ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ята сесія

РІШЕННЯ

від 30.03.2011 р. N 5

Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони м. Хмельницького на 2011 - 2015 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони м. Хмельницького та керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про пожежну безпеку", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони м. Хмельницького на 2011 - 2015 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Міський голова

С. Мельник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Хмельницької міської ради
30.03.2011 N 5


ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м. Хмельницькому на 2011 - 2015 роки

1. Загальна частина

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів міста Хмельницького полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання нашого міста стають усе гострішими.

Щодня в місті в середньому виникає 1 пожежа, внаслідок якої отримує травми 1 особа, вогнем пошкоджується 1 будівля, 0,2 одиниці техніки, збитки становлять 5,5 тис. гривень.

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів.

Обмежене фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня протипожежного захисту шкіл, лікарень, об'єктів культури, соціального захисту, призвело до того, що на сьогоднішній день вони не забезпечені елементарними системами протипожежного захисту. В місті термін експлуатації пожежної та рятувальної техніки в основному перевищує 15 - 20 років. До того ж статистика свідчить, що навантаження на техніку щороку збільшується.

Проблемним залишається стан забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості.

У місті налічується 17 будинків підвищеної поверховості, з них - 14 житлових, 2 - адміністративних і 1 готель. Більшість з них знаходиться у незадовільному пожежному стані. Як наслідок за останні 7 років на згаданих об'єктах виникло 3 пожежі. І тільки завдяки своєчасним і рішучим діям підрозділів пожежної охорони не мали трагічних наслідків.

Крім цього, для захисту будинків підвищеної поверховості від пожеж, під час їх проектування та будівництва передбачається здійснення комплексу протипожежних заходів щодо встановлення систем протипожежної автоматики, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу.

Однак, на сьогоднішній день системи протипожежного захисту зазначених будинків характеризуються високим ступенем зношеності і не гарантують надійної роботи за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації. Така проблема потребує постійного залучення коштів на їх технічне обслуговування.

Гасіння та ліквідація пожеж на таких об'єктах ускладнюється через несправність систем димовидалення з поверхових коридорів, підпору повітря в ліфтові шахти, розкомплектованість систем внутрішнього протипожежного водогону, несправність автоматичної пожежної сигналізації.

При такому стані справ щодо забезпечення пожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості викликає занепокоєння безпека людей, які перебувають у них, та складність виконання пожежно-рятувальних робіт.

Проблемою також є забезпечення міста системами протипожежного водопостачання.

Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання у місті та на об'єктах призводить до того, що значна кількість пожеж (понад 25 %) ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання, все більше загострюються.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру.

Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню системи профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази.

У зв'язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких розроблена ця Програма, з урахуванням пропозицій зацікавлених органів місцевого самоврядування.

2. Мета Програми

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки в м. Хмельницькому та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Метою Програми є:

2.1. забезпечення захисту життя та здоров'я населення та навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;

2.2. посилення пожежної безпеки в м. Хмельницькому, поліпшення матеріально-технічного стану пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;

2.3. створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів пожежної охорони м. Хмельницького, розроблення нормативно-правового, інженерно-технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж;

2.4. приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах в місті, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил.

3. Шляхи і способи розв'язання проблем

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки, гарантованому захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж та їх наслідків, впровадження організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної безпеки органів влади всіх рівнів, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної баз, що дасть змогу суттєво зменшити в державі кількість пожеж та надзвичайних ситуацій.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтовують вибір оптимального варіанту розв'язання проблеми, враховують переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість:

3.1. розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

3.2. здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв'язання проблем, пов'язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм та правил систем протипожежного водопостачання в місті та на об'єктах, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості.

3.3. Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки об'єктів міста необхідно врегулювати питання щодо:

3.3.1. утворення та розвитку єдиної системи забезпечення пожежної безпеки як однієї із складових національної безпеки;

3.3.2. об'єднання можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі громадських);

3.3.3. забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів міста для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

3.3.4. розроблення організаційно-правових заходів діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки;

3.3.5. удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення пожежної безпеки;

3.3.6. ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту міста та оперативного реагування на стан з пожежами;

3.3.7. сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження котів для розвитку матеріально-технічної бази підрозділів пожежної охорони.

4. Завдання і заходи

Завдання і заходи сформовані відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог і наведені у додатку до Програми.

5. Варіанти оцінки ефективності Програми

Для оцінки соціально-економічної ефективності Програми пропонуються два варіанти.

Варіант оцінки економічної ефективності виключає з розрахунків будь-які втрати, які не відображаються у фінансовій звітності, тобто еколого-економічний, соціальний та збитки, які не оцінюються.

Економічний ефект визначається як різниця між бюджетними витратами на ліквідацію наслідків пожежі за деякий проміжок часу (які за прогнозами можуть мати місце) та затратами на виконання Програми.

За оцінкою, проведеною фахівцями пожежної безпеки, невжиття термінових заходів до поліпшення стану протипожежного захисту об'єктів призведе до прямих матеріальних збитків від пожеж за період 2011 - 2015 років у сумі понад 130,5 млн. гривень.

Результат обчислення суми збитків (Z) (30370840 гривень) з витратами на виконання заходів Програми (C) (20,3 млн. гривень) свідчать про ефективність Програми.

Для оцінки економічного збитку, який може бути завданий внаслідок пожеж, враховується не тільки та його частина, яка припадає на частку міського бюджету, а й втрати окремих підприємств та організацій, а також фізичних осіб.

Економічні результати (R), досягнуті завдяки здійсненню заходів Програми, можуть бути оцінені як різниця між можливими збитками від пожеж без виконання Програми та можливими збитками, якщо Програму буде виконано.

Як уже зазначалося, прямі матеріальні збитки від пожеж за період 2011 - 2015 років можуть досягти понад 130,5 млн. гривень. З урахуванням побічних збитків ця сума становитиме понад 443,8 млн. гривень.

За оцінкою, проведеною фахівцями пожежної безпеки, у разі здійснення заходів Програми та стабілізації ситуації з пожежами в місті економічні збитки від пожеж можуть бути зменшені на 35 % та становитимуть приблизно 155,2 млн. гривень.

Економічні результати (R), досягнуті завдяки здійсненню заходів Програми, становитимуть:

R = Z1 - Z2 = 443,8 - 155,2 = 288,6 млн. грн.

Економічний ефект здійснення протипожежних заходів (P), передбачений Програмою як різниця між економічними результатами (R), досягнутими завдяки здійсненню зазначених заходів, і витратами на них (C), становитиме:

P = R - C = 288,6 - 78,4 = 210,2 млн. грн.

Таким чином, економічний ефект від здійснення протипожежних заходів, передбачених Програмою, може становити понад 210,2 млн. гривень.

У результаті здійснення заходів планується досягти практичного покращення протипожежного забезпечення міста.

6. Очікувані результати ефективності Програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та міста, насамперед розташованих вздовж транспортної інфраструктури та прилеглої території, задіяних під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року N 357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро 2012 року з футболу" (Постанова N 357), є:

6.1. зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

6.2. забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо, розташованих уздовж міської транспортної інфраструктури та прилеглої території, задіяних під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

6.3. зменшення на об'єктах та в місті кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

6.4. своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

6.5. мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у місті;

6.6. своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей є верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості;

6.7. наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

6.8. забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

6.9. Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту, передбачених Програмою, який визначає її ефективність, є сума таких величин:

6.9.1. різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайної ситуації);

6.9.2. прямі та непрямі недопущені збитки від потенційних порушень норм, спрямованих на забезпечення життя та здоров'я людей, нормальних умов в їх життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

7. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і міського бюджету, а також інших передбачених законом джерел.

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, наведено в додатку до Програми.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час формування проекту Державного бюджету України, обласного бюджету Хмельницької області, міського бюджету на відповідні роки у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Начальник міського управління
управління МНС України
у Хмельницькій області

П. Сибіга

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали