ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Десята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 09.02.2012 р. N 288

Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки

З метою комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, національних надбань і довкілля від пожеж та їх наслідків, вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки об'єктів міста, зміцнення технічної і ресурсної бази, відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та на підставі пункту 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
09.02.2012 N 288


ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 04.05.2011 N 164 "Про проект обласної Програми забезпечення пожежної безпеки на 2011 - 2015 роки".
Доручення міського голови від 18.11.2011 р. N 184/Д Про підготовку проекту Програми забезпечення пожежної безпеки в місті Житомирі на 2012 - 2016 роки

3.

Розробник Програми

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Міськвиконком; Житомирський міській відділ Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.

5.

Учасники Програми

Житомирський міській відділ Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Житомирській області, міськвиконком

6.

Термін реалізації програми

2012 - 2016 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Кошти місцевого бюджету, кошти житлових організацій та інші не заборонені законодавством кошти

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, усього

Виходячи з фінансових можливостей


Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом розроблення і виконання Програми

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів та міста полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

У цілому з 2005 по 2010 рік в місті зареєстровано 1615 пожеж, внаслідок яких загинуло 37 осіб та 35 травмовано.

За зазначений період від пожеж завдано збитків у сумі понад 69 млн. гривень, а загальні економічні витрати становлять більш як 90 млн. гривень.

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів та міста.

Обмежене фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня протипожежного захисту міста, призвело до того, що підрозділи МНС на 15 відсотків не укомплектовані спеціальними пожежними автомобілями. Понад 60 відсотків наявної пожежної техніки вичерпало свій моторесурс і за строками використання підлягають списанню. Недостатність коштів не дає змоги ЖМВ У МНС України в Житомирській області позитивно вирішувати питання щодо розроблення і придбання сучасних зразків пожежної техніки, обладнання, засобів зв'язку та індивідуального захисту особового складу.

Проблемою залишається стан забезпечення протипожежного захисту будівників підвищеної поверховості та висотних будинків.

На сьогодні в місті нараховується 18 будинків підвищеної поверховості, в яких мешкає понад 6 тис. осіб. Для захисту таких будинків від пожеж під час їх проектування та будівництва передбачається здійснювати комплекс протипожежних заходів щодо встановлення систем протипожежної автоматики, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу.

Проте на даний час існуючі системи протипожежного захисту зазначених будинків характеризуються високим ступенем зношеності і не гарантують надійної роботи за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації. Така проблема потребує постійного залучення коштів на їх технічне обслуговування.

Для розв'язання назрілої проблеми міським управлінням разом з управлінням здійснювалися відповідні організаційні заходи.

Так, управлінням МНС в області та облдержадміністрацією було проведено спільну колегію з питань протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 р. "Про стан техногенної і природної безпеки в Україні", введеного в дію Указом Президента України від 4 лютого 2003 р. N 76 (76/2003).

Однак, незважаючи на здійснені заходи, протипожежний стан зазначених об'єктів з року в рік погіршується. Кошти для відновлення і ремонту систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків обласними і міськими держадміністраціями не виділяються, системи не можуть функціонувати.

Протягом тривалого часу не здійснюються заходи щодо відновлення функціонування та технічного обслуговування зазначених систем, внаслідок чого технічне обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту на сьогодні не здійснюється у 15 будинках. Понад 80 відсотків пожежних кранів систем внутрішнього протипожежного водопостачання будинків підвищеної поверховості та висотних будинків не укомплектовано необхідним протипожежним інвентарем.

Зазначені порушення призводять до несвоєчасного виявлення пожеж, стрімкого поширення вогню та задимлення шляхів евакуації, що значно ускладнює, а іноді унеможливлює їх гасіння та рятування людей.

Проблемою також є забезпечення міста системами протипожежного водопостачання.

Так, з 1110 пожежних гідрантів - 375 (34 %) залишаються несправними. З 181 пожежних водойм - 27 (15 %) непристосовані для забору води пожежною технікою.

Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання призводить до того, що значна кількість пожеж (понад 25 відсотків) ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання, міста, все більше загострюються.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру. Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню системи профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази пожежної охорони.

У зв'язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких розроблена ця Програма.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом:

Низький рівень забезпеченості пожежної безпеки в місті зумовлений:

прорахунками в організації місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування роботи із забезпечення належного рівня пожежної безпеки;

недосконалістю та застарілістю законодавчого і нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки, що призвело до розбалансування системи управління станом пожежної безпеки;

зношеністю основних виробничих фондів підприємств, установ та організацій, що є реальною загрозою виникнення пожеж, масштаби яких можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища і національної безпеки, а також завдати значних матеріальних збитків місту;

недостатністю фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів та міста, а також низьким рівнем матеріально-технічного оснащення підрозділів державної, місцевої та добровільної пожежної охорони;

відсутністю нормативної кількості пожежних депо згідно з генеральними планами розвитку міста відповідно до вимог ДБН 360-92**;

великою кількістю несправних джерел протипожежного водопостачання на об'єктах та у місті або їх відсутністю;

високим ступенем зношеності автоматичних систем протипожежного захисту, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу будинків підвищеної поверховості;

відсутністю у підрозділах пожежної охорони нормативної кількості спеціальних пожежних автомобілів (автодрабин, автопідйомників, автомобілів з насосами високого тиску) та пожежно-технічного обладнання;

недостатністю штатної чисельності підрозділів пожежної охорони, зокрема внаслідок заміщення посад особами, які не мають спеціальної освіти у сфері пожежної безпеки.

Зазначені соціальні, економічні, техногенні та інші фактори негативно впливають на рівень захищеності громадян, матеріальних і культурних цінностей.

Мета програми

концентрація зусиль державних органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб на необхідність утворення та розвиток єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в місті, забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів та міста, для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;

посилення пожежної безпеки в місті, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;

приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах та в населених пунктах, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків тощо у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки міста.

Забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту об'єктів всіх форм власності.

Удосконалення нормативно-правової бази пожежної охорони відповідно до світових стандартів.

Підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та по місцю проживання, активного залучення до цієї проблеми засобів масової інформації.

Визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту об'єктів всіх форм власності.

Недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на забезпечення пожежної безпеки бюджетних коштів і державних ресурсів.

Контроль за експертно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для інтересів міста пріоритетів та захист місцевого виробника продукції протипожежного призначення та послуг.

Показники продукту Програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2016 роки

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Усього витрат на виконання програми

Примітка

1

2

3

4

5

6

Показники продукту Програми

1

Приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування

шт.

3

18

 

2

Ремонт протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів)

шт.

218

305

 

3

Ремонт протипожежного водопостачання (пожежних водойм)

шт.

31

42

 

4

Придбання пожежно-рятувальної техніки (пожежні автомобілі)

од.

5

8

 

5

Придбання засобів захисту органів дихання (апарати на стисненому повітрі)

к-т

10

25

 

6

Придбання засобів захисту органів дихання (костюми ізолюючі)

шт.

1

25

 

7

Придбання інженерного обладнання (компресорне обладнання)

од.

3

8

 

Показники ефективності Програми

1

Зменшення кількості загиблих та травмованих внаслідок пожеж

осіб

122

8

 

2

Зменшення матеріальних втрат завданих пожежами

грн.

8,4 млн. грн.

6,2 млн. грн.

 

Показники якості Програми

1

Зменшення видатків на утримання лікувальних закладів та лікування потерпілих від випадків у зазначених закладах

грн.

46, 4

35,3

 

2

Підвищення рівня безпеки, зменшення витрат на відновлення наслідків від пожеж

грн.

8,4 млн. грн.

6,2 млн. грн.

 


Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених міською Програмою, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та міста є:

зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки держави тощо;

зменшення на об'єктах та в місті кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей з верхніх поверхів будинків підвищеної поверховості та висотних будинків;

наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту, передбачених міською Програмою, який визначає її ефективність, є сума таких величин:

різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайній ситуації);

недопущення прямих та непрямих збитків від потенційних порушень норм, спрямованих на забезпечення життя та здоров'я людей, нормальних умов їх життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

Оцінка фінансових матеріально-технічних та трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Механізм управління та здійснення контролю за виконанням Програми

Для координації роботи, пов'язаної з проведенням заходів, передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням, обов'язки координаційного центру покласти на міській відділ управління МНС України в Житомирській області спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою здійснює міській відділ управління МНС України в Житомирській області спільно з виконком міської ради, з наданням відповідної інформації управлінню МНС України в Житомирській області, та подальшим інформуванням облдержадміністрації та МНС України.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали