективних технологій перероблення та утилізації твердих побутових відходів;

- відсутність в м. Житомирі сміттєсортувальної лінії;

- відсутність вагової на міському полігоні по захороненню ТПВ;

- велика кількість захоронення побутових відходів на території міського полігону та необхідність зменшення навантаження на нього;

- потреба в ремонті під'їзних доріг до робочих карт на міському полігоні;

- низький рівень використання побутових відходів, як вторинної сировини;

- відсутність забезпечення системи роздільного збору відходів від населення та сортування на спеціальних лініях;

- застарілий парк машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на підприємствах-перевізниках ТПВ;

- недостатній рівень екологічної освіти, виховання та свідомості населення міста Житомира;

- низька активність мешканців приватних будинків стосовно укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів;

- велика кількість стихійних сміттєзвалищ.

3. Мета Програми

Метою Програми поводження з побутовими відходами міста Житомира є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей, зменшення негативного впливу полігону по захороненню ТПВ на навколишнє природне середовище, підвищення екологічного виховання населення, а також ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста.

Зменшення тарифу на послуги за вивіз ТПВ.

4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Шляхами розв'язання проблеми є:

- впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження, а також придбання та встановлення сміттєсортувальної станції, яка дасть можливість зменшити об'єми побутових відходів та надходження додаткових коштів до бюджету м. Житомира за рахунок використання вторинної сировини;

- залучення позабюджетних інвестицій;

- реформувати систему санітарної очистки м. Житомира, шляхом поетапного запровадження на всій території міста системи роздільного збору окремих компонентів побутових відходів та впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;

- придбати та впровадити нове обладнання, устаткування та техніку у сфері поводження з побутовими відходами, а також поліпшити, за рахунок місцевого бюджету, спонсорських коштів та коштів перевізників твердих побутових відходів, стан сміттєзбірних майданчиків та під'їзних доріг до них;

- посилити роботу з мешканцями приватного сектору по вивезенню твердих побутових відходів, а також по укладанню договорів на вивезення ТПВ;

- провести рекламну кампанію щодо роз'яснення важливості сортування ТПВ та підвищити рівень екологічної освіти, виховання та свідомості населення міста Житомира.

5. Строки та етапи виконання Програми

Впровадження Програми роздільного збору відходів в м. Житомирі відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі впровадження Програми, буде проведено перереєстрацію уповноважених надавачів послуг на вивезення ТПВ, відповідно до затвердженого порядку. В умовах конкурсу буде передбачено перелік вимог відповідно до яких надавачі послуг надаватимуть письмову згоду щодо забезпечення сміттєзбірними контейнерами для роздільного збору ТПВ території, на якій вони здійснюватимуть господарську діяльність, а також облаштування сміттєзбірних майданчиків (огородження, влаштування твердого покриття, тощо) згідно із Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць. Між перевізниками, пропорційно їх присутності на ринку, буде проведено перерозподіл наявних стихійних сміттєзвалищ, на яких вони будуть влаштовувати необхідну кількість контейнерів та проводити прибирання відповідно до затвердженого графіку.

Запровадження Програми відбуватиметься одночасно на всій території міста (відповідно до територіального розподілу території за КВЖРЕПами).

На сміттєзбірному майданчику розміщуватиметься чотири види контейнерів. Два антивандальні контейнери зеленого (скло), жовтого (полімери), кольорів та два металевих, або пластикових контейнери сірого (решта змішані відходи) і червоного кольору для небезпечних відходів з відповідним маркуванням на них.

Великогабаритні та ремонтні відходи збиратимуться окремо від інших видів побутових відходів.

При застосуванні обраної технологічної схеми, відбуватиметься централізоване перевезення перевізниками, зібраних окремо в одному контейнері відходів, як вторинної сировини до підприємств з якими вони уклали договори.

Відходи із сірого контейнеру будуть захоронюватися на полігоні без досортування, а небезпечні відходи згідно переліку небезпечних відходів будуть напряму передаватися спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.

На території КВЖРЕПів, ЖБК, ОСББ та організацій, що здійснюють експлуатацію житлового фонду міста Житомира, сприяти створенню та влаштуванню пунктів прийому вторинної сировини.

Зібрана сировина в пунктах прийому вторинної сировини, передаватиметься обслуговуючими організаціями перевізникам ТПВ для їх подальшої реалізації.

Фінансування заходів з міського бюджету щодо впровадження в дію Програми, передбачено лише комунальним підприємствам, які визначені виконавцями послуг з перевезення ТПВ (КАТП-0628, КВЖРЕП N 11).

Комунальним автотранспортним підприємством N 0628 буде проводитися корегування об'єму захоронених та перевезених відходів від перевізників, якими в свою чергу буде проводитись перерахунок КВЖРЕПам, ЖБК, ОСББ, відомчому житловому фонду та приватній житлової забудові, для подальшого щоквартального перерахунку нарахувань на об'єм вивезеної вторинної сировини їх мешканцям.

Організація роздільного збирання окремих компонентів побутових відходів за контейнерною схемою впроваджуватиметься шляхом створення належних умов роботи КВЖРЕПів, ЖБК, ОСББ та організацій, що здійснюють експлуатацію житлового фонду та залучення їх співробітників (двірники, прибиральниці) для організації збирання ТПВ.

На вказаному етапі проводитиметься рекламна кампанія щодо необхідності сортування побутових відходів, а також роз'яснювальна робота щодо його роздільного збирання відповідно до обраної технологічної схеми.

Перевізниками ТПВ будуть розроблені схеми руху для спецавтотранспорту, що будуть перевозити контейнери із ресурсоцінними відходами, які погоджуватимуться з управлінням житлового господарства міської ради і міськСЕС.

На початку впровадження Програми буде влаштовано вагову на міському полігоні по захороненню ТПВ.

На другому етапі впровадження Програми заплановано встановлення сортувальна лінія, для цього буде:

- обрана та погоджена земельна ділянка;

- замовлено проект, який буде впроваджуватись відповідно до цілей Програми;

- визначено джерела фінансування;

- проведено будівництво сортувальної лінії.

На третьому етапі впровадження Програми буде запроваджено систему роздільного збору ТПВ на території приватної житлової забудови та посилено роботу щодо недопущення порушень природоохоронного законодавства (рейди, надання повноважень перевізникам щодо складання адміністративних протоколів).

6. Завдання і заходи Програми та результативні показники

З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я Житомирян, розв'язуватимуться такі основні завдання:

- впровадження сортування та утилізації всіх можливих відходів;

- забезпечення безпечного для природного середовища складування залишків життєдіяльності;

- зменшення обсягів захоронення відходів, які неможливо переробити;

- використання відходів, як вторинної сировини;

- запровадження роздільного збору твердих побутових відходів;

- встановлення вагової на полігоні ТПВ;

- придбання сучасних контейнерів для збору побутових відходів;

- влаштування на міському полігоні по захороненню ТПВ сміттєсортувальної лінії;

- оновлення парку машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на підприємствах-перевізниках ТПВ;

- збільшення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості населення міста Житомира;

- збільшення активності мешканців приватних будинків стосовно укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Фінансування заходів Програми планується здійснити за рахунок:

- коштів міського та державного бюджетів;

- інших джерел, не заборонених законодавством, на засадах дольової участі у проектах.

Обсяги фінансування Програми будуть уточнюватися під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік, у межах видатків, що передбачаються для кожного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Витрати на виконання Програми

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

III

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяги ресурсів, усього, у тому числі:

1271,70

972,40

927,00

2526,00

227,00

5924,10

державний бюджет

 

 

 

560,00

 

560,00

міський бюджет

1271,70

972,40

927,00

1966,00

227,00

5364,10

кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

 


Напрями та перелік завдань і заходів Програми

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

I

Технічне забезпечення та оновлення матеріально-технічної бази

1. Встановлення вагової на Житомирському полігоні по захороненню ТПВ

2012 рік

1 шт.

Управління житлового господарства

Міський бюджет

2012 - 2016 роки

220,00

2. Придбання 540 контейнерів для комунальних підприємств (КАТП-0628, КВЖРЕП N 11)

2012 рік

120 шт.

Управління житлового господарства

Міський бюджет

272,40

2013 рік

120 шт.

272,40

2014 рік

100 шт.

227,00

2015 рік

100 шт.

227,00

2016 рік

100 шт.

227,00

 

 

3. Придбання сміттєвозів для комунальних підприємств-перевізників (КАТП-0628, КВЖРЕП N 11)

2012 рік

1 шт.

Управління житлового господарства

Міський бюджет

700,00

2013 рік

1 шт.

700,00

2014 рік

1 шт.

700,00

2015 рік

2 шт.

1400,00

4. Облаштування сміттєзбірних майданчиків

2012 - 2016 роки

КВЖРЕПи та перевізники ТПВ

Позабюджетні кошти не заборонені законодавством

 

II

Будівництво сортувальної лінії

1. Виділення земельної ділянки

2015 рік

Управління земельних ресурсів

 

 

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації

2015 рік

Проектна організація

Міський бюджет

99

3. Будівництво сортувальної лінії (перша черга)

2015 рік

Підрядна організація

Міський бюджет

240,00

Державний бюджет

560,00

III

Реалізація та підтримка проекту на території приватної житлової забудови

1. Розробка та розповсюдження інформації про впровадження Програми

2012 рік

Засоби масової інформації

Міський бюджет

79,3

2. Робота з населенням по роздільному збору ТПВ

2012 - 2016 роки

КВЖРЕПи, ЖБК, ОСББ, Перевізники ТПВ

Позабюджетні кошти не заборонені законодавством

 

3. Залучення громадських організацій до роботи з виховання культури населення

2012 - 2016 роки

Управління житлового господарства


Результативні показники виконання Програми

N з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

I період виконання Програми

II період виконання Програми

III період виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми тис. грн.

2012 рік

2013 рік

2014 - 2016 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Показники продукту Програми

5924,1

1

Об'єми захоронення ТПВ

м3

450,0 тис.

382,5

315

270

2

Перехід до роздільного збору ТПВ на території КВЖРЕПів

%

8,4

58,3

75

100

3

Кількість видань

шт.

 

2000

 

 

II

Показники ефективності Програми

1

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

шт.

17

17

14

0

III

Показники якості Програми

1

Кількість скарг від мешканців

шт.

350

285

205

75

2

Кількість укладених договорів на вивіз ТПВ з приватної житлової забудови

%

51

65

75

100


7. Контроль за ходом виконання Програми

Проведення заходів передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням, покласти на КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", підрозділ по ООКВ УДСО при УМВС України в Житомирській області, управління житлового господарства міської ради, комунальні виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства міста, ТОВ "КК"КомЕнерго-Житомир", ЖБК N 1, ЖБК N 2, ЖБК "Космос", ЖБК "Полісся", ОСББ, КАТП-0628, ТОВ "Грінко-Житомир", ТОВ "Світ-Еко", ПП "ВЖРЕП N 4".

Управління житлового господарства міської ради для здійснення моніторингу, щоквартально, до 15 числа, наступного за звітнім періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми, управління житлового господарства у місячний строк надає департаменту економічного розвитку підсумковий звіт про її виконання.

8. Очікувані результати виконання Програми

Впровадження комплексної програми роздільного збору твердих побутових відходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами дозволить до 2015 року побудувати у м. Житомирі систему управління відходами, що дасть змогу:

- зменшення долі відходів, що підлягають захороненню на полігоні, з сьогоднішніх 100 % до 80-60 %;

- збільшення кількості укладання договорів на вивіз ТПВ на території приватної житлової забудови з теперішніх 61 % до 100 %;

- заощадження до 20 % енергоресурсів, що сьогодні витрачаються комунальними підприємствами при роботі з ТПВ;

- запровадження сучасних ефективних технологій з перероблення та утилізації твердих побутових відходів;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- покращення санітарного стану вулиць м. Житомира за рахунок збільшення кількості контейнерів європейського зразка та облаштування сміттєзбірних майданчиків;

- оновлення застарілого парку машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на підприємствах-перевізниках ТПВ;

- ліквідація стихійних звалищ відходів в дворах та на околицях міста;

- оптимізація маршрутів та графіків роботи сміттєвозів;

- будівництво сортувальної лінії з відбором вторинної сировини та встановлення вагової на полігоні по захороненню ТПВ;

- збільшення кількості використання побутових відходів, як вторинної сировини;

- запровадження екологічно безпечного видалення відходів, які не підлягають утилізації;

- створення нових робочих місць;

- забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій;

- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості населення міста Житомира, а також збільшення рівня участі громадськості у сфері поводження з відходами.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

Начальник
управління житлового
господарства міської ради

С. І. Півоварова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали