ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Позачергова десята сесія

РІШЕННЯ

від 29.12.2016 р. N 2

Про затвердження Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", пропозицію комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з метою створення необхідних умов для задоволення якісних потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник та управління освіти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток

Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки

I. Загальна характеристика

Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти на виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм. Програма враховує положення Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015 (Указ N 5/2015); Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 (Постанова N 385), та Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року, Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 року N 4, матеріали батьківського та освітнього форумів.

Підставами для розробки Програми є необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в місті з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку регіону, задоволенні освітніх запитів громади.

Необхідність розроблення Програми пов'язана з:

- вимогами до якості освіти, її орієнтацією у світовий та європейський освітній простір, зміною векторів державної політики у сфері освіти, яка визначає освіту пріоритетною соціальною сферою;

- демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили розширення повноважень регіонів у виробленні власної політики щодо розвитку різних сфер, у тому числі освіти;

- невідповідністю між можливостями цифрових технологій та станом інформаційно-аналітичного забезпечення освіти міста;

- потребою розвитку системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, удосконалення системи профільного навчання та моніторингу якості освіти.

З метою розвитку міста і задоволення потреб населення у якісній освіті усі навчальні заклади функціонують взаємопов'язано; реалізація державної політики в галузі освіти міста здійснюється на принципах комплексності і послідовності та спрямована на досягнення спільної мети: формування конкурентоспроможності міста в національному і глобальному плані.

Освіта міста Хмельницького є відкритою системою. Відкритість системи освіти сприяє залученню різних соціальних інститутів, використання різних форм взаємодії суб'єктів системи при широкому громадському обговоренні питань і проблем освіти. Усі навчальні заклади зобов'язані ставати усе більш відкритими і зрозумілими для суспільства, консолідувати зусилля соціуму. Сучасний розвиток освітньої галузі відбувається і завдяки активній громадській позиції. За участі громадськості розпочато створення системи незалежної оцінки якості освіти на всіх рівнях, з апробацією показників рейтингу освітніх закладів.

Станом на 01.09.2016 мережа дошкільної освіти представлена 47 установами, з них 39 - комунальних, 1 - відомчий і 2 - приватних дитячих садка, а також у складі НВО/НВК - 5.

У місті Хмельницькому кількість дітей віком від 0 до 6 років становить 21809, з них: від 0 до 4 років - 15577; п'ятирічки - 3169; шестирічки - 3063. Станом на 01.10.2016 року дошкільною освітою охоплено 11994 дитини віком від 2 до 6 років.

У 2016 році частково вдалося зняти соціальну напругу по влаштуванню дітей у дошкільні навчальні заклади. Адже з метою розширення доступу дітей до дошкільної освіти додатково відкрито дошкільні групи у: ДНЗ N 36 - 4 групи (мікрорайон Виставка), ДНЗ N 43 - 1 група (Південно-західний мікрорайон), НВК N 31 - 2 групи. Завершено добудову ДНЗ N 3 (мікрорайон Ружична), де з 01.09.2016 року відкрито 4 додаткові групи. Розпочато капітальний ремонт приміщення ДНЗ N 25 (4 групи).

Окрім цього, з січня 2016 року вдвічі (з 8 до 16 грн.) збільшено вартість харчування дитини, що дало можливість покращити виконання натуральних норм.

Діє електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста. Проте для 100 % забезпечення місцями в дошкільних закладах дітей від 3 до 6 років необхідно реалізувати комплекс заходів: від будівництва нових дитячих садків до створення умов для організації інших форм дошкільної освіти: відкриття приватних, корпоративних дитячих садків, активізувати роботу щодо охоплення альтернативною дошкільною освітою наймолодших мешканців міста.

У 2017 - 2021 роках буде продовжено роботу щодо реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, що потребує активізації методичної роботи з педагогічними кадрами, впровадження нових навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов, що забезпечують якість дошкільної освіти.

Освіта міста Хмельницького представлена 42 загальноосвітніми навчальними закладами, зокрема:

- ліцеї - 3 (у тому числі обласний),

- колегіум - 1,

- гімназії - 2,

- приватні школи - 2,

- навчально-виховні комплекси - 7,

- навчально-виховні об'єднання - 4,

- спеціалізовані школи - 10,

- загальноосвітні школи - 9,

- спеціальні школи - 2,

- школа-інтернат - 1,

- змінна школа - 1,

у яких навчається понад 30 тисяч школярів.

Середня наповнюваність класів у 2016 році становить 27,8 учнів.

Більшість навчальних закладів міста перейшли на п'ятиденний режим роботи. Поступово здійснюється перехід на навчання в одну зміну за рахунок упорядкування загальної мережі класів та оптимального використання шкільних приміщень.

Враховуючи збільшення кількості дітей шкільного віку (2015 - 2016 навчальний рік - 27000 осіб, 2016 - 2017 навчальний рік - понад 30000 осіб), стан будівель навчальних закладів, що побудовані 30 - 50 років тому, освітня інфраструктура потребує суттєвого оновлення.

Суттєвим проривом в розвитку освіти міста став 2016 рік, адже внаслідок визначення освітньої галузі пріоритетною з міського бюджету за 9 місяців 2016 року виділено 26756179,6 грн., що дозволило суттєво оновити матеріально-технічну базу навчальних закладів, покращити забезпечення шкіл сучасним інформаційно-технологічним обладнанням, здійснити ремонт покрівлі, харчоблоків, асфальтового покриття, замінити віконні блоки, системи освітлення. Вперше виділено 2015,6 тис. грн. на демонтаж та встановлення ледосвітлення в початкових класах усіх загальноосвітніх навчальних закладів. У 2016 році розроблено проектну документацію на ремонт харчоблоків їдалень. Проте вкрай необхідно оновлювати застаріле устаткування в інших навчальних закладах.

У 2016 році навчальні заклади частково оснащено сучасним обладнанням (комп'ютерні класи та мультимедійні комплекси, спортінвентар). Збудовано 3 міні-футбольні майданчики (НВО N 28, НВК N 9, НВК N 7).

Станом на 01.09.2016 року профільним навчанням охоплено 2025 учнів 10 - 11 класів, що становить 76,8 % від загальної кількості учнів, які навчаються в старшій школі. Найбільша кількість учнів навчається за філологічним (33 %), суспільно-гуманітарним (31,9 %), природничо-математичним (19,6 %) напрямом; проте 16,5 % школярів не визначилися з профілем, а тому навчаються за універсальним напрямком.

Допрофільною підготовкою охоплено 2999 учнів, що складає 56,3 % від загальної кількості учнів, що навчаються у 8 - 9 класах.

Актуальним залишається завдання щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів з природничо-математичних, суспільних дисциплін та іноземних мов. Це пов'язано з тим, що існуючий механізм оновлення змісту освіти потребує використання ефективних технологій навчання, гнучкості і оперативності. Окрім того, потребує оновлення матеріально-технічне забезпечення профільних кабінетів природничо-математичного та інформаційного напрямів.

Перспектива розвитку системи освіти пов'язана з формуванням ефективних виховних систем на принципах співпраці з сім'єю, використанням діяльнісних технологій (проектні, дослідницькі та ін.), навчанням дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (інклюзивне навчання), розширення спектру послуг з позашкільної освіти.

Відповідно до сучасної концепції ефективного навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих і спеціальних навичок у загальноосвітніх навчальних закладах впроваджуються освітньо-просвітницькі, оздоровчо-спортивні програми формування здорового способу життя: "Школа проти СНІДу", "Діалог", "Рівний - рівному".

Дієвим механізмом впровадження інноваційного досвіду формування мотивації культури здоров'я, здорового способу життя учнів, вихованців є діяльність Шкіл сприяння здоров'ю. Десять загальноосвітніх навчальних закладів міста (НВК N 7, НВК N 9, НВК N 10, СЗОШ N 8, ліцей N 17, СЗОШ N 7, гімназія N 2, СЗОШ N 29, НВК N 6, ЗОШ N 18) ввійшли до міської та обласної мережі Шкіл сприяння здоров'ю. До Національної мережі ввійшли НВК N 7 та НВК N 9.

Водночас залишаються актуальними проблеми, пов'язані з погіршенням здоров'я дітей. З метою вивчення стану здоров'я дітей, що навчаються у навчальних закладах, розподілу їх на групи для занять на уроках фізичної культури, своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженню захворювань в організованих колективах проводяться профілактичні медичні огляди дітей дошкільного віку та учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста всіх типів і форм власності. За час навчання у школі збільшуються відхилення у стані здоров'я дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та психічного розвитку дітей і підлітків. Серед неповнолітніх поширені шкідливі звички, тютюнопаління, вживання алкоголю, зростає захворюваність на наркоманію та ВІЛ-інфекцію тощо.

На сучасному етапі виникла потреба в оновленні змісту і форм заходів, спрямованих на формування здорового способу життя школярів; створенні системи моніторингу і оцінювання освітніх програм в галузі здорового способу життя; формування свідомого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до набуття навичок здорового способу життя, ціннісного відношення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. В усіх навчальних закладах створено умови для медичного обслуговування вихованців дошкільних освітніх закладів і школярів. Проводиться робота щодо приведення у відповідність до вимог медичних кабінетів.

За період літньої оздоровчої кампанії 2016 року в 14 таборах, які працювали на базі загальноосвітніх навчальних закладів було охоплено відпочинком 1236 дітей, з них 105 дітей пільгових категорій. Протягом чотирьох змін на базі позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс "Чайка" м. Хмельницького" було оздоровлено 1129 дітей, з них пільгових категорій 252 дитини. У таборі з денним перебуванням "Прибузька республіка" при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва охоплено відпочинком 98 дітей, з них 26 дітей пільгових категорій. У наметовому містечку "Мандрівник" у с. Головчинці Летичівського району охоплено відпочинком 45 дітей.

Значна увага приділялася соціалізації дітей вимушено переміщених осіб. Створення психологічних комфортних умов перебування дитини в закладі, залучення до творчості, участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, перебування в таборах відпочинку сприяло соціальній і мовній адаптації.

Під час літнього відпочинку значну увагу було приділено питанню організації харчування, медичного обслуговування, змістовного дозвілля, проведенню заходів, спрямованих на виховання національної свідомості, відродженню національних традицій, залученню дітей до вивчення історії та культури рідного краю, формуванню навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Станом на 01.10.2016 року виявлено 12149 дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку, що становить 40 % від загальної кількості школярів (30319 учнів). Найбільший відсоток від загальної кількості дітей з особливими потребами - це діти з порушенням опорно-рухового апарату (46.2 %), з порушенням зору (34.3 %), мови (17.1 %), складними комплексними порушеннями (1.5 %).

Забезпечується рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами, шляхом залучення їх до навчання в інклюзивних класах. У місті Хмельницькому функціонує 2 загальноосвітніх навчальних заклади, де запроваджується інклюзивна освіта. У СЗОШ N 8 функціонує 14 класів інклюзивного навчання для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в яких навчається 24 дитини. З даною категорією дітей працює команда спеціалістів: соціальний педагог, психолог-реабілітолог, логопед, лікар-реабілітолог, 4 асистенти вчителів-реабілітологів. Створено безперешкодний доступ дітей до навчальних кабінетів в приміщені основної та старшої школи, де функціонує ліфт.

Станом на 01.10.2016 року 102 учні охоплено індивідуальною формою навчання. У навчальних закладах працює 35 практичних психологів і 30 соціальних педагогів, які здійснюють психокорекційну роботу з дітьми, що потребують допомоги, проводять відповідну роботу з педагогічним та батьківським колективом, індивідуально консультують сім'ї, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

На базі Хмельницького міського навчально-курсового комбінату в групах допрофесійної та професійної підготовки займаються діти з особливими потребами, які здобувають професію за трьома напрямками: основи кулінарії, швейна справа, основи роботи на ПК.

У той же час гостро постає потреба в модернізації і технологічному переоснащенні шкіл, створенні сучасних побутових умов для їх вихованців. Поширення практики інклюзивної освіти дітей з особливими потребами потребує посилення заходів щодо створення в школах "безбар'єрного середовища", забезпечення навчального процесу спеціальним обладнанням і навчальним матеріалом (апаратно-програмними комплексами для дітей з порушенням зору, слуху, спеціалізованими меблями для дітей з порушенням опорно-рухового апарату).

Одним із пріоритетних напрямів діяльності управління освіти є формування ефективної системи роботи з обдарованими учнями. На базі загальноосвітніх навчальних закладів працюють 29 гуртків науково-дослідницького напряму та 22 науково-технічного напрямку. Учні - члени Малої академії наук беруть участь у роботі мобільних консультаційних пунктів. Система виявлення обдарованої молоді побудована на поєднанні результатів психолого-педагогічної діагностики та врахуванні рівня навчальних, творчих та спортивних досягнень учнів.

Проте, необхідно збільшити кількість масових інтелектуальних змагань з різних предметів і міжпредметних дисциплін на міському рівні з метою виявлення і підтримки дітей обдарованих, здібних, тих, хто виявляє інтерес з того чи іншого предмету. Проблемою є відсутність банку методик роботи з обдарованими дітьми, передових педагогічних практик роботи щодо виявлення і підтримки обдарованості, а також підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють з такими дітьми.

У місті створено систему мотиваційної підтримки обдарованих дітей та їх педагогів. Значним засобом стимулювання учнів, які досягли видатних успіхів у навчанні, творчості, спорті, та їх учителів стали щорічні стипендії та премії міського голови.

Система позашкільної освіти включає 6 позашкільних навчальних закладів: палац творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацький центр управління освіти, дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, міський центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс "Чайка" міста Хмельницького" - і охоплює навчанням понад 4865 вихованців у 326 гуртках.

Станом на 01.10.2016 року гуртковою роботою в навчальних закладах охоплено 8779 учнів у 445 гуртках. У порівнянні з попередніми роками відбулося зменшення кількості гуртків та кількості дітей, охоплених гуртковою роботою.

Центрами позашкільної освіти учнів є і шкільні музеї на базі навчальних закладів міста.

Позашкільні навчальні заклади сприяють професійному самовизначенню і творчій самореалізації дітей. Результатами роботи всіх позашкільних навчальних закладів міста є їх значні досягнення, адже декілька років поспіль місто Хмельницький утримує першість за результативністю представлення області на всеукраїнських та міжнародних масових заходах.

Проте в системі позашкільної освіти існують такі проблеми:

- недостатнє залучення підлітків і старшокласників у систему позашкільної освіти;

- мала кількість програм для підлітків і старшокласників, в основному на інтереси і потреби учнів молодшого і середнього шкільного віку;

- зношеність будівель (необхідні значні кошти для проведення поточного і капітального ремонтів);

- відсутність цільових коштів на придбання техніки, обладнання, ліцензованого програмного забезпечення, яке потрібне для реалізації сучасних освітніх програм технічної спрямованості (наприклад, дизайн, медіа-технології, робототехніка, конструювання і та ін.);

- недостатнє фінансування підготовки дітей системи позашкільної освіти для участі в конкурсах регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Вирішення цих проблем визначатиме характер і зміст програмних заходів.

Подальшого вдосконалення вимагає система мотивації, спрямована на підвищення громадської і професійної майстерності педагогів. Таким кроком є залучення колективів шкіл і ВНЗ до реалізації масштабних проектів з питань формування і поширення передового педагогічного досвіду, можливості проходження стажування в країнах Європи.

На сьогодні до експериментальної діяльності на всеукраїнському рівні залучено 6 закладів освіти, а на регіональному - 5. Усього займаються експериментальною роботою 11 закладів освіти (26,2 % від загальної кількості закладів освіти). В інноваційному режимі працює дошкільний навчальний заклад N 38 "Світлячок", у якому реалізується міжнародний проект "Афлотот" (економічне виховання дітей дошкільного віку).

Проектною діяльністю на всеукраїнському рівні охоплено 21 навчальний заклад, що становить 50 % від загальної кількості ЗНЗ.

Реалізація заходів щодо модернізації системи освіти міста потребує розгляду кадрових проблем, визначення дій, спрямованих на побудову ефективної системи управління освітньою галуззю, орієнтованою на досягнення високого результату.

Сьогодні набуває нових підходів і перетворюється на складову цілісного процесу соціальної адаптації й життєвого самовизначення особистості робота громадських учнівських організацій. Для цього необхідно сприяти розвитку системи учнівського самоврядування; забезпечити реалізацію права учнів на участь у громадському управлінні навчальним закладом, активізувати й удосконалити співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського самоврядування; сприяти реалізації в практичній діяльності закладів освіти міста теоретичних засад громадсько-державного управління, що передбачає підвищення ступені участі учнівської, батьківської і педагогічної громадськості в прийнятті управлінських рішень.

Принципові зміни в статусі освітніх закладів, збільшення їх фінансових повноважень, демократизація взаємовідносин між школою і громадою, істотні зміни в організації і змісті навчально-виховного процесу ставлять нові вимоги до професійних компетенцій керівників навчальних закладів. Це ставить нові вимоги до системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів для освітньої галузі міста.

Свого часу перехід від жорстко централізованої системи управління до багаторівневої, з розподілом повноважень на різних "поверхах" управління, високим рівнем самостійності навчальних закладів, наявністю органів державно-громадського управління не був підкріплений системною роботою щодо налаштування нових механізмів. Як наслідок, усі керівники навчальних закладів недостатньо розуміють сфери своєї відповідальності із забезпечення результатів роботи, не конкретизують зміст своїх взаємних зобов'язань.

Сучасна освіта потребує впровадження нових за характером та змістом відносин з родинами учнів і вихованців, що базуються на взаємоповазі, визнанні прав та відповідальності кожної зі сторін. Вони передбачають вільний і відкритий обмін думками, спільне обговорення актуальних та складних проблем, вирішення яких потребує скоординованих дій та консолідацію можливостей і зусиль з усіма іншими інституціями, які мають ресурси для розвитку дітей.

У Програмі максимально враховано сучасні світові тенденції глобалізації, потреби мешканців міста щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій. її характерними ознаками є ідеї розвитку освіти на засадах патріотичного виховання, багатовікового духовного потенціалу українського народу.

Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання розвитку освіти міста на 2017 - 2021 роки, конкретизує механізми, основні заходи реалізації, терміни, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти міста.

II. Мета та завдання Програми

Метою Програми є удосконалення розвитку системи освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до потреб держави та запитів громадян міста, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку.

Основними завданнями Програми є:

• модернізація системи матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів та освітніх установ відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій на основі запитів регіонального соціуму та рівня інноваційного розвитку економіки.

• пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство.

• формування у навчальних закладах міста комплексної національно-орієнтованої системи виховання, яка ґрунтується на довірі та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

• створення ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвиток інтелектуального і творчого потенціалу міста.

• забезпечення участі навчальних закладів у міжнародних освітніх проектах.

• впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.

III. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

• формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах;

• удосконалення мережі закладів освіти, створення інноваційних освітніх комплексів, педагогічних технопарків;

• створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров'я;

• підвищення фахового рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

• створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

• удосконалення роботи з питань ранньої педагогічної та медико-соціальної реабілітації дітей із обмеженими можливостями здоров'я.

• визначення напрямків розвитку та розроблення заходів щодо реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку.

• наближення системи освіти Хмельницької міської ради до європейських вимірів і стандартів;

• підвищення конкурентоздатності випускника;

• підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

• оприлюднення матеріалів та результатів моніторингу виконання Програми, що сприятиме відкритості та прозорості освітньої політики у місті.

• Створення умов для впровадження моделей державно-громадського управління освітою та формування системи державно-громадського партнерства в освіті.

• Розвиток системи психолого-педагогічного супроводу учнів та молоді, упровадження моделей формування культури здорового і безпечного способів життя.

IV. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки планується за рахунок коштів міського бюджету на відповідний рік з урахуванням його уточнень. Можливе залучення благодійних внесків та інших джерел надходжень, не заборонених законодавством.

Основні скорочення, що застосовуються в Програмі:

1. ДНЗ - дошкільний навчальний заклад.

2. ЗНЗ - загальноосвітній навчальний заклад.

3. ПНЗ - позашкільний навчальний заклад.

4. НМЦ - науково-методичний кабінет.

5. ХМНВК - Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

6. ХПТДЮ - Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва.

7. НАДПСУ - Національна Академія державної прикордонної служби України.

Розділ I. Зміст і якість освіти

Розвиток дошкільної освіти міста

Розвиток мережі

Якість та доступність дошкільної освіти

Загальна середня освіта

Розвиток мережі

Обов'язковість освіти

Профільне навчання

Обдаровані діти

Учнівське самоврядування

Позашкільна освіта

Професійно-технічна освіта

Розділ II. Освітній простір

Європейський вимір в освіті

Державно-громадське управління

Здоров'я дитини та безпека її життя

Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров'я дітей

Фізичне виховання

Харчування

Відпочинок та оздоровлення дітей

Безпека життєдіяльності

Освіта осіб з особливими потребами

Виховання та розвиток особистості в системі освіти

Розділ III. Зміцнення, поповнення й оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти

Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій

Впровадження енергозберігаючих заходів

Функціонування структурних підрозділів

Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки

1.

Головний розробник

Управління освіти Хмельницької міської ради

2.

Співрозробники Програми

Управління молоді та спорту, управління культури і туризму, Хмельницький національний університет, Національна Академія державної прикордонної служби України

3.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, управління освіти Хмельницької міської ради

4.

Підстава для розробки Програми

Закони України:
- "Про місцеве самоврядування в Україні",
- "Про освіту",
- "Про загальну середню освіту",
- "Про дошкільну освіту",
- "Про позашкільну освіту",
- Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015 (Указ N 5/2015),
- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 (Постанова N 385), 
- Стратегія розвитку міста Хмельницького до 2025 року

4.

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення розвитку системи освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до потреб держави та запитів громадян міста, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

- Модернізація системи матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів та освітніх установ відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій на основі запитів регіонального соціуму та рівня інноваційного розвитку економіки;
- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;
- формування у навчальних закладах міста комплексної національно-орієнтованої системи виховання, яка ґрунтується на довірі та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу;
- створення ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвиток інтелектуального і творчого потенціалу міста;
- забезпечення участі навчальних закладів у міжнародних освітніх проектах;
- впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді

6.

Виконавці Програми

Управління освіти Хмельницької міської ради, управління культури і туризму, управління молоді та спорту, управління капітального будівництва

7.

Термін реалізації Програми

2017 - 2021

8.

Джерела фінансування заходів Програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. )

1970120,53 тис. грн.

 

Додаток 2
до Програми

Розвиток дошкільної освіти міста

Мета:

Реалізація прав дитини-дошкільника на здобуття дошкільної освіти, збереження та зміцнення психічного, фізичного та духовного здоров'я дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей шляхом задоволення освітніх потреб батьків щодо розвитку власних дітей.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Недостатня кількість дошкільних навчальних закладів та місць в них, переукомплектованість діючих ДНЗ.

• Незадовільна нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими потребами в дитяче середовище ДНЗ.

• Застаріла матеріально-технічна база ДНЗ.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності

1.

Сприяння будівництву нових дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб мікрорайонів міста:

2017 - 2021

Управління капітального будівництва

Міський бюджет

 

 

 

 

 

- будівництво дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Озерна.

 

 

 

41000

-

-

-

-

- будівництво дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Лезнево.

2017 - 2021

Управління капітального будівництва

Міський бюджет

18108,2

 

 

 

 

2.

Здійснення добудови та реконструкції приміщень діючих дошкільних навчальних закладів із врахуванням реальної потреби в мікрорайонах міста:
- добудова НВО N 1;
- реконструкція ДНЗ в мікрорайоні Дальні Гречани.

2017 - 2021

Управління капітального будівництва

Міський бюджет

2000

10000

-

-

-

14000

-

-

-

-

3.

Відкриття нових груп в діючих дошкільних навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

643,7

-

-

-

-

Обов'язковість, доступність та якість освіти

4.

Зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів відповідно до "Загальноміської електронної реєстрації дітей до ДНЗ міста"

2017 - 2021

Центр надання адміністративних послуг

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Забезпечення доступності дошкільної освіти шляхом використання різних форм її здобуття:
- у дошкільному навчальному закладі;
- через соціально-педагогічний патронат дітей, що не здобувають дошкільну освіту;
- у приватних, корпоративних дитячих садках, розташованих у житлових та нежитлових приміщеннях (відповідно до нового санітарного регламенту).

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Створення належних умов для обов'язкового здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Налагодження чіткої співпраці між ДНЗ та початковою школою щодо наступності навчання

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

8.

Поточні видатки для дошкільних навчальних закладів (оплата придбання та послуг - 150 грн на дитину)

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1800

2000

2000

2000

2000

9.

Забезпечення умов реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, інваріантних та варіативних програм

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

10.

Забезпечення ДНЗ спортивним інвентарем

2017

Управління освіти

Міський бюджет

390

-

-

-

-

11.

Проведення системної, просвітницької роботи з батьками щодо залучення їх до партнерської співпраці

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

12.

Забезпечення сучасним обладнанням спеціальних та інклюзивних груп

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

50

50

50

50

50

13.

Введення у штатний розпис посади двірника (10 закладів)

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

384

384

384

384

384

14.

Сприяння участі дошкільних навчальних закладів міста у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

5

5

5

5

5

Разом

78380,90

12439

2439

2439

2439

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 3
до Програми

Загальна середня освіта

Мета:

- досягнення і підтримка високої якості освітніх послуг для задоволення потреб і вимог учнів, батьків, суспільства;

- прогнозування рівня якості освіти та застосування дієвих управлінських рішень для запобігання прояву негативних тенденцій щодо зниження рівня якості освіти;

- формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян;

- забезпечення рівного доступу учнів до профільного навчання, що забезпечить можливість обирати конкретну пріоритетну галузь навчання, створення ресурсних центрів із різних напрямів профільного навчання та розвиток їх матеріально-технічного оснащення.

- вдосконалення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Переукомплектованість діючих ЗНЗ.

• Незадовільна нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими потребами в освітнє середовище.

• Застаріла матеріально-технічна база шкільних кабінетів.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

Розвиток мережі

1.

Будівництво загальноосвітнього навчального закладу у мікрорайоні "Озерна"

2017 - 2019

Управління капітального будівництва

Міський бюджет

-

58800

-

-

-

2.

Здійснення добудови та реконструкції приміщень діючих навчальних закладів відповідно до потреб мікрорайонів міста:
- добудова НВК N 10;

2017 - 2019

Управління капітального будівництва

Міський бюджет

24000

-

-

-

-

- добудова ЗОШ N 18

5964

-

-

-

-

Обов'язковість, доступність та якість освіти

3.

100 % охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Здійснення обліку дітей шкільного віку (Всеукраїнський рейд "Урок")

2017 - 2021

Управління освіти спільно з соціальними партнерами

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Сприяння участі навчальних закладів у грантах, які мають на меті повне або часткове фінансування заходів, що сприятимуть реалізації творчого потенціалу учнів та учителів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Організація системи баз даних та статистичної звітності загальноосвітніх навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Впровадження проекту "Безпечна школа" (охоронці в НЗ)

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет, власні джерела надходження

134400

139104

143972

149011

154227

8.

Створення умов для участі учнів у стипендіальних програмах міжнародних освітніх організацій

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

9.

Здійснення моніторингу якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Профілізація освіти

10.

Вивчення питання доцільності відкриття класів з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназійних, ліцейних та профільних класів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

11.

Експертиза робочих навчальних планів. Аналіз ефективності використання інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів на вивчення предметів профільного циклу

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

12.

Здійснення моніторингового спостереження та контролю за профільним навчанням

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

13.

Організація спільної роботи щодо здійснення профільного та професійного навчання зі службами зайнятості, міжшкільним навчально-виробничим комбінатом

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

14.

Запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

15.

Забезпечення відкритого доступу батьків та інших громадян до інформації щодо профілізації кожного загальноосвітнього навчального закладу міста з профільного навчання" (через дошки оголошень, ЗМІ, WEB-сайти закладів та управління освіти)"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

16.

Удосконалення системи допрофільної підготовки учнів 8 - 9 класів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

17.

Оснащення профільних кабінетів: фізики, хімії, математики, географії, біології

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

635

635

635

635

635

18.

Моніторинг результатів виконання проекту, громадське обговорення, корекція цілей; поширення позитивного досвіду, визначення перспектив подальшої роботи

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Разом

164999

198539

144607

149646

154862

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 4
до Програми

Учнівське самоврядування

Мета проекту: формування у дітей та учнівської молоді національної самосвідомості, патріотизму, активної громадянської позиції, соціальної активності, взаєморозуміння та співробітництва зі своїми ровесниками в Україні та за її межами.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Низький рівень підтримки дитячих ініціатив у навчальних закладах щодо соціальних проектів, які реалізуються в громаді та співпраці органів учнівського врядування з органами самоврядування навчальних закладів.

• Мотивація та залучення дітей до активної діяльності в учнівському самоврядуванні.

• Створення сприятливого середовища для самореалізації особистості та реалізації власної ініціативи.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Створення банку даних кращих діючих проектів учнівського самоврядування, постійний обмін досвідом

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Співпраця з радою міського учнівського самоврядування "Нова генерація міста"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Здійснення методичного забезпечення та координації діяльності шкільних учнівських органів самоврядування

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Співпраця з іншими громадськими організаціями міста та області

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Організація учнівських конференцій, форумів, зльотів, конкурсів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Участь у проектах, акціях, спрямованих на роботу з молоддю, залучення до громадської діяльності

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Проведення семінарів, курсів, тренінгів із координаторами учнівського самоврядування різних рівнів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

8.

Проведення конкурсу "Лідер року"

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

5

5

5

5

5

9.

Видавництво газети "Від А до Я", друкованого органу міської учнівської громади

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1

1

1

1

1

10.

Моніторинг результатів діяльності органів учнівського самоврядування

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Разом

6

6

6

6

6

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 5
до Програм

Обдаровані діти

Мета: об'єднати зусилля навчальних закладів, наукових установ, сім'ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді. Піднесення статусу інтелектуальної еліти міста.

Проблеми, які потребують розв'язання:

- Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання обдарованих учнів.

- Забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих учнів, створення системи морального та матеріального заохочення як учнів, так і педагогів.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Здійснення психодіагностичних тестувань, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів міста

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Проведення міських, шкільних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих колективів, наукових учнівських конференцій, виставок творчих робіт, інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

100

100

100

100

100

3.

Поповнення загальноміського інформаційного банку даних "Обдарована дитина"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Залучення до роботи з обдарованими дітьми громадські організації, науковців, працівників музеїв, бібліотек тощо

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Налагодження тісної співпраці з вищими навчальними закладами міста щодо залучення учнівської молоді до активної наукової діяльності

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Пропагування кращого досвіду роботи шкільних наукових товариств, вчителів, психологів з проблем розвитку обдарованої молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Координація роботи фізико-математичної школи для обдарованих дітей міста

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

8.

Призначення персональних стипендій міської ради для обдарованих дітей міста Хмельницького

2017 - 2021

Виконавчий комітет

Міський бюджет

150

150

150

150

150

9.

Призначення щорічної премії міської ради кращим педагогічним працівникам навчальних закладів міста

2017 - 2021

Виконавчий комітет

Міський бюджет

800

800

800

800

800

10.

Організація і проведення урочистих зустрічей із переможцями Всеукраїнських учнівських турнірів та конкурсів, III, IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, із стипендіатами міської ради

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

5

5

5

5

5

11.

Висвітлення та популяризація в засобах масової інформації участі школярів міста у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інших творчих конкурсах, активна пропаганда педагогічного досвіду їх наставників

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Разом

1055

1055

1055

1055

1055

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 6
до Програми

Позашкільна освіта

Мета: забезпечення доступності позашкільної освіти, популяризація різних форм роботи позашкільних навчальних закладів, створення умов для збереження мережі позашкільних навчальних закладів міста, подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Удосконалення навчальної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, їх ресурсне забезпечення.

• Створення умов для гармонійного розвитку особистості шляхом налагодження ефективної, злагодженої діяльності позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Здійснення моніторингу функціонування шкільних гуртків

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Виявлення, підтримка та розвиток природних нахилів і здібностей дітей з особливими освітніми потребами, залучення їх до навчання в гуртках, секціях, студіях загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Систематичне вивчення, узагальнення та поширення досвіду організації і проведення позашкільної виховної роботи

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Забезпечення співпраці позашкільних навчальних закладів із громадськими організаціями щодо змістовного дозвілля дітей

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної, методичної бази позашкільних навчальних закладів

2017

Управління освіти

Міський бюджет

550

400

400

400

400

6.

Підтримка та розвиток гуртків, творчих об'єднань еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів, забезпечення їх необхідним спорядженням

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

600

650

700

700

700

7.

Забезпечення участі вихованців навчальних закладів у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та фестивалях

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

50

50

50

50

50

8.

Проведення моніторингу ефективності системи виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Разом

1200

1100

1150

1150

1150

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 7
до Програми

Професійно-технічна освіта

Мета: подальший розвиток системи ПТО в напрямку децентралізації та орієнтації на попит.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Моніторинг потреб локальних підприємств, знаходження можливостей для співпраці з бізнесом у сфері надання освітніх послуг

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ та закладів професійно-технічної освіти різних форм власності та підпорядкування

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

67187,3

74175,6

80907,8

80907,8

80907,8

2.

Удосконалення механізмів взаємодії закладів професійно-технічної освіти і працедавців, що стимулюватиме залучення в сферу професійної освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Підняття престижу робітничих професій, підвищення рівня інформування населення щодо попиту на професії

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

Разом

67187,3

74175,6

80907,8

80907,8

80907,8

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 8
до Програми

Європейський вимір в освіті

Мета проекту: Поширення європейських освітніх стандартів, знань про європейську спільноту, забезпечення конкурентоспроможності молоді на світовому ринку праці, сприяння активному міжкультурному спілкуванню.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Впровадження європейських стандартів у систему освіти.

• Налагодження партнерських зв'язків з навчальними закладами, освітніми установами європейських країн.

• Організація співпраці з українською діаспорою в Європі.

• Розвиток неформальної освіти з поширення європейських цінностей та ідей європейського громадянства.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Відзначення Днів Європи, Тижня толерантності, Європейського тижня місцевої демократії

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях якості освіти

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Проведення міського конкурсу учнівських соціальних проектів "Європейська демократія починається з нас"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Проведення щоквартальних веб-конференцій, телемостів з питань євроінтеграції та розвитку співробітництва з партнерами з країн Європи та інших регіонів України

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Організація стажування та обміну досвідом педагогічних працівників та методистів в країни Європи

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

80

80

80

80

80

Разом

80

80

80

80

80

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 9
до Програми

Державно-громадське управління

Мета проекту: забезпечити ефективне управління освітою шляхом впровадження механізмів державно-громадської взаємодії влади та громади для задоволення потреб мешканців міста. Налагодити партнерські зв'язки з навчальними закладами, державними установами та громадськими організаціями в Україні та за її межами.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Низький рівень впливу громади на прийняття управлінських рішень, формалізм у роботі рад навчального закладу.

• Недостатній обсяг знань і вмінь з освітнього менеджменту та відсутнє бачення розвитку навчального закладу в більшості керівників закладів освіти.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Сприяння роботі громадської ради при управлінні освіти Хмельницької міської ради

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Виділення приміщення для засідання громадської ради

2017

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Забезпечення ефективної роботи загальних зборів (конференцій), Рад, батьківських комітетів (піклувальних рад) та органів учнівського самоврядування навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Висвітлення управлінської політики освіти міста на сайті Хмельницької міської ради, управління освіти, ЗМІ

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Співпраця з міжнародними освітніми організаціями, науковими установами, фондами, асоціаціями та громадськими організаціями

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Проведення щорічного моніторингу якості управлінської діяльності у навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

Разом

-

-

-

-

-

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 10
до Програми

Здоров'я дитини та безпека її життя

Мета:

Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

Проблеми, які потребують розв'язаний:

• Несформована система цінностей учнів, нестійкі мотиваційні установки на здоровий спосіб життя.

• Недостатня співпраця педагогічних колективів, медичних працівників, батьків щодо реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров'я дітей

1.

Впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров'язберігаючих та здоров'яформуючих технологій, соціально-оздоровчих проектів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Участь навчальних закладів у Всеукраїнському конкурсі - захисті сучасної моделі навчального закладу - "Школи сприяння здоров'ю"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

 3.

Залучення учнівської молоді до участі в програмах розвитку життєвих навичок

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Активізація участі дітей та молоді у фестивалі-конкурсі "Молодь обирає здоров'я"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Проведення у навчальних закладах міста моніторингу стану здоров'я учнів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Розробка системи профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя.

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Впровадження інтерактивних форм роботи з учнями та їх батьками щодо бережливого ставлення до власного здоров'я та формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Фізичне виховання

8.

Забезпечення участі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнському огляді - конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

9.

Проведення серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів спартакіад з різних видів спорту

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

15

15

15

15

15

10.

Проведення міського туру дитячих спортивних ігор "Старти надій" серед учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

15

15

15

15

15

11.

Проведення міських спортивних змагань із туризму та спортивного орієнтування

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

10

10

10

10

10

12.

Сприяння функціонуванню спортивних клубів у навчальних закладах міста

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

 

 

 

 

 

13.

Створення сучасної спортивної бази ЗНЗ та придбання спортивного інвентарю для повноцінного проведення уроків із фізичної культури

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1000

1000

1000

1000

1000

14.

Забезпечення збереження та ефективного використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд навчальних закладів міста

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Харчування

15.

Здійснення контролю за якістю харчування та медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб розвитку

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

16.

Забезпечення раціонального, збалансованого харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах з дотриманням натуральних норм харчування з врахуванням віку.

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

17.

Забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням учнів 1 - 4 класів, учнів із малозабезпечених та багатодітних родин, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

21922

23128

24331

24331

24331

18.

Забезпечення раціонального, збалансованого харчування дітей у спеціальних навчальних закладах з дотриманням натуральних норм харчування та врахуванням віку.

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

510,1

538,2

566

566

566

19.

Збільшення обсягу фінансування для забезпечення виконання натуральних норм харчування дітей в дошкільних навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

20329

21447

22562

22562

22562

20.

Здійснення систематичних перевірок стану організації раціонального харчування в закладах освіти

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Відпочинок та оздоровлення дітей

21.

Організація літнього оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах, розробка і впровадження прогресивних методів загартування дитячого організму

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

22.

Розширення мережі таборів з денним перебуванням та мовних таборів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

23.

Забезпечення роботи таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах та Палаці творчості дітей та юнацтва

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

52

55

60

61

62

24.

Забезпечення щорічного повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги в ПНЗ "ДЮОК "Чайка"

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1063

1149

1242,1

1342,7

1451,5

25.

Здійснення реконструкції корпусу ПНЗ "ДЮОК "Чайка" М. Хмельницького", встановлення опалення і поновлення басейну

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

5000

4000

2000

2500

3000

26.

Забезпечення щорічного відпочинку в наметовому містечку "Мандрівник"

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

48,5

52,4

56,6

61,1

65,9

Разом

49964,6

51409,6

51857,7

52463,8

53078,4

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 11
до Програми

Освіта осіб з особливими потребами

Мета:

Визначення провідних напрямків спеціальної освіти в місті та перспектив створення життєздатної системи безперервного навчання, забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах; забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та інтеграції у сучасну систему соціальних відносин.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Розширення інтеграції дітей з особливими потребами у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

• Забезпечення функціонування мережі логопедичних пунктів, їх матеріально-технічне, навчально-дидактичне оснащення відповідно до чинних нормативів.

• Фінансування реалізації інклюзивного навчання в закладах освіти міста.

• Недостатня підготовка педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Щорічне оновлення бази даних про дітей з особливими потребами. Забезпечення виявлення, постановки на облік, консультування дітей з особливими потребами та їх батьків

2017 - 2021

Управління освіти ПМПК

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Сприяння збільшенню кількості навчальних закладів, що запроваджують інклюзивну форму навчання

2017 - 2021

Управління освіти ПМПК

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Здійснення моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Створення класів для дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Введення ставки асистента вчителя в класах з інклюзивною формою навчання з розрахунку 0,5 ставки на клас, в якому навчаються такі діти (за потреби)

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

330

330

330

330

330

6.

Забезпечення ефективності діяльності психолого-медико-педагогічної консультації в частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання та навчання за індивідуальною формою

2017 - 2021

Управління освіти ПМПК

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Забезпечення функціонування мережі логопедичних пунктів у загальноосвітніх навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1974,3

2204,5

2428,6

2428,6

2428,6

8.

Забезпечення в закладах освіти соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами на громадських засадах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

9.

Вивчення динаміки розвитку дітей та рівні їх навчальних досягнень в умовах інклюзивного навчання

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

10.

Забезпечення наступності у запровадженні інклюзивного навчання початкової, середньої та старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

11.

Забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

12.

Проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що впроваджують інклюзивне навчання, консультантів міської психолого-медико-педагогічної консультації

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

13.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

Разом

2304,3

2534,5

2758,6

2758,6

2758,6

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 12
до Програми

Виховання та розвиток особистості в системі освіти

Мета проекту:

Створення організаційних, методичних, кадрових, ресурсних та інших умов, які забезпечують модернізацію змісту виховної роботи, інтенсифікацію виховної діяльності, привертають увагу органів державної влади до виховання особистості, сприяють виробленню відповідної політики, підвищенню суспільного статусу виховання в освітніх закладах, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного простору, гармонізації сімейного і суспільного виховання, орієнтуванню на системний розвиток рівного доступу до якісної освіти.

Питання, які потребують розв'язання

• Впровадження інноваційних технологій та методик у навчально-виховний процес.

• Проблема формування соціальної та громадянської компетентності як ключових компетентностей у становленні учнів як патріотів держави.

• Виховання громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей.

• Налагодження ефективної, злагодженої діяльності позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у питаннях виховання громадянина-патріота.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

Національно-патріотичне виховання

1.

Проведення заходів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки (Указ N 580/2015) та Концепції національно-патріотичного виховання молоді та дітей (Рішення N 3/5-2) в умовах розвитку української державності

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо заборони втручання політичних партій, релігійних та інших організацій у навчально-виховний процес у навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Організація вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду щодо патріотичного виховання дітей та молоді в загальноосвітніх навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і рекомендацій з питань національно-патріотичного виховання молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Організація та проведення міського етапу предметної олімпіади з історії України та Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН; зосередження уваги на героїко-патріотичній тематиці

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

6.

Організація і проведення історико-краєзнавчих конференцій учнівської молоді: -"Мій рідний край, моя земля очима сучасників" (8 - 11 кл.);
- "Пізнай себе, свій рід, свій народ..." (8 - 11 кл.);
- "Історія міст і сіл України" (1 - 11 кл.);
- "Плоскирів. Проскурів. Хмельницький. Історія та сучасність"

2017 - 2018

Управління освіти

Міський бюджет

5

5

5

5

5

7.

Проведення тижнів національно-патріотичного виховання відповідно до календаря відзначення історичних, ювілейних, святкових дат, державних та народних свят

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

8.

Організація і проведення Акцій пам'яті (флеш-моби, урочисті лінійки; покладання квітів; вшанування ветеранів; уроки мужності; урочисті вечори, зустрічі та концерти), присвячених героїчним подвигам українських воїнів у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України, зокрема:
- До Дня українського козацтва;
- до Дня захисника України;
- до Дня прикордонника;
- до річниці Революції Гідності;
- до Дня партизанської слави;
- до Дня визволення України;
- до Дня пам'яті жертв голодомору ("Запали свічку")
- до Дня Соборності України;
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- до Дня Чорнобильської трагедії ("Дзвони Чорнобиля");
- до Дня пам'яті жертв політичних репресій;
- до Дня Перемоги.

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

9.

Проведення міського конкурсу для кращих знавців історії серед учнівської молоді "Шанувальники Кліо"

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

2

2

2

2

2

10.

Сприяння проведенню міського конкурсу учнівських есе на тему "Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?"

2017

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

11.

Впровадження в освітній процес різноманітних форм проведення заходів національно-патріотичного спрямування (тренінги, майстер-класи, вебінари, проекти, табори, семінари, засідання за круглим столом, конференції, форуми та ін.)

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

12.

Модернізація форм і методів проведення Дня знань із широким застосуванням педагогічних інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

13.

Розширення та модернізація мережі музеїв при загальноосвітніх навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста; поповнення їх фондів новими матеріалами пошукової роботи учнів та студентської молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

14.

Створення у загальноосвітніх навчальних закладах міста експозицій фото, речових пам'яток та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української держави

2017 - 2019

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

15.

Налагодження системи екскурсій дітей та учнівської молоді; здійснення екскурсійних поїздок учнівських груп, відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам'ятками української історії та культури

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

16.

Проведення тренінгів, вебінарів, круглих столів для педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з питань виховання громадянина-патріота, у тому числі із залученням фахівців Центру патріотичного виховання прикордонників нової формації та науково-педагогічного складу Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького

2017 - 2021

Управління освіти, НАДПСУ

Без фінансування

-

-

-

-

-

17.

Організація і проведення серії семінарів для педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ з питань національно-патріотичного виховання: "Система національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку: пріоритети і засоби у контексті історичних викликів сучасності"; "Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; "Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; "Виховання громадянина-патріота: сучасний український вимір"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

18.

Забезпечення співпраці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з соціальними інститутами, волонтерськими та громадськими організаціями у питаннях виховання громадянина-патріота та залучення їх до проведення освітньо-виховних заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

19.

Організація нарад, форумів батьківської громадськості щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Військово-патріотичне виховання

20.

Проводити заходи щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 N 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді" (План N 1232) та Указу Президента України від 25.10.2002 N 948 "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді" (із змінами)

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

21.

Сприяння залученню науково-педагогічного складу Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького, офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення практичних занять із військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах міста

2017 - 2021

Управління освіти НАДПСУ

Без фінансування

-

-

-

-

-

22.

Проведення навчально-польових занять (зборів) на базі Національної Академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

23.

Організація проведення науково-практичних конференцій та тематичних семінарів з питань військово-патріотичного виховання із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, а також членів громадських, волонтерських та військово-патріотичних організацій

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

24.

Надання методичної допомоги, у тому числі фахівцями Центру патріотичного виховання прикордонників нової формації та науково-педагогічним складом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького загальноосвітнім навчальним закладам з метою удосконалення форм і методів викладання предмета "Захист Вітчизни" та проведення заходів військово-патріотичного спрямування

2017 - 2021

Управління освіти НАДПСУ

Без фінансування

-

-

-

-

-

25.

Проведення уроків мужності і милосердя під девізом "Борімося - поборемо!" за участю представників Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького, волонтерських організацій, учасників бойових дій, ветеранів, учасників Революції Гідності, бійців АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні та полеглих бійців АТО

2017 - 2021

Управління освіти НАДПСУ

Без фінансування

-

-

-

-

-

26.

Сприяння проведенню днів цивільного захисту та тижнів безпеки у навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

27.

Забезпечення належного проведення міського етапу військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

2017 - 2021

Управління освіти Управління молоді і спорту

Міський бюджет

5

5

5

5

5

28.

Організація концерту ансамблю "Подолянчик" "Здрастуй, військо українське" до Дня Збройних Сил України. "Прикордонник - це звучить гордо" до Дня прикордонника, тематична програма "Ти - солдат України" до Дня Збройних Сил України

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

29.

Проведення щорічних фестивалів патріотичної пісні; святкування національних народних та державних свят, зокрема: Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня прикордонника, Дня захисника України, Дня українського козацтва

2017 - 2021

Управління освіти НАДПСУ

Без фінансування

-

-

-

-

-

30.

Залучення громадських, волонтерських організацій до організації та проведення заходів патріотичного виховання дітей та молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

31.

Проведення міських змагань з кульової стрільби серед допризовної молоді

2017 - 2021

Управління освіти, ТСОУ

Міський бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

32.

Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України, Державній прикордонній службі шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

33.

Перегляд та обговорення учнями художніх і документальних фільмів на військову тематику

2017 - 2018

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

34.

Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах різних типів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

35.

Проведення міської спартакіади допризовної молоді "Нащадки козацької слави" до Дня українського козацтва

2017 - 2021

Управління освіти Управління молоді та спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

36.

Залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам'ятників, інших поховань захисників Вітчизни

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

37.

Проведення приписки юнаків старшого шкільного віку до призовної дільниці Хмельницького ОМВК

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

38.

Організація міських змагань з військово-прикладних видів спорту за участі допризовної та призовної молоді із залученням молодіжних громадських організацій

2017 - 2021

Управління освіти Управління молоді та спорту

Без фінансування

-

-

-

-

-

Морально-правове виховання

39.

Проведення конкурсів учнівських есе на тему "Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

40.

Проведення лекцій, бесід, виховних заходів з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

41.

Забезпечення проведення тренінгових занять з питань морально-правового виховання для педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

42.

Організація вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду щодо морально-правового виховання учнівської молоді

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

43.

Підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і рекомендацій з питань правового виховання учнів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

44.

Забезпечення проведення тижнів та місячників правової освіти, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов'язків

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

45.

Організація та проведення заходів по вивченню державної та народної символіки: - конкурс знавців Конституції і Права України; - вікторина "Закон і я"; - гра-змагання "Правовий квест"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

46.

Здійснення заходів, спрямованих на поширення інформації та популяризацію положень національних та міжнародних законодавчих актів щодо забезпечення прав людини

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

47.

Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

48.

Визначення ефективних форм та методів роботи щодо профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

49.

Здійснення моніторингу неповнолітніх, які перебувають на обліку у медичних установах, службі у справах дітей

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

50.

Активізація роботи щодо розширення напрямів співробітництва навчальних закладів міста із медичними установами, службами у справах дітей, відділом кримінальної міліції у справах дітей з питань морально-правового виховання дітей та учнівської молоді

2017 - 2021

Управління освіти, служба у справах дітей

Без фінансування

-

-

-

-

-

51.

Проведення лекцій, конференцій, семінарів, "круглих столів" для педагогічних працівників з питань попередження злочинності, запобігання дитячій бездоглядності та здійснення правового виховання

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

52.

Організація інформаційно-пропагандистських та тематичних акцій, конкурсів, виховних заходів з питань профілактики правопорушень серед школярів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

53.

Забезпечення організації перегляду та обговорення учнями вітчизняних художніх і документальних фільмів на морально-правову тематику

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

54.

Організація нарад, форумів, правових лекторіїв батьківської громадськості з питань адміністративної і кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

55.

Розміщення методичних матеріалів правового змісту на офіційному сайті управління освіти, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

56.

Систематичне висвітлення проведених заходів на офіційному сайті управління освіти загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Разом

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 13
до Програми

Інформатизація освіти та формування єдиного медіапростору

Мета проекту: оснащення навчальних закладів міста необхідними засобами сучасних інформаційних технологій навчального призначення та комп'ютерною технікою, створення сайтів закладів освіти, широке впровадження електронних програмних засобів навчання, інтеграція освіти міста у всеукраїнський та світовий інформаційний простір і участь навчально-виховних закладів освіти у державних та міжнародних освітніх проектах.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Невисокий показник забезпечення комп'ютерною технікою дошкільних і позашкільних навчальних закладів та їх підключення до мережі Інтернет.

• Недостатня ефективність використання наявної в школах комп'ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

• Підготовка педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

• Сервісне обслуговування комп'ютерної техніки навчальних закладів міста.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Проведення моніторингу наявного обладнання у класах та визначення критичного терміну експлуатації техніки

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Аналіз технічного стану та модернізація комп'ютерної мережі навчальних закладів міста.

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

200

200

250

280

300

3.

Участь у проведенні ярмарку "IT Хмельницький"

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Створення навчально-методичної бази з IT дисциплін (розробка інтерактивних, проективних, кейс-технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, системи комп'ютерного тестування знань, які відповідають сучасним вимогам)

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Проведення мультимедійного оснащення профільних класів та бездротового підключення аудиторій до мережі Internet

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

700

800

900

1000

1000

6.

Упорядкування інформаційного обміну баз даних між закладами освіти міста та управлінням освіти, автоматизування типових операції, збір даних і статистичних звітів (електронний документообіг)

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

7.

Відкриття профільних класів з поглибленим вивченням інформатико-математичних дисциплін

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Популяризація IT в освітніх закладах

8.

Створення навчально-методичної бази з IT дисциплін (розробка інтерактивних, проективних, кейс-технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, системи комп'ютерного тестування знань, які відповідають сучасним вимогам)

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

9.

Створення механізмів взаємодії шкіл з системою професійної підготовки

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

10.

Залучення фахівців бізнесу до навчального процесу у ЗНЗ загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

Разом

900

1000

1150

1280

1300

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 14
до Програми

Впровадження енергозберігаючих заходів

Мета проекту: виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки і стилю життя, актуалізація проблеми раціонального використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів.

Проблеми, які потребують розв'язання:

• Недостатнє фінансування на впровадження енергоощадного обладнання (освітлення, лічильники металопластикові двері, вікна).

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Огляд технічного забезпечення шкіл міста і надання технічної допомоги щодо проведення енергоаудиту та впровадження системи енерго-менеджменту

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

2.

Сприяння участі навчальних закладів міста у проектах з енергозбереження

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.

Проведення в навчальних закладах міста Днів Сталої Енергії

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

4.

Широка просвітницька робота з енергозбереження серед освітян міста, учнів та їхніх батьків

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

5.

Реконструкція системи освітлення класних кімнат

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

500

500

500

500

500

6.

Впровадження в закладах освіти енергозберігаючих заходів, а саме:
- заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі;

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

500

1000

1000

1000

1000

- встановлення ІТП та регуляторів тепла;

 

2250

2250

2250

2250

- промивка внутрішніх теплових мереж;

300

300

300

300

300

- заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі;

2000

-

-

-

-

- утеплення перекриття та фасадів ДНЗ.

8314,3

-

-

-

-

7.

Проведення постійного моніторингу енергозбереження та енергоспоживання, ефективності впровадження заходів з енергозбереження

2017 - 2021

Управління освіти

Без фінансування

-

-

-

-

-

8.

Проект "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького" в рамках Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО)

2017

Управління освіти

Міський бюджет, кредитні кошти

13539,75

 

 

 

 

Разом

25154,05

4050

4050

4050

4050

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 15
до Програми

Функціонування структурних підрозділів

Мета проекту: забезпечення навчальних закладів методичним, фінансовим та господарським обслуговуванням відповідно до стандартів.

Проблеми, які потребують розв'язання:

оновлення методів та форм методичного супроводу закладів освіти;

наявність зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю;

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

Науково-методичний центр управління освіти

1.

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

3295,4

3676,8

4047,4

4047,4

4047,4

Централізована бухгалтерія

2.

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

3808,1

4251,1

4682,5

4682,5

4682,5

Дільниця по експлуатації закладів освіти

3.

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1785,7

1990,0

2189,0

2189,0

2189,0

Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат

4.

Забезпечення потреби учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, трудовій та професійній підготовці

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

3823,0

4255,7

4673,7

4673,7

4673,7

Разом

12712,2

14173,6

15592,6

15592,6

15592,6

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник

 

Додаток 16
до Програми

Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

Мета проекту: створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.

Проблеми, які потребують розв'язку:

• Наявність фізично зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю (меблі, дошки, обладнання їдалень, майстерень, спортивних залів та майданчиків, хімічних та фізичних лабораторій).

• Незадовільний стан сантехнічних вузлів, систем опалення, водопостачання, водовідведення.

• Капітальний ремонт харчоблоків, пралень та модернізація технологічного обладнання в закладах освіти.

Шляхи реалізації:

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Проведення капітальних ремонтів закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

18776,3

25000

25000

25000

25000

2.

Підтримання належного інженерно-технічного стану будівель закладів освіти, здійснення поточного та капітального ремонтів:
- покрівель;

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

2000

2000

2500

2500

2800

- фасадів;

1000

1200

1400

1600

1800

- приміщень;

3000

4000

6000

7000

8000

- санвузлів;

1500

2000

3000

2000

3000

- внутрішніх водогонів та каналізаційних мереж;

2000

2500

3400

4000

4800

- внутрішніх тепломереж;

3000

5000

4000

6000

6000

- внутрішніх електромереж тощо

500

600

800

800

1000

 3.

Встановлення огорож навколо навчальних закладів

1684,23

1800

1900

2000

2000

4.

Здійснення заміни застарілого обладнання харчоблоків в навчальних закладах міста

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1000

1500

1500

2000

3000

5.

Придбання сучасних комп'ютерних комплексів та поновлення бази наявного прикладного програмного забезпечення

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1500

2000

2000

3000

3000

6.

Придбання матеріалів для проведення лабораторних занять в загальноосвітніх навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

500

400

400

450

500

7.

Оснащення картодрому в дитячо-юнацькому центрі

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

2500

-

-

-

-

8.

Капітальна реконструкція спортивного залу в ліцеї N 17 (Героїв Майдану, 5)

2017 - 2018

Управління освіти

Міський бюджет

300

300

-

-

-

9.

Капітальна реконструкція спортивного залу в СЗОШ N 29

2017

Управління освіти

Міський бюджет

350

-

-

-

-

10.

Оновлення спортивного обладнання залів, майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах та спортивних та ігрових майданчиків в дошкільних навчальних закладах

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

1000

1000

1500

2000

2000

11.

Закупівля в дошкільні навчальні заклади дитячих ліжок та шафок

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

800

900

900

1000

1000

12.

Придбання сучасної аудіо-відеоапаратури для проведення масових заходів, здійснення концертної діяльності та забезпечення викладання музичного мистецтва

2017

Управління освіти

Міський бюджет

500

-

-

-

-

13.

Оновлення обладнання кабінетів з предмета "Захист Вітчизни" (учбові макети автоматів, плакати і т. д.)

2017

Управління освіти

Міський бюджет

780

-

-

-

-

14.

Апробація автоматизованої системи обліку в їдальнях навчальних закладів

2017 - 2021

Управління освіти

Міський бюджет

150

150

150

150

150

Разом

42840,53

50350

54450

59500

64050

Разом по роках

2017

2018

2019

2020

2021

446796,33

410924,80

360116,20

370941,30

381341,90

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Заступник міського голови

Г. Мельник
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали