ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 30 червня 2017 року N 358

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Програми розвитку Кінологічної служби ДСНС України на період до 2020 року

Відповідно до Концепції розвитку кінологічних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та Національної гвардії України до 2020 року, затвердженої наказом МВС України від 24.05.2017 N 442, з метою підвищення ефективності діяльності кінологічних підрозділів ДСНС та покращення їх матеріально-технічного забезпечення наказую:

1. Затвердити Програму розвитку Кінологічної служби ДСНС України на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Керівникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, підрозділів центрального підпорядкування:

забезпечити виконання Програми з урахуванням існуючого та прогнозованого бюджетного фінансування, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел;

при плануванні заходів із реалізації Програми на 2018 рік передбачити видатки за рахунок власних надходжень до спеціального фонду державного бюджету;

у подальшому подавати щороку до 1 липня пропозиції на наступний рік до Плану заходів щодо реалізації Програми та до 20 грудня інформацію щодо виконання заходів щорічних планів через Департамент реагування на надзвичайні ситуації.

3. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (Демчук В. В.):

узагальнювати пропозиції від територіальних органів ДСНС, підрозділів центрального підпорядкування та складати щорічні Плани заходів щодо реалізації Програми;

подавати до 25 грудня на затвердження у встановленому порядку щорічні Плани заходів щодо реалізації Програми;

здійснювати аналіз виконання заходів щорічних планів та інформувати в установленому порядку про їх реалізацію до 10 січня наступного року за звітним.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О. Г.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
30 червня 2017 року N 358

ПРОГРАМА
розвитку Кінологічної служби ДСНС України на період до 2020 року

Загальна частина

Програма розвитку Кінологічної служби ДСНС України (далі - Програма) базується на Концепції розвитку кінологічних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та Національної гвардії України до 2020 року, затвердженої наказом МВС України від 24.05.2017 N 442, а також визначених пріоритетних напрямах Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. N 61-р (Розпорядження N 61-р).

Програма визначає основні напрями розвитку Кінологічної служби ДСНС і спрямована на підвищення ефективності діяльності кінологічних підрозділів ДСНС та їхньої спроможності щодо виконання завдань за призначенням.

Реалізація Програми передбачена на період з 2017 року по 2020 рік і є основою для розроблення відповідних нормативно-правових актів, щорічних планів роботи ДСНС із виконання заходів Програми.

Сучасний стан Кінологічної служби ДСНС

Для проведення пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт за допомогою спеціально навчених службових собак у складі ОРС ЦЗ функціонує Кінологічна служба ДСНС, яка складається із 14 кінологічних підрозділів, з них:

Кінологічний (навчальний) центр у складі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни Сумської області);

6 кінологічних підрозділів у складі аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Чернігівській областях та м. Києві;

4 кінологічні підрозділи у складі аварійно-рятувальних підрозділів центрального підпорядкування - 2 СЦШР (м. Дрогобич Львівської області, 3 СЦШР (с. Жеребкове Одеської області), Навчальний центр ОРС ЦЗ ДСНС України (м. Мерефа Харківської області); Державне підприємство "Мобільний рятувальний центр ДСНС України";

кінологічне відділення мінно-пошукових робіт у складі 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Київ);

позаштатне пошуково-рятувальне кінологічне відділення при Управлінні ДСНС України у Тернопільській області;

позаштатне пошуково-рятувальне кінологічне відділення при Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Основними завданнями, що покладені на Кінологічну службу та кінологічні підрозділи ДСНС, є:

забезпечення постійної готовності кінологічних розрахунків до виконання завдань за призначенням;

проведення робіт з пошуку і рятування постраждалих за допомогою спеціально навчених собак у завалах зруйнованих будинків, споруд та у природному середовищі (пошук постраждалих і зниклих у лісовій та гірській місцевості);

здійснення комплексу заходів щодо дресирування, постійного тренування та утримання службових собак;

організація навчання кінологів за спеціальністю "Рятувальник-кінолог";

підготовка та подальше тренування службових собак за пошуково-рятувальним напрямком;

розведення і вирощування службових собак для аварійно-рятувальних формувань.

На цей час кінологічні підрозділи ДСНС укомплектовано особовим складом та службовими собаками, що дозволяє виконувати пошуково-рятувальні роботи в межах зон відповідальності аварійно-рятувальних формувань.

У розрізі регіонів кінологічні підрозділи в основному дислокуються в західній центральній та північно-східній частин України.

У той же час у південних регіонах України, що відносяться до сейсмічно небезпечних з високим рівнем промислового навантаження і характеризуються наявністю загроз виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, наслідками яких становлять вибухи і раптове руйнування будівель, споруд житлового призначення - відсутні кінологічні підрозділи.

Незважаючи на те, що аварійно-рятувальні служби провідних європейських країн оснащені сучасним пошуковим обладнанням, у своїй роботі постійно використовують службові собаки, які на цей час залишаються незамінними помічниками для пошуку людей під завалами зруйнованих будівель, у лісовій та гірській місцевостях.

Аналіз діяльності Кінологічної служби свідчить, що з часу її створення (2006 рік) та становлення кінологічні підрозділи мали поодинокі залучення до виконання завдань за призначенням, а саме:

2007 рік - падіння літака (смт Вишневе, Київська область);

2009 рік - вибух газу у житлових будинках (м. Київ, м. Дніпро);

2010 рік - вибух газу в лабораторії Укрдержспоживстандарт (м. Київ), вибух газу у міській лікарні N 7 (м. Луганськ), пошук постраждалих після паводка (Чернівецька область);

2012 р. - обвалення перекриттів будинку (с. Красне, Обухівський район).

У період 2013 - 2016 років із набуттям практичного досвіду, підвищення фахового рівня та участі у міжнародних заходах (семінари, змагання) зросла популяризація кінологічного напрямку та кількість залучень кінологічних підрозділів до виконання завдань за призначенням, а саме:

2013 рік - 28 разів залучалися до пошуку людей (врятовано 2 особи);

2014 рік - 34 рази залучалися до пошуку людей (врятовано 19 осіб);

2015 рік - 37 разів залучалися до виконання завдань за призначенням (врятовано 11 осіб);

2016 рік - 60 разів залучалися до виконання завдань за призначенням (врятовано 19 осіб).

Враховуючи аналіз залучень кінологічних підрозділів ДСНС, з метою максимального використання потенціалу службових собак для виконання пошуково-рятувальних та мінно-пошукових робіт у системі ДСНС, існує потреба у створенні необхідної кількості кінологічних підрозділів у регіонах, удосконалення системи спеціальної підготовки службових собак, покращення навчально-матеріального та технічного забезпечення кінологічних підрозділів.

Мета, основні завдання та строки реалізації Програми

Метою Програми є підвищення ефективності діяльності кінологічних підрозділів ДСНС, спроможності щодо виконання завдань за призначенням, покращення навчально-матеріального, технічного забезпечення та кадрового посилення кінологічних підрозділів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

удосконалити нормативно-правові акти з питань організації діяльності кінологічних підрозділів, підготувати проекти нових актів;

оптимізувати організаційні структури кінологічних підрозділів та за потреби забезпечити збільшення чисельності кінологів з урахуванням існуючого навантаження;

створити необхідну кількість кінологічних підрозділів у регіонах для виконання пошуково-рятувальних робіт;

удосконалити систему підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кінологів та дресирування службових собак за основними напрямками спеціалізації (пошук постраждалих у завалах зруйнованих будинків та у природному середовищі);

покращити матеріально-технічне та навчально-матеріальне забезпечення кінологічних підрозділів для підготовки, дресирування та виконання завдань за призначенням;

налагодити взаємодію з кінологічними громадськими організаціями (кінологами-волонтерами) в регіонах.

Реалізацію Програми передбачається здійснювати трьома етапами протягом 2017 - 2020 років.

На першому етапі (2017 рік) передбачається:

визначення порядку атестації пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС та розробка відповідного наказу;

практичне застосування мінно-пошукових собак під час виконання робіт із пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів;

підготовка проекту наказу МВС "Про організацію діяльності кінологічних підрозділів ДСНС";

розробка та укладання угоди про співробітництво між ДСНС та громадською організацією "Кінологічна спілка України" у сфері рятувальної кінології.

На другому етапі (2018 рік) передбачається:

поглиблення міжнародного співробітництва - вивчення міжнародного (європейського) досвіду щодо методики підготовки та застосування пошуково-рятувальних собак, особливо у лісовій та гірській місцевості;

запровадження системи підвищення кваліфікації кінологів ДСНС із урахуванням внесення змін до довідника кваліфікаційних характеристик робітничих професій ("рятувальник-кінолог" 1, 2, 3 класу та вищої категорії);

організація вирощування молодого поголів'я собак для поповнення кінологічних підрозділів ДСНС за рахунок племінної діяльності кінологічного (навчального) центру МЦШР;

обладнання містечок (вольєрів) для утримання службових собак у кінологічних підрозділах;

здійснення аналізу практичного застосування мінно-пошукових собак під час виконання робіт із пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів;

вивчення питання щодо необхідності створення кінологічних відділень мінно-пошукових робіт у складі регіональних підрозділів з гуманітарного розмінування;

визначення необхідної кількості кінологічних підрозділів (пошуково-рятувальних, мінно-пошукових) у регіонах у складі територіальних органів ДСНС, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування;

оптимізація організаційних структур кінологічних підрозділів - розробка та затвердження типових структур для кінологічних підрозділів;

забезпечення кінологічних підрозділів сучасними транспортними засобами для перевезення кінологічних розрахунків;

удосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки та дресирування службових собак у кінологічних підрозділах ДСНС;

організація співробітництва з громадськими організаціями та волонтерами у сфері кінології, формування волонтерського руху;

налагодження взаємодії між кінологічними підрозділами ДСНС та громадськими кінологічними організаціями (кінологами-волонтерами) у регіонах;

укладання угод про співробітництво між територіальними органами ДСНС та обласними, територіальними відділеннями громадської організації "Кінологічна спілка України".

На третьому етапі (2019 - 2020 роки) передбачається:

впровадження міжнародного (європейського) досвіду щодо методики підготовки, застосування пошуково-рятувальних собак;

розроблення (внесення змін) методичних посібників, програм щодо підготовки та використання службових собак;

створення достатньої кількості кінологічних підрозділів у регіонах для виконання пошуково-рятувальних робіт (у тому числі у гірських пошуково-рятувальних формуваннях);

обладнання містечок (вольєрів) для утримання службових собак у новостворених кінологічних підрозділах;

забезпечення новостворених кінологічних підрозділів сучасними транспортними засобами для перевезення кінологічних розрахунків;

розроблення, вивчення та відбір практичного спеціального одягу та спорядження кінологів для утримання та дресирування службових собак;

забезпечення кінологічних підрозділів необхідним оснащенням та спорядженням згідно з табелем належності для виконання завдань за призначенням;

удосконалення навчально-матеріальної бази в кінологічних підрозділах для підготовки, дресирування пошуково-рятувальних собак за загальним та спеціальним курсом дресирування;

сприяння волонтерському руху у сфері рятувальної кінології, формування бази волонтерів-кінологів у регіонах, ведення їх обліку;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кінологів-волонтерів на базі кінологічного (навчального) центру;

планування спільних навчань, тренувань кінологічних підрозділів ДСНС з волонтерськими громадськими організаціями (кінологами-волонтерами);

організація залучення кінологів-волонтерів до проведення пошуково-рятувальних робіт спільно із пошуково-рятувальними та аварійно-рятувальними формуваннями ОРС ЦЗ.

Очікувані результати

Реалізація завдань Програми сприятиме забезпеченню:

удосконалення діяльності кінологічних підрозділів ДСНС на законодавчому рівні;

оптимізації організаційних структур кінологічних підрозділів;

створення необхідної кількості кінологічних підрозділів у регіонах для виконання пошуково-рятувальних робіт (у тому числі у гірській місцевості);

належного матеріально-технічного забезпечення кінологічних підрозділів для виконання завдань за призначенням;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кінологів та дресирування службових собак за основними напрямками спеціалізації;

залучення громадських кінологічних організацій, кінологів-волонтерів до виконання спільних заходів під час проведення пошуково-рятувальних робіт.

Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання актів законодавства, розроблення відповідних нормативно-правових актів, щорічних планів заходів із виконання Програми.

Фінансове забезпечення реалізації Програми

Джерелами фінансування реалізації Програми є кошти державного бюджету, міжнародна технічна допомога та інші, не заборонені законодавством.

 

Директор Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації

В. Демчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали