ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29.03.2012 р. N 446

Про затвердження Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про інноваційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" (Закон N 3715-VI), "Про зовнішньоекономічну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. N 389 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні" (Постанова N 389) та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, на виконання рішення 18 сесії міської ради VI скликання від 29.12.2011 р. N 365 "Про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008 - 2011 роки, затвердженої рішенням 23 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.12.2007 року N 492 та рішення 50 сесії міської ради V скликання "Про роботу відділу інвестицій міської ради" від 30.03.2010 року N 1281" та розглянувши проект Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки (додається).

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання заходів з реалізації Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки та інформувати департамент економіки міської ради щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту економіки міської ради (Хімійчук С. М.) забезпечити координацію діяльності щодо виконання заходів Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки та підготовку узагальненої інформації виконавчому комітету міської ради.

4. Про хід виконання Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки департаменту економіки міської ради (Хімійчук С. М.) інформувати міську раду в березні щороку.

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ротаря П. Я.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
29.03.2012 N 446


ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСТІ ЧЕРНІВЦЯХ НА 2012 - 2015 РОКИ

Паспорт Програми:

1.

Назва Програми

Програма розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки

2.

Розпорядчі документи про розробку Програми

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про інноваційну діяльність в Україні", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI), "Про транскордонне співробітництво", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про захист іноземних інвестицій в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. N 389 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні" (Постанова N 389), розпорядження Чернівецького міського голови від 20.01.2012 р. N 14-р "Про створення робочої групи з розробки Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки"

3.

Замовник Програми

Чернівецька міська рада

4.

Головний розробник Програми

Департамент економіки Чернівецької міської ради

5.

Мета та перелік пріоритетних завдань Програми

Головна мета Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в м. Чернівцях на 2012 - 2015 роки полягає в тому, щоб впродовж цього періоду за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості міста Чернівців досягнути суттєвого збільшення залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста, соціальну сферу та науку.
Програма в частині інноваційної діяльності має на меті сприяти розвитку і використанню науково-технічного потенціалу міста, впровадженню сучасних екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництву нових видів конкурентоздатної продукції. Ця Програма спрямована на забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

2012 - 2015 роки

7.

Виконавці Програми

Виконавчі органи Чернівецької міської ради

8.

Вартість Програми - обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

В межах асигнувань, передбачених департаменту економіки міської ради

9.

Основні джерела фінансування

Державний та міський бюджети, власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності, кошти інвесторів, кредитні кошти, кошти міжнародної технічної допомоги, донорських проектів та ін.

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Постійна комісія міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму; департамент економіки Чернівецької міської ради


ВСТУП

Програма розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням основних засад законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності" (Закон N 3715-VI), "Про зовнішньоекономічну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. N 389 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні" (Постанова N 389) та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні.

Програма визначає пріоритетні напрямки та заходи, спрямовані на сприяння розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності у місті Чернівцях і доведення до широкого загалу спільноти інформації про соціально-економічні здобутки міста, його інвестиційні, інноваційні можливості та пропозиції.

1. СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ

1.1. Інвестиційна діяльність

Залучення інвестицій в економіку є показником стабільності й успішності соціально-економічного розвитку певної територіальної громади. На сьогодні рівень інвестиційної діяльності у Чернівцях перебуває у безпосередній залежності від стану економіки в державі, функціонування фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств.

Розглядаючи питання інвестиційного процесу в нашому місті, його тенденції, шляхи активізації, стратегічні напрями, слід зазначити, що для його вдосконалення необхідна обґрунтована інвестиційна політика, створення сприятливого інвестиційного клімату.

Упродовж 2011 року значна увага приділялась активізації інвестиційної діяльності, сприянню розвитку ділових контактів між виконавчими органами міської ради та представниками бізнесу.

Як показує аналіз, інвестиційна діяльність відбувалася за рахунок різних джерел фінансування і була направлена на будівництво об'єктів соціальної сфери, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств.

За статистичними даними загальний сукупний капітал нерезидентів в економіці міста на початок 2012 року становив 31,09 млн. дол. США. У поточному році в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 1519,8 тис. дол. США прямих інвестицій. Це втричі більше відповідного показника 2010 року та майже вдвічі більше показника 2009 року, що є позитивним сигналом щодо відновлення притоку інвестицій.

Провідними галузями, які мають найбільші частки залучених прямих іноземних інвестицій, залишаються сфера промисловості (27 %) та сфери операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (26,9 %).

Інвестиції надійшли з 34 країн світу, при цьому на 9 з них припадало 71,7 % їх загального обсягу.

Географічна структура прямих іноземних інвестицій м. Чернівців станом на 1 січня 2012 року

  

З метою ефективного використання існуючих ресурсів міста сформовано та постійно оновлюється реєстр пропозицій суб'єктів господарювання та інформація про інвестиційно привабливі земельні ділянки, вільні приміщення виробничого призначення як комунальної, так і інших форм власності.

Станом на 01.01.2012 р. 166 підприємств міста отримали іноземні інвестиції, серед яких ТОВ "Мавекс Буковина", ТОВ "Декор Україна", СП "Мітаче", ПП "Компанія Болена" тощо.

Підприємствами та організаціями Чернівців станом на 01.10.2011 р. у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 461,0 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (99,8 % від загального обсягу) склали інвестиції в матеріальні активи.

Разом з тим, за січень - вересень 2011 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 381,0 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 3,8 % більше порівняно з січнем-вереснем 2010 року (312,9 млн. грн.). Більше половини (50,1 %) інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок власних коштів підприємств, організацій та кредитів банків і інших позик. У місті освоєно 30,7 % від усіх інвестицій в основний капітал по області.

За 2011 рік підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 435,5 млн. грн., що на 17,9 % більше, ніж у 2010 році. Продовжувалось будівництво об'єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних будинків.

Обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами м. Чернівців (млн. грн.)

  

За пропозиціями управлінь і департаментів міської ради, районних у місті рад постійно формується та оновлюється перелік інвестиційних проектів. Здійснюються заходи з підготовки та проведення інвестиційних конкурсів.

Сприяння налагодженню міжнародних зв'язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування є пріоритетним у роботі виконавчих органів міської ради.

З метою покращання економічного стану комунальних підприємств міста реалізовано проект залучення грантових коштів від Німецького банку розвитку KfW, за фінансової підтримки Німецького уряду, в сумі 500 тис. євро на оплату консультаційних послуг, наданих Чернівецькій міській раді щодо плану модернізації системи водопостачання м. Чернівців. У жовтні 2011 року між Консультантом, банком KfW та міською радою завершено погодження остаточної версії техніко-економічного обґрунтування проекту "Водопостачання м. Чернівців". На сьогодні вирішується питання щодо фінансування проекту.

Одним з основних пріоритетів розвитку міста Чернівців є залучення іноземних інвестицій, використовуючи чинник транскордонного співробітництва. У 2011 році в межах Спільної Операційної Програми "Румунія - Україна - Республіка Молдова" Чернівецька міська рада підписала контракт з Міністерством регіонального розвитку та туризму Румунії на виконання проекту транскордонного співробітництва "Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині". Завдяки реалізації вищевказаного проекту транскордонного співробітництва міська рада залучила в бюджет міста 149,5 тис. євро грантових коштів.

Також проводиться робота з розробки низки проектів для участі в інших програмах Євросоюзу. Так, в 2011 році Чернівецька область увійшла до зони прийнятності Програми транскордонного співробітництва "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна". В рамках III конкурсу проектів цієї програми та II конкурсу проектів Спільної Операційної Програми "Румунія - Україна - Республіка Молдова", підготовлені проектні пропозиції щодо залучення грантових коштів у галузі житлово-комунального господарства, культури, туризму тощо.

Активізувалась робота у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу міста на семінарах, конференціях, виставках, форумах. Постійно здійснюється моніторинг кращих практик, тенденцій розвитку інвестиційної діяльності та організаційна і підготовча робота щодо промоції міста. З метою більшої поінформованості про інвестиційний потенціал міста для потенційних інвесторів створено ефективну багатомовну презентацію в мережі Інтернет щодо можливостей інвестування в Чернівці.

Основними перспективними заходами щодо росту надходження інвестицій в економіку міста залишаються створення позитивного інвестиційно привабливого іміджу міста та просування його в інші регіони України і за її межі, активізація співпраці із міжнародними громадськими і фінансовими організаціями, установами тощо.

1.2. Інноваційна діяльність

Інвестиційні ресурси - рушійний фактор розвитку будь-якого економічного процесу. Інвестиції у поєднанні з інноваціями дають мультиплікативний ефект, не лише збільшуючи кількість робочих місць і обсяги виробленої продукції, а й знижуючи вартість одиниці продукції, покращуючи її якість, підвищуючи рентабельність виробництва, умови праці та її продуктивність. Активне залучення та раціональне використання інвестицій - найшвидший шлях до піднесення економічного розвитку міста на новий рівень, зокрема інноваційний.

У 2010 році інноваційною діяльністю в місті займалось 20 підприємств або 24,7 % від загальної кількості обстежених промислових підприємств (у 2007 р. - 15 підприємств або 22,7 %). Більше 66 % інноваційно активних підприємств області знаходиться в місті. Інновації впроваджували 15 промислових підприємств міста.

Загальний обсяг витрат на інновації у 2010 році становив 11,8 млн. грн. (у 2009р. - 13,0 млн. грн.), 80 % цієї суми підприємства витратили на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. На навчання та підготовку персоналу, придбання інших зовнішніх знань, ринкове запровадження інновацій та інші роботи промисловими підприємствами було витрачено 1,3 млн. грн. або 11,0 % від загального обсягу інноваційних витрат.

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності в м. Чернівцях за 2010 рік

  

Варто відмітити, що, як і в попередні роки, у 2010 році більшість інноваційно активних підприємств здійснювали нововведення за рахунок власних коштів. У загальному обсязі фінансування частка власних коштів підприємств становила 11,2 млн. грн. або 94,8 % (у 2009 р. - 96,3 %, у 2008 р. - 69,1 %, у 2007 р. - 88,7 %, у 2006 р. - 90,3 %).

Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію, становила 13 суб'єктів господарювання, в порівнянні з 2009 роком їх кількість збільшилась на 2 підприємства. Всі вони реалізовували продукцію, що є новою для підприємства, а 3 з них реалізовували інноваційну продукцію, що є новою для ринку.

Підприємствами реалізовано інноваційної продукції на 61,6 млн. грн. Питома вага обсягу реалізованої інноваційної продукції становила 5 % від загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку, становив 5 млн. грн. або 3,1 % від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції, а новою тільки для підприємства - 56,7 млн. грн. або 91,9 %.

У 2010 році за межі України інноваційну продукцію реалізовували лише 6 промислових підприємства міста. Питома вага цих підприємств становить 46,2 % від кількості підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію.

На сучасному етапі інноваційний сектор міста характеризується зниженням активності. Нерозвиненість інноваційної інфраструктури та низька якість її функціонування зумовлюють високі трансакційні витрати, пов'язані з пошуком інформації про інноваційні розробки та партнерів у сфері комерціалізації технологій і винаходів, захистом прав інтелектуальної власності. Як наслідок - відсутність зв'язку між розробниками і споживачами інновацій, несформовані ринкові відносини та низький рівень конкуренції в інноваційній сфері.

2. SWOT-АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

В процесі розробки Програми з метою проведення аналізу сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, визначення стратегічних напрямків інвестиційно-інноваційного розвитку міста було проведено опитування ключових представників різних сфер життєдіяльності міста щодо ранжування та пріоритетності SWOT-показників. В результаті проведеного опитування було виділено такі SWOT-показники міста:

Перелік сильних та слабких сторін міста Чернівці

Сильні сторони

Слабкі сторони

Близькість до кордону з європейськими державами.

Недостатньо презентований інвестиційний потенціал міста.

Позитивні якісні та кількісні демографічні показники міста.

Недостатній прогрес у створенні інформаційного суспільства.

Мультикультурність, толерантність населення.

Неузгодженість спеціальностей освітніх закладів міста з потребами економіки міста.

Компактність міста.

Недостатній рівень розвитку сучасної міської інфраструктури.


Можливості та загрози для розвитку міста Чернівців, що сформовані чинниками зовнішнього середовища

Можливості

Загрози

Активізація використання інструментів муніципального маркетингу: маркетингові дослідження; брендинг; маркетинговий аудит; PR-заходи; подієвий маркетинг, цінове та нецінове стимулювання тощо.

Зниження надходжень до місцевих бюджетів.

Формування толерантного міського середовища, яке, з одного боку, є привабливим для творчих людей, талановитих мігрантів, а з іншого боку, саме володіє високою здатністю до сприйняття інновацій та інтелектуального зростання.

Зниження людського потенціалу міста за рахунок перерозподілу населення між периферією та центром у межах країни та перетікання населення міста в більш комфортні міста.

Мобілізація та використання наявних у місті та області ресурсів для створення спільних "точок зростання".

Неспроможність міста та області об'єднати ресурси для спільного розвитку, залучення інвестиційних ресурсів та ефективного використання наявного ресурсного потенціалу.


Можливості та загрози для розвитку міста, які сформовані науково-технічними чинниками зовнішнього середовища

Можливості

Загрози

- Пошук ніші у секторах інформаційної економіки.
- Залучення в місто або створення важливої наукової події (виставки, симпозіуму, конференції, форуму).
- Зміна каналів і пристроїв для просування міста на користь цифрових технологій.
- Оволодіння менеджерськими, маркетинговими, економічними технологіями представниками органів місцевої влади.
- Розвиток соціальних медіа та формування інтегрованих міських маркетингових комунікацій на основі сучасних засобів комунікацій (Інтернет, соціальні мережі, технічні засоби реклами, SMS-технології тощо).
- Підвищення свободи створення нових робочих місць завдяки Інтернет-середовищу.
- Вирівнювання умов просторової диференціації провінційних та центральних міст.
- Створення умов у місті для покращання доступу до інформації (спеціальні зони Wi-Fi, платіжні термінали, інтерактивні туристичні інформаційні стенди), вбудованість інформаційних мереж міста в регіональні, національні, світові мережі.

- Декларативна спрямованість процесів формування інноваційної культури в місті та у регіоні.
- Низький рівень взаємодії регіональної системи освіти, реальної економіки та муніципального управління.
- Низька активність малого бізнесу в інноваційних процесах.
- Відсутність досвіду муніципальних органів влади у сфері фінансування, менеджменту та маркетингу інновацій.
- Недостатня спрямованість інвестицій на інноваційну модель розвитку.
- Асиметричний розвиток міської економіки та інформаційного простору.
- Використання впливу соціальних мереж, порталів на маніпулювання громадською свідомістю.
- Переважання розважально-споживацького формату над інформаційно-пізнавальним в українському Інтернет-контенті.
- Зниження конкурентоспроможності та гнучкості в реакції на впровадження нових технологій у міське середовище та муніципальне управління.
- Створення у користувачів Інтернет-мережі згубних або неправдивих стереотипів, пропаганда нетерпимості або індиферентності.
- Зростання тенденцій до індивідуалізації та персоналізації городян.


Проведене дослідження дозволило узагальнити результати в матрицю SWOT-аналізу.

Розширена матриця SWOT-аналізу міста Чернівців

 

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1

2

3

 

S1. Близькість до кордону з європейськими державами.

W1. Недостатньо презентований інвестиційний потенціал міста.

 

S2. Позитивні якісні та кількісні демографічні показники міста.

W2. Недостатній прогрес у створенні інформаційного суспільства.

 

S3. Мультикультурність, толерантність населення.

W3. Неузгодженість спеціальностей освітніх закладів міста з потребами економіки міста.

 

S4. Компактність міста.

W4. Низький рівень розвитку сучасної міської інфраструктури.

Можливості (O)

 

 

O1. Активізація використання інструментів муніципального маркетингу: маркетингові дослідження; брендинг; маркетинговий аудит; PR-заходи; подієвий маркетинг, цінове та нецінове стимулювання тощо.

"SO" - "Сильні сторони та можливості міста" - стратегії розширення можливостей та використання сильних сторін.

"WO" - "Слабкі сторони та можливості міста" - стратегії використання можливостей та подолання слабких сторін.

O2. Формування толерантного міського середовища, яке, з одного боку, є привабливим для творчих людей, талановитих мігрантів, а з іншого боку, саме володіє високою здатністю до сприйняття інновацій та інтелектуального зростання.

O3. Мобілізація та використання наявних у місті та області ресурсів для створення спільних "точок зростання".

Загрози (T)

 

 

T1. Зниження надходжень до місцевих бюджетів

"ST" - "Сильні сторони та загрози міста" - стратегії уникнення загроз шляхом використання сильних сторін.

"WT" - "Слабкі сторони та загрози міста" - стратегії перетворення слабких сторін у переваги, а загрози -в можливості.

T2. Зниження людського потенціалу міста за рахунок перерозподілу населення між периферією та центром у межах країни та перетікання населення міста в більш комфортні міста.

T3. Неспроможність міста та області об'єднати ресурси для спільного розвитку, залучення інвестиційних ресурсів та ефективного використання наявного ресурсного потенціалу.


На основі алгоритму проведення SWOT-аналізу визначаються пріоритетні напрямки інвестиційно-інноваційної діяльності м. Чернівців та напрямки формування конкурентних переваг міста.

За результатами SWOT-аналізу та відповідно до новітніх наукових тенденцій політика міської ради має полягати в пошуках механізмів перетворення слабких сторін у переваги, а загроз у можливості. Наприклад, однією зі слабких сторін міста Чернівців вважається відсутність потужних промислових підприємств або низька інноваційна активність місцевих підприємств, що в поєднанні із загрозами "міграція освічених кадрів та висококваліфікованих працівників", "недостатній розвиток системи підтримки бізнесу у сфері науково-технічного та технологічного розвитку, інформатики, інноваційної інфраструктури, венчурного капіталу" або "висока конкурентна позиція міст-конкурентів у сферах науки, залучення іноземного капіталу, міжнародної співпраці і отримання донорських коштів" є гальмом у формуванні моделі "Розумного міста". У той же час презентація екологічності міста завдяки відсутності великих промислових підприємств, потенційних можливостей формування креативного класу міста за рахунок освіченості його населення, наявність площ для формування "творчих майданчиків", використання можливостей для розвитку "креативної економіки" дозволить реалізувати найбільш сучасні, цікаві та ефективні напрямки інвестиційно-інноваційного розвитку м. Чернівців.

Напрямки інвестиційно-інноваційної діяльності м. Чернівців за результатами SWOT-аналізу

N
з/п

Напрямки

1.

Поліпшення Інтернет-сайтів та Інтернет-порталів міста, вдосконалення їх оформлення та інформаційного наповнення.

2.

Удосконалення міської логістичної системи.

3.

Налагодження партнерства, співпраці та кооперації з внутрішніми та зовнішніми учасниками ринку.

4.

Розробка програми розвитку та просування міських "м'яких інфраструктур": нового способу життя, комфортної атмосфери і середовища, сучасних гуманітарних технологій, малого підприємництва, інновацій у культурі та освіті.

5.

Реалізація проектів, пов'язаних з розвитком міської інфраструктури, доступом до інформації, оптимізацією транспортних потоків на основі стратегічних підходів.

6.

Реалізація великих культурних проектів, що дозволяють одноразово підвищити рівень "капіталізації" міста на глобальному ринку, в тому числі на ринку нерухомості та культурно-побутових ландшафтів.

7.

Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників відповідно до стратегічних потреб роботодавців, розроблення системи застосування роботодавцями методів мотивації для кваліфікованих кадрів, запровадження ефективної програми профорієнтації для учнівської молоді.

8.

Впровадження процесів стратегічного планування та реалізація альтернативних сценаріїв розвитку, пов'язаних з підвищенням капіталізації території за рахунок творчих і висококваліфікованих фахівців.

9.

Формування міської "зеленої економіки".

10.

Підтримка місцевого виробника.

11.

Формування муніципального продукту міста відповідно до індивідуальних вимог до якості і умов життя як своїх нинішніх, так і майбутніх жителів.

12.

Активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва України та ЄС.

13.

"Вбудованість" у великі міжнародні потоки обміну товарами, послугами, технологіями та інформацією.


3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Незважаючи на позитивні тенденції сталого економічного зростання та підвищення реальних доходів жителів міста, на сьогодні існує ряд питань, для вирішення яких необхідне проведення заходів, які б сприяли покращанню інвестиційного клімату у місті, підвищенню його конкурентоспроможності, інноваційної активності, залученню фінансової допомоги фондів у розвиток міста.

Сучасна економіка міста вимагає істотних інвестицій у промисловість, які повинні здійснюватися на якісно новому інноваційному рівні. Але не всі підприємства мають можливість здійснювати інноваційну діяльність, оскільки вона вимагає значного фінансування. Виходом з ситуації є здійснення промисловими підприємствами інвестиційно-інноваційної діяльності, спрямованої на здійснення капітальних вкладень з метою зміни основних виробничих фондів і технології для випуску продукції з покращеними властивостями.

Також потребують оновлення виробничі фонди підприємств житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій у їхньому виробництві. Особливо актуальні питання розв'язання екологічних проблем в місті. Чималу екологічну проблему створює транспортне завантаження центральної частини міста. Необхідно запроваджувати інноваційні підходи до туристичного розвитку міста та у сфері послуг.

Виконання Програми забезпечить створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату в місті, сприятиме використанню його переваг, поліпшить привабливість міста для інвесторів, забезпечить впізнаваність міста і його інвестиційних проектів серед інших міст України та за кордоном.

Внаслідок реалізації заходів Програми, спрямованих на залучення фінансової допомоги вітчизняних та міжнародних фондів та проектів як допоміжного інструменту економічного та соціального розвитку міста, будуть вирішені проблемні питання міста в розвитку рекреаційного і туристичного потенціалу, соціальної інфраструктури, у сфері житлово-комунального господарства; збільшенні кількості конкурентоздатних робочих місць та рівня зайнятості.

4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ФІНАСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N
з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.

2012

2013

2014

2015

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Сприяння розвитку інвестиційної діяльності у місті

1. Створення привабливого інвестиційного іміджу міста

1.1

Промоція інвестиційного потенціалу міста

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Створення окремої рубрики щодо інвестиційно-інноваційної діяльності міста на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, постійне її оновлення

Департамент економіки, відділ інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради

II квартал 2012 року

-

-

-

-

-

1.1.2.

Промоція інвестиційної привабливості та оприлюднення ходу реалізації кращих інвестиційних проектів через:
- засоби масової інформації
- Інтернет

Департамент економіки, відділ інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

1.1.3.

Створення бази даних інвестиційних пропозицій міста, її розміщення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, інших доступних Інтернет-ресурсах, постійне оновлення

Департамент економіки, виконавчі органи міської ради, районні в місті ради

Постійно

-

-

-

-

-

1.1.4.

Інформування суб'єктів підприємницької діяльності щодо вільних об'єктів нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі та приміщення), діючого законодавства у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності через Інтернет та мультимедійні ресурси

Департаменти економіки, містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

1.1.5.

Розробка промоційних матеріалів про Чернівці, інвестиційно-інноваційний потенціал міста згідно з сучасними вимогами та світовими тенденціями

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

30,0

30,0

30,0

90,0

1.1.6.

Розробка та виготовлення мобільних стендів (з можливістю оновлення їхнього змісту) та інших інтерактивних засобів реклами інвестиційно-інноваційного потенціалу міста під час виставкових заходів, бізнес-форумів тощо

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

30,0

10,0

10,0

50,0

1.2.

Проведення заходів з налагодження контактів з інвесторами

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Моніторинг інвестиційного розвитку підприємств міста

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

1.2.2.

Супровід інвестиційних проектів

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

1.2.3.

Участь суб'єктів господарювання в міжнародних галузевих виставках в Україні та за її межами, а також місцевих виставках, ярмарках, презентації для цільових груп інвесторів під час проведення виставок

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

1.2.4.

Організація міжнародних заходів з метою налагодження ділового партнерства (форуми, презентації, зустрічі, круглі столи тощо)

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

100,0

-

100,0

200,0

1.2.5.

Налагодження контактів з торговими місіями та представництвами, співпраця з дипломатичними установами, містами-побратимами та містами-партнерами, зацікавленими громадами зарубіжних країн щодо спільних заходів, направлених на залучення інвесторів у економіку Чернівців

Департамент економіки, відділ інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

II. Сприяння розвитку інноваційної діяльності у місті

2. Залучення науково-освітнього потенціалу до інноваційного розвитку Чернівців

2.1.

Створення та підтримка діяльності муніципального інноваційного центру (МІЦ)

Департамент економіки міської ради

2013 рік

-

300,0

-

-

300,0

2.1.1.

В рамках роботи МІЦ:

Забезпечення постійної участі міста в грантових програмах, пошук зацікавлених донорів для співпраці в різних сферах життєдіяльності міста, підготовка та супровід грантових проектів

МІЦ, департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

2.1.2.

Започаткування постійно діючих курсів, тренінгів та семінарів для підприємців щодо інноваційних підходів і вдосконалення технологій

МІЦ, департамент економіки міської ради, ВУЗи, громадські організації

Постійно

-

Грантові кошти

Грантові кошти

Грантові кошти

Грантові кошти

2.1.3.

Проведення Буковинського інноваційного форуму молодих вчених

Департамент економіки міської ради, ЧНУ ім. Юрія Федьковича

III квартал 2012 року

50,0

-

-

-

50,0

2.1.4.

Проведення інноваційних конкурсів у сфері туризму та послуг (кращий туристичний маршрут, кращий гастрономічний маршрут, майстер-класи з кулінарної майстерності тощо)

МІЦ, департамент економіки міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконкомі міської ради, громадські організації

2013 - 2015 роки

-

5,0

5,0

5,0

15,0

2.1.5.

Проведення конкурсів бізнес-ідей, направлених на стимулювання розвитку креативного та інноваційного потенціалу молоді

МІЦ, департамент економіки, управління освіти міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконкомі міської ради, Чернівецький бізнес-центр

2013 - 2015 роки

-

10,0

10,0

10,0

30,0

2.1.6.

Створення Інтернет-порталу "Винахідник Буковини" з розміщенням інтерактивного форуму, бази даних інноваційних пропозицій, законодавчої бази в сфері інновацій тощо

МІЦ, департамент економіки міської ради, ВУЗи міста

2013 - 2015 роки

-

20,0

2,0

2,0

24,0

3. Запровадження інноваційних підходів в сфері розвитку туризму

3.1.

Розробка та впровадження уніфікованої системи знаків та символів у місті для орієнтації гостей міста та інтерпретації важливої інформації (туристичне знакування м. Чернівців)

Департамент економіки міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконкомі міської ради

2013 рік

-

Грантові кошти

-

-

-

3.2.

Продовження роботи з визначення бренду м. Чернівців та здійснення комунікаційних заходів, направлених на його просування в межах та поза межами України

Департамент економіки міської ради, відділ економічного розвитку громади при виконкомі міської ради

2012 - 2013 роки

Кошти GIZ

Кошти GIZ

Кошти GIZ

Кошти GIZ

Кошти GIZ

4. Стимулювання розвитку інновацій в економіці міста

4.1.

 

 

Сприяння розвитку "зеленої економіки" (впровадження екологічно чистих технологій та виробництв, енерго- та ресурсозберігаючих технологій)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

Моніторинг розвитку інноваційної діяльності підприємств міста

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

4.1.2.

Інформування керівників підприємств міста про джерела можливого фінансування інноваційних проектів

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

4.1.3.

Розробка і впровадження "зелених" інвестиційних проектів в базових галузях економіки

Департамент економіки, виконавчі органи міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

4.1.4.

Проведення міжнародного форуму з енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії

Департаменти економіки та житлово-комунального господарства міської ради

2014 рік

-

-

Грантові кошти

-

Грантові кошти

4.1.5.

Проведення кампанії зі створення концепції торгової марки "Виготовлено на Буковині" з метою підтримки виробництва екологічно чистої продукції місцевого виробника

Департамент економіки міської ради

2013 - 2015 роки

-

10,0

10,0

10,0

30,0

4.1.6.

Введення нових номінацій "Інноватор року" та "Лояльність року" в межах акції вшанування лідерів економічного розвитку "Визнання"

Департамент економіки міської ради

2013 рік

-

-

-

-

-

III. Сприяння залученню додаткових фінансових ресурсів у соціально-економічний розвиток міста

5. Участь у програмах та проектах міжнародного співробітництва

5.1.

Моніторинг пропозицій та конкурсів міжнародних проектів, фондів, спрямованих на місцевий економічний розвиток, в тому числі програм транскордонного співробітництва, що поширюються на територію Чернівецької області

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

5.2.

Доведення до відома керівників комунальних підприємств, виконавчих органів міської ради інформації щодо проведення таких конкурсів

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

5.3.

Надання комунальним підприємствам методичної допомоги у підготовці інвестиційних та інноваційних проектів з метою подання їх на конкурс

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

5.4.

Забезпечення підготовки проектних пропозицій від міської ради в межах II конкурсу проектів Спільної Операційної Програми "Румунія - Україна - Республіка Молдова" та III конкурсу проектів програми транскордонного співробітництва ENPI "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна"

Департамент економіки міської ради

Постійно

-

-

-

-

-

5.5.

Впровадження заходів, передбачених проектом транскордонного співробітництва "Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині" в межах Спільної Операційної Програми "Румунія - Україна - Республіка Молдова"

Департамент економіки міської ради

2012 рік

Грантові кошти

-

-

-

-

5.6.

Здійснення заходів з ініціювання проектної пропозиції щодо процедури фінансування та подальшого впровадження проекту "Водопостачання м. Чернівців" за співфінансування Німецького уряду та Німецького банку розвитку KfW

Департамент економіки міської ради

2012 - 2015 роки

-

-

-

-

-

5.7.

Продовження співпраці з Німецьким бюро міжнародної технічної допомоги GIZ щодо реалізації проекту "Економічний розвиток та створення нових робочих місць у Чернівцях", а також з проектом LINK USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність"

Департамент економіки міської ради, громадські організації

Постійно

-

-

-

-

-

6. Фінансове забезпечення Програми

6.1.

Передбачення при формуванні бюджету міста на 2012 - 2015 роки коштів на фінансування заходів для забезпечення реалізації Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в м. Чернівцях на 2012 - 2015 роки

Фінансове управління міської ради

2012 - 2015 роки

50,0

505,0

67,0

167,0

789,0

6.2.

Визначення й оцінка потенційних зовнішніх джерел (банки, міжнародні донори та проекти, уряд тощо) та умов отримання фінансування для міських інвестиційних проектів

Департамент економіки міської ради, громадські організації

2012 - 2015 роки

Грантові кошти, кошти співфі-
нансу-
вання

Грантові кошти, кошти співфі-
нансу-
вання

Грантові кошти,
кошти співфі-
нансу-
вання

Грантові кошти, кошти співфі-
нансу-
вання

Грантові кошти,
кошти співфі-
нансу-
вання


5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Загальний контроль за ходом реалізації Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012 - 2015 роки здійснює постійна комісія міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму.

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на департамент економіки міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної економічної та соціальної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. В ході виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Узагальнення та аналіз реалізації заходів Програми здійснюється щоквартально. З цією метою щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, виконавчі органи міської ради, відповідальні за реалізацію запланованих заходів, подають інформацію про хід виконання Програми в департамент економіки міської ради.

Звіт щодо виконання Програми складається департаментом економіки міської ради та щорічно заслуховується на сесії міської ради.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали