ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять шоста сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 20.04.2017 р. N 685

Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Чернівців на 2017 - 2020 роки

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Державні цільові програми", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року N 1855 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року" із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ N 601 від 24.07.2013 (Постанова N 601) та N 25 від 20.01.2016 (Постанова N 25), з метою створення належних умов для надання населенню якісних послуг з перевезення тролейбусами, підвищення рівня технічного оснащення підприємства, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку міського електротранспорту м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради при плануванні міського бюджету на 2017 - 2019 роки враховувати пропозиції Програми.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради V скликання від 30.08.2007 р. N 394.

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

5. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Середюка В. Б.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради VII скликання
20 квітня 2017 року N 685

ПРОГРАМА
розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки

ПАСПОРТ
Програма розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Чернівецька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 20.04.2017 N ___ Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки

3.

Розробник програми

КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

4.

Співрозробники програми

Депутати Чернівецької міської ради Ковалюк Б. І., помічник депутата Якубів В. Я.

5.

Відповідальний виконавець програми

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

6.

Учасники програми

Департамент житлово-комунального господарства міської ради, фінансове управління міської ради, КП "Чернівецьке тролейбусне управління"

7.

Термін реалізації програми

2017 - 2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Державний бюджет, міський бюджет, інші джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

437100 тис. грн.

9.1.

Кошти державного бюджету

600 тис. грн.

9.2.

коштів місцевого бюджету

433500 тис. грн.

9.3.

коштів інших джерел

3000 тис. грн.

1. Загальна частина

Стан розвитку електротранспорту є недостатнім.

Тролейбусний парк замортизований більше 90 %. Середній вік рухомого складу 25 років. Заміні підлягає більше 30,0 км. контактної мережі.

1.1. Негативними факторами є:

1.1.1. Невизначеність щодо порядку відшкодування проїзду для пільгових категорій населення.

1.1.2. Відсутність достатнього парку рухомого складу.

1.2. Основні загрози:

1.2.1 Банкрутство комунального підприємства.

1.2.2. Зниження рівня забезпеченості міста громадським транспортом

1.2.3. Підвищення рівня забруднення навколишнього середовища у місті, зростання насичення загазованості.

2. Мета Програми

2.1. Метою реформування і розвитку електричного транспорту на 2017 - 2020 роки є:

2.2.1. Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення їх тролейбусами.

2.2.2. Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації міського електричного транспорту в Чернівцях.

2.2.3. Удосконалення системи перевезень та покращення якості послуг.

2.2.4. Збільшення питомої ваги міського електротранспорту в міських пасажироперевезеннях.

2.2.5. Покращення екологічної безпеки населення.

2.2.6. Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері міського електричного транспорту, створення умов для модернізації, оновлення і покращення технічного стану рухомого складу та інфраструктури електричного транспорту комунального підприємства.

3. Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми

3.1. Основними напрямами виконання Програми є:

3.1.1. Відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі.

3.1.2. Формування ефективної системи управління міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу.

3.2. Основні шляхи та механізм виконання програми.

3.2.1. За напрямом - відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі:

а) відновлення технічного ресурсу рухомого складу шляхом проведення ремонту тролейбусів, реконструкція тягових підстанцій та заміна зношеного обладнання, проведення робіт з ліквідації аварійного стану контактних мереж;

б) заміна інвентарного парку тролейбусів термін експлуатації яких завершився шляхом закупівлі вживаних тролейбусів іноземного виробництва.

в) оновлення рухомого складу новими тролейбусами вітчизняного виробництва;

г) формування нових маршрутних напрямків для руху тролейбусів, з урахуванням розвитку нових мікрорайонів міста.

3.2.2 За напрямом - формування ефективної системи управління міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу:

а) проведення моніторингу та аналізу тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення обсягів транспортних послуг, виключення невиправданого дублювання приватними авто перевізниками тролейбусних маршрутів;

б) приведення тарифу на проїзд громадським транспортом міста до рівня економічно обґрунтованого;

в) підвищення ефективності збору платежів за проїзд, шляхом впровадження квитків багаторазового використання;

г) залучення додаткових надходжень коштів, у тому числі, за рахунок надання додаткових послуг;

д) впровадження нових форм організації виробництва з метою покращення якості щоденних оглядів та всіх видів ремонтів, оновлення виробничої бази підприємства, оптимізація кількості працюючих до потреб;

е) впровадження заходів з енергозбереження та оптимізації обсягів транспортної роботи;

є) реалізація заходів спрямованих на збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу, в тому числі шляхом оптимізації організації дорожнього руху на вулицях міста.

3.3. Перелік завдань Програми.

3.3.1. Збільшити пар рухомого складу КП ЧТУ до рівня необхідного для забезпечення нормального пасажироперевезення.

3.3.2. Сформувати ефективну мережу тролейбусних маршрутів.

3.3.3. Впроваджувати використання багаторазового електронного квитка.

3.3.4. Забезпечити беззбитковість господарської діяльності КП ЧТУ.

4. Заходи Програми та їх фінансове забезпечення - в додатках 1, 2

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на Департамент житлово-комунального господарства міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення.

Основними функціями Департаменту житлово-комунального господарства міської ради в частині виконання заходів програми та контролю є:

5.5.1. Координація виконання заходів Програми.

5.5.2. Організація моніторингу реалізації заходів програми.

5.5.3. Інформування що півроку міської ради щодо виконання заходів програми.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки,
затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання
20.04.2017 N 685

Ресурсне забезпечення Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

роки

Всього витрат на виконання програми тис. грн.

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

30600

100500

153000

153000

437100

державний бюджет

600

-

-

-

600

міський бюджет

30000

99500

152000

152000

433500

кошти інших джерел

-

1000

1000

1000

3000

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки,
затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання
20.04.2017 N 685

План заходів реалізації Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки

N

Зміст заходів

Обсяг фінансування за основними джерелами,

тис. грн.

Державний бюджет

Міський бюджет

Власні кошти КП ЧТУ

 

2017 рік

600,00

30 000,0

-

1

Придбання вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС.

-

26000,00

-

2

Модернізація контактної мережі.

600,00

2000,00

-

3

Виготовлення проектно-кошторисної документації на:
- реконструкцію контактної мережі на ділянках проспект Незалежності - вул. Головна, вул. Головна - вул. Ясська;
- капітальне будівництво контактної мережі на ділянках вулиць Сагайдачного, Калинівській, Садовій та Воробкевича-Небесної Сотні.

-

1500,00

-

4

Придбання шиномонтажу для безкамерних коліс великого діаметра.

 

500,00

 

 

2018 рік

-

99500,00

1000,00

 

Маршрут N 1 подовжити до училища N 15: "Університет - Проспект - Автовокзал - П.-Кільцева - Воробкевика - Небесної Сотні - Проспект - Університет"

-

50000,00

-

 

Закупити 5 нових тролейбусів

-

25000,00

-

 

Закупити 20 вживаних тролейбусів.

-

20000,00

-

 

Модернізація підстанцій та КМ

-

4500,0

500,00

 

Відновлення лінії по вул. Садовій: маршрут 7 "Комарова - Садова - Сагайдачного - Автовокзал" (по робочим дням)

-

-

500,00

 

2019 рік

-

152000,00

1000,00

 

Лінія по вул. Калинівській: маршрут 8 "Університет - Хотинська"

-

100000,00

-

 

Закупити 5 нових тролейбусів

-

25000,00

-

 

Закупити 20 вживаних тролейбусів.

-

20000,00

-

 

Модернізація підстанцій та КМ.

-

7000,0

1000,00

 

2020 рік

-

152000,00

1000,00

 

Лінія по вул. Винниченка:
маршрут 10 "Хотинська - Калинівська - Проспект - ТРК "Майдан"

-

50000,00

-

 

маршрут 11 "Гравітон - Проспект - вул. Рівненська"

-

50000,00

-

 

Закупити 5 нових тролейбусів

-

25000,00

-

 

Закупити 20 вживаних тролейбусів.

-

20000,00

-

 

Модернізація підстанцій та КМ.

-

7000,0

1000,00

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 3
до Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради VII скликання
20.04.2017 N 685

Очікувані результати виконання Програми розвитку міського електричного транспорту в м. Чернівцях на 2017 - 2020 роки

1. Сформована мережа контактної мережі на 11 тролейбусних маршрутів міста.

2. Формування достатньої кількості одиниць рухомого складу. Необхідна кількість тролейбусів по маршрутах (2020): N 1 - 14 машин; N 2 - 12 машин; N 3 - 20 машин; N 4 - 4 машини; N 5 - 18 машин; N 6 - 12 машин; N 7 - 6 машин; N 8 - 6 машин; N 9 - 8 машин; N 10 - 8 машин; N 11 - 12 машин. Всього 120 машин на лінії.

3. Впровадження електронного квитка.

4. Виведення підприємства на беззбитковий рівень господарювання.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали