ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцять восьма сесія

РІШЕННЯ

від 08.09.2010 р. N 3

Про затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території м. Хмельницького на 2010 - 2012 роки

Розглянувши пропозицію постійної комісії з гуманітарних питань, керуючись Конституцією України; ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішенням Конституційного суду України від 14.12.99 р. N 10-рп/99 з метою створення належних умов для розвитку української мови, української культури, історичної свідомості української нації серед населення міста Хмельницького, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території м. Хмельницького на 2010 - 2012 роки, далі - Програма (додаток 1).

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити координацію виконання Програми та здійснити відповідні заходи.

3. Фінансовому управлінню щорічно під час формування міського бюджету на відповідні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми (додаток 2).

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В. Байдича.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток 1
до рішення Хмельницької міської ради
08.09.2010 N 3


ПРОГРАМА
розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території м. Хмельницького на 2010 - 2012 роки

1. Загальні положення

Програма розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території м. Хмельницького на 2010 - 2012 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 34, 36, 53, 54, 140, 144 Конституції України; статей 1 і8 Декларації "Про державний суверенітет України", яка зазначає, що Україна як національна держава розвивається на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення в Україні забезпечується національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя, Законом України "Про місцеве самоврядування в України" (п. 16 ч. 1 ст. 43), Рішенням Конституційного Суду України (від 14.12.99 р. N 10-рп/99).

Передумовою створення Програми є основні засади конституційного ладу (норми першого розділу "Загальні засади" Конституції України), що передбачають підтримку розвитку української мови, культури, історичної свідомості української нації. Відповідно до ст. 10 Конституції України "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України", а відповідно до ст. 11 Конституції "держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури".

Водночас, сучасний стан реалізації зазначених функцій держави, пов'язаних з конституційними та іншими законодавчими засадами розвитку української мови, культури, історичної свідомості робить дедалі актуальнішим залучення органів місцевого самоврядування до всебічного виконання згаданих засад Основного Закону України. Питання державного статусу української мови, збереження української культури та історичної свідомості Української нації в умовах сучасного глобалізованого світу, зовнішніх загроз та втручання в інформаційну безпеку України, незалежний гуманітарний простір України стає також і питання національної безпеки та національного суверенітету України.

Відповідно до ст. 17 Конституції України, "захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народи". Згідно зі ст. 5 Конституції України "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу...через...органи місцевого самоврядування."

Програма сприятиме вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, який найкраще здатний реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією України обов'язки.

Реалізація програми забезпечить поширення функцій та сфер вживання державної мови, української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.

Заходи програми спрямовано передусім на підтримку й розвиток існуючих громадських ініціатив, наукових, журналістських та пісенно-музичних починань, які спрямовані на відродження та популяризацію народної української культури, пісенної, театральної, танцювальної та іншої традиційної спадщини, її поєднання із кращими сучасними зразками і методами поширення.

Іншою ключовою ознакою програми є те, що значна частина заходів закладає передумови для їх відтворення в майбутньому зусиллями представників освітніх, просвітянських, музичних, державних, комунальних та громадських установ та організацій, які є учасниками заходів по виконанню даної програми. Серед заходів програми передбачено проведення майстер-класів з організації українських вечорниць. Частина заходів супроводжується випуском супровідних дисків з електронними матеріалами, сотників та пісенників, наукових публікацій за результатами конкурсу історичних досліджень з історії національно-визвольної боротьби тощо.

Реалізація заходів програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовних та патріотичних середовищ на рівні міста.

2. Мета і основні завдання

Мета Програми - створення в місті належних умов для розвитку української мови, традиційної та сучасної української культури, розвитку історичної свідомості української нації, контроль над дотриманням гарантованих Конституцією та законами України обов'язків держави щодо розвитку української мови, культури, історичної свідомості шляхом проведення регіональних заходів та забезпечення участі представників міста у відповідних всеукраїнських заходах.

Основними завданнями Програми є:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- збереження української культури, традицій, історичної свідомості української нації;

- всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території міста;

- визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

- створення умов для вивчення української мови громадянам України з числа національних меншин.

3. Основні заходи програми

3.1. Заходи щодо моніторингу розвитку української мови, культури, історичної свідомості громадян на території м. Хмельницького

Передбачається проведення моніторингу державного забезпечення розвитку української мови, культури, історичної свідомості громадян на території м. Хмельницького, зокрема, частки україномовної продукції серед радіо - і телепрограм, книжкової продукції, преси (газет, журналів), на транспорті.

3.2. Засоби масової інформації

Забезпечення додаткового часу для програм на МКП "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" для ведення постійних програм, спрямованих на розвиток української мови як державної, підвищення культури мовлення, популяризації традиційної та сучасної української культури, пісні, літератури та мистецтва, розвитку історичної свідомості української нації.

3.3. Освіта

Заходи програми у сфері освіти передбачають, зокрема:

- організація постійно діючої виставки літератури в шкільних бібліотеках на теми: "Українська мова: історія та сучасність", "Мова - душа народу", "Мова і нація";

- проведення в навчальних закладах міста до Дня української писемності та мови (9 листопада) екскурсій до бібліотек міста "Чарівний дивоцвіт поруч", зустрічі з письменниками Хмельниччини в навчальних закладах та в Народному домі "Просвіта", конкурсу на кращий літературний твір", "Як парость виноградної лози, плекайте мову", конкурсу читців "Калиново, барвінково рідна мова пломенить...", інформаційних уроків "Історія української мови - історія нашого народу";

- поповнення фондів бібліотек навчально-виховних закладів міста кращими творами подільських письменників, національної та світової художньої літератури, довідковими науково-популярними виданнями з різних галузей знань, українськими періодичними виданнями.

3.4. Культурна діяльність і засоби її здійснення

Для популяризації української мови і культури передбачено, зокрема:

- забезпечення бібліотек міста українськими періодичними виданнями як тижневик "Український тиждень", журналами "Сучасність", "Дивослово", "Березіль", газетою "Слово Просвіти" тощо;

- підготовка до друку та випуск бібліографічних видань присвячених історії України та українській культурі;

- відкриття класів з народних промислів (писанкарства, гончарства тощо).

4. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- розвиток української мови, культури, історичної свідомості української нації;

- підтримку інститутів громадянського суспільства (громадські, зокрема, молодіжні організації, музичні та театральні гурти тощо), які сприяють розвитку української мови, культури, історичної свідомості української нації;

- покращення популяризації знань з історії боротьби за незалежність України та розвитку української мови, культури, історичної свідомості української нації у місцевих засобах масової інформації;

- оприлюднення результатів комплексного моніторингу дотримання конституційних та законодавчих засад поширення української мови, культури та історичної свідомості української нації.

6. Організація виконання та контроль за виконанням

Організація виконання Програми покладається на виконавчий комітет Хмельницької міської ради (управління освіти, управління культури та туризму, управління транспорту та зв'язку, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка, управління торгівлі, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів), відповідні громадські організації, які мають успішний досвід діяльності у сфері розвитку української мови, української культури та історичної свідомості української нації. Контроль за виконанням рішення покладається на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Секретар міської ради

В. Лесков


 

Додаток 2
до рішення Хмельницької міської ради
08.09.2010 N 3


Основні заходи
програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості на 2010 - 2012 рр.

N
п/п

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Прогнозовані об'єми фінансування, тис. грн.

всього

Міський бюджет

Інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

1. Заходи щодо моніторингу розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян

1.1

Проводити моніторинг державного забезпечення розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян м. Хмельницького, зокрема, частки україномовної продукції серед радіо- і телепрограм, книжкової продукції, преси (газет, журналів), на транспорті (музичний, аудіо та відео супровід здійснення транспортних перевезень рейсовими автобусами, поїздами) тощо; систематизація отриманих результатів моніторингу шляхом проведення таких заходів як: круглі столи, конференції, громадські слухання, інші інформаційні заходи

Управління освіти спільно з громадськими організаціями

щорічно

 

 

 

1.2

Організовувати та проводити наукові соціологічні дослідження для оцінки місцевого розвитку української мови, української культури у різних їх проявах, історичної свідомості громадян, а також результатів даної програми

Управління освіти спільно з соціологічними службами

щорічно

50,0

50,0

 

1.3

Організовувати участь депутатів міської ради, представників установ освіти, науки, культури, громадських організацій у наукових та інформаційних всеукраїнських та міжрегіональних заходах щодо моніторингу мовної ситуації, обміну досвідом з представниками державних і громадських установ та організацій інших областей України

Управління освіти спільно з депутатами міської ради та громадськими організаціями

постійно

 

 

 

2. Засоби масової інформації

2.1

Забезпечувати додатковий час на МКП "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" для ведення постійних програм, призначених для:
- розвитку української мови як державної,
- підвищення культури мовлення,
- популяризацію традиційної та сучасної української культури: музики, художньої літератури, пісенної творчості, фольклору, мистецтва,
- поширення знань з історії боротьби за Незалежність України на території міста Хмельницького.

Відділ внутрішньої та інформаційної політики, МКП "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"

щорічно

 

 

 

3. Освіта

3.1.

Організовувати постійно діючі виставки літератури в шкільних бібліотеках на теми: "Українська мова: історія та сучасність", "Мова - душа народу", "Мова і нація".

Управління освіти

щорічно

2,0

2,0

 

3.2

Проводити в навчальних закладах міста урочистості з нагоди святкування Шевченківських днів.

Управління освіти

Щорічно, березень

1,0

1,0

 

3.3.

Проводити в навчальних закладах міста до Дня української писемності та мови (9 листопада) екскурсії до бібліотек міста "Чарівний дивоцвіт поруч", зустрічі з письменниками Хмельниччини в навчальних закладах та в Народному домі "Просвіта", конкурс на кращий літературний твір", "Як парость виноградної лози, плекайте мову", конкурс читців "Калиново, барвінково рідна мова пломенить...", інформаційні уроки "Історія української мови - історія нашого народу".

Управління освіти

щорічно

1,0

1,0

 

3.4.

Забезпечувати участь школярів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах з української мови та літератури, українознавства, історії України.

Управління освіти, управління культури і туризму

щорічно

20,0

20,0

 

3.5.

Забезпечувати участь школярів міста в I - IV етапах олімпіади з української мови та літератури, II та III етапах конкурсу-захисту Малої Академії наук України, проводити дослідницько-пошукову роботу з питань відродження та утвердження української національної культури, історичних традицій та обрядів українського народу.

Управління освіти

щорічно

20,0

20,0

 

3.6.

Поповнювати фонди бібліотек навчально-виховних закладів міста кращими творами подільських письменників, національної та світової художньої літератури, довідковими науково-популярними виданнями з різних галузей знань, українськими періодичними виданнями.

Управління освіти, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

щорічно

95,0

95,0

 

3.7.

Координувати співпрацю навчальних закладів з просвітницькими товариствами, регіональними організаціями Національної спілки письменників України, громадськими організаціями з питань широкого застосування державної мови в сфері освіти, її розвитку та функціонування.

Управління освіти

постійно

 

 

 

3.8.

Здійснювати придбання аудіо- та відео матеріалів, електронних програм для вчителів української мови загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Управління освіти

щорічно

5,0

5,0

 

3.9.

Оновлювати навчально-методичні бази кабінетів історії України в загальноосвітніх навчальних закладах міста електронними збірниками наукових та публіцистичних статей, фотографій, присвячених маловідомим сторінкам історії українського державотворення, національного руху Опору проти німецько-фашистської окупації.

Управління освіти

щорічно

20,0

20,0

 

3.10.

Проводити наукові конференції з проблем розвитку та функціонування української мови в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Управління освіти

щорічно

10,0

10,0

 

3.11.

Проводити щорічно конкурс на найкращу розробку уроку-презентації, присвячену героїчним подіям української національно-визвольної боротьби.

Управління освіти

щорічно

5,0

5,0

 

3.12.

Забезпечувати широке роз'яснення основних завдань Програми в навчально-виховних закладах, серед батьків, громадськості міста.

Управління освіти, управління культури і туризму, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

постійно

 

 

 

3.13.

Проводити висвітлення завдань програми в ЗМІ.

Відділ внутрішньої та інформаційної політики, ХМКП "Хмельницькінфоцентр", МКП "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто", газета міської ради "Проскурів"

постійно

 

 

 

3.14.

Забезпечувати відповідність навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах згідно вимог Конституції України.

Управління освіти, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

постійно

 

 

 

3.15.

Проводити тематичні науково-практичні конференції та семінари на тему:"Ніхто нам держави не побудує якщо ми самі цього не зробимо. Ніхто з нас нації не зробить якщо ми самі не захочемо нацією стати.

Управління освіти, управління культури і туризму, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

щоквартально

5,0

5,0

 

3.16.

Проводити заходи щодо популяризації ювілейних дат видатних українських письменників, митців, державних діячів, мовознавців.

Управління освіти, управління культури і туризму, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

постійно

1,5

1,5

 

3.17.

Проводити заходи на відзначення важливих історичних подій в Україні.

Управління освіти, управління культури і туризму, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

за календарем

 

 

 

3.18.

Проводити щорічні конкурси серед учнівської та студентської молоді з визначенням найкращих поетичних та прозаїчних творів із подальшим виданням за кошти міського бюджету альманахів та збірок, складених із найкращих творів переможців конкурсу.

Управління освіти, управління культури і туризму, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

щорічно

20,0

20,0

 

3.19.

Забезпечити протягом одного-двох років безумовне виконання вимог законодавства України щодо розміщення зовнішньої реклами виключно на державній українській мові.

Управління транспорту та зв'язку, управління торгівлі, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

постійно

 

 

 

3.20.

Проводити щорічний міський фестиваль або конкурс виконавців пісенних та поетичних творів українською мовою.

Управління культури і туризму

щорічно

30,0

30,0

 

3.21.

Проводити щорічно, у переддень Дня міста, читання або науково-практичні конференції із залученням науковців та студентської молоді щодо історії України, Поділля, нашого міста.

Управління освіти, управління культури і туризму, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

щорічно

30,0

30,0

 

3.22.

Забезпечувати видання, за рахунок коштів міського бюджету, ілюстрованої книги про пам'ятки історії, культури та архітектури, що зберігаються у нашому місті.

Управління культури і туризму

 

20,0

20,0

 

3.23.

Забезпечити надання фінансової допомоги коштами міського бюджету учасникам всеукраїнських фестивалів та конкурсів, які представляють наше місто.

Управління освіти, управління культури і туризму

постійно

50,0

50,0

 

3.24.

Запровадити у навчальних закладах міста вивчення нового предмету "Українолюбство".

Управління освіти, Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

 

10,0

10,0

 

4. Культурна діяльність і засоби її здійснення

4.1

Забезпечити бібліотеки міста українськими періодичними виданнями як тижневик "Український тиждень", журналами "Сучасність", "Дивослово", "Березіль", газетою "Слово Просвіти" тощо.

Міська бібліотечна система

щорічно

10,0

10,0

 

4.2

Поповнювати фонди бібліотек міста виданнями присвяченими історії української національно-визвольної боротьби, історії становлення і розвитку Українського війська різних етапів державотворення.

Міська бібліотечна система

щорічно

20,0

20,0

 

4.3

Забезпечити вручення міської премії імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень та міської премії ім. Б. Хмельницького у галузі історії, культури і мистецтва (в т. ч. науковцям, які досліджують та висвітлюють в своїх публікаціях історію українського національно-визвольного руху).

Управління культури та туризму міської ради

щорічно

10,0

10,0

 

4.4.

Проводити цикл заходів до 200-річчя Т.Шевченка "Шевченкове слово крокує Поділлям".

Управління культури та туризму міської ради

щорічно

20,0

20,0

 

4.5.

Забезпечити здійснення театральних постановок за творами Василя Стуса та про Василя Стуса.

Моно-театр "Кут" Молодіжний театр міського будинку культури "Дзеркало Всесвіту"

щорічно

10,0

 

10,0

4.6.

Проводити літературні вечори за текстами представників "Розстріляного Відродження".

Міська бібліотечна система

щорічно

5,0

 

5,0

4.7

Проводити цикл заходів до Дня української писемності та мови "Вернись, рідна мово у серце народу".

Міська бібліотечна система

щорічно

5,0

 

5,0

4.8.

Проводити підготовку до друку та випуск бібліографічних видань присвячених історії України та українській культурі.

Міська бібліотечна система

щорічно

10,0

 

10,0

4.9.

Провести відкриття класів з народних промислів (писанкарства, гончарства тощо)

Дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

01.09.2010

15,0

 

15,0

4.10.

Відкрити музей - студію фотомистецтва та в ньому щорічно організовувати виставки та експозицій митців української фотографії

Музей - студія фото мистецтва

25.09.2010 щорічно

35,0

35,0

 

4.11.

Провести відзначення 20-річчя відкриття Хмельницького міського Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченко

Хмельницьке міське Товариство "Просвіта"

жовтень 2011 року

5,0

5,0

 

4.12.

Забезпечити проведення тижня українського кіно

Управління культури та туризму міської ради

вересень щорічно

 

 

 

Разом

 

 

 

540,5

495,5

45,0


 

Секретар міської ради

В. Лесков

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали