ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27.04.2012 р. N 11/14

Про затвердження Програми зайнятості населення Луганської області на 2012 - 2014 роки

Враховуючи клопотання Луганської обласної державної адміністрації від 04.04.2012 N 6/9-1625, відповідно до ст. 14 Закону України "Про зайнятість населення", наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 N 383 "Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки" (Наказ N 383), листа Міністерства соціальної політики України від 25.11.2011 N 827/0/15-11/021, керуючись п. 16 ч. 1, ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму зайнятості населення Луганської області на 2012 - 2014 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я і соціального захисту населення.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко


 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання робочої групи облдержадміністрації з розроблення проекту програми зайнятості населення Луганської області на 2012 - 2014 роки
від 5 січня 2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
27.04.2012 N 11/14


ПРОГРАМА
зайнятості населення Луганської області на 2012 - 2014 роки

I. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Луганської області за 2010 - 2011 роки

Виконання завдань і заходів, передбачених Програмою зайнятості населення, пов'язане із соціально-економічним становищем області.

Аналіз підсумків роботи господарського комплексу Луганської області за 2010 - 2011 роки свідчить, що відбулось поліпшення інвестиційного клімату, збільшення обсягів капітальних вкладень в різних сферах соціально-економічного розвитку області, що дало змогу стабілізувати роботу підприємств і організацій.

За 2010 рік індекс промислової продукції склав 107,1 %, зокрема 107,0 % у переробній галузі та 106,1 % у добувній промисловості.

З 6-ти основних галузей промисловості 4 забезпечили позитивні темпи виробництва: підприємства машинобудівної галузі - 212,2 %, хімічної промисловості - 116,6 %, легкої промисловості - 129,7 %, целюлозно-паперової промисловості - 102,0 %.

Зниження обсягів виробництва допустили підприємства металургії і обробки металів - 86,6 %, з виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення - 93,3 %.

Продукції в діючих цінах у промисловості реалізовано на суму 71566,6 млн. грн., у т. ч.: 51231,5 млн. грн. - у переробній промисловості та 10723,4 млн. грн. - у добувній промисловості.

За 2011 рік приріст промислової продукції порівняно з 2010 роком становив 15,5 %. Зростання обсягів виробництва порівняно з 2010 роком одержано у більшості видів промислової діяльності.

У добувній промисловості індекс продукції порівняно з 2010 роком становив 112,7 %; у переробній промисловості у 2011 році обсяги виробництва збільшилися на 20,9 % та склали 127,9 %.

Зниження обсягів виробництва допустили підприємства целюлозно-паперового виробництва та поліграфічної діяльності - 96,3 %, виробництва харчових продуктів, напоїв - 91,8 %.

За даними податкових органів за 2010 рік до бюджетів усіх рівнів сплачено 6699,8 млн. грн. податків та зборів, що перевищує показники 2009 року на 618,9 млн. грн., або на 10,2 %. За грудень 2010 року зібрано на 312,8 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2009 року.

До Державного бюджету України за 2010 рік зібрано 3798,6 млн. грн. зі збільшенням до попереднього року на 8 % (+ 280,6 млн. грн.).

Контрольні показники Мінфіну зі збору платежів до держбюджету виконано на 82,1 %, що на 828,9 млн. грн. менше запланованого.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів за 2010 рік становлять 2811,2 млн. грн., що більше рівня аналогічного періоду минулого року на 307,7 млн. грн., або на 12,3 %. Показник виконання затвердженого на звітний період обсягу (з урахуванням змін) дорівнює 100,4 %.

Ключовими проблемами, що впливають на регіональний ринок праці, є: зменшення сфери залучення праці осіб, що лишилися без роботи, при кризовому стані підприємств; низький розмір заробітної плати по вакансіях, наданих роботодавцями до центрів зайнятості; невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, заявленим роботодавцями вакансіям.

Протягом 2010 року до центрів зайнятості області звернулося у пошуках роботи 76,4 тис. громадян, що склало 97,7 % від прогнозу на рік.

За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 35,3 тис. незайнятих громадян, або 101,7 % річного показника Програми зайнятості населення Луганської області на 2010 - 2011 роки (далі - Програма). За цей період 2,8 тис. осіб працевлаштовані за рахунок дотацій, що склало 164,7 % прогнозу; 478 безробітних одержали одноразову виплату для відкриття власної справи, це склало 116,0 % річного прогнозу.

До служби зайнятості від роботодавців надійшла інформація про наявність 49,4 тис. вакансій, з них: 15,6 % - з мінімальною заробітною платою, 76,6 % - від мінімальної до середньої по області, 7,8 % - вище середньої по області. За сприяння служби зайнятості укомплектовано 41,4 тис. вакансій.

Профнавчання за направленням служби зайнятості проходили 9,5 тис. безробітних, або 106,7 % прогнозованого Програмою на 2010 рік.

До участі в оплачуваних громадських роботах залучено 20,4 тис. осіб, або 112,7 % від прогнозу.

Протягом 2011 року до центрів зайнятості області звернулося у пошуках роботи 77,5 тис. громадян, що склало 90,6 % від прогнозу на рік.

За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 36,6 тис. незайнятих громадян, або 105,5 % річного показника Програми. За цей період 1085 осіб працевлаштовані за рахунок дотацій, 812 безробітних одержали одноразову виплату для відкриття власної справи.

Профнавчання за направленням служби зайнятості проходили 9,5 тис. безробітних, або 107,3 % прогнозованого Програмою на 2011 рік.

До участі в оплачуваних громадських роботах залучено 20,9 тис. осіб, або 115,7 % від прогнозу.

Протягом 2011 року до служби зайнятості від роботодавців надійшла інформація про 54,8 тис. вакансій, з них: 15,1 % - з мінімальною заробітною платою, 78,3 % - від мінімальної до середньої по області, 6,6 % - вище середньої по області. За направленням служби зайнятості укомплектовано 35,5 тис. вакансій.

У звітному періоді 495,5 тис. профорієнтаційних послуг через службу зайнятості отримали понад 245,3 тис. осіб незайнятого та зайнятого населення.

З метою підвищення престижу робочих професій та орієнтації на них школярів, сприяння професійному самовизначенню учнів проведено 1300 профорієнтаційних заходів, у яких взяли участь майже 100,0 тис. осіб, у т. ч. учні, їх батьки, працівники освіти. Це марафон робітничих професій, презентації професій, дні відкритих дверей, профорієнтаційні семінари: "Цікаво про професії", "Ти і твоя майбутня професія", "Стежинами професій різних", "Калейдоскоп професій", "Моє професійне майбутнє", "Крок до професії", "Моє коло досвіду".

Протягом 2011 року послугами з профорієнтації охоплено майже 116,5 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, їм надано майже 116,5 тис. профорієнтаційних послуг.

Для забезпечення зайнятості населення у сільській місцевості агроформування області взяли участь у загальнодержавних, регіональних програмах з будівництва реконструкції потужностей, розширення виробництва.

Завдяки вжитим заходам в 2011 році створено близько 200 робочих місць.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

Програма зайнятості населення Луганської області на 2012 - 2014 роки (далі - Програма) розроблена на основі прогнозу соціально-економічного розвитку області, законів України та інших нормативних документів.

Основою для розроблення Програми є аналіз стану економічного розвитку області, динаміки, яка склалася за попередні роки, вивчення економічного стану підприємств регіону, а також можливостей та перспектив розвитку, співпраці з виконкомами міських рад міст обласного значення, райдержадміністраціями.

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення шляхом вжиття заходів щодо державного регулювання ринку праці.

За прогнозними показниками передбачається поступовий щорічний зріст обсягів виробництва за рахунок збільшення виготовленої продукції, ефективного використання діючих та реконструйованих потужностей, використання нових технологічних процесів та сучасного обладнання, насичення внутрішнього ринку якісними товарами вітчизняного виробництва. Прогнозується поступове збільшення чисельності працюючих у промисловості.

Збільшення обсягів виробництва та покращання фінансово-господарської діяльності очікується за рахунок подальшої модернізації та реконструкції промислових підприємств:

- ПрАТ "НВЦ "Трансмаш" - за рахунок введення в дію нового обладнання та виробництва нової продукції;

- ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" - за рахунок введення в дію цеху панельних радіаторів;

- ДП "ДПКІ ЗУ "Діпромашвуглезбагачення" - за рахунок переоснащення експериментальної дільниці;

- розширення вже існуючих швейних ділянок та підрозділів ПАТ "Глорія Джинс";

- ДП "Свердловантрацит" та ДП "Ровенькиантрацит" - за рахунок передачі в концесію приватній вертикально-інтегрованій енергетичній компанії України (ДТЄК), шляхом інвестування цих підприємств.

Рівень надання освітніх послуг в області у цілому відповідає потребам населення, враховуючи існуючу демографічну ситуацію. У 2012 - 2014 роках триватиме процес удосконалення мережі загальноосвітніх та професійно-технічних закладів. Відновлюватиметься мережа дитячих дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до розробленої та затвердженої у 2007 році рішенням обласної ради від 12.10.2007 стратегії "Розвиток села Луганської області на 2007 - 2015 роки" з 2012 року в агропромисловому комплексі області прогнозується поступове покращання окремих показників економічної діяльності за рахунок: освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції, впровадження нових технологій та технічного переоснащення виробництва; розширення ринків збуту продукції, сприяння залученню інвестицій; збільшення зайнятості сільського населення шляхом нарощування обсягів виробництва, розвитку тваринництва, птахівництва, розширення діяльності селянських та фермерських господарств; розвитку овочівництва, садівництва і створення сучасної інфраструктури з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

У 2012 - 2014 роках у сфері культури здійснюватимуться заходи, спрямовані на збереження та примноження культурної спадщини, сприяння розвитку духовності населення, задоволенню його культурно-освітніх потреб, зміцненню моральних цінностей. Продовжуватиметься робота з фізичного виховання молоді, запровадження здорового способу життя.

Програмою передбачено низку заходів з оптимізації надання соціальних послуг, комплексного вирішення проблеми збереження існуючих робочих місць та створення нових.

Пріоритетними завданнями Програми є:

- регулювання соціально-трудових відносин;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації трудових відносин;

- переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців;

- підвищення конкурентоспроможності робочої сили;

- легалізація зовнішньої трудової міграції населення області та посилення його соціального захисту;

- сприяння працевлаштуванню незайнятого населення, забезпечення соціального захисту безробітних;

- проведення моніторингу показників ринку праці.

Державна політика у сфері зайнятості буде формуватися під впливом нових законодавчих засад. Пріоритетним напрямом національного ринку праці стане проведення активної політики зайнятості, яка орієнтуватиметься, насамперед, на економічні заходи, зокрема навчання і підвищення кваліфікації, створення нових робочих місць.

Вирішення проблем зайнятості на ринку праці здійснюватиметься шляхом: збільшення обсягів охоплення безробітних заходами державної підтримки; вжиття заходів щодо підтримки зайнятості інвалідів та інших неконкурентних на ринку праці груп населення; удосконалення професійної підготовки кадрів, підвищення якості робочої сили (проведення профорієнтаційної роботи серед населення, у тому числі незайнятих осіб та молоді, яка навчається); стимулювання роботодавців і найманих працівників до покращання якості робочої сили та вирівнювання диспропорцій у її попиті.

Перспективними напрямами роботи обласної служби зайнятості щодо підвищення зайнятості безробітного населення є: досягнення відчутного соціального та економічного ефекту шляхом нарощування обсягів навчання в Центрі професійно-технічної освіти Луганської обласної служби зайнятості; інформування і мотивація широких верств населення в отриманні та розвитку умінь, компетенції і кваліфікацій протягом усього життя; збільшення обсягів надання всіх активних програм постійної та тимчасової зайнятості; активізація взаємодії з роботодавцями, спрямованої на зростання зайнятості населення.

Працевлаштування незайнятого населення за направленням державної служби зайнятості складе 35,5 тис. осіб у 2012 та у 2013 і 2014 роках - 35,6 тис. щорічно. До професійного навчання буде залучено 9,5 тис. безробітних у 2012 році, 9,6 тис. - у 2013, 2014 роках щорічно.

У громадських роботах братимуть участь 19 тис. осіб щороку.

У Програмі приділено значну увагу профорієнтаційній роботі, особливо зі школярами, з метою підвищення мотивації до вибору професії, яка буде користуватися попитом на ринку праці.

У Програмі передбачено заходи щодо сприяння зайнятості громадян, зокрема тих, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, професійно-освітній підготовці кадрів, підвищенню якості робочої сили, регулюванню зовнішньої трудової міграції, прикордонного співробітництва та соціально-трудових відносин, використанню робочої сили.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

III. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

N
з/п

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

1

х

х

х

х

х

2

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

2

104,24

...2

104,3

106,4

х

х

3

Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

101,5

89,4

101,4

120,9

101,5

102,2

х

4

Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

595,1

2048,6

839,1

2826,1

3478,3

х

х

5

Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

97,8

109,5

124,5

138,1

123,1

х

х

6

Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

268,9

274,6

310,6

331,1

392,0

х

х

7

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

37

х

39

41

43

х

8

Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

2301,5

х

2300,0

х

х

х

9

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

3

17836,14

3

21000,0

25000,0

29800,0

х1 Попередні дані.
2 Згідно з Планом статистичних спостережень показник розробляється в цілому по Україні.
3 Згідно з Планом статистичних спостережень показник розробляється за I, II, III квартали та за рік в цілому.
4 Попередні дані.

IV. Основні показники ринку праці1

N
з/п

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

Чисельність зайнятого населення віком 15 - 70 років (у середньому за період), тис. осіб, усього

1021,2

1015,4

1011,2

1002,2

1002,0

1002,0

1002,0

з неї зайнятого населення працездатного віку

933,4

930,9

919,9

920,8

920,0

920,0

920,0

2

Рівень зайнятості, у % до чисельності населення: віком 15 - 70 років

57,5

57,1

57,8

57,3

57,0

57,0

57,0

працездатного віку

65,3

65,1

65,4

65,5

65,0

65,0

65,0

3

Чисельність безробітного населення віком 15 - 70 років, визначена за методологією МОПІ (у середньому за період), тис. осіб, усього

79,7

78,7

72,5

70,3

71,0

71,0

71,0

з неї безробітного населення працездатного віку

79,7

78,7

72,4

70,2

70,9

70,9

70,9

4

Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 - 70 років

7,2

7,2

6,7

6,6

6,7

6,7

6,7

працездатного віку

7,9

7,8

7,3

7,1

7,2

7,2

7,21 Згідно з Планом статистичних спостережень Держкомстату України показники розробляються тільки в цілому по області. Дані по регіонах області відсутні.
2 МОП - Міжнародна організація праці.

V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

N
з/п

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кількість навчальних закладів, одиниць, усього

х

119

х

116

110

108

106

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

10

х

9

7

7

7

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

28

х

26

26

26

26

- професійно-технічних навчальних закладів

х

81

х

81

77

75

73

2

Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб, усього

х

44,1

х

46,2

43,5

44,1

44,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

24,2

х

24,4

24,3

24,2

24,0

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

5,8

х

7,0

6,9

6,6

6,5

- випускників професійно - технічних навчальних закладів

х

15,1

х

14,8

12,3

13,3

14,0

3

Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

548,8

547,0

536,1

512,0

512,0

512,0

512,0

4

Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

12,9

15,3

5,3

4,5

4,5

4,5

4,5

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

2,3

2,8

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

5

Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

76,4

85,5

34,8

100,0

100,0

100,0

100,0

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

13,9

15,6

6,5

19,5

19,5

19,5

19,5

6

Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

50,3

х

62,2

62,2

62,2

62,2

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

9,0

х

12,1

12,1

12,1

12,1

7

Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

19,8

х

27,0

27,0

27,0

27,0

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

3,5

х

5,3

5,3

5,3

5,3

8

Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

66,5

х

72,8

72,8

72,8

72,8

9

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

1072,24

х

1322,3

1322,3

1322,3

1322,3


VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у цілому в регіоні

 

1. Створено робочих місць, осіб, усього

15889

32118

19722

38122

29737

29963

30382

з них:

1606

4343

6597

10664

7315

7849

7538

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):
осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

10,1

13,5

33,4

28,0

25,0

26,0

25,0

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):
осіб

14283

27775

13125

27458

22422

22114

22844

у % до загальної кількості створених робочих місць

89,9

86,5

66,6

72,0

75,0

74,0

75,0

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

 

 

 

 

 

 

 

1) сільське господарство, мисливство та лісове господарство

367

592

490

1029

585

604

733

2) рибне господарство

2

5

3

10

 

 

 

3) добувна промисловість

71

148

822

931

1120

769

772

4) переробна промисловість

1127

2431

2023

3610

2606

2976

2917

5) виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

10

51

46

131

65

66

97

6) будівництво

187

510

520

1305

912

941

802

7) торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

10420

20528

11216

19987

17157

17606

17790

8) готелі та ресторани

568

1170

527

1259

660

675

764

9) транспорт і зв'язок

1230

2266

1819

3106

1958

1996

2142

10) фінансова діяльність

24

88

155

966

582

535

550

11) операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

652

1557

729

2712

1627

1579

1457

12) державне управління

20

31

109

512

98

102

105

13) освіта

12

46

77

499

388

378

381

14) охорона здоров'я та соціальна допомога

121

260

232

491

280

288

300

15) надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1078

2435

954

1574

1699

1448

1612

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць,
осіб:

15889

32118

19722

38122

29737

29963

30382

міст:

 

 

 

 

 

 

 

1 Луганськ

2801

7770

6530

13365

9780

9800

9800

2 Алчевськ

867

1679

810

1869

1560

1560

1560

3 Антрацит (м+р)

1215

1891

1041

1617

1720

1720

1730

4 Брянка

292

586

592

1050

897

901

922

5 Кіровськ

119

160

96

286

212

212

212

6 Краснодон (м+р)

890

1369

1274

1478

945

945

1008

7 Красний Луч

675

1940

997

2026

1600

1650

1735

8 Лисичанськ

753

1341

733

1530

825

815

815

9 Первомайськ

532

1012

512

1038

1000

1000

1000

10 Ровеньки

383

711

372

1120

720

720

720

11 Рубіжне

685

1171

535

1128

930

950

950

12 Свердловськ

940

1910

975

1315

950

950

950

13 Сєвєродонецьк

1181

2570

1298

2537

2100

2200

2310

14 Стаханов

1070

1950

948

1843

1800

1875

1885

районів:

 

 

 

 

 

 

 

15 Біловодський

117

200

139

234

200

210

215

16 Білокуракинський

142

300

142

307

200

200

210

17 Кремінський

301

571

227

394

350

350

368

18 Лутугинський

493

808

357

668

650

650

680

19 Марківський

121

197

80

134

120

120

126

20 Міловський

133

206

79

170

100

100

100

21 Новоайдарський

104

230

100

198

230

230

242

22 Новопсковський

269

466

278

470

450

450

450

23 Перевальський

317

627

333

718

463

420

441

24 Попаснянський

185

383

183

373

305

305

305

25 Сватівський

253

302

185

406

250

250

250

26 Слов'яносербський

231

386

223

421

420

420

430

27 Станично-Луганський

308

562

239

641

400

400

420

28 Старобільський

400

655

332

587

400

400

420

29 Троїцький

112

165

112

199

160

160

168

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у малих містах

Найменування показника

2010 рік

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць, усього:
осіб

1458

2766

1325

2349

2337

2354

2230

у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

9,2

8,6

6,7

7,3

7,8

7,8

7,3

з них:

 

 

 

 

 

 

 

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):
осіб

84

183

68

187

486

477

400

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

5,8

6,6

5,1

8,0

20,8

20,3

18,0

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):
осіб

1374

2583

1257

2162

1851

1877

1830

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

94,2

93,4

94,9

92

79,2

79,7

82,0

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:

 

 

 

 

 

 

 

1) сільське господарство, мисливство та лісове господарство

10

24

11

19

12

14

14

2) рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

3) добувна промисловість

 

 

 

 

310

300

300

4) переробна промисловість

94

205

81

145

233

237

240

5) виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

 

 

 

 

 

 

 

6) будівництво

3

16

7

11

13

13

12

7) торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1093

2035

1037

1818

1509

1375

1559

8) діяльність готелів та ресторанів

20

54

24

40

37

36

26

9) діяльність транспорту і зв'язку

104

173

55

124

110

110

95

10) фінансова діяльність

1

2

 

 

 

 

 

11) операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

14

23

20

33

20

20

12

12) державне управління

 

 

 

2

 

 

 

13) освіта

 

 

1

1

 

 

 

14) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

7

14

 

2

2

4

9

15) надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

112

220

89

154

65

63

63* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 N 512

VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості*

(тис. осіб)

N
з/п

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

у цілому за рік

1

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

44,7

76,4

50,2

77,5

78,0

78,3

78,3

1.1

На початок періоду

18,4

18,4

20,5

20,5

18,5

20,0

20,0

1.2

Звернеться протягом періоду

26,3

58,0

29,7

57,0

59,5

58,3

58,3

2

Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

18,4

35,3

19,7

36,6

35,5

35,6

35,6

3

Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

4,6

9,5

5,5

9,5

9,5

9,6

9,6

4

Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

11,9

20,4

12,3

20,9

19,0

19,0

19,0

5

Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

135,5

253,1

143,5

245,3

234,1

234,2

234,2

6

Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

15,5

20,5

20,0

18,5

20,0

20,0

20,0* В межах кошторисних призначень обласного центру зайнятості

VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів

N
з/п

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

2014 рік
(прогнозні дані)

1

Чисельність працюючих інвалідів

13531

13667

*

*

*

2

Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

63

63

33

43

35

3

Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

650

728

720

720

720

4

Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання, усього осіб

250

277

235

235

230

4.1

За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

127

167

125

125

120

4.2

За направленням державної служби зайнятості

123

121

120

120

120

5

Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

 

 

5

 

 * Визначається на основі звітних даних за формою N 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 N 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384).

IX. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012 - 2014 роки

N
з/п

Найменування заходу

Виконавці
(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

1

2

3

4

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1.1

Здійснювати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за договорами центрів зайнятості з підприємствами, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, у тому числі навчальними закладами державної служби зайнятості

управління освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади області, Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

1.2

Здійснювати постійний аналіз професійного складу безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. З метою оволодіння професійними вміннями, підвищення професійної компетентності осіб направляти на професійне навчання у першу чергу тих, які не мають професії, перебувають на обліку більше шести місяців або не працювали більше одного року

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

1.3

Здійснювати залучення досвідчених працівників, майстрів-ветеранів до процесу професійного навчання безробітних на виробництві та виробничої практики з метою підвищення соціального статусу робітників і популяризації профільних робочих професій

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

1.4

Проводити наради, "круглі столи" керівників структурних підрозділів облдержадміністрації зі сприяння працевлаштуванню випускників ВНЗ I - IV рівнів акредитації, працівників обласної служби зайнятості та представників Спілки роботодавців з метою ефективної взаємодії у вирішенні питань проблем зайнятості

Луганський обласний центр зайнятості, управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

1.5

Започаткувати проведення обласних змагань (конкурсу) "Кращий у професії" серед фахівців будівельної галузі. Конкурс провести на базі дитячого навчального закладу, який знаходиться у стадії реконструкції або ремонту

"Об'єднання роботодавців Луганської області" (за згодою), головні управління: економіки; праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

щорічно

1.6

Залучити роботодавців до вирішення питань щодо надання підприємствами державної та приватної форм власності робочих місць для проходження навчання на виробництві та виробничої практики

управління освіти і науки облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

1.7

Розробити та впровадити систему мотивації керівників підприємств щодо співпраці із закладами професійно-технічної освіти

управління освіти і науки облдержадміністрації, "Об'єднання роботодавців Луганської області" (за згодою), виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2013 роки

1.8

Удосконалити механізм визначення державного замовлення на робітничі професії

управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 рік

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення*

2.1

Сприяти працевлаштуванню громадян, які звернулися до центру зайнятості шляхом удосконалення співпраці з роботодавцями; залучати безробітних до використання сучасних методів пошуку роботи; інформувати безробітне населення про ситуацію на регіональних ринках праці з метою підвищення мобільності робочої сили

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

2.2

Забезпечувати повноту, достовірність та доступність інформації про робочі місця та вимоги роботодавця, яка надається претендентам на заміщення вільних робочих місць

міські та районні центри зайнятості, підприємства, установи, організації (за згодою)

2012 - 2014 роки

2.3

Проводити семінари, відвідування підприємств, спільні заходи щодо перспектив зайнятості з метою збереження трудових ресурсів, збору інформації про вакансії

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

2.4

Забезпечити проведення виїзних заходів з громадянами, які мешкають у сільській місцевості, з метою здійснення роз'яснювальної роботи щодо послуг служби зайнятості, у тому числі послуг з профорієнтації, надання допомоги у професійному самовизначенні, профнавчанні, набутті необхідних знань щодо ведення ефективного власного господарства тощо із залученням соціальних партнерів

міські та районні центри зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.5

Забезпечити укомплектування підприємств чи організацій висококваліфікованими працівниками, з урахуванням вимог та побажань роботодавця, на основі аналізу професійно-кваліфікаційного складу безробітних

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

2.6

Проводити багатоступеневі "ярмарки вакансій" із запрошенням попередньо відібраних претендентів на роботу під вимоги роботодавців з метою більш детального ознайомлення з умовами праці та оперативного працевлаштування

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

2.7

Організовувати регіональні "ярмарки вакансій" за участю соціальних партнерів, роботодавців для випускників вищих навчальних закладів області "Знайдемо роботу разом", "Пошук роботи - початок кар'єри"

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості, вищі навчальні заклади

2012 - 2014 роки

2.8

Проводити обласний Марафон робітничих професій для учнів загальноосвітніх шкіл із залученням роботодавців (екскурсії на підприємства, зустрічі з представниками трудових династій, лекції про стан ринку праці та перелік необхідних професій тощо)

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості, навчальні заклади

березень 2012 - 2014 років

2.9

Проводити фестиваль профорієнтаційного мотиваційно-змагального заходу серед учнівських команд Луганської області "Світ професій: мій вибір - мій успіх" із застосуванням повного спектра профорієнтаційних заходів служби зайнятості

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості, навчальні заклади

вересень - листопад 2012 - 2014 років

2.10

Проводити обласну профорієнтаційну акцію "Профорієнтаційне літо" з дітьми, які відпочивають у дитячих оздоровчих закладах області

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості, навчальні заклади

червень - серпень 2012 - 2014 років

2.11

Проводити масові та групові заходи (дні відкритих дверей навчального закладу, презентації роботодавців, профорієнтаційні зустрічі, "ярмарки кар'єри", семінари з техніки пошуку роботи тощо) для випускників вищих навчальних закладів та абітурієнтів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спрямовані на формування мотивації до продуктивної праці на підприємствах регіону

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості, навчальні заклади

2012 - 2014 роки

2.12

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед соціальних партнерів, роботодавців та населення щодо спектра послуг, які надаються службою зайнятості, у тому числі, у засобах масової інформації

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

2.13

Забезпечити роботу щодо організації проведення в області єдиних днів інформування населення за темою: "Зайнятість населення Луганської області: проблеми та перспективи їх вирішення"

управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

січень - березень 2012 року

2.14

Проводити День соціального партнерства для мешканців області з метою інформування та консультування з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

2.15

Створити за рахунок власних коштів 248 нових робочих місць на промислових підприємствах:
у машинобудуванні:
ПАТ НВЦ "Трансмаш" - 20 р. м.
ВАТ "Первомайський
електромеханічний завод ім. К.Маркса" - 20 р. м.
ДП "ДПКШ ЗУ "Діпромашвуглезбагачення" - 31 р. м.
ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" - 33 р. м.
ПрАТ "Кіровський ковальський завод "Центрокуз" - 35 р. м.
ТОВ "УКРБАТ" - 45 р. м.
у металургійному виробництві:
ПАТ "Луганський трубний завод" - 3 р. м.
Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат - 4 р. м.
ДП "Точлит" ПАТ "Луганськтепловоз" - 8 р. м.
ПАТ "Стахановський завод феросплавів" - 49 р. м.

адміністрація підприємств (за згодою):
ПАТ НВЦ "Трансмаш", ВАТ "Первомайський електромеханічний завод ім. К.Маркса", ДП "ДПКШ ЗУ "Діпромашвуглезбагачення", ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод", ПрАТ "Кіровський ковальський завод "Центрокуз", ТОВ "УКРБАТ", ПАТ "Луганський трубний завод", Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат, ДП "Точлит" ПАТ "Луганськтепловоз", ПАТ "Стахановський завод феросплавів"

2012 - 2013 роки

2.16

Створити за рахунок власних коштів 119 нових робочих місць на промислових підприємствах машинобудування:
ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод" - 3 р. м.
ПАТ НВЦ "Трансмаш"- 5 р. м.
ВАТ "Первомайський електромеханічний завод ім. К.Маркса" - 10 р. м.
ДП "ДПКШ ЗУ "Діпромашвуглезбагачення"- 15 р. м.
ПрАТ "Кіровський ковальський завод "Центрокуз" - 20 р. м.
ТОВ "УКРБАТ" - 52 р. м.

адміністрація підприємств (за згодою):
ПАТ НВЦ "Трансмаш", ВАТ "Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса", ДП "ДПКШ ЗУ "Діпромашвуглезбагачення", ПАТ "Луганський ливарно-механічний завод", ПрАТ "Кіровський ковальський завод "Центрокуз", ТОВ "УКРБАТ"

2014 рік

2.17

Відкрити швейні ділянки ПАТ "Глорія Джинс" у містах та районах області з метою покращання зайнятості населення

ПАТ "Глорія Джинс", виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

2012 - 2013 роки

2.18

Сприяти створенню нових робочих місць в промисловому комплексі області фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) протягом 2012 - 2014 років в кількості 11021 р. м.

виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації (за згодою)

2012 - 2014 роки

2.19

Організувати формування на базі навчальних закладів області молодіжних трудових загонів, забезпечувати їх обсягами робіт та надавати їм допомогу в діяльності у період літніх канікул

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, управління освіти і науки облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.20

Сприяти забезпеченню студентів вищих навчальних закладів обсягами робіт на підприємствах області різних форм власності під час літніх канікул та у вільний від навчання час

управління: у справах сім'ї, молоді та спорту; освіти і науки облдержадміністрації, обласний молодіжний центр праці, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.21

Створити за рахунок власних коштів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів нові робочі місця:
СОК "Стрельцівка - нова" Міловський район, створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у с. Новоахтирці Новоайдарського району

Міловська, Новоайдарська райдержадміністрації, СОК "Стрельцівка - нова", Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2012 рік

2.22

Створити за рахунок власних коштів у зв'язку з розширенням виробництва тваринницької продукції:
- ПП ВКК "Альонка", Міловський район - 3 р. м.;
- ПАФ "Плугатар", Біловодський район - 40 р. м.;
- ФГ "Відродження", Антрацитівський район - 8 р. м.

ПП ВКК "Альонка", ПАФ "Плугатар", ФГ "Відродження", Міловська, Біловодська, Антрацитівська райдержадміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2012 рік

2.23

Здійснити за рахунок Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних районів та міст Луганської області, затвердженої розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації від 10.05.2011 N 520 (зі змінами 21.12.2011 N 1692), реконструкцію овочесховища:
- на базі ТОВ "Агрохім" Слов'яносербського району із створенням 30 р. м.;
- на території СТОВ "Мирна Долина" Краснодонського району із створенням 33 р. м.

ДК "Луганськлегінвест" (за згодою), Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Слов'яносербська райдержадміністрація, Краснодонська райдержадміністрація, ТОВ "Агрохім", СТОВ "Мирна Долина"

2012 рік

2.24

Створити за рахунок виконання постанови КМУ "Про затвердження Порядку використаних коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва" від 18.03.2009 N 282, 78 робочих місць:
- СТОВ "Прогрес" Білокуракинського району - 4 р. м.;
- ТОВ НВП "Агро-Лугань" Лутугинського району - 6 р. м.;
- ДП АПК "УкрАгроСтар" Білокуракинського району - 10 р. м.;
- ПСП "Дніпро" Білокуракинського району - 10 р. м.;
- "Агро-Макс" Новоайдарського району - 20 р. м.;
- ПП "Сєвєродонецьк-Агро" с. Маломиколаївки Антрацитівського району - 28 р. м.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

2012 - 2013 роки

2.25

Здійснити реалізацію в Кремінському районі інноваційно-інвестиційного проекту з будівництва птахокомплексу по переробці м'яса індички із створенням 114 нових робочих місць

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Кремінська райдержадміністрація

протягом 2012 - 2014 років

2.26

Створити за рахунок реалізації регіонального цільового інвестиційного проекту "Агромісто" на території Лутугинського району 30 р. м.

Лутугинська райдержадміністрація, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2014 рік

2.27

Ввести в обробіток незадіяні землі, залучивши до цього великотоварні ефективно працюючі агроформування, шляхом нарощування обсягів виробництва, створення мережі заготівельних пунктів, сховищ для зберігання сільськогосподарської продукції, реконструкції та відбудови тваринницьких комплексів

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

протягом 2012 - 2013 років

2.28

Сприяти створенню нових робочих місць в агропромисловому комплексі області фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) протягом 2012 - 2014 років у кількості 1427 р. м.

виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.29

Забезпечити участь підприємств будівельної індустрії у бізнес-форумах, інвестиційно-економічних форумах з питань презентації наявних бізнес-проектів щодо модернізації існуючих та створення нових виробництв, залучення інвестиційних ресурсів для їх реалізації з метою створення нових робочих місць

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.30

Сприяти створенню нових робочих місць у будівному комплексі області фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) протягом 2012 - 2014 років у кількості 2655 р. м.

виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації (за згодою)

2012 - 2014 роки

2.31

Забезпечити системне висвітлення проблем зайнятості населення, формування соціально-відповідального бізнесу у тематичних випусках інформаційно-аналітичних та просвітницьких програмах провідних засобів масової інформації

Луганський обласний центр зайнятості, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.32

Сприяти промисловим підприємствам області в організації спільних медіа-проектів з провідними обласними ЗМІ щодо залучення молоді у виробничу сферу, формування позитивного іміджу людини праці

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.33

Підготувати тематичні випуски інтерактивних передач у форматі ток-шоу з питань формування професійних намірів у молоді та проблем побудови професійної кар'єри

Луганський обласний центр зайнятості, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.34

Сприяти створенню робочих місць фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):
в 2012 році - 22422 р. м.;
в 2013 році - 22114 р. м.;
в 2014 році - 22844 р. м.

головні управління та управління облдержадміністрації, Луганська Державна податкова служба у Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості, місцеві центри зайнятості, Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2014 роки

2.35

Залучити для проведення громадських робіт учнівську та студентську молодь у період літніх канікул:
2012 рік - 2451 осіб;
2013 рік - 2537 осіб;
2014 рік - 2609 осіб

управління: у справах сім'ї, молоді та спорту; освіти і науки облдержадміністрації, дирекція освітніх закладів, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2014 роки


* Показники створення робочих місць на 2014 рік є попередніми та будуть корегуватися за підсумками роботи підприємств усіх видів економічної діяльності за 2012 - 2013 роки.

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1

Підвищувати рівень зайнятості населення шляхом легалізації найманої праці осіб, зокрема тих осіб, що працюють на малих підприємствах, через посилення державного нагляду (контролю) за дотриманням роботодавцями вимог чинного законодавства

Державна податкова служба у Луганській області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Територіальна державна інспекція праці у Луганській області

2012 - 2014 роки

3.2

Проводити роз'яснювальну роботу щодо виконання вимог чинного законодавства про працю та зайнятість населення із залученням засобів масової інформації,
а також шляхом проведення семінарів з працівниками кадрових служб підприємств усіх форм власності

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості

2012 - 2014 роки

3.3

Запровадити в засобах масової інформації області, з метою упередження порушень законодавства про працю, постійні рубрики щодо висвітлення всіма відомствами виявлених фактів порушень, пов'язаних з виплатою заробітної плати найманим робітникам, повнотою сплати соціального внеску та податків, детінізації доходів і легалізації праці громадян, а також щодо роз'яснювання норм чинного законодавства та проблем, пов'язаних з "тіньовою" зарплатою

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Державна податкова служба у Луганській області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, Територіальна державна інспекція праці у Луганській області, ГУМВС України в Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості

2012 - 2014 роки

3.4

Проводити День соціального партнерства для мешканців області з метою інформування та консультування з питань соціального захисту населення та надання соціальних послуг

Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

3.5

Посилити державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, в т. ч. рівних можливостей жінок і чоловіків; недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем. Здійснювати аналіз практики застосування цивільно-правових договорів

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція праці у Луганській області, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

2012 - 2014 роки

4. Підвищення професійних якостей працівників

4.1

Організовувати семінари з питань удосконалення професійного навчання працівників на виробництві

керівники промислових підприємств

2012 - 2014 роки

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

5.1

Організувати та провести обласну акцію: "Кожний має право на працю", присвячену Міжнародному дню інвалідів

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

листопад - грудень 2012 - 2014 років

5.2

Підвищувати конкурентоспроможність інвалідів на ринку праці шляхом організації їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
з врахуванням програм професійно-трудової реабілітації

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Міжрегіональний центр професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів

2012 - 2014 роки

5.3

Забезпечити співпрацю з Луганським комунальним закладом "Обласний центр медико-соціальної експертизи", його підрозділами на місцях щодо удосконалення програм професійно-трудової реабілітації інвалідів для забезпечення працевлаштування та професійного навчання інвалідів відповідно до потреб та попиту на робочу силу конкретних міст і районів

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Міжрегіональний центр професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів

2012 - 2014 роки

5.4

Забезпечити співпрацю з об'єднаннями роботодавців та роботодавцями щодо створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі, зареєстрованих в державній службі зайнятості, в обсягах відповідно до потреб міст і районів

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, підприємства, установи, організації (за згодою)

2012 - 2014 роки

5.5

Здійснювати реєстрацію та облік підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, та контролювати виконання встановленого законодавством 4 % нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

щороку

5.6

Здійснювати професійну орієнтацію молоді, зокрема учнів загальноосвітніх навчальних закладів, щодо здобуття робітничих професій шляхом проведення профорієнтаційних заходів за участю роботодавців.
Забезпечити використання інноваційних проектів державної служби зайнятості: програмно-апаратних комплексів "Профорієнтаційний термінал", профорієнтаційних щоденників школяра, мобільних центрів профорієнтації на базі спеціально оснащених транспортних засобів при проведенні профорієнтаційних, інформаційно-роз'яснювальних заходів з різними категоріями учнівської молоді, їх батьками, вчителями

управління: освіти і науки, культури і туризму облдержадміністрації, Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

6.1

Надавати через засоби масової інформації роз'яснення про норми чинного законодавства щодо видачі та подовження строку дії та анулювання дозволів
на використання праці іноземців та осіб без громадянства

Луганський обласний центр зайнятості

2012 - 2014 роки

6.2

Здійснювати обмін інформацією про наявність вакантних робочих місць
у прикордонних регіонах Російської Федерації та Луганської області для обміну робочою силою. Організовувати та проводити "Ярмарки вакансій" із запрошенням роботодавців прикордонних регіонів Російської Федерації

Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

6.3

Здійснювати реалізацію заходів із збільшення зайнятості населення шляхом впровадження спільних планів і проектів, передбачених Угодою про створення Єврорегіону "Донбас"

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості, обласна державна адміністрація

2012 - 2014 роки

7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття

7.1

Запровадити професійне навчання осіб із числа безробітних за новими професіями, які користуються попитом на ринку праці, у т. ч. через систему навчальних закладів державної служби зайнятості

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості, підприємства, установи, організації, навчальні заклади (за згодою)

2012 - 2014 роки

7.2

Організовувати навчання безробітних за найбільш ефективними видами і напрямками: стажування безпосередньо на робочому місці, за індивідуальними навчальними планами, курсами цільового призначення під конкретні замовлення роботодавців

міські та районні центри зайнятості, Луганський обласний центр зайнятості, підприємства, установи, організації, навчальні заклади (за згодою)

2012 - 2014 роки

7.3

Забезпечити проведення профконсультаційних та профінформаційних заходів з безробітним населенням щодо визначення напрямків діяльності для подальшого їх залучення до підприємницької діяльності

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

7.4

Забезпечити випуск тематичних сторінок та рубрик у засобах масової інформації щодо підвищення престижу робітничих професій, надання молоді профорієнтаційних послуг

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2012 - 2014 роки

7.5

Сприяти у працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця незайнятих громадян шляхом впровадження нових форм роботи, інформування та взаємодії з роботодавцями, розширення бази даних вакантних місць і посад

міські та районні центри зайнятості, Луганський обласний центр зайнятості, підприємства, установи, організації (за згодою)

2012 - 2014 роки

7.6

Надавати профорієнтаційні послуги з метою підвищення мотивації громадян до роботи, переорієнтації на нові професії, що мають попит на місцевому ринку праці, а також послуги психологічної підтримки тощо

Луганський обласний центр зайнятості, міські та районні центри зайнятості

2012 - 2014 роки

7.7

Надавати індивідуальні та групові профорієнтаційні послуги особам, які тривалий час перебувають у стані безробіття, з метою соціально-психологічної адаптації до сучасного ринку праці

Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості, Федерація профспілок Луганської області (за згодою)

2012 - 2014 роки

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали