ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Одинадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29.03.2012 р. N 324

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Житомира на 2012 - 2013 роки

Розглянувши основні показники Програми зайнятості населення м. Житомира на 2012 - 2013 роки та заходи, передбачені цією Програмою щодо забезпечення працевлаштування незайнятого населення міста, відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Житомира на 2012 - 2013 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Закусило П. І. та на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту на гуманітарних питань.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
29.03.2012 N 324


ПРОГРАМА
зайнятості населення м. Житомира
на 2012 - 2013 роки

I. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Житомира на 2010 - 2011 роки

Упродовж 2011 року чисельність наявного населення міста Житомира збільшилась на 140 осіб та становить 271,9 тис. осіб. Збільшення кількості населення міста відбувається стовідсотково за рахунок природного приросту.

Підприємствами міста упродовж 2011 року реалізовано споживачам промислової продукції на 4020,8 млн. грн., зокрема. Питома вага міста в обласному обсязі реалізації склала 30,5 %. У розрахунку на одну особу реалізовано продукції на 14,8 тис. грн., що майже у півтора рази перевищує середньообласний показник.

Будівельники міста за 2011 рік виконали робіт на суму 338,3 млн. грн., що на 5,2 % більше, ніж за 2010 р. Їх питома вага в обласному обсязі є найбільшою і складає 48,0 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників (без врахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб) починаючи з 2008 р. також продовжує зменшуватись та становить 89,7 тис. осіб.

Крім того, коло ринкоутворюючих підприємств міста Житомира з чисельністю понад 50 працівників у 2010 році зменшилось на чверть у порівнянні з 2008 роком і становило близько 350 підприємств, організацій та установ. З початку 2011 року з реєстру ринкоутворюючих підприємств, установ та організацій також вилучені - ВАТ "Молочник" (середньооблікова кількість працівників понад 500 чол.; відбулася реорганізація шляхом перетворення в нове підприємство із зміною юридичної адреси); ПАТ "Обласний торговий центр" (середньооблікова кількість працівників близько 150 чол.; відбулося скорочення чисельності); Житомирська обласна дирекція ВАТ НАСК "ОРАНТА" (середньооблікова кількість працівників понад 400 чол.; відбулася реорганізація шляхом приєднання до головного офісу м. Київ); ЖФ регіональне управління "ЗАТ Комерційного банку "Приватбанк" (середньооблікова кількість працівників понад 500 чол.; відбулася реорганізація шляхом приєднання до головного офісу м. Дніпропетровськ); ВАТ "Крок" (середньооблікова кількість працівників понад 400 чол.; відбулася реорганізація підприємства; значна частина працівників переведена на Філію СП у формі ТОВ "РІФ - 1" - платник єдиного податку м. Київ).

Протягом 2010 - 2011 року уповільнились темпи вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. З числа запланованих до вивільнення працівників в 2011 році було звільнено 18 % працівників, в 2010 році - 23,3 %, в 2009 році - 34,4 %. Найбільша питома вага вивільнених працівників спостерігалась в обробній промисловості (22,3 %), державному управлінні (21,7 %) та в торгівлі (11,4 %). Найчисельніше вивільнення відбулося на: ПАТ "Обласний торговий центр" - 72 чол.; ПАТ "Україна" - 57 чол.; ТОВ "Сторсак Україна" - 49 чол.; ЖРФ ДП "Центр державного земельного кадастру" - 49 чол.; Житомирський апеляційний господарський суд - 46 чол.; ПрАТ "Завод нестандартного устаткування" - 45 чол.; Комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків ЖОР - 42 чол.; Управління МВС України в Житомирській області - 41 чол.; Житомирська філія "Нафтогазмережі" - 38 чол.; ВАТ "Електровимірювач" - 37 чол.; КП "ТТУ" - 32 чол.; ДП "Лікеро-горілчаний завод" - 20 чол.

Лише наприкінці 2010 року кількість заявлених вакансій роботодавцями почала збільшуватись після "кризового 2009 року". Проте, якість заявлених вакансій погіршилась. В загальній структурі зареєстрованих вакансій - вакансії з мінімальним розміром заробітної плати в 2009 році становили майже 30 %, в 2010 році 42 %, в 2011 році 35 %, а вакансії з розміром заробітної плати, який перевищує середню заробітну плату по області, відповідно: 8 %, 7 % та 5,6 %.

Проблемними залишаються наступні питання:

-  велика кількість збиткових підприємств (в будівництві - 42,1 %, на транспорті та зв'язку - 37,5 %, у промисловості - 44,8 %);

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати (станом на 01.01.2012 заборгованість із виплати заробітної плати складає 6,0 млн. грн. і в порівнянні з 01.01.2011 зменшено на 7,6 млн. грн.);

- прихована зайнятість та встановлення заниженої заробітної плати у малому та середньому бізнесі (станом на 1 січня 2011 року середньомісячна заробітна плата найманих працівників в малому бізнесі становила 1179,7 грн. проти 1967 грн. штатного працівника в економіці міста);

- наявність міграційного процесу (відтік за межі міста кваліфікованих кадрів через невідповідність рівня заробітної плати та якості робочих місць вимогам останніх).

Упродовж відповідного періоду 2011 року в економіку міста надійшло 21,3 млн. дол. інвестицій. Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в економіці м. Житомира становив 94,9 млн. дол. У розрахунку на 1 мешканця обласного центру це склало 350,9 дол. США проти 264,4 дол. по області.

Показники надання соціальних послуг незайнятому населенню державною службою зайнятості, передбачені програмою зайнятості на 2010 - 2011 рр. виконано:

у 2010 році

- чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприянням Житомирського міського центру зайнятості - 7070 осіб або 94 % від планового завдання, в т. ч. інвалідів - 90 осіб або 150 % від планового завдання;

- працевлаштовано шляхом надання дотації роботодавцям - 156 осіб або 116 % від запланованого показника, в т. ч. інвалідів - 23 особи;

- працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності - 52 особи (показник програмою не передбачався), в т. ч. інвалідів - 3 особи;

- чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації - 834 особи або 104 % від запланованого показника; в тому числі 34 інваліди проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості;

- чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах 836 осіб або 85 % від запланованого показника.

у 2011 році

- чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих за сприянням Житомирського міського центру зайнятості 7489 осіб або 99,5 % до запланованого показника, в т. ч. інвалідів - 96 осіб або 160 % від запланованого показника;

- працевлаштовано шляхом надання дотації роботодавцям - 135 осіб або 107 % від запланованого показника, в т. ч. інвалідів - 26 осіб;

- працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності - 52 особи (показник програмою не передбачався), в т. ч. інвалідів - 1 особа;

- чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації становить 872 особи або 109 % до запланованого показника; в тому числі 18 інвалідів проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості або 163 % від запланованого показника;

- чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах становила 883 особи або 108 % від запланованого показника.

Протягом 2011 року створено 9769 робочих місця, що становить 130,3 % виконання річного завдання.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

З метою мінімізації наслідків впливу негативних факторів на соціальний розвиток міста, пріоритетними завданнями на 2012 - 2013 роки повинні стати заходи щодо реформування економіки, а саме:

- нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

- залучення інвестицій в економіку міста у 2012 та 2013 роках (обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел фінансування у 2012 році зросте на 10 % і становитиме більше 737 млн. грн. В економіку міста у 2012 році інвесторами буде вкладено 10,1 млн. дол. США і до кінця року становитиме 105 млн. дол. США);

- активізація роботи щодо виконання заходів у сфері оплати праці (стосовно рівня заробітної плати, своєчасної її виплати та повернення боргів);

- забезпечення дотримання діючого трудового законодавства щодо соціального захисту вивільнених працівників;

- забезпечення підвищення конкурентоспроможності вивільнених працівників за рахунок підвищення їх кваліфікації та перепідготовки за професіями, що користуються попитом на ринку праці;

- забезпечення збалансованості професійної освіти та попиту на робочу силу (запровадити гарантії для випускників з працевлаштування за фахом після одержання освіти, шляхом укладання договорів між випускниками та підприємствами).

Опитування підприємств, установ та організацій міста щодо запланованого вивільнення працівників свідчить, що в 2012 році масового скорочення чисельності працівників не відбудеться. За даними опитування передбачається скорочення чисельності працівників на:

- ПАТ "Україна" - 30 - 50 чол. понад 5 % чисельності працюючих;

- Інститут сільського господарства "Полісся" - 30 чол. або понад 15 % чисельності працюючих;

- Житомирська обласна державна насіннєва інспекція - 48 чол. або 30 % чисельності працюючих;

- Філія відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Житомир - 20 чол. або 25 % чисельності працюючих;

- Житомирська дирекція УДППЗ "Укрпошта" - 10 чол.;

- ПАТ "Біомедскло" - 10 чол. або 15 % чисельності працюючих;

- ДП "Житомирський військовий лісгосп" - 20 чол. або майже 20 % чисельності працюючих, тощо.

З числа опитаних підприємств, установ та організацій м. Житомира лише 10 % погодились в 2012 році забронювати робочі місця для громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. На 48 % опитаних підприємств вже працює 5 % загальної кількості працівників, які потребують соціального захисту, тому квота для цих підприємств не встановлюється. На заброньовані робочі місця будуть працевлаштовані в 2012 році 80 осіб.

Саме тому, перевагу у наданні дотації буде надано роботодавцям, які працевлаштовуватимуть осіб, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Очікувана чисельність працевлаштованих осіб в 2012 та 2013 роках передбачається - 7530 або 54 % від загальної кількості шукачів роботи, в тому числі інвалідів - 93 чол.

З числа безробітних навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації буде охоплено у 2012 та 2013 роках 850 безробітних, в тому числі інвалідів в 2012 році 20, а в 2013 році 21.

Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних, до вирішення питання їх працевлаштування на постійну роботу, на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності, а також за договорами у інших роботодавців щороку організовуються оплачувані громадські роботи. В 2012 та 2013 роках участь у громадських роботах візьмуть 875 безробітних.

III. Основні показники соціально-економічного розвитку м. Житомира

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

 

х

 

 

 

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

х

 

х

 

 

 

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

х

 

х

 

 

 

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

758,7

2200,0

982,8

2465,9

2712,6

2983,8

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

133,2

147,1

98,4

111,5

110,0

110,0

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

х

232,3

х

350,9

386,0

424,6

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

76

х

77

78

79

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

271,7

х

271,9

271,9

271,9

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

-

-

-

-

-

-


IV. Основні показники ринку праці

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 - 70 років (у середньому за період), тис. осіб - усього

х

х

х

х

х

х

з неї зайнятого населення працездатного віку

х

х

х

х

х

х

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення: віком 15 - 70 років

х

х

х

х

х

х

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15 - 70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб - усього

х

х

х

х

х

х

з неї безробітного населення працездатного віку

х

х

х

х

х

х

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення: віком 15 - 70 років

х

х

х

х

х

х

працездатного віку

х

х

х

х

х

х


V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць - усього

х

х

х

х

х

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- професійно-технічних навчальних закладів

х

х

х

х

х

х

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб - усього

х

х

х

х

х

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

х

х

х

х

х

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

х

х

х

х

х

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців), тис. осіб

89,2

89,4

85,5

85,7

85,9

86,0

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

2,3

2,9

0,6

0,6

0,6

0,6

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

8,4

9,7

4,9

5,1

5,1

5,1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

9,4

10,6

5,7

5,9

5,9

5,9

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

 

х

х

х

х

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

 

х

х

х

х

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

711

х

629

825

850

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

11,9

х

10,4

13,5

13,9

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

17448

х

18000

18200

18400

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

1179,7

х

1511,0

1507,0

1700,0


VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у цілому в регіоні

1. Створено робочих місць, осіб - усього

4525

7827

4809

9769

8450

8450

з них: - юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

1971

2801

2190

4489

3600

3600

осіб у % до загальної кількості створених робочих місць

43,6

35,8

45,5

42,8

42,6

42,6

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

2554

5026

2619

4023

4850

4850

осіб у % до загальної кількості створених робочих місць

56,4

64,2

54,5

57,2

57,4

57,4

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:

4525

7827

4809

9769

8450

8450

• сільське господарство, мисливство та лісове господарство

10

16

7

20

20

20

• рибальство, рибництво

0

0

0

0

0

0

• добувна промисловість

2

9

10

16

20

20

• переробна промисловість

756

1045

905

1356

1430

1430

• виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

0

0

0

20

5

5

• будівництво

74

139

340

490

530

530

• торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1828

3934

2405

3780

4090

4090

• діяльність готелів та ресторанів

125

334

177

490

530

530

• діяльність транспорту та зв'язку

251

505

336

575

630

630

• фінансова діяльність

929

955

25

35

40

40

• операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

312

456

234

510

550

550

• державне управління

55

77

153

200

220

220

• освіта

10

15

10

25

30

30

• охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

25

63

94

120

135

135

• надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

148

279

113

200

220

220

• діяльність домашніх господарств

0

0

0

0

0

0

• діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

0

0

0

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:
___________
___________

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць - усього:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

осіб у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

 

 

 

 

 

 

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

Х

Х

Х

Х

Х

Х

осіб у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

Х

Х

Х

Х

Х

Х

осіб у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
___________
___________

Х

Х

Х

Х

Х

Х* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512.

VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(тис. осіб)

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

7526

13080

8149

13978

13980

13970

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

2690

2690

2391

2391

2435

2420

1.2. Звернеться протягом періоду

4836

10390

5758

11587

11545

11550

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

3238

7070

3632

7489

7530

7530

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

389

834

485

872

850

850

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

548

836

351

883

875

875

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

9897

18878

15622

22281

23650

23650

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

2100

2391

2599

2436

2420

2400


VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(очікувані дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів*

4938

4930

4940

4950

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

26

12

15

13

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

90

92

93

93

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього

34

18

20

21

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

6

3

6

7

4.2. За направленням державної служби зайнятості

34

18

20

21

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

-

-

4

5* Визначається на основі звітних даних за формою N 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. N 42, за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за N 117/13384).

IX. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

Найменування заходу

Виконавці
(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

З метою узгодження особистих професійних планів випускників загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира з актуальними та перспективними потребами ринку праці щорічно проводити:
- 6 Днів відкритих дверей центру зайнятості;
- 2 ярмарки професій ("Ярмарок професій", просвітницько-інформаційний форум "Портал успіху")

управління освіти, міський центр зайнятості, керівники навчальних закладів міста

Протягом 2012 - 2013 років

Проводити профорієнтаційну роботу і роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками та педагогічними працівниками з використанням ПАК "Профорієнтаційний термінал". Брати участь у батьківських зборах у загальноосвітніх навчальних закладах м. Житомира щодо профорієнтації молоді у виборі професій, враховуючи потреби ринку праці

Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості, керівники навчальних закладів

При потребі

Проводити екскурсії з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира на кращі підприємства міста, залучати до участі в них висококваліфікованих працівників, ветеранів праці цих підприємств

керівники навчальних закладів, роботодавці

При потребі

Здійснення професійної підготовки в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті випускників шкіл робітничим професіям (швея, водій автомобіля, секретар керівника, столяр-будівельник.)

Управління освіти міської ради, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, керівники навчальних закладів

Протягом 2012 - 2013 років

Проводити щорічний аналіз стану працевлаштування випускників державних навчальних закладів у розрізі професій та спеціальностей з метою здійснення своєчасних регулювальних заходів щодо зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили.

Управління освіти міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради

4 кв. 2012 року
4 кв. 2013 року

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

Здійснення моніторингу створення нових робочих місць.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, державні реєстратори, міський центр зайнятості, роботодавці

Упродовж дії програми

Сприяти укомплектуванню кадрів підприємств - виконавців, при необхідності здійснювати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних для працевлаштування їх на об'єкти визначені для проведення загальнодержавних оплачуваних громадських робіт

Міський центр зайнятості, роботодавці

Упродовж дії програми

Забезпечити сприятливі умови для залучення інвестицій, ефективного функціонування вже діючих та тих, що створюються, підприємств і організацій на території м. Житомира

Департамент економічного розвитку міської ради

Упродовж дії програми

Вдосконалення дозвільної системи на місцевому рівні при започаткуванні та веденні підприємницької діяльності

Департамент економічного розвитку міської ради

Упродовж дії програми

Забезпечити інформаційно-консультативну підтримку особам, що самовизначились для зайняття підприємницькою діяльністю

Департамент економічного розвитку міської ради

Упродовж дії програми

Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань розвитку підприємництва з метою покращення іміджу підприємництва серед населення міста

Департамент економічного розвитку міської ради

Упродовж дії програми

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

Забезпечити контроль за додержанням законодавства про працю підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності з метою забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, територіальна державна інспекція праці у Житомирській області, ДПІ в м. Житомирі

Упродовж дії програми

У разі виявлення порушень терміну реєстрації трудових договорів між фізичними особами і найманими працівниками та неподання або порушення строків подання звітів "Про вивільнення працівників" інформувати територіальну інспекцію праці в Житомирській області, інспекцію з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

Міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Вести просвітницьку роботу щодо прав та обов'язків громадян України згідно Кодексу законів про працю (в тому числі на щоденних семінарах із загальних питань зайнятості, на семінарах із роботодавцями, представниками кадрових служб ПОУ)

Міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити контроль легального використання найманих працівників у СПД - фізичних осіб, в тому числі шляхом проведення спільних рейдів

Територіальна державна інспекція праці у Житомирській області, Управління праці та соціального захисту населення міської ради, ДПІ у м. Житомирі, управління транспорту і зв'язку міської ради, департамент власності та ринкового регулювання міської ради, міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити надання інформаційної та консультативної допомоги роботодавцям щодо укладання і реєстрації колективних договорів і угод

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, Федерація профспілок Житомирської області

Упродовж дії програми

Здійснювати моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях м. Житомира

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Упродовж дії програми

З метою вивчення причин виникнення боргів по виплаті заробітної плати проводити засідання комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Упродовж дії програми

Інформувати органи прокуратури, територіальну державну інспекцію праці у Житомирській області про факти довготривалої невиплати заробітної плати підприємствами та організаціями міста

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Упродовж дії програми

Підвищення професійної якості працівників

Організовувати стажування та індивідуальне навчання безробітних на підприємствах, установах та організаціях м. Житомира

Міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Здійснювати (з метою профілактики настання страхових випадків) фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівником місця роботи та витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільнення тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи

Міський центр зайнятості, роботодавці

Упродовж дії програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Забронювати на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності робочі місця для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Підвищувати рівень використання заброньованих робочих місць

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, міський центр зайнятості, роботодавці

IV кв. 2011 року,
IV кв. 2012 року

Здійснювати контроль за використанням заброньованих робочих місць У разі виявлення порушень ст. 5 Закону України "Про зайнятість населення" інформувати про це інспекцію по дотриманню законодавства про зайнятість обласного центру зайнятості

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Першочергово надавати дотацію роботодавцям для працевлаштування інвалідів та осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

Міський центр зайнятості, роботодавці

Упродовж дії програми

Сприяти працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю".

Міський центр зайнятості, роботодавці

Упродовж дії програми

З метою трудової реабілітації інвалідів сприяти підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціально незахищених верствам населення, в тому числі інвалідам, за професіями відповідно до потреб ринку праці за рекомендаціями МСЕК

Житомирське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

Проведення просвітницької роботи щодо переваг легальної зайнятості, ризиків неврегульованої трудової міграції. Організація та проведення семінарів з питань запобігання неврегульованій трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці

Міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття

Надавати профорієнтаційні послуги особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці з метою підвищення їх конкурентоспроможності та адаптації до сучасних економічних умов:
- проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій та групові профконсультації;
- надавати індивідуальні профінформаційні послуги та профконсультації з використанням тестів і методик, в тому числі з елементами психологічної підтримки.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, соціальні партнери, роботодавці, міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Відповідно до вимог Концепції державної системи професійної орієнтації населення надавати різні види профорієнтаційних послуг особам, які звертаються до служби зайнятості. Забезпечити їх інформацією про стан, потребу і динаміку ринку праці, зміст та перспективи розвитку сучасних професій і вимоги до особи, форми та умови оволодіння ними, можливості професійно-кваліфікаційного зростання і побудови кар'єри з метою формування професійних інтересів, намірів та мотивації особи щодо вибору або зміні трудової діяльності, професії, кваліфікації роботи.

Міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

З метою профілактики молодіжного безробіття організовувати проведення профорієнтаційної роботи серед молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення згідно до вимог Концепції державної системи професійної орієнтації населення:
- організовувати проведення з учнями загальноосвітніх навчальних закладів масових форм профорієнтаційної роботи: ярмарок професій, акція "Випускник", день відкритих дверей центру зайнятості, та ін.;
- проводити для школярів різноманітні групові профорієнтаційні заходи: профорієнтаційний урок (семінар), презентація професій, професіографічна екскурсія та ін.;
- надавати учням індивідуальну профконсультаційну допомогу, в тому числі з використанням профдіагностичних тестів і методик;
- під час проведення профорієнтаційних заходів в загальноосвітніх навчальних закладах повною мірою використовувати можливості Програмно-апаратного комплексу "Профорієнтаційний термінал / Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення";
- використовувати можливості Мобільного центру професійної орієнтації та Мобільного центру професійної орієнтації (модернізованого) під час організації та проведення різноманітних профорієнтаційних заходів у дитячих оздоровчих таборах;
- першочергову увагу приділяти наданню профорієнтаційних послуг учням шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління праці та соціального захисту населення,
управління освіти міської ради,
управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради,
міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам з обмеженими можливостями з метою прискорення їх адаптації до умов та сучасної ситуації на ринку праці, психологічної підтримки, організовувати роз'яснювальну роботу з питань реалізації права інвалідів на зайнятість, інформування про перелік професій і спеціальностей, що користуються попитом. Сприяти зайнятості інвалідів, що звертаються до державної служби зайнятості, зокрема випускників центрів професійної реабілітації інвалідів. Вдосконалювати систему надання їм різних видів профорієнтаційних послуг.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради,
управління освіти міської ради,
управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради,
міський центр зайнятості

Упродовж дії програми

Організація раннього втручання при запланованому вивільненні працівників як засіб запобігання їх безробіттю. Проведення превентивних заходів в разі отримання інформації щодо наступного вивільнення працівників ПОУ. Зокрема, проведення семінарів з працівниками ПОУ на яких передбачається вивільнення

Міський центр зайнятості,
управління праці та соціального захисту населення міської ради за участю організацій роботодавців і об'єднань профспілок

За потребою під час вивільнень

Організація групового професійного навчання безробітних. Підвищити ефективність рівня працевлаштування безробітних після навчання з метою поновлення їх професійної мобільності та підвищення конкурентоспроможності.

Міський центр зайнятості, навчальні заклади,
роботодавці

Упродовж дії програми

Задовольняти потреби роботодавців у кадрах шляхом розширення форм та методів співпраці з ними (проведення цільових семінарів, круглих столів, ярмарків вакансій із залученням соціальних партнерів, претендентів на подані вакансії, конференцій тощо).

Міський центр зайнятості, роботодавці, соціальні партнери

Упродовж дії програми

Залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах, в тому числі і за рахунок:
- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- місцевого бюджету;
- роботодавців.

Департамент бюджету та фінансів міської ради, міський центр зайнятості, роботодавці

Упродовж дії програми

Постійно інформувати громадськість про заходи, які організовує служба зайнятості, в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті обласного центру зайнятості.

Міський центр зайнятості

Упродовж дії програми


 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
міської ради

Л. В. Петренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали