Додаткова копія: Про затвердження Програми створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.10.2011 р. N 15/3

Про затвердження Програми створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку

З метою вдосконалення процедури надання адміністративних послуг у місті Луцьку шляхом створення Центру надання адміністративних послуг відповідно до рішення виконавчого комітету N 637-I від 22.09.2011 року "Про проект Програми створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку", на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 10.08.2011 N 328 "Про заходи щодо реформування сфери надання адміністративних послуг" (Розпорядження N 328) та керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку згідно з додатком.

2. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, що належать до комунальної власності міста забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю. Г. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Чернецький О. С.).

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
26.10.2011 N 15/3

ПРОГРАМА
створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку

Паспорт
Програми створення Центру надання адміністративних послуг в місті Луцьку на 2011 - 2012 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Міський голова Романюк М. Я.

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про розроблення Програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.08.2011 N 328 "Про заходи щодо реформування сфери надання адміністративних послуг" (Розпорядження N 328), Розпорядження міського голови від 10.08.2011 N 370 "Про створення Центру надання адміністративних послуг в місті Луцьку"

3

Розробник Програми

Відділ звернень громадян Луцької міської ради

4

Співрозробники Програми

Виконавчі органи міської ради, підприємства, що належать до комунальної власності міста

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ звернень громадян Луцької міської ради

6

Учасники Програми

Виконавчі органи міської ради, підприємства, що належать до комунальної власності міста, члени територіальної громади

7

Термін реалізації Програми

2011 - 2012 роки

7.1

Етапи виконання Програми

Два: 1 етап - 2011 рік,
        2 етап - 2012 рік

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет,
обласний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (млн. грн.)

6,76 грн. в т. ч.:
2011 рік - 0,15 грн.
2012 рік - 6,61 грн.

 

У тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

6,054 грн.

коштів обласного бюджету (млн. грн.)

0,706 грн.

9.2

коштів інших джерел

кошти обласної державної адміністрації, від проектів, грантів тощо

1. Загальні положення

1.1. Програма встановлює єдині засади організації роботи виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста щодо надання якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) відповідно до вимог стандарту ISO 9001.

1.2. Центр надання адміністративних послуг створюється для належної організації роботи із замовниками (фізичними та юридичними особами) в одному приміщенні з метою надання якісних адміністративних послуг.

1.3. Повна назва - Центр надання адміністративних послуг, скорочена назва - ЦНАП.

1.4. ЦНАП не є юридичною особою. ЦНАП використовує штампи та бланки зі своїм найменуванням (ЦНАП).

1.5. ЦНАП розміщується в нежитловому приміщенні, що знаходиться на вул. Лесі Українки, 35.

1.6. Затвердження та скасування Програми, внесення до неї змін здійснюється відповідно до рішення міської ради.

2. Опис проблеми, її актуальність

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем - потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до суб'єктів місцевого самоврядування та інших органів влади. У період з травня по червень 2011 року Центром досліджень місцевого самоврядування було проведене щорічне дослідження стану задоволеності населення міста Луцька рівнем надання йому послуг. Основною метою дослідження було зібрати кількісну інформацію про якість, ефективність та повноту послуг, що надаються міськими службами, та розробити рекомендації для органів місцевого самоврядування задля поліпшення якості послуг, що надаються населенню.

За результатами дослідження майже половина - 47 % опитаних мали досвід звернень до представників органів місцевого самоврядування. Проте понад 19,2 % тих, хто звертався з проблемою, не були задоволені результатами свого контакту. Результат контакту тією чи іншою мірою задовольнив 58 %. Серед основних причин невдоволеності називались надмірна кількість часу, що знадобилась для розв'язання питання (40 %). Жителі міста виявили проблему дефіциту інформації як досить гостру. Це ж стосується і поінформованості населення про діяльність органів місцевого самоврядування. Переважна більшість опитаних (36 %) вважають себе мало або зовсім не поінформованими про таку діяльність.

Існуюча в місті організація надання адміністративних послуг (у Луцькій міській раді 146 адміністративних послуг надають 20 виконавчих органів) характеризується багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку отримання адміністративних послуг;

- виконавчі органи розміщені в різних приміщеннях;

- у більшості виконавчих органів існують обмежені дні та години прийому;

- необхідність звернення до декількох виконавчих органів для вирішення питань, які передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги; як наслідок, необхідно пройти значну кількість погоджувальних дій з боку значної кількості виконавчих органів, що збільшує тривалість отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних, не пов'язаних між собою, та, як наслідок, необхідність збору замовником підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії виконавчих органів міської ради щодо надання адміністративних послуг;

- недостатній рівень комунікації як всередині муніципалітету, так і з оточенням;

- строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;

- часті зміни порядку отримання адміністративних послуг;

- відсутність моніторингу реалізації виконавчими органами функцій у сфері надання адміністративних послуг;

- ставлення до замовника як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;

- неналежне виконання вимог законодавства: вимоги щодо подання документів, не передбачених законодавством; порушення строків надання окремих видів адміністративних послуг.

Отже, в місті потребує вирішення проблема відкритості, гласності та публічності виконавчих органів Луцької міської ради, що є одним із ключових напрямів процесу стабілізації відносин між владою та громадою та формування ефективного механізму взаємодії між ними.

3. Мета Програми

Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг замовникам; постійне поліпшення якості їх обслуговування; надання інформаційно-консультаційних послуг; координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста, щодо надання адміністративних послуг.

4. Основні завдання Програми створення Центру надання адміністративних послуг

4.1. Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг виконавчими органами міської ради, підприємствами, що належать до комунальної власності міста Луцька, через створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

4.2. Забезпечення принципу "єдиного вікна" при обслуговуванні замовників, які звертаються за адміністративними послугами, шляхом прозорого та ефективного надання адміністративних послуг.

4.3. Оптимізація процесів управління у виконавчих органах Луцької міської ради - шляхом підвищення кваліфікації та професіоналізму працівників виконавчих органів Луцької міської ради.

4.4. Прийняття звернень, документів, їх ідентифікація та видача результату послуги (якщо послуга надається безпосередньо в Центрі надання адміністративних послуг) або прийняття звернень, документів, забезпечення їх передачі працівникам виконавчих органів, що забезпечують надання відповідних послуг поза ЦНАП.

4.5. Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.

4.6. Координація роботи працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста, які забезпечують надання послуг.

4.7. Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.

4.8. Організація зворотного зв'язку системи "влада - громада" для задоволення потреб замовників і підвищення довіри до роботи виконавчих органів міської ради та підприємств, що належать до комунальної власності міста.

4.9. Виконання очікувань територіальної громади на зміну ролі, функцій та методів діяльності виконавчих органів Луцької міської ради.

4.10. Вивчення задоволеності замовників результатами отриманих послуг та підвищення якості їх надання на підставі отриманих даних.

4.11. Здійснення моніторингу наданих послуг.

4.12. Створення передумов для попередження корупції у виконавчих органах Луцької міської ради - через запровадження єдиної комп'ютерної бази.

5. Цільова група

5.1. Територіальна громада міста Луцька, яка є безпосереднім замовником послуг.

5.2. Працівники виконавчих органів Луцької міської ради, які знаходяться на службі у територіальної громади.

6. Принципи реалізації Програми

6.1. Принцип орієнтації на замовника - формування ефективної системи взаємодії працівників ЦНАП із замовниками.

6.2. Принцип поінформованості замовників - забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення замовників.

6.3. Принцип зацікавленості виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної адміністративної послуги.

6.4. Принцип найменшої дії - максимальне спрощення технології надання адміністративних послуг (мінімально можливі втрати трудових, матеріальних, часових тощо ресурсів).

6.5. Забезпечення гнучкості в наданні адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб замовників.

6.6. Встановлення зворотного зв'язку з замовниками.

7. Просторове розміщення Центру надання адміністративних послуг та функціональне забезпечення

7.1. Приміщення ЦНАП передбачає наявність таких функціональних секторів:

- консультаційний сектор;

- інформаційний сектор (місце для заповнення формулярів та очікування);

- фронт-офіс (обслуговування замовників);

- бек-офіс (опрацювання заяв та документів, їх ідентифікація, підготовка результатів послуги).

7.2. Консультаційний сектор.

Консультаційний сектор розміщується при вході в приміщення ЦНАП.

Діяльність консультаційного сектору забезпечує інформатор (працівник відділу звернень громадян чи загального відділу або інші працівники виконавчих органів міської ради, які залучені до роботи в Центрі надання адміністративних послуг, визначені його керівником).

Функціями інформатора є:

- консультування щодо діяльності ЦНАП;

- з'ясування причини звернення замовника та надання йому консультацій щодо подальших дій для отримання послуги;

- надання заявнику інформаційних карт послуг та необхідних формулярів;

- направлення до профільного працівника фронт-офісу;

- надання можливості заявнику звернутися за отриманням послуги через Інформаційний термінал.

7.3. Інформаційний сектор.

Інформаційний сектор розміщується в холі ЦНАП.

В цьому секторі розміщується така інформація:

- реєстр послуг, що надаються виконавчими органами міської ради;

- інформаційні карти надання послуг;

- формуляри для заповнення та типові зразки заповнення;

- схема розташування профільних робочих місць працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста, які залучені до роботи в Центрі надання адміністративних послуг;

- перелік виконавчих органів міської ради та підприємств, що належать до комунальної власності міста, поштові та електронні адреси, прізвища, ім'я, по-батькові керівників;

- основні принципи організації прийому замовників;

- графік прийому громадян керівництвом міської ради та керівниками виконавчих органів міської ради;

- номери телефонів, за якими можна отримати консультацію чи записатися на прийом до керівника;

- місця розташування пунктів обслуговування замовників;

- довідкові матеріали про виконавчі органи міської ради та підприємства, що належать до комунальної власності міста;

- довідково-інформаційні, туристичні матеріали про місто.

Всі інформаційно-довідкові матеріали розміщуються в доступному для самостійного ознайомлення та добре освітленому місці.

7.4. Фронт-офіс

Роботу фронт-офісу забезпечують представники виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста, згідно з додатком 1.

Працівники фронт-офісу здійснюють:

- безпосереднє спілкування з замовником шляхом надання фахових консультацій щодо одержання послуг;

- видачу інформаційних карт, формулярів звернень, надання допомоги при їх заповненні;

- прийняття звернення і пакетів документів, перевірку на відповідність вимогам законодавства, наявності повного комплекту документів, необхідних для розгляду питання;

- формування справи по кожному зверненню у паперовому вигляді;

- надання послуги, якщо така послуга надається безпосередньо в ЦНАП;

- передачу справи працівникам виконавчого органу, якщо послуга надається виконавчим органом за місцем розташування;

- видача замовнику результату послуги після його отримання від відповідального працівника виконавчого органу.

7.5. Бек-офіс

Роботу бек-офісу забезпечують представники виконавчих органів міської ради, що забезпечують надання послуг, працівники відділу звернень громадян та загального відділу, які здійснюють:

- ідентифікацію звернення (фізичної та юридичної особи) та пакету документів, що додаються до неї у комп'ютерній базі даних;

- формування електронного реєстру звернень, сканування документів та формування справ;

- передачу справ на розгляд міському голові, його заступникам відповідно до розподілу обов'язків або до виконавчих органів міської ради - безпосередніх надавачів послуг, відповідно до делегованих повноважень;

- контроль за своєчасністю розгляду звернень працівниками виконавчих органів міської ради;

- організаційне та інформаційне забезпечення, здійснення додаткових заходів, необхідних для своєчасного та належного розгляду звернень;

- відправку результату послуги замовнику;

- опрацювання пошти, в тому числі електронної;

- надання телефонних консультацій одержувачам послуг.

7.6. Робочі місця працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста, які залучені до роботи в Центрі надання адміністративних послуг, обладнуються комп'ютером, під'єднаним до єдиної комп'ютерної мережі, телефоном, необхідним канцелярським приладдям. Всі робочі місця нумеруються. Номер має бути помітним для замовника.

Конфіденційність розмови досягається стилізованою шумозахисною перегородкою (висотою орієнтовно 1,5 м), яка повинна забезпечити конфіденційність співбесіди. Відстань між спеціалістом та замовником має бути психологічно комфортною (близько 1,2 м).

Для кожного робочого місця затверджується відповідний опис робочого місця, у якому зазначаються функції, порядок роботи, права та обов'язки працівника.

Опис робочого місця може затверджуватися для груп працівників (відповідно до функціональних секторів ЦНАП).

Закріплення працівників ЦНАП за робочими місцями здійснюється керівником ЦНАП.

8. Організація діяльності Центру надання адміністративних послуг

8.1. Забезпечують роботу ЦНАП працівники виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста.

8.2. Координує роботу ЦНАП заступник міського голови, керуючий справами виконкому.

8.3. Керує роботою ЦНАП керівник виконавчого органу, на якого покладаються обов'язки керівника ЦНАП.

Працівники виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста, здійснюють діяльність в Центрі відповідно до графіка роботи, що затверджується розпорядженням міського голови, та відповідно до описів робочих місць. В описі робочого місця фіксуються права та обов'язки, вимоги, порядок роботи і т.д. не конкретної посади, як у випадку з посадовою інструкцією фахівця, а саме обов'язки працівника на конкретному робочому місці в ЦНАП. У випадку відсутності конкретного співробітника його заміщає інший працівник, який діє відповідно до опису робочого місця.

Порядок роботи працівників ЦНАП визначається регламентом роботи.

Надання адміністративних послуг для замовників здійснюються на безоплатній основі, крім надання тих послуг, які відповідно до чинного законодавства надаються на платній основі.

Адміністративні послуги надаються відповідно до інформаційних карт, які затверджуються керівництвом міської ради.

9. Інформаційне забезпечення Центру надання адміністративних послуг

У Центрі розміщується та є загальнодоступною така інформація:

9.1. Реєстр адміністративних послуг.

9.2. Інформаційні карти в розрізі адміністративних послуг.

9.3. Прізвища, імена, по батькові керівників міської ради, години прийому.

9.4. Прізвища, імена, по батькові працівників ЦНАП, номери телефонів та години прийому.

9.5. Графік роботи представників виконавчих органів.

9.6. Формуляри заяв, зразки їх заповнення.

9.7. Інша інформація, необхідна для забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

В ЦНАП встановлюється електронне табло для керування чергою. Здійснюється відео та звукозапис.

10. Фінансування Програми створення Центру надання адміністративних послуг

Фінансування створення і поточної діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів інших бюджетів та за рахунок грантів (додатки 2, 3).

Виконавчий комітет міської ради може укладати договори на надання супутніх послуг на платній основі (нотаріуса, розміщення банківського відділення, банкомату, копіювального апарату тощо). Кошти, які сплачуються суб'єктами надання таких послуг, використовуються для покриття поточних витрат Центру.

11. Заходи для реалізації Програми створення Центру надання адміністративних послуг

Заходи для реалізації Програми створення Центру надання адміністративних послуг наведені в додатку 4.

12. Очікувані результати

12.1. Для замовників:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур до бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру.

12.2. Для працівників виконавчих органів міської ради, які причетні до надання адміністративних послуг:

- зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів;

- впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;

- покращення стану виконавської дисципліни;

- уникнення дублювання дій, пов'язаних з введенням аналогічної інформації на різних етапах роботи з аналогічними документами;

- створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів інформації;

- підвищення ефективності роботи працівників шляхом зменшення кількості однотипних рутинних операцій та зосередження уваги на підвищенні якості обслуговування замовників.

12.3. Для керівництва міської ради:

- підвищення прозорості та керованості діяльністю виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності міста у сфері надання адміністративних послуг;

- оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов'язаною з наданням адміністративних послуг.

13. Термін реалізації Програми

II півріччя 2011 та I півріччя 2012 років.

 

Секретар ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до Програми створення ЦНАП

Перелік
виконавчих органів міської ради, підприємств, що належать до комунальної власності, працівники яких будуть залучені до роботи в Центрі надання адміністративних послуг

1. Управління містобудування та архітектури.

2. Управління земельних ресурсів.

3. Управління економіки.

4. Управління розвитку підприємництва та реклами.

5. Департамент житлово-комунального господарства.

6. Відділ реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства.

7. Відділ у справах сім'ї та молоді.

8. Відділ управління майном міської комунальної власності.

9. Служба у справах дітей.

10. Дозвільний центр.

11. Відділ державної реєстрації суб'єктів господарювання.

12. Відділ звернень громадян.

13. Загальний відділ.

14. КП "Луцькмістобуд".

15. Управління Держкомзему у місті Луцьку Волинської області.

Департамент соціальної політики забезпечує надання соціальних послуг замовникам за адресою: проспект Волі, 4-а.

 

Додаток 2
до Програми створення ЦНАП

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку

млн. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

II півріччя 2011 року

I півріччя 2012 року

II півріччя 2012 року

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет

-

5,054

1

6,054

Кошти інших бюджетів

-

-

0,706

0,706

Залучені кошти

-

-

-

-

Всього

 

 

 

6,76

 

Додаток 3
до Програми створення ЦНАП

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн. гривень,
у тому числі:

Очікуваний результат

1

Створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку

Розробка проектно-кошторисної документації

Жовтень 2011

Казмірук Ю. Й.
Маруняк А. Я.
Карабан Л. В.

Міський бюджет

0,25

Створення ЦНАП, забезпечення надання якісних послуг замовникам

Визначення підрядника з виконання будівельно-
монтажниїх робіт

Жовтень 2011

Карабан Л. В.

 

-

Проведення реконструкції приміщення

I півріччя 2011

Підрядник

Міський бюджет

4,8

Благоустрій прибудинкової території

I півріччя 2011

Підрядник

Міський бюджет

0,7

Здача об'єкта в експлуатацію

Липень 2011

Підрядник

 

-

Розробити схему розташування робочих місць в ЦНАП

Вересень - жовтень 2011

Карп'як Л. В.
Казмірук Ю. Й.
Маруняк А. Я.

 

-

2.

Організаційно-
кадрове забезпечення

Визначити перелік виконавчих органів (працівників), що надаватимуть послуги в ЦНАП на постійній основі

Вересень 2011

Вербич Ю. Г.
Карп'як Л. В.

 

-

Внести зміни до посадових інструкцій відповідальних працівників

Грудень 2011

Гудима В. М.
Керівники виконавчих органів міської ради

 

-

Розробити службовий розпорядок дня для працівників ЦНАП

Грудень 2011

Гудима В. М.
Карп'як Л. В.

 

-

Підготувати інструкції з обслуговування замовників

Жовтень 2011

Гудима В. М.
Карп'як Л. В.

 

-

Забезпечити проведення навчання для працівників Центру спільно з фахівцями ЦНАП політико-правових реформ та Центром дослідження місцевого самоврядування

Січень 2012

Гудима В. М.
Карп'як Л. В.

 

-

Підвищувати кваліфікацію працівників ЦНАП

ІІ рази на рік

Вербич Ю. Г.
Гудима В. М.

 

-

3.

Інформаційне забезпечення

Організувати проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо мети створення ЦНАП

2011 - 2012

Балюк З. В.

 

-

Провести опитування громадян, представників бізнесу з метою визначення очікувань замовників від створення ЦНАП

Грудень 2011

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.

 

-

Виготовлення інформаційних стендів, вивісок, покажчиків, ідентифікаторів

Червень 2012

Давидов І. В.

Міський бюджет

0,009

Виготовлення інформаційних буклетів, проспектів щодо популяризації надання послуг

Травень 2011

Закрижевська З. В.
Балюк З. В.

Міський бюджет

0,001

Розробити бліц-опитувальник замовників послуг, розмістити його на сайті міської ради

Січень 2012

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.
Осокін Д. В.

 

-

Забезпечити роботу телефонної консультаційної лінії щодо надання послуг ЦНАП

Постійно

Карп'як Л. В.
Осокін Д. А.

 

-

Забезпечити проведення опитування громадян рівнем наданих послуг ЦНАП

Грудень 2012

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.

 

-

4.

Методичне забезпечення

Підготовка реєстру адміністративних та неадміністривних послуг.
Розробка інформаційних та технологічних карток

Грудень 2011

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.
Керівники виконавчих органів міської ради

 

-

Описати робочі процеси

Листопад 2011

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.
Керівники виконавчих органів міської ради

 

-

Розробити Порядок роботи зі зверненнями громадян у ЦНАП

Лютий 2012

Карп'як Л. В.
Бортнік Н. С.

 

-

Розробити схему документообігу між працівниками ЦНАП та працівниками виконавчих органів міської ради

Лютий 2012

Карп'як Л. В.
Борнтнік Н. С.
Хмель Н. М.

 

-

5.

Матеріально-
технічне

Забезпечити надання копіювальних послуг в ЦНАП

Постійно

Давидов І. В.

 

-

Забезпечити придбання та впровадження автоматизованих систем

Березень 2012

Осокін Д. А.

 

1

Забезпечення розміщення відділення банку та відповідного банкомату

До відкриття ЦНАП

Вербич Ю. Г.
Давидов Д. А.

 

-

Забезпечення розміщення кавомату, кулеру у приміщенні

До відкриття ЦНАП

Вербич Ю. Г.
Давидов Д. А.

 

-

Забезпечення канцелярськими та господарськими матеріалами

Постійно

Давидов І. В.

 

 

7.

Програмно-
комп'ютерне забезпечення

Створення єдиної локальної мережі та налагодження інформаційних технологій в ЦНАП

По мірі фінансування

Осокін Д. А.

 

 

Створення автоматизованої інформаційної

системи "Електронна черга"

По мірі фінансування

Осокін Д. А.

 

 

Створення єдиної структурованої системи

По мірі фінансування

Осокін Д. А.

 

 

Придбання серверної

По мірі фінансування

Осокін Д. А.

 

 

Створення автоматизованих робочих місць

По мірі фінансування

Осокін Д. А.

 

 

Придбання програмного продукту

По мірі фінансування

Осокін Д. А.

 

 

 

Додаток 4
до Програми створення ЦНАП

План
заходів для створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Луцьку

N
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка

1

2

3

4

5

1.

Провести засідання робочої групи та визначити основні завдання на 2011 - 2012 роки

Серпень 2011

Вербич Ю. Г.

 

2.

Розробити поетапну Програму створення ЦНАП та подати її на розгляд:

 

Вербич Ю. Г.
Карп'як Л. В.

 

- виконавчого комітету міської ради;

Серпень 2011

- міської ради

Вересень 2011

3.

Визначити перелік виконавчих органів міської ради, що надаватимуть послуги в ЦНАП на постійній основі

Вересень 2011

Вербич Ю. Г.
Карп'як Л. В.

 

4.

Провести моніторинг кількості наданих послуг виконавчими органами міської ради, на підставі якого визначити штатну чисельність працівників ЦНАП

Серпень 2011

Члени робочої групи

 

5.

Визначити перелік місцевих та регіональних дозвільних органів, які будуть залучені до роботи ЦНАП

Вересень 2011

Соломко Ю. І.

 

6.

Визначити приміщення для створення ЦНАП

Серпень 2011

Вербич Ю. Г
Яковлев Т. В.

 

7.

Розробити передпроектну пропозицію на реконструкцію нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 під адміністративне приміщення

Серпень 2011

Казмірук Ю. Й.
Маруняк А. Я.

 

8.

Визначити замовника реконструкції нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 для ЦНАП

Серпень 2011

Вербич Ю. Г.

 

9.

Підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на реконструкцію нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 під адміністративне приміщення для ЦНАП

Серпень 2011

Карабан Л. В.

 

10.

Зібрати вихідні дані на проектування реконструкції нежитлового приміщення на вул. Лесі Українки, 35 для ЦНАП

До 10 жовтня 2011

Карабан Л. В.

 

11.

Скласти попередній перелік витрат, необхідних для створення ЦНАП

Вересень 2011

Члени робочої групи

 

12.

Передбачити кошти в бюджеті міста на 2012 рік на створення та функціонування ЦНАП і забезпечити фінансування

Жовтень 2011

Єлова Л. А.
Горай С. Г.

 

13.

Розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення Будинку побуту для створення ЦНАП

До 30 листопада 2011

Казмірук Ю. Й.
Маруняк А. Я.

 

14.

Провести реконструкцію приміщення під потреби ЦНАП

До 30 березня 2012

Маруняк А. Я.
Карабан Л. В.
Єлова Л. А.

 

15.

Розробити схему розташування робочих місць в ЦНАП

Вересень 2011

Казмірук Ю. Й.
Маруняк А. Я.

 

16.

Визначити відповідальних працівників, які будуть надавати послуги в ЦНАП

Листопад 2011

Вербич Ю. Г.
Гудима В. М.

 

17.

Внести зміни до посадових інструкцій відповідальних працівників

Грудень 2011

Гудима В. М.
Керівники виконавчих органів міської ради

 

18.

Провести інвентаризацію адміністративних послуг на предмет відповідності чинному законодавству

Вересень 2011

Закрижевська О. В.
Карп'як Л. В.
Діброва Н. М.

 

19.

Затвердити нову версію Реєстру послуг

Грудень 2011

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.

 

20.

Затвердити нову версію інформаційних та технологічних карт

Грудень 2011

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.
Керівники виконавчих органів міської ради

 

21.

Підготувати інструкції з обслуговування замовників

Жовтень 2011

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.

 

22.

Розробити правила телефонного спілкування з замовником та забезпечити їх дотримання

Листопад 2011

Гудима В. М.
Карп'як Л. В.

 

23.

З метою залучення коштів Європейського Союзу на створення ЦНАП підготувати проект та подати на конкурс проектів в Міжнародний фонд "Відродження"

Серпень 2011

Верзун П. Ю.
Ленартович Т. П.
Члени робочої групи

 

24.

З метою залучення коштів Європейського Союзу на створення Центру підготувати проект та подати на конкурс проектів у рамках Програми транскордонного співробітництва "Польща - Білорусь - Україна"

Вересень 2011

Ленартович Т. П.
Осокін Д. А.
Карп'як Л. В.
Соломко Ю. І
Маруняк А. Я.
Карабан Л. В.
Верзун П. Ю.

 

25.

Забезпечити проведення навчання для працівників Центру спільно з фахівцями ЦНАП політико-правових реформ та Центром дослідження місцевого самоврядування

Січень 2012

Вербич Ю. Г.
Гудима В. М.

 

26.

Отримання консультацій від фахівців ЦНАП політико-правових реформ, Центру дослідження місцевого самоврядування та Німецького Товариства технічної співпраці (ГТЦ)

Постійно

Члени робочої групи

 

27.

Підвищувати кваліфікацію працівників ЦНАП

ІІ рази на рік

Гудима В. М.

 

28.

Провести щорічну оцінку персоналу ЦНАП

Грудень 2012

Гудима В. М.

 

29.

Розробити службовий розпорядок дня для працівників ЦНАП

Лютий 2012

Члени робочої групи

 

30.

Розробити Порядок роботи зі зверненнями замовників у ЦНАП, виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах міста

Січень - лютий 2012

Карп'як Л. В.
Бортнік Н. С.

 

31.

Розробити схему документообігу між працівниками ЦНАП та працівниками виконавчих органів міської ради.

Січень - лютий 2012

Карп'як Л. В.
Бортнік Н. С.
Осокін Д. А.

 

32.

Описати робочі процеси

Листопад 2011

Керівники виконавчих органів міської ради

 

33.

Провести опитування громадян, представників бізнесу, державних установ, громадських організацій та ЗМІ з метою визначення очікувань замовників від створення ЦНАП

Грудень 2011

Члени робочої групи
Карп'як Л. В.
Осокін Д. А.
Соломко Ю. І.

 

34.

Виготовлення інформаційних стендів, вивісок, покажчиків

До 30 березня 2012

Давидов І. В.
Горай С. Г.

 

35.

Виготовлення інформаційних буклетів, проспектів щодо популяризації надання послуг

До 30 березня 2012

Верзун П. Ю.
Закрижевська О. В
Балюк З. В.

 

36.

Організувати проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо діяльності Центру

Протягом 2012 року

Балюк З. В.
Закрижевська О. В.

 

37.

Забезпечити роботу телефонної консультаційної лінії щодо надання послуг в ЦНАП

Постійно

Осокін Д. А.
Карп'як Л. В.

 

38.

Розробити бліц-опитувальник замовників послуг, розмістити його на сайті міської ради

Січень 2012

Карп'як Л. В.
Закрижевська О. В.
Осокін Д. А.

 

39.

Забезпечити проведення опитування громадян рівнем наданих послуг ЦНАП

Протягом 2012 року

Карп'як Л. В.

 

40.

Забезпечити надання копіювальних послуг в ЦНАП

 

Постійно

Давидов І. В.

 

41.

Створення єдиної локальної мережі та налагодження інформаційних технологій в ЦНАП

До 30 березня 2012

Осокін Д. А.

 

42.

Розробити (придбати) та впровадити програмне забезпечення робочих місць працівників ЦНАП

До 1 травня 2012

Осокін Д. А.
Давидов І. В.

 

43.

Забезпечити керування електронною чергою в ЦНАП шляхом встановлення електронного табло та розміщення Інфоматів

До 1 липня 2012

Осокін Д. А.
Давидов І. В.

 

44.

Забезпечити відеозапис та звукозапис розмов (в тому числі і телефонних) із замовниками

До відкриття ЦНАП

Осокін Д. А.
Давидов І. В.

 

45.

Формування сучасних засобів взаємодії між міською радою та замовниками шляхом реагування на запити громадян, що надходять через мережу Інтернет, Інформаційні термінали, електронну скриньку

Липень 2012

Карп'як Л. В.
Осокін Д. А.

 

46.

Забезпечити придбання та впровадження автоматизованих систем

Травень 2012

Вербич Ю. Г.
Осокін Д. А.
Горай С. Г.

 

47.

Забезпечення розміщення відділення банку та відповідного банкомату в приміщенні ЦНАП

До відкриття ЦНАП

Вербич Ю. Г.
Давидов І. В.

 

48.

Забезпечення розміщення кавомату у приміщенні ЦНАП

До відкриття ЦНАП

Вербич Ю. Г.
Давидов І. В.

 

49.

Створення автоматизованих інформаційних
систем "Контакт-центр", "Електронна черга", "Система надання послуг бізнесу"

По мірі фінансування

Осокін Д. А.
Члени робочої групи

 

50.

Технічне впровадження програмного забезпечення ЦНАП, систем "Управління житлово-комунальним господарством міста", "Муніципальна геоінформаційна система"

По мірі фінансування

Осокін Д. А.
Члени робочої групи

 

51.

Створення Контакт-центру в структурі ЦНАП на базі групи оперативного реагування "15-80"

 

Протягом 2012

Члени робочої групи

 

52.

Забезпечити надання послуг сектором у справах громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області

Протягом 2013 року

Вербич Ю. Г.
Крохмаль Р. В.
Стецюк А. В.

 

53.

Забезпечити надання послуг відділом реєстрації актів цивільного стану Луцького міського управління юстиції Волинської області

Протягом 2013 року

Вербич Ю. Г.
Кухарик В. І.

 

 

Секретар ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали