Додаткова копія: Про затвердження Програми соціальних виплат у місті Луцьку на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, у новій редакції

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 28.03.2018 р. N 39/14

Про затвердження Програми соціальних виплат у місті Луцьку на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, у новій редакції

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 19 грудня 2017 року N 2249-VIII (Закон N 2249-VIII) міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціальних виплат у місті Луцьку на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, у новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 29.11.2017 N 34/22 "Про затвердження Програми соціальних виплат у місті Луцьку на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання отриманих у результаті участі в АТО" (Програма N 34/22).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рачкова О. Л. та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови (Шостак М. В.).

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток
до рішення міської ради
28.03.2018 N 39/14

Програма соціальних виплат у місті Луцьку на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціальної політики міської ради

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

-

3.

Розробник Програми

Департамент соціальної політики міської ради

4.

Відповідальний виконавець програми

Департамент соціальної політики міської ради

5.

Учасники Програми

Департамент соціальної політики міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

1635,0 тис. грн

 

у тому числі:

 

- на 2018 рік
- на 2019 рік
- на 2020 рік

545,0 тис. грн.
545,0 тис. грн.
545,0 тис. грн.

7.1.

коштів міського бюджету

1635,0 тис. грн.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Внаслідок проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях України сім'ї військовослужбовців, добровольців, волонтерів постійно втрачають своїх рідних. Найбільш соціально вразливими залишаються діти військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО, оскільки загиблі батьки, були, як правило, основними годувальниками сім'ї.

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що зникли безвісти чи є заручниками, військовослужбовців, які перебували на їхньому утриманні, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Проте пенсія по втраті годувальника не може повною мірою вирішити проблему соціальної захищеності дітей зазначеної категорії, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян", пенсія по втраті годувальника на одну непрацездатну особу становить 100 % від прожиткового мінімуму.

2. Визначення мети

Метою Програми є забезпечення соціального захисту та сприяння всебічному розвитку дітей військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Досягнути мети Програми планується шляхом надання фінансової підтримки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО.

Програмою не передбачається фінансування капітальних видатків. У разі недостатності коштів для реалізації Програми на відповідний рік рішенням міської ради суму коштів на реалізацію Програми може бути збільшено.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основним заходом Програми є призначення та виплата допомоги дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО.

Перелік заходів спрямованих на виконання Програми та їх фінансування, наведено у додатку 2 до Програми.

Механізм надання допомоги наведений у додатку 3 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

З метою контролю за реалізацією Програми департамент соціальної політики щокварталу надає інформацію про стан виконання Програми постійній комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови та постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми соціальних виплат у місті Луцьку на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Загальний обсяг фінансування, тис. грн.

Обсяг фінансових ресурсів, всього, у тому числі:

545,0

545,0

545,0

1635,0

- коштів міського бюджету

545,0

545,0

545,0

1635,0

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми соціальних виплат у місті Луцьк на 2018 - 2020 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО

N з/п

Напрям діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1.

Надання фінансової підтримки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО

Призначення та виплата допомоги дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

545,0

545,0

545,0

Покращення умов життя, стану здоров'я, збільшення можливостей всебічного розвитку дітей військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО

 

Додаток 3
до Програми

Механізм надання допомоги

1. Допомога призначається на дітей військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, зникли безвісти, є заручниками в результаті участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у результаті участі в АТО, а також померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали такими в результаті участі в АТО

2. Призначення і виплата допомоги здійснюється департаментом соціальної політики.

3. Допомога призначається законному представнику дитини, після досягнення дитиною 18 років допомога може призначатися дитині.

4. Для призначення допомоги заявником подаються наступні документи:

- заява встановленого зразка;

- копія документа (паспорта), що посвідчує особу заявника;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дітей;

- відомості з відділу адресно-довідкової роботи у УДМС України у Волинській області або з відділу ведення Реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання особи, зазначеної у п. 1 Механізму надання допомоги, та дитини (дітей) такої особи, або копія паспорта дитини (дітей) з відміткою про реєстрацію місця проживання;

- копія свідоцтва про смерть особи;

- документи, що підтверджують належність померлої особи до категорії військовослужбовців, добровольців або волонтерів;

- документи, що підтверджують факт смерті (загибелі) внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

- документи, що підтверджують факт перебування військовослужбовця, добровольця або волонтера у заручниках або визнання особи зниклою безвісти;

- копія рішення про встановлення опіки (для опікунів, які звертаються за допомогою);

- довідка про рахунок на соціальні виплати, відкритий в установах банку.

5. Допомога призначається на дітей у разі:

- якщо місце проживання зазначених у п. 1 Механізму надання допомоги осіб на момент настання обставин, викладених у п. 1, та їх дітей було зареєстровано у м. Луцьку;

- якщо місце проживання зазначених у п. 1 Механізму надання допомоги осіб на момент настання обставин, викладених у п. 1, було зареєстровано у м. Луцьку, а їх дітей - у інших населених пунктах України;

- якщо місце проживання зазначених у п. 1 Механізму надання допомоги осіб на момент настання обставин, викладених у п. 1, було зареєстровано в інших населених пунктах України, а їх дітей - у м. Луцьку.

6. Допомога призначається також на дітей, які змінили реєстрацію місця проживання у зв'язку з навчанням за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації.

7. Допомога призначається з місяця звернення по 31.12.2020 щомісяця до досягнення дитиною 18 років, а якщо дитина навчається за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, виплата допомоги продовжується на підставі довідки з навчального закладу - до закінчення такою дитиною навчального закладу, але не довше ніж до досягнення 23 років.

8. Допомога призначається на кожну дитину віком до 18 років у розмірі одного прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а з 18 років до досягнення 23 років - у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги.

9. Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж досягнення ними 23 років) включно.

10. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму допомога перераховується без звернення одержувача допомоги з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум.

11. Виплата допомоги на дітей припиняється у разі досягнення дитиною 18 років або закінчення дитиною навчального закладу (не довше, ніж до 23 років) з наступного місяця.

12. У разі, коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник має право донести не пізніше, ніж протягом одного місяця, в даному випадку допомога буде призначена з місяця прийняття заяви.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали